Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Grundsyn på hållbarhet   

Stora globala utmaningar

MAGNUS BILLBERGER 2007-03-06        #2229
Man hör då och då begreppet "stora globala utmaningar" - vilka är dessa? Vilka är störst? Kan man rangordna? De tre som jag ser som mest kritsika (utan inbördes rangordning) är: Överbefolkning Energitillgång Klimatfrågan Andra förslag är: Överutnyttjande av naturresurser (allt från fiske till malmbrytning) Svält och fattigdom Tillgång till dricksvatten Förorening till luft, mark och vatten Analfabetism Jag tycker också att det är intressant att vissa områden är 100% politiskt korrekt att diskutera. Praktiskt taget alla är överens att förorening ska undvikas. Medan andra är kraftigt tabubelagda. Vem vågar diskutera strategier för att minska jordens befolkning? Under länken finns en hel del fakta att hämta, tyvärr dock ganska mediokert presenterat.

http://www.global-challenges.org/JOHAN ERLANDSSON 2007-03-06        #2231
Krig och alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter borde väl vara med på listan också. En kompis till mig reagerar när han hör talas om att bekämpa fattigdom. Han tycker det är bättre om att prata om vad det konkret är som folk inte har och som orsakar död, sjukdomar och olycka istället för att fokusera på pengar. Han föredrar också att prata om "rikedomsbekämpning" eftersom det är rikedomar som orsakar de riktigt stora miljöproblemen.

ÖRJAN LUNDBERG 2007-03-07        #2237
Jag tycker vi kan lägga till snedfördelning av resurser till listan. jag undrar också om inte energianvändning är minst lika relevant problem som energitillgång. Ibland funderar jag på om det verkligen är ett problem att vara analfabet, det finns ju en del andra sätt att kommunicera på än att läsa och skriva. Det handlar väl inte riktigt om att minska jordens befolkning, snarare att begränsa ökningen.

ROS-MARIE JOHANSSON 2007-03-07        #2238
Men är överbefolkningen ett problem när det finns fler feta människor (1.2biljoner) än svälta människor i världen ( se länk). Det vissar på att vi har en stor snedföördelning än att vi har problem med befolkningen. Befolkningen minskar ju på många håll i världen, tex hörde jag på Ekot för ett tag sen att Rysslands befolkning minskar varje år med 700 000. Och i Eu är det bara Irland som det föds mer 2.1 barn som är gränsen för att samhället inte ska minska, i de andra Euländerna ligger antalet födda under den gränsen.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=565188&previousRenderType=6

MAGNUS BILLBERGER 2007-03-07        #2242
Intressant respons! Jag instämmer mer än gärna i att det finns "definierade" globala utmaningar som är värda att starkt ifrågasätta. Frågan om överbefolkning har intresserat mej till och från, särskilt under min tid som forskarstuderande. Om det handlar om att minska befolkningen eller begränsa ökningen är inte upp till mej att besluta. Uppenbart är dock att man nästan aldrig vågar tillämpa populationsekologiska teorier på människan och se henne som en art med strikt naturvetenskapliga ögon. I de exempel som jag tagit del av ligger jordens befolkning idag tiopotenser över "carrying capacity" (=det antal som ekosystemet/jorden kan försörja utan att utarmas). Att övervikt idag berör fler människor än vad svält gör är här ingen motsägelse. Visst skulle vi kunna föda alla jordbor och säkert ett par miljarder till med den mat som produceras idag, men tog vi bort konstgödning och överutnyttjande blev livsmedelsbristen katastrofal. Observera nu att jag inte förespråkar en "avskjutning" av kanske 99% av jordens befolkning. Däremot har jag länge betraktat detta som en ekvation som inte går ihop. Genom åren har jag sökt, men inte kunnat hitta fakta som mildrar min något mörka bild av förutsättningarn för populationen "människa". Vore också intressan att resonera kring samhällets respons och lösningar eller kanske oundvikliga konsekvenser av de stora utmaningarna. Några bemötanden som jag tycker man stöter på är: -Nej så får man inte tänka -Vi kommer att hitta nya (tekniska) lösningar när behoven uppstår -Allt går ändå åt skogen så det spelar ingen roll vad vi gör -Om alla bara gjorde si och så ordnar det sig

MIKAEL JOHANSSON 2007-03-07        #2243
Om man objektivt betraktar planeten jorden och populationen människan så borde de som förstör planeten genom växthusgaser och miljögifter först av alla "avskjutas". Då löser man flera problem samtidigt.

ÖRJAN LUNDBERG 2007-03-08        #2244
Det finns en intressant modell som kallas IPAT, som på ett ganska tydligt och lite skräckinjagande sätt forklarar sambanden mellan det vi pratar om här. I=P*A*T I environemntal Impact P Population (anatal personer) A Affluence - Välstånd (antal saker per person) T Technological innovation (miljöpåverkan per sak) Ett exempel Om Befolkningen ökar med 10 % och antalet bilägare ökar med 10 %, Hur mycket miljöeffektivare måste bilarna bli för att den totala miljöpåverkan skall vara densamma? I1=P1*A1*T1 I2 = 1,1P1 * 1,1A1 * XT > X = 1/1,21 = 0,82 Alltså måste bilarna förbättras så att de släpper ut endast 82 % av vad de släppte ut innan befolkningen och välståndet ökade. Det krävs alltså ganska signifikanta ökningar i teknikens miljöförbättringar för att jämna ut ökningen i välstånd och befolkning Hoppas det går att förstå vad jag menar i detta inlägget. Jag tycker att det svarar ganska bra på det svaret som Magnus säger att han ofta får om att tekniken löser allt. Vi använder den här modellen i en kurs i hållbar utveckling för blivande civilingenjörer.

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-28        #10471
Två år sedan vi var inne på den här tråden... Tror inte vi har någon särskild överbefolkningstråd, trots att det kanske är den mest avgörande faktorn för våra möjligheter att nå hållbarhet. Nu läste jag iaf ett intressant inlägg på Arbetarens klimatblogg av Andreas Malm. Han är på konferens i Bonn, "Social Challenges of Global Change.". Där har han fått höra att lösningen på överbefolkning stavas preventivmedel och utbildning av kvinnor. Det land som är det tydligaste exemplet på där detta lyckas är -Iran!

http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2009/04/28/forskarna-knyter-navarna/

ERIK SANDBLOM 2009-04-28        #10472
George Monbiot tycker att ekonomisk tillkäxt är ett större problem än befolkningstillväxt. Cutting consumption is more important than limiting population Until the recession struck, the global rate of economic growth was 3.8%. The worlds governments hope and pray that well be back on this track as soon as possible. Population, of course, is one of the components of economic growth, but the global population growth rate is currently 1.2%. Its responsible, in other words, for one-third of normal economic growth. The rest is supplied by rising consumption. Consumption, on this measure, bears twice as much responsibility for pressure on resources and ecosystems as population growth.

FREDRIK BERGMAN 2009-04-28        #10473
I Lester Browns Plan B 3.0 står det en hel massa om befolkningsfrågan. Kondomer, utbildning (av främst kvinnor) ihop med vanlig hederlig fattigdomsbekämpning, utnämns även i den som de enskilt viktigaste åtgärderna för att stabilisera befolkningsökningen. Inte direkt "rocket science" alltså. Billigt och med garanterade spin off-effekter i alla möjliga sammanhang. Bara att genomföra. Iran nämns som ett av flera goda exempel på länder som fått befolkningsökningen att plana ut: "Religiösa ledare var direkt involverade i något som kom att bliett korståg för mindre familjer. Iran införde hela uppsättningen avbarnbegränsningsmetoder, inklusive möjligheten till manlig sterilisering – som första muslimska land. Alla former av barnbegränsning, bland dem preventivmetoder som p-piller och sterilisering, var kostnadsfria. I själva verket blev Iran en föregångare: det enda landet som kräver att par ska genomgå en kurs om moderna preventivmetoder innan de kan få äktenskapslicens. (27) Förutom direkta hälsovårdsinsatser startade man på bred bas åtgärder för att höja kvinnors läs- och skrivkunnighet, och lyckades utvidga den från 25 procent år 1970 till mer än 70 procent år 2000. Flickors skolgång ökade från 60 procent till 90 procent. Televisionen användes för att sprida information om familjeplanering över hela landet; på det sättet utnyttjade man fördelen att 70 procent av landsbygdens hushåll har TV. Tack vare dessa ansträngningar har familjestorleken i Iran sjunkit från sju barn till färre än tre. Från år 1987 till 1994 skar Iran ner folkmängdens ökningstakt med hälften. Landets genomsnittliga tillväxt är 1,3 procent år 2006, obetydligt högre än USAs." (sid 155 och framåt i bifogad länk) .......................................................... När kommer Vatikanen och Påven in i matchen och släpper sin medeltida inställning till rätten att själv kunna välja antal barn man vill skaffa, undrar man som förundrad naturvetare och västerlänning.... Katolska kyrkans rodnande förhållande till kondomer och sexbehovsfientliga inställning leder ju i förlängningen till mkt svåra konsekvenser för mänskligheten och dömer i praktiken årligen miljoner nyfödda barn till ett liv i fattigdom och misär. Skäms!

http://www.planb3.se/PlanB3_20080906.pdf

FREDRIK BERGMAN 2009-04-28        #10474
Apropå rangordning av "Stora utmaningar" som Magnus var inne på vid trådens startande så är det värt att påminna om att FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon så sent som förra våren nämnde följande tre frågor som de största/viktigaste för mänskligheten att lösa: - Klimatförändringarna - Livsmedelsförsörjningen - Minskningen av biologisk mångfald Att han lika gärna kunde ha nämnt resursfrågor som energi (olja), jord, vatten eller befolkningsfrågan är mindre viktigt. Allihop hänger ju ihop och är ju bara symptom på vårt sammanlagda fotavtryck. Vilken eller vilka mätbara parametrar av ovan nämnda man väljer blir ju i slutändan en smaksak... Det känns ju ändå som att det enda verkligt viktiga problemet för ekonomer och politiker världen över just nu, april 2009, ändå är att få igång den globala utlåningen och konsumtionen igen... :-( (Deppig idag.)

FREDRIK BERGMAN 2009-05-07        #10603
F.d. jordbruksministern Annika Åhnberg intervjuades i reportage om Framtidens jordbruk i gårdagens Studio Ett(6/5). Hon säger att utmaningen mat till alla inom ramen för ett mindre fossilberoende och hållbart jordbruk kan bli "mänsklighetens största utmaning någonsin". Men att det nog går att lösa om: "Ett storskaligt, effektivt, högteknologiskt jordbruk, där genmodifierade grödor spelar en viktig roll. Det är nödvändigt om maten ska räcka till en växande befolkning, och om jordbruket dessutom ska bidra till energiförsörjningen. Det menar Annika Åhnberg, tidigare jordbruksminister, i en rapport om det globala jordbruket. Men det finns de som är betydligt mer pessimistiska än så, som menar att framtidens jordbruk inte har en chans att mätta en växande befolkning." Förutom Åhnberg intervjuas även en ekobonde som är ganska skeptisk till våra möjligheter att fixa det... Ett "på-pricken-reportage" som är klart värt att lägga 8 min på att lyssna på. Fångar många av problemen med dagens matproduktion på volley. Man inser att det inte är lätt detta! (Detta inlägg/tips hade kunnat hamna under ett flertal andra trådar på denna sajt givetvis.)

http://www.sr.se/sida/default.aspx?programid=1637

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-07        #10604
Folke Günther har en väldigt rättfram åsikt om vad ett av svaren är på de stora globala utmaningarna: vi kan inte vara fler än 1,5 miljarder människor på jorden.

http://www.ecoprofile.se/posts.asp?forum_id=&topic_id=1412#10572

FREDRIK BERGMAN 2009-05-08        #10614
Här en direktlänk till radioinslaget istället för till programmets hemsida. Tack för påpekandet Mattias! Klockan är för övrigt för mycket för att jag ska vilja tänka på "nödvändig befolkningsminskning", än mindre kommentera. Brrr...

http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1733672

DANIEL PARGMAN 2009-05-08        #10622
Åhnberg i radioinslaget: - Vi måste fördubbla jordbruksproduktionen till år 2050 utan att utöka jordbruksarealen. - Storskaligt jordbruk = effektivt - Svaret = effektivitet och teknik (GMO) Hon låter bra i radioinslaget men jag underkänner hennes slutsatser då hon inte tar hänsyn till det hennes "opponent", den ekologiskt bonden Börje Johansson utgår från: behovet av mångafald (istället för "enfald") och framför allt krympande energi-resurser. Storskaligt, mekaniserat jordbruk är mycket effektivt per arbetad timme för man har en hävstångseffekt när man använder maskiner; 19 dagsverken av skördande i jordbruket för 200 år sedan har idag ersatts av en timmes arbete med traktorn (se länken nedan). Men dessa maskiner har sina egna kostnader; kapitalkostnader för att köpa in och underhålla och bränslekostnader. Om energi (bränsle) blir dyrare kanske man får leta effektivitet utifrån helt andra mått, t.ex. avkastning per hektar eller per energi-insats.

http://efteroljan.blogspot.com/2008/10/jordbruket-i-vlfrdssamhllet-av-flyga

FREDRIK BERGMAN 2009-05-08        #10626
Jag har samma slags funderingar som du Daniel angående hennes slutsatser om framtidens globala jordbruk vilka tycks förutsätta ett fortsatt flöde av billig fossil energi. Tyckte inslaget var bra mest för att det så tydligt visar på de olika skolorna inom jordbruket: den storskaliga teknikoptimistiska och den småskaliga oroade skeptiska.

FREDRIK BERGMAN 2009-05-11        #10652
Vatten + Matproduktion + Miljarder människor + Glaciäravsmältning = ? Jag vill helst inte veta. Men vem som helst med vilja att extrapolera en massa fakta kan bli förskräckt över vad som kan komma inom några decenier i några av världens mest tätbefolkade delar. Ni missade väl inte Vetenskapens värld förra måndagen (4/5)? "De tre polerna" - om avsmältningstakten av is över hela världen och om kommande problem när dels havsnivån höjs och dels sötvatten blir en än större bristvara. Programmet går att se på SVT Play.

http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

ERIK SANDBLOM 2009-05-11        #10653
Vilket är det som kräver mest energi inom jordbruket: framställning av konstgödsel, eller arbetsmaskinerna?

DANIEL PARGMAN 2009-05-11        #10654
"Den gröna revolutionen drivs av fossila bränslen (olja, naturgas, kol) och energianvändningen i jordbruket ökar hela tiden snabbare än avkastningen i form av mat. Till vad går energin åt? Jo, till (i fallande ordning) konstgödsel, drift av jordbruksmaskiner, transporter, bevattning, torkning av grödor och insektsbekämpning."

http://efteroljan.blogspot.com/2008/10/eating-fossil-fuels-av-pfeiffer-2006

JOHAN ERLANDSSON 2010-03-14        #14095
Intressant debattinlägg om den viktiga befolkningsfrågan:

"...visar en FN-studie (World Population Policies, 2009) att 47 procent av tillfrågade regeringar i världens rikare länder önskar ytterligare befolkningsökning i de egna länderna, trots att en befolknings­ökning där kräver betydligt mer naturresurser än befolkningsökning i fattiga länder. Även medierna tycks vara okunniga om problematiken. Den 16 december förra året basunerade SVT:s ”Rapport” ut den ”glada” nyheten att Sveriges befolkning år 2009 ökat med 80.000 personer."

http://www.dn.se/debatt/med-dagens-fodelsetal-ar-vi-snart-134000-miljarder-1.1060811

Logga in för att svara


Produkter

Böcker (2)
Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3275 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik