Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Det är dax att se kritiskt på miljöförstöringen meddans tid finns

JONAS INGRE 2007-04-29        #2472
Hej alla.. det var ett tag sen, -tyvärr har jag vart för frustrerad för att orka debattera.. Kul att se att Magnus fortfarande är i farten då vi haft några lovande samtal tidigare.. Att jag nu skriver har flera anledningar.. För det första såg jag Gores o-empiriska propagandafilm i går morse och för det andra så är jag trött på den enorma miljöförstöring som bara accelereras dag för dag ivrigt påhejjad av miljöpartisterna.. Jag har faktiskt påbörjat en riktig artikel men detta skriver jag enbart i ren frustration (Tack Al) Jag tänkte ta upp flera saker nu och som ni vet tidigare är jag inte forskare utan bara tänkare så låt detta stimulera hjärnbarken!! För det första vill jag hålla med om att det finns en global uppvärmning.. Jorden har värmts 0,6 grader på 150 år vilket är en extrem uppvärmning ur alla perspektiv, -men då jorden är 2 grader för kall (jämfört med jordens 100.000-års-cykler) så undrar jag lite varför vi är så hysteriska?? Visst.. Glaciärerna smäter bort, -det är sant, men det kan omöjligtvis bero på koldioxiden eftersom jorden är alldeles för kall .. Varför vill inte forskarna ta reda på skälen till detta?? Varför fungerar inte forskningen?? Varför baseras alla slutsatser på kvasiforskning och oemotsagda hypoteser???? Jag vill ta ett exempel. Efter 11e september 2001 så införde USA flygförbud (för alla utom bin Ladens familj...) och temperaturskillnaden mellan natt och dag ökade med 1 grad. En hypotes framfördes vilken sa att "fördunkling" av atmosfären var skälet till detta, -vilket givetvis får alla normalintelligenta människor att undra hur det står till med forskningen i det här området.. Alltså.. hur korkad får man vara om man tror att några flygplan som gör några kondensslingor på himlen kan sänka temperaturen med 1 grad??????????????????????????????? Hur som helst har jag ännu inte ens hört ett pip om en konkurrerande hypotes trots att grundhypotesen är så fantasifull och påhittad att jag faktiskt föraktar den som trodde på den! Och dessutom visade propagandaTV (SVT) denna fantasi som fakta?????? Uppenbarligen finns ingen kvalificerad forskning inom klimat-, eller miljöfågor och jag vet att du som läser detta håller med. Jag tänker nu ta fram en hypotes som är empiriskt förankrad och trolig! Enda sen 70-talet har vi vetat att människans miljögifter förstör ozonskiktet, -vilket är extremt tunt och EXTREMT viktigt!! Om ozonskiktet skulle försvinna skulle hettan på jorden få haven att koka och allt liv som vi känner det att dö. I dag är ozonskiktet extremt skadat då det finns platser i exempelvis australien där människor inte kan vistas utomhus utan att riskera cancer eller svåra brännskador (Och Al Gore hittar på att ozonproblemet är löst?????). Genom jordens natur så samlas ozonhålen vid polerna vilket gör att polisarna smälter.. Väldigt enkelt. Svavel och sot har dessutom förorenat glaciärerna (vilket syns i Gores propagandafilm) vilket gör att glaciärerna smälter bort då mörka ytor drar värme till sig.. Jag vill påminna om att jorden fortfarande är 2 grader för kall!! Ozon är en väldigt flyktig gas och därför extremt giftig då den binder sig med det mesta. I och med att ozon är så flyktigt så försvinner ozonskiktet snabbt i en förorenad atmosfär. Jordens atmosfär har vart förorenad sen industrialismens början och är det även idag vilket leder till att endast konstgjord andning håller ozonskiktet kvar. Vad består denna konstgjorda andning av tänker ni då. Jo, -reguljärflyg som flyger i c:a 1.000 km/h bildar massa ozon (precis som alla förbränningsmotorer) och detta sker precis i anslutning till ozonlagret. Om vi skulle sluta flyga reguljärflyg skulle jordens temperatur stiga med 1 grad var tredje dag!!!! Snacka om problem!!!!!!!!! Det som hände efter 11e september var att detta skydd snabbt åts upp av föroreningarna och då ökade solens värmestrålning så pass att temperaturen steg med 1 grad på dagen.. Det har vart känt länge att om reguljärflyget minskade eller upphörde så skulle jorden bli obeboelig inom kort tid!! Nästa sak jag tänkte ta upp rör så kallade "förnybara biobränslen". Jag vill direkt avslöja att kemiskt framställda biobränslen (som exempelvis etanol) är extremt mycket farligare än naturliga biobränslen som olja. Varför då? Jo. En snabb förklaring.. ALL kolförbränning är koldioxidneutral. Den som inte tror mig kan kika på jordens atmosfärs sammansättning i ett historiskt perspektiv. Koldioxiden i atmosfären ökar då livet på jorden ökar och minskar då jorden genomgår en istid. Varför finns då c:a 30% av den fossila kol vi eldat de senaste 150 åren kvar i atmosfären kanske ni undrar.. Jo, -koldioxiden i atmosfären är en funktion av utsläpp och naturlig upptagning. Koldioxid tas upp av skogar och hav och genereras vid all kolförbränning. Ju mer kol som eldas desto mer kol måste tas upp!!!! Sen industrialismens början har 93% av ursprungsregnskogen skövlats i sydamerika vilket svårt har förvärrat naturens möjlighet att ta upp kol från atmosfären, dessutom har skogar gjorts om till åkrar som faktiskt inte binder speciellt mycket kol från atmosfären utan istället drar kol från marken (jord, gödsel.. mm..). Genom att skövla skogarna har omsättningen i atmosfären ökat i tid, jag uppskattar att det i dag åtgår 30 år i snitt för en koldioxidmolekyl att träffa ett träd, mot kanske 20-25 år innan människans skövlingar. Detta innebär faktiskt att atmosfären vid varje ögonblick innehåller 30 års koldioxidutsläpp och därav kan vi dra slutsatsen att skogsskövlingarna står för all ökning av koldioxid i atmosfären. Givetvis kommer naturen i kapp man den ligger alltid 30 år efter och eftersom skogarna skövlas så är det alger som ökar i haven istället... Prolemen med all odling (skogsskövling) är alltså att naturens helande kraft skadas och att det därmed tar längre tid för koldioxiden att bindas, -att göra om skog till åker eller stor skog till avverkningsskog minskar alltså naturens möjlighet att binda koldioxid. Lägger vi därtill att kemiskt framställda biobränslen som exempelvis etanol släpper ut dubbelt så mycket koldioxid i atmosfären/kWh jämfört med naturligt förädlade biobränslen som exempelvis olja så blir skadeeffekterna uppenbara. FÖRBJUD BIOBRÄNSLEN NU!!! Nästa punkt jag tänkte ta upp gäller även det biobränslen... som behöver gödslas... vilket tillsammans med skövlade skogar, ökad koldioxid i atmosfären och varmare klimat leder till extrem algblommning!!! Snart kan jag gå till gotland...!!! En annan punkt som gäller biobränslen är genmanipulation. Det är svåst att få igenom genmanipulerade grödor för att föda människor men vad gäller biobränslen är det fritt fram. Massor med farliga gener kommer släppas ut tack vare biobräslena vilket kommer påverka hela jordens ekosystem. Dessutom kommer de nya generna givetvis påskynda växten hos grödan vilket i princip gör om "energiåkrar" till en biologisk fabrik som gör om jord till etanol som sen eldas upp och förpestar atmosfären.. Nästa punkt jag tänkte ta upp gäller etanol enbart.. Jag har tidigare påpekat att partikelutsläppen ökar med etanolanvändningen och nu har jag fått reda på att även andra gifter ökar som marknära ozon. Lägg därtill att Sveriges etanolutblandade bensin bränner katalysatorerna i bilarna och därmed ökar alla möjliga utsläpp... (behöver jag säga mer??). Etanolanvändningen i Sverige dödar mer människor än olyckorna i trafiken och är utöver detta det största globala hot som finns mot miljön http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=3172&ssoid=60157 Sen tänkte jag ta upp en sak till som irriterar mig, nämligen fjärrvärme.. För det första bor jag i en etta vilken värms upp av mig, min katt, min TV, mina lampor, min kylfrys, min förstärkare, mina grannar och även mina datorer. Jag har elementen på c:a 2 månader om året. detta räcker för de allra flesta bostäder som inte är orimligt stora. Min största kund som installerar styr-, och regler-system i industrifastigheter är överrens om att den största energiåtgången är kylning av fastigheterna med tanke på all elektronik som används idag. Jag har samma elkonsumption idag som jag hade i min förra lägenhet trots att denna var uppvärmd med fjärrvärme och min nuvarande är uppvärmd av direktverkande el. Eftersom jag bor i Stockholm som har en drastiskt ökande trafik (tror antalet bilar ökade med 5% bara under biltullsförsöket då folk köpte bilar som aldrig förr) så blir jag än mer irriterad när man kan följa fjärrvärmeledningarna även när det är 10 minusgrader på grund av energiförlusterna som smälter snön. Då Stockholm redan påverkas lokalt genom ett lock av koldioxid (tacka etanolen) så kan temperaturen stiga med nästan 10 grader vissa dagar jämfört med skogarna utanför där jag kör enduro varje helg. Hur många grader som fjärrvärmen står för vågar jag inte gissa men att detta energiläckade påverkar klimatet är självklart!!! Sen vill jag påpeka att utbyggnaden av fjärrvärme är en jätteindustri som sysselsätter enorma mängder människor och släpper ut gigantiska mängder koldioxid i atmosfären, -för att inte tala om all service och allt utbytande av föråldrade fjärrvärmeledningar.. Fast mitt största motstånd mot fjärrvärme är att den bygger på uråldrig teknik och kräver förbränning av kol och utsläpp av koldioxid för att fungera. Varför kan man undra då det finns enorma miljövänliga energiresurser klara att utnyttjas.. Fjärrvärme är en fossil från det förgångna och bör avvecklas!!! Nästa sak jag tänkte ta upp är några möjligheter (kan inte bara va negativ). Först och främst så bör kolkraften byggas ut. Den senaste generationen kolkraft släpper endast ut vattenånga och det finns kol för hundratals år, sen bör vi ta tillvara på vågkraften!! Det finns mer än nog med vågkraft för att förse hela jorden med energi och genom att bromsa haven vinner vi även månen vilket kommer bli ett problem inom några hundra år (orkar inte ta det nu). Vi kan även täcka stora delar av våra öknar med svarta vattenrör som värmer vatten och sen utvinna energin ur sterlingmotorer. En bråkdel av sahara skulle förse mänskligheten med all energi vi nånsin behöver, -och genom att skugga öknen kan återväxt påbörjas. Oljan bör sparas till fordon då det inte finns bättre bränsle för transporter (ur miljö-, och säkerhetssynpunkt).. I dag är det möjligt att bygga hus som inte drar el genom att utnyttja solen och berget för energialstring och lagring. Det sista jag tänkte ta upp är frågan om varför?? Varför sker denna propagandakupp nu?? Varför ska vi göra oss av med oljeberoendet nu??? Varför dessa helt orimliga och dessutom oemotsagda teorier från IPCC just nu?? (Alltså IPCC säger att koldioxiden ska öka till 1000ppm på grund av oljeanvändningen inom 100 år, -vilket blir c:a 1.500 gigaton kol???? Många, många, många gånger mer än vad som finns på jorden. Hur sjukt är det inte????).. Jaja.. Skälet är enkelt. Efter 11 september 2001 så ville USA göra sig fri från OPEC och övriga världen ville följa med då dagens komsuption av olja kommer tömma jordens reserver ganska snart. Allt är endast en stor propagandakomplott för att slippa bin Laden.

http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=3172&ssoid=60157MAGNUS BILLBERGER 2007-04-30        #2475
Hej Jonas och välkommen tillbaka! Det inte lite du hade att säga och man bemöter inte alla synpunkter i en handvändning sådär. Till att börja med vill jag dock nämna att jag alltid försöker förhålla mej vetenskapligt kritiskt till det som skrivs och sägs i media och annars också för den delen. Vad gäller exempelvis IPCC:s klimatrapporter från 2001 har jag varit tveksam till slutsatserna på en lång rad punkter. Intressant är att man i årets verision har kommit med uppgifter som besvarar många av mina frågor. Därmed inte sagt att jag anser att IPCC är rätt ute i alla delar. Bland det som jag anser att jag fått bra svar på är en bekräftelse på att vi har en oerhört drastisk klimatförändring på gång (alltså tolkningen av vad vi redan sett) och att denna är väldigt nära förknippad med våra utsläpp av växthusgaser. Att jorden idag skulle vara "2 grader för kall" som du påstår vill jag minnas att vi diskuterade under http://www.ecoprofile.se/1999_30_Vaxthuseffekt_-_Olja_-_Miljo.htm och jag hävdar fortfarande att din tolkning där är helt uppåt väggarna. Du drar slutsatser utifrån hur en av fem toppar förhåller sig till övriga - tycker du på allvar att det är ett godtagbart statistiskt underlag? Tidsserien du hänvisade till i den förra diskussionen representerar såvitt jag minns antarktis, om du istället tittar på motsvarande tidsserier för norra halvklotet eller för ekvatorialregionen så befinner vi oss idag väldigt nära tidsseriens (senaste 400000 åren) maximum. Har helt nyligen läst en sammanställning av hur nu observerade klimatförändringar fördelar sig över jorden och där kunde man inte visa på någon signifikant förändring för sydpolen. I din sista punkt tycker jag att det finns bitar som är särskilt intressanta. Vad krävs för att världens uppmärksamhet för en sådan stor sak som eventuella klimatförändringar vaknar till? När "drevet" gick igång i höstas vad det inte direkt några nyheter som kom fram.

JOHAN ERLANDSSON 2007-05-01        #2478
Ja, kul att du är tillbaks Jonas. Jag skummade bara igenom vad du och Magnus skrev nu, men såg ett par grejer som du gärna får förklara: 1. Det om att den senaste generationens kolkraft bara släpper ut vattenånga. Är det koldioxidavskiljning och -lagring du tänker på då? Vad jag vet är den tekniken fortfarande bara på experimentstadiet, finns inget i verklig produktion. 2. Är inte ozonproblemet löst? Utsläppen av ozonförstörande ämnen är väl i princip borta. Sen tar det ett tag för skiktet att växa sig tjockt igen såklart, och cancerfallen kommer med i runda slängar 40 års fördröjning. Men källan till problemet är borta, och vi går mot en återgång till ett läge som rådde innan utsläppen. Till sist, kanske borde du starta ett antal trådar med utgångspunkt från detta jätteinlägg, det blir nog både tydligare och roligare!

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-01        #2480
Blev lite nyfiken på hemsidan som du Jonas tidigare hänvisat till (www.zenker.se osv) och hur du fick ihop dina "2 grader för kallt". Till att börja med finns inte dagens temperatur representerad utan man har satt 1950 års temperatur till 0. Jämför vi med jordens medeltemperatur idag med 1950 har vi fått en ökning på 0,7-0,8 grader (Källa: IPCC WG1 summary for policymakers) nu är detta en lite tveksam jämförelse eftersom man helst borde jämföra med Vostok nutid och inget annat. I din tolkning till 2 grader resonerar du om jordens "biologiska klocka". Ifrån det resonemanget går det lika bra att få det till att jorden är "någon grad för varm" år 1950 enligt diagrammet. Efter temperaturpulsens topp går ju tempepraturern ner ganska raskt utom för den sista där den ligger kvar nära referensnivån (0:an).

MIKAEL JOHANSSON 2007-05-01        #2481
Jonas, läs denna artikel från Green Car Congress. Den mänskliga civilisationen har ett inte så litet problem att hantera. Tänker bl.a. på Holland, London och New York som ligger nära havet. Stockholm kommer säkert också att påverkas av stigande havsnivåer när Grönlandsisen smälter bort. "Arctic sea ice is melting at a significantly faster rate than projected by any of the 18 computer models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in preparing its 2007 assessments, according to a new study by scientists at the National Center for Atmospheric Research (NCAR) and the University of Colorado’s National Snow and Ice Data Center (NSIDC)."

http://www.greencarcongress.com/2007/04/arctic_sea_ice_.html#more

JONAS INGRE 2007-05-03        #2488
Ja nu är jag tillbaks.. i alla fall för tillfället. Jag vet att du är påläst och har vettiga synpunkter Magnus medans jag är mer dramatisk. Men med tanke på hur debatten förs (ensidigt) så behövs det lite dramatik tycker jag. Vi strävar nog alla (här i alla fall) mot samma mål men tyvärr är våra politiker mer intresserade av tillväxt och rövslick än vettig miljöpolitik... Hej Johan.. Jo.. kanske borde jag starta fler trådar.. Jag ska när mitt liv fungerar igen.. Efter min olycka för två år sen har jag vandrat mellan depressioner och juridiska tillställningar fram och tillbaks och egentligen inte fått så mycket positivt gjort. Nu börjar jag så smått tro på livet igen (tack vara en bra advokat) så jag kommer förhoppningsvis att finnas här lite oftare.. Det kan ta lite tid men en sak är alltid säker och det är att jag funderar mycket och har många idéer.. Jag trodde att jag skulle få en massa påhopp från mitt inlägg men till min glädje så har dessa uteblivit. Nu till bemötanden av era inlägg ;) Magnus, -jag har bara zenker-sidan som referens över jordens temperaturer och skulle vara jätteglad åt andra diagram, -som sagt är jag inte forskare utan bara en medveten invånare på planeten jorden.. Skicka gärna mer material till mig! Något som dock är lite intressant är att man kan borra sig bakåt 450.000 år i en is som inte skulle ha överlevt ens senaste värmeperioden på jorden. Om dessa isar smälter i den takt som exempelvis Gore menar och detta endast beror på ett varmare klimat så skulle dom aldrig ha funnits för 100.000 år sen.. Notera Gores bilder på hur isarna minskat med 10-90% på 10-20 år på grund av en temperaturökning på 0,6 grader.. Om vi antog att temperaturen på jorden skulle vara konstant i 30 år till så är glaciärerna puts väck enligt Gore (matte kan jag i alla fall). Hur skulle dessa isar kunnat överleva 100-tals år med 2 grader varmare klimat gång på gång innan??? (om vi tar antarktis där "mina" temperaturer är mätta).. Jag tycker dock filmen är bra då amerikanarna behöver en väckarklocka men jag säger bara att om man ropar varg hela tiden så... Ozonet är vårt största problem för närvarande.. Ozonskiktet är dramatiskt skadat! I Australien finns stora arealer där man inte kan vistas ute utan hatt om man vill överleva. Ozon är jordens viktigaste "växthusgas", -jag hänvisar gärna till min bok om atmosfären från 80-talet där man skriver att utan ozon-lager skulle haven koka bort och allt liv som vi känner det dö! I samma bok (från 80-talet) sägs att överljudsplanen släpper ut så mycket NOx att dom äter 5% av ozonlagret varje år om jag inte missminner mig. Räddningen enligt denna bok är reguljärflyget som visserligen släpper ut NOx men samtidigt bildar så pass mycket ozon att det ändå blir ett överskott. 1980 var balansen mellan överljudsplan och reguljärflyg perfekt för att bevara ozonskiktet, hur det är idag vet jag inte. I dag är ozonskiktet kraftigt försvagat vilket borde leda till flera graders temperaturhöjning på jorden, -trots detta är jorden endast uppvärmd 0,6 grader vilket tyder på att människan på något sätt kyler jorden dramatiskt.. Mätningarna efter 911 bevisar ju hur viktigt ozonskiktet är!! Jag ser i Gores film hur svarta glaciärer smälter i solen, -inte konstigt efter 150 år av svavel och sotutsläpp som färgat isarna, vi ska inte glömma att ett enormt vulkanutbrott för drygt 100 år sen svärtade himlen på hela jorden så solen inte syntes på ett år. Hur mycket inverkar denna nedskitning på det vi ser idag? Ju mer isarna smälter desto svartare blir dom dessutom.. Kan dessa förorenade glaciärer räddas över huvud taget?? En sak är i alla fall solklar, -De glaciärer som Gore visar i sin film smälter INTE på grund av global uppvärmning!!! Nu tänkte jag svara Johan 1. Redan för tre år sedan såg jag på Discovery Science ett inslag om Statoil som på eget bevåg tagit fram en vätska som binder koldioxid vilken dom använder till att fylla sina oljekällor med (i stället för saltvatten) när dom pumpar ut olja, -sedan dess tankar jag bara på Statoil eftersom deras bensin redan bundit den koldioxid som sedemera släpps ut när jag kör min bil/MC. För ett drygt år sedan såg jag en intervju med vattenfall där dom planerar att använda denna vätska i kyltornen i sina kolkraftverk, -enligt VDn på Vattenfall blir utsläppen från kyltornen endast vatten med denna lösning, Och häromdagen hörde jag IPCC mana på Kina att använda denna teknik för sina kolkraftverk och fick då bekräftat (från IPCC) att utsläppen endast blir vatten. Jag har i åtminstonde 2 populärvetenskapliga program på TV fått beskrivning av hur detta ska fungera och har bara blivit mer imponerad av tekniken. Först har jag sett en demonstration där en CO2-tub öppnats i botten av ett dricksglas med många bubblor i glaset som följd, -det som är intressant är att halvvägs upp i glaset är bubblorna helt borta (absorberade av vätskan) och ingen koldioxid passerar vätskan. Detta låter ju fantastiskt men jag har ju funderat på om tillverkningsprocessen för vätskan är miljövänlig.. Ganska nyligen såg jag ett annat program där det påstogs att när vätskan utsätts för tryck så avges CO2 och vätskan blir ren igen, -detta är ju fantastiskt eftersom ingen vätska nånsin förbrukas. Tydligen ska den senaste generationen kolkraft fungera enligt följande; Vattnet i kyltornen byts mot denna vätska som sedan pumpas ner km i jorden, -där avges CO2 på grund av trycket och den renade vätskan återvänder till kyltornet. Efter 100.000 år har koldioxiden som avgetts blivit olja eller liknande igen.. När IPCC här om dagen bekräftade att det faktiskt fungerar så tror jag bara mer på detta.. Det som hela tiden har vart svårt för mig att förstå är hur Statoils bensin aldrig har subventionerats (med tanke på att det är det enda CO2-neutrala flytande kolbaserade bränsle som finns)?? 2. Ozon är en supergiftig gas då den består av tre syreatomer vilka inte alls trivs ihop utan reagerar med nästan vad som helst (ungerfär som CO (kolmonoxid)) -därav gasens giftighet! Om atmosfären innehåller en enda molekyl med förorening i ozonskiktet kommer denna binda sig med en ozonmolekyl och därmed bryta ner ozonskiktet. Ozonlagret är därför under konstant nerbrytning i en rasande hastighet (här pratar vi dramatiska effekter på veckor). Som tur är så bildas ozon av solens ultravioletta strålar MEN!!! om nerbrytningen går för fort så kan inte solen återskapa ozonet utan artificiell hjälp behövs. Som tur är så täcks jordens atmosfär av jetflygplan som ligger strax under ozonskiktet och fullkomligen spyr ut ozon och det är faktiskt det enda skälet till att vi kan bo på jorden. På 3 dagar efter 911 höjdes temperaturen på dagen med 1 grad!!! enbart beroende på att inga flyg flög. Om alla jetflygplan slutade flyga skulle mao temperaturen stiga med 10 grader/månad (att jämföra med 0,6 grader/150 år). Nu kanske jag drar aningen för stora växlar men det är fortfarande uppenbart att ozonskiktet är det absolut viktigaste miljöfokus vi bör ha. Jag kommer åka flera kortturer till Asien och USA för att hjälpa miljön i år. Det jag egentligen vill är att folk tänker lite kritiskt och inte bara sväljer propaganda hur som helst.. Jag kommer ihåg en sak jag lärde mig i gymnasiet. Min klassföreståndare sa en gång att även om man kommit fram till fel svar på en matteuppgift kan man få rätt på uppgiften om resonemanget är rätt, -men om man räknat helt rätt men endast glömt en decimal i det slutliga svaret så får man 0 poäng om detta skulle innebära att man kom fram till att exempelvis en flaggstång är 150 meter hög, -av den enkla anledningen att det är ett orimligt svar!! Att SVTs Vetenskapsmagasin gör ett 1-timmesprogram om hur atmosfären "fördunklas" av kondensstringorna från jetflyg och att detta är skälet till att temperaturen stigit 1 grad på tre dagar efter 911 sågar inte bara SVT utan även hela klimatforskningen då inga mothypoteser ännu kommit trots att denna sensationella upptäkt är 1 år gammal!!! Det samma gäller biobränslen som anses vara koldioxidneutrala bara för att man skapat ett ekosystem i en burk som fungerar... All kolförbränning är koldioxidneutral i ett fungerande ekosystem!!! Frågan är ju bara hur mycket av kolet vi ska ha i atmosfären! Nu ska jag lyda Johans råd och istället skapa lite fler trådar.. Det kanske tar ett litet tag men jag ska........ :)

http://www.zenker.se/Sv/istider_och_vaexthusgaser.shtml#Det_stora_experimen

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-11        #2497
Jonas, du hittar en hel massa klimatunderlag och vidare ingångar i IPCC:s WG1 rapport (kapitel 6 handlar om klimatets historia) som helt nyligen blivit tillgänglig att ladda ner. Det är den som avhandlar den vetenskapliga och empiriska bakgrunden i klimatdiskussionen, dvs observationer och etablerade teorier. I WG2 försöker man göra uppskattningar av vad som kan komma att hända i framtiden och i WG3 beskrivs hur man skulle kunna påverka klimatprocesserna. Observera att "full report" är någor helt annat än de av media stort uppmärksammade "summary for policymakers". Det är i "Summary..." som man haft de tuffa förhandlingarna om exakt hur man ska skriva och här finns sannolikt också inslag av politiskt kompromissande. "Full report" är det bäst täckande, mest aktuella och mest vetenskapliga underlag du kan få tag på idag. Du uppmanar till att inte okritiskt svälja propaganda. Jag uppmanar dej att i så fall också förhålla dej kritisk till exempelvis ozon-boken, zenker-sidan och de populärvetenskapliga programmen du refererar till. Särskilt de båda senare skulle jag vara försiktig med att tolka (zenker-sidan blockeras för övrigt av webfiltret på min arbetsplats). Angående Gore och avsmältning på Antarktis så gäller det att hålla ordning på begreppen. Vetenskapen observerar att isen minskar (oroväckande och oväntat snabbt) - ingenting om att den skulle försvinna helt. Med en medeltemperatur på långt under nollan är det inte det minsta konstigt att isen på Antarktis ligger kvar trots perioder med varmare klimat än idag.

JONAS INGRE 2007-05-15        #2507
Hej Magnus.. Släng in länken till rapporten i nästa inlägg ;) Självklart finns empiriskt underlag, -det fattar tom jag men det jag är kritisk till är framför allt fyra saker; -Det första är att exempelvis etanol skulle vara koldioxidneutralt till skillnad från bensin. Detta är grunden i Kyoto och grunden för alla rekommendationer från IPCC om framtida energiutvinning. Detta bygger så vitt jag förstår på ett OVETENSKAPLIGT experiment där ett kretslopp mellan odling och eldning visat sig fungera i en glasburk. Empiriska data visar att detta experiment även hade fungerat om du tillfört eldning av bensin i samma glasburk. Tyvärr är man inte intresserad av fakta i IPCCs hobbypanel utan man är endast intresserad av att bekräfta funna resultat. Nu är det ju så att jorden redan ätit upp c:a 2/3 av den eldade fossila koltillgången på jorden och detta torde innebära att om människan slutade elda kol så skulle nivåerna i atmosfären gå tillbaks till nivåer under 300 ppm på några få år TROTS fortsatt odling och skövling!! -Det andra är det helt absurda påståendet att fördunklingen från jetplan skulle stå för den kylning av jorden som uppmättes efter 911. Tänk va kallt det skulle bli av några "vackertvädermoln" på sommaren då??? Helt absurt!!! -Det tredje är att IPCC förutspår koldioxidkoncentrationer i atmosfären i framtiden som helt saknar all grund med tanke på hur mycket kol som finns på jorden. Det enda sätt vi kan uppnå sådana katastrofala koncentrationer är om fler länder börjar byta olja mot etanol!! -Det fjärde är att ovanstående ligger till grund för all klimatforskning av exempelvis IPCC och därmed TOTALT DISKVALLIFICERAR deras rapporter! Jag vill dock läsa dessa för att se hur illa det står till egentligen.... Jag vill påpeka att det faktiskt under lång tid funnits empiriskt underlag för att rökning inte är skadligt och vi står nu inför samma bedrägliga ensidiga forskning som på den tiden. Empiriskt underlag är endast värt något då forskare försöker motbevisa hypoteserna som ställs fram men denna mycket viktiga kritiska nivå i seriös forskning finns inte i klimatfrågan utan IPCC är endast intresserade av egen snabb vinning och att kanske bränna ut jordens resurser under dessa kvasiforskares livstid! Rent generellt kan man därför såga IPCCs hobbyverksamhet vid fotknölarna.. Min hypotes bakom skälen till denna propagandaforkning är följande. Om vi ska rädda miljön krävs flera saker. - Först måste vi varva ner lite, -ägna oss mer åt vår fritid än att jobba och detta ses som ett hot mot tillväxten och ekonomin.. - Sen behöver vi omvandla åkrar till skog vilket ytterligare leder till mindre jobb. Odlingen är till stor del ansvarig för alla klimat och miljöproblem vi har i dag, -för att inte tala om skred och översvämmningar.. De enda som lider av miljöförstöringens konsekvenser idag är ju Australiensarna och det är ju dom som vägrar skriva på jordens dödsdom (Kyotoavtalet). Resten av världen vill konsummera mer (inte individerna men sammhällen hårt påverkade av reklam som försöker få oss att tro att en ny bil kommer få oss att må bättre) Vi har inget klimatproblem, -endast dålig politik!

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-15        #2508
Här är länken Jonas. Du skriver: "Rent generellt kan man därför såga IPCCs hobbyverksamhet vid fotknölarna." IPCC:s Scientific Basis bygger helt på artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Om du kallar det för hobbyverksamhet undrar jag om du har några idéer om något bättre alternativ.

www.ipcc.ch

JONAS INGRE 2007-05-15        #2510
Tack Magnus.. Det samma gäller faktiskt alla rapporter som under lång tid visade att rökning inte var skadlig..

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-15        #2511
Din jämförelse med rökning är väldigt långsökt och på gränsen till irrelevant. Angående rökningen handlade det om en tydlig agenda hos tobaksindustrins att kunna sälja sina produkter. Det vetenskapliga området i fråga var väl avgränsat och studierna som refererades till kom från en handfull författare. När det gäller IPCC och klimtforskningen handlar det om en enorm vetenskaplig bredd och forskarna som skrivit artiklarna räknas i tusental. Vilken skulle i så fall enligt dej vara den (illa?) dolda agendan?

JONAS INGRE 2007-05-15        #2512
Nja.. Jag tog rökning som exempel för att Gore gör det i sin dokumentär.. Detta höll ju rätt länge trots att det var lätt att motbevisa och inte fans så mycket att förlora. Att lägga om globala politiska system är betydligt svårare. Ta alla religiösa krig och WW1 och 2 som exempel... Om några puttiga tobaksbolag kunde lura världen och forskarsammhället med liten medial uppbackning under decennier så borde ju världens ledare med enorm medial support lätt kunna driva sin agenda..

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-16        #2515
Nu är du bra naiv om du tror att forskarsamhället skulle ha låtit sig luras av tobakslobbyn. Media är en sak, där man ofta går på nitar när man hänger på drevet. Jag vill dock minnas att "tobaksaffären" hade sin start i att forskare började varna om rökningens hälsoeffekter. Och såvitt jag minns hade forskarvärlden en stark roll i vederläggandet av tobakslobbyns propaganda. Vad gäller klimatforskningen så har den pågått i åtminstone 100 år och en del av begreppen som du ovan ifrågasätter har man i forskarvärlden varit ense om i decennier. Exempelvis aerosoleffekten som du så glatt sågar med avseende på dess tillämpning på klimatobservationerna efter 11:e september har man varit ense om i decennier.

ERIK PIHL 2007-11-30        #3788
Det du tar upp, Jonas, om ozonlagret har betydelse men som tidigare nämnts så finns det idag inga indikationer på att mängden ämnen som bryter ner ozonlagret ökar. De som är farliga är klorerade och flourerade kolföreningar som har en katalytisk förmåga, en partikel kan bryta ner 10.000-tals ozonmolekyler. Det tar tid tills problemet är löst, gamla synder finns kvar länge. Mycket allvarligare miljöhot dock, vid sidan av CO2/klimat, är sådant som försurning, markförstörning, skogsavverkning (som även dödar korallrev pga utsläpp av sediment), utsläpp av radioaktiva och giftiga ämnen mm. Jag förutspår att nästa stora miljödebatt, efter klimatet, kommer handla om naturresurser. En inte försumbar del av jordens odlingsbara jord står på randen till ekologisk katastrof. När det gäller koldioxid och klimat finns det en faktor som är så viktig att det egentligen är strunt samma om koldioxiden ger klimatföändringar eller ej - det är ju också så att den ökade CO2-koncentrationen i atmosfären (som är den högsta på hundratusentals eller miljoner år) har en försurande effekt på världshaven. Luftens koldioxid står i jämvikt med karbonatsyror i vatten. Havslevande organismer är extremt känsliga för förändringar i pH och fortsatt CO2-försurning kan ha förödande effekter för en stor del av havens organismer. Källa: "Sick seas", Ruttiman&Witze, Nature vol 443. När det gäller jämförelsen med tobaksdebatten så är det snarare så att klimatskeptikerna idag har samma roll som tobaksindustrin då. Företag som Exxon Mobil sägs ha sponsrat klimatskeptiska forskare och lobbygrupper för att klimatproblemet upplevs som ett hot mot deras verksamhet. Tänk logiskt: Var finns störst ekonomiska intressen - i att bevisa mänsklig påverkan på klimatet, eller i att förneka den?

JONAS INGRE 2007-12-15        #3983
Jag är tillbaks! Ozonlagret är i dag mycket skadat och är ett av vårt absolut största miljöhot. I australien måste invånarna vara inomhus eller ha hatt för att överleva om dagarna!!! Koldioxiden påverkar inte klimatet över huvud taget och det kan jag bevisa. Jorden befinner sig i en bana runt solen som inte är densamma år efter år, med 100.000 års cykler rör sig jorden närmre och längre från solen vilket råkar motsvara en temperaturskillnad på 6 grader (ungefär). Under samma tid så varierar koldioxiden i atmosfären med en faktor 2 (utan att påverka klimatet). Att koldioxiden drivs av temperaturen har sina skäl. När jorden fryser hamnar mängder med biologiskt material under isen som sen frigörs som koldioxid när isen drar sig tillbaks, även livet på jorden påverkas av temperaturen och därför kan vi se att koldioxiden i atmosfären stiger (med några hundra års fördröjning) när temperaturen stiger och på samma sätt sjunker när temperaturen sjunker. Koldioxid absorberar energi och flyttar därmed värmen från jorden ut i atmosfären och leder därmed till avkylning av jorden och kan förklara varför jorden i dag är drygt 1 grad för kall, -samtidigt är ozonet en gas som håller nere temperaturen genom att reflektera bort värmen från solen. Att vi de senaste åren sett en 0,6-gradig temperaturökning på jorden beror på att människan skitat ner atmosfären med odling och oren förbränning. Ozon är ett så ostabilt ämne att det binder sig med nästan vad som helst! Bevis för att ozonet är vår största miljöfara finns i de mätningar som gjordes i USA efter 9/11. På endast 3!!!! dagar steg temperaturen om dagen med hela 1 grad!!! endast för att reguljärflyget inte flög. Om vi inte skulle flyga reguljärt skulle jorden snabbt öka i temperatur (10grader/månad???). Detta är ett skräckscenario som måste undvikas till allt pris!!!!! Nu råkar det turligt nog vara så att ozon är extremt ostabilt och kortlivat så den största mängden ozon bildas av solen och på så sätt kommer vi aldrig förlora allt ozon, -men ett stopp på flyget skulle säkerligen kunna höja temperaturen på jorden med 10 grader på 5 månader.. Så den som vill göra något för miljön bör göra som jag gör om jag har pengar, -pendla till Thailand!

http://www.zenker.se/Sv/istider_och_vaexthusgaser.shtml

ELEONORA HORN 2007-12-16        #3986
Jag förmodar att du syftar på en av Milankovichs cykler som beskriver variationer i solinstålningen pga jordens variation mellan cirkulär och elliptisk bana runt solen. Hur vet du att koldioxiden inte påverkar klimatet under dessa cykler när halten varierar? Kännetecknande för klimatsystem är att det är många olika variabler som påverkar samtidigt. Det gör det också knepigt att förstå och förutspå klimatförändringar. Milankovich identifierade även två andra cykler som kan förklara små variationer i solinstrålningen. Den ena sker med 41 000 års period, den andra med en cykel på 20 000 år. Dessa tre cykler kan dock inte ensamma leda till växlingarna mellan istider och isfria perioder. Variationerna pga cyklerna är helt enkelt inte tillräckligt stora. Det krävs andra processer som påverkar samtidigt. Till exempel hur mycket ljus jorden reflekterar. Snö och is har högre albedo (=förmåga att reflektera ljus) än vatten och barmark. Alltså reflekteras mer ljus om en is breder ut sig, vilket leder till att isen kan växa ytterligare, och då reflekterar ännu mer osv. Partiklar i luften har också betydelse för strålningsbalansen genom hur de sprider och absorberar ljus. Växthusgasernas betydande roll i sammanhanget kan definitivt inte heller bortses ifrån. Koldioxiden absorberar värmestrålning, men det betyder inte för den skull att det summa summarum leder till avkylning. Koldioxiden (och andra värmeabsorberande gaser) fångar upp värmen som jorden avger, men skickar omedelbart ut värmestrålningen igen – i alla riktningar. Därför kommer en hel del av värmestrålningen att ”komma tillbaka” till jorden. Det är åtminstone lite av det jag har snappat upp om vad som påverkar klimatet. Var har du hittat uppgiften om att temperaturen skulle öka med 10 grader på 5 månader om reguljärflyget slutade gå??

DANIEL JOHANSSON 2007-12-16        #3987
När det gäller flyget så är så vitt jag vet så korta tidsperioder som 3 dagar väderförändringar och inte klimatförändringar. skulle inte tro att det är speciellt svårt att hitta fler exempel i historien när temperaturen har stigit 1 grad på 3 dagar (inte för att jag vet detta med säkerhet utan det är bara min åsikt baserat på vad jag anser vara rimligt.) -- DaJ

JONAS INGRE 2007-12-17        #3991
Elenora.. Kul att du känner till varför jordens temperatur varierar :) Nja.. Forskarna kan inte härleda alla 6 grader till jordens bana men många försöker, -en teori är att när jorden närmar sig solen så stiger den varma järnhaltiga magman på grund av solens dragningskraft, -detta kan förklara de 2 grader som instrålningen inte förklarar. Detta är dock i sammanhanget oväsentligt! Om jordens klimat skulle påverkats av koldioxid i atmosfären skulle detta ha synts i de mätningar som gjorts genom en accelererande temperatur som korrelerar med koldioxiden i atmosfären, -något sådant finns dock inte trots 100%iga variationer av koldioxid i atmosfären!! Detta leder till slutsatsen att koldioxid över huvud taget inte påverkar klimatet. Även om koldioxiden skulle påverka klimatet så rör det sig om en maximal förändring på 1-2 grader vid en dubbling av koldioxiden i atmosfären. En dubbling av koldioxiden är c:a 6ggr mer kol än vad det finns olja på jorden.. Så vi kan nog vara överrens om att koldioxidutsläpp inte påverkar jordens klimat (så länge vi inte eldar så kallade biobränslen) Min uppgift om ozonet härrör från en mycket bra bok som heter Atmosfären från 1984 (ISBN 91-7024-157-0), dvs innan man kopplade ihop olja med terrorism och blev rädd för OPEC. Dessutom bekräftades den efter 9/11 då dagstemperaturen steg med 1 hel grad på 3 dagar när flyget inte flög över USA. Daniel: Mätningarna i USA rörde skillnaderna mellan dag och natt och inte medeltemperaturen vilket torde undanröja tvivel om att det rör sig om naturliga klimatförändringar.. Visserligen är detta endast en (1) undersökning men det är mig veterligt den enda som finns och den överrensstämmer med tidigare forskning som säger att om ozonlagret försvinner så blir jorden över 100 grader varm på ytan.. Utan reguljärflyg skulle vi med säkerhet få en drastisk uppvärmning! Om jag får tid och ork ska jag starta en tråd om koldioxid.. Detta är ett ämne som mycket få förstår (framför allt inte Al Gore och IPCC)

ROBERT ENGLISH 2007-12-18        #3992
Intressant att du anklagar andra för kvasiforskning, framförallt den samlade forskarkåren. Har lite svårt att ta dig på allvar, särskilt inte sedan sidan du hänvisar till inte ifrågasätter den allmänna bilden. När det gäller biobränslen är du också alltför kategorisk och hur skulle det vara bättre att bränna fossila bränslen som lagrats (bundit koldioxid) i jorden i 150 miljoner år? Etanol är idag ett socialt problem, regnskogen är inte hotad, inte pga att sockerbaronerna är snälla utan pga olika växtbetingelser. Biobränslen kan inte ersätta fossila bränslen heller om vi ska transportera oss och våra konsumtionsvaror i den omfattning som sker idag, så det är inte business as usual bara för att vi väljer mindre skadliga drivmedel.

JONAS INGRE 2007-12-18        #3993
Robert.. Jag tror faktiskt att alla forskare är överrens om att olja är det renaste bränsle som finns. Tyvärr finns det inte tillräckligt! Du har nog rätt i att regnskogen inte är hotad, -den är tyvärr nästan utrotad! endast ett ensiffrigt antal % finns kvar i sydamerika.. Varför försvinner regnskogen undrar du då kanske. Jo, skogen skövlas för nya åkrar där det i början odlas soja. Den sojan köps till djurfoder av Sverige eftersom vi i Sverige inte vill ha genmanipulerad soja till våra djur. Sockerrören odlas på åkrar där sojan tidigare växt och eftersom Sverige vill ha både soja och etanol så skövlas mer skog för att odla soja. Jag hävdar att aldrig tidigare har sån meniongslös miljöförstöring skett i sådan omfattning som vårt lilla land här i norr!

ROBERT ENGLISH 2007-12-18        #3995
Inte renaste men kanske ett av de mer energirika och lättillgängliga (tyvärr). Amazonas täcker ca 40% av den Sydamerikanska kontinenten men det är sant att den minskar oroväckande snabbt (Brasilien har tydligen förlorat 20% sedan den vite mannen satte sin fot där). Sojabönsodling är en av orsakerna men även biffproduktion, pappersproduktion och avverkning av hardwood. Köp KRAV-märkt kött så belastar du djungeln i mindre omfattning eller bli vegetarian. Skaffa dig perspektiv på vårt lilla lands miljöförstöringspotential och skippa konspirationsteorierna så kanske vi kan föra en vettig dialog. Det är nog så illa ändå!

Logga in för att svara


Produkter

Vindandelar (2)
Energimätare (3)
Varmvattensparande produkter (4)
Småskalig vindkraft (33)
Standby-stoppare (1)
Energikonsulter (2)
Belysning (1)
El (3)
Solceller (2)
Solfångarsystem (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Värmeväxlare för varmvatten (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2876 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik