Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

För-, och nackdelar med så kallade biobränslen (kemiska biobränslen).

JONAS INGRE 2007-05-04        #2490
I den här tråden tänkte jag begränsa diskussionen till att diskutera för-, och nackdelar med så kallade biobränslen. Det första jag vill göra är att definiera de typer av bränslen som jag vill diskutera här. Då alla fosila kolbränslen även är förnyelsebara biobränslen så vill jag inte använda det ordet heller. Vissa anser att oljan inte är förnyelsebar då den tar så lång tid att bilda men jag är faktiskt övertygad om att det går att ombilda olja relativt snabbt, -det som gör att oljan tar så lång tid att bilda är ju att den naturliga processen är långsam. Hur som helst är den förnyelsebar! Här handlar det endast om tid. Defenitionen av de biobränslen jag vill diskutera är odlade grödor och skog som sen via kemiska processer görs om till bränsle. Jag brukar kalla dessa biobränslen för kemiska biobränslen till skillnad mot fossila biobränslen som är naturliga biobränslen. Fördelar med kemiska biobränslen; - En ny industri byggs upp med många arbetstillfällen och ökad tillväxt. Detta är iofs ingen fördel enligt mig men det skjuter en nödvändig reformation av det politiska (föråldrade) system som råder i västvärlden på framtiden. Av någon oförklarbar anledning är den politiska makten i väst otroligt enad kring 8-17 arbetsdag för alla.. Detta trots att industrialismen många gånger har effektiviserat produktionen och därmed möjliggjort mer fritid för människan. Nackdelar med kemiska biobränslen; -Ökade utsläpp av koldioxid då biomassan som används till framställning av bränslet är energifattig och kräver mycket energi för att göras om till bränsle. Dessutom släpps enorma mängder koldioxid ut i denna process. Exempelvis släpper jäsprocessen ut hälften av biomassans kol som koldioxid redan innan biomassan blivit etanol. Dessutom blir bränslet som är slutprodukten av processen mindre effektiv än de naturliga biobränslen (ex bensin) som vi använder idag. Min uppskattning är att kemiska biobränslen släpper ut DUBBELT så mycket koldioxid som exempelvis olja. -Minskad upptagning av koldioxid från atmosfären. Vi har idag en ökande koncentration i atmosfären vilken INTE först och främst beror på användande av fossila bränslen utan på skövlade skogar. Det enda som binder koldioxid från atmosfären är skog och alger (något förenklat) och om skog görs om till åker så minskar upptagningen av koldioxid från atmosfären. En åker med snabbväxande grödor drar kol ur marken till största delen och INTE från atmosfären. Jag har hört en forskare som räknat på koldioxidbalansen och kommit fram till att en skog stor som Australien skulle behövas för att återställa balansen, -vilket torde vara mindre skog än det människan skövlat under industrialismen. -Algblommning. Då all kolförbränning är koldioxidneutral i vårt ekosystem av naturliga skäl så leder skövlade skogar och ökade utsläpp till algblommning i haven. Naturen lever i en enorm obalans mellan syre och CO2. I atmosfären finns 20% syre och 0,038% koldioxid. De naturliga processer som "andas" CO2 lever under konstant svält och all tillgång på CO2 tas tacksamt om hand av naturen vilket vi kan se genom att 2/3 (min uppskattning) av det fossila kol som förbränts på jorden redan tagits upp av naturen. Den naturliga frågan är givetvis varför all kol då inte ätits upp och det beror på att naturen har en tröghet, dels är atmosfären gigantiskt stor så det tar c:a 30 år för en CO2-molekyl att hitta ett blad att bindas till, dels skövlas skogarna i ett rasande tempo, dels tar det tid för nya växtarter att ersätta gamla, -men som sagt är all kolförbränning CO2-neutral! Den som inte tror mig kan ju jämföra det ständigt ökande koldioxidutsläppen med den konstant ökande koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Men ju mer vi hugger ner skogarna desto mer tas upp av alger!! Dessutom leder den ökande gödslingen av åkrarna till övergödning av haven viket ytterligare accelererar algtillväxten. -Dramatiska hälsoproblem för människor. Kemiska biobränslen är inte lika rena som exempelvis bensin utan släpper ut större halt av cancerframkallande partiklar och det giftiga marknära ozonet. Redan i dag dör 1.000-tals människor varje år till följd av etanolutblandningen av bensinen. -Världssvält. När åkrar används till produktion av bränslen så minskar tillgången av föda på jorden vilket leder till en enorm världssvält. -Utbredning av öknarna. Svältande människor skiter i klimatet! Då maten tryter så skövlas skogar i anslutning till öknarna för att kortsiktigt odla grödor. -Utrotning av växter och djur. Framförallt Sverige ligger bakom den enorma skövling som sker av regnskogen. Ju större efterfrågan på biomassa desto större skövling av regnskog för att odla mer biomassa! I regnskogen finns många djur och växter som utrotas. -Genförorening av hela vårt ekosystem. Vi är skeptiska till genmanipulerad mat, -bl.a. därför importerar Sverige soja från sydamerika för att föda upp djur (närproducerat kött my ass). Flera gener har patenterats och spridits i många länder och detta leder till juridiska processer, konkurser för bönder och en utbredd förorening av patenterade och skadliga gener i vårt ekosystem. Snart ägs hela ekosystemet av oseriösa Amerikanska kemiföretag som sprider generna i naturen och därmed slår ut mångfalden. Denna spridning har försökts begränsas då människan är restriktiv mot genmanipulerad mat. Genmaipulerade bränslen har aldrig ens diskuterats och detta är vad dessa kemi-jättar väntat på. Inom kort kommer genmanipulerade grödor ta över jorden och därmed kommer vårt ekosystem ägas av oseriösa aktörer "over there". -Risk för pandemier. I och med att naturens mångfald slås ut av oseriösa aktörer och skövlingen av regnskogen kommer den genetiska mångfalden att försvinna vilket leder till en dramatiskt ökad risk för pandemier och utslagning av skördar världen över.. -Gensmitta som överförs till människor. Genom att patenterade gener sprids okontrollerat över världen kommer detta givetvis leda till nya sjukdomar för människor. ALDRIG TIDIGARE HAR ETT SÅ HÄR STORT HOT MOT NATUR OCH MILJÖ FUNNITS FÖR MÄNNISKAN!!! Jorden kan stå inför en naturkatastrof av otänkbar omfattning inom några få årtionden om inte någon sätter stopp för biobränslen NU!!!MIKAEL JOHANSSON 2007-05-04        #2491
Världens oljereserver börjar att ta slut som du kanske vet. Vilket drivmedel vill du att bilisterna ska välja i framtiden eller ska de vänta tills oljereserverna har förnyat sig? Om naturen har skapat ett oljelager och ett kollager från en växtsäsong på några miljarder år, om du sedan förbränner allt detta kol under en period på hundra år, bör det då inte bli ett enormt överskott av koldioxid i atmosfären? Det kan ju en barnunge räkna ut att det blir.

JONAS INGRE 2007-05-05        #2492
Mikael: Tyvärr slösar vi bort det svarta guldet och det kommer leda till brist på olja i framtiden, -det är sant. Det skulle inte behöva vara så om oljan användes till drivmedel istället för att eldas i oljekraftverk och villor. Tyvärr kan inte etanol ersätta oljan då detta är en ännu större bristvara. Bara det faktum att Sverige har bytt 5% av drivmedelsoljan till etanol har fått enorma effekter på miljön. Vi har redan nu överstigit jordens möjlighet att producera etanol som drivmedel! Vi står inför en energiomläggning men som tur är finns ingen brist på energi, -endast fantasi. Om alla pengar som slösats på etanolindustrin istället hade satsats på förnyelsebar miljövänlig energi som sol, vind och vågkraft så hade vi kunnat börja stänga ner oljekraften. I vissa länder kan tidvattenkraften försörja hela landet. Om riktade satsningar hade gjorts för att få folk att byta oljepannor till annan uppvärmning hade vi gått ett steg till. Eftersom det kommer ta många år att ställa om energin så borde vi använda oss av kärnkraft och ren kolkraft under tiden. När väl oljan börjar ta slut borde vi tillverka ett kemiskt bränsle som ersättning för bensin och diesel. Om energiinfrastrukturen då är utbyggd kommer energikris att vara ett ord i det förgångna och med obegränsad energitillgång är det aldrig några problem att skapa långa kolväten att använda som flytande drivmedel. Eller så kanske bränslecellen är tillräckligt utvecklad för att användas?

MIKAEL JOHANSSON 2007-05-05        #2493
Bristen på olja hör till nutiden, inte till framtiden. Det visar sig i de stigande priser på råolja som vi nu ser. Drivmedelsindustrin och fordonsindustrin ser etanol som den billigaste lösningen på kort sikt. Därför satsar man på den. Själv så håller jag med dig angående etanol. Jag hade velat se en kraftsamling runt plug-in bilar som får sitt drivmedel från vindkraft. Då skulle vi inte tära på världens biologiska massa. Vi får inte heller någon konkurrens mellan livsmedel och drivmedel. Bränslecellen anser jag vara överreklamerad. Den kommer att sluka mycket mer energi än en plug-in bil.

JONAS INGRE 2007-05-05        #2494
Du har givetvis rätt vad gäller oljekrisen Mikael. Det jag menar är att den inte behöver inträffa om oljan endast användes till drivmedel. Detta skulle dock kräva en global överrenskommelse som nog är svår att genomföra tyvärr. Men det är inte bilindustrin som ser etanol som en lösning utan svenska politiker som subventionerar en sådan utveckling (med våra skattepengar). Som bilproducent blir man överöst med pengar om man utvecklar etanolbilar. Mitt absolut största agg mot etanol är att det marknadsförs som något som är bra för miljön då det är raka motsatsen. Inte heller är den en lösning vare sig på lång eller kort sikt. Sverige går mot strömmen och satsar på etanol meddans EU går en annan väg. Lilla Sverige som endast är en promille av världen har nu bytt 5% av drivmedelsoljan mot etanol och detta har redan fått globala och katastrofala miljöeffekter. Energikrisen är endast ett politiskt problem då politik endast handlar om tillväxt och sysselsättning enligt en modell som är 100-tals år gammal. I dag är produktionen på jorden så pass effektiv att vi lätt skulle kunna gå ner på 20 timmars arbetsvecka utan att påverka tillväxten. Givetvis fungerar inte detta i alla branscher (som min) men jag skulle gärna jobba vart annat år och pensionera mig tidigare då mitt yrke kräver konstant övertid när jag jobbar i ett projekt. 20-timmarsvecka fungerar dock bra i serviceyrken. Om arbetstiden minskades skulle energibehovet minska! Dessutom räknade jag ut för över 1,5 år sen att endast en liten del av Sahara täckt av solceller eller vattenrör skulle generera mer energi än vad jorden nånsin skulle behöva. Nya hus kan byggas med solupptagande tak och bergvärme för lagring av överskottsenergi. Det finns vågkraft för att försörja flera jordklot och den är lätt att utvinna. Vindkraften kan göras mycket effektiv genom ett litet antal snurror på hög höjd mm.. Om alla pengar som slösats bort på miljöförstörande etanolproduktion istället investerats i miljövänlig energiproduktion hade Sverige i dag kunnat vara en stor energiexportör istället för att köpa skitig energi från utlandet. Energikrisen är endast en brist på bra politik!!

MIKAEL JOHANSSON 2007-05-05        #2495
När du nu går med på att vi börjar se slutet på oljeepoken och att världens länder inte kommer att uteslutande använda resterande oljetillgångar till enbart drivmedel, då måste du påvisa alternativ för de bilister som måste fortsätta köra bil. Etanol är ett alternativ som fungerar rätt bra även om det inte på långa vägar kommer att räcka till alla i framtiden. Biogas är ett miljömässigt bättre alternativ än etanol men marknaden för biogas är trög. Bäst vore om vi fick plug-in bilar som drivs med el från vindkraft. Vad tror du om det? Politken är hela tiden i förvandling, anser jag. Du och jag kan påverka den genom att skriva till politiker eller genom att själv gå med för att förändra den. Utan politik så skulle landet sakna styrning.

JONAS INGRE 2007-05-15        #2509
Jo.. Dålig politik leder till oljebrist framöver, -det är faktiskt synd.. Jag har uppfunnit en transmission som reducerar energianvändningen med 30%, -världens första transmission "utan" förluster bortsett från hybridtransmissioner. Jag har sökt bidrag från alla myndigheter för utveckling av denna transmission men alla svarar att inga pengar kommer ges då jag ännu inte har ett avtal med VOLVO eller SAAB.. Motivationen är att staten inte kan påverka biltillverkarna..?? Vidare undersökningar visar dock att staten (våra skattepengar) finansierar halva SAAB och VOLVO. Detta utan att staten har någon rätt att påverka utvecklingen.. Så alla miljarder som finns för miljöforskning går till VOLVO och SAAB utan krav på motprestation. Jag vill passa på att nämna hur energianvändningen kan minskas med 50% genom min uppfinning och samtidigt visa hur vi kan öka miljövänlig energiutvinning med 30%. Detta ger oss i ett trollslag DUBBELT så mycket tillgänglig energi på en gång vilket kan hjälpa oss att stänga ALLA oljekraftverk på jorden och ändå ha tillräckligt med energi! Egenskaperna hos min transmission är exakt desamma som hos en hybridtransmission, -dvs att maximal energi alltid kan utvinnas som rörelseenergi! Dessutom väger min transmision nästan ingenting! Detta skulle lätt kunna göra att bilar får samma drivhjulseffekt med 30% mindre motorer och eftersom transmisionen är så liten att den knappt skulle synas under huven kan hela bilen bli mindre och lättare. Min uppskattning är att bilarna skulle väga 30% mindre än idag och ändå ha bättre prestanda och mindre service. trots motorer som är hälften så stora. Detta skulle halvera energibehovet för biltransporter. Dessutom skulle många kraftverk (framförallt vindkraft) som finns i världen producera uppemot 30% mer energi!! Detta skulle givetvis leda till en avveckling av fjärrvärme som är beroende av dåliga kraftverk för att få ett energispill vilket är i strid med rådande miljöpolitik.. På tal om miljöpolitik.. Om vi tar miljöfordon som exempel så kan man nästan med säkerhet säga att ett miljöfordon är sämre för miljön än ett konventionellt fordon. Exempelvis klassas inte hybrider som miljöfordon om dom inte är "partial electric", -dvs kan drivas på el vilket innebär att exempelvis Prius bär omkring på 100-tals kilo med giftiga kemiska batterier och därmed inte bara blir tyngre utan även mindre effektiva. Du förlorar nämligen 10% av energin då du laddar batterierna och ytterligare 10% när du tar ut energin. Utan batterier hade en Prius dragit 30% mindre bensin och dessutom slitit mindre på vägarna och allt annat. Ett annat exempel är att bilar som drivs på etanol klassas som miljöbil trots att det är etanolen som faktiskt är vårt största miljöproblem idag. Ett annat exempel på kass miljöpolitik är mina erfarenheter av vår fastighetsrenovering. Vi tog bort vår asbestfasad och tilläggsisolerade huset för mindre energikonsumtion och som ordförande pratade jag med alla tänkbara myndigheter om någon typ av bidrag för denna miljöförbättrande renovering men fick endast extrakostnader för asbestsaneringen.. Sverige suger på miljöpolitik! Jag vet att vi på 10 års tid kan halvera energikonsuptionen och därmed frigöra oljan men inget intresse finns på politisk nivå. En obegränsad tillgång på energi gör det möjligt att nästan gratis framställa ett syntetiskt bränsle att ersätta bensinen med och vi har faktiskt 50 år på oss.

MAGNUS BILLBERGER 2007-05-18        #2516
Med anledning av din inledande inlägg Jonas:

1. Varför denna ambition att tillämpa nya definitioner på etablerade begrepp, det bidrar ju mest bara till förvirring?

2. Har du något annat stöd än din personliga överygelse att olja skulle kunna ombildas snabbt?

3. Vilken är i så fall kolkällan till den snabbt bildade oljan?

4. På samma sätt som i de diskussioner vi hade 2005 verkar du ha väldigt bristfällig förståelse för ekosystemens massbalans.

5. Att skövling av skogar (eller förändrad markanvändning) skulle ha gett ett större bidrag till CO2-ökningen i atmosfären än fossila bränslen gällde fram till för ca 50 år sedan. Sedan dess har bidraget från fossilbränslen sprungit ifrån med hästlängder.

6. Menar du verkligen att "snabbväxande grödor" i första hand skulle ta upp kol från marken och inte från atmosfären?

7. Din tes om "koldioxidsvält" har jag bemött tidigare, inklusive referenser till grundläggande växtfysiologi. Har du läst något av det jag hänvisade till då (valfri lärobok i växtfysiologi och växtnäringslära)?

8. Om naturen "ätit upp" CO2 från förbränning av fossila bränslen, hur kommer det sig då att det idag finns mindre kol bundet i ekosystemen än för 200 år sedan (före omfattande fossilbränning)? På vad bygger du din uppskattning om 2/3?

Jag anser att en meningsfylld diskussion måste byggas på enighet om grundläggande förutsättningar (till exempel om en växt upp sitt kol från luften eller marken). Som jag uppfattare det brister det på en rad punkter redan här.

ERIK PIHL 2007-08-13        #2821
Det är skillnad på biobränsle och biobränsle. Det finns en stor mängd biobränsle som inte används, avfall och rester som deponeras eller som bara bränns rakt av. Det finns många tekniker för att utvinna energi ur jordbruks- och matrester. Detta kan användas för att täcka några få procent av energiförsörjningen, ett bra första steg. Att däremot försöka ersätta hela energiförsörjningen med biomassa är vansinne, precis som Jonas säger. Det skulle kräva enorma arealer, även om energianvändningen effektiviserades. Solenergi ger åtminstone en tiopotens mer nyttig energi per hektar än vad biomassaodling gör. Jag skulle dock inte våga stå bakom alla Jonas påståenden, exempelvis att algblomningar ökar pga mer tillgängligt kol, eller att biobränslen är giftigare. Den tydligaste effekten av koldioxidutsläppen på haven är nog snarare de som kommer av temperaturökning och försurning pga koldioxidjämvikt (begränsar alla organismer med kalkskal). Vad gäller bränslen: Alla länder borde arbeta mot att få mycket mer spårburen trafik. Den är effektivare och ställer inga krav på batterier eller olje-/gasformiga bränslen. Ett viktigt första steg borde vara att sätta ihop Europas spårtrafik på ett bra sätt så det tar lika mycket eller mindre tid att frakta med tåg som med lastbil genom Europa, inte många gånger mer som idag.

MAGNUS BILLBERGER 2007-08-13        #2823
Erik, hur flexibelt anser du begreppet energiförsörjning vara? Jag tänker då främst i termer av faktiskt nyttjad energi (exempelvis sträcka gånger transporterad massa) och inte primärt producerad/levererad (t ex liter etanol eller ton olja). Spårbunden transport är givetvis mer energieffektiv än på lastbil, men är ditt resonemang inte lite som värktabletter mot tandvärk? Borde vi inte i första hand försöka bli av med själva transporterandet?

ERIK PIHL 2007-08-15        #2845
Magnus: Utveckla gärna frågan om flexibilitet i energiförsörjning, jag förstår inte riktigt vart du vill komma. Givetvis bör vi arbeta för att minska transporterandet. Det vore exempelvis idiotiska att lägga satsningar på järnväg ovanpå motorvägsbyggen, mer av allt blir ingen glad av. Men det som kan (och måste) ersättas, bör ersättas. Samhället bör samtidigt byggas med mindre inbyggda transportbehov, och alla extra turer som varor tar innan de når konsumenter är ofta oförsvarliga. Samtidigt så har vi ett transportbehov som behöver lösas. Jag själv pendlar exempelvis från Göteborg till Lund för att träffa flickvännen, och åker ibland turer till Uppsala för att träffa vänner. Världen blir mindre. Däremot, om det främsta alternativet för att åka längre sträckor, exempelvis till Sydeuropa eller från norr till syd i Sverige vore med snabba tåg istället för flyg, så skulle folk nog resa både mindre och miljövänligare. En skulle fortfarande sätta sig på tåget för en viktig konferens i Frankrike, men inte ta en weekendresa till Madrid.

MAGNUS BILLBERGER 2007-08-15        #2847
Erik: Jag inser att det var svårt att tolka:-) Jag tänker på den energi som vi människor drar nytta av vilket borde kunna uttryckas som skillnaden mellan tillförd energi och förluster. Exempelvis för en personbil så går endast ca 10% av den tillförda energin över i nytta i termer av att övervinna luft- och rullmotstånd, resten "förloras" i värme. Jorden befolknings totala energikonsumtion anges till ca 400 EJ (exa = 10^18) - hur mycket av detta är "förluster"? Och hur mycket av återstoden behöver vi? Med andra ord kanske: Hur stor är potentialen i minskan energikonsumtion och hur mycket går att spara i effektivisering? Min bild av de senaste decenniernas samhällsbyggnad är att samhället - egentligen utan myndigheternas intentioner - har utvecklats till att bli orimligt transportintensivt, transportefterfrågande och även transportberoende.

ERIK PIHL 2007-08-16        #2849
Magnus: Det är en mycket relevant men lite knivig fråga. Jag kan inte minnas att jag någonsin sett siffror på det. Det är definitivt något som bör has med, när olika energialternativ jämförs. Exempelvis anges ofta primärenergi (energiinnehåll i bränslet) snarare än nyttig energi för fossila bränslen, medan för alternativa energikällor så anges den el som genereras och inte energin i vinden, solen etc som utnyttjas. Därav skulle 1 EJ vindkraft kunna ersätta nära 3 EJ olja, kol eller kärnkraft för kraftändamål (förutsatt att den är tillgänglig vid rätt tidpunkt). Siffran blir nog aningen lägre för transportändamål, men det här är en sammansatt fråga som involverar tusentals olika fordon, system etc så jag kan bara gissa. Om vi däremot räknar biobränslen så behövs det snarare mer primärenergi än vad som använts i fossila bränslen, eftersom det är förhållandevis ineffektivt att använda och ofta behöver konverteras. IEA anger i sin Energy Outlook hur stor "Total Final Consumption" är. Här är den energi som omvandlas för kraft omräknad i el. Sedan är sannolikt inte återstående energiförbrukning uttryckt i nyttig energi, utan fortfarande i bränsleform. Det går dock att dyka djupare in i användningen av energislagen, bränsle för bränsle, och se hur de används, vilket borde ge en hyfsad uppfattning. Detta förutsatt att en kan göra uppskattningar på verkningsgrad för användandet. En försiktig uppskattning jag kan göra är att ca 45-50% av de ca 7644 toe (ton oil equivalents) (107.703 TWh, 388 EJ) som använts som "Total Final Consumption" (2004) är rena förluster.

MATTIAS CARLSSON 2007-08-17        #2852
Artikel i Science om att trädplantering och bevarande av skog är 2-9 ggr effektivare än att använda mark till biobränslen. "Dr Righelatos study, with Dominick Spracklen from the University of Leeds, is the first to calculate the impact of biofuel carbon emissions across the whole cycle of planting, extraction and conversion into fuel. They report in the journal Science that between two and nine times more carbon emissions are avoided by trapping carbon in trees and forest soil than by replacing fossil fuels with biofuels."

http://www.guardian.co.uk/environment/2007/aug/17/climatechange.energy

MATTIAS CARLSSON 2007-08-17        #2853
Artikeln

http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/317/5840/902.pdf

MIKAEL JOHANSSON 2007-08-17        #2854
Kan man då dra slutsatsen att det vi människor bör göra är att minska förbränningen av fossila bränslen samt att öka bekogningen på planeten för att få bästa möjliga koldioxidbalans i atmosfären? Detta leder i så fall till att vi inte bör göra drivmedel av biomassa utan att vi istället bör göra drivmedel av vindkraft, solenergi, vågkraft och vattenkraft. På sikt så bör alltså alla bilar och hela transportsystemet övergå till eldrift.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Lastcyklar (4)
Trikar (16)
Elmotorcyklar (1)
Cykelleasing (2)
Cyklar (6)
Konferenstjänster (2)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3339 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik