Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Plug-in-hybrider kan minska Sveriges bensin- och dieselförbrukning för personbilar med 70 %

JOHAN ERLANDSSON 2006-03-28        #1653
På Energitinget i Eskilstuna 7-8 mars presenterade Jonas Ottosson (Mats Alakülas doktorand) lite beräkningar på plug-in-hybrider. Resultaten lovar mycket. Med ett 100 kilos modernt batteri kan man köra minst fyra mil på bara el. Eftersom de allra flesta resor är kortare än 4 mil så innebär detta: Minskad total bränsleförbrukning med 70 % Elproduktionen behöver öka med 5 % Mats Alaküla är samma person som är inblandad i Saabs hybridsatsning. Presentationen länkas nedan. Varning dock för stor filstorlek (5 MB).

http://www.sverigesenergiting.se/Presentationer%20pdf/22/12%20Jonas%20OttosOLLE SCHäLIN 2006-03-30        #1663
Jag tror att biltillverkarna vill skynda vääldigt långsamt med detta. Inte beroende på tekniska aspekter, där har säkert Mats.A och hans kompisar helt rätt, utan snarare beroende på att systemet Bilen blir väldigt komplext. Idag är bilen i en isolerad zon, om man bortser från utsläpp m.m. Om man kan koppla ihop bilen med eluttag i sitt hus eller någon annanstans så blir bilen då plötslig en del av en helt annan zon och allt vad det innebär i form av nya krav, andra systemlösningar etc. På vilken strömnivå skall man sätta laddningen till? Är den för låg så blir det bara underhållsladdning, sätter man den för högt så riskerar det gå säkringar i ditt hus. Och vad skyller man på då? Ja, inte bilen i alla fall. Och sker det flera gånger i rad så kommer kunden att lämna tillbaka bilen och kanske aldrig mer köpa det märket.

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-29        #1798

Oljekommissionen har med en satsning på hybridteknik i sin rapport och nämner också plug-in. Jag tycker att man kunde tryckt mycket hårdare på detta och lagt in konkreta satsningar på plugin-hybrider, som enligt Mats Alaküla har sådan enorm potential att minska fossilbränsleberoendet. "En satsning på hybridfordon, som genom att kombinera bränsle- och eldrift kan påskynda utvecklingen mot oljeoberoende. Hybridtekniken, som för bussar och lastbilar passar bäst i tätortstrafik, kan minska bränsleförbrukningen med uppemot 35 procent. Fossil diesel kan snabbare fasas ut, och morgondagens biodieslar från skogs- och jordbruket kommer att kunna räcka längre. Med hybridfordon som även kan laddas via elnätet, s k plug-in-hybridteknik, kommer troligen hälften eller mer av en personbils bränslebehov att kunna ersättas med eldrift. Ett genombrott i närtid för sådana hybridfordon kommer att påtagligt förbättra våra möjligheter att långsiktigt avveckla oljeanvändningen i transportsektorn. För att systemet som helhet skall bli hållbart bör elen produceras ur förnybara energikällor."

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/62/80/bf5c673c.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2006-07-07        #1802
Bränslecells- och hybridexperten Kanehira Maruo gav sin syn på plugin-hybrider i sitt senaste nyhetsbrev. Här är hans slutkläm: "Två faktorer talar emot ”plug-in” hybrider (PHEVs): 1. PHEVs kommer alltid att vara dyrare än vanliga HEVs därför att de förra måste ha med sig en större mängd batterier än de senare. 2. PHEVs är inte några optimerade fordon. Biltillverkningen går ut på att optimera till max. Om man ska tillgodose alla kundnyttor kommer en bil att väga 5 ton. Det är en stor konst att hålla ned fordonsvikt och tillverkningskostnad. Onödiga och överflödiga delar ska inte bäras omkring. Dagens HEVs är ganska väl optimerade. Både elmotorn och bensinmotorn arbetar mest hela tiden. De hjälper varandra väl. Batteriet är minimerat. En idealiskt PHEV måste köras mest hela tiden elektriskt. Bensinmotorn och bensintanken är då mest överflödiga. Därför tror jag inte att PHEVs kommer att slå igenom i stor skala som personbilar. Som nischfordon, t.ex. som distributionsfordon, kan PHEVs mycket väl vara ett bra alternativ. Dett är ungefär vad jag vet idag."

JOHAN ERLANDSSON 2006-12-13        #2005
En färsk rapport från Amerikanska Department Of Energy (DOE) har lite beräkningar på plugin-hybrider, men tar sin utgångspunkt i den begränsade eltillgången. Här säger man att elen räcker till att driva 84 % av hela bilparken om de skulle vara utrustade med batterier som räcker till medelpendlingsavståndet per dag, 33 miles (ca. 5 mil), och förutsatt att bilarna laddas på natten då belastningen på nätet är låg. Hushållskonsumtionen av el skulle då öka med 30-40 %. Det viktigaste som står i rapporten tycker jag är konstaterande att även om elproduktionen görs med olja och naturgas så blir ändå nettoutsläppen lägre än för bensin, på grund av energiförluster vid tillverkning av bensin och från explosionsmotorn. Jag undrar om det verkligen kan stämma för kolkraftverk, som släpper ut så otroligt mycket koldioxid per producerad kWh? I rapporten nämns också möjligheten till koldioxidavskiljning i kolkraftverk, något som inte är möjligt vid förbränning av fossila bränslen i fordon.

http://www.greencarcongress.com/2006/12/doe_study_offpe.html

MIKAEL JOHANSSON 2006-12-17        #2016
Det råder väl ingen tvekan om att Multifuel Plug-in hybridbilen är den närmaste framtidens lösning för att kunna bibehålla en stor del av vår mobilitet när oljan snart blir för dyr för gemene man. Vi kommer att få se plug-in bilar som kan snabbladda stora energimängder under 5 minuter på bensinmackar. Förutom Toshiba så har Altairnano sådan batteriteknik och fler lär följa.

http://www.altairnano.com/

JOHAN ERLANDSSON 2007-03-02        #2210
I ett alldelels färskt examensarbete utfört på avdelningen för fysisk resursteori på Chalmers står att läsa att plugin-hybrider kan minska energiförbrukningen från persontransportsystemet med 50 %. Med en så kraftig minskning anses biobränslena räcka till för hela svenska personbilsflottan. Författaren Angel D. Ramirez Mosquera trycker också på att det är viktigt att elen som behövs har låga utsläpp av koldioxid, men bedömer att utbyggnaden av koldioxidneutral elproduktion i Sverige ser lovande ut. Exjobbet har tyvärr inte lagts ut på nätet ännu, så jag kan inte länka till det.

JOHAN ERLANDSSON 2007-03-12        #2262

Länken till presentationen i första inlägget fungerar inte längre, så här är den mest intressanta bilden från den.

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-03        #2375
Jag har tacksamt tagit emot lite anteckningar från Maria Grahn som var och lyssnade Johan Tolin från Vattenfall på Energitinget som bl.a. sa så här om plug-in hybrider: - 75% av personbilars körsträckor skulle kunna köras på el - Mer än 70% av privata personbilars körstäckor är kortare än 30km - 2 kWh per mil i eldrift - ca 2000 kWh/år per hushåll vid 75% eldrift (mindre än hälften av ett vanligt hushålls årliga hushållsel) - En 3MW vindkraftsreaktor (finns på Gotland) skulle kunna förse 5000 fordon med el - Sverige har 4 miljoner personbilar => 5% av all elanvändning - Vid 5MW vindkraft behövs 400 vindkraftverk (drygt 3 vindkraftparker av den storleken som Vattenfall planerar) - 16 kW laddning varje kväll kan klaras av befintligt nät, men laddning efter kl 19 önskvärt - Utmaning: Behöver ca 100 kg batteri per bil som ska klara upp- och urladdningar under hela bilens livslängd. Mycket kvar på batterifrågan. Kostnad och prestanda.

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-05        #2387
Nu finns en liten sammanfattning av sessionen "Drivmedel" på Energitinget. Så här står det i sista stycket: "En fullt utbyggd bilflotta med plug-inteknik kan reducera utsläppen ca 70 % hävdar Johan Tollin. Batteritekniken är den största stötestenen för utvecklingen just nu, men mycket händer på området. 70 % av svenska folkets bilresor utgörs faktiskt av resor kortare än 30 km. Kan man klara den resan kan man åstadkomma mycket och räckvidden för elhybrider är redan längre än så. Så, frågar sig Johan Tollin, kan man säga att plug-inhybriden är ett komplement till andra generationens drivmedel? Nej, tvärtom är andra generationens drivmedel snarare ett komplement till hybriden. "

http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&Men

MIKAEL JOHANSSON 2007-04-05        #2389
Elektriskt drivmedel från vindkraft till plug-in fordon är framtiden. Det är enda sättet att undvika rovdrift av biomassa i världen. En rovdrift som kommer att driva upp matpriserna till obekväma nivåer och sätta ännu fler människor i svält.

MIKAEL JOHANSSON 2007-08-19        #2855
Enligt en artikel i Gröna Bilisters senaste nyhetsbrev så förbereder Vattenfall för plug-in bilar. Man påstår att Vattenfall för samtal med fordonstillverkare och andra aktörer. Man kan undra om det inte innebär en rikstäckande infrastruktur med snabbladdstationer för plug-in bilar? Får vi det, då finns det ingen anledning till att ruinera naturen på dess mångfald och möjlighet att binda atmosfärens koldioxidöverskott genom alltför storskalig biodrivmedelsproduktion. Länken nedan till Vattenfalls hemsida beskriver plug-in bilens fördelar på ett enkelt och bra sätt. Man menar att 1 TWh el kan ersätta 5 TWh konventionellt bränsle för fordon. De rörliga kostnaderna blir mycket låga för en plug-in bil vid eldrift eftersom bilen bara förbrukar ca. 2 kWh el per mil vilket då ger en kostnad på ca. 2,40 kr per mil vid ett elpris på 1,20 kr/kWh. "Räknar vi med att försörja hela dagens svenska personbilsflotta med exempelvis ny storskalig havsbaserad vindkraft (5 MW/st) behöver vi 400 vindkraftverk. Enbart ett vindkraftverk med effekten 3 MW skulle kunna försörja cirka 5 000 bilar med el." Bra tänkt Vattenfall!

http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/518334vxrxv/523254fors

Logga in för att svara


Produkter

Cykelleasing (2)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Elmopeder (5)
Konferenstjänster (2)
Trikar (16)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik