Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Miljöbästa bilarlistan 2007

MAGNUS BILLBERGER 2007-06-05        #2573

Gröna bilister är åter ute med sin miljöbästalista. Även i år ligger tonvikten på förnyelsebara bränslen och främst då etanol. Jag kan inte låta bli att vara starkt kritisk mot gröna bilisters fokus på bränsletyp. Jag saknar en helhetssyn på energibalans (LCA, life cycle analysis). Jämför man vinnaren Ford Focus FFV med samma bil med dieselmotor så kräver FFV:n ungefär dubbelt så mycket energi per mil. Nu räknar jag visserligen ganska grovt, men jag anser ändå att skillnaden är anmärkningsvärd. Gröna bilisters ordförande Jakob Lagercrantz:s uttalade sig om alternativa bränslen och särskilt etanol i SVT:s Motorist (29/5). Jag betraktar hans antagande om nuvarande och framtida tillgång till biobränslen som ganska orealistisk.

http://www.gronabilister.se/public/file.php?REF=07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9dKARL HILLMAN 2007-06-05        #2575
Det är ju skönt att Lasse Swärd på DN sitter inne med svaren i alla fall: "Även etanol gör nytta i en övergångsfas, men i ett hållbarhetsperspektiv är biodieseln svårslagen. Det räcker med att titta på färddatorn efter att ha tankat: en räckvid på 110-120 mil jämfört med 70-80 mil med bensin och bara 40-50 mil med etanol." Det finns mer i krönikan som visar på väldigt dålig insikt i problemet, inte minst med tanke på hela livscykeln.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=656607

KARL HILLMAN 2007-06-05        #2576
Det är alltså inte räckvidden som är av störst betydelse, utan hur mycket energi som används, och vilka utsläpp som blir under hela livscykeln. Räckvidden visar bara på energiinnehållet per liter i bränslet, och inte miljöpåverkan per energienhet bränsle (eller transportkilometer) som ju är det intressanta.

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-06        #2581
Ja, här har vi en favorit i repris. Jag tror den här listan spelade en viss roll för några år sedan när man ville få upp ögonen för att det faktiskt fanns olika möjligheter att minska miljöpåverkan från det enskilda bilåkandet. Men idag är den medvetenheten högre, och vi börjar också lära oss vad det finns för problemställningar att ta hänsyn till när det gäller alternativa bränslen. Med de svårigheter Gröna Bilister har att göra vettiga bedömningar föreslår jag att de istället tar nästa steg och ägnar sig att tänka på vad som är ett hållbart transportsystem och då argumenterar för beteenden och tekniklösningar som faktiskt kan vara hållbara. Varför är det t.ex. bara fordonsvalet som avgör om man är en grön bilist, och inte hur mycket man kör? Den grönaste bilisten är väl den som inte åker bil alls, om man ska spetsa till det lite. Till sist undrar jag hur inspirerande det är att ranka en massa alternativ som alla är ohållbara?

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-06        #2582
Expressens Jan-Erik Berggren tycker jag faktiskt lyckas leverera hyfsad kritik. Till Lasses Swärds försvar (Kalles inlägg ovan) ska väl iofs sägas att nog verkar biodieseln ha lite större potential än etanolen, även om hans argument är fel? Om du är sugen på att dra igång en sådan debatt kanske det kan vara lämpligt med en ny tråd, varför inte med den klatschiga rubriken "Biodiesel vs. bioetanol" i ämnet "Bränslen"?

http://www.expressen.se/motor/1.707643

KARL HILLMAN 2007-06-06        #2584
Utan att bedöma hur bra deras lista är tror jag att Gröna bilister fyller en funktion genom att visa på vilka alternativ som är realistiska för konsumenter idag. Genom att listan uppdateras varje år skulle den kunna driva på utvecklingen mot allt bättre alternativ. Gröna bilister är anpassade till hur bilbranschen ser ut idag, med tillverkare, journalister och andra lobbyorganisationer, och är ganska progressiva i jämförelse. Men det är klart att det behövs någon som funderar över vad som är hållbart på sikt också.

KARL HILLMAN 2007-06-06        #2585
Bara kort kommentar på "Biodiesel vs. bioetanol". Jag är inte säker på att biodiesel har större potential än bioetanol, om du med biodiesel menar FAME från växtoljor och liknande. Hur som helst, ingen av dem kommer att ersätta några större delar av bensin och diesel på sikt. Det finns bättre alternativ på gång, och vi behöver köra mindre med effektivare fordon.

MAGNUS BILLBERGER 2007-06-06        #2586
Bra att belysa det här med biodiesel. Begreppet biodiesel är nog inte entydigt definierat. Titta man på metylestrarna från exempelvis raps eller palmolja ser inte jag särskilt mycket vunnet. Den diesel som jag ser en viss långsiktig potential i är den som också brukar kallas syntetisk, framställd genom omvandling av i princip valfritt organiskt material.

ADAM KRISTENSSON 2007-06-11        #2597
Bränsleförbrukningen för miljöbästa bilar inkluderar visst CO2-utsläppen ur ett livs-cykel-analys-perspektiv. Annars skulle inte Ford Focus etanol-utsläpp vara så stora som 58 g CO2/km. Vi på Gröna Bilister tar tom hänsyn till varifrån de olika bränslena importeras och olika livscykelanalyser i detta hänseende. Vi håller med Karl Jonasson som påpekar att vi på Gröna Bilister behövs för att precisera för bilkunden av idag vilka alternativ som finns. Om konsumenter köper fler miljöbilar skickar det signaler åt biltillverkarna att driva på sin utveckling av miljöbilar, tom ännu mer miljövänliga än vad som finns idag, vilket vi också sträver efter hos GB. Om en konsument dessutom väljer att köpa bil idag och inte tycker han kan vara utan den, borde vi förse honom med de rådande bästa miljövalen som står till buds. Vi propagerar för att låta bilen stå och ecodriving, vilket så klart inte alltid syns utåt, eftersom det inte är lika intressant i media. Slutligen, att vi har en förkärlek till etanolen är inte heller sant. Men att etanolbilar i Sverige framstår som mer hållbara jämfört med många gasbilar beror helt enkelt på att det idag finns för få gasmackar med biogas. Tankar man annars med biogas, blir det givetvis större miljövinster än med etanol/E85. Man får inte heller glömma, vilket påpakas i dessa diskussioner, att alla i Sverige inte kan köra dagens bilar med explosionsmotor med etanol/gas i framtiden. Det krävs på sikt en övergång till effektivare el-hybrid bilar. Adam på Gröna Bilister

ADAM KRISTENSSON 2007-06-11        #2598
Vi glömmer även ofta problemen med luftföroreningar, vilket alternativa bränslen inte helt löser. Här presenterar ju elbilar och bränslecellsbilar en nära nog total lösning på det problemet. TEx partikelföforeningar dödar ca 300 pers i förtid i Göteborg och Stockholm om vi har en förhöjd halt av 5 mikrogram/kubikmeter PM10 (partikelmassa alla partiklar mindre än 10 mikrometer). I Europa uppskattas luftföroreningar (mest partiklar och ozon) leda till 400 000 (!)förtida dödsfall per år. De mesta luftföroreningar i städer kommer från bilar ursprungligen.

ADAM KRISTENSSON 2007-06-11        #2600
P.S. Magnus: Tack för reaktionerna. Den här felaktiga uppfattningen med att Gröna Bilister premierar etanol framför andra bränslen är det många som har. Vi måste försöka vända denna trend, som ju får många att vända sig emot oss.

MAGNUS BILLBERGER 2007-06-12        #2604
Adam, jag är inte enhälligt negativt intälld till Gröna Bilister (GB), jag står dock fast vid att jag uppfattar att GB:s främsta tonvikt (så som det återges i media och i senaste numret av Trafik&Miljö) är på etanol. Jag är väl medveten om att GB belyser CO2-utsläppen ur livscykelperspektiv. Det jag åsyftade i min kritik var dock energibudgeten. Att huvudsakligen värdera ett bränsle på basis av mängden fossilt kol det tillför atmosfären betraktar jag som beklagligt naivt. Det riskerar dessutom att skapa incitament till överuttag av biomassa. I ett läge där energitillgången är eller är på väg att bli starkt begränsad (om fossila bränslen tar slut alternativ om världens länder bestämmer sig för att hushålla med konsumtionen av fossila bränslen) så blir den totala energiåtgången den viktigaste faktorn för ett hållbart system.

ADAM KRISTENSSON 2007-06-13        #2613
Ja, jag håller fortfarande med dig om att alltför höga energiuttag måste förändras på sikt. Elbilar som drivs av tex vindkraft är ett mycket mer hållbart alternativ, även då det reducerar de farliga luftföroreningarna jämfört med alternativa bränslen och explosionsmotorn. Som sagt dock: Vi har inte de bilarna ännu, och måste visa för kunden de bilar som är bäst för tillfället. Vi driver ju också frågan om energieffektivitet, så att man inte ska lockas till att köpa stora energislukande bensin/diesel/alternativbränsle bilar. Ännu en repris: Om du läser trafik och miljö och får uppfattningen att etanol är det bästa som hänt, får vi ta det som en läxa. Du är inte den enda person som jag träffat som uppfattar oss som så.

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-13        #2615
Adam, ditt senaste svar tycker jag pekar på en inställning om att vi måste köra bil. Är det viktigare att köra bil än att nå en miljömässigt hållbar utveckling? Jag vet att jag nu uppfattas som på gränsen till rabiat, men tycker ändå GB lika gärna kunde trycka på vikten av att köra mindre varje gång de pratar om bättre teknikval. Detta gäller så länge de "miljöbilar" som finns, med de körsträckor man kan förvänta sig, inte anses hållbara. Det är ju som att rekommendera sömntabletter istället för att hoppa framför tåget, ett lite snyggare sätt att ta livet av sig på. Jag tycker GB borde verka för transportteknik som kan anses hållbar, även om den inte finns på marknaden ännu. Att det är eldrift jag tänker på borde väl ingen som läst mina tidigare inlägg kunnat missa! ;-) I övrigt borde de verka för ett minskat bilåkande. Endast då kan man kalla sig en Grön Bilist. När jag skriver detta slår det mig att biogasbilar är ett hållbart alternativ som finns redan idag. Gasen räcker visserligen inte till alla, och räckvidden är begränsad. Men jag skulle inte skämmas över att köra bil på gas tillverkad av samhällets restprodukter, vilken fantastiskt snygg lösning! Det är lite synd att få verkar vilja satsa på detta. Jag gissar att man delvis kan skylla detta på fossilgasförespråkarna, och sådana pedagogiska missgrepp som att blanda fossilgas med biogas, som t.ex. FordonsGas gör.

ADAM KRISTENSSON 2007-06-18        #2639
Jag håller med dig fullständigt Johan. Vi arbetar ju såklart mot mindre bilkörning och på längre sikt också, där elbilen är det bästa alternativet tycker jag själv. Har själv ingen bil. Bilförespråkare tycker tom att vi är miljömuppar och att vi utser miljöbästabilar som inte marknaden vill ha (små bilar, opraktiska, etc). Det är såklart svårt att dra en bra gräns mot hur vi själva vill att vi ska uppfattas. Det blir en hel del intressanta diskussioner i styrelsen om de här frågorna. Du har även rätt att för tillfället är gasbil det bästa alternativet under förutsättning att man bor nära en biogasmack. Men det kommer som tur är mer och mer biogasframställning. I Skåne är det glest med biogas, men här är rätt så mycket nytt på gång.

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-18        #2643
Kan lika gärna tillägga att jag verkligen gillar bilar och längtar efter den dag det finns en bil på marknaden med eldrift (på ett eller annat sätt) och som har alla andra egenskaper jag vill ha. Jag har inte så mycket emot biltrafik i sig, så länge den är hyfsat miljömässigt hållbar.

Logga in för att svara


Produkter

Elmopeder (5)
Elmotorcyklar (1)
Trikar (16)
Cyklar (6)
Konferenstjänster (2)
Lastcyklar (4)
Elcyklar (49)
Cykelleasing (2)
Konverteringskit elcykel (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3340 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik