Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Värmepumpar   

Värmepump vs. pellets

JOHAN ERLANDSSON 2006-01-02        #1393

Statoils VD Joakim Säll hävdar att en värmepumpslösning genererar 15 ggr, eller 1 400 %, mer koldioxid mer än att elda med pellets. Han räknar då med att elen till värmepumpen helt och hållet är kolkraftproducerad. Det kan väl ändå inte vara ett rimligt antagande?

http://dagensmiljo.idg.se/ArticlePages/200601/02/20060102104136_DMI/2006010MAGNUS BILLBERGER 2006-01-03        #1394
Med tanke på nuvarande utseende av den svenska elmarknaden så tycker jag faktiskt att ovantående antagande har en stark poäng. I det läge som värmepumpen jobbar som hårdast är också elbehovet som tuffast att tillgodose. Konsekvensen är som det skrivs i artikeln att vi måste ta till smutsig kol-el. Kanske ett incitament att tänka om och börja satsa på mer kärnkraft igen? I jämförelse med oljepanna eller eluppvärmning så ger ju värmepumpen betydligt mer värme per köpt enhet energi. I många sammanhang tror jag dock att det är miljömässigt bättre med fjärrvärme eller pelletspanna. Och i nya hus bör den största vinsten kunna göras genom ett minskat energibehov. Vinklingen i artikeln är lite ful med att den närpå verkar peka ut värmepumpen som en miljöbov. Siffrorna känns också lite överdrivna. Man kanska kan tillåta sej att spekulera lite i att statoil har bättre förutsättningar som bränsleleverantör (pellets) än som el-leverantör.

JOHAN ERLANDSSON 2006-01-03        #1395
Självklart är det så att Statoil är pelletsleverantör och inte elleverantör. Klart de vill sälja pellets. Sverige importerade ca. 10 TWh el under 2004 om jag tolkar Energimyndighetens grafer rätt, varav det mesta från Finland (kärnkraftsel?). Den totala förbrukningen i Sverige var 405 TWh. Importen står således för ett par procent, och av det är antagligen hälften koldioxidfri el från finsk kärnkraft. Riktigt kalla dagar kan jag eventuellt köpa att en värmepump går på 100 % kolkraft, men totalt sett borde det inte röra sig om mer än några procent. Även pellets har koldioxidutsläpp från produktion och transporter. Undrar om det kanske finns någon lite mer objektiv jämförelse än Joakim Sälls?

MATS JOHANSSON 2006-02-27        #1579
Hej Viist är det så att vi i Sverige inte importerar el varje sekund över året men dagens elsystem är numera nordeuropeiskt och därför bör man titta på vad som pruduceras inom detta område. Elproducenterna säger alltid att vi har en ren elproduktion i Sverige men när det kommer till att ta ut priser hänvisar man gärna till kostnader för utsläppsrätter, prisläget i Tyskland etc. Man kan ju fråga sig om vi nu har en så ren elproduktion i Sverige varför ska vi då betala för utsläppsrätterna. Nej, sanningen är den att på marrginalen på den nordeuropeiska elmarknaden produceras alltid el med kolkondenskraft. Därför får vi vara med och betala för utsläppen och därför innebär alla typer av ökad eller minskad elanvändning att den dyraste elproduktionen ökar eller minskar. Den dyraste är kolkondenskraft pga alla avgifter. Statoil har med andra ord rätt! Däremot så tycker jag inte man ska titta på detta på ett statiskt sätt. Elproduktionen utvecklas och nya anläggningar tillkommer hela tiden (vindkraft, biokraftvärme, renare kolkraftverk, naturgas istället för kol etc.). Att spara energi och pengar ska aldrig vara fel ur ett konsumentperspektiv. Kanske kunde de som har värmepump lägga lite extra pengar på att köpa miljömärkt el, kostar under hundralappen per år. Då har de ryggen fri. Varför informerar inte värmepumpindustrin om detta. jo därför att de vill inte kännas av problemet, men jag vet att de jobbar på att ta fram lösningar där man använder pellets eller annat bränsle istället för el för toppeffekter. Detta beror naturligtvis på att vi i framtiden kommer få någon typ av effekttaxa (dyrarae att köoa effekt vid brsitsituation - alltså vintertid).

JOHAN ERLANDSSON 2006-02-27        #1583
Hej Mats! En bidragande orsak till Vattenfalls enorma vinster är väl just att de kan sälja sina utsläppsrätter? Kan du redovisa några siffror för hur mycket kolkondensel som Sverige köper, och när på året vi gör det? Jag måste bli överbevisad om det riktiga i Statoils uttalande.

ÖRJAN LUNDBERG 2006-03-14        #1621

Hej Här är ett diagram för elimport och export i Sverige under 2003 och 2004. Om det är svårt att läsa så finns den på sidan 34 i det länkade dokumentet. Diagramet visar i alla fall att den importerade marginalelen från Polen och Tysklan är just marginell. Men det är ju just det som är poängen, alltså om vi kan reducera vår elförbrukning i Sverige så mycket att vi inte behöver importera el, kan vi kanske rent av exportera vår el till de länder som producerar den dåliga elen och på så vis minska den typen av produktion Det är nog dags att sluta tänka på Sveriges elkonsumption utan snarare tänka på det som norra europas eller rent av på längre sikt Europas eller världens elkonsumption. Visst kan vi inte politiskt styra över de kraftverk som ligger i andra stater på samma sätt som i vår egen, men vi kanske kan konkurrera ut dem med billig och miljöbra el genom att sänka vår egen konsumption? Om Statoils påstående stämmer till siffran eller inte, det vet jag inte, men visst är det inte på något sätt givet att värmepumpar är bättre än andra uppvärmningskällor. Det beror ju helt och hållet på vilket system som är alternativet i det specifika huset. Hur som helst kan en reducerad elkonsumption i Sverige leda till reducerad miljöpåverkan från elproduktion i våra grannländer.

http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2005_23w.pdf/$FILE/ET2005_

LARS UHLIN 2006-03-24        #1643
Hej Jag tycker att Örjan belyser det som är kärna i ämnet d.v.s vilket specifikt värmesystem som pumpen ersätter. Om värmepumpen ersätter en elpanna är det en stor miljövinst och elpannor finns det fortfarande gott om i Sverige. Sen tycker det är ett utomordentligt bra förslag från Mats att man borde köpa mera miljömärkt el oberoende vilket energisystem man driver, sen förstår jag inte hur Herr Säll räknar men det gör tydligen Mats.

LARS UHLIN 2006-03-29        #1658
Herr Sälls räknemaskin!! Jag råkade komma över en förklaring till Herr Sälls matematik. "De beräkningar Statoil refererar till erhålls vid användning av beräkningsprogrammet EFFem som tagits fram inom ramen för kunskapsprogrammet EFFEKTIV och finns tillgängligt på programmets hemsida. I beräkningsprogrammet bestäms koldioxidbelastningen utifrån de verkningsgrader och den elproduktionsmix som användaren vill använda för sina beräkningar. Statoil har här valt att belasta värmepumpar med ”marginalel” som utgörs av el producerad i kolkondensverk och är den elproduktion som ger upphov till högst koldioxidbelastning av alla tillgängliga alternativ i beräkningsprogrammet." Källa:SVEP. Jag ger mig inte in i debatten om siffrorna stämmer eller inte, vad som skall räknas in eller inte så länge man inte har grön el är allt en enda stor soppa. Vad kommer elen ifrån till den här datorn just nu? Jag tror inte heller det fungerar som ett försäljning argument för pellets? Eller vad tror du Mats? Det är helt enkelt inte trovärdigt.

MAGNUS BILLBERGER 2006-03-31        #1668
För den som vill räkna lite själv hittar man hemsidan på länken nedan. Resultaten man får fram är främst jämförande. Resultaten för biobränslen antyder hög försurning och övergödning vilket man nog bör förvänta sej med dagens metoder. Dessa effekter bör man dock kunna åtgärda med så kallad ask-återföring. Askan från förbränningen samlas upp och returneras till pellets/ved-leverantören som för tillbaka detta till skogen. I detta avseende är idag biobränsledriven fjärrvärme att föredra (vad jag vet så sker redan askåterföring från åtminstone en del av värmeverken). Där finns också större möjligheter att minska på utsläpp till omgivning av skadliga partiklar och ämnen.

http://www.effektiv.org/miljobel/default.asp

LARS UHLIN 2006-04-04        #1670
Askåterföring /slutna kretslopp Jag skulle önska att det var så att också enskilda hushåll som eldar pellets/ved fick den servicen av leverantörerna. Idag får kunden själv göra sig av med askan på något sätt, trädgården kanske inte alltid räcker till speciellt inte år efter år dessutom hör ju askan hemma i skogen. Biobränsle branschen skulle vinna förtroende om de visade att de tog ett helhets ansvar, det borde inte vara helt omöjligt med tanke på att de regelbundet levererar bränsle till hushållen, "the milkman principle" Oj, här har vi ett nytt begrepp. Detta skulle även innefatta engångspallarna. Sen skulle jag vilja önska att de kunde levererade mindre volymer kostnadsfritt, idag går gränsen vid fyra pallar.

MATS LUNDQVIST 2010-02-26        #13908
Ny här på forumet. Detta kommer nog bli rätt off topic.
Så länge som man har billig energi, läs olja och kol så kommer nog inte gemene man inte göra så mycket åt saken. Tycker alla ska se Collapse, Michael Ruppert har huvudrollen i denna och går igenom Peak Oil.
Följer man kurvor på pengatillväxt, olja och befolkning här i världen så har alla formen av en hockeyklubba. Det är bara se på t.ex. om man har ett kraftig uppgång så måste det bottna i att det blir en krasch till slut. Alla bubblor spricker tillslut. Jag tror tyvärr att vi är bara i början av vad som komma skall av denna ekonomiska krisen.

Problemet är att pengar och billig energi bromsar istället för stimulerar utbyggnad av klimatsmart och miljömässigt rätta beslut.
Vi skulle för länge sen ha börjat bygga vindsnurror, geotermisk, sol och vågkraft. Men av total inkompetens av dom som styr detta landet så går det ju fruktansvärt trögt.
Allt är beroende på olja, naturresurser och mänsklig arbetskraft. Pengar har inte ett skit med saken att göra att vi kommit så långt som vi är nu i teknisk utveckling.
Vi har ju rätt hög arbetslöshet i detta landet, anställ dessa i att göra sverige mindre beroende av fossila bränslen,  för det man investerar i arbetskraft, tid o pengar kommer man nog ha tillbaka i månfald. transporter skulle ju bli ett problem om oljan blir jättedyr, så om man skulle vara smart och taktiskt rätt så bygga ut och rusta upp järnvägsnätet, det är nu och inte om tio år. Dessutom göra något åt all smutsig elenergi som görs. Vad fan ska statliga bolag köpa kolkraftverk för? Jo för att göra så stora vinster som möjligt åt bolagen.

Varför säger VD för ett sånt multinationellt oljeföretag sådär, jo för att tjäna grova pengar!
Djupborrar man och sätter in en värmepump så använder man ju geotermisk energi och det är förnyelsebart.
Värmepumps tekniken går framåt, förut om man stoppade in 1kwh så fick man ut 3kwh. Nu är nog den siffran snarare 1 på 5. tror säkert att 1 på 7 inte är någon omöjlighet.
Alla har ju rätt till en egen uppfattning men fan vakna upp. Tidningar och massmedia skriver och säger ju bara det dom vill att du ska höra.
Men innan folk kommer på det så kommer nog saker och ting vara som det är nu.

Jag köper inte alls argumentet,  hur har pelletsen tagit sig hem till den som ska elda den?
Förmodligen har man ju averkat skog, vad averkas skogen av? Jo av dieseldrivna fordon. till att börja med en skotare som avverkar, sedan tar en skördare och bär timret ut till en skogsbilväg.När man har man lagt av det vid vägen, kommer kommer en lastbil och lastar upp allt timmer, som sedan kör det till ett sågverk, som flisar och barkar upp det och lastar det på en till flisbil som tar det vidare till en fabrik som gör pellets. Sen ska detta upp igen på en lastbil innan det hamnar hos dig. Miljövänligt? egentligen inte... Undrar hur länge det tar innan man når status quo av bägge uppvärmningarna förmodligen går det nog ganska snabbt..
Skulle däremot alla dessa processer vara gjord av förnyelsebara energikällor med skotare som gick på el och transporterna gjorda med biodiesel så kan jag köpa att det är nog mer smutsigt att tillverka en värmepump.

Over and out
Logga in för att svara


Produkter

Varmvattensparande produkter (4)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
El (3)
Solfångarsystem (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Småskalig vindkraft (33)
Belysning (1)
Solceller (2)
Energimätare (3)
Standby-stoppare (1)
Vindandelar (2)
Energikonsulter (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3378 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik