Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Biogasbil inte alltid en miljövinst, men lösningar finns

JOHAN ERLANDSSON 2004-10-28        #168
SVD skriver idag: "...och en av slutsatserna är att det visserligen blir mindre koldioxid från bilavgaserna. Men det är troligt att den miljövinsten har ätits upp på grund av höga utsläpp av växthusgasen metan när biogasen produceras. Biogasfordonen kan också ha problem med för höga utsläpp för att katalysatorn inte klarar metan vidare bra. Den blir för het och kan brännas sönder efter bara några tusen mil. Att köra med dålig katalysator kan till och med orsaka värre utsläpp av kväveoxider än en bensinmotor utan katalysator. Både problemen vid biogasframställningen och katalysatorproblemen går att lösa, med teknik- och miljökrav, enligt utvärderingen" Det här är synd tycker jag. Biogassatsningen har gått för fort, och det här bidrar säkert till en större skepsis mot ny miljöteknik i allmänhet.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8379947.aspEJ LäNGRE MEDLEM 2004-11-01        #169
Fråga: Blir det utsläpp av metan även vid rötning av organiskt avfall/slam?

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-01        #170
Ja, så här står det i artikeln: "Biogas framställs från rötslam, matrester och annat organiskt avfall. Ofta använder kommunerna vattenskrubber för att omvandla rågasen till 90-procentig metangas. – Med vattenskrubber läcker två procent metan rätt ut i luften. Och det riskerar att omintetgöra de positiva effekterna på koldioxidutsläppen av att köra med biogas i stället för bensin, säger Björn Rehnlund vid Atrax energi som har gjort utvärderingen på uppdrag av Naturvårdsverket. Han är kritisk till att pengarna, som kallades lokala investeringsprogrammet, har delats ut utan krav på miljöprestanda. Det finns frysteknik för att framställa fordonsgas med minimalt läckage av metan. Men de statliga bidragen har inte haft som syfte att driva fram ny teknik, konstaterar Rehnlund i utvärderingen."

KARL HILLMAN 2004-11-04        #175
I den rapport (länk nedan) som diskuteras i Svenska dagbladet konstateras att inga krav på mätningar av metanläckage fanns i de LIP-finansierade projekten, och hänsyn till dessa har därför inte tagits vid bedömningen av projektens miljöpåverkan. I sammanfattningen till rapporten kan man läsa: "I och med detta kan man anta att de beräknade utsläppsminskningarna av växthusgaser och den därav minskade klimatpåverkan kan vara överskattade." Detta verkar rimligt, men hur överskattade är de då? Detta beror på vilka antaganden man gör om hur råvaran (ex. organiskt avfall) hade behandlats om man inte gjort biogas av den. Hänsyn skall också tas till att den koldioxid som biogasen ger upphov till vid förbränning kommmer från förnybara råvaror. I den aktuella rapporten refereras till en studie gjord vid Avdelningen för miljö- och energisystem på Lunds tekniska högskola: "Börjesson & Berglund visar i sin studie att metanläckaget kan uppgå till mellan 8-26 % innan miljövinsten i form av minskade emissioner av växthusgaser går förlorad jämfört med de referenssystem som man studerar." Det krävs alltså betydligt mer än två procents metanläckage för att omintetgöra de positiva effekterna på koldioxidutsläppen. Artikeln ger således en förenklad bild av biogasens klimatpåverkan och en felaktig bild av innehållet i rapporten. Huruvida LIP-pengarna istället kunde ha använts till utveckling av ny teknik, som också nämns i artikeln, är däremot en intressant diskussion.

http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/dse/620-5405-8

JOHAN ERLANDSSON 2004-11-04        #176
Även Miljöfordon.se har bemött artikeln i SvD och säger bl.a: "Enligt en utvärdering vid Lunds tekniska högskola är det vanskligt att sätta exakta siffror på den sammanlagda klimateffekten av biogasbilar. En del äldre biogasanläggningar läcker onödigt mycket metan medan nya uppvisar mycket små läckage. För att få en helhetsbild måste man dessutom ta hänsyn till vad som skulle hänt om råvaran inte rötades till fordonsbränsle. Metan läcker även från slamdeponier, gödselanläggningar etc. Slutsaten är att klimatvinsten med biogas är allt från måttlig till mycket stor."

http://www.miljofordon.se

Logga in för att svara


Produkter

Konverteringskit elcykel (3)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Elmopeder (5)
Konferenstjänster (2)
Lastcyklar (4)
Cykelleasing (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3325 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik