Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Kärnkraft    Klimatfrågan    Energi övrigt   

Tyskland minskar klimatutsläpp trots stängda kärnkraftverk

ERIK SANDBLOM 2013-01-28        #21729

Tyskland överträffar sina klimatmål. Utsläppen minskar mer än vad landet åtagit sig i Kyotoprotokollet. Källa Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Tysklands klimatutsläpp minskade under 2011 trots att åtta kärnkraftverk stängdes, enligt tyska miljöministeriet. Men miljöministeriet menar att priserna i utsläppshandeln är för låga och pekar på att energibranschen bara minskade sina utsläpp med fem procent sedan 2005. Det sägs bero på det fallande priset på utsläppsrättigheter. Andra branscher minskade utsläppen med tio procent.

Ministeriet noterar också att utsläppen från trafiken nu ökar. 

Pressmeddelandet nämner inte export eller import. En del av minskningen skulle kunna bero på att vissa verksamheter har flyttats till andra länder med svagare klimatpolitik.

Trotz Atomausstieg: Klimagasausstoß sinkt 2011 um 2,9 Prozent. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Germany’s ‘Energiewende’ – the story so far. Mark Lynas
Although I have been unable to find clear figures for the changing CO2 intensity of German electricity (if anyone has them, please post in the comments below), nuclear’s fall of 1.7% almost exactly equals the rise in renewables of 1.6% between 2011 and 2012.

The unwelcome renaissance. The Economist
The story starts, again, with American shale gas. As American utilities shifted into gas, American coal miners had to look for new markets. They were doing so at a time when slowing Chinese demand was pushing down world coal prices, which fell by a third between August 2011 and August 2012 and is below $100 a tonne. These prices make European utilities willing buyers. European purchases of American coal rose by a third in the first six months of 2012.MATTIAS CARLSSON 2013-01-28        #21804
Intressant. Jag försökte hitta någon data om hur Tysklands elimport/-export har påverkats. Jag hittar siffror fram till 2009 (bl.a. här) då Tyskland var en nettoexportör. Det skulle vara intressant att se nyare data på detta.

MAGNUS REDIN 2013-01-28        #21808
Det hade alltså gått att spara ännu mer...

ERIK SANDBLOM 2013-01-28        #21809
@Magnus
Spara mer el menar du? :)

MAGNUS REDIN 2013-01-28        #21810
Ja, och koldioxidutsläpp. :)

KARL HILLMAN 2013-01-28        #21818
Se även Thomas Kåbergers debattartikel i ämnet i Dagens industri: Det är förnybart som byggs ut

MATTIAS CARLSSON 2013-02-04        #21845
Mark Lynas kommenterar Energiewende, och kritiserar kärnkraftsavvecklingen,  i ett nypublicerat inlägg:

My conclusion so far is that unfortunately Germany’s ‘renewables revolution’ is at best making no difference to the country’s carbon emissions, and at worst pushing them marginally upwards. Thus, tens (or even hundreds, depending on who you believe) of billions of euros are being spent on expensive solar PV and wind installations for no climatic benefit whatsoever.
...
Thus Germany is squandering its opportunity to meet its climate targets more quickly, easily and reliably because of an irrational public aversion to nuclear power. I have tried to engage Energiewende true believers in a debate about this, but have so far been unable to get any acknowledgement that coal is worse on every score than nuclear – not just in terms of CO2 emissions (obviously) but because coal kills hundreds of Germans every year from straightforward air pollution.

MATTIAS CARLSSON 2013-02-11        #21864
Jag har nu hittat den data över Tysklands elimport/-export som jag efterfrågade här tidigare. Under 2011 var nettoexporten av el från Tyskland (s.10) väsentligt lägre (~7 TWh) än under de föregående 5 åren (~14-22 TWh/år). Preliminära data för 2012 tyder dock på att nettoexporten återigen var uppe på tidigare nivåer (~22 TWh), eller till och med något högre än det tidigare "normalläget". Det ser alltså ut som om Tyskland - än så länge - har lyckats upprätthålla elexporten väl, trots den påbörjade kärnkraftsavvecklingen.

MATTIAS CARLSSON 2013-02-25        #21991
Data från Svensk Energi (s.10) visar att elexporten från Norden till Tyskland varit kring 10 TWh under det senaste året (ögonmåttet tyder på ~200 GWh/vecka i genomsnitt). I övrigt kan man se att exporten till Nederländerna varit kring 5 TWh (~100 GWh/vecka) medan importen från Ryssland varit ungefär lika stor. I övrigt exporterades mindre mängder till Polen och Estland. Året är förmodligen inte helt representativt eftersom vattentillförseln till åtminstone svenska vattenkraftverk varit ovanligt hög.

MATTIAS CARLSSON 2013-02-28        #22019
Jonas Frycklund på Svenskt Näringsliv om den tyska omställningen:

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) har tagit fram en studie om hur omläggningen av energipolitiken påverkar den tyska industrin. De senaste fem åren har den tyska industrins elpriser stigit med 40 procent. Man har högre strömpriser än alla omkringliggande länder. Exempelvis ligger man 40 procent över vad konkurrenterna betalar i Frankrike. Den här utvecklingen med högre elpriser är inte något som ser ut att avta. Nedläggningen av kärnkraften och en omfattande utbyggnad av förnyelsebart driver upp priserna.
...
Intermittensen i elförsörjningen gör också att kvarvarande fossila elverk får en annan roll. De används allt mer som reservkapacitet och stängs av när det blåser eller när solen skiner. Med färre driftstimmar får dessa verk sämre lönsamhet och nyinvesteringar blir svårare att räkna hem. Men samtidigt kan man inte komma undan behovet av att bygga ut dessa reserver. Lösningen kommer då i framtiden bli att man på något sätt måste betala för kapacitet istället för produktion. När man börjar göra det tar man ytterligare ett steg tillbaka från marknadsprissättning.


MATTIAS CARLSSON 2013-05-28        #22421
Tankesmedjan Fores har nästa måndag (3 juni) ett seminarium om den tyska kärnkraftsavvecklingen.


I panelen: Tomas Kåberger, styrelseordf. Japan Renewable Energy Foundation (fd generaldirektör Energimyndigheten), Martina Krüger, klimat och energiexpert Greenpeace, Bo Normark, vd Power Circle, Linda Burenius Magnusson, vd O2 Vindel AB

 


Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Belysning (1)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Vindandelar (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Småskalig vindkraft (33)
Standby-stoppare (1)
Energimätare (3)
El (3)
Solceller (2)
Solfångarsystem (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik