Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Biologisk mångfald    Samhällsplanering   

Varför är det värt att skydda knölnaten i stan?

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-29        #20339

Knölnate

Många gånger har jag stött på att olika skyddsinsatser av växter och djur i samband med att något ska byggas förlöjligas. Vad ska den där knölnaten eller vattensalamandern vara bra för egentligen, ska den verkligen få påverka den här stora och viktiga investeringen? Idag var jag på naturvårdskonsulten Callunas 20-årsfirande och fick diskutera detta.JOHAN ERLANDSSON 2012-03-29        #20340

Calluna hade ordnat med en rad föredragshållare, de flesta med inriktning på naturvård. VD John Askling inledde med att berätta om "biologisk infrastruktur", ett begrepp som myntades av dåvarande Vägverket och Banverket för ett par decennier sedan.

Calluna jobbar ofta med att utreda vilka skyddsvärda naturvärden som finns när en ny väg eller höghastighetsjärnväg ska dras, eller ett nytt område i stan ska bebyggas. Ett generellt problem är att när de har som störst möjlighet att påverka projekten så vet de minst om naturvärdena. Mot slutet vet de mer, men då finns det mindre möjlighet att påverka utformningen.

Därför är det viktigt att snabbt kunna göra screeningar av var det finns koncentrationer av värdefull skog och jordbruksmark. Detta görs lämpligast på kartor, med hjälp av GIS.

Väg och järnväg har mycket stor påverkan på biologisk mångfald:
  • Störande buller
  • Fragmentering och barriäreffekter (Jag förstod inte skillnaden mellan dessa. Djur hindras iaf att röra sig. Nästan inga fjärilar tar sig över E4 t.ex.)
  • Habitatförlust (borttagning av värdefulla områden)
  • Mortalitet (djur körs ihjäl)
Om man vill exploatera ett område i staden så görs analys av "utdöendeskuld", dvs. hur mycket värdefull mark har gått förlorad hittills. Man undersöker också förutsättningarna för viktiga nyckelarter. Ett exempel där Calluna hjälpt till är i aktuella Norra Djurgårdsstaden. Där var det planerat att ett nytt bostadsområde skulle skära av kopplingen mellan två naturområden. Här kunde man planera om så att kontakten mellan dem bibehölls.

På det efterföljande minglet pratade jag med John, Tove och Anna på Calluna om hur man kan förklara värdet av att bevara vissa arter i staden för gemene man. Vi var överens om att det nog är rätt svårt att börja prata om ekosystemtjänster och om att människan, rent filosofiskt, inte bör sätta sig över naturen. Däremot kom vi fram till att det finns två slagkraftiga argument som nog kan förstås av fler:

1. Det är egentligen inte knölnaten eller vattensalamandern i sig som är huvudpoängen. Förekomsten av en sällsynt art visar på att området har höga naturkvaliteter. Det vill säga det är en oas av biologisk mångfald i stan, och det är något som är värdefullt att ha för de som bor inne i stadsmiljön, något som gör staden väldigt mycket trivsammare. Skyddar man den aktuella arten så skyddar man också en bit mysigt naturområde, med en mångfald av arter, att vistas i.

2. Att det finns naturområden av hög kvalitet är värt mycket, även i ekonomiska termer. John berättade om hur en liten ekdunge var nära att få stryka på foten i Hammarby sjöstad. En liten del sparades, och idag är de lägenheter som har utsikt mot ekarna värda flera hundra tusen kronor mer än de som inte har utsikt. En uppskattning har gjorts om hur mycket fastigheterna kring Central Park i New York skulle sjunka i värde om parken bebyggdes. Det blev ofattbara 800 miljarder dollar

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-29        #20341

En av många goda rätter på den vegetariska buffén

Tack för en trevlig och lärorik eftermiddag, och för god mat! Lycka till med fortsatt naturvårdsarbete!

JOHAN ERLANDSSON 2012-05-04        #20572
En varierad fauna kan ge minskad risk att smittas av djurburna virus:

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.444220/sa-kan-biologisk-mangfald-radda-manniskoliv

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik