Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Varför hålla fast vid den ineffektiva förbränningsmotorn?

JOHAN ERLANDSSON 2006-11-27        #1938

I det senaste nyhetsbrevet från Gröna bilister handlar 23 av 32 nyheter om alternativa flytande eller gasformiga bränslen. Detta säger något om det extrema fokus det är på biodrivmedel just nu. Vore trevligt om någon kunde komma på att man låser fast sig i uråldrig, ineffektiv teknik när man utvecklar tillverkningsprocesser och infrastruktur för biodrivmedel. Alternativ finns till förbränningssmotorn och är tillgängliga inom en mycket snar framtid. Jag har gjort en ny indelning av miljöbilstrådarna, en som är kvar i det gamla: http://www.ecoprofile.se/1020_Biobranslebilar,_hybrider_och_snalare_fossilbilar.htm Och en tråd som handlar om bilar som helt eller delvis lämnat den antika förbränningsmotorn: http://www.ecoprofile.se/1010_Elbilar,_plugin-hybrider_och_branslecellsbilar.htm Illustrationen visar Jean Joseph Étienne Lenoirs förbränningsmotor från 1858.

http://www.miljofordon.se/files/1969N-brev_MiljofordonSE_6-06.pdfJOHAN ERLANDSSON 2007-02-28        #2194
I denna elbilsrapport finns lite beräkningar på elbilens verkningsgrad jämfört med en bil med förbränningsmotor. Om hela livscykeln räknas med så har en förbränningsmotor 13 % verkningsgrad medan en elbil har 31 % verkningsgrad.

http://www.kfb.se/pdfer/R-00-42.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2007-02-28        #2195
Men då är den ursprungliga energibäraren naturgas eller olja. Om vi byter ut naturgas-elen mot sol-el så väcks den intressanta frågan om hur den totala verkningsgraden ska beräknas/definieras: Ska man räkna på det solljus som träffar solcellen eller på den energimängd som solcellen levererar? Jag lutar starkt åt det senare. Jag kan även tänka mej att relatera verkningsgraden till den energi som investeras när man tillverkar och drifthåller solcellen. Det känns faktiskt inte så enkelt och givet hur man ska göra jämförelser med verkningsgrader.

JOHAN ERLANDSSON 2007-02-28        #2196
En helt klart relevant jämförelse som skulle vara kul att se är den totala verkningsgraden från biomassa till rörelsenergi, där man i ena fallet gör flytande eller gasformiga bränslen som används i en förbränningsmotor och i andra fallet gör el av biomassan och använder den i en elbil. I fallet med solceller är det ju så att den insamlade energin inte ens kan användas i en bil med förbränningsmotor, om man inte gör något så långsökt som att spjälka vatten till vätgas med elen och köra den i en förbränningsmotor modifierad för vätgas á la BMW. Totala verkningsgraden lär i alla fall vara högst för elbilen eftersom man slipper förluster både vid spjälkningen och i förbränningsmotor.

JOHAN ERLANDSSON 2007-05-16        #2514
Nu har jag hittat information om totala verkningsgrader när biomassa används antingen för att 1. göra flytande drivmedel för att användas i förbränningsmotor eller för att 2. göra el som används i elbil. För förbränningsmotoralternativet så är totala verkningsgraden 10 % och för elmotoralternativet 25 %. I artikeln är det metanol som används som exempel på flytande drivmedel. Kanske inte helt relevant med tanke på vilka biobränslen som finns tillgängliga idag, men jag tror att metanol har högre verkningsgrad än etanol. Ganska poänglöst eldande för kråkorna med etanolbilar med andra ord. Källa: Åhman, Max (1999). Teknik för energieffektiva personbilar. Lunds Tekniska Högskola. KFB -Kommunikationsforskningsberedningen. Sid 47.

http://www.kfb.se/pdfer/M-99-22.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-13        #2618
Jag inser att mina argument inte håller när det gäller biogas tillverkad av samhällets restprodukter. Där är förbränningsmotorn helt OK, ett undantag som bekräftar regeln...

MIKAEL JOHANSSON 2007-06-13        #2624
Johan, i fallet med biogas från samhällets restprodukter som driver bilar med förbränningsmotorer så måste man ställa sig frågan om inte restprodukternas energiinnehåll bättre tas tillvara genom att förbrännas i moderna kraftvärmeverk. Man får då dels fjärrvärme för bostäder och dels el som kan driva elbilar. Det bör bli mer samhällsekonomiskt att göra så eftersom man då rationaliserar bort en dyr biogasanläggning samt en väldigt dyr biogasinfrastruktur. Men biogas är annars ett bättre alternativ än etanol sett ur wtw effektivitet. Gör man biogas av energigröda så får man dessutom ut ca. dubbelt så mycket energi per hektar odlad mark än vid etanolproduktion. Dessutom så slipper man den ogräsbesprutning som annars sker vid odling av spannmål för etanolproduktion. Biogas är ett bra drivmedel under en övergångsperiod mot plug-in bilar.

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-13        #2625
Bra invändningar, jag vänder tillbaks med en kommentar samt en fråga: -Under en del av året behövs ingen värme -Kan man verkligen använda slaktavfall, gödsel och dylikt i kraftvärmeanläggningar med bra energiutbyte? Tyvärr är inte Svensk Biogas så bra på att argumentera mot att bränna upp grejerna istället, så du har kanske rätt.

http://www.svenskbiogas.se

MIKAEL JOHANSSON 2007-06-14        #2627
Under sommarhalvåret så drar naturligtvis de befintliga kraftvärmeverken ned på sin produktion. Men det bör väl gå bra att lagra lite restprodukter till vinterhalvåret. Jag tänkte främst på samhällets sopberg när jag svarade angående restprodukter. Men slaktavfall är nog ändå fördelaktigast att brännas för att undvika smittspridning. Däremot så är det nog mer fördelaktigt att röta avloppsslam och gödsel till biogas än att försöka torrlägga det för förbränning. Om man nu kommer fram till att det bästa är att samhället producerar en viss mängd biogas så kan man ställa sig frågan om det inte är klokare att göra el av biogasen för användning i elbilar än att använda biogasen direkt i förbränningsmotorer? För mig är svaret att under en övergångsperiod till elbilar så bör man använda biogasen till drivmedel för vissa fordon med förbränningsmotorer som finns i begränsad upplag som t.ex. sopbilar eller till hybridbussar/hybridlastbilar. Ämnet borde väcka till debatt och mer utvärderande forskning innan alltför stora investeringar görs i infrastruktur som förlänger den ineffektiva förbränningsmotorns livslängd. Intressant är att man i Sverige har utvecklat en stationär bränslecell för elproduktion som kan drivas direkt med biogas.

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-16        #2630
Har du någon länk till den svenska bränslecellen du nämner? Sätt upp den i en ny tråd i så fall, under "Energi allmänt" eller något. Här är lite mer stöd för att eldrift har högre verkningsgrad än förbränningsmotordrift ur ett livscykelperspektiv: Det blir mindre utsläpp om man kör på el från kolkraftverk än om man kör på syntetiska bränslen baserade på kol (med förbränningsmotor då förstås). Båda alternativen är förstås förkastliga, men det pekar ändå på fördelarna med eldrift.

http://www.greencarcongress.com/2007/06/cmu_plugin_hybr.html

MIKAEL JOHANSSON 2007-06-17        #2634
Jag får be om ursäkt för mitt slarv när jag läste artikeln om den stationära bränslecellen som går direkt på biogas. Det är ett företag i Westwood, Massachusetts i USA som har utvecklat den. Det kanske inte spelar så stor roll för miljön var den är tillverkad. Det viktiga är att en så pass intressant teknik utvecklas vidare. En ny tråd är skapad för eventuell diskussion om den tekniken.

http://www.greencarcongress.com/2007/05/biogaspowered_s.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-04        #3106
GM:s Larry Burns och VW:s Jürgen Leohold är båda inne på att det är elbilar som gäller i framtiden.

http://www.e24.se/dynamiskt/bilar/did_17200509.asp

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-13        #3198
En som har svårt att släppa förbränningsmotorn är Stefan Edman. Oljekommissionen som han var med i kom fram till att vi ska göra flytande bränslen av vår skog. Idag skriver han i GP om biogas, som en kommentar till vad SvD skrev häromdagen om att mycket av biogasen som finns i Sverige inte utnyttjas till fordonsbränsle. Han hyllar biogasen som ett framtidsbränsle, dessutom världens klimatvänligaste, och tycker att den borde ersätta smutsiga dieslar. Men HALLÅ Stefan! Kom in i matchen om du ska prata om framtidsbränslen. Visst kan biogasen spela en viss roll, men det är inte där de stora möjligheterna finns för hållbart bilåkande i framtiden. Om en vecka(!) börjar våra kära grannar i väst producera en modern elbil, Think City, och det är ingen tvekan om att utvecklingen inte stannar där. Kanske dags att börja tänka i nya banor?

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=375324

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-13        #3200
Det är inte bra att en så pass känd debattör vilseleder svenska folket angående framtidens drivmedel. Biogasen har förvisso en viss roll i energipusslet eftersom vissa av våra energiråvaror, som t.ex. avloppsslam, stallgödsel och matavfall, bäst lämpar sig för biogasproduktion. Så, på kort sikt och under en övergångsperiod kan biogasen användas för de fordon som inte lämpar sig för batteridrift. Fordon som t.ex. sopbilar och vissa entreprenadmaskiner. När elfordonen blivit många i antal så är det bättre att producera kraftvärme av biogasen. Det fåtal fordon som då inte lämpar sig för batteridrift bör på sikt förses med bränsleceller. Vid den tidpunkten så har man säkert lärt sig att binda vätet i lämpliga och hanterbara vätskor som kan reformeras till vätgas ombord på t.ex. sopbilen. Johan, eftersom det inte är bra att kända debattörer vilseleder svenska folket angående framtidens drivmedel, så tycker jag att du bör skriva ett brev till Stefan Edman. Förklara för Stefan vilket drivmedel man ska producera på en hektar mark för att få ut mest energi till bilens drivhjul. Stefan kan väl inte bortse från det faktum att el från vindkraft och el från solkraft ger 10 till 30 gånger mer energi till bilens drivhjul per hektar mark än vad biogas ger.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-06        #3512
Idag skriver Ny Teknik en artikel som i princip sammanfattar det mesta vi sagt ovan, inklusive en vision om att köpare av plugin-hybrider ska erbjudas att köpa andelar i vindkraftverk. Det är vindkraftsutredaren Nils Andersson som säger detta, och han belyser också behovet av att bygga upp en infrastruktur så att det går att ladda bilarna. I april ska Nils lägga fram en SOU-utredning om plugin-hybrider och vindkraft. Då får vi hoppas att många förmår släppa tankelåsningen på förbränningsmotor som basen i en personbil.

http://www.nyteknik.se/art/53324

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-06        #3516
Det var glädjande att höra. Nu vågar man kanske börja tro på människan och framtiden igen. Heja Sverige.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-13        #3556
En artikel till i Ny Teknik som stödjer vår argumentation: Petter Hieronymus Heyerdal vid det norska institutet för miljö- och biovetenskap har räknat ut att det är nio gånger energieffektivare att köra på el än på biodrivmedel. Jag är inte riktigt med på hur han räknar, men poängen är i alla fall att det är bättre att använda biomassa till uppvärmning än att göra biodrivmedel av den, ur ett systemperspektiv. Pål Börjesson vid Lunds tekniska högskola håller i princip med om Petters beräkningar.

http://www.nyteknik.se/art/53431

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-13        #3563
Vad skönt att experterna och professorerna äntligen börjar göra systemanalyser. Det är just bristen på systemanalyser som har gjort att vi har fått se så många tokiga energilösningar senaste tiden. Dessutom så kommer de att spara samhället många, många miljarder eftersom vi då kommer att slippa en massa felinvesteringar. Mycket bra.

JOHAN ERLANDSSON 2008-06-09        #5784
Här är ett litet trevligt inslag från SVT om bensinbilen som en 100-årig parentes. Eva Håkansson, som har synts här på Ecoprofile tidigare, är med.

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1168793

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-08        #10620
10 år efter Max Åhmans rapport (se tidigare i tråden) kommer nu amerikanska forskare fram till samma sak i prestigefyllda tidskriften Science: Det är bättre att göra el än biobränsle av biomassa, både ur landanvändnings- och klimatperspektiv. Sven Kullander på Kungliga Vetenskapsakademin gör en till synes ganska okunnig kommentar: El är ett mycket effektivare sätt att driva en bil på eftersom all energi i elen går till hjulen. Har man etanol så är det ju en förbränningsmotor, och då går bara 20-25 procent av energin till hjulen, säger Sven Kullander, ordförande för Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott. Jag har inte hört talas om någon elbil med 100 % verkningsgrad i själva bilsystemet. Och vad viktigare är, det är liknande värmeförluster vid elproduktionen som i förbränningsmotorn (om än inte lika stora), detta missar Sven helt. Det finns också lite förluster vid överföring av el i elnätet samt i laddningen av batteriet. Kungliga Vetenskapsakademin är iofs inte särskilt trovärdiga i mina ögon, de har ju Lars Bern, företagsledare och klimatskeptiker som ledamot i sin miljökommitté.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2820330

Logga in för att svara


Produkter

Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)
Cyklar (6)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmotorcyklar (1)
Trikar (16)
Elcyklar (49)
Lastcyklar (4)
Cykelleasing (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3341 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik