Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Cykling mellan närliggande tätorter. Är cykelbana bästa lösningen?

ERIK SANDBLOM 2013-03-08        #22052

Cykelväg mellan Amsterdam och Utrecht. Här får man både cykla och köra bil, men när bilisterna kör om måste de nyttja den svarta bullerytan på sidan. Foto Maarten Sneep

Fyra cykelorganisationer plus Naturskyddsföreningen lämnar nu ett gemensamt remissvar till cykelutredningen som kom i höstas. Bland annat föreslår man att staten ska medfinansiera lokala cykelsatsningar. Cykelutredningen tog upp möjligheten att öka cyklingen mellan närliggande tätorter, men cykelorganisationerna säger i sitt remissvar att staten inte anslår tillräckligt med pengar till en sådan satsning.

Jag håller med om att cykelvägar mellan närliggande orter har stor potential. De flesta större städer i Sverige har byggt cykelnät, men mellan närliggande tätorter är ambitionerna påfallande mycket lägre. Ett bra exempel är Mölnlycke-Landvetter samhälle, som med avståndet sju kilometer inte tar mer än 25 minuter på cykel. Men då måste man cykla vanliga landsvägar, vilket kanske inte är så lockande på vintern eller om man har barn med sig.

Landvettervägen. Foto Härryda kommun


Härryda kommun, där Landvetter samhälle ingår, gjorde 2009 en inventering av cykelmöjligheterna. Det framgår att Mölnlycke har 15 000 invånare och Landvetter samhälle har 6000, så underlaget finns.

Vägen mellan orterna löper vackert längs Landvettersjön med berget på andra sidan. Trafikmängden är liten, 3400 fordon per dygn, eftersom motorvägen Rv40 går parallellt en bit bort. I inventeringen, som sköttes av konsultbolaget WSP, sägs att vägen trots detta är olämplig för cykling eftersom den är för smal och med för dålig sikt. Hastigheten är skyltad till 70 km/h.

Inventeringen, en så kallad behovsanalys, går inte in på hur man löser problemen, men det är enkelt: sänk hastigheten! Då blir sikten alldeles tillräcklig, bredden blir tillfredställande och det finns plats att bygga en cykelbana.

Landvettervägen
Den tunga trafiken går på motorvägen, så gamla landsvägen kan anpassas till cykling

Men är just konventionell cykelbana bästa lösningen? Jag vill slå ett slag för en lösning från Nederländerna, så kallad två-minus-ett-väg. Då har man bara en fil för biltrafiken och två målade cykelfält på sidorna. Tanken är att uppmuntra cyklisterna att ta plats på vägen och att signalera till bilisterna att här får cyklister också vara, så var lite extra snäll mot dem.

En fördel med två-minus-ett-väg är att det blir mer plats. Cykelbanor blir i praktiken oftast kombinerade gång- och cykelbanor. Där huserar alla som skrämts bort från de vanliga bilvägarna: hundar, barnvagnar, ryttare, mopedister, skejtare. Det är inte alltid det finns plats för alla att samsas. På en tre-minus-ett väg är det enkelt att ge lite extra plats åt barnvagnar när man susar förbi på cykeln.

En annan fördel är att snöröjningen skulle kunna ske på samma sätt som på vanliga landsvägar, vilket skulle innebära ett standardhöjning jämfört med snörörjningen på vanliga cykelbanor.

En ytterligare fördel är att gamla landsvägen redan finns där med sina generösa kurvradier och logiska, lättnavigerade dragning. Cykelbanor gör ibland plötsliga avstickare genom bostadsområden, vilket kan vara både lätt att missa och irriterande för den vars mål ligger lite längre bort än de närmaste husen.

Andra bra åtgärder som kan kombineras med två-minus-ett-väg för att ta ner hastigheterna är att bygga mittrefuger i kurvorna, så man slipper skrämmas av bilister som gör galna omkörningar. Busshållplatser kan få så kallade timglas, så att ingen kan passera när bussen står vid hållplatsen. Det gör att bussresenärer kan korsa vägen utan att bli överkörda. Bussresan blir då mycket trevligare, särskilt för barn, folk med nedsatt syn/hörsel/rörlighet, och de med mycket bagage. Timglas signalerar till bilister att här tar vi det lugnt när det behövs, en signal som betyder mycket för cyklister. 

Landvettervägen är representativ för en hel massa landsvägar i Sverige. I princip alla gamla vägar som går parallellt med motorvägar och vajervägar skulle kunna åtgärdas på samma sätt. De som vill köra fort får hålla sig till de parallella motorvägarna, eller ta tåget. När nya järnvägar byggs så görs gamla banvallen ofta om till cykelled. Kan man tänka sig något liknande för gamla riksvägar, vars uppgifter nu tagits över av motorvägar?

Cyklingsutredningen får underkänt: Investeringsbehovet underskattas grovt. Svensk Cykling

 Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar i Härryda kommun

 Malmö - Lund på cykel: 2-minus-1-vägar framtidens melodi?
 En 2-1-väg är en väg med ett körfält för bilar och två för cyklister. Cyklisterna har ett körfält i var riktning, men bilisterna har bara ett, d.v.s. om bilisterna ska köra om eller mötas får det ske på cyklisternas villkor eftersom man då måste bege sig ut på cykelbanan.

Cycling highway. A view from the cycle path
This is a "Auto te Gast" route, about 5 m wide. The dark strips on the side are "bricks" (made of the same meterial as the rest of the road), but they make a good noise in cars that have to drive on them. The photograph was taken near Maarssen railway station, looking north.

Första fotot av Marten Sneep via bloggen A view from the cycle path
ERIK SANDBLOM 2013-03-08        #22058

Ska stensättningen ligga på sidorna eller i mittremsan? Foto Fietsberaad, Nederländerna

David Hembrow, som skriver bloggen A view from the cycle path, kommenterar fotot på allén längst upp på sidan:

Actually it's not a through route by car and you'd be very unlucky to come across a car on it. It's allowed to drive here for access because it's the only route to get to some properties and the side of the canal (maintenance vehicles). 

Oh, and putting the rough bit of the path on the outside isn't really as good as putting it in the centre because bikes end up riding on the rough stuff. On the bicycle road in Assen, the rough part was installed to discourage cars from overtaking bikes:
http://www.aviewfromthecyclepath.com/search/label/assen_vaartnz
So it's a nice photo, but like many things from the Netherlands it's also misleading !

MAGNUS BILLBERGER 2013-03-08        #22062

Ett vanligt problem med cykelbanor som anläggs utanför tätorter är att man snålat på dränåtgärder och tjältålighet.  Man är inte heller alltid så bra på att få till linjeföringen både i höjd- och sidled. Resultatet blir att cykelbanorna snabbt blir ojöämna och spricker sönder samt att man som cyklist tvingas till onödiga backar samt att sakta ner inför en del kurvor. Jag anser personligen att man i första hand ska sträva efter att låta de "riktiga" fordonen (alltså allt från cykel till buss och lastbil) samsas om vägytorna och separera ut "ickefordon" (gående, men kanske även cyklande barn mm). Precis som Erik skriver så finns också en mycket enkel lösning när det gäller säkerheten - sänk hastigheten. Och gör det gärna med mer än bara en skylt.


ERIK SANDBLOM 2013-03-08        #22063
Roligt med medhåll Magnus! En annan nackdel med cykelbanor är att de tycks få många fler korsningar än motsvarande bilväg. En garageuppfart kan exempelvis ha lite dålig sikt så att man måste se upp om någon kör ut. På en vanlig landsväg kan man nästan ta för givet att de som kör ut kommer se sig för, och om det behövs så väntar de ut trafiken på vägen innan de kör ut. Det kan göra ganska stor skillnad på en väg där det finns utfarter var hundrade meter eller så.

Det verkar finnas en sorts kultur att inte hindra trafiken på bilvägar, inte bara för säkerheten utan som ren hyfs och etikett. Samma hyfs verkar inte gälla för cykelbanor tyvärr. Så antingen får man ändra på kulturen, eller så får man anpassa infrastrukturen efter kulturen.

MAGNUS BILLBERGER 2013-03-08        #22064
Ja, cykebanan hamnar oftast på undantag så fort det blir lite trångt eller att man ska passera en anslutande väg. Allra sämst är det när man lagt ut cykelbanan så att den passerar precis "innanför" markeringen för stopp eller väjningsplikt. Allla som kommer från den anslutande vägen kommer då att ställa sig tväras över cykelbanan. Har några sådana lägen på min väg till jobbet. En annan variant som inte är så ovanlig är att man drar iväg cykelbanan på en liten schikan en bit in mot den anslutande vägen. Då erbjuds man instället sämre sikt samt att tvingar cyklisten att helt vända ryggen emot eventuell avsvängande trafik från huvudståket in på den anslutande vägen. Den minst dålig lösningen i detta sammanhang tycker jag är att dra ut cykel banan "utanför" markeringar för stopp eller väjningsplikt. I vissa fall bör detta ske en bit före själva kosrningen så att det blir extra tydligt.

ERIK SANDBLOM 2013-03-08        #22065
Ja det bästa är att dra cykelbanan utanför korsningen, men då med mjuka svängar så att man kan hålla 20-25 km/h om det inte finns någon annan trafik.

Men det allra lyxigaste är att kunna fortsätta rakt fram, och det är ju det bilisterna oftast erbjuds, även om rondeller har blivit mer populärt den senaste tiden.

ERIK SANDBLOM 2013-03-09        #22072
Det finns en buss som går varje halvtimme längs Landvettervägen. Idag saknas cykelbana längs tre kilometer, så jag räknade ut att om bussens snitthastighet sänks från 60 km/h till 25 km/h så förlängs restiden med drygt fyra minuter längs den här sträckan. Det finns expressbussar längs motorvägen och lokaltåg längs järnvägen, så de med bråttom kan åka där.

Skånetrafiken har några förslag på hur man kombinerar busstrafik med lugn trafikrytm. Det går främst ut på smala körfiler och farthinder som kan passeras smidigt med buss.

Bussar och Lugna gatan. Skånetrafiken (PDF)

ERIK SANDBLOM 2014-03-06        #23052

En landsväg i 2-1-utförande i Nederländerna. Foto Vispop.

På mopedsemester i Europa

MAGNUS BILLBERGER 2014-03-09        #23053
Härlig bild du har hittat Erik! I Sverige har man försökt sig på något man kallade för byvägar som är ungefär samma princip. Dock inte med samma tydlighet för cykling. Jag ska ta med bilden till ett möte på Trafikverket om säker cykling som jag är kallad till.

ERIK SANDBLOM 2014-04-03        #23086


DAVID SCOTT 2014-04-17        #23194
jag är skeptiskt till att bil förare komma att respektera hastighets begränsningar 
på en delat cykelväg/bilväg. Vart jag bor har vi 40km genom byn och hundratals bil förare dyngnet rund bryta mot det utan att någon kan göra något åt det. jag vill gärna se cykel väger som Hembrow visas separat från bilar. Och gärna långa sträckor ute på landet så att cyklister kan färde mellan städarna på riktigt bra cykel infrastruktur.

ERIK SANDBLOM 2017-03-27        #24076
John Halls väg, Mölndal
John Halls väg, Mölndal

Ny 3-1-väg vid Gunnebo slott
 
Nu kan man cykla hela vägen från Göteborg till Gunnebo slott på kombinerade gång- och cykelbanor, och sen sista biten på en så kallad "tre minus ett-väg" längs John Halls väg i Mölndal. En 3-1-väg har ett körfält i mitten för motortrafik och vägrenar för gång- och cykeltrafik på sidorna.
 
Vägen har fått stolpar som separerar vägrenen från bilisternas körfält. Jag är lite kluven till stolparna. De ger ett visst skydd eftersom bilister inte gärna kör på dem, men det är tveeggat eftersom de står ganska nära där det är tänkt att cyklister ska cykla. De är tydligt utmärkta med reflexer, men råkar man vingla till eller sladda på is eller grus så kanske man brakar rätt in i stolpen. Det finns inte så mycket marginal, såvida man inte cyklar i körfältet för motortrafik.
 
Det framgår tydligt hur trafikanterna ska köra, och det är lätt för cyklister att växla mellan körfältet och vägrenen, t ex om man vill undvika stolparna.
 
Jag ger denna lösning tre cyklar av fem.
 
Foton från twitterkontot Cykelfakta Göteborg.
 

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3648 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik