Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Etanol inte hållbart - DN 27/1

ADAM KRISTENSSON 2007-01-28        #2092

Att ersätta bensin med etanol är rena lurendrejeriet. Det går åt mer energi att framställa den än vad man får ut när man gör en bredare analys av allt bakomliggande arbete, menar lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg. Det spelar ingen större roll vilka råvaror man stoppar in i processen, omvandlingen tar för stora resurser i anspråk när man räknar in allt arbete från människor, maskiner och vad som krävs av naturen. Med en sådan så kallad emergianalys (ej att förväxla med energianalys) blir det helt enkelt en ofördelaktig kvot energi in/energi ut. Torbjörn Rydberg menar att man måste väga in alla resurser som går åt, även från naturen. Soja, vete, korn, majs, sockerrör och and­ra likande råvaror har inte bara i grunden helt andra kvaliteter än olja, de är dessutom så okoncentrerade i termer av energiinnehåll att det krävs stora insatser av fossil energi för omvandling och koncentrering. Och det är inte bara fossila råvaror som olja det råder brist. på. Det är också brist på "gröna" naturresurser, säger han. Det skulle krävas mer lantbruk och skogsbruk än vad det finns areal att avsätta om man byter bränsle från fossilt till etanol. Vi måste välja mer energieffektiva bilar. Det är kanske till och med mindre dåligt att köra en snål diesel, som kan klara sig på 3-4 liter/100 km än att köra en etanolbil som drar över en liter per mil, säger han.ADAM KRISTENSSON 2007-01-28        #2093
Torbjörn Rydberg är kritisk mot etanolen och hävdar tom att det ofta går åt mer koldioxid vid tillverkning och transport av etanol när det ska användas som bränsle än vad som förbränns i en bil med fossilt bränsle. Det måste väl ändå vara en kraftig överdrift? De flesta produktioner är väl ändå koldioxidbesparande jämfört med fossilt bränsle? Vad säger ni experter om detta? På sikt blir väl också etanolproduktion effektivare vad gäller koldioxidutsläpp? Torbjörns resonemang bygger väl också på att vi kör med dagens etanolbilar när han räknar ut behovet av etanoltillgång. På sikt kan ju inte detta heller stämma. Det kommer bli en övergång till energieffektivare bilar och plug-in hybrider. Vid arbetspendling blir ju bränsleförbrukningen minimal med plug-in. Då minskar ju behovet av bränsle (delvis motverkat av att den globala körsträckan samtidigt ökar, när fler skaffar bil i världen och fler åker längre sträckor). Behovet av el ökar också (delvis koldioxemitterande). Men det måste väl ändå vara ett bättre alternativ att köra etanol och plug-in hybrider med alternativa bränslen på sikt?

JOHAN ERLANDSSON 2007-01-29        #2099
Ja, det är väl så att varken dagens etanolbilar eller dagens snåla fossilbränslebilar är någon vidare bra lösning på hur vi ska transportera oss. Och förresten kanske vi överhuvudtaget inte ska transportera oss i den omfattning som vi gör idag.

KIM BERGSTRöM 2007-01-31        #2101
Författaren har nog i mångt och mycket rätt i det han säger. Dagens etanolproduktion är tveksamt om den går runt energimässigt. Mycket på grund av "dolda" fossilposter i ekvationen. (Vad åker arbetarna i för bilar till jobbet? Vad går traktorerna på? Var kommer elen som driver etanolfabrikerna i Brasilien ifrån?) Dock pekar de uträkningar jag sett på att det går att göra en etanolproduktion att gå med vinst energimässigt. Men det är nog en bit dit. Sen har författaren också helt rätt i att det inte finns någon chans, ens nästan, att ersätta ens Sveriges fossila bränslen med etanol. Trots att Sverige har en nästan oöverträffad areal per capita. SLU har gjort en analys av det där, som visar att vi skulle behöva nånstans i närheten av tre gånger så mycket odlingsbar mark (åker plus skog) som vi har för att rakt av kunna byta till etanol. Då ingår inte en kvadratmeter för mat-, trä- eller pappersproduktion. Energisnålare (och färre!) transporter ...

ADAM KRISTENSSON 2007-01-31        #2104
Hej Orchid Blog. Som vetenskapsman är jag intresserad av de vetenskapliga artiklarna. Har du länkarna till dessa? Skulle även vara intressant att läsa artiklar, vilka debatterar etanol som ett ohållbart alternativ, så att man får en nyanserad bild av läget. Tack annars för ännu en värdefull sajt i miljöns tjänst.

MAGNUS BILLBERGER 2007-01-31        #2105
Det finns som sagt en hel del skrivet om etanol som bränsle. Vad gäller energieffektivitet är det knappast så enkelt som att bara räkna energi ut respektive energi in. Om energin man tillför annars skulle ha varit rent spill kan etanolen vara en betydande vinst trots att nettot för själva etanolframställningen är marginellt eller negativt. Jag vill instämma med att en snål diesel kan ha större positiv betydelse för koldioxidutsläppen än en etanoldriven. Helst vill jag förstås se att man går från bioetanol till biodiesel då allt jag kommit över inom detta område pekar på att dieseln skulle ge fler km per odlad yta (eller enhet biomassa).

http://publikationswebbutik-extern.ia.vv.se/shopping/ShowItem____1519.aspx

JOHAN ERLANDSSON 2007-02-01        #2109
Inläggen av "The Orchid Blog" är borttagna i samförstånd med den person som gjort inläggen. Inlägg som görs på Ecoprofile ska vara signerade med verkliga namn för att öka chanserna att diskussioner förs på ett vettigt sätt.

DAVID BAUNER 2007-02-08        #2128
med tanke på det ovan skrivna ska det bli spännande att följa lithmustestet (eller vad det heter), som USAs etanolproduktion kanske kan sägas utgöra, på teorierna att etanolproduktion kostar mer än det smakar. USA siktar på 10% av bensinkonsumtionen, med en stor andel inhemsk produktion - det är en OHERRANS massa sprit, särskilt som personbilsdieslarna är mer sällsynta än VW Polo i USA. över hundra fabriker, och vissa av dem gör mer än 500 000 kubikmeter om året...det går knappast att köra en så stor apparat med stort makroekonomiskt underskott i så många år...även om de första rapporterna om "skyrocketing corn prices" och tortillaköer kanske kan tas med ro. om fabrikerna snurrar om fem år så tänker iallafall jag ta det som intäkt för att balansen är positiv. "Then along came ethanol, touted as a way to reduce air pollution and reliance on foreign oil. U.S. production rose from 1.6 billion gallons in 2000 to 4.9 billion last year, according to the Renewable Fuels Association, a trade group for the industry. Last week, President Bush called for boosting ethanol and other alternative fuels to 35 billion gallons by 2017, a major part of his effort to cut gasoline use by 20 percent over that span. The nation has 112 ethanol plants in operation, mostly in the Midwest, and 77 are under construction, the trade group said."

http://money.cnn.com/2007/01/30/news/economy/corn_ethanol/index.htm

JOHAN ERLANDSSON 2007-02-08        #2130
Nu finns det lite försvarstal på DN Motor, se länk. Min egen åsikt i frågan är att det är dumt att bygga fast sig i flytande bränslen som cementerar efterfrågan på den uråldriga, vansinnigt ineffektiva förbränningsmotorn.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=613365

ADAM KRISTENSSON 2007-02-12        #2143
Pratade med Pål Börjesson på institutionen för miljö- och energisystem vid Lunds universitet (han som granskat etanolens vara eller inte vara genom att studera etanolens hållbarhet från produktion till distributionen i 16 ventenskapliga pubplikationer, 8 svenska, 8 utländska). Ska själv titta på hans rapport där han sammanfattar de här 16 undersökningarna. Sammanfattningsvis är han av åsikten att etanol är ok i en övergångsperiod, men att det krävs något annat på sikt. Det som han framförallt är intresserad av är termisk förgasning, där en anläggning för detta håller på att tillverkas i Värnamo. Biomassa framförallt från skogsbruk (högt cellulosainnehåll) hettas upp och komprimeras och då får man en mängd gaser, tex CO, CO2, H2, och bränslegas, som man konverterar till tex metanol, metan, eller DME, med mycket litet spill. Ja, jag är inte mycket insatt i termisk förgasning som ni märker, men det tål att titta upp detta ämnet.

OLLE SCHäLIN 2007-06-11        #2595
Miljöproblemet med dagens motorfordon är inte primärt att respektive fordon släpper ut massa giftigt avfall, utan att så många fordon släpper ut samma sak. Växhusgaserna är ett bra exempel på det. Gaser, som egentligen är fullt naturliga och miljövänliga, blir miljöovänliga när vi släpper ut för mycket av det. Tänk tanken att ersätta alla motorfordon med häst och vagn, då skulle hästen anses vara ett miljöproblem. 2005 fanns det 850 miljoner motorfordon i världen. 2020 beräknas antalet vara 1.2 miljader. Så lösningen för framtiden måste vara diffrentiering. En "lagom" fördelning mellan bensihybrider, diseselhybrider, bränselceller, etanol etc.

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-08        #4383
Sveriges radio uppmärksammar idag två nya rapporter som belyser baksidan av etanolproduktion. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1152747 http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1151861 Tillfredsställande att läsa att dessa forskare kommer till samma slutsatser som jag själv gjorde för några år sedan när jag gjorde massbalanskalkyler utifrån forskningsarbetet jag var inblandad i på SLU.

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1880838

ROBERT ENGLISH 2008-02-11        #4406
Det finns dock hopp. Detta har efterfrågats av SNF en längre tid. Fortsätter tanka etanol tills bättre alternativ dyker upp. Biogas funkar inte i Stockholmsregionen och räckvidden är medioker. Biodiesel går inte ihop med partikelfilter och är det något som hotar regnskogen så är det palmolja. Vilken koldioxidskuld har olja som lagrats i 150 miljoner år? Nå i första läget gäller det att minska transportbehovet, åka kollektivt där det går och cykla där det går. Apostlahästarna fungerar faktiskt ofattbart bra i många lägen också!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_856453.svd

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-11        #4411
Jag har funderat lite mer på det där med koldioxidskuld. Begreppet känns missvisande. Det visar på en relation till fossila bränslen, men vad innebär det egenligen i absoluta tal? Jag har tolkat det så här (rätta mej om jag har fel): Nuläge är att x Joule fossilt bränsle ger y kg koldioxid nettotillförsel per år. Byt nu ut detta mot etanol som har en koldioxidskuld på 20 år. Detta tolkar jag som att man genom etanolodlings etablering sammanlagt får ett nettotillskott på 20*y kg koldioxid. Tar man nu med peakoil i beräkningen så är det i praktiken sluttankat på fossila bränslen inom 50 år. Oavsett hur mycket etanolodlingar man lyckas etablera så kommer det inte att påverka den totala mängden fossila bränslen som eldas upp. Min slutsats blir att storsatsning på etanol snarare ökar koldioxidbelastningen än minskar den. Etanolen har sin nisch i de fall den ligger närmast till hands att framställa från avfall, biprodukter eller överskott. Då är etanolen väl motiverad och då som låginblandning i andra bränslen. Ska man odla för biobränsle måste man dock hitta det mest energieffektiva alternativet. Min lite cyniska förväntning på etanoldiskussionen är att det inom ett par år kommer en riktig kovändning där etanolbilarna blir av medmiljöstämpeln.

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-11        #4414
Den framgång som etanolen har i USA handlar främst om politisk rädsla inför det stora utländska oljeberoendet och instabiliteten i Mellanöstern. Kan det inte till viss del också finnas en liknande politisk oro i Sverige? Det handlar kanske inte främst om miljö utan till stor del om att skydda vår mobilitet mot kommande för-peak-oil scenarion där vi kan få se stora och dramatiska svängningar i drivmedelspriserna.

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-12        #4415
Det ligger nog en del i det du säger Mikael. Jag har dock intrycket att man inte har riktigt insikt i vad man oroar sig för. Skulle man verkligen intresssera sig för etablering av etanolproduktion om man insåg att etanolen endast skulle kunna ersätta någon procent av oljekonsumtionen? Läste nyss ledaren i senaste AutoMotorSport som dissade all kritik mot etanol. Känsliga personer VARNAS för att texten kan uppfattas som stötande...

http://www.automotorsport.se/nyhetsmall.asp?version=73493

JOHAN ERLANDSSON 2008-02-12        #4416
Hehe, den som läser kommentarna till denna fantastiska AMS-krönika/ledare ser att undertecknad också har reagerat. Jag blev inte så hårt åtgången som jag befarat.

ADAM KRISTENSSON 2008-02-12        #4421
Ja, etanoldebatten är inflammerad. Men det gör ingenting. Tack vare det får vi chansen att göra etanolen till något verkligt bra. Bort med "fuletanolen". Vi kan dock inte anklaga Sverige för att Sveriges E85-bränsle orskakar matbrist. Den kommer från Brasiliansk sockerrörsetanol (och en del från pappersmassarester), som tränger undan betesmarker, vilka istället trängs ihop vid sidan om (effektiviseras med andra ord, fler kor per hektar). Sockerrörsplantagerna av idag orskar alltså väldigt små ingrepp i savannområden, vilket tom miljökämpar i Brasilien kan intyga (tex Rodriguez och Ortiz). Däremot finns det en risk med att sockerrören expanderar mot orörda skogsmarker om exporten ökar explosionsartat om några år, vilket verkar hända. Här måste vi hålla koll på utvecklingen. Det stora problemet med det svenska E85-bränslet är arbetsförhållanden på sockerrörsfälten (vilket Rodriguez och Ortiz noggrannt har dokumenterat). Hundratusentals säsongsarbetare som har svåra arbetsvillkor. Vi måste fokusera den svenska debatten på det här, så det görs något åt det. Jag tror att svenska energibolag inte kan fortsätta importera från fält med dåliga arbetsförhållanden, om svenskarna sätter press. Vi på Gröna Bilister har redan börjat fiska information om vilken slags sockerrörsetanol energibolagen importerar (om de har någon koll överhuvudtaget). Visserligen blir bränslet dyrare om vi ställer högre krav, men eftersom oljan samtidigt blir det, så fortsätter nog ändå E85 att vara billigare. Däremot så finns det fler dåliga biobränslen i världen än vad det finns bra. Det är beklämmande! Och vissa länder som USA skiter fullständigt i miljöaspekten av biobränslen (är det första gången de skiter i miljöproblem?). Det är bra att debatten har öppnats upp där. Har hört med representanter från amerikanska Ford att man så sakteliga har börjat vända sig mot majsetanolen där, och diskuterar att göra nåt åt situationen. Hoppas bara vi inte väntar länge på handling.

ROBERT ENGLISH 2008-02-12        #4426
Läs World watch Institutes bok: Biofuels for transport (2007). Här bifogad som en sammanfattning. Intressant att SNF inte anklagar biobränslesektorn för mathöjningarna (till skillnad från media) utan en ökad köttproduktion/konsumtion och missväxt! Vet de något som inte pressen vet eller har de andra kanaler än oljelobbyn?

http://www.worldwatch.org/system/files/EBF038.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-12        #4429
Adam, ditt "Bort med fuletanolen" är intressant. Därmed underförstått att det finns "fin-etanol", men drar man detta vidare så är potantialen för produktion av fin-etanol alltför liten för att det ska vara försvarbart att verka för en flotta av etanoldrivna bilar. Även om man själv bara väljer att köpa fin-etanolen bidrar man till en marknad och efterfrågan på etanolbilar och etanolbränsle. Och jag är i detta fall ytterst tveksam till en attityd att det är ok bara man ser till att städa på sin egen trapp.

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-12        #4431
Magnus, det ser ut som att man trots allt har visionen i USA om att etanol gen. I+II, biodiesel från växtoljor och biodiesel från algodlingar i samverkan med hybridbilar och senare plug-in hybridbilar succesivt ska kunna täcka upp bortfallet i olja och naturgas. I USA så är man hellre optimist än realist. Men alla tror inte så för där pågår samma intensiva debatt som här angående biodrivmedel och en kommande världssvält. Etanol är mer av ett framtidshopp än en lösning på världens drivmedelsbehov. Lösningen man efterlyste på AMS är naturligtvis att elektrifiera världens alla transporter inklusive persontransporter med bil. Då kan vårt drivmedel komma från solkraft och vindkraft. Åt det hållet måste vi sträva. Allt annat är dömt att misslyckas både resursmässigt och ekonomiskt. När vi passerar peak oil så kommer alla att förstå varför det är oklokt att i alltför hög grad förlita sig på biomassa som råvara för drivmedel.

ROBERT ENGLISH 2008-02-12        #4434
Håller inte med Magnus! Då ska man inte köpa ekologisk mat för det bidrar till efterfrågan på annan mat? Eller ekologiska kläder? Det är genom konsumenttryck vi kan få de förtorkade producenterna att satsa på bättre alternativ, ska vi vänta på politikerna så är det nog kört för mänskligheten. Tycker att Gröna bilisters och Svenska Naturskyddsföreningens arbete för en certifiering och en svanmärkning av fin-etanol är berömvärd. Sedan kan aldrig etanol vara en slutgiltig lösning och vi är tvungna att ställa om vårt transportberoende.

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-13        #4437
Robert, bra synpunkt. Det ante mej efter att jag hade tryckt "sätt upp" att det skulle komma något i stil med ditt svar. Principiellt håller jag med dej. Jag vill dock hävda att det finns viktiga skillnader mellan etanol och mat/kläder som gör att din jämförelse faller. I fallet mat/kläder finns etablerade marknader där i någorlunda utsträckning råder balans mellan tillgång och efterfrågan. Därmed kan också ekologiska val effektivt påverka dessa marknader. Jag bedömer det dessutom som någorlunda realistiskt att denna marknad successivt skulle kunna tillgodoses med större och större andel ekologiska produkter. När det gäller etanol handlar det om en kraftig expansion av markanden och stor nyetablering av producenter/produktion. På denna marknad är efterfrågan större än tillgång och gapet däremellan växer och kan förväntas växa avsevärt. Ekologiskt konsumenttryck har här minimal inverkan på "förtorkade producenter" eftersom de lätt hittar en annan mindre nogräknad köpare. Givetvis kan det ha stor positiv betydelse med ett konsumenttryck som består i att man betalar ett tillräckligt mycket högre pris för "fin-etanolen" eller i stark styrning genom nationell och internationell rätt. Men, den skada produktionen av "ful-etanol" hinner ställa till med innan vi är där anser jag vara avsevärt större än den nytta som till slut skulle uppnås med ett konsumenttryck mot "fin-etanol". Jag ser dock fram emot en svanmärkning av etanol och har vissa förhoppningar på de konskevenser det leder till. Vad jag skulle vilja se är en nyanserad urskiljning mellan olika grader av miljövänlighet. Höga betyg åt etanol från restprodukter och avfall samt effektiva, hållbara producenter (baserat på ekologi, LCA mm) med schyssta arbetsförhållanden. Låga betyg åt ineffektiva producenter med arbetare under slavkontrakt. Detta borde följas av straffavgifter på "halvful-etanol" och ett säljförbud för "ful-etanol", men liksom Robert har jag lågt förtroende för att våra politiker skulle ha modet att fatta ett sådant beslut.

OVE GARPEMAN 2008-09-04        #7011
Jag är på väg att byta bil framöver och nu börjar det likna något:

http://www.csripraktiken.se/2008/09/03/varldsnyhet-i-pumpen-hallbar-etanol/

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-04        #7012
Intressant det här med användandet av ordet "hållbar". Jag tycker naturligtvis att det här är ett steg i rätt riktning, men upp till vilka försäljningsvolymer är etanolkonsumtionen hållbar? I mina öron låter det lite för definitivt, man kan ju aldrig komma i från att etanolproduktion innebär att god jordbruksmark nu används för västlänningens lyxtransporter. I Sverige ca 1 400 mil i bil per person och år, varav det mesta jag skulle definiera som lyxtransporter. Är odlingen av sockerrören till "den hållbara etanolen" gift- och konstgödselfri så att inte jorden utarmas? Vad innebär det att stora biomassauttag görs och flyttas till andra kontinenter? Vilket företag är det som ska sköta kontrollen? Nej, jag känner mig inte helt trygg med det här. Det som driver etanolkonsumtionen är till stor del västlänningars lyxtransporter och biodrivmedelsindustrins (SEKABs, BAFFs, Lantmännens och Brasilianska producenters t.ex.) vinstintressen.

OVE GARPEMAN 2008-09-04        #7013
Det som retar mig mest är fortfarande transporten av etanolen över världshaven. Finns det inga mackar i Sverige som garanterar svensk etanol ? (detta har jag försökt hitta, men inte funnit)

ROBERT ENGLISH 2008-09-04        #7015
Transporten över världshaven är marginell ur CO2-synpunkt för etanol och lika stor för oljeprodukter. Tanka vanlig 95 oktan bensin så får du 5% svensk veteetanol som ska vara nästan lika bra som sockerrörsetanol från Brasilien enligt en rapport från LTH. Svanens miljömärkning tror jag mer på än SEKAB, men det är ändå ett gott steg på rätt väg!

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-04        #7017
Tar tillbaks min kommentar om biomassauttag som flyttas. Problemet att kontinuerligt förbränna biomassa istället för att göra som naturen gjort i miljoner år, återföra den till jorden, är detsamma oavsett om etanolen förbränns i Brasilien eller i Sverige. På ett sätt är det ännu sjukare att köra på etanol än bensin. När bensinen kom var inte växthusproblematiken känd. Idag har vi matbrist, skövling av regnskog, övergödning, spridning av gifter och jordförstöring. Då ska vi, helt medvetetna om problematiken, börja odla sockerrör i stor skala på bästa jordbruksmark! Och vad är det nobla syftet med detta? För att svenskar ska kunna bo långt från jobb, dagis och fritidshus och åka och köpa ett par matkassar (och andra grejer från köpcentret) ensam i ett fordon som väger 1,5 ton. Det är fanimej sjukt. Vi har i hundra år byggt hela vårt samhälle grundat på tillgången till billig olja, och nu ska vi försöka byta ut oljan mot biomassa. Oljan som bildats under miljoner år har vi nu satt sprätt på mindre än 200 år. Vi måste förstå att "hållbart" i det här sammanhanget inte kan användas.

ROBERT ENGLISH 2008-09-04        #7018
Oj, oj -vilka känslor! Ja, Johan, jag trodde vi tidigare var överens om att en omställning av transportbeteendet var nödvändigt och att etanolen inte kan lösa problemet. Men jag vidhåller att det är bra att de försöker förbättra hur biobränslen framställs. Vi ändrar inte transportbeteendet imorgon och vi bor glest i ett enormt stort land. Kanske vi tvingas till övergångslösningar innan utopia infinner sig? Sedan kan man givetvis ha kritiska synpunkter på användandet av hållbart i tid och otid.

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-04        #7019
Ja, ibland kommer det över mig... ;-) Vi är säkert hyfsat överens, men jag går som sagt igång när etanolproducenterna framhåller etanolen som oproblematisk och hållbar bara för att en del biproblem undanröjts. Att vi bor i ett stort land är inget argument. Jag behöver ju inte pendla till månen bara för att den ligger långt bort.

ROBERT ENGLISH 2008-10-15        #7576
Skulle hellre se en elhybrid där alternativbränslet är etanol eller biodiesel jmf med bensin eller diesel. Sedan att brassarna inte har 150 kr/tim och betalar 50% i skatt kallas utvecklingsekonomi. På sikt kommer förhållandena att förändras men knappast över en natt. Tror inte nigerianerna som pumpar olja har det så mycket fetare (om det nu är några från lokalbefolkningen som jobbar på oljefälten?). Etanolen är inte särskilt effektiv men ska vi inte vid beräkningarna då ta med att många etanolfabriker i Brasilien är nettoleverantörer av el till det sydamerikanska elnätet? Och hur är det med kolkraftsel till elbilar? Saker är inte så lätta att bedöma och etanolens vedersakare eller förespråkare kan lätt vända på argumenten.

ROBERT ENGLISH 2008-10-15        #7581
Coola ned dig! Var har du fått dina siffror ifrån om jag ska bemöta dig? En etanolförespråkare är ingen källa, ge mig källan om du nu ska vara vetenskaplig! Att etanol innehåller mindre energi är ingen nyhet.

ERIK LANGE 2008-10-15        #7590
Sorry! tog bort inlägget ovan! Vetenskap handlar ju inte om kännslor, Det är ju inte den som skriker "min pappa är starkare än din" högst som har rätt. utan den som kan bevisa att "pappas verkningsgrad" och "avgasutsläpp" är bättre. Ska tänka på det! Åter till diskutionen: siffrorna på etanolens produktion fick jag av en person som jobbar med miljö och energifrågor inom husbranchen. och som är fruktansvärt påläst på just etanol. så jag betvivlar inte hans uppgifter egentligen. men jag har försökt hitta dom siffrorna på flera ställen för att dubbelkolla, men utan resultat. därför skrev jag också det i uträkningsinlägget. "rätta mej gärna" jag är bara ute efter få svart på vitt hur förhållandet ser ut. och då är siffrorna viktiga, men också svåråtkommliga, då ett eventuellt överutnyttjande inte är något producenterna vill skylta med direkt. Här är "Källans" text som siffrorna är baserade på: vilka siffror är fel? Den stora förbrukningen i produktionen för etanol är värmeförbrukning vid etanoltillverkningen 2-3 tusen KWh. Den näst största energiförbrukningen är framställningen av konstgödsel om det är spannmålsetanol. Där går det åt både el och/eller värme. 500-1000 KWh beroende på om processen är värmebaserad eller elbaserad. När det gäller drivmedelsåtgång så går det åt ungefär 30-50 liter dieselolja för att få fram spannmål till en kbm etanol. Utöver det så går det år el för att driva spannmålsskruvar etanolpumpar, belysningar m m. Till sist går det åt ungefär 10 liter dieselolja att transportera ut etanlen till pump om det är svensk etanol och 50 l om det är brasilansk etanol. Om man istället säger så här, så går det åt för att producera 1 kbm etanol som innhåller c:a 6500 KWh energi går det åt ungefär 1000 KWh oljeprodukter, 700 KWh el och 3500 KWh biobränslen.

ERIK LANGE 2008-10-15        #7594
Nu har jag ändrat lite pga en fatal feltolkning av mej. Sorry! konstigt att ingen såg det? har tagit bort verknigsgrads jämförelserna, måste räkna om det. Detta åtgår för att få fram 1 liter Brasilien-etanol (Well to Tank): 0.7kwh (EL för process mm) 1kwh (0,11 L diesel/olja för transport mm, energinnehåll ,9kwh/l) lite överslag hur långt man kommer på vardera bränsle i en mellanklassbil (pluginhybrid). 0,7 kwh el =4km (1,75kwh/mil, baserad på verkningsgrad ca 55%) 0,11 l diesel =2,5km (baserat på en bränsleförbrukning på 0,44 l/mil) totalt 6,5 km Eftersom vi använder en plugin-batterihybrid i detta exempel så kan vi reducera bränsleåtgången med bromskraftsåtervinning med ca30% (baserat på toyota prius systemets effektivitet) Så kommer pluginhybriden ____8,45km och detta utan att man behövde tillverka något brännsle mot etanolens _____10km Här måste vi tillverka bränslet med hela processkedjan transporter hantering mm är det värt det? Är det någon som ska på detta? Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens seminarium 23 oktober i stockholm. The immoral biofuel? (Obs! Seminariet är fulltecknat) http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1045&t=ksla

http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1045&t=ksla

ROBERT ENGLISH 2008-10-15        #7595
Mycket möjligt att du har rätt och missförstå mig inte, jag gillar verkligen pluginhybriden för den skulle kunna lösa nackdelen med batteritekniken även imorgon, dvs räckvidden. Den rena elbilen tror jag ligger bortom min livstid (född -66) om vi menar något som helt ersätter dagens bil. För de som endast behöver en pendlingsbil med en räckvidd på ca 100 km så kanske den rena elbilen finns inom 10 år. Men i första läget föredrar jag kollektiva transportmedel (är ingen bra bilförare när jag är trött) och förändrat resande och boendemönster. Sedan har jag på annan plats i ecoprofile skrivit om livscykelanalyser av biobränslen och hur de varierar (är inte bra på datorer och kan inte återfinna det). Får också tipsa om ett seminarium: Seminariet Gränslöst miljöarbete, 15 november. Årets tema för seminariet är biodrivmedel. Välkommen till ett seminarium för dig som är intresserad av problematiken kring biodrivmedel. Vill du lära dig mer om för- och nackdelarna med biodrivmedel är detta rätt forum för dig. Under seminariets gång kommer du som deltagare få träffa och diskutera med representanter från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Brasilien och Colombia, företaget Sekab och Jordbruksverket. Föreläsarna kommer att ge sin syn på biodrivmedelsproduktion, certifiering och drivmedlets framtid.

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/seminarier/gra

Logga in för att svara


Produkter

Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Konferenstjänster (2)
Konverteringskit elcykel (3)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Cyklar (6)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik