Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Markbunden kollektivtrafik    Cykel    Till fots   

Enhetstaxa bättre än nolltaxa

ERIK SANDBLOM 2014-04-22        #23196

Artikeln publicerades i Göteborgs Fria Tidning 14 september 2013.

Nolltaxan i Tallinn framhålls ibland som ett föredöme eftersom biltrafiken minskade i samband med att kollektivtrafiken blev avgiftsfri. Men det är inte bara bilister som reagerar på ekonomiska styrmedel, det gör även fotgängare och cyklister. Enligt EU-kommissionen minskade även gång och cykling i Tallinn när nolltaxan infördes.

Många städer lyckas minska bi­lismen utan nolltaxa. Göteborgs trafikkontor rapporterar att bil­trafiken i centrum minskade med åtta procent under 2011–2012, alltså innan träng­selskatten infördes och utan nolltaxa. I Köpenhamn mins­kades antalet parkeringsplat­ser med 2–3 procent per år un­der en tid, samtidigt som cykelnätet byggdes ut. Resultatet blev mycket positivt. Sedan år 2000 har cyklingen ökat med 38 pro­cent i Köpenhamns innerstad, medan biltrafiken minskat med 15 procent.

Cykel är idag det populäraste sättet att ta sig till jobb och ut­bildning i Köpenhamn, även inräknat pendling från kranskommuner. Även städer som Am­sterdam, Linköping och Malmö lyckas göra cykling till ett betydande färdmedel.

Potentialen för ökad cykling är stor i Sverige. I infrastrukturpropositionen 2008 sägs att hälften av befolkningen bor inom fem ki­lometer från sina jobb, och hälf­ten av bilresorna är kortare än fem kilometer. Det tar 20 minu­ter att cykla. För lokala resor är cykel ofta det snabbaste färdmed­let, eftersom man slipper bytes­tider eller att leta efter parkering. Med en effektiv snörörjning kan cykling ske året runt.

Ett bättre alternativ till nolltaxa i kollektivtrafiken är enhetstaxa. Med enhetstaxa kostar resan alltid samma och man slipper hålla reda på zoner eller avstånd.

Enhetstaxa gör också att korta resor blir relativt sett dyrare medan längre resor blir billigare. På så vis undviker man att kollektivtrafiken konkurrerar med gång och cykel för korta resor. Samtidigt blir kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig med bil när längre resor blir billigare och taxesysemet enklare att förstå. I Stockholm är enhetstaxa sedan länge genomfört för månadskortet. Det är en bra modell för resten av landet. Även enstaka biljetter skulle kunna få enhetstaxa.

Källor


Cyklingen ökar och bilismen minskar i centrala Köpenhamn, helt utan nolltaxa. Trafikken i København. Trafiktal 2007-2011

biltrafik i göteborg
Trafikutveckling i Göteborg

Tallinn becomes “capital of free public transport”
Since the start of the scheme, public transport use has increased by 12.6%, car use throughout the Tallinn area has been reduced by 9%, and there have also been slight declines in walking and cycling, indicating that people will use free public transport whereas previously they might have been deterred by ticket prices.

Min text var införd som en replik på en artikel i GFT om nolltaxa:
Nolltaxa på Tallinns spårvagnar minskar bilismen. Göteborgs Fria Tidning
JOHAN ERLANDSSON 2014-04-22        #23198
Kollektivtrafiken råkar även den ut för fenomenet att det alternativ som har mindre miljöpåverkan per automatik uppfattas som hållbart. Men även kollektivtrafiken kräver naturresurser och en hel del energi för att hållas igång. Vi har väl konstaterat här tidigare att spårvagn är lika energikrävande som elbil i stan?

Kollektivtrafiken kräver också värdefullt utrymme. Inte som bilen, men gatubredden måste naturligtvis anpassas om spårvagn eller buss ska få plats.

Jag är inte alls förtjust i nolltaxa, vill inte använda skattepengar för att subventionera resurs- och energikrävande motoriserade transporter.

Det känns inte riktigt heller som att chanserna ökar att vi får bättre kollektivtrafik (som är det viktigaste för att locka över bilister, inte priset) när kommunen måste ta hela kostnaden för kollektivtrafiken själv från sin ofta ansträngda budget.

Tycker enhetstaxa är ett utmärkt förslag!

ERIK SANDBLOM 2014-04-22        #23203
Ja kommunerna har ibland dålig ekonomi och då är det lockande att skära ner på kollektivtrafiken. Om en del av intäkterna kommer från resenärerna själva så kan kollektivtrafikens ekonomi delvis isoleras från politiska och ekonomiska nycker från kommunen.

EVA GUSTAVSSON 2014-04-24        #23213
Håller helt med, Erik! Snälla, du kan väl lämna in en motion till klimatriksdagen om det här? Inlämning senast 30 april, se http://klimatriksdag2014.se/motioner/. Texten är ju i princip klar som här ovan :-).

BJöRN ABELSSON 2014-04-25        #23216
Nolltaxa är inte alls bra. Om man för en given summa pengar till kollektivtrafiken vill få så stor minskning av biltrafiken som möjligt, så är det bättre att satsa de pengar som nolltaxan kostar på att öka turtätheten i kollektivtrafiken. Nolltaxa ger för all del fler kollektivresenärer, men det är en liten del av dessa som är tidigare bilister.

Månadskort har delvis samma svaghet. När man väl köpt sitt kort åker man ju gratis. Det visar sig därför att man får en onödigt stor andel korta resor när folk med periodkort väljer kollektivtrafiken i stället för att gå korta sträckor. Varje resa bör därför kosta, men den som reser ofta kan för all del få lägre kostnad per resa än den som reser sällan.

Enhetstaxa är däremot bra. Dels gynnar det långa resor på bekostnad av korta och slår på så sätt effektivare mot bilresor än mot gång- eller cykelresor. Dels ger det en regional utjämning som gynnar förorterna på bekostnad av centrum. Eftersom inkomsterna i genomsnitt är högre i centrum än i förorterna verkar därför enhetstaxa inkomstutjämnande.

Egentligen borde kollektivtrafiken inte subventioneras alls, utan resenärerna borde betala den fulla kostnaden för sina resor. Men detta förutsätter att även biltrafiken betalar sina kostnader. I dag är biltrafik i tätorter kraftigt subventionerad genom att den slipper betala den fulla kostnaden för trängsel, luftföroreningar, trafikolyckor, buller, barriäreffekter och intrångseffekter. Trängselskatten i Stockholm och Göteborg minskar denna subventionering något, men den verkliga samhällsekonomiska kostnaden för biltrafiken i de större städernas centrala delar är flera gånger större än vad bilisterna betalar.

Med en tredubbling av kostnaderna för att köra bil i centrala Stockholm, och en fördubbling av kostnaderna för kollektivresenärerna, skulle många fler välja att gå eller cykla.

KARIN ARVER 2014-04-28        #23223
Ni tänker fel

Förstår inte hur ni kan argumentera för enhetstaxa som ett sätt att öka cyklingen. 
De som har långt till jobbet/ställen de behöver åka till har ofta bil. Om de inte har bil åker de redan med största sannolikhet kollektivt och köper då månadskort.

Enhetstaxan på månadskortet gör att långa resor i kollektivtrafiken redan är kraftigt subventionerade jämfört med resor med reskassebiljetter, med bil eller med taxi, och ett månadskort lönar sig snabbt.

De som har kort till jobbet (runt 5km, ca 20min på cykel) har bara i vissa fall månadskort på SL. Jag tillhör själv de som har valt att bo litet och centralt för att slippa åka kollektiv till jobbet, jag cyklar. 
Vet därför av egen erfarenhet att även om man bor centralt, nära jobb och aktiviteter och gillar att cykla, redan innan införandet av enhetstaxa (som BARA kommer att bli dyrare för såna som mig)  så lönar det sig väldigt snabbt att köpa ett månadskort i SL. 

Om enhetstaxan införs, och taxan blir de föreslagna 35:-/enkelresa räcker det att åka 11 resor/månad innan det lönar sig att åka kollektivt i stället. 
Man kommer alltså knappast att få oss som bor inne i stan för att slippa ha bil att åka mer kollektivt, snarare kommer betydligt fler av oss att köpa månadskort och åka mer kollektivtrafik. 

Om man vill få de som aldrig åker kollektivt att göra det mer måste det dessutom vara billigare att åka buss/t-bana än taxi. Det är redan på gränsen vid kortare resor (jag väljer själv ofta att ta taxi för korta resor i stället för buss, eftersom prisskillnaden blir så marginell när man åker på reskassa). 

Om man ska få en enhetstaxa att få oss som har runt 5km till jobbet (de man brukar nämna som lätta att få att börja gå/cykla) i stället för att ta bussen räcker det inte att införa enhetstaxa. Då måste man även höja kostnaden för månadskorten så att det faktiskt lönar sig att åka enkelresor de dagar man har för mycket packning/ska åka längre än vanligt/är sjuk. 

Man måste även komma ihåg att även om medelinkomsterna inne i stan är högra än utanför, är inte alla som bor inne i stan rika. Några få väldigt välavlönade höjer snittet. De kommer ändå att fortsätta åka taxi/bil. Och många med höga inkomster bor i villaförorter (fler än inne i stan skulle jag gissa).

De enda som verkligen kommer att tjäna på enhetstaxa på enstaka kollektivtrafikresor är de som bor en bra bit från stan och som oftast kör bil. De köper inte månadskort på SL (till skillnad från de flesta andra) och är relativt pris-okänsliga på enstaka resor. Förutom att deras enstaka resor på SL skulle bli ännu billigare än nu med enhetstaxa. 

De som bor inom 5-km-zonen från sin sysselsättning skulle däremot börja köpa månadskort på SL, vänta och se.

Ps. Ungefär hälften av de jag känner som bor inne i stan (och inte har bil) har redan SL-kort. De åker kollektivt, fastän de har cykel och gillar att cykla, det är helt enkelt mycket enklare att trilla på bussen när man ändå har "gratis" kollektivtrafikresor. Vi andra tragglar på och cyklar.

Den dag enhetstaxan införs ger jag upp och köper SL-kort, det blir för begränsande att försöka att undvika kollektivtrafiken för att inte komma över 790:-/månad på enkelresor då. Inte värt det. Skulle inte tro att jag är ensam om att resonera så. Och då tillhör jag verkligen cyklingsfantasterna och älskar vardagsmotion.

EVA GUSTAVSSON 2014-04-28        #23225
Karin: Hur skulle du då vilja göra för att flytta över bilister men inte cyklister och fotgängare till kollektivtrafiken? Att det inte ska vara lika dyrt att åka buss som att köra bil eller åka taxi är en faktor. Och resten?

Själv tog jag taxi istället för tåg igår. Vi skulle först åka från Helsingborg till Lund, byta tåg och från Lund till Linköping. Ja, det står ju ett tåg inne här som går lite tidigare från Helsingborg, vi tar det istället. Hoppsan, det var inget SJ-tåg så våra biljetter gällde inte. "Antingen går ni av här nu i Landskrona eller så kostar det 1000 kronor i straffavgift" sa den otrevlige sure konduktören. Det gick tydligen inte ens att köpa biljett med hjälp av ett laddat jojo-kort motsvarande vad vi gör här i Östergötland. Vi gick av och åkte taxi för 600 kr istället (SJ-tåget stannade inte i Landskrona och nästa tåg gick för sent så vi skulle missat anslutningen). När vi klev på nästa tåg i Lund, meddelar konduktören i högtalarna att "detta är ett SJ-tåg, kontrollera att ni har biljett till SJs snabbtåg, Skånetrafikens biljett gäller inte på det här tåget, och Veolias tåg avgår strax från samma perrong". Med ledning av detta kan vi konstatera att vi inte är ensamma om att göra den missen att gå på fel tåg. Varför kan inte en biljett gälla på en sträcka oavsett vilket tåg man tar? Ev. med tillägg för snabbare tåg som man kan betala på tåget. Datorsystem går väl att använda för att skicka pengarna till det bolag man åker med när det väl är registrerat vilket tåg man hoppat på.

Veolia sålde biljetter till normalpris på tåget Linköping- Kalmar för några veckor sedan med hjälp av en liten apparat och kontokort, vilken förmån! Alla dessa olika villkor och system är ju en total katastrof med tanke på att få folk att åka kollektivt. Och en del system är så krångliga att inte ens folk som bor där lyckas lära sig dem, tydligen, t.ex. Göteborg.

KARIN ARVER 2014-04-28        #23228

Eva: Det där låter ju lite vansinnigt men jag har svårt att se kopplingen mellan det och att införa enhetstaxa för enstaka resor i SL.

Såg ett smart förslag, att byta ut reskassan/SL-kortet till ett enda kort: "man skulle införa abbonemang på kollektivtrafik. Dvs en sammanslagning av nuvarande periodkort och reskassa. Dvs, jag börjar betala för en enkelresa, ju mer jag reser så slår jag i olika tak, till sist månadstaxan. Det skulle kunna leda till att fler cyklar om varje insparad resa kan leda till att man får en lägre månadskostnad, men ändå ha kvar smidigheten med ett laddat kort."

Det jag menar är att om man vill få de som har ganska kort till jobbet att börja åka kollektivt i stället för att ta bilen eller taxi, och de som åker kollektivt rel. kort att börja cykla i stället är det ingen bra idé att höja priset på korta resor i kollektivtrafiken.

Tycker att det är väldigt logiskt? Jag förstår inte riktigt hur man kan tro att en enhetstaxa skulle få dem att ändra sitt beteende på annat sätt än att det skulle få fler som redan reser kollektivt som komplement till att gå/cykla skulle tycka att enkelbiljetter blir för dyrt och köpa månadskort i stället. De som inte åker kollektivt alls nu skulle knappast bli mer benägna om enstaka resor blir dyrare (och om de bor så långt bort att enstaka resor i stället blir billigare lär det inte räcka för att få dem att skippa bilen som huvudtransportmedel). 

De som bor så långt bort att enhetstaxan skulle sänka priset på enstaka resor lär knappast tillhöra de grupper som är mest benägna att börja cykla till jobbet mer än som undantag vid väldigt fint väder...

Jag tycker att det ska vara som i Tokyo, att man betalar för precis den sträcka man åker. Om man åker en hållplats kostar det ca 10 kronor, om man åker genom halva stan (som är mkt större än Stockholm) kanske 30:-. Då blir det enklare att använda kollektivtrafiken som ett komplement till att cykla eller gå. Om man inser att man är för trött för att gå hela vägen känns det aldrig som att det inte "lönar" sig att i stället ta bussen en liten bit, det blir mycket mer proportionerligt. Här lönar det sig aldrig att gå en bit och åka buss en bit, man tjänar alltid på att ta bussen hela vägen, om man ska ta den alls, det blir väldigt antingen eller. Och ännu mer så blir det med en enhetstaxa.

 


ERIK SANDBLOM 2014-04-28        #23229
Karin, "Den dag enhetstaxan införs ger jag upp och köper SL-kort, det blir för begränsande att försöka att undvika kollektivtrafiken för att inte komma över 790:-/månad på enkelresor då."

Vad skulle du tycka om giltighetstiden på en enstaka biljett ā 35 kr utökades från dagens 75 minuter till, säg, två timmar? Då skulle du hinna med flera ärenden på en biljett. Och en del resor tar så lång tid, helt enkelt för att Stockholms län är såpass vidsträckt.

KARIN ARVER 2014-04-28        #23230
Erik: det skulle vara en förbättring såklart, men jag skulle ändå helt klart köpa fler månadskort än nu. Jag reser mest till jobbet, till fester/middagar hos vänner och till träning, eller typ bastubad i Hellasgården, och då räcker inte 2 timmar.
Då blir det fortfarande bara 11 t.or.-resor/månad innan man lika gärna hade kunnat köpa månadskort, och då köper jag hellre friheten att kunna resa obegränsat i en månad i stället för att behöva snåla och stressa för att hinna inom tidsbegränsningen.
Om jag bara ska göra ärenden är det mycket enklare att gå eller ta cykeln, och har jag för mycket att bära hem från stan kommer det fortfarande vara mer lockande att ta taxi ända fram till dörren för 70-80 spänn än att ta bussen för 35... och då är jag EN person, om jag var en parmänniska skulle det ju t.om. bli lika dyrt m buss som med taxi om enhetstaxan införs enligt nuvarande förslag.

ERIK SANDBLOM 2014-04-28        #23231
Karin. "Det jag menar är att om man vill få de som har ganska kort till jobbet att börja åka kollektivt i stället för att ta bilen eller taxi, och de som åker kollektivt rel. kort att börja cykla i stället är det ingen bra idé att höja priset på korta resor i kollektivtrafiken."

För korta bilresor finns andra ekonomiska styrmedel, främst parkeringsavgifter. Idag är det olagligt att bygga hus utan parkeringsplatser. Det kallas parkeringsnorm och går ut på att kommunen kräver ett lägsta antal parkeringsplatser för bil, annars får man inget bygglov. Det innebär i praktiken en prisdumpning på parkering. En garageplats kostar i verkligheten 1500kr/månad och uppåt, men subventioneras av hyresgäster med flera.

EVA GUSTAVSSON 2014-04-28        #23232
Nej, mina erfarenheter från igår hade ingen specifik koppling till enhetstaxa eller inte, mer än att det var billigare att åka taxi än tåg just igår. Och den allmänna tanken att göra kollektivtrafiken attraktiv för både besökare utifrån, allmänt virriga och ouppmärksamma personer, oerfarna kollektivresenärer, etc.

Att ha ett typ högkostnadsskydd är ju en strålande idé!

Som jag ser det är tanken att det är mindre risk att fylla kollektivtrafiken med tidigare fotgängare och cyklister om man sänker priset på långa sträckor jämfört med att sänka priset på korta sträckor. Men bilister som man hoppas locka på de långa sträckorna är inte så priskänsliga, så det är sannolikt fåfängt att bara sänka priset. Viktigare är bekvämligheten och enkla rutiner för att köpa biljetter och lyckas hoppa på rätt tåg ;-). Däremot får det inte vara mycket dyrare att åka kollektivt för att locka bilister. Då måste komforten vara så oerhört mycket högre i det kollektiva och det är svårt att uppnå i stadstrafik med ev. byten. Det kanske går lättare med flotta höghastighetståg på riktigt långa sträckor.


KARIN ARVER 2014-04-28        #23233
Erik: Ja, för de som har bil kan man styra med p-avgifterna. Hur mycket de som trots hög bilkostnad väljer att ha bil använder bilen kan man dock styra med prissättningen på kollektivtrafik.

För oss som bor inom den zon som brukar betraktas som realistisk cykelzon (dvs avstånd till jobb/skola) och har valt att inte ha bil kan man bara styra med priset på kortare resor vs månadskort på SL, vilket innebär att en enhetstaxa skulle missgynna oss, i alla fall de av oss som använder kollektivtrafiken som ett komplement till att cykla/gå snarare än som ett huvudsakligt färdmedel.

Eva: Att risken att fylla kollektivtrafiken med tidigare fotgängare och cyklister om man sänker kostnaden för korta resor i kollektivtrafiken skulle öka, tja, kanske. Jag skulle nog ta bussen lite oftare om det var mkt billigare, men då skulle jag kanske åka 4 busshållplatser, så jag fyller den inte direkt särskilt länge (på längre sträckor cyklar jag). Å andra sidan skulle jag åka taxi mer sällan, skulle ta bussen i stället, och många som bor centralt och har månadskort på SL nu (dvs i princip uteslutande tar sig fram m tunnelbana/buss) skulle nog hoppa över att köpa månadskort ibland och börja cykla/gå mer.

På långa sträckor lönar det sig redan väldigt snabbt med månadskort, så en enhetstaxa lär inte förändra så mycket där.  

Huvudsyftet med prissättningen på SL-kort måste väl vara att det ska upplevas som skäligt - så att folk inte plankar - och att locka över de som kör bil till att åka kollektivt i stället. De ska vara enkelt, det ska vara rättvist och relevant prissatt, och så många som möjligt som behöver transportera sig längre än de kan/orkar till fots/på cykel ska åka kollektivt. 

Då tror jag inte på enhetstaxa

Och ärligt talat, VARFÖR ska man hålla på med nån slags planekonomi genom prissättningen i SL och gynna "de fattiga" i förorterna genom att låta dem få mycket billigare kollektivtrafik än de "rika" i innerstan, vilket ÄR ett av argumenten för enhetstaxa? Jämna ut inkomstskillnaderna på andra sätt i stället. Bra skolor i förorten t.ex.

ERIK SANDBLOM 2014-04-28        #23234
Karin: Antag att vi inför enhetstaxa och att vi önskar att månadskortet ska bli lönsamt först vid 30 enkelresor i månaden (motsvarar ungefär 15 resdagar). Om vi behåller månadskortets pris på 790kr så får enkelbiljetterna kosta 26 kronor med reskassa. Drar vi gränsen istället vid 20 enkelresor (ca. 10 resdagar) får enkelbiljetterna kosta max 40kr med reskassa.

SL har också en dygnskort för 115kr. Är inte det lite dyrt i förhållande till månadskortet? Efter sju dygn är man uppe i priset av ett månadskort.

KARIN ARVER 2014-04-28        #23236
Jag håller med om att dygnskortet är för dyrt. 

SL styr över sina resenärer väldigt hårt på månadskort. Även om 790:- är mycket pengar för många är prissättningen nu helt uppbyggd på att man ska köpa månadskort om man ska åka kollektivt. Det tror jag är fel väg för att få fler, och nya människor att åka kollektivt. Dessutom är det inte särsklt juste mot de som bara är här på besök (och vi vill ju ha hit turister!).

Det ska vara prisvärt och kännas värt det att välja att byta ut både enstaka resor, och/eller alla resor, mot kollektivtrafik. Och man ska inte missgynna de som väljer att bo och arbeta på kort avstånd (många som väljer det får antingen en högre boendekostnad eller lägre lön än vad de skulle kunna ha om de valde annorlunda, men väljer att prioritera närhet, det ska inte straffa sig). 

Nu verkar allt gå ut på att det är synd om de som "måste" pendla långt och åka mycket kollektivt, och på att med alla medel få alla som vill åka med SL att köpa månadskort. 

Och har man månadskort åker man mer kollektivt även om man skulle kunna cykla eller gå. Inte bra. 

BJöRN ABELSSON 2014-04-29        #23242
Är inte grundfelet att det är för billigt att åka bil, framför allt i de centrala delarna av större städer? I centrala Stockholm skulle det under högtrafik behöva kosta upp mot 100 kr/resa för att täcka vägtrafikens externa kostnader. För de flesta som bor eller arbetar i centrala Stockholm är dessutom parkeringskostnaderna kraftigt subventionerade.

Eftersom man inte vågar ta tillräckligt mycket betalt av bilisterna har man valt att också subventionera kollektivtrafiken. Ungefär halva kostnaden för kollektivtrafiken i Stockholms län betalas av resenärerna. Den andra halvan betalas av alla skattebetalare, oavsett om man reser kollektivt eller inte.

Om de som åker bil, buss, tunnelbana eller tåg verkligen skulle betala vad deras resor kostar, så skulle vi alldeles säkert få se en betydande ökning av antalet gående och cyklister.

För att minimera risken att de som i dag går eller cyklar ska gå över till kollektivtrafiken bör dessutom alla resor kosta. Periodkort må vara enkelt att hantera och medför att de som väljer att köpa periodkort åker bil i mindre utsträckning än de skulle göra om de fick betala för varje resa. Men det medför också att väldigt många väljer att åka kollektivt för korta resor som de annars skulle gå eller cykla.

Frågan om enhetstaxa är möjligen något mer komplicerad. Men en betydande del av kostnaden för en kollektivresa är den tidsförlust som övriga passagerare åsamkas när folk kliver på och av bussen eller tåget. Kilometerkostnaden för korta resor är därför betydligt högre än kilometerkostnaden för långa resor. Jag kan därför inte se att de invändningar som framförts ovan mot enhetstaxa är särskilt välgrundade. Jag fortsätter därför att hävda, att den bästa kollektivtrafiktaxan är en enhetstaxa där varje resa kostar lika mycket, oavsett längd, men att den som reser ofta får billigare resor än den som reser sällan.

Prisnivån borde ligga på runt 80 kr/enkelresa för den som reser sällan och 40 kr/enkelresa för den som reser varje dag. Med en trängselskatt på 100 kr/resa och avgift även för den som enbart kör innanför nuvarande avgiftsring, samt avgift även på Essingeleden, borde ändå kollektivtrafiken bli mer konkurrenskraftig mot biltrafiken. Och det skulle bli mycket mer lönsamt att gå eller cykla på avstånd upp mot 20 km enkel resa. Om man cyklar 20 km/h, vilket inte är extremt fort, tjänar man 40 kr/h, skattefritt, på att cykla i stället för att åka buss (Förutsatt att man värderar restidskostnaden med buss till 0 kr. I själva verket förlorar man mycket litet tid, eller ingen alls, på att cykla i stället för att åka buss 20 km).

KARIN ARVER 2014-04-29        #23243
Björn: Vad tycker du då att ett månadskort på SL ska kosta? Och hur tänker du motivera de som inte har månadskort och vill åka en kort sträcka att ta buss eller t-bana i stället för taxi (eller sin egen bil, om man bor inom tull) när det kommer att vara mycket billigare med de två sista alternativen?

Om månadskortet kostar som nu (790:-), tror du då på allvar att någon kommer att åka med SL på reskassa med ditt förslag (utom när man åker över biltullsgränserna då)?
Och hur ofta tycker du är ofta (var går brytpunkten mellan 40- och 80 kronor för en enkelresa)?

Upplysningsvis brukar mina taxiresor kosta mellan 70-140:-, så jag kommer att helt skippa kollektivtrafik med det där förslaget. Eller köpa månadskort (kommer definitivt att göra det under vintermånaderna då man riskerar att vilja åka buss ibland). Och då cykla mindre än nu. Lär inte direkt vara ensam om det :-)

Kan tillägga att jag tillhör den grupp som är mest motiverad att cykla (vardagsmotion och luft!), och som brukar anges som den som är lättast att få att cykla (bor på perfekt cykelavstånd). 

Fattar faktiskt inte hur ni kan tro att enhetstaxa ska få FLER att cykla, då det bara kommer att göra enstaka resor på SL (vilket är vad man gör som cyklist, åker enstaka resor) dyrare för de som bor inom den zon som är bäst att cykla i. Om man inte gillar att cykla nr det regnar (vilket jag gör, men de flesta inte gör) kommer man att köpa månadskort om enstaka korta resor blir dyrare än nu, och då ÅKER man mer kollektivtrafik.

Och de som inte cyklar har redan månadskort på SL, så de lär inte cykla mer pga enhetstaxan. 

BJöRN ABELSSON 2014-04-29        #23244
Hej!

Jag tycker inte att det ska finnas periodbiljetter. Varje resa bör kosta, utan maxtak. Men den som reser mycket kollektivt kan få ett lägre pris per resa än den som bara reser sällan.

Men "normalresenären" som åker 40 enkelresor till och från jobbet varje månad plus kanske ytterligare 10 enkelresor per månad skulle få betala 2000 kr/månad enligt mitt förslag. Om sedan priset per resa ska fortsätta att sjunka oavsett antal resor per månad, eller om det ska finnas ett golv (40 resor?) vid vilket ytterligare resor inte blir billigare kan man diskutera. Men 2000 kr/månad är ungefär vad det faktiskt kostar att åka kollektivt 50 resor per månad. Fast i dag betalar skattebetalarna halva denna summa via främst landstingsskatten.

Och egen bil och taxi ökar förstås ännu mer i kostnad, om trängselskatten höjs till 100 kr/resa (200 kr/dag för den som bara reser till och från jobbet), så konkurrensen mellan bil och buss förskjuts snarast till bussens fördel.

Sedan måste man kanske utöka området för trängselskatten en hel del, för utanför det nuvarande trängselskatteområdet skulle ju annars kollektivtrafiken inte få många resenärer.

Men kollektivtrafik är ju definitionsmässigt bra bara där många reser samma sträcka samtidigt. Så om kollektivresandet minskar och bilresandet ökar inom de delar av länet där vi inte har några problem med trängsel, buller och avgaser så är det kanske bara bra?

BJöRN ABELSSON 2014-04-29        #23245
PS!

Om man utformar trängselskatten som ren roadpricing, där man med gps mäter bilens körsträcka och antal resor, kan man genom att utsträcka enhetstaxan även till bilresorna verkligen slå hårt mot de korta bilresorna. Om der skulle kosta 100 kr varje gång du startar bilen (plus förstås alla de vanliga kostnaderna som bensin, skatt, försäkring, däck, service m.m.) så skulle nog få göra det för resor kortare än 5-10 km. Vilken renässans för cyklandet!

KARIN ARVER 2014-04-29        #23246
Björn: Jag tror att en mer genomförbar modell vore att premiera de som inte köper periodkort utan använder SL mer som ett komplement till att cykla och gå (i stället för som huvudsakligt färdsätt), och att ha så konkurrenskraftiga priser på det samt höga vägtullar att det lönar sig att gå/cykla/åka kollektivt jf m att ta bilen! 
Jag är beredd att lägga en del skattepengar på det. Men jag vill inte att SL ska vara bara för de som köper månadskort eller bara använder det som alternativ till långa bilresor ganska sällan, vilket skulle bli fallet med en enhetstaxa.
Jag vill att kollektivtrafiken ska vara till för alla, eftersom vi alla är med och betalar (som det är nu tillhör jag f.ö. de som bara betalar, för vägar och för kolektivtrafik, mina smala cykelbaneremsor har inte kostat mycket i jämförelse).

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3097 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik