Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Mat övrigt   

Tveksam miljöinformationssatsning om mat från MP

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-04        #2383

Miljöpartiet lanserar idag "Rätt att veta", en sajt om vilka transportslag som används för olika produkter. Syftet är naturligtvis gott, man vill att vi konsumenter ska kunna fatta välgrundade beslut för att kunna minska växthusgaserna från produkttransporter. Men jag är tveksam till detta initiativ av flera anledningar:

1. Floran av miljöinformation är idag minst sagt spretig och vildvuxen. Olika aktörer med olika intressen och olika kriterier och sätt att göra miljöbedömningar slåss om konsumenternas uppmärksamhet. Är det då klokt att även politiska partier ger sig in i leken med egenkonstruerad information?

2. Enbart växthusgasutsläppen från transporterna redovisas. Inget livscykeltänk alltså. Växthusgasutsläppen från t.ex. jordbruket lämnas därhän.

3. Medelvärden används, vilket minskar drivkrafterna för producenten att t.ex. välja en energieffektivare båt- eller lasbilstransport.

4. Enbart växthuseffekten tas upp som miljöpåverkanskategori. Behöver vi inte veta något om t.ex. miljögifter i odlingen?

5. Slutligen kanske den viktigaste blundern i denna satsning: Det blir samma resultat oavsett avstånd! Ett vin från Australien ger samma miljöprestanda som ett från Spanien, bara det är transporterat med båt. Suck... Jag föreslår att Miljöpartiet istället politiskt verkar för ett helhetsgrepp när det gäller miljöinformation om produkter och tjänster. Vi konsumenter har rätt till begriplig information som ger en så bra helhetsbild som möjligt.

http://mp.se/templates/Mct_77.aspx?number=27566&avdnr=12099GUNNAR LIND 2007-04-05        #2385
Svar: Bra synpunkter på "transportmärkningen" från Johan. Några kommentarer och förtydliganden verkar dock vara på sin plats. 1. Floran av miljöinformation är idag minst sagt spretig och vildvuxen. Olika aktörer med olika intressen och olika kriterier och sätt att göra miljöbedömningar slåss om konsumenternas uppmärksamhet. Är det då klokt att även politiska partier ger sig in i leken med egenkonstruerad information? Avsikten är att ge människor information som de efterfrågar och påskynda utvecklingen av ett märkningssystem för klimatpåverkan, inte att lansera ett eget långsiktigt system. Genom initiativet ökar pressen på handel och andra aktörer att acceptera märkning. 2. Enbart växthusgasutsläppen från transporterna redovisas. Inget livscykeltänk alltså. Växthusgasutsläppen från t.ex. jordbruket lämnas därhän. Att ta fram livscykelanalyser är som du vet mycket resurskrävande och det finns inte en chans för oss att göra det med de små resurser vi har. Vi anser dock att det är bättre att ta fram information om en avgränsad del än att inte ta fram något alls. 3. Medelvärden används, vilket minskar drivkrafterna för producenten att t.ex. välja en energieffektivare båt- eller lasbilstransport. Självklart måste medelvärden användas, att få fram specifika värden för varje försändelse är helt orealistiskt. 4. Enbart växthuseffekten tas upp som miljöpåverkanskategori. Behöver vi inte veta något om t.ex. miljögifter i odlingen? Se svaret på punkt 2 ovan 5. Slutligen kanske den viktigaste blundern i denna satsning: Det blir samma resultat oavsett avstånd! Ett vin från Australien ger samma miljöprestanda som ett från Spanien, bara det är transporterat med båt. Suck... Självklart anges värdena i CO2 per kilometer! Jag tror att vem som helst fattar att det blir större utsläpp om man fraktar över långa avstånd. Det står också uttryckligen på flera ställen att avståndet som varan fraktas har mycket stor påverkan på utsläppen och att man bör välja varor som fraktas korta avstånd. Det är dock omöjligt att generellt vara emot långa frakter på grund av deras klimatpåverkan eftersom man då också är emot utvecklingsländers möjlighet att öka sin handel med rika länder. Miljöpartiet anser att handel med utvecklingsländer är en viktig faktor för att främja utvecklingen. Det avgörande är då hur transporterna sker, inte hur långt det är. Eller är det bara vissa saker som får fraktas över långa avstånd? Vem bestämmer i så fall vilka? Transportsektorns klimatpåverkan är ett ökande problem, men problemet är inte främst att sjöfarten är för omfattande, utan att transporterna med lastbil och flyg ökar lavinartat.

DANIEL JOHANSSON 2007-04-05        #2386
Intressant är ju också att inhemska produkter från sverige bara märks som inhemska medans tex blommor från danmark med en röd bil. Trots allt finns det ju flertal tillfällen där svenska produkter kan transporteras längre på lastbil än danska (beroende på produktions/konsumtionsplats) -- DaJ

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-05        #2388
Tack för att du bemöter kritiken här i forumet Gunnar, alltid bra med öppen debatt! Jag kanske låter överdrivet negativ, men jag har lagt en del tankemöda på just produktrelaterad miljöinformation. Som sagt är syftet mycket lovvärt. Jag kommenterar dina svar enligt punkterna ovan. I stort verkar vår åsiktskillnad ha att göra med vem som bör ta fram miljöinformation; marknadsaktörerna eller utomstående organisationer (som t.ex. MP). 1. Jag tycker det vore bättre om MP använde vanligt hederligt politiskt arbete för att förbättra miljöinformationen istället för att ta på sig en roll som snarare liknar den som frivilligorganisationerna tar (och som jag inte ens där tycker funkar särskilt bra). Frågan är för stor för att ge sig på på den här "lilla" nivån. 2. Det finns ett flertal exempel på företag som tar fram livscykelanalyser på sina produkter. Det är i dagsläget dyrt, men ska inte bra information få kosta? Och tanken är såklart inte att ni ska göra alla analyser, det ansvaret bör snarare ligga på varje leverantör. Är det för mycket begärt att ett företag ska känna till vilken miljöpåverkan deras produkter har? 3. Håller med om att det är en utmaning, men inte att det skulle vara "helt orealistiskt". Möjligen för er, men inte för aktörerna i produktkedjan. Daniels inlägg är relevant här också. 4. Jämför med etanoldebatten. Genom ett ensidigt fokus på nettotillskott av koldioxid missar man möjliga följdproblem som konkurrens med matproduktion, förlorad biologisk mångfald m.m. 5. Jag anser att andra politiska ställningstaganden bör hållas utanför själva miljöinformationen. Att blanda ihop olika frågor blir otydligt och orättvist för både miljöfrågan och rättvisefrågan.

JOHAN ERLANDSSON 2007-04-13        #2417
I ett samarbete över blockgränserna föreslås nu att Sverige går före med en livscykelbaserad CO2-märkning av produkter. Jag hade gärna sett att MP varit med i det politiska initiativet hellre än den, som det verkar, ogenomtänkta sajt man nu lanserat.

http://www.nyteknik.se/art/50073

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-18        #2642

Här är ett exempel som relaterar till punkt två i min kritik: Svenska tomater orsakar fem gånger större växthusgasutsläpp än spanska eftersom de svenska växthusen måste värmas. I MP:s informationsatsning tar man inte hänsyn till odlingsförhållandena, och om man bara utgår från deras verktyg verkar de svenska tomaterna vara ett bättre val. Nu vet jag inte om de har med just tomater i sitt verktyg, men det pekar på en viktig princip. Jag anser tvärtemot MP att ett så begränsat informationsutsnitt gör mer skada än nytta.

http://www.snf.se/nyhet.cfm?CFID=9714324&CFTOKEN=13917456&id=1514

Logga in för att svara


Produkter

Hemleverans av mat (1)
Matlagningskurser (1)
Vegetarisk catering (2)
Växtskydd (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2856 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik