Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil    Bioenergi   

Finsk superbiodieselanläggning (NExBTL) i drift mars 2007

JOHAN ERLANDSSON 2006-08-23        #1827

Detta torde vara Nordens största biodieselsatsning, med en produktion av 170 000 ton/år. Dessutom ska dieseln vara av högre kvalitet. Det verkar som om man kan köra vanliga dieselmotorer på 100 % av detta "andra generationens biobränsle". I ett slag blir därmed samtliga dieselbilar med partikelfilter miljöbilar, eftersom de kan köras på biobränsle!

"Det finska oljebolaget Neste Oil har utvecklat en helt ny raffinaderiteknik som omvandlar växt- och djurfetter till ett förstklassigt dieselbränsle. ... - Vi har här andra generationens biobränsle, säger han. Det har samma råvaror som RME och andra FAME-bränslen, men vi förädlar dem i en raffinaderiprocess och får fram ett mycket bättre bränsle, som närmast motsvarar syntetdiesel. RME är rapsmetylester, som även kallas biodiesel. Rapsolja är råvaran. FAME är allmänt metylestrar från växt- och djurfetter. Syntetdiesel från exempelvis naturgas anses vara överlägset vad gäller energiinnehåll och utsläpp, men är inget biobränsle. En fördel med Nestes metod är att man kan använda ett stort antal biologiska råvaror: rapsolja, palmolja, sojaolja, laxolja, tran, talg och ister, allehanda djur- och växtfetter av skiftande kvalitet. Allt blandas i samma burk, processas och ut kommer ett dieselbränsle som är minst lika bra som det bästa som finns att köpa i dag. Bränslet har testats hos flera dieselmotortillverkare med bra resultat. "

http://nyteknik.se/art/46751KARL HILLMAN 2006-08-23        #1830
I Ny teknik definierar de andra generationens biodrivmedel som att den har bättre bränsleegenskaper än tidigare alternativ, vilket brukar ses som en självklar förutsättning för nya alternativ. De glömmer att nämna något om energieffektivitet genom hela livscykeln. Med olika fetter och oljor som råvara har jag svårt att tro att den blir jämförbar med bränslen från träråvara. (Detta gäller givetvis inte om man använder avfall som råvara.) Därmed inte sagt att den finska dieseln inte fyller en funktion. Konventionell FAME har ju fått kritik för sina utsläpp av partiklar och kväveoxider.

JOHAN ERLANDSSON 2007-03-19        #2324
Demonstrationsanläggningen nämnd ovan är tydligen fortfarande under uppförande. Stora Enso ger sig in i leken nu också med sitt skogsavfall. Storskaliga satsningar ligger dock flera år bort i tiden.

http://nyteknik.se/art/49645

JOHAN ERLANDSSON 2007-03-20        #2329
I sommar ska leveranserna vara igång, och OKQ8 är en av de hugade spekulanterna. Det pratas om 20 % inblandning i vanlig diesel, vilken skulle innebära att OKQ8 köper upp halva produktionen från bioraffinaderiet i Borgå. Råvaran är palmolja.

http://www.nyteknik.se/art/49717

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-04        #3107
Det nya dieselbränslet, som ska marknadsföras som Eco 20 av OKQ8, har fått mycket stark kritik, bland annat av SNF som hoppas att ingen kommer köpa det. Ny Teknik skriver idag att palmoljebränsle kan ge 3 gånger större klimatpåverkan än bränsle från stenkol och olja. OKQ8 försvarar sig med att palmoljan som används är certifierad.

http://nyteknik.se/art/52677

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-31        #3443
Nu backar OKQ8 helt och säger att de inte ska använda någon palmolja i sitt Diesel Eco20-bränsle.

http://www.nyteknik.se/art/53197

JOHAN ERLANDSSON 2008-04-03        #4982
Nu körs det bussar i Helsingfors på 100 % NExBTL i samarbete med Scania, men tillverkaren Neste är hemlighetsfull om vilken råvara som används. Nytt försök med palmoljan tro?

http://www.nesteoil.com/default.asp?path=1;41;540;1259;1260;9644;10097

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-12        #7960
WWF är också avvaktande till att använda palmolja som drivmedel och menar att det kan öppna upp för ytterligare regnskogsskövling. I Indonesien och Malaysia som står för 90 % av palmoljemarknaden har det mesta av regnskogen redan skövlats.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article457391.ece

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-03        #17142
Neste Oil kör på med sin NExBTL, och huvudingrediensen är palmolja, ca. 80%. Ca. 20 % kommer från djurfett.

http://www.nesteoil.com/default.asp?path=1;41;540;1259;1260;16746;17001

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-03        #17145
Nu läste du lite slarvigt på din egen referens... ;-)

"Palm oil will continue to be the single largest raw material input, and is expected to account for just under half of the total raw material (min markering) used in renewable diesel production in 2011. The use of sidestreams generated during palm oil production, such as palm fatty acid distillate, and waste such as animal fat, will increase. Stearin, a by-product of the palm oil production process, is expected to account for over 20% of Neste Oil's renewable input in 2011, and palm fatty acid distillate for 5-10%. Waste animal fat is expected to account for just under 20% of renewable input. Other inputs, such as rapeseed oil, will account for the remainder."

Bortemot 40 % gjort av biprodukter och avfall och en stor del gjort av raps - det går åt rätt håll i alla fall.

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-04        #17149
Nja, jag läste faktiskt rätt noggrant -men jag borde ha skrivit "huvudingrediensen är oljepalm, ca 80 %".

JAN GERHARD HEMMING 2011-03-04        #17154

CRI avskiljer CO2 från emissioner som geotermi, alu-, cament- osv industri samt använder förnybar energi för väteframställning genom elektrolys av vatten (geoterm-,ssol-,vind- osv kraft)

FAME - Fatty Acid Methyl Esther. Fettet "esterifieras" med metanol. Det går alltså åt mycket metanol. Idag kommer så gott som all metanol från naturgas (eller i Kina stenkol). Därför är det inte juste att kalla det biodiesel, som t ex Preem nu gör i helsidesannonser om sin tallolja.

I dagarna går Carbon Recycling International's (CRI's) kommersiella fabrik i Svartsengi på Island online. Med geotermisk el sönderdelar man vatten med elektrolys. Vätet och den koldioxid som medföljer geotermin blir metanol. Med sådan metanol för esterifieringen blir det OK att kalla FAME för biodiesel. Mvh

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-04        #17158
Nej, Johan - det står väldigt tydligt - knappt hälften är palmolja/palmoljestearin etc, 20 % är animaliskt fett och resten - ca 40 % är rapsolja. Har dessutom nyss varit på en föreläsning med Neste, som bekräftade just mina siffror.

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-04        #17159
OK, bäst vi reder ut det ordentligt, vi ser tydligen olika saker i texten/siffrorna. Så här läser jag:

Palmolja: 50%
Stearin, biprodukt när man gör palmolja (från palmoljeträdet antog jag): 20%
Fettsyra från palmträdet: 5-10%
Djurfett: <20%

Vilket ger ca. 5-10 % till annat, t.ex. rapsolja.

Eller kommer biprodukten stearin från att man använder rapsolja i processen, menar du?

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-04        #17160
Nej - palmoljestearinet är en restprodukt från annan användning av palmolja - till margarin t.ex. och räknas in i de knappa 50 % som står i första meningen.

Alltså:
ren palmolja + palmoljestearin +fettsyra från palmoljeträdet = knappt 50%
Djurfett ca 20 %
Resten: knappt 40 % - rapsolja.

Precis dessa siffror visades på föreläsningen med Neste i veckan, så jag tror att de stämmer rätt bra - oavsett om det skulle gå att tolka just det skrivna på ett annat sätt.

Fortfarande används palmolja - men det jag ville säga var att Neste går lite mer åt rätt håll än förr och förtjänar att uppmuntras för detta (även om det skulle vara omvändelse under galgen).


JAN GERHARD HEMMING 2011-03-05        #17161
Återstår frågan var "metyl-metanolen" kommer ifrån. Vad jag förstår måste den idag komma från stenkol (Kina) eller naturgas (övr världen) och då är det inte juste att kalla metylestern för " bio" rakt av. Biometanol kommer när förgasning av biomassa kommer (Gillberg av skogsrester, Domsjö av svartlut osv). Bakom "bio" ligger dock floder av olja genom vår nuvarande oljeekonomi. CRIs metanol av CO2 och vatten blir dock äkta fossilfri.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-05        #17164
Jan, detta är inte FAME, utan HVO

Men visst - det är bra bit kvar till 100% bio - vätet till hydreringen kommer kommer från överskott i oljeraffineringen + från naturgas. Men det är ett steg i rätt riktning och det finns ingen anledning att låta det bästa bli det godas fiende.

JAN GERHARD HEMMING 2011-03-05        #17165
Ursäkta att jag drar dem över en kam. Som agronom är jag rädd för dagens enorma förtjusning att ersättra fossil med bio överhuvudtaget. Vi har ju facit: Fossil räddade oss från avskogning, svältor och jordars utarmning för 100-150 år sedan.

Samtidigt finns nu kommersiellt mogen teknik för CO2Recycling. Biodrivmedel är inget annant än en jakt på kolatomer till drivmedel att ersätta fossil olja vare sig vi kallar dem det ena eller andra. Det är ju fullkomligt nipprigt som Vattenfall nu gör i Schwarze Pumpe: Efter lyckad oxyfuelkörning att avskilja CO2 tillåter inte lokala myndigheter att pumpa ner denna CO2 i gamla tömda gaskällor, SÅ MAN SLÄPPER UT AVSKILJD CO2 I LUFTEN IGEN!

Biomassa som kolkälla till vår jakt på drivmedel att ersätta olja är bokstavligt talat en droppe i havet. Odlade grödor till drivmedel har redan kört i taket med stigande livsmedelspriser som följd. Visst kan en del biomassavfall utnyttjas till energi lokalt, men inte i den utsträckning som nu aviseras - det allra mesta måste tillbaka för att upprätthålla åkers och skogs bördighet.

Den naturliga kolkällan till drivmedlens alkoholer och kolväten när vi nu ska ersätta oljan är CO2. Det kom naturen underfund med för miljarder år sedan med fotosyntesen. Det är dags vi härmar den industriellt med metanolsyntesen - oändligt hållbart, uthålligt och klimatneutralt. Kruxet är Hydrogenation. När ska petrokemiska industrin vakna och satsa på att hydrogenera den CO2 som riskerar vårt klimat, istället för att jaga den ytterst begränsade bio som uthålligt står till buds? Det är samma väte som ska till i båda fallen.

JOHAN ERLANDSSON 2011-03-06        #17174
OK Jonas, då får jag nöja mig med att säga att jag tycker Neste har skrivit ett otydligt pressmeddelande! :-) Om du hittar någon skriftlig referens på det du fått höra muntligen så lägg gärna ut det.

KARL HILLMAN 2011-03-11        #17214
Det verkar vara Neste som ska leverera biobränsle till Lufthansa så fort certifieringen går igenom: http://www.flightglobal.com/articles/2011/02/18/353313/lufthansa-biofuel-flights-postponed-by-certification.html

JAN GERHARD HEMMING 2011-03-11        #17217
Det behövs inget räknestycke för att inse faran: Biomassa till transportsektorn leder åt fanders! Livsmedel och konventionella skogsprodukter har inte en chans att priskonkurrera med transport, vars behov är så enormt att biomassan ändå inte räcker även om hela världen skulle svälta och sluta använda trä till annat.

Problemställningen är genant enkel: Det biomassan erbjuder är av fotosyntesen recirkulerade klimatneutrala kolatomer. Prioritera dem till livsmedel samt energi från lämpligt avfall.

Klimatneutrala kolatomer till drivmedel och övriga kolväten vi hittills fått från fossil kan vi redan nu börja hämta från infångad CO2, till att börja med från koncentrerade industriella utsläpp och i förlängningen från atmosfären själv. De första fabrikerna är redan online på konceptet att infångad CO2 hydreras till metanol med väte från vatten.

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-11        #17223
Biomasseproduktionen räcker mer än väl till både mat, fiber, bränsle och biologisk mångfald. Den globala biomasseproduktionen beräknas idag till ca 4 ggr den globala energianvändningen (Dornburg et al, 2008) - och då ligger stora delar av världen obrukade pga ekonomiska faktorer (de har varit brukade förut, men kräver investeringar som fattiga länder inte har) och stora delar av den mark som faktiskt brukas sköts så ineffektivt att den med mycket enkla medel (elementär markvård, bättre anpassade grödor) kan producera 6 ggr så mycket.

Frågan är snarare hur vi ska kunna styra användningen så att rätt produktion hamnar på rätt plats och att vi under uppbyggnadsskedet av en långsiktigt hållbar produktion (där vi kommer att få lokala obalanser) alltid prioriterar rätt mellan mat, fiber, biologisk mångfald och bränsle - samtidigt som de som ska göra jobbet måste få en rimlig avkastning på sina investeringar. Däri ligger utmaningen.

Om någon parallellt lyckas hitta ett sätt att till rimlig kostnad samla in atmosfäriskt kol och omvandla det till en form vi kan använda till energi, så gärna för mig. Det kan bara underlätta.

JAN GERHARD HEMMING 2011-03-11        #17227
Vem ska styra avvägningen mat/fiber/bränsle/biologisk mångfald? I det långa loppet får vi lägga till även alla de produkter av kolväten som fossilen ger oss (plaster inte minst till jbr, syntetgummin, byggnads-, VVS-, elisolerings-, hygien-, mm, mm material)

Nu styr pengar och blir därefter. Mat och biologisk mångfald får redan stryka på foten.

Vaclav Smil, 2010, Energy Myths and Realities är lämplig litteratur som motvikt till Dornburg 2008.

Mvh

EJ LäNGRE MEDLEM 2011-03-11        #17229
Ja, pengar styr - och det lär de fortsätta att göra, vad vi än drömmer om för värld.

Vi som vill något mer än profit måste lära oss att förhålla oss till detta. Det betyder att vi inte alltid kommer att nå de mål som vore de allra bästa ur miljö-, resurs- och humanistisk synpunkt, men om vi vågar smutsa ned våra händer så blir resultatet bra mycket bättre än om vi bara protesterar mot profiten. Det är en evig kamp som aldrig kan vinnas av miljökämparna. De få segrar som vunnits på det viset är mycket kortvariga och hotas ständigt av nya profitörer.

Det gäller istället att visa en väg framåt som både ger avkastning åt investerarna och uppfyller andra mål så bra som möjligt.

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-19        #18178
Neste är med på Paris Air Show med sitt NExBTL som flygbränsle:
http://www.greencarcongress.com/2011/06/neste-20110617.html

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-08        #18919

JAN GERHARD HEMMING 2011-09-09        #18925
Vi kommer att behöva både fotosyntesen och metanolsyntesen för att köra runt all den koldioxid vi redan plussat på atmosfären med.
http://www.greencarcongress.com/2011/07/olah-20110708.html

JOHAN ERLANDSSON 2020-07-28        #24707
Nio år senare är fortfarande palmoljan kvar och spökar i Nestes förnybara bränsle, som nu också fått några fler namn. HVO100 kallas den på mackarna och Neste själva kallar den för "Neste MY förnybar diesel" eller bara "Neste MY".

Neste säger på sin Facebooksida att det inte är någon palmolja i "Neste MY" för den svenska marknaden, men verkar fortfarande använda den för andra marknader. Det finns inga tydliga siffror på hemsidan men jag drar slutsatsen att det är 25 % palmolja av denna sida:
https://www.neste.se/neste-my-hvo/hvo/ravaror

Det verkar helt klart inte lätt att få tag på tillräckliga mängder av bioråvara för att tillfredställa marknaden, annars borde Neste för länge sedan gjort sig av med palmolja helt och hållet, givet vilka kontroverser den skapar. Ännu en anledning att minska transportbehovet i samhället samt fokusera på energieffektivitet.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Trikar (16)
Konverteringskit elcykel (3)
Cykelleasing (2)
Cyklar (6)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik