Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel    Bil    Resor övrigt   

Fossilfrihet på väg

BENJAMIN GRAHN DANIELSON 2013-12-27        #22930

Trilobit, ej på väg. Foto "DanielCD", Wikimedia commons.

Näringsdepartementet släppte igår en nådig lunta: SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg. Det är en härligt maffig utredning i två delar, 1000 sidor men väldigt lite nytänkande.
Då fossil tangerar mitt yrke tänkte jag att detta kan vara intressant men efter någon millisekund släppte jag tanken på hur Annie Lööf försökte få bort trilobiter från asfalt. Eftersom cykeltransporter är något som ligger skribenterna på Ecoprofile varmt om hjärtat är det dags att tipsa om årets julläsning.

5 juli 2012 tillsatte regeringen en utredning om hur Sveriges fordonsflotta inte längre skall tillföra några nettoutsläpp av växthusgaser och som ett led i det ta fram underlag hur fordonsflottan kan bli oberoende av fossila bränslen till år 2030.

Eftersom Ecoprofiles flitiga skribenter vurmar för cykelns höga kvaliteter inom persontransporter men även mer eller mindre skrymmande godstransporter inom tätorter tänkte jag att det vore intressant att snabbt skumma igenom om cykeln har en given plats i utredningen.

Således tryckte jag på ctrl-F, skrev in cykel och klickade på "sök":
I Del 1 får man då 97 träffar, i Del 2 endast 61. Efter en genomgång av träffarna visade det sig att cirka 60 av 100 träffar handlade om cykel- eller cykelrelaterade saker såsom cykelväg, medan resterande träffar rörde sig om livscykelanalys eller körcykel. När jag sökte på elcykel fick jag 0 träffar. Liksom när jag sökte på elassist...

Efter lite småbläddrande hittar jag meningar om att se till att överföra persontrafik från bil till kollektivtrafik, gång och cykel inom tätorter...

Utan att ens ha läst sammanfattningen drar jag slutsatsen att det inte blev särskilt mycket nydanande i denna utredning. Om jag får några timmar över under jul och nyårshelgerna tänkte jag skumma igenom utredningen lite bättre. Efter årskiftet går den ut på remiss och det kanske därför är läge att skriva ett gemensamt utlåtande?

Utredningen finns här:
http://www.regeringen.se/sb/d/17075/a/230739MAGNUS BILLBERGER 2014-01-06        #22944
Ett bra förslag att försöka knåpa ihop ett remissvar. En reflektion utan att ha läst ens sammanfattningen är att det kan vara oerhört trögt att få formulerat något om radikala riktningsändringar. Med god insikt i Trafikverket så vet jag att det finns många där som ser den stora potentialen hos cykeln och som förespråkar ett skifte mot större cykelandel. Det är dock i regel svårt för denna kunskap att mynna ut konkreta skrivningar i myndighetens dokument och än värre att omsätta det i konkret handling.

BENJAMIN GRAHN DANIELSON 2014-01-06        #22946
Jag förstår dina invändningar och farhågor om våra myndigheter. Hade Trafikverket, Boverket m fl funnits på Herkules tid hade det inte blivit några stordåd...

Men, någonstans måste man börja! Till exempel kunde ett remissvar publiceras som ett öppet brev i några av Sveriges dagstidningar?

BO ERIKSSON 2014-05-14        #23291

För fossilfria transporter: producera och distribuera vätgas för bruk i bränsleceller i anslutning till ställen där syrgas kan tillvaratas och komma till nytta.

 

Bakgrund:

För att minska koldioxidutsläppen vore det bra att ersätta fossila bränslen med vätgas som energibärare. Detta inte minst för fordonstrafiken. Där råder ett moment 22: Inga vätgastappar – då är det ingen idé att köpa en bränslecellsbil. Inga bränslecellsbilar – då är det ingen idé att bygga vätgastappar.

 

Vätgasen kan produceras med el genom elektrolys av vatten. Elen kan komma från fossilfria källor. Då kan syrgas produceras som biprodukt. Syrgasen kan tillvaratas och användas på ställen där syrgas redan idag används eller behövs. Två exempel:

 

Vid våra stora sjukhus används syrgas, som levereras dit i flytande form med tankbilar. Om man bygger en anläggning vid sjukhusen för elektrolys av vatten med en vätgastapp för bilar och använder syrgasen i den befintliga syrgasanläggningen, så har man uppnått två mål och minskat behovet av tankbilstransporter. Då skulle vi få ett nät av vätgastappar över landet. Om inte all vätgas går att sälja direkt kan sjukhusen själva ta vara på vätgasen och bygga bränsleceller för att delvis ersätta sina dieselmotordrivna generatorer för reservkraft.

 

Vid försök har man visat att havs- och sjöbottnar som är döda på grund av syrebrist kan restaureras genom tillförsel av syre. Syrebristen beror till stor del på övergödning. I Östersjön har man skissat på ett projekt för en begränsad yta till en kostnad av två miljarder kronor. Om man bygger en elektrolys/vätgastapp/syre produktion vid vägar, som gränsar till sjöar med döda bottnar, så kan man leda ner syrgasen till botten och bidra till restaurering av övergödda vatten. Man skulle också minska behovet av tankbilstransporter för andra drivmedel för fordon. På så sätt skulle man kunna få ett nätverk av vätgastappar även i glesbygd.

 

Det finns en uppsjö av verksamheter i Sverige som använder syrgas. Om dessa kunde bygga elektrolys/vätgas/syrgasanläggningar vore mycket vunnet för en övergång till vätgas som energibärare.


BO ERIKSSON 2014-05-14        #23292

Redan idag producerar svensk industri stora mängder vätgas, som skulle kunna användas för fossilfria transporter.

 

Exempel: Klorgas produceras i stora mängder i Sverige genom elektrolys av vatten vilket också genererad stora mängder vätgas. En sådan anläggning finns i Stenungsund. Där används vätgasen redan på ett bra sätt genom att producera ånga, som behövs i processerna. Vätgasen skulle dock kunna användas mer klimatsmart. Den kan användas dels lokalt i Stenungsund och dels transporteras till andra ställen, där det behövs fossilfri energi. Det gäller främst energianvändning, som inte är ansluten till fungerande elnät. Det kan till exempel gälla fordon som drivs av bränsleceller eller för lagring av väte för bränsleceller som ger tillgång till reservkraft när elnätet fallerar.

 

För närvarande finns det inga goda skäl för företag att investera i anläggningar som komprimerar vätgas för transport i tankar. De använder ju redan sin vätgas. De skulle kunna sälja vätgasen som en transporterbar energibärare. Då skulle samhället kunna utnyttja den energiförlust, som redan gjorts vid elektrolysen på ett smartare sätt än genom ytterligare energiförlust vid ångkrävande verksamheter. Ja det vore faktiskt bättre att i så fall producera den ånga som krävs genom direkt användning av nätburen elkraft. Den elkraften skulle kunna vara producerad från fossilfria källor.

 

Eftersom det inte finns skäl för företag att göra dessa investeringar och det finns samhälleliga viktiga klimatvinster, så borde skattemedel snarast användas för att komplettera vätgasproduktion med anläggningar för komprimering av vätgas för att transporteras.


EJ LäNGRE MEDLEM 2018-04-13        #24227

EJ LäNGRE MEDLEM 2018-04-13        #24230
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. You can visit our website He specializes inmoving furniture ..!

Get Vashikaran Love Solution Aghori Baba Ji

How to stop extramarital affairs Aghori Baba Ji

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmotorcyklar (1)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik