Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Syntetisk diesel?

JOHAN ERLANDSSON 2004-09-30        #128
Syntetisk diesel är möjligtvis på gång i Sundsvall. Det här pratas det mycket om utanför Sverige, tror Volkswagen är ganska inne på det spåret.

http://www.stonline.se/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=420051MAGNUS BILLBERGER 2004-10-20        #160
Den syntetiska dieseln verkar ha potential att faktiskt kunna produceras i sådan mängd att den kan ersätta nuvarande fossila bränslen. I kombination med Toyotas nya katalysator för dieselbilar borde detta kunna leda till riktigt "rena" bilar.

JOHAN ERLANDSSON 2004-10-21        #166
Har du några bra länkar om syntetisk diesel, Magnus?

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-03        #171
Kolla den här artikeln i Piteå-Tidningen den 3 november 2004: "- Svartlutsförgasning har potential att tillgodose cirka 30 procent av Sveriges behov av drivmedel till fordon, så det är inget marginellt vi håller på med här. Det framhåller Ingvar Landälv, teknisk chef på Chemrec AB, och Rikard Gebart, vd för ETC i Piteå."

http://www.inorr.se/pt/index.php?artikel=101620&PHPSESSID=135b36576a56632fc

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-03        #172
En definition av vad syntetisk diesel är hittade jag idag på www.miljoportalen.se: "Om man förgasar kol, biomassa, avfall, naturgas eller andra gaser får man syntesgas. Av syntesgas kan man tillverka metanol, syntetisk diesel (Fischer-Tropsch-diesel) eller DME, dimetyleter. Använder man en förnybar råvara till syntesgasen blir bränslet bra från miljösynpunkt och bidrar i liten grad till växthuseffekten."

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-25        #315

Mer om svartlutsprojektet i Piteå: "Bränslet som utvinns genom förgasningen av svartlut blir en slags metanol (DME), dimetyleter eller syntetisk diesel, som kan användas till att driva bilmotorer. Den är dessutom klassad som miljövänlig. Volvo har till och med utvecklat en lastbilsmotor anpassad för drivmedel framställt av svartlutsförgasning. Den har tidigare bara visats i Paris men finns på plats i Piteå denna vecka. Försöksanläggningen i Piteå blir i skala 1:15. En fullstor variant vid exempelvis kappa skulle kunna producera mellan 200 och 400 ton syntetisk diesel per dygn. - Då har vi även pappersfabriker i Munksund och Karlsborg, påminner Rikard Gebart. SCA är för övrigt en av deltagarna i projektet. Visar sig tekniken fungera finns en enorm potential. - Genom svartlutsförgasning kan pappersbruken få dubbla intäkter. De skulle kunna sälja både papper och drivmedel eller el, menar Gebart. ... Om landets alla pappersbruk hade en svartlutsförgasningsanläggning skulle Sveriges oljeberoende minska med 30 procent. Enbart produktion av el vid samtliga svenska massabruk hade tillgodosett 6-8 procent av svenskarnas elkonsumtion. Det motsvarar vattenkraften i en av våra utbyggda storälvar."

http://www.inorr.se/pt/index.php?artikel=109768&ort=3&PHPSESSID=4191127432b

JOHAN ERLANDSSON 2005-02-27        #317
DN tar upp anläggningen i Piteå också: "Kostnaden blir jämförbar med petroleumbaserade drivmedel och därmed billigare än etanol. ... När ska vanliga bilar kunna köras på drivmedel från förgasad svartlut? - Från 2008. Vi börjar bygga två anläggningar nästa år och planerar tillverkning av förnybara drivmedel för bensin- och dieselmotorer, totalt runt 100 ton per dag och anläggning, säger Jonas Rudberg."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=384214&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2005-03-24        #379

Företaget Oroboro menar att det är billigare att göra syntetisk diesel av biogas istället för att rena den. Dessutom kan man använda den i vanliga dieselbilar istället för specialbyggda biogasbilar: "Det är billigare att göra syntetisk diesel av den svenska biogasen än att göra fordonsgas av den. Priset kan bli hälften av kostnaden för rening av gas, hävdar utvecklingsföretaget Oroboros som vill upphandla tio pilotanläggningar. Per Hedemalm - Det är en enkel teknik och enkla lättillgängliga material. Är det många som delar på de kostnaderna så blir det relativt billigt, säger Per Hedemalm, vd på företaget Oroboros i Göteborg. Det produceras 1,4 TWh biogas vid runt 200 anläggningar i Sverige, enligt Johan Rietz vid Svenskt Gastekniskt Center. De flesta av anläggningarna är avloppsreningsverk. Gasen består av brännbar metan, koldioxid samt små mängder andra gaser. Många kommuner har byggt ut sina reningsverk med teknik som renar och komprimerar gasen. Den blir då ett koldioxidneutralt drivmedel som kan tankas i bilar anpassade för gasdrift. Men en sådan anläggning är jämförelsevis dyr och drivmedlet kan bara användas av speciella gasfordon. En reningsanläggning kostar runt tio miljoner kronor, beroende på storlek, enligt Carl Liliehöök, vd på företaget Svensk Biogas i Linköping. Själva tankstationen kostar mellan två och fyra miljoner kronor. Att i stället göra syntetisk diesel av den orenade biogasen kostar bara runt fem miljoner kronor, hävdar Per Hedemalm. Slutprodukten är en syntetisk diesel som är lika bra för miljön och kan tankas i vanliga dieselbilar. Även själva tankstationen är traditionell och kostar runt en halv miljon kronor, beroende på dess storlek. "

http://nyteknik.se/art/39718

JOHAN ERLANDSSON 2005-04-08        #404

Kul att "vanliga tidningar" börjar ta upp DME också: "Snart kan vi köra både "hembränt" och miljövänligt. En ny metod gör att pappersbruken kan tillverka ett slags dieselbränsle, kallat DME, vid sidan av sin produktion av pappersmassa."

http://expressen.se/index.jsp?a=264455

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-27        #559

Shell ska börja tillverka syntetisk diesel från biomassa: "Oljekoncernen Shell satsar tillsammans med ett tyskt teknologiföretag på storskalig produktion av biologisk dieselolja under varunamnet Sun-Diesel. Den tillverkas av biomassa."

http://www.automotorsport.se/nyhetsmall.asp?version=22120

BJöRN BRYNGE 2005-05-29        #564
Go Shell Go!

JOHAN ERLANDSSON 2005-07-07        #629
Företaget Oroboro, som nämns i ett inlägg ovan, har fått in en fot i Södertälje. Visserligen med syntetisk diesel gjord av naturgas, men ändå: "Södertälje tankar alla kommunala dieselfordon med ett miljövänligt bränsle som görs på naturgas. De miljöfarliga utsläppen sjunker till en bråkdel. I framtiden ska bränslet tillverkas av biomassa - kanske av matrester från hela Södertälje med omnejd."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=435767&previousRenderType=2

CONNY AXELSSON 2005-07-15        #635
Hur ligger det till med produktion av rapsdiesel ?

JOHAN ERLANDSSON 2005-07-30        #651
Hej Conny och välkommen till Ecoprofile! Jag läste idag om att Vitryssland är en ny producent av rapsdiesel. Så här skriver dock miljöfordon.se om RME: "Tillgången och potentialen för att odla raps som råvara till drivmedel är mycket begränsad. Endast några procent av dagens dieselanvändning kan teoretiskt ersättas av RME. "

http://www.miljofordon.se/fakta/index.asp?sTemplate=main.asp&iMenuID=493&iP

KARL HILLMAN 2005-08-01        #656
En ny förstudie om produktion av syntetisk diesel i Södertälje finns på:

http://www.framtidsbranslen.se/bilder/forstudie.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-01        #840
Jag tittade lite i sammanfattningen av rapporten och hittade en kul målsättning: "Inom BioFuel Region (Västernorrland/Västerbotten) har man en målsättning att bli självförsörjande på drivmedel till år 2030, vilket innebär ett tiotal anläggningar för tillverkning av biodrivmedel."

MAGNUS BILLBERGER 2007-02-07        #2120
I senaste numret av automotorsport (nr 3 2007) finns en artikel som jämför olika allternativ till "konventionell" bensin och diesel. Man ka hoppas att artikel också kommer ut i digital form, men jag tar några uppgifter som jag tycker är värda kommentarer: "År 2000 släppte 900 miljoner bilar ut 1 miljard ton CO2. Prognosen för 2050 är över 2 miljarder bilar som släpper ut 2-3 miljarder ton CO2." Jag ser det mycket osannolikt att prognosen skulle slå in, det är dock intressant att spekulera lite i hur prognosmakarna har resonerat. Etanolen får sig en känga med argumenten att en stor andel idag tillverkas av potentiella livsmedel samt att effektiviteten är låg i termer av km per hektar odlad mark och insats i forma av energi och arbete. Dessutom kräver bränslet att motorer modifieras. Liknande tveksamheter visar man mot biodiesel. Till andra generationens bioetanol ställer man högre förhoppningar, men den klara vinnaren är syntetisk diesel (därav placeringen av inlägget under denna rubrik).

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-31        #15349
Att förgasa biomassa till syntesgas är energikrävande. Sundrop fuels använder koncentrerande solfångare för att skapa så höga temperaturer att det går att göra syntesgas. Låter smart att använda solenergin direkt!

MATTIAS CARLSSON 2012-05-26        #20745
Domsjö Fabriker hade tillsammans med Chemrec planer på att bygga en storskalig anläggning för att producera fordonsbränslen från svartlut i en anläggning i Örnsköldsvik. Nu har dock de nya ägarna valt att avbryta projektet.

Man skulle börja producera DME, grön biologisk "diesel", och biometanol av svartlut. Årsproduktionen skulle motsvara bränslebehovet för 2 000 lastbilar.

Anläggningen skulle kosta drygt 3,5 miljarder kronor. Uppslutningen och stödet bakom satsningen var stor meddelade företagsledningen: regeringen, EU-kommissionen, ett flertal riskkapitalister, Volvo, en miljöfond i London, och så vidare.

Även Energimyndigheten gillade projektet. Domsjö Fabriker beviljades ett stort investeringsstöd om en halv miljard kronor.

Den viktigaste anledningarna verkar vara att de nya ägarna inte var särskilt intressade och hellre vill fokusera på att utveckla sin produktion av cellulosaprodukter. Dessutom medför svartlutsprojektet en viss osäkerhet, dels eftersom teknologin ännu inte är testad i fullstor skalaoch dels eftersom man är beroende av en politiskt understödd marknad, åtminstone i uppstartsskedet.

Lars Wilderäng (Cornucopia?) pekar på att den här formen av storskaliga och omvälvande investeringar för att ställa om energisystemen i mer hållbar riktning kan behöva en ännu större grad av statlig medverkan:

För nyliberala tokar som säger att "marknaden löser allt och om det behövs statligt stöd så förtjänar det att läggas ner" så är det bäst att påtala att i princip inga stora utbyggnader av infrastruktur eller teknik har skett utan statligt initialt stöd. Dit räknas också Internet, där teknikutveckling och utbyggnad fram till mitten av 90-talet i princip helt drevs statligt världen över, i Sverige via universitetsnätet Sunet. Även mobiltelefoni drogs igång statligt, i Sveriges fall via NMT och gamla Televerket. Listan kan göras lång. Antar att nyliberalerna nu måste vägra använda Internet och mobiltelefoni, eftersom dessa etablerades mha statligt stöd...
 
Nej, tvärt om visar nedläggningen av Domsjöprojektet att det krävs något annat än kvartalskapitalism för att kunna göra en top-down omställning av samhället till den post-fossila eran. Kan staten låna ut 100 miljarder SEK till 0.1% ränta för att rädda tyska och franska banker via IMF, så kunde staten låna ut 100 miljarder SEK till 0.2% ränta till någon form av långsiktigt statligt företag som kunde satt igång en seriös omställning.

Logga in för att svara


Produkter

Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)
Cyklar (6)
Konverteringskit elcykel (3)
Elcyklar (49)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3339 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik