Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Gröna Bilisters Miljöbästa Bil 2006

JOHAN ERLANDSSON 2006-05-30        #1750

Den 1 juni avslöjas vilken som blir Gröna Bilister miljöbästa bil 2006. I flera år har bilar som kan drivas med biogas hamnat högst eftersom man förutsatt att de alltid tankas med biogas. I år räknar Gröna bilister emellertid med den faktiska gasmixen. Vi får se hur detta ändrar resultatet. I år spetsas publiceringen av listan till lite i och med det gräl som har utbrutit mellan DN och Gröna bilister, se länk nedan.

http://www.gronabilister.se/public/dokument.php?art=507&parent01=85&parent0JOHAN ERLANDSSON 2006-06-01        #1753

Nu är listan klar, och med de nya beräkningsmodellerna där man räknat med att 55 % av fordonsgasen som säljs är fossil så rasar gasbilarna ner i rankingen. Istället kliver etanolbilarna upp som vinnare, med Ford Focus Flexifuel i topp. Här kan man dock göra samma ifrågasättande som med gasbilarna, tankas verkligen etanolbilarna till 100 % med E85? Jag skulle inte tro det av två orsaker. Dels finns det inte alltid etanolpumpar tillgängliga, och dels tankar en del bensin på vintern för att undvika startproblem. Ett annat frågetecken är att det enda som är grund för rankingen är utsläpp av koldioxid vid blandad körning. Andra hälso- och miljöfarliga utsläpp som partiklar, kolväteföreningar och kvävedioxider tas inte med alls, förutom att de sämsta bilarna inte överhuvudtaget kommer med på listan. Jag kan hålla med om att koldioxiden är mest akut att göra något åt, men varför inte ta med de andra aspekterna, dock lägre viktade? Som det är nu borde listan kanske snarare heta "Klimatbästa bil 2006". Jag tycker det är bra att den här listan finns, men man får ta den med en nypa salt. Kör man mycket i stan kan en bensindriven hybridbil vara ett bättre alternativ eftersom den är så oerhört mycket energieffektivare i stadstrafik och även har mycket mindre övriga utsläpp. Och om man väljer att alltid tanka sin gasbil med biogas är den ju faktiskt bättre än etanolbilarna. En annan mycket viktig synpunkt är att listan bara fokuserar på nuet, och inte på en långsiktig omställning till ett hållbart trafiksystem. Vem vet vilken teknik som har störst potential att i längden leda till hållbarhet? Gasbilar skulle kunna leda till att infrastrukturen för vätgas byggs ut, och elhybrider till att utvecklingen av elbilar och bränslecellsbilar påskyndas.

http://www.gronabilister.se/grafik/dynamiskaoffice/20060531164114.doc

MAGNUS BILLBERGER 2006-06-02        #1758
Jag håller helt med dej Johan att det finns en de att tillägga. En intressant aspekt på nuet är följande: Bensimotorn kan modifieras till att köras på en rad olika alternativa bränslen. Tittar man på dieseln istället så ser det ut att finnas större möjligheter att istället anpassa olika bränslen till att ha rätt specifikationer för att kunna användas i de allra flesta motorer. De undersökningar jag hittills kommit över pekar ut diesel framställd från träråvara som det alternativ som sparar mest koldioxid per investerad krona och som därmed också är det energismartaste biobränslealternativet.

MATTIAS GOLDMANN 2006-06-06        #1767
Samtliga skribenter har helt rätt i att varken E85- eller gasfordon alltid går på E85 resp. gas. Det påstås dock inte heller i Miljöbästa Bilar, som Johan har läst lite väl slarvigt. Vad Miljöbästa Bilar gör är att granska vad som faktiskt sker när man tankar gas resp E85; i gasens fall är det 55% fossil gas och 45% biogas, i E85:s fall är etanolen till 50% sulfitmassebaserad och till 50% brasiliansk sockerrörs. Utifrån detta har vi tagit fram LCA för respektive fordonstyp, och då är gasbilen i dagsläget tyvärr inte så bra som vi tidigare angett (då vi fromt låtsades att gas alltid innebar biogas). Vi har därmed inte favoriserat etanol alls - skulle t.ex. en större andel etanol vara svenskt spannmål eller (gud förbjude) amerikansk majsetanol, så skulle etanolens LCA-värden bli väsentligt sämre. Jag delar givetvis bedömningen att E85-fordon inte alltid tankas med E85, men det gäller också gasbilarna - i Stockholmsområdet kör t.ex. gastaxi alltmer på bensin eftersom AGA:s gasmackar funkar så erbarmligt dåligt. Med 360 E85-mackar och 70 gasmackar är väl risken rätt stor att f f a gasbilarna ofta tankas med bensin - särskilt som den vanligaste gasbilen på marknaden (Volvo V70) har usel räckvidd på gas (20 mil). Flest gasbilar i landet finns i Göteborg, och här tankar alla utom "en handfull" ren naturgas utan att ens kompensera sig enligt Grön Gas-konceptet. Näst flest finns väl i Malmöområdet, och här tankas naturgas (till skillnad från Skånetrafiken som tankar Hythane med vätgas från förnybar energi). En gasbil för lokal användning i är Miljöbästa Bil i Linköping med omnejd och ytterligare några delar av landet, men i stora delar av landet är svaret i dagsläget nej. Jag och Gröna Bilister delar samtliga skribenters inställning till biogas som det i dagsläget bästa fordonsbränslet. Därför diskuterar jag gärna ett konstruktivt framtidsinriktat samarbete med alla aktörer som ställer upp på målet att helt utrota den fossila naturgasen. Så fort detta skett är gasfordonen självklara vinnare i Miljöbästa Bilar! På samma sätt bör vi strida för miljöbästa etanol - om t.ex. en betydande del i framtiden skulle komma från amerikansk majs skulle LCA-värdena försämras avsevärt. Johan har en imponerande mängd inlägg på denna sajt, men de onödiga faktafel som förlett läsarna här kanske ger en fingervisning om att kvantiteten ibland har prioriterats väl ensidigt. Läs gärna själv hela granskningen och inse att ingen favorisering av etanol görs, www.gronabilister.se. Bästa hälsningar Mattias Goldmann

http://www.gronabilister.se

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-07        #1768
Hej Mattias! Välkommen till Ecoprofile och tack för att du har tagit dig tid att svara (även om vissa kommentarer är på gränsen)! Först, var kan man läsa i er rapport att ni inte förutsätter att bilarna alltid går på 100 % E85 eller gas? Det är väl just det som är utgångspunkten för beräkningarna? Jag hittar faktiskt ingen sådan information i rapporten. Jag kände inte till att det inte går att tanka gasbilarna i Stockholm med gas, tack för den informationen. Det förändrar naturligtvis bilden något. Jag skulle ändå rekommendera att Gröna Bilister till nästa år skaffar sig så bra informationsunderlag som möjligt om det faktiska användandet av både etanol och gas jämfört med bensin eftersom det kan ha stor betydelse för rankningen. Om det är som du säger att både etanolbilar och gasbilar körs till viss del på bensin så hamnar väl bensin/el-hybriderna och andra "fossilbränslesnåla" orättvist långt ner i listan, eftersom listan inte tar hänsyn till det? Det är friskt vågat att göra en sådan här lista, men varför inte grunda den på så mycket information som möjligt? Ett annat tips är att kolla hur stor andel av Saab 9-5 BioPower som är automat. Automaterna drar uppåt 1,5 l E85/mil. Jag ser gärna också kommentarer på mina synpunkter om koldioxid som enda grund för rankningen och den större frågan om relevansen av att till 100 % fokusera på nuläget.

MATTIAS GOLDMANN 2006-06-07        #1769
Listan tar inte hänsyn till hur hög andel bensin gas- eller E85-fordon tankar, utan hru den verkliga LCA för fordonsgas resp E85 totalt på marknaden ser ut. Att tankställena i Stockholm inte funkar har förstås bidragit till den tragiskt höga andelen fossil naturgas, men även när/om det funkar i Stockholm så är andelen fossilt större än andelen förnybart när man tankar gas. Vi har valt att varken för E85 eller gas ta hänsyn till att man rätt ofta tankar bensin - det kan vi göra något åt redan i det korta loppet. Att gastankning innebär fossilgas i stora delar av landet är däremot ett fakta som inte går att ändra över en natt, och därför vore det blåögt att hylla gasbilarna som biogasbilar om de till 55% är naturgasbilar. Du skriver att "vissa kommentarer är på gränsen". Jag ska gärna skriva "snällare" - men långt över gränsen är det väl att som moderator och ansvarig utgivare fara med direkt osanning; "Här kan man dock göra samma ifrågasättande som med gasbilarna, tankas verkligen etanolbilarna till 100 % med E85?" Med detta påstående har du vilselett läsarna att vi inte behandlat E85 och gas lika, vilket vi alltså har. Det vore klädsamt om du korrigerade detta! Bästa hälsningar Mattias

http://www.gronabilister.se

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-07        #1770
OK Mattias, vi lär kunna debattera denna fråga fram och tillbaks några gånger. En av poängerna med forumet är att missförstånd och feluppfattningar ska redas ut och jag har inget emot att bli rättad. Men hur hög är sanningshalten i det här: "Samtliga skribenter har helt rätt i att varken E85- eller gasfordon alltid går på E85 resp. gas. Det påstås dock inte heller i Miljöbästa Bilar, som Johan har läst lite väl slarvigt." Jag kan heller inte köpa att man tvärsäkert kan utse "Miljöbästa bil" med diplomutdelning och allt utan att skaffa så bra informationsunderlag som möjligt om den faktiska användningen av bensin i bilar som kan tankas med etanol och gas. Bara för att listan inte tar hänsyn till det alls innebär ju inte att det blir rättvist, det är ju garanterat olika andelar bensin för etanol- och gasbilar. Och som sagt, "fossilbränslesnåla" bilar måste ju anses bli orättvist värderade. Återigen, jag tycker det är bra att listan finns, men den tål att debatteras. Kanske är ett alternativ att låta bli rankningen helt och hållet eftersom den innehåller så stora osäkerheter och flera "det beror på", och istället bara presentera en lista över godkända bilar? Å andra sidan kan man se rankningen som ett sätt att förstå komplexiteten i den här frågan. Kommentera gärna mina andra synpunkter också.

JOHAN ERLANDSSON 2006-06-12        #1774
Volvo Cars hakar på DN:s kritik: "Volvo kommer inte att vara med vid dagens prisutdelning i Stockholm. Inte heller kommer några Volvobilar att finnas utställda. - Vi deltar inte i ett sådant arran­gemang. Vi ställer oss inte bakom grunderna för bedömningen av vad som är bra miljöbilar, säger Bo Larsen, presschef på Volvo Personbilar Sverige. - Dessutom vill vi inte förknippas med de säkerhetsbedömningar som gjorts i listorna, säger han."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=551744&previousRenderType=6

MAGNUS BILLBERGER 2006-06-12        #1777
Läser man gröna bilisters svar på Lasse Swärds första artikel i DN så blir i alla fall jag besviken på låg journalistiska kvalitet och etik hos DN. Hade varit klädsamt om Swärd kunnat komma med någon form av rättelse eller ursäkt när den officiella listan publicerades.

MATS JUNGAR 2006-06-20        #1787
"- i Stockholmsområdet kör t.ex. gastaxi alltmer på bensin eftersom AGA:s gasmackar funkar så erbarmligt dåligt." Jag kan inte hålla med om detta! Jag kör uteslutande på Biogas. Köpte min Volvo V70 för ett år sedan och har bara kört på bensin två gånger sedan dess. Det var på skidsemester till Sälen och en semesteresa till Finland. Det går alderles utmärkt att tanka biogas i Stockholm!

ÖRJAN LUNDBERG 2006-06-22        #1789

Eftersom Sverige har infört en tullavgift på etanolimport från Brasilien höjs priset på den etanolen med 1,70 kronor per liter. Sedan årsskiftet har importen från Brasilien minsakt. Istället importeras etanol från Polen och Spanien, där etanol produceras av andra råvaror och på ett mycket mindre resurseffektivt sätt, detta enligt Naturvårdesverket. Jag bifogar en artikel från senaste numret av deras tidning Miljöaktuellt Med anledning av detta kanske det är dags att revidera beräkningsunderlaget för Miljöbästa bilars LCA. "Vad Miljöbästa Bilar gör är att granska vad som faktiskt sker när man tankar gas resp E85; i gasens fall är det 55% fossil gas och 45% biogas, i E85:s fall är etanolen till 50% sulfitmassebaserad och till 50% brasiliansk sockerrörs. Utifrån detta har vi tagit fram LCA för respektive fordonstyp" Ytterligare en faktor som gör jämförelsen mellan etanol, bensin, diesel och gasbilar mer komplicerad

MAGNUS BILLBERGER 2006-06-22        #1790
Ytterligare en intressant skillnad är att exempelvis sulfitmassebaserad etanol kan ses som en biprodukt och därmed ett smartare helhetsunyttjande av en skörd. Visserligen kan brasilianska sockerrör vara mest energieffektivt, men att nyttja biprodukter ¨behöver inte vara sämre om man har en ekologisk helhetssyn.

MAGNUS BILLBERGER 2006-07-11        #1805
Gröna Bilister har valt fossilt koldioxidutsläpp som primärt "miljömått". Ur långsiktigt perspektiv anser jag att detta kan leda till direkt negativa miljökonsekvenser. I min mening bör energisnålhet få minst lika stor vikt. Då skulle vi förmodligen komma ifrån diskussionerna om huruvida det är OK att klassa Saab 9-5 med automatlåda som miljöbil.

JOHAN ERLANDSSON 2008-07-25        #6474
Nu finns en möjlig förklaring till Gröna Bilisters särskilt positiva inställning till etanol: Mattias Goldmann är avlönad av etanolindustrin. Läs Lasse Swärds debattinlägg på länken nedan. Om detta stämmer är det inte konstigt att Mattias Goldmann hellre vill prata om etanolbilar än att låta bli att åka bil eller åtminstone arbeta för eldrift. Hur lätt är det för Mattias att vara kritisk mot etanol när hans huvudsakliga arbetsgivare, lobbyföretaget Westander, har Lantmännen Energi som kund med uppdrag att bedriva "opinionsbildning och påverkan för en kostnadseffektiv ökning av andelen biobränslen för fordonsdrift"? Läser jag listan med Westanders uppdragsgivare, inte riktigt lika mycket som djävulens advokat som Lasse Swärd, så hittar jag både Eon och Scandinavian Biogas bland uppdragsgivarna. För mig förefaller det dock vara synnerligen olämpligt att kombinera rollerna professionell lobbyist med något som fram tills nu framstått som ideéll verksamhet. Hade Gröna Bilisters drivits utan dessa kopplingar till industrin är jag övertygad om att organisationen hade jobbat betydligt mer för ett minskat bilåkande och för eldrift för resterande biltrafik. Dagens okritiska hyllning av ohållbar persontransport hade inte förekommit.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=806396

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-26        #6475
Jaha, då vet vi varför vi är på väg att förlora två svenska biltillverkare som nu hotas av nedläggning. Läste på en blogg att ordet etanol numera stavas ätanoll. Industrin och politiken hade kunnat enats om det biogaskoncept som bl.a. Biogas Väst och Svenska Biogasförening drev så bra. Med det konceptet så hade energiråvaran kommit från avloppsreningsverk, matavfall, avfall från livsmedelsindustrin, stallgödsel och annat jordbruksavfall samt möjligtvis en del energigröda från ekologiska växeljordbruk. Det hade varit ett klokt steg på vägen mot eldrift. Men kunde man enas om den vägen? Nej, allas snålhet och girighet segrade över sunt förnuft - som vanligt.

Logga in för att svara


Produkter

Konverteringskit elcykel (3)
Cyklar (6)
Elmopeder (5)
Cykelleasing (2)
Elcyklar (49)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik