Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Flyg    Markbunden kollektivtrafik   

Nu är mitt 10-åriga flygstopp slut

JOHAN ERLANDSSON 2017-11-05        #24157

Foto av https://en.wikipedia.org/wiki/User:Lommer, används enligt https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

10 års flygstopp är nu snart slut, tyvärr funkar det inte längre, framförallt på grund av att många nattågslinjer har lagts ned. Det är deppigt på ett väldigt djupt plan.

2007 bestämde jag mig för att det fick vara nog med flygande på ett tag. Klimatutmaningarna var då så oerhört tydliga att jag inte längre kunde stå för att flyga. 

Sedan 2007 har flygandet ökat kraftigt. Jag hittar inte siffror från 2007, men jag hittar hos Swedavia att sedan 2009 har antalet passagerare på deras 10 flygplatser ökat med över 60 %. Det är en oerhörd ökning på bara åtta år, samtidigt som vi ska klara den här extrema utmaningen:


Det var mycket snack om biobränslen 2007, vad har hänt med det? I princip inget, fortfarande bara snack. Nya flygplan har blivit effektivare, men definitivt inte 60 % effektivare, så totala utsläppen ökar kraftigt. Det har gjorts lite framsteg med eldrift, men än så länge funkar det bara praktiskt för mycket små flygplan och korta sträckor. SolarImpulse flög visserligen jorden runt på elmotorer laddade med enbart solenergi som det skördade själv med solpaneler på vingarna, men det var för en person och också ett extremt opraktiskt flygplan.

Och varför skulle det ske någon utveckling när fossilt flygbränsle är helt skattebefriat? Finns väldigt svaga ekonomiska incitament för flygindustrin att göra något mer än inkrementella förbättringar. Har dock på senaste tiden hört om "elektrobränslen" som är på gång, alltså att man producerar vätgas/syngas med hjälp av el som sedan kan göras till kopior av vilket bränsle som helst, skulle alltså lätt kunna användas i befintliga jetmotorer. Men här finns samma problematik för elbilar: elmixen är inte på långa vägar fossilfri ännu. Och den extra klimateffekten på grund av övriga avgaser som släpps ut på hög höjd kvarstår också. Så det blir fortfarande nödvändigt att begränsa flygandet om vi ska klara 1,5-gradersmålet, även med ett omedelbart, fullständigt införande av bio- och elektrobränslen.

Har under perioden åkt med tåg till Europa otaliga gånger (har inte gjort några långresor alls). Mest i jobbet, först på forskningskonferenser, sen på olika cykelutvecklingsmöten. Några semesterresor och någon resa i bloggsammanhang också. De allra flesta resorna har gått till Holland de senaste åren. Har inte hållt räkningen, men minst två gånger per år iaf, så minst 20 gånger bör det vara. I början gick det lättare då det fanns nattåg, den faktiska tidsförlusten jämfört med flyg blev då inte så väldigt stor. Om jag åkte från Göteborg på eftermiddagen så var jag framme på morgonen eller förmiddagen dagen efter. Inte toppenbekvämt eller tryggt med nattågen, men det gick iaf.

Men nu har jag bestämt mig för att det får vara slut på flygstoppet. Det är framförallt på grund av de nedlagda nattågen. Den extra tidsåtgången blir för stor för att jag ska få ihop det med jobb och familj, och dessutom ofta dyrt och omständligt då jag måste övernatta på hotell under resans gång. Jag kan nu också motivera för mig själv att det är värt att flyga när syftet med flygresan är att jag säljer lastcyklar som ersätter skåpbilar. En ersatt elskåpbil räknar vi med sparar minst ett tons utsläpp av CO2 per år, lite mer om det är en dieselskåpbil. 

Hade man med väldigt enkla medel satsat på tåget, t.ex. behållt och vidareutvecklat nattågen så att de fick bättre tidtabeller (var är Sveriges engagemang i Fehmarn Bält-förbindelsen t.ex.?), blev trygga och bekväma och att det var lätt att köpa biljett så hade historien kunnat se annorlunda ut. Och självklart skulle det ha varit motsvarande skatt på fossilt flygbränsle som på allt annat fossilt bränsle för länge sen. Vi hade kunnat göra så, men vi gjorde det inte. 

Under de här 10 åren har det alltså blivit svårare att åka tåg, och lättare att flyga med fler direktlinjer och lägre priser. Jag måste säga att jag tvivlar starkt på att vi kommer att klara klimatutmaningen, likt Kevin Anderson. Viljan saknas, ingen vill ge upp sina härliga flygresor (för visst är det jävligt smidigt och nice på alla möjliga sätt) och därmed saknas också förutsättningar för ett kraftfullt politiskt agerande.
EVA GUSTAVSSON 2017-11-05        #24158
Ja, det är verkligen ledsamt. Jag har rest ut i Europa ungefär en gång per år eller mindre och då har jag tagit mig den tiden att ta sista båten till England för några år sedan, och soffsurfa i Hamburg på väg till södra Tyskland resp. Slovenien. Det var både dyrt och tidsödande så visst är det för tufft om man gör det ofta. Men har de inte talat om att försöka få till nattåg igen med lite EU-samordning?

ERIK SANDBLOM 2017-11-05        #24159
Hm, fast jag tycker det är tågresor som är jävligt smidigt och nice på alla möjliga sätt. :-) Fast det får inte ta hur lång tid som helst förstås.

Visst finns det potential att utveckla nattågen. Jag hoppas att nedgången är en tillfällig modegrej ungfär som stadsbilism, som nu verkar minska på en del håll efter efterkrigstidens boom.

EVA GUSTAVSSON 2017-11-06        #24161
Jo, det var smidigt att ta nattåg till Europa för länge sen. Men har du läst tidtabellerna för europatåg de senaste åren? Byte i Fredericia mellan kl. 02 och 05, eller byte här mellan 01 och 02 samt där mellan 04 och 06. Nej, det är verkligen inte smidigt! Och att åka riktigt långa sträckor genom att åka tåg dagtid och övernatta på vägen, nej det är inte heller särskilt smidigt. Kortare sträckor på några timmar är något helt annat förstås.

DANIEL HäGERBY 2017-11-06        #24162
Den sista tiden har jag ändrat inställning till flygande kontra tågresor lite. Eftersom vi lever i en global ekonomi där allt vi köper ger betalningsströmmar i oändliga led och därmed upphov till allsköns miljöpåverkan över hela världen kompliceras det hela lite. En livscykelanalys som säger att en flygresa på 1000 kr ger många gånga högre utsläpp än en tågresa för 2000 kr har missat en stor del av bilden. Även tågarbetarnas löner, skatter, mm ger utsläpp - även om de är svåra att beräkna. Att utsläpp på hög höjd ger en ”bonuseffekt” kommer man inte ifrån, men förutom det är det (givet dagens globala energimix) minimal kostnad som ger minst klimatpåverkan - om man följer ALLA betalningsströmmar som en viss vara eller tjänst ger upphov till. I en stängd ekonomi utan fossila bränslen, plöjningsjordbruk eller skogsskövling är förstås läget ett annat. Någon som känner till en sådan fristad?

KARL HILLMAN 2017-11-07        #24163
Daniel, vet du några studier som stöder ditt påstående att det alltid är minimal kostnad som ger minst klimatpåverkan? Och som kanske också tar hänsyn till vad den aktuella konsumenten gör med de sparade pengarna?

DANIEL HäGERBY 2017-11-07        #24166
Karl - nej. Men det är en logisk slutsats om man är insatt i vilka antaganden och avgränsningar som måste göras när man gör en livscykelanalys. Slutsatsen blir dock att, givet global handel och nuvarande energimix, det enda sättet att minska utsläppen är att minska den ekonomiska aktiviteten. Knappast någon slutsats man får forskningsmedel för att publicera.

ERIK SANDBLOM 2017-11-07        #24167
Daniel, du nämner "den ekonomiska aktiviteten". Den består helt och hållet av vad folk efterfrågar, det vill säga, vad du och jag lägger våra pengar på. Väljer vi att lägga pengarna på saker med mindre miljöpåverkan så kommer miljöpåverkan minska. Väljer vi istället ett fatalistiskt förhållande på vår konsumtion så är det troligt att miljöpåverkan ökar.

DANIEL HäGERBY 2017-11-07        #24168
Erik - gå tillbaka och läs det jag skrev tidigare, så förstår du nog varför jag drar den slutsatsen jag gör. Min poäng är att eftersom vår ekonomi är så sammanlänkad och global spelar det inte så mycket roll om vi köper en bilresa eller en tågresa för samma pris - det blir samma klimatpåverkan. Detta gäller eftersom vår handel är global och energimixen globalt är till väldigt stor del fossil.

KARL HILLMAN 2017-11-07        #24169
Daniel, jag tänker att om alla som använder pengar i alla led väljer det som är miljömässigt bättre (mindre skadligt) så måste det leda till minskad miljöpåverkan. Visst, det är lång väg dit, men ju fler som gör det desto bättre. En motverkande kraft är de prismekanismer som t.ex. leder till att oljepriset sjunker när fler väljer andra alternativ, men det bör kunna hanteras med styrmedel. Hälsningar från en mångårig LCA-forskare

DANIEL HäGERBY 2017-11-08        #24170
Javisst finns möjligheter med styrmedel, särskilt hårda sådana (förbud). Men tyvärr missar du, Karl, min poäng. Eftersom vi har en global ekonomi och inga förbud mot sådant som ger problemen (fossila bränslen, avskogning, plöjning, trålning osv) så leder ökad omsättning till ökad miljöpåverkan - oavsett om pengarna i första, andra och tredje ledet går till ekologiska hårfrisörer (eller något annat som vi tänker ger liten miljöpåverkan per krona). Fundera över vad som händer med livscykelanalysen om man tar bort ”cut-off” reglerna, Dvs inkluderar alla källor till oändlighet. Omöjligt, javisst. Men som matematiker vet du ju att svansen av en fördelning mycket väl kan väga tyngre än delen innan ”cut-off”.

ALEXANDER GUNNARSSON 2017-11-11        #24172
Jag tycker inte du ska behöva känna dig dålig över detta på något sätt 🙂 Jag minimerar också mitt flygande, men skillnaden på ett absolut flygstopp och att flyga kortare sträckor med något års mellanrum är inte jättestor jämfört med andra åtgärder man kan ta. Jag räknade på det och olika sidor säger olika men ett flyg från Göteborg till Nederländerna och tillbaks släpper ut en bit under 1 ton CO2-ekvivalenter, vilket inte är jättemycket att göra "ibland" om man ser till en vanlig svensks utsläpp på omkring 10 ton per år.
 
När jag cyklade till Nederländerna i somras tog jag nattbåten till Kiel först, men jag antar att du har tittat på de möjligheterna redan. Tåget från Kiel till Amsterdam tar 7-8 timmar kollade jag nu, och då kan man vara framme kvällen efter man åker.

MAGNUS BILLBERGER 2018-03-13        #24210
Daniel, jag tycker du har missat en väsentlig komponent i ditt resonemang. Det må så vara att vi har ett globalt sammanlänkat ekonomiskt system där varje transaktion ger ringar på vattnet. Men sättet du resonerar på verkar ha en statisk syn på den globala ekonomins innehåll och där håller jag inte med.

De val vi gör vid konsumtion skapar tillsammans efterfrågansbilden och måste rimligen påverka leverantörerna. Det lokala valet här och nu att spendera den där tusenlappen om det nu är på att åka bil, tåg, cykel eller flyg eller vad man nu väljer går kanske mer eller mindre på ett ut i en klimatkalkyl. Effekten kan tyckas försumbar, dvs det totala antalet bilmil osv påverkas inte. Det man måste ta fasta på är dock att opinionen snabbt kan få stort genomslag. När vi startade med ecoprofile var konsumentidealet för bilar att de skulle vara stora och säkra. Bränsleförbrukning gav upphov till måttligt intresse, huvudsakligen utfrån ett kostnadsperspektiv. Biltillverkarna hade inget större intresse att erbjuda snåla bilar. Men så kom ett skifte både från politiken och konsumenterna som blev ett starkt driv för bränslesnåla bilar och bilar som gick på alternativa bränslen.

Jag håller helt med om att en minskning av den ekonomiska aktiviteten skulle vara effektiv för att minska miljöpåverkan. Men jag ser andra åtgärder som också kan ha god effekt såsom en delvis eller gradvis avglobalisering av ekonomin.

DANIEL HäGERBY 2018-03-13        #24211
Visst påverkar konsumtionen i någon mening riktningen på utvecklingen. Men min poäng är att det viktigaste, utan jämförelse, för klimatet (t.ex) är att minska den ekonomiska aktiviteten. Eko eller inte. Sedan vet du såväl som jag att bränslesnåla bilar är bara bra för klimatet OM ägaren därmed väljer att omsätta mindre, dvs inte använder de sparade kronorna på något annat OCH om ingen annan istället häller samma bränsle i sin tank (t.ex. genom en ökad köpkraft pga marginellt lägre pris). Paradoxalt nog är det bästa för biosfären ökad ineffektivitet - då får vi inte råd att sabba lika mycket. Men för den enskilde är förstås effektivitet väldigt bra och möjliggör massor - problemet uppstår först på populationsnivå, eftersom våra begär är gränslösa.

Logga in för att svara


Produkter

Konverteringskit elcykel (3)
Elmopeder (5)
Cyklar (6)
Konferenstjänster (2)
Lastcyklar (4)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Cykelleasing (2)
Trikar (16)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3075 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik