Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft   

Vindkraftspark i kärnkraftsreaktorklass i Norrland -Markbygden

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-16        #1219
"Dessutom finns det fem större landprojekt i Norrland på sammanlagt 500 megawatt som ska producera 1,2 terawattimmar. De ska vara klara 2008 till en kostnad på omkring 5,5 miljarder kronor."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=488505JOHAN ERLANDSSON 2007-11-29        #3762
500 MW och 1,2 TWh är nu en piss i Nilen jämfört med Svevinds planer på att smälla upp en park med 200-metersverk som ska kunna producera 8 TWh. Nu snackar vi... Nu behöver man inte längre god vilja för att jämföra vindkraftsparker med kärnkraftsreaktorer. Forsmarks största reaktor producerade 9,6 TWh 2006.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=719895

ERIK SANDBLOM 2007-11-29        #3764
Wow det var inspirerande. Alla elektriska tåg i hela Sverige förbrukar 2 TWh om året.

http://www.banverket.se/sv/Amnen/Jarnvagen/Miljo/Energi/Nulaget.aspx

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-30        #3799
Enligt Vattenfall så ger ett vindkraftverk på 3 MW elektriskt drivmedel till 5.000 plug-in bilar. Räknar man på den 4.000 MW stora vindkraftssatsningen i Piteå så ger den i så fall elektriskt drivmedel till 6,7 miljoner plug-in bilar.

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/523254fors

ERIK SANDBLOM 2008-03-21        #4783
Vindkraftspark planeras, trots elöverskott Området kallas för Markbygden och ligger en timmes bilresa väster om Piteå. Enligt Mikael Kyrk är projektet i nuläget troligen det största i världen och allt som allt kommer det att kosta omkring 40 miljarder kronor och ta åtminstone tio år att färdigställa. Sen väntas det produceras lika mycket energi som ett större kärnkraftverk.

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-22        #7256
Enligt en artikel i DN verkar Markbygdsprojektet bli av, Maud Olofsson ska upp och inviga påbörjandet. Samerna vill ha en del av vinsten eftersom verken byggs där de har vinterbete.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=831134

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-21        #9025
Här kan man läsa lite fakta om Markbygdsprojektet.

http://www.vk.se/Article.jsp?article=242761

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-21        #9026
Här är Svevinds information om Markbygdsparken.

http://www.svevind.se/Projects/Project.aspx?projectID=1

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-21        #9027

Illustration: Hans Bergström

Så här blåser det på 103 meters höjd från marken i Sverige.

http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20-%20Om%20oss/Vindkraft/Vindp

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-21        #9028
7-8 m/s i årsmedelvind ska det blåsa på 103 meters höjd i Markbygdsområdet.

http://www.svevind.se/UploadedFiles/Dokument/Markbygden/080526_TB_lag.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2010-03-04        #14006
Regeringen ger klartecken till Markbygdsprojektet.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ja-till-jattelik-vindkraftspark-1.1055750

ANTON STEEN 2010-03-04        #14019
1100 snurror är verkligen att spänna bågen. Jag har svårt att tänka mig att det blir mer än 2-300 snurror inom Markbygden. Det är ett kuperat landskap. De första projekten som byggs inom Markbygden är på ett antal höjder med fina vindlägen. För att få upp 1100 snurror måste man i princip täcka hela området. Det är nog varken klokt eller lönsamt. Skall bli mycket intressant att följa projektet dock. 

JOHAN ERLANDSSON 2010-08-28        #15590
Nu är de första 12 snurrorna på plats.

MATTIAS CARLSSON 2011-12-19        #19620
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har nu sagt ja till 314 vindkraftverk i Markbygden

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-21        #19637
Hur är det nu man räknar om installerad effekt till ungefärlig årlig energiproduktion för vindkraftverk igen? Om det är 2,5-megawattare som smälls upp så blir det alltså 2,5*314=785 MW installerad effekt. Hur stor årlig energiproduktion motsvarar det?

MATTIAS CARLSSON 2011-12-21        #19641
Den årliga produktionen brukar motsvara 2-3000 timmar i full effekt. För nya stora kraftverk brukar man ofta räkna med att man håller sig i övre delen av det intervallet. Så 785 MW bör motsvara cirka 2 TWh i årlig produktion.

Svevind - som äger Markbygdenprojektet - hävdar att tillståndet ger möjlighet att producera 2,8 TWh per år.

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-21        #19642
Tack för det! 2 TWh är ju en hel del. Som Erik sa ovan, räcker för att köra alla våra tåg.

MATTIAS CARLSSON 2012-03-02        #20107
Miljöprövningsdelegationens belsut har tydligen överklagats av bland andra Naturvårdsverket. Nu ligger ärendet hos Mark- och miljödomstolen och det dröjer ytterligare något år innan något beslut kommer att tas där.

Ett beslut från domstolen för Markbygden lär alltså bero till någon gång under 2013 eller 2014. Oavsett utgången finns då möjlighet att ytterligare överklaga det beslutet till miljööverdomstolen, förutsatt då att prövningstillstånd ges.
...
Totalt fattas nu alltså ett lagligt tillstånd och 1 089 vindkraftverk innan ett av Europas största industriprojekt är i hamn.

Tidsmässigt brinner det i knutarna. Initialt var tanken att bygga 50 vindkraftverk under 2013, därefter omkring hundra verk per år.

Men det tillstånd regeringen beviljat är tidsbegränsat till den 31 december 2021. I dag återstår nio år och tio månader fram tills dess.

Med den bygg- och tidsplan som presenterats betyder det att omkring 150 vindkraftverk måste resas per år, ifall byggstarten förskjuts i två år. Än fler om fördröjningen blir tre år.

Ingen vågar satsa
Fördröjningen medför dessutom att arbetet ligger i träda med att bygga nya skogsbilvägar (totalt 43 mil), nya kraftledningsgator (tolv mil), transformatorstationer, en betongfabrik och att utveckla Piteå hamn.


MATTIAS CARLSSON 2012-05-25        #20741
ABB bygger ett ställverk för den första etappen (277 vindkraftverk) av Markbygden-projektet. Man förbereder även för att bygga ut ställverket alltefter som vindkraftsparken byggs ut

Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Standby-stoppare (1)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Belysning (1)
Solceller (2)
Energikonsulter (2)
Solfångarsystem (2)
Energimätare (3)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
El (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik