Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Värmesystem & ventilation    Klimatskal    Varmvatten   

Rimligt energimål för boende: 5 000 kWh/person och år

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20468

Med sänkt energiförbrukning kan vi avveckla ohållbar energiproduktion. Här naturgaseldade Rya kraftvärmeverk som värmer många hem i Göteborg.

Vi har tidigare skrivit om energimål för hushållet. Det är enklare att följa upp hushållets energiförbrukning än de enskilda hushållsmedlemmarnas. Men ibland kan det ändå vara intressant att utgå från sig själv. 5 000 kWh per person och år är en fullt rimlig målsättning.

Om vi återigen utgår från passivhusen i Lindås som ligger på ca. 9 200 kWh för värme, varmvatten och hushållsel och man räknar på att det fyra personer bor bekvämt på dess 119 kvadratmeter så blir det 2 300 kWh per person, fördelat så här:

Värme och varmvatten 1 300 kWh
Hushållsel 1 000 kWh
Summa 2 300 kWh
Energiförbrukning per person i Lindåshusen

Idag ligger värme- och varmvattenförbrukningen per boende i lägenhet på 7 000 kWh* och hushållselen på 2 800 kWh. Här finns alltså en enorm besparingspotential, särskilt med tanke på att det är fullt möjligt att bo på bekvämt på mindre än 40 kvadratmeter per person som man gör i exemplet med Lindåshuset.

Värme och varmvatten 7 000 kWh
Hushållsel 2 800 kWh
Summa 9 800 kWh
Medelenergiförbrukning per person boende i lägenhet i Sverige

Om snittförbrukningen skulle sänkas ned till nivån för Lindåshuset skulle det innebära en sänkning med mer än 75 %. Lindåshusen är nybyggen, och det kan vara svårt att uppnå samma energiprestanda genom att renovera befintliga hus. Men det finns exempel som visar att det är möjligt, till exempel miljonprogramshusen i Brogården som nådde 25 kWh/m2 jämfört med Lindåshusens 20. 

Därför menar jag att ett energimål på 5000 kWh per person och år för värme, varmvatten och hushållsel inte är ett orimligt mål på individnivå på medellång sikt, till exempel 2030. Särskilt inte om vi också börjar fundera på hur många kvadratmeter per person vi egentligen behöver för ett bekvämt boende och lyckas få ned andelen singelhushåll. Den som också har fritidshus lär dock få svårare att nå målet.

Viktigt att notera här är att siffrorna gäller verklig konsumtion av energi. Ett hus med bergvärmepump med ett COP-tal på 5 ska alltså multiplicera elförbrukningen till värmepumpen med fem för att få fram sin värme- och varmvattenkonsumtion. För luftvärmepumpar varierar COP med utetemperaturen, så där får man uppskatta något snitt. På samma sätt ska värme från solfångare och el från egna solceller och vindkraftverk räknas in.


*Snittförbrukning per lägenhet 2010 för värme och varmvatten: 11 500 kWh. Personer i hushållet: 1,65 personer


 ERIK SANDBLOM 2012-04-16        #20469
Varför ska man räkna in värme från solfångare? Är det för marginalelen?

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20470
Man skulle kunna sätta mål enbart för köpt energi, men jag tycker det är viktigt att synliggöra den faktiska förbrukningen.

Det går dock alltid att hyfsat försvara en hög energiförbrukning om man har investerat i egen hållbar energiproduktion.

JONAS KARLSSON 2012-04-16        #20471
Fast det är ju dom faktiska utsläppen som är intressanta i slutändan. Den faktiska förbrukningen är ju relevant endast om den har direkta miljöpåverkan eller marginaleffekter på energiproduktionen. Även köpt "miljövänlig" el bör nog i viss mån räknas pga. marginalelen men det är ju knappast relevant att räkna med värme från egen solfångare annat än den energi som åtgått till att tillverka solfångaren. Värmen som kommer från solfångaren har ju inte dom marginaleffekter som fossilfri köpt el har.

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20472
Nej, det är det jag menar med att det går att försvara hög energiförbrukning om man har investerat i egen hållbar energiproduktion. Solfångare och solceller är kanske de bästa exemplen. Vindandelar skulle också kunna räknas dit, men här börjar det redan bli lite knivigt eftersom det vore ännu bättre om vi inte behövde sätta upp vindkraftverken.

MAGNUS BILLBERGER 2012-04-16        #20473
Johan, jag tycker det haltar betänkligt om man ska räkna in tillförd geotermisk, solenergi och annan energi. I så fall behöver man gå igenom samtliga former av tillförd energi och försöka hitta en gräns där man tydligt definierar vad som ska ingå och vad inte.
Om vi tittar på passivhus så är dessa ofta konstruerade för att i bästa möjliga mån fånga in solvärme. Exempelvis med taköverhäng som skuggar fönstren sommartid, men som släpper in ljus- och värmestrålning vintertid. Detta är ju bara en sofistikerad och i konstruktionen integrerad solfångarfunktion. Lindåshusen har ju solfångare som ger 1000-2000 kWh per år, har du räknat i detta? Vilken av solfångafunktionerna ska ingå i kalkylen och vilka utgår? 

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20474
Jag har lagt till energin från Lindåshusens solfångare ja.

Jo, ska det vara riktigt rätt så ska väl även ljus- och värmestrålningen räknas in, men då blir det väldigt svårt...

Att bara räkna på köpt energi gör det å andra sidan svårt att uppskatta och jämföra hushållets verkliga energiförbrukning.

MAGNUS BILLBERGER 2012-04-16        #20475
Hur ska man hantera alla eldstäder som intallerats då? Även vi är på gång att skaffa en braskamin med kapacitet på några kW. Det sker en icke obetydlig tillförsel av energi den vägen och hur denna energi omsätts till värme i huset kan dessutom skilja avsevärt. De som ligger i lite gör av med flera kubikmeter ved per år (1000-2000 kWh energinnehåll), men medan man med en rätt avvägd och rätt eldad modern täljstenskamin kan omsätta merparten (>80%) av detta till värme kan andra anläggningar slösa bort det mesta ut i skorstenen.
Vidare är frågan hur man ska hantera luftvärmepumpar. Hur ska man få ut uppgifter på vilken värmefaktor de faktiskt arbetar på? Detta är ju beroende av yttertemperaturen och hur väl man underhåller agreggatet.

Jag anser att man i första hand ska mäta köpt energi och där göra urskiljning på vilken form det är fråga om. Redan där blir det säkert trassligt när man tar med vedeldningen.

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20476
Energin från veden ska naturligtvis räknas med, och det ska vara hela vedens energiinnehåll. Det är nog nästan en av huvudpoängerna med detta energimål, tycker ofta att jag möts av "men vi eldar med ved" och då spelar det plötsligt ingen roll hur mycket värme huset förbrukar, som om ved vore en oproblematisk energikälla.

Ja, det går naturligtvis att sätta olika slags energimål. Jag vill med detta mål sätta fokus på att använda så lite energi som möjligt, även från ved, solvärmt berg, luft och sol. I lite mer tättbebyggt område blir det extra relevant eftersom ett för högt utnyttjande av bergvärme sänker temperaturen på berget vilket minskar verkningsgraden. Hus med goda förutsättningar för solceller och solfångare skulle kunna dela med sig av sin värme och el till de hus som har sämre förutsättningar osv.

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20477
Har du räknat något på att åtgärda klimatskal och ventilation istället för att investera i braskamin? Jag gissar att mysfaktorn är en viktig del i beslutet?

MAGNUS BILLBERGER 2012-04-16        #20480
För vår del är braskaminen dels mysfaktor och dels en extra säkerhet vid strömavbrott. Som det är idag är vi elberoende. När det gäller klimatskal och ventilation känns det inte riktigt försvarbart att anstränga sig. Huset är från början mycket välbyggt och vi (2 vuxna + 2 barn) ligger idag på totalt 13-14 MWh (130 m2) per år vilket innebär att vi klarar ditt föreslagna mål med råge.

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20481
Grattis till klarade mål! :-) 

Har ni ofta problem med strömavbrott i Falun eller är det försäkring mot en osäkrare framtid? Kan inte påminna mig att jag varit med om ett enda längre strömavbrott i mitt liv (som tillbringats i städer).

En reflektion om säkerhet vid strömavbrott: Passivhus klarar också strömavbrott under två förutsättningar: att det inte är extremkallt ute och att det finns reservkraft till ventilationen. Undrar hur mycket energi man behöver ha lagrat i batterier för att kunna driva ventilationen i ett passivhus i ett par dygn?

MAGNUS BILLBERGER 2012-04-16        #20482

Vi har haft ett par tre strömavbrott i Falun bara sedan nyår. Sedan vi flyttade hit kanske det har varit avbrott i snitt en gång om året. Även i Uppsala var jag med om strömavbrott några gånger. Några enstaka av dessa har varit ganska långa, jag vill minnas att det var lite knepigt en gång i Falun när lasarettets reservkraft också tog slut. Med två vintrar som haft långa perioder med kallare än  -20 och med de svåra störningar som blev i samband med de senaste stormarna så känns det inte särskilt tryggt att vara helt beroende av el. Vid -30 går det ganska fort att kyla ut även ett välisolerat hus som vårt.


JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20483
Ojdå, vad beror de problemen på? Inga planer på att dra fjärrvärme till villaområdena?

MAGNUS BILLBERGER 2012-04-16        #20488

Vad gäller elavbrotten så tror jag att vi ligger på en ganska genomsnittlig nivå. Det har till exempel varit lite svårare stormfällen, avgrävda kablar eller haveri i något ställverk.
Från energibolaget har det funnits planer på att bygga ut fjärrvärme i vårt område i ganska många år, men intresset bland villaägarna är svagt. Många har en kamin som komplement och kostnaden att få in fjärrvärmen är ganska hög. Det ekonomiska incitamentet att ansluta sig till fjärrvärmen är så att säga starkt negativt. Sedan känner jag ett begränsat förtroende för hela fjärrvärmeidén. I vissa fall när det är fråga om spillvärme som tas om hand så är det lysande, men om det handlar om att elda skogsråvara så finns en begränsad kapacitet innan det blir ohållbart.
Jag anser att system som bygger på att lokalt utvinna energiflöden (sol-, luft-, berg-värme mm) i kombination med el är att föredra. Om elen dessutom åtminstone delvis kan utvinnas på fastigheten blir det ännu bättre.
 


JOHAN ERLANDSSON 2012-04-16        #20490
Jag känner inte igen mig alls i det här med elavbrotten. På landet vet jag att det kan bli problem ibland i samband med stormar. Är nätägaren Göteborg Energi extra duktig på driftsäkerhet kanske?

Ja, fjärrvärme kan sannerligen vara ett rätt kass alternativ. "Det beror på" är det väl som gäller. Det blir nog knappast sämre än vad vi har i Göteborg, med hög andel naturgas. Angående biobränsle så har dock de storskaliga anläggningarna en fördel i att kunna ha mer avancerad reningsteknik. Småskalig vedeldning i tättbebyggt område är ju inte helt oproblematiskt map luftutsläpp:
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/92na1.pdf

Det är därför jag är så intresserad av att få ned energiförbrukningen, så man behöver elda och använda så lite fjärrvärme som möjligt. Tekniken finns ju för att komma ned på ett minimalt värmebehov.

MAGNUS BILLBERGER 2012-04-16        #20492
Håller helt med att det är viktigt att minimera behovet av tillförd energi. Och även detta med att sträva efter att hålla ner storleken på bostaden. En sak som jag kan bli fundersam över i sammanhanget är dock hur energileverantörerna ser på saken. Om man skalar ner förbrukningen så minskar ju deras marknad och därmed också vinstpotentialen...

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-17        #20494
Jag ställde den frågan till Göteborg Energi häromveckan, vad motivet är att jobba med energieffektivisering med kunderna. Svaret blev att behålla en god relation med kunderna så att de inte överger fjärrvärmen och t.ex. skaffar bergvärme.

JONNY SANDSTRöM 2012-04-19        #20513
För många bostäder måste väl 5000 kWh/person och år vara ett helt orimligt mål?

Orimligt på så vis att det blir för lätt att nå.

Själv bor jag i ett hus från 2007.
120 kvm.
Fråluftvärmepump till vatten står för uppvärmning och varmvatten.
Det finns elgolvvärme på toaletterna, torktumlare i tvättstugan osv.

Utan att egentligen anstränga oss har vi en total förbrukning på strax under 9000 kWh.

I dagsläget är vi visserligen bara 2 personer i hushållet men om vi skulle bli fler så skulle vi troligtvis sänka förbrukningen per person.

En målsättning som inte sporrar, som inte kräver ansträngning är ju inte så kul...

JOHAN ERLANDSSON 2012-04-19        #20516
Jag kan bara gratulera dig Jonny till att du har en energiförbrukning som är hälften av den genomsnittlige lägenhetsboende! Jag föreslår att du då istället tar de siffror jag anger för Lindåshusen som mål.

Jag tror inte du skrivit fel, men jag ställer en kontrollfråga för säkerhets skull: Du är säker på att det är frånluftvärmepump ni har, och inte "vanlig" luftvärmepump? 

JONNY SANDSTRöM 2012-04-24        #20547
Hej!

Ja, det är en fråluftsvärmepump.


Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Solfångarsystem (2)
Energimätare (3)
Solceller (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
El (3)
Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Belysning (1)
Standby-stoppare (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3211 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik