Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft   

Utvecklingsgrupp för småskalig vindkraft (och solvärme)

JAN HOLMSTRAND 2007-04-25        #2460
Jag väntar otåligt på förhandsbesked ang bygglov för ett (eller möjligen två) små vindkraftverk. Oavsett bygglov eller ej kommer jag att sätta upp några snurror i sommar. Turbindiameter <2 meter kräver nämligen inte bygglov. Småskalig vindkraft utan nätanslutning och utan batterier(ev i kombination med solvärmare - vacuumrör) förefaller mig kunna bli den för privatpersoner ekonomiskt bästa lösningen om man dels samverkar om inköp/import av generatorer (eller kraftverk), dels arbetar fram lämpliga användningssätt. Kompletterande eller grund-uppvärmning av hus via exempelvis värmepatroner och ackumulatortankar. Jag har börjat studera ex diskussionerna på http://navitron.org.uk, en firma som har ett brett utbud av produkter. Svensk Vindkraftförening har i dagarna årsmöte men verkar mest bestå av intressenter i medium- till storskalig vindkraft (har jag uptäckt efter att nyligen ha gått med i föreningen). Egentligen borde alla som har intresse av att själv eller tillsammans med några få grannar sätta upp en egen mindre anläggning gå samman för att dels aktivera kunskapsutbytet, dels skaffa sig möjligheter att köpa in varor till konkurrenskraftiga priser. Emotser tacksamt synpunkter!JAN HOLMSTRAND 2007-05-18        #2518
18/5 fick jag vid telefonförfrågan positivt förhandsbesked om bygglov så nu drar jag igång. Först och främst ska jag försöka komma överens med några grannar som är rädda att snurrorna ska störa både visuellt och ljudligt. Det är inte så vettigt att börja ett sådant här projekt med att "köra över" sina grannar. Har lov att bygga 20 kW men börjar därför med betydligt mindre 1-2 kW. Ska för övrigt försöka få med grannarna i projektet som ganska säkert skulle ge dem viss minskning av el-och uppvärmingskostnaderna och möjlighet bidra till minskade utsläpp. Med kompletterande vämepumpar räcker ett 20 kW-verk till åtskilliga hushåll.

JOHAN ERLANDSSON 2007-05-18        #2519
Måste bara säga att jag följer dina inlägg i detta ämne med stor spänning! Har haft lite diskussion med en tidning om att skriva en vindkraftsartikel, och vi har pratat om att det vore kul att ha med ditt projekt, samt mindre och större vindkraftsanläggningar.

JAN HOLMSTRAND 2007-06-02        #2558
Tack Johan ! Jag har inte förrän nu observerat din kommentar. Vindhastigheten är den viktigaste faktorn när det gäller att få bra utbyte av sitt vindkraftverk. En årsmedelvind på 7 m/s ger ungefär 60% mera energi per år än en vind på 6 m/s därför att energiutbytet är proportionellt mot vindhastigheten^3 ("kubiken" på vindhastigheten). Det lönar sig därför att söka ett vindmässigt bra läge för vindkraftverket och att när man väl hittat detta läge försöka räkna ut hur mycket man ska bygga på höjden. Vindhastigheten tilltar med höjden. Vid vind på 6 m/s på 10 meters höjd kan den vara 7 m/s på 20 meters höjd och effekten alltså 60% högre. Beroende på landskapstyp kan skillnaderna vara ännu större ! För att en turbin ska klara den större påfrestningen på högre höjd krävs å andra sidan betydligt mera stabil förankring. Detta ökar investeringskostnaderna. För vindmätningar i samband med pågående och för framtida projekt har jag nu beställt en vindmätare från http://www.inspeed.com. Det är en sats kallad "WIND SPEED FIELD DATA LOGGING KIT" innehållande dels en "Inspeed Vortex Wind Sensor" (den lilla svarta snurran), dels "MadgeTech Pulse110 /batteridriven/ data logger" (dvs själva registreringsapparaturen) och 15 meter kabel samt mjukvara för PC. Satsen kostar med frakt strax över 430 USD, d v s lite mer än 3.000:-. Det kan låta mycket, men en proffsmätare att använda för studier inför uppförande av 1-3 MW-snurror kostar kanske 10-15 ggr så mycket. Enheten arbetar på följande sätt: Loggen samlar på sig vindhastighetsdata från upp till 16383 perioder och man bestämmer själv hur lång varje sådan period ska vara. Loggen registrerar antalet varv hos sensorn under varje period. Varvantalet är proportionellt mot medelvindhastigheten under en perioden. Slutresultatet är en uppsättning datapunkter där var och en representerar medelvindhastigheten under en period. Vad man kan göra på sin PC återstår att se när jag fått programmet och en budget-PC-laptop (använder i vanliga fall Mac). Perioderna kan varieras mellan 2 sekunder och 12 timmar, och det innebär att loggen kan lämnas utan tillsyn från 9 timmar (16383 perioder á 2 sek) till "22 år" (16383 perioder á 12 timmar). Dock räcker batteriet bara 10 år... Jag återkommer i ämnet.

http://www.inspeed.com/wind_data_logging/MadgeTech_Wind_Speed_Data_Kit.ASP

JAN HOLMSTRAND 2007-06-06        #2588
Jag har botaniserat i utbudet av små vindkraftverk på nätet. Det är förstås en djungel. Som icke fackman är det lätt att bli missledd när ett företag presenterar en vindturbin med 2 meters diameter som "ger" 900 watt, medan ett annat företag av sin 2 meters snurra b a r a får ut 200 watt. Det visar sig förstås att det första företaget har angett effekten vid mycket högre vindstyrka (i de här fallen var "rated wind" 12,9 m/s respektive 6 m/s). "Rated wind speed" (märkvind) ligger nära en nivå där turbinens förmåga att konvertera energiinnehållet i vinden nått maximum "rated power" (märkeffekt). 900 W-turbinen har mycket större förmåga att ta hand om energin i snabbare vindar än den mindre turbinen har. På Östhammars bibliotek köpte jag för en tid sedan en utgallrad bok "Vindkraft i Sverige" författad av Peter Claesson 1987. Den innehåller mycket läsvärt för den som vill lära sig om vindkraftens teknik. Utgiven av SERO 1980. I den finns bl a en i sammanhanget mycket användbar formel som förenklad lyder P (effekt i watt) = R^2 (kvadraten på radien) *v^3 (kubiken på vindstyrkan) * n (konstant) Med hjälp av den formeln och ett Excel-ark har jag räknat fram vad varje kraftverk på ett ungefär borde kunna leverera vid den årsmedelvind som jag för närvarande räknar med att få, nämligen 6,5 m/s. Sedan har jag räknat ut årlig energiproduktion, översatt den i pengar och beräknat hur många år det tar att tjäna in investeringen. För mig har det varit en bra början. Nästa steg är förstås att bl a se på ljudemission, garantier, service och CE-märkning. Och inte minst lokala vindförhållanden. Om standardavvikelsen från medelvinden är hög innebär det både en större andel starka vindperioder och en större andel stiltje, och då k a n det kanske vara läge att satsa på en dyrare turbin med högre märkeffekt.

JAN HOLMSTRAND 2007-08-09        #2807

Anläggande av ett 20kW-verk kostar > 200.000:- exkl moms och bör förstås vara väl förberett i alla avseenden. Det positiva förhandsbeskedet för bygglov gäller 2 år fr o m 16/5 2007, d v s till samma datum 2009. Jag saknar praktisk erfarenhet av vindkraftverksbygge- och handhavande, och har inte stort hum om det ekonomiska utbytetet vid nätanslutning. Med stor säkerhet blir dock lönsamheten per producerad kWh större om man väljer att inte ansluta till nätet, under förutsättning att man ändå använder sig av i stort sett hela den energimängd turbinen producerar per år. En mindre turbin kan lätt och utan större utgifter tas ner om den stör mer än beräknat eller om man vill byta till en större. Jag har därför beställt en mycket liten turbin på 500 W att träna på. Diametern är bara 2,7 meter. Enligt leverantören är märkvinden 7 m/s och märkeffekten 500 W. Om det stämmer skulle en sådan turbin ge i genomsnitt 315 W vid årsmedelvind 6 m/s, men normalt sett bör man enl effektformeln inte få ut mer än ung 228 W av en turbindiameter på 2,7 meter vid 6 m/s. 228 W x365 (dagar) x24 (timmar) är ganska precis 2000 kWh/år mot nästan 3000 kWh om leverantören mot förmodan har rätt. Prismässigt är köpet ändå motiverat, men jag återkommer efter att ha fått leverantörens kommentar till mina invändningar. Bilden visar en förpackning med nav/generator-del och vajrar till en 350 W-turbin från samma leverantör.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-14        #3567

Blev det något köp och test av 500-wattsverket? Jag kollade lite på en broschyr om småskalig vindkraft från Bonnet i Norrköping, de brukar synas på Google-annonser här på Ecoprofile ibland. Är det något du har kollat och utvärderat?

http://www.kina.biz/vka.pdf

JAN HOLMSTRAND 2007-11-16        #3595
Köpet är genomfört men det har varit extremt mycket krångel i samband med införseln i Sverige och just nu ligger 4 paket innehållande generator, mast och en liten solpanel på Västbergaterminalen i Stockholm och jag hoppas hinna hämta sändningen där i veckan som kommer. Testet är alltså ännu inte påbörjat. Jag känner inte till Bonnets produkter men har som hastigast tittat igenom broschyren och fäster mig speciellt vid två uppgifter - 1) att man får koppla in generatorn "efter mätaren och därigenom minska elkostnaderna drastiskt" ((men man måste lämna ansökan till elnätsägaren), och 2) "att värma upp en ackumulatortank med din Vindgenerator är en enkel applikation". Den första uppgiften måste jag kontrollera. Det låter ju väldigt bra. Möjligheten att värma en ackumulatortank kände jag till och avser jag använda mig av när (och bäst att tillägga om) jag så småningom får upp den större generatorn.

JAN HOLMSTRAND 2007-11-24        #3687

Någon eller något verkar inte gilla mina planer på eget vindkraftverk. När jag skulle hämta fyra trälådor med vindkraftverk och solpanel på Västberga åkeri låg där bara fyra rullar med plastade kopparrör (!) av - av märkningen att döma - icke kinesiskt ursprung Nu är JAKTEN PÅ DET FÖRSVUNNA VINDKRAFTVERKET i full gång (hoppas jag). Jag har informerat såväl den kinesiska tillverkaren som Holship Sverige AB som haft uppdraget att vidarebefordra sändningen från Köpenhamn till Stockholm.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-24        #3688
Vad trist! Hoppas att det löser sig.

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-26        #3730
Hittade en intressant annons i DI:s annonsbilaga Miljöteknik, 26 november. Ett företag som heter Skyllermarks har sedan länge försett båtar med solceller och små vindsnurror för deras strömförsörjning (främst segelbåtar gissar jag). Nu förbereder man sig för den kommande plug-in bilsmarknaden genom att skräddarsy lösningar för villaägare som vill ladda sin bil med klimatneutralt elektriskt drivmedel. Det går inte att länka till pdf-filen så man måste gå in på DI:s hemsida för att hitta annonsbilagan Miljöteknik.

JAN HOLMSTRAND 2007-11-27        #3747
Jag hittade inte någonting om Skyllermarks via DI:s hemsida, men har varit inne på http://www.skyllermarks.se där man kan läsa en del om företagets verksamhet. På produktsidan finner jag bara tillbehör och kablar till batterier etc, men det är uppenbart att företaget har intresse av och inriktning på bl a småskalig vindkraft för uppvärmning av villor och drift av elfordon etc. Under rubriken Gröna aktier skriver man: "Exempelvis innebär inte köp av utsläppsrätter att man med säkerhet kan säga att ny förnybar energiproduktion skapas. Dessutom är det stor skillnad om ingen koldioxid alls bildas (t.ex. vindkraft) eller om det faktiskt bildas koldioxid och andra ännu värre växthusgaser, som vid förbränning av biobränsle. Ska det vara största möjliga omsorg om vår planet så ska det vara ny vindkraft, solkraft eller vågkraft och kraften ska levereras som elkraft därför att då får man ut ca tre gånger så mycket energi via värmepumpar i hus eller via elmotorer i bilar. Det är verkligen ingen liten skillnad." Jag tycker det ligger någonting i detta.

http://www.skyllermarks.se

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-28        #3755

De har ersatt själva bilden på bilagan Miljöteknik med en länk som heter: Tidigare bilagor. Den ligger en bit ned på och i första högerspalten. Klickar du där så dyker bilagan Miljöteknik upp. Den är en 6 Mb stor pdf-fil som du kan öppna eller ladda hem. Annonsen från Skyllermarks ligger rätt så i början på pdf-filen. Deras annons beskriver deras vision mycket bättre än deras relativt fattiga hemsida. I övrigt så är hela bilagan Miljöteknik läsvärd för den som är intresserad av miljöteknik.

JAN HOLMSTRAND 2007-11-28        #3759
Tack. Nu har jag hittat den, laddat ner pdf-filen och skrivit ut Skyllermarks annons. Jag kan inte hitta något fel i deras resonemang och hoppas att de snabbt får fram bra produkter.

JAN HOLMSTRAND 2007-12-14        #3978
Idag fick jag nytt hopp när det gäller mitt försvunna vindkraftverk. Tillverkaren meddelade per mail "now we have made some progresses on the findings , there exist now 4 boxes goods in destination port". Destinationshamnen kan vara Hamburg men det är än så länge osäkert om det är mina lådor.

FREDRIK JOHANSSON 2007-12-30        #4027
Intressant diskussion, tänkte jag skulle tipsa om http://www.hannevind.com/ Som säljer vindkraftverk i alla storlekar och har en del nyttig information.

JAN HOLMSTRAND 2008-01-17        #4157
Hannevind är ju pionjärer på området småskalig vindkraft i Sverige men råkade som bekant i blåsväder för något år sedan. Av hemsidan att döma verkar de dock nu vara i full gång. Har titta på deras minsta snurra som alltså skulle kunna ge 3-5.000 kWh/år och kostar 55.000:- (inkl 18 m mast) + moms + frakt + fundament och resning + bygglov = minimum 75.000 + moms. Fördel: Svensk tillverkning o garantier (?), nackdel priset (?). Men jag ska ändå studera det lite närmare. Mitt importprojekt står fortfarande stilla i väntan på besked angående det försvunna vindkraftverket. För att göra någonting vettigt under väntetiden har jag nu investerat i sex vindkraftandelar motsvarande 6000 kWh/år. Nuvarande förbrukning på fastigheten (som f n är sommarbostad) inkl viss eluppvärmning är 10-11.000 kWh per år, men jag räknar med att denna förbrukning kommer att stiga vid framtida året-runt-boende (nu kör vi med grundvärme på vintern + kortare vedeldningar vid weekend-visiter). Överväger därför investera i luftvärmepumpar (två hus) för att komma nära helt grön försörjning. Smällkalla vinterdagar får man väl komplettera med ved.

SVEN KARLSSON 2008-01-23        #4202

Här är ett vindkraftverk enligt en gammal princip!

http://www.japanfs.org/db/1776-e

ROBERT ENGLISH 2008-01-24        #4204
Verkar ju otroligt intressant! Kan resas nära bebyggelse utan att störa (ja förutom utsikten då om man inte gillar vindsnurror. personligen tycker jag de är estetiskt tilltalande).

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_effect

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-12        #4671

Energimyndigheten har nu tagit fram en 28-sidig broschyr om vad man ska tänka på när man smäller upp ett eget vindkraftverk.

http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2008_03w.pd

JAN HOLMSTRAND 2008-04-06        #5014
Nu har jag fått besked om att transportören inte tar på sig kostnaden för det försvunna vindkraftverket. Jag kommer inte godvilligt att finna mig i det, och får i värsta fall gå till kronofogden med ärendet. Leverantören har i sin tur lovat skicka med ett 500 W-verk gratis om jag beställer ett större (1 kW eller större). En sådan lösning kan förstås vara attraktiv om jag utan svindyr försäkring kan få någon form av garanti mot upprepning av olyckan. Förlusten nu blev "bara" ungefär 6000:- men kan förstås bli avsevärt större om jag satsar på ett större verk och missödet upprepas. Om jag å andra sidan hoppar av import-tanken och handlar av en svensk firma lär jag få ungefär dubbel kostnad och har för gott förlorat de 6000:-. Kan möjligen till viss del kompenseras av garantier som dock förutsätter en på lång sikt ekonomiskt stabil leverantör. Tiden går och det finns förstås andra praktiska svårigheter. Jag bor i Stockholm och har tänkt ha anläggningen på vårt fritidsställe 15 mil härifrån. Bygget bör inledas inom 2 år från bygglov (nu har ett år gått) men projektet konkurrerar just nu med mycket annat om tid och ork. Det känns förstås trist att projektet försenas men jag tröstar mig så länge med att mina vindkraftandelar i Dala vindkraft inom några månader kommer att snurra fram vår framtida årsförbrukning av energi. Dock kastar jag inte in handduken vad gäller snurra på tomten utan räknar med att återkomma när jag fått hem den. På Navitron (länk nedan) i England finns stort urval vind- och solenergiprodukter som jag skulle vilja studera på ort och ställe i sommar.

http://www.navitron.org.uk/e107_plugins/wrap/wrap.php?11

JAN HOLMSTRAND 2008-05-25        #5555

Jag har kontaktat "windstuffnow" (länk nedan). Har tidigare köpt deras byggsats till en VAW-generator (miniatyr-vertikalaxel-turbin som tyvärr inte blivit klar pga att en av magneterna tappades i golvet och gick i bitar). Nu tänker jag köpa deras Ametek_38-volt-motor med tillbehör och avser själv åstadkomma resterande delar inkl propellerblad. Delarna kostar sammanlagt 100 USD (c:a 600 kr + frakt) och bör ge mig stora möjligheter att för en ringa penning skaffa mig erfarenhet för eventuella framtida lite större konstruktioner. Här handlar det om turbindiameter på 1,2 meter eller mindre och kanske 40 watt i genomsnitt per år, men det ger i alla fall 350 kWh per år. Bygglov krävs förstås inte. Jag håller tummarna för att man har de här varorna i lager så att jag kan komma igång om några veckor.

http://www.windstuffnow.com/main/ametek_motor.htm

JAN HOLMSTRAND 2008-05-28        #5631

ÄNTLIGEN. Sommaren närmar sig och projektet(n) måste komma igång N U . Därför köpte jag idag ett vindkraftverk med 2,2 m diameter på eBay (inkl laddningskontroll). Med frakt men utan mast kostade det mig kr 3.400 (inkl tysk moms och jag lär dessutom få betala svensk dito + lite tull). Totalt drygt kr 4.000 för en generator som vid 6,5 m/s bör kunna ge 193 W i genomsnitt, vilket blir 1692 kWh per år. Jag känner mig inte värst orolig vad gäller leveransen. Inte så mycket för att eBay/Paypal lovat betala mina utlägg om jag inte får varorna av ena eller andra anledningen, utan för att säljaren gjort mängder av affärer utan missar enligt avgivna omdömen. I väntan på snurran jobbar jag på att få till en lämplig mast.

JAN HOLMSTRAND 2008-05-28        #5633

Det är lika bra att på en gång presentera del 2 av dagens inköp, likaså via eBay. Det handlar om en likströmsgenerator som förutsatt att den fungerar ska bli elproducent i ett DIY (do-it-yourself)-projekt. Den kostar med frakt 500:-. För detta jobb använder jag mig av framför allt av en rolig liten bok (som jag med författarens tillstånd håller på att översätta för att sprida i Sverige). Boken heter Poor man´s guide to Wind Power and Battery Systems och är skriven av Richard Lewis, och i den finns bl a råd som jag delvis använt mig av vid dagens köp. Bl a att man bör se sig om efter generatorer/motorer med varvtal vid full effekt <1800. "Min" maskin är märkt med RPM (varv per minut) 1200, 48 V, 15 A och av det har jag slutit mig till att den vid 20 varv per sekund ger 720 W eller ungefär en hästkraft. 12 V motsvarar väl ungefär 5 varv per sekund, vilket är något i överkant för att fungera vid svaga vindar. En chansning men på en kanske rimlig ekonomisk nivå. Länk t Poor Man´s Guide nedan.

http://www.poormanguides.com/

JAN HOLMSTRAND 2008-05-29        #5652
Vill tipsa om en sajt/web-butik som innehåller en hel del spännande för den som är engagerad i småskalig alternativ energiframställning. Länk nedan.

http://24volt.eu/vind_typer.php

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-30        #5653
Ingick inte generator i vindkraftverket du har köpt? Eller ska du ha två vindkraftverk?

JAN HOLMSTRAND 2008-05-30        #5658

Jo, generator ingick lyckligtvis, men jag har för avsikt förkovra mig i ämnet och vill försöka mig på ett hembygge med den andra generatorn som bas. Jag tror att det är svårt och dyrt att äga ett litet vindkraftverk om man hela tiden måste lita till fackfolk för att sköta det. Har tills nu haft rudimentära kunskaper om elmotorer/generatorer och vad uttryck som "borstlös", "permanentmagnet", "alternator", "asynkron" etc etc står för, men med Ohms (se http://24volt.eu/kalkyl_ohmslag.php) och Kirchhoffs lagar i ryggmärgen från fysiklektionerna på 50-talet (tack "Muttrik") har jag nu börjat en vandring mot förhoppningsvis bättre kunnande på området. Under mitt i vissa avseenden ganska mödosamma första år med småskalig vindkraft har jag lärt mig att bästa möjliga vindkraftutnyttjande kräver kunskaper och färdigheter på bland annat följande områden, nämligen 1) hur olika turbintyper samverkar med och påverkas av vinden, d v s det mekaniska skedet 2) hur rörelseenergin förvandlas till elektrisk energi i generatorn alternativt förvandlas till friktionsvärme 3) hur den elektriska energin hanteras för att maximera verkningsgraden - jag är t ex väldigt nyfiken på om jag i någon utsträckning via omformare kommer att kunna använda el från batterierna till att driva en luftvärmepump 4) hur yttre förhållanden - lagstiftning, grannars inställning, klimat - påverkar projektet. Hit hör också importfadäsen. Jag har importerat från Kina tidigare, alltid utan problem. Nästa gång kommer jag att beställa hämtning och försäkra (inte så dyrt som jag trodde) via DHL som tidigare skött några transporter åt mig. Jag har också nu fått uppfattningen att det lönar sig att vara småskalig i det småskaliga och att hellre i ett tidigt skede - gärna som första åtgärd - skaffa sig ett litet kraftverk som inte kräver bygglov (<=2 m diameter) att öva sig på. När man lärt sig kråksången kan man själv bygga ett lite större verk för några tusenlappar. Att som jag gjort tidigt skaffa sig bygglov för ett större verk (upp till 12 m diameter) har å andra sidan inte inneburit någon nackdel så länge jag fortfarande tänker bygga på platsen. Kostnaden för bygglov hade blivit densamma även för ett litet verk på 2,1 meters diameter. Länken nedan hör till bilden ovan !

http://www.harplingekvarn.se/

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-01        #6617
MIT-professor med hål i bränsletanken En MIT-professor anser att husägare bör använda vätgas för att på ett billigt sätt kunna lagra den energi som solcellerna producerar och bränsleceller för att producera elström från vätgasen under natten. "Its cheap, its efficient, its highly manufacturable, its incredibly tolerant of impurity and its from earth-abundant stuff," Nocera explained. Stämmer det eller är han ute efter att lura människor? Alternativet till hans förslag är att husägaren skickar in den ström som solcellen producerar på elnätet. Energiförlusterna uppstår då i elnätet och är svårbedömda men jag tvivlar på att de i solcellen producerade elektronerna förlorar mer än 10 procent av sitt samlade energiinnehåll under sin resa genom elnätet. Energiförlusterna med professorns system blir betydligt större. Produktionen av vätgas och syrgas plus trycksättning brukar inte ha högre verkningsgrad än 70 procent. Bränslecellen har inte högre verkningsgrad än 60 procent. Sammantaget så blir verkningsgraden 0,7*0,6=0,42. Professorns system ger alltså en energiförlust på 58 procent. För att skicka in elström på nätet så behöver man en växelriktare för några hundralappar. Vad tror ni att professorns system med elektrolysator, högtryckspumpar, trycktankar för vätgas och syrgas, bränslecell och all styrelektronik kommer att kosta? Anledningen till att vi ska luras till att gå över till dyra lösningar med vätgas och bränsleceller är att det finns en konsensus hos makteliten att gå över till ett system där de ska kunna fortsätta tjäna lika mycket pengar som vad de gör inom fossilbränslebranschen när den dör ut. Och forskarna tar gladeligen emot deras stöd och säger vad de förmodas säga. Min fråga blir alltså: Hur många forskare har vi som står och blåljuger folk rätt i ansiktet?

http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSN3145191020080731

CHRISTIAN ERIKSSON 2008-08-01        #6621
Du är verkligen paranoid :-) Som du säger brukar inte verkningsgraden vara mer än 70%. Det är det som är själva uppfinningen: "MIT researchers have hit upon a simple, inexpensive, _highly efficient process_ for storing solar energy." Notera också användandet av orden "simple" och "inexpensive". Jag tycker det här verkar mycket lovande, men det är trots allt fortfarande i laboratoriestadiet. Mer info (om bl.a. vilka som har sponsat forskningen) direkt från MIT här:

http://web.mit.edu/newsoffice/2008/oxygen-0731.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-01        #6622
Ja, jag blev lite paranoid efter att ha sett David Ickes film. Det går nog över. Någon måste ju styra världen och människorna annars går vi väl vilse. Självklart kan vi lita på de mäktiga människorna bakom oljebolagen, storbankerna och storindustrin. Christian, menar du att du ochså anser att världens alla husägare på sikt bör använda professorns teknik? Menar du att det blir ett kostnadseffektivt system i jämförelse med en enkel växelriktare? Är du för en kommande vätgasekonomi där bilar, hus och många prylar drivs med vätgas?

CHRISTIAN ERIKSSON 2008-08-01        #6633
Som en kompis skämtsamt brukar säga: "Jag skulle inte vara paranoid om inte alla var ute efter mig". Skämt åsido, med risk för att avvika från ämnet (snälla Ecoprofile, vi behöver ett riktigt forum); som jag skrev är tekniken fortfarande i laboratoriet så det är lite väl tidigt att uttala sig om det är kostnadseffektivt eller om alla världens husägare ska använda det (eller vice versa). Det är ju inte den enda tekniken som håller på att utvecklas.

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-01        #6635
Men Christian, du kommer väl aldrig att kunna trolla bort de fysikaliska lagarna. Till och med ledande vätgas- och bränslecellstekniker säger ju att det blir stora förluster med vätgassystem. Och vilken svensson som helst som ser en liten växelriktare bredvid professorns stora vätgaspaket kan ju avgöra vilket som är billigast att tillverka och därmed billigast att köpa. På tal om paranoid. Tror du att iranierna nu är paranoida eller rädda på riktigt?

CHRISTIAN ERIKSSON 2008-08-03        #6662
Professorn själv är medveten om problemet att utvinna vätgas ur vatten: "...driving the energetically unfavorable, water-splitting reaction to produce fuel – hydrogen and oxygen.". Se länk. Det är inte storleken som betyder nåt :-) Och inköpspris är inte heller den enda faktorn. Besparingar över tid, livslängd, servicekostnader osv. Men låt oss vänta med den här diskussionen tills vi vet vad den färdiga produkten är. Och jag antar att de flesta Iranier som längtat efter demokrati och åsiktsfrihet har varit både rädda och paranoida sedan 1979.

http://web.mit.edu/chemistry/dgn/www/research/e_conversion.html

MATTIAS CARLSSON 2008-08-05        #6678
Kjell Rickling i Sneby utanför Enköping har nyligen uppfört ett litet vindkraftverk och skriver om hur han gått till väga på länken.

http://www.snebyvind.nu/index.htm

JAN HOLMSTRAND 2008-08-05        #6679
Vore intressant att ta del av hans erfarenheter eftersom det verkar handla om ett verk av den storleksordning jag från början tänkt mig (och fortfarande kan tänka mig som "slutresultat"). För att få veta mera måste man om jag förstår saken rätt prenumerera på hans månadsbrev under 30 månader framåt. Kostnaden för prenumerationen är 250:- kronor. För den summan får man inloggningsuppgifter till sidan och kan enligt vad han skriver få mera information om projektet. Jag tycker det verkar intressant och tar idag kontakt med honom för att prenumerera på månadsbreven. Hoppas på hygglig valuta för pengarna.

JOHAN ERLANDSSON 2008-08-11        #6742
Lite snålt av Kjell att ta betalt tycker jag! Har du fått ebay-verket?

JAN HOLMSTRAND 2008-08-12        #6783

Helt avgörande är förstås vad man får för pengarna. Har ännu inte prenumererat och skulle nog åtminstone vilja se ett månadsbrev på prov innan jag bestämmer mig för en prenumeration. På egna tomten har jag nu provkört min lilla Ametek-turbin (se länken) som jag i nästa steg ska förse med fena. Dessutom måste vingarna (grovt tillskurna av PVC-rör) justeras för att kunna rotera snabbare. Den snurrar dock även vid svag vind ibland betydligt snabbare än på filmen. Har tänkt mig använda den för att ladda ett 12V-batteri som ska svara för rörelsedetektor med intermittent belysning utanför garaget. Den som vill ta del av mina mycket långsamt framskridande snurrande experiment kan går in på http://vindkraftsverige.se. ebay-verket har anlänt och är vidarebefordrat till en granne som bygger marina. Han har tillgång till allsköns grävare och annat och är positiv till att sätta upp verket men hans enorma marina-projekt och semesterplaner med familjen konkurrerar om tiden. Vattenfall är i startgroparna för att gräva ner en luftledning mellan den åkerholme där jag fått byggnadslov och min fastighet. Det innebär att min egen kabel inte kan grävas ner (vinkelrätt mot Vattenfalls) förrän de är klara med sin. Enl muntliga besked ska deras kabel inte innebära något hinder för min och det är förstås helt avgörande för om mitt projekt så småningom ska kunna slutföras (såvida jag inte kan använda en luftledning).

http://www.youtube.com/watch?v=WLdYnBYMaqY

JAN HOLMSTRAND 2008-09-05        #7048
Jag har idag fått en fråga gällande vindkraftbutiken.se. Frågeställaren tycker deras vertikalaxelturbin har ett lågt pris med hänsyn till effekten. Jag har besvarat brevet på följande sätt, och väljer att publicera svaret här eftersom jag fick ett felmeddelande när jag försökte skicka svaret: "Hej Magnus ! Tack för frågan. Har först idag läst din fråga. Eftersom bygglov inte krävs torde rotorn hålla sig inom 2 meters gränsen på bägge ledderna, vilket innebär ett vindfång på max 4 m^2. En vanlig snurra med diameter 2,2 meter har samma vindfång och ger vid en årsmedelvind på 6 m/s max 1300 kWh per år (150 watt i snitt). För att få den vinden måste du dessutom högt upp, och för att få ut 5000 kWh per år bör du enligt mina beräkningar ha en årsmedelvind på 9,5 m/s och det är väl vindförhållanden som inte existerar i Sverige. Att snurrans storlek saknas i beskrivningen och att prestationerna förefaller mycket överdrivna gör ett oseriöst intryck." Priset är 36.000 utan mast. Med 1300 kWh per år börjar affären löna sig efter c:a 40 år. Men livslängden var å andra sidan beräknad till 25 år.... Jag hoppas jag har fel och att det handlar om en betydligt större rotor ! PS Enligt kalkylatorn på www.24volt.eu får man vid 60% verkningsgrad ut 300 watt av en snurra med 2,2 m diameter och vind 6 m/s. Om det stämmer blir årsproduktionen hela 2600 kWh för ovan nämnda VAWT och pay off-tiden rejält reducerad. På www.svvenergi.se får man å andra sidan veta att deras minsta vertikala verk NV1K producerar 1-1,2 kW vid 10 m/s vilket omräknat skulle betyda en verkningsgrad på 45% (vilket stämmer med andra uppgifter angående verkningsgraden för giromill). Summa summarum verkar finnas anledning t v lägga sig mitt emellan och anta att man får ut maximalt 1900 kWh per år (som det sedan gäller att kunna ta vara på om det ska bli någon förtjänst) vid genomsnittlig vind på 6 m/s. DS

http://www.svvenergi.se

JAN HOLMSTRAND 2008-09-06        #7051
Eco Kraft AB verkar ha (vissa) delar till en 1,99 meters VAWT som genererar 1,8 kW vid 10 m/s och skulle kunna vara lika stor som den som vindkraftbutiken säljer för 36.000:-. Generatorn från Ginlong kostar hos Eco Kraft omkring 7.500:- och bladen 2.000:- inkl moms, men sedan tillkommer förstås kabel, armar att fästa rotorbladen vid etc etc, likriktare/ överladdningsskydd, mast (1.000-1.500:- per meter enl Eco Kraft) m m. Betongfundament och batterier inte att förglömma.

http://www.ecokraft.se

Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Solceller (2)
Energimätare (3)
Solfångarsystem (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Belysning (1)
El (3)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Varmvattensparande produkter (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik