Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Solenergi   

Nygamla solspeglar ger billigare solel

ERIK PIHL 2007-08-13        #2829

Den visionäre ingenjören Ericsson föreslog redan på 1800-talet en prototyp. Under 80-talet byggdes stora anläggningar i USA, som fungerar än idag och levererar 100-tals megawatt. I skuggan av allt tal om solceller, så växer nu en annan solelteknik som skulle kunna ge oss stora mängder billig solenergi. Det handlar om högkoncentrerande termisk solenergi, på engelska ofta förkortat CSP (Concentrating Solar Power). Principen är förvånansvärt enkel: koncentrera solljus för att få höga temperaturer, och driv sedan en vanlig kraftcykel med detta. Som ett kärn- eller biomassaeldat kraftverk, men värmen kommer från solen istället för vedeldning eller kärnklyvning. Skillnaden mot solceller är steget där solstrålarna omvandlas till värme. Det ger en viss förlust, men samtidigt fördelen att kunna bygga storskaliga anläggningar som baseras på beprövade krafttekniker. De största parkerna idag finns i USA, exempelvis den i Cramer Junction som ger ungefär 150 MW. Dessa byggdes redan på 80-talet! Det slår ändå med råge de största solcellsparkerna, som är i storleksordningen 10-20 MW. Priset för solel från CSP sägs idag kunna komma ner i överkomliga 1-2,5 kr/kWh, och i en nära framtid (ca 10 år) kunna nå ner till 50 öre/kWh för solrika områden. Det räcker för att kunna konkurrera på allvar med de flesta alternativ. Den högsta effektivitet som uppnåtts är 30% el av det ljus som träffar reflektorn, vilket är jämbördigt med de bästa solcellerna. Det finns tre huvudsakliga tekniker av CSP: ”Parabolic Trough” (bild), ”Parabolic Dish” och ”Power Tower”. De två förstnämnda bygger på modulenheter med både reflektor och mottagare i ett, medan den sistnämnda har ett stort fält av reflektorer och en central enhet som fångar ljuset. För ”Parabolic Trough” så fångas ljuset i ett rör innehållande varierande sorters medium, och värmen leds till en central enhet för att utvinna kraft. ”Parabolic Dish” är den mest modulära, där sitter reflektor, mottagare och motor (ofta Stirlingmotor) ihop i ett. En enhet av denna typ skulle kunna försörja några hushåll. En stor fördel med vissa av dessa tekniker är möjligheterna att lagra energi. Ett upphettat arbetsmedium, exempelvis smält salt, kan lagras i cisterner i över ett halvt dygn. Därmed kan kraftverket leverera el när det behövs, inte bara när solen skiner som mest. Värmelager är mycket billigare än batterier eller dylikt, därför är vissa CSP-tekniker bättre för att leverera varaktig energi – dygnet runt – än vad solceller är. En nackdel med tekniken är att den fungerar dåligt på platser som ofta har moln, som på våra breddgrader. Den minsta molnslöja framför solen försämrar koncentrationen i speglarna avsevärt. Tekniken fungerar däremot bra i ökenområden, som i Spanien eller i Arizona, samt förstås ännu mer i Nordafrika, Mellanöstern, Australien etc. I dessa områden finns ett enormt överskott av solenergi, nog för att förse världen med energi många gånger dagens användning. Ett problem som uppstår då är distribution, den långa vägen från elproduktion till användning. En rimlig lösning är med den HVDC-ledningsteknik som utvecklas idag och som är tänkt att användas för att föra el upp till 300 mil. I framtiden kanske bulktransport av vätgas kan bli aktuellt. En annan nackdel är att reflektorerna är relativt känsliga, ett problem som finns med i stort sett alla solenergitekniker. Sandstormar som river med sig sten och grus kan vara ett allvarligt hot mot dem. De kan byggas mer robusta, men de blir då samtidigt avsevärt dyrare. Dessutom måste reflektorer putsas och hållas rena, så ofta som varannan vecka på besvärliga ställen. Ett drygt arbete på kvadratkilometerstora fält, men genererar å andra sidan arbetstillfällen. Dessa problem har manifesterats på de ställen teknikerna prövats, men ändå varit överkomliga. Väl fungerande tekniker för att göra el av koncentrerat solljus finns idag och med fortsatt stöd så kan dessa tekniker utvecklas för att ge pålitlig och förhållandevis billig energi från solen. De ”feed-in-tariffes” (stöd per producerad kWh) som finns i bl a Spanien har accelererat investeringarna i CSP-tekniker likväl som solcellstekniker. Med rätt politisk vilja så kan CSP stå för en stor del av världens energiförsörjning inom en inte alltför avlägsen framtid. Eftersom dessa solkraftverk upptar begränsade ytor obrukbar ökenmark istället för enorma areal av jordbruksmark, så vore det troligen en bättre lösning än ett energisystem baserat på bioenergi. Denna artikel baseras på en rapport som artikelförfattaren presenterat för Kungliga Vetenskapsakademin. Nedan presenteras ett antal intressanta länkar: > http://www.solarpaces.org > http://www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2885/4422_read-6588/ > http://www.ecoprofile.se/2300_217_Enorm_solenergianlaggning_pa_gang_i_USA.htmERIK SANDBLOM 2007-09-21        #3042

Tack för en intressant redogörelse. Jag tycker den här kartan, från DLR-rapporten du länkade till, visar tydligt hur ett nytt effektivt kraftnät HVDC kan länka ihop olika typer av förnyelsebar elkällor tvärs genom Europa och norra Afrika. Tydligen krävs det stora investeringar både i att utveckla kraftöverföringstekniken HVDC och att få igång koncentrerad solkraft. Kan du utveckla lite hur mycket stöd per producerad kWh som behövs? Är detta något vi ska påverka våra politiker att anamma? Blir elen en lönsam export för Afrika, eller krävs det bidrag från EU? Det verkar vara ett stort projekt där det gäller att börja någonstans. Nedan finns en länk till en annan populärvetenskaplig artikel i ämnet, där artikelförfattaren jämför med anslag för att utveckla ny kärnkraft.

http://business.guardian.co.uk/story/0,,1957692,00.html

ERIK SANDBLOM 2007-09-23        #3051

I Sevilla i Spanien byggs nu världens första större kommersiella solkraftverk, ett 115 meter högt torn med hundratals speglar i toppen. Det är meningen att det ska försörja 180 000 hushåll.

http://sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=412&Artikel=1611719

MIKAEL JOHANSSON 2007-09-23        #3052
Tänk vilken trygg och för framtiden hållbar värld vi skulle kunna få om vi människor satsade på modern energiteknik som ovan. En liten fundering som jag har haft när det gäller storsskalig solkraft. Den bygger på hur mycket förnyelsebar energi man maximalt kan få ut per hektar mark. För Sveriges del så kom jag fram till att det är vindkraftverk i kombination med odling av t.ex. energiskog på den hektaren. Det ger dessutom ett bättre koldioxidnetto än om man hade smällt upp ett solkraftverk på den hektaren. Men i soliga länder som Spanien där man har markytor som är svåra att odla energigrödor på kan nog möjligtvis solkraften konkurrera med vindkraften om bäst energiproduktion per hektar markyta. Man kan även tänka sig att investeringskostnaden/driftskostnaden per producerad kWh under en mycket lång period som t.ex. hundra år blir lägre med solkraftanläggningar än med vindkraft/energiskog.

ERIK PIHL 2007-09-25        #3059
Mikael: Du får gärna redogöra för varför energiskog och vind skulle vara bättre markutnyttjande än solenergi. Om vi jämför endast solenergi med energiskog så är solenergi upp till 100 gånger effektivare på att omvandla solenergi till el. Faktorerna varierar förstås enormt beroende på vilka grödor, vilken bioenergiomvandlingsteknik och vilken solenergiteknik som används, men jag kan svårligen se att bioenergi skulle vara effektivast. Sverige har något speciella förhållanden, vi kan till exempel inte utnyttja koncentrerande solkraft p g a de få timmarna med direkt solljus, men internationellt sett så framstår energigrödor som mycket sämre alternativ än solenergi. Grova exempel på effektivitet solstrålning* -> el** (bra men inte extrema värden): Horisontella solceller: 20% Koncentrerande solenergi: 5% Bioenergi via förbränning i kraftverk: 0.3% *Med solstrålning avses den solenergi som träffar markytan över ett större område, effekt av marktäckningsgrad (att en del solstrålar inte träffar solkraftanläggningen) är medräknad som förlust. **Produkter kan förstås också vara drivmedel eller värme, men det blir svårare att jämföra och torde ändå ge samma slutsats, åtminstone i större perspektiv. Sedan kan detta vägas upp av vindkraft, som är billigt och relativt effektivt. Men vindkraftens effektivitet får inte försvara satsningar på ineffektiv energiskog. Kanske är kombinationen sol+vind eller matproduktion+vind betydligt förnuftigare?

MIKAEL JOHANSSON 2007-09-25        #3060Erik, jag hittade inte mina 5 år gamla beräkningar så jag gjorde snabbt lite ny research. Vindkraft ser ut att kunna ge ca. 0,83 GWh (375/450) per hektar och år. ref. http://www.op.se/parser.php?level1=2&level2=6&id=822787 ref. http://www.resskandinavien.se/default.asp?lid=2&ulid=11&show=1 Energiskog ser ut att kunna ge ca. 0.04 GWh värmeenergi per hektar och år. ref. Solvärmeanläggningen i Kungälv som drivs av Kungälv Energi AB gav 3 GWh värme år 2001. ref. http://www.enerma.cit.chalmers.se/cshp/kungalv_se.htm Så Erik, kombinationen vindkraft/energiskog med sina 0,87 GWh per hektar ser alltså ut att forlora "hektarkampen" med de siffror jag hittat. Kanske någon läsare kan presentera bättre siffror? Att jag trott på kombinationen vindkraft/biomassa beror antagligen på att jag bor i Skaraborg där storskaliga solkraftanläggningar förstör möjligheten att producera spannmål och råvaror till biogas. Man kan nu ställa sig frågan varför vi inte sätter upp många solvärmeanläggningar i Sverige i stället för att sätta upp många vindkraftverk? 1) Av kostnadsskäl kanske? Investeringskostnaden per producerad kWh energi kräver kanske för lång avbetalningstid för dagens snabba ekonomier? Vilket egentligen är idioti om man vill skapa ett hållbart samhälle för framtiden. 2) Av praktiska skäl kanske eftersom storskalig solvärme skulle ge väldigt mycket värmeenergi på sommarhalvåret när samhällets behov av värmeenergi är väldigt lågt? En solkraftanläggning som producerar både värmeenergi och elström förbättrar läget något genom att den producerar mindre andel värmeenergi. 3) Av utrymmesskäl kanske eftersom den kräver stora markytor, i stadsnära miljö, där markpriserna ofta är väldigt höga. Det går t.ex. inte att smälla upp en stor solkraftanläggning i ett hyreshusområde eftersom husen skuggar. 4) Av klimatskäl kanske? För att producera energi i stor skala med solkraft i Sverige så binder vi stora ytor mark och missar därmed den koldioxidreducerande effekt som träd och växter skulle ha gett på den ytan. Min slutsats efter denna debatt blir: Det energitillskott som solkraftanläggningar kan ge på sommarhalvåret bör samhället ta tillvara på. Fördelen är att man kan minska mängden biomassa som dagens kraftvärmeverk använder under sommarhalvåret. Håller anläggningen i "några hundra år" så blir producerad energi rätt billig i alla.

ERIK SANDBLOM 2007-09-27        #3062
Florida Power & Light ska bygga en solvärmekraftanläggning för $2,4mdr. Den ska alstra 300 megawatt. Bygget startar 2008 och blir klart 2011.

http://www.sptimes.com/2007/09/27/State/FPL_unveils_plans_for.shtml

JOHAN ERLANDSSON 2007-12-04        #3861
Det verkar vara något samarbete (Destertec) på gång mellan länder i Mellanöstern, Afrika och Europa om elproduktion från koncentrerande solanläggningar, vilket ska kunna stå för en sjättedel av EU:s elförsörjning.

http://www.treehugger.com/files/2007/12/ambitious_solar_plan.php

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-04        #3865
Ett bra projekt som visar på den enda hållbara vägen vi egentligen har att gå. Det är naturligtvis vindkraft och solkraft som gäller för ett äkta hållbart framtida samhälle. Ska bli spännande att följa.

ERIK PIHL 2007-12-10        #3938
Mikael: Ang ditt tidigare inlägg: Solvärme och vindkraft har ju delvis olika användningsområden. Vi behöver inte ställa vind- och solenergi mot varandra, de behövs båda. Att solvärme inte byggs mer är på grund av pris (men det är ändå förhållandevis billigt och inte en förlustaffär om en inte förväntar snabba återbetalningstider), och på grund av att värmen produceras på sommaren. I Sverige stämmer det väldigt dåligt med den topp av värmeanvändning som ju är på midvintern. I vissa fjärrvärmenät är priset för värme nästan negativt på sommaren, eftersom mycket industriell fjärrvärme går in i näten. Lösningen ligger, tror jag, i de försök som görs att bygga säsongslager och spara solvärme till vintern. Det hade kunnat ha stor betydelse för energianvändningen i länder som Sverige. Jag tror att i vårt klimat (även med klimatförändringar) så är solvärme den teknik vi bör satsa på först, innan dyra solceller. Hybridtekniker är också intressanta, solceller som kyls med vatten. Cellen producerar då mer (effektiviteten minskar med ökad celltemperatur), och vi får dessutom varmvatten. Se länk.

http://www.arontis.se/

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-10        #3942
Erik, du har helt rätt i att både vindkraft och solkraft behövs och att de kompletterar varandra. Bedömningar som baseras på klimatnytta, ekonomi och långsiktig hållbarhet måste dock balanseras på ett klokt sätt i detta energipussel. Just nu bedriver hela världen en gigantisk och lite korkad balanseringssmetod som jag skulle vilja kalla "trial and error". Det känns som att man skulle kunna beskriva den balansen med relativt enkel matematik. Det vore väl något för kommande nobelpristagare att sätta tänderna i.

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-02        #4040
Erik Sandblom, du har helt rätt, CSP måste vara den bästa lösningen för världens energiförsörjning. Men den kan, som Erik Pihl säger, kompletteras med vindkraft i länder som Sverige. Jag hittade en CNN-artikel från anläggningen i Sevilla där det finns en videofilm att titta på. Filmen visar också hur det ser ut inne i "maskinrummet". Tänk om vi kunde förmå världens aktieplacerare att flytta kapital från onödig verksamhet till denna nödvändiga verksamhet.

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/11/12/eco.about.csp/index.html

ERIK SANDBLOM 2008-02-09        #4390
Vetenskapsradion hade något om detta i december. Sol från Sahara löser energiproblem En av trösklarna är säkerhetspolitiken: "Säkerhetsmässigt är inte Nordafrika någon stabil region, och solkraftverken kräver investeringar på många miljarder euro." Men är inte det just därför afrikansk solkraft är så bra? Ekonomisk utveckling brukar ju underlätta politisk stabilitet och demokratisk utveckling. Det är svårt att kriga med den man är beroende av, och det är därför handel ofta beskrivs som fredsfrämjande.

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-20        #4774
Intresset för CSP ökar snabbt i USA Jag har forskat lite i vilka företag som utvecklar CSP-tekniken för storskalig elproduktion. Har just nu hittat 19 stycken som jag kommer att följa upp. Många stora CSP-anläggningar är på gång i länder som USA, Spanien, Israel, Förenade Arabemiraten, Egypten, Algeriet, Marocko och Australien. I södra USA så börjar de stora elbolagen på allvar att intressera sig för CSP. En av anledningarna till det är stigande priser på naturgas och kol. Om elbolagen investerar i CSP-anläggningar så vet de på förhand den framtida kostnaden för elproduktionen vilket de inte gör om de satsar på kolkraftverk, naturgaskraftverk eller kärnkraftverk för elproduktion. För den som är intresserad så har jag hittat ett färskt radioprogram från USA med rubriken: The Potential of Solar Power. Där deltar personer från NREL, Ausra och Abengoa Solar.

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=88239836&sc=emaf

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-04        #4996
The Oil Drum har en mycket bra artikel om CSP. Inspirerande läsning som jag rekommenderar. Det går att lösa världens energiproblem för de kommande 500 åren eller mer om vi bara kan styra över kapitalet till rätt ställen.

http://anz.theoildrum.com/node/3791#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-05        #5008

"An area of desert around 250 km by 250 km covered with CSP power generation could supply all the worlds current electricity demand." Varför inte förlägga framtidens energikrävande industrier i ett bälte runt ekvatorn där solen lyser som mest? Tänk vilken framtid Afrika kunde ha med sin enorma tillgång på solenergi och mineraltillgångar. Det gäller för oss människor att börja tänka i nya banor när vi nu måste börja fasa ut olja, naturgas, kol och senare även uran.

ERIK PIHL 2008-04-07        #5017
Ja, det finns stora möjligheter här, och det är nog solkraft nere runt medelhavet och söderut som skall till om Europa skall klara energiförsörjningen utan kol och kärnkraft. Förutom själva verken behövs långa transmissionskablar, vad jag hört håller redan en HVDC-kabel från Algeriet på att prospekteras. Det är inte en dum idé att flytta industrier dit, men den tanken lär nog inte attrahera alla, vi kan ju "förlora" jobbtillfällen här hemma. Tänk också på att många industrier förutom energi också ofta kräver en hel del vatten... Afrika har än så länge mest fått krig och annan skit för sina naturtillgångar, så om de skall tjäna på ökenenergin så krävs det sociala reformer också. En fördel med solenergi är att den inte är så koncentrerad som olja, uran etc (om vi inte räknar med uran ur havsvatten som vissa pratar om). Det verkar som om att en koncentrerad naturtillgång ger upphov till konflikter (Irak t ex) så solenergi skulle kunna vara inte bara en miljö- utan även en fredslösning =)

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-07        #5018
Det var synnerligen klokt resonerat, Erik. Energin från solen flödar ju ned i ett väldigt brett bälte runt ekvatorn. Alla som bor i det bältet kan ta tillvara på den utspridda och lågkoncentrerade energin utan att behöva kriga sig till den. Möjligtvis så kan man tänka sig en del konflikter om markområden men annars så håller jag med om att solenergi = fredsenergi.

ROBERT ENGLISH 2008-04-08        #5023
Att det kan ge den afrikanska kontinenten nya möjligheter är ju bra men jag skulle vara tveksam att förlita mig på elkraft från regionen av säkerhetspolitiska skäl. Om vi sedan ska lägga etiska motiv bakom så är det tveksamma regimer i Algeriet, Libyen, Marocko och Egypten. Men ingenting är ju för evigt och kanske kan en spridd elproduktion gynna ländernas befolkning välfärdsmässigt och på sikt leda till ett mer demokratiskt system.

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-10        #5068
Saudi Arabiens oljeminister avfärdar biobränslen till fördel för solenergi Det här ser jag som en fantastisk nyhet. Tänk om de oljerika nationerna börjar putta in kapital i solenergibranschen? Med en årlig tillväxt på 50 procent så skulle man kunna täcka hela världens elförbrukning före år 2040.

http://www.tradearabia.com/news/OGN_141608.html

ERIK PIHL 2008-04-17        #5137
Nu verkar det faktiskt bli verklighet med ledningar från Afrika, det ser ut som om flera regeringar (däribland Frankrikes, Italiens och Tysklands) har planer på detta - åtminstone enligt en artikel i Ny Teknik.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article332675.ece

FREDRIK BERGMAN 2008-04-17        #5138
Erik P Oerhört positivt! Det som kändes som Utopia för bara några år sedan är alltså på väg att bli konkreta affärsplaner...? Skall man behöva bli svagt optimistisk igen nu alltså? (Vacklar ständigt mellan nattsvart pessimism och gripande efter halmstrån i min syn på den framtida världen! ;-) ) En fråga bara från en som vet väldigt lite om ägarstrukturer inom europeiska energibransch och om hur långsiktiga investeringar görs i nämnda bransch: Var är Vattenfall? Har inte svenska staten i sina ägardirektiv sagt åt sitt företag att ligga i framkant vad gäller framtagande av elenergi som inte är fossil/uranbaserad? Vattenfall är en av statens mest pålitliga mjölkkossor. Så varför inte bli delägare i dessa framtidsprojekt? Något hundratal miljoner är ju småpengar i sammanhanget... Blev mörkrädd häromkvällen när Josefsson satt i SVT:s Vetenskapsmagasinet och flinande sjöng kolkraftens (=CCS) lov... (Nu är jag pesssimist igen när jag tänker på det...!)

FREDRIK BERGMAN 2008-04-17        #5139
... ger jobb i Sverige oxå ==> ökad tillväxt här ==> Borg, Carlgren och Reinfeldt blir glada. "Se bara att det visst går att kombinera tillväxt och mijömedvetenhet!" Jättebra... (Är det ju iofs - ska inte vara allt för ironisk!)

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article331986.ece

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-17        #5143
Ja, det här var sannerligen en god nyhet. Att lägga pengar på en snabb övergång till solenergi låter mycket intelligentare än att bygga upp en otroligt dyr infrastruktur med CCS. En infrastruktur som sedan blir överflödig när kolet börjar bli för dyrt att använda för elproduktion. Men Josefsson och liknande gubbar gillar att spela ett högt spel (med jordens klimat och miljö). De gillar att chansa. Det är därför de sitter på så höga poster.

ERIK PIHL 2008-04-18        #5157
Personligen blir jag nästan glad av att inte Vattenfall, EON m fl investerar i anläggningarna. Bättre om afrikanerna får äga dem själva, än att utländska företag tjänar alla pengarna. För övrigt så skall europeiska företag ha försökt köpa mark som lämpar sig för CSP men blivit nekade - jag kan dock inte bekräfta detta 100%. Jag tycker dock inte att detta på något sätt ändrar iställningen till tillväxt. Tvärt om så hotar den globala ekonomiska tillväxten solkraftverken, eftersom den höga efterfrågan på stål mm gör att smide till ångturbinerna mm blir mycket dyrare och tar flera år mer att tillverka. Att bygga en massa ledningar till Afrika och en sju******s massa kraftverk där nere går inte på en dag, eller ens ett decennie. Så även om detta är ett hopp för framtiden, så är det bästa sättet att idag minska CO2-utsläppen att minska sin energianvändning.

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-19        #5174
Håller helt med dig om att en stor del av kakan bör tillfalla de afrikanska länderna. Men utan kapital från industriländer eller från Mellanöstern så blir en eventuell utbyggnad väldigt långsam. Och jag tror att det är nödvändigt med en så snabb utbyggnad som möjligt. Med tanke på hur snabbt ett land kan bygga upp en krigsindustri så tror jag definitivt att det går att åstadkomma betydande energimängder från solkraft på 10 år. När det gäller din oro för tillväxt så har jag funderat runt begreppet noll-tillväxt men fortsätter att skriva om det i tråden: Ekonomisk tillväxt - problem eller möjlighet?

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-01        #5266
Hittade en till artikel om solkraftsprojektet Desertec i Afrika. Intressant läsning för de som önskar att även barn och barnbarn ska ha tillgång till energi efter att olja, naturgas, kol och uran tagit slut eller blivit för dyrt att använda.

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,550544,00.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-12        #5345
Australien upptäcker solen Australiensiska vetenskapsmän säger att ett fem kvadratmil stort område med solpaneler kan täcka hela Australiens behov av energi. Och tänka sig - det är en politiker som driver frågan.

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/05/12/2242025.htm

THEODOR ADOLFSSON 2008-05-13        #5349
Men Australien har ju inte så många invånare. Färre än 25 miljoner.

MARTIN ANDERSSON 2008-05-13        #5351
Förutsättningarna är alltså utmärkta med mycket sol, gott om mark och litet energibehov. Perfekt ställe att utvekla tekniken på.

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-28        #6052
USA:s regering stoppar utbyggnaden av solkraft Anledningen till stoppet är att man påstår att det behövs två års studier för att se hur anläggningarna påverkar växt- och djurlivet. Ska man skratta eller gråta? När det gäller att få tag i olja så är man beredd att skövla hur stora landområden som helst. Har ni t.ex. sett bilder från Alberta i Kanada? På samma sätt så förstör man stora landområden när man bryter kol i dagbrott. För att inte tala om uranbrytning. Det är som att det är fan själv som styr.

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/06/27/easolar12

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-05        #6172
Indien bygger varje år ut solenergi som motsvarar ett kärnkraftverk Det har blivit väldigt populärt att tala om Kina och Indien som världens stora nedsmutsare. Men Kina har ambitiösa miljöprogram och det har även Indien. Indien har som mål att bygga 1000 MW CSP och 1000 MW PV per år. För att förstå skalan i det hela så kan man säga att en kärnkraftsreaktor brukar ligga på 1000 MW. Indien har även ett energieffektiviseringsprogram på 10.000 MW som löper från 2001 till 2012. Tänk er det i land där nästan hälften av befolkningen saknar elektricitet!!! Personligen så gillar jag indier för deras milda och ödmjuka sätt. De är inte lika aggressiva och fula i mun som vi europeer och amerikaner. Att som Europa och USA diktera världen med aggression och girighet tillhör inte framtiden för ett vist mänskligt kollektiv. Ser man objektivt på det hela så är det europeer och amerikaner som förstör livsvillkoren på planeten. Inte f-n är det de fattiga människorna som kallas för terrorister som förstör planeten. De protesterar bara för att de håller på att bli utrotade av europeernas och amerikanernas aggressiva och planetförstörande livsstil. Mänskliga rättigheter är den rikes sätt att skämta under tiden han utrotar.

http://www.greencarcongress.com/2008/07/devil-in-the-de.html#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-05        #6173
Fan själv misslyckades att stoppa utbyggnaden av solkraft i USA Som jag skrev tidigare här ovan så stoppade USA:s regering utbyggnaden av solkraft. Det stoppet har nu hävts. Antingen så har fan själv mjuknat eller ochså har starka goda krafter besegrat honom.

http://www.autobloggreen.com/2008/07/04/solar-moratorium-full-speed-reverse

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-13        #6254
Medelhavsunion för storskalig solenergi Om det här initiativet från Sarkozy innebär en stabilisering av regionen för att kunna bygga storskaliga solkraftsanläggningar, då är jag beredd att hylla den lille fransmannen. Han kanske har mer bakom pannbenet än man kan tro. Så här skriver DN: Den tyska förbundkanslern Angela Merkel förklarade att Frankrike och Tyskland planerar att hålla en gemensam konferens om solenergi som kraftkälla i Medelhavsområdet. Nu håller jag tummarna för att det här kommer att leda till något bra.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=804295

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-15        #6290

Michael Straub, Office Manager, på The Club of Rome skickade ett e-mail till mig om ovanstående toppmöte mellan medelhavsländerna. Michael är pressansvarig och marknadsföringsansvarig på TCOR som i sin tur är initiativtagare till sol- och vindenergiprojektet Desertec. Den nu upprättade medelhavsunionen bygger på TCOR:s koncept och har som mål att stabilisera regionen för att kunna bygga ut storskalig sol- och vindkraft runt medelhavsländerna. Norra afrika har den överlägset största energiproduktionspotentialen och därför så avser man att binda ihop kontinenterna med ett nätverk av högeffektiva HVDC-kablar vars överföringsförluster är så små som tre procent per 100 mil. Inom unionen så kallar man det för the "Solar Plan". Det här är banne mig det största, klokaste och mest långsiktiga industri- och fredsprojekt som jag någonsin hört talas om. Samtidigt är det bästa sättet att dämpa den inflation som nu hotar hela världsekonomin. De människor som inte stöder detta projekt borde förvisas till en annan planet. Läs mer på länken nedan. Där finns även länkar till artiklar i övrig press i Europa, Mellanöstern och Afrika som beskriver vilken reaktion det fått i olika länder och hos deras makthavare. Så här summerade Michael toppmötet i Paris den 13 Juli: - On Sunday, Chancellor Angela Merkel presented the solar plan on the UfM conference in Paris (positive reactions in press e.g. by Heads of States of UK, Tunisia, Algeria) - German newspaper "Handelsblatt" quotes a paper: 20GW till 2020, electricity exports to Europe planned, in autumn German BMU Minister Sigmar Gabriel (SPD) plans an international conference for the solar plan in Berlin [As a representative of the Arab side and a strong supporter of the DESERTEC Concept, HRH Prince Hassan bin Talal of Jordan has been asked by the French Minister for Energy and the Environment to work out a proposal for that workshop.] Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean (Paris, 13 July 2008): - The recent activity on energy markets in terms of both supply and demand, confirms the need to focus on alternative energy sources. - Market deployment as well as research and development of all alternative sources of energy are therefore a major priority in efforts towards assuring sustainable development. - The Secretariat is tasked to explore the feasibility, development and creation of a Mediterranean Solar Plan. (its composition, size and location will not be decided before a November meeting of foreign affairs ministers) - Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier plans that a feasibility study should be started in autumn about building solar plants in the deserts of North Africa and transmission to Europe He said: "It [the solar plan] is a project that is particularly close to my heart" [The new study may build on the studies MED-CSP, AQUA-CSP and especially TRANS-CSP by Dr. Franz Trieb from the German Aerospace Center (DLR)]

http://www.desertec.org/

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-16        #6311
Gordon Brown i högform Vid ovanstående möte i Paris så höll Gordon Brown ett av de mest kraftfulla talen jag läst av en ledare. Det är verkligen skönt att se den ena ledaren efter den andra ta av sig nattmössan. Kanske kommer överutbudet på nattmössor snart att sänka inflationen? I alla fall så börjar jag att gilla den lite surmulne engelsmannen. Han kan ha något betydelsefullt bakom pannbenet. Från Browns tal: To achieve such a target we will need to see the mass production of electric vehicles - conventional hybrids, plug-in hybrids, and fully electric vehicles. Electric vehicles are now available on our roads - but they are specialist cars and vans available only in small numbers. I want to see the mass production of hybrid and electric drive technology in ordinary family models. And now I believe it is time for a major investment in the development of solar power. The IEA suggests that additional investment of up to 215 million square meters of solar panels will be needed every year to 2050. And particularly in the Mediterranean region, concentrated solar power offers the prospect of an abundant low carbon energy source. Indeed, just as Britains North Sea could be the Gulf of the future for offshore wind, so those sunnier countries represented here could become a vital source of future global energy by harnessing the power of the sun. Jag funderar på om det inte vore klokt att köpa upp världens alla nattmössor för att minska risken att våra ledare återfaller till drömmarnas värld.

http://europe.theoildrum.com/node/4300#more

ANTON STEEN 2008-07-16        #6312
Visst är det bra med ledare som predikar för massproduktion av elbilar. Fast om det är det bästa talet av en ledare vet jag inte. Den titeln håller jag på till någon som predikar att vi inte skall köra så mycket bil överhuvud taget.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-16        #6314
Ja, du har kanske rätt. Bilar och elbilar bör i framtiden kanske bara tillåtas utanför tätbebyggt område. Inom tätbebyggt område så kan folk gå, cykla, samt åka kollektivt. Det jag uppmuntras av är att det sker en mental tillväxt. Förståelsen för nödvändigheten av ett långsiktigt hållbart samhälle ökar bland våra politiker och bland väljarna. Det gör att politikerna vågar ta initiativ till förändring i rätt riktning. Hade Gordon Brown hållit samma tal för fem år sedan hade han blivit inspärrad. Nu skapar hans tal framtidstro för människor och kan samtidigt ge europeisk industri ett lyft för att kompensera alla de företags- och industrinedläggnigar som kommer att ske när vi passerar peak oil.

JOHAN ERLANDSSON 2008-08-22        #6902
Nu får vi se storskalig produktion av CSP i (Fucking) Åmål.

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/motor/article396996.ece

FREDRIK BERGMAN 2008-12-02        #8292
Spanska soltornet i Sevilla (som omtalas här ovan) och mer om solkraft avhandlades i förra veckan i SVT:s Vetenskapsmagasinet. Liksom det där med HVDC-kablar på medelhavets botten. (Detta även nämnt i annan tråd idag, men nu på rätt plats.)

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=32256&a=1324727&lid=puff_1324606&lpos

ERIK PIHL 2008-12-02        #8293
Jag kom nyss hem från Kalifornien där några företag utvecklar nya CSP kraftverk enligt gamla principer, men med smarta lösningar för att hålla kostnader nere. Verkar otroligt lovande! www.esolar.com och www.ausra.com

JOHAN ERLANDSSON 2009-03-13        #9825
Solel från Afrika blir mer och mer realistiskt! "- Koncentrerad solenergi som fångas in av paraboliska paneler är oerhört attraktivt. Solenergin lagras i saltmagasin i 400 graders värme vilket innebär att man kan köra ångturbinerna dygnet runt, säger Gunnar Asplund. Han menar att det egentligen inte finns någon energikris. Det handlar bara om att kunna överföra energin långa avstånd från producenterna till konsumenterna. - Allt hänger på transmissionen, säger Gunnar Asplund. Han lyfter fram ABB:s nya stora projekt i Kina där ABB bygger en 200 mil lång 800 kV-ledning från en av Yangseflodens bifloder till Shanghai. - Det är lika långt som från Nordafrika till södra Sverige, säger Gunnar Asplund."

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article536945.ece

ERIK PIHL 2009-03-13        #9831
En detaljerad studie på hur överföring från MENA (Middle East/North Africa) till EU skulle kunna se ut gjordes 2006 av DLE - tyska luft- och rymdforskningsinstitutet. Bygger just på HVDC och Ultra-HVDC på 500-800 kV. Se länk. Jag tror dock mer på de tekniker som jag länkar till i inlägget ovan, än de (parabolic trough) som Gunnar Asplund talar om. Han blandar förresten ihop det, de 400-gradiga saltmagasin som paraboliska tråg använder har runt 3 h lagring. Det är torn med salttemperaturer på nästan 600 grader som har dygnslagring (15 h). KVA släpper snart en mycket detaljerad review på koncentrerande solenergi - stay tuned!

http://www.dlr.de/tt/trans-csp

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-19        #10745
Australien ska bygga världens största solanläggning säger de, 1000 MW. Tekniken är inte bestämd, men vi kan väl gissa att det blir CSP?

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article578310.ece

ERIK PIHL 2009-05-19        #10756
Nyss publicerades en detaljerad rapport på CSP av Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott (länk). Jag står som författare så tar gärna emot frågor.

http://www.kva.se/KVA_Root/publications/committees/energy_report3.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-17        #11181
4000 miljarders tysk solsatsning i Sahara ska ge 15 % av Europas elbehov. Vad sägs, Erik?

http://www.dn.se/ekonomi/jattesatsning-pa-solenergi-i-sahara-1.892717

ERIK PIHL 2009-06-17        #11184
Ja, jag hörde om det idag. Det är grymt häftigt! Nu står det inte ordagrannt att det handlar om CSP, men det borde i huvudsak vara detta det rör sig om. Ett sånt här projekt behöver nog använda flera tekniker för att dels testa vilken som är bäst, dels få tillräcklig produktionskapacitet, samt utnyttja olika teknikers karaktäristika vad gäller exempelvis energilagringsförmåga. Jag räknade lite snabbt på det och tror det rör sig om i storleken 130 000 MW installerad effekt. Svårt att räkna på dock, ingen har gjort CSP i sådan skala innan. Jämför med att när Europa byggde ut kolkraft som mest, någon gång på 70-talet, så byggdes 11 700 MW på ett enskilt år. Blir spännande att se hur fort de kan bygga ut produktionskapacitet för turbiner etc. Snabb uppskalning blir en svår utmaning. Det problemet finns dock för i princip all alternativ kraft, och jag tror CSP kan byggas ut fortare än det mesta annat. Det blir väl etappvis utbyggnad över 20-30 år skulle jag tro. Om det blir av, vill säga.

MATTIAS CARLSSON 2009-07-13        #11458
Ytterliggare ett steg på vägen mot storskalig solelsproduktion i Nordafrika och Mellanöstern. Om allt går som tänkt så ska el börja levereras till Europa om 10 år. "Vid en ceremoni i Frankfurt på måndagen skrev storföretag som Eon, RWE, Siemens samt svenskschweiziska ABB och finansjättar som Deutsche Bank och Munich Re under en avsiktsförklaring om samarbetet. Det utlovas att DII inleder en studie av byggförutsättningarna i höst, en studie som ska vara klar om tre år. Därefter ska ett nätverk av stora solfångare sättas upp i Sahara med omnejd. Enligt Desertecs planeringskarta kan detta sträcka sig mellan Mauretanien i sydväst, Arabiska halvön i sydöst, Mellanöstern i nordöst och Spanien i nordväst."

http://www.e24.se/makro/varlden/artikel_1443937.e24

MATTIAS CARLSSON 2010-01-04        #13422
Enligt The Guardian så kommer nio EU-länder inom kort skriva på ett samarbetsavtal med målet att bygga ett gemensamt elnät i Nordsjön. Tanken är att man ska binda ihop havsbaserad vind- och vågkraft med skandinavisk vattenkraft och slutkonsumenter i länder som idag till övervägande del är beroende av bränslen för sin elproduktion (Storbrittanien, Tyskland, Benelux). Kostnaden förväntas bli kring 30 miljarder Euro. "More than 100GW of offshore wind projects are under development in Europe, around 10% of the EUs electricity demand, and equivalent to about 100 large coal-fired plants. The surge in wind power means the continents grid needs to be adapted, according to Justin Wilkes of the European Wind Energy Association (EWEA). An EWEA study last year outlined where these cables might be built and this is likely to be a starting point for the discussions by the nine countries. ... Norways hydro plants – equivalent to about 30 large coal-fired power stations – could use excess power to pump water uphill, ready to let it rush down again, generating electricity, when demand is high."

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/03/european-unites-renewable

FREDRIK BERGMAN 2010-01-08        #13435
idag behandlade P1 Morgon i ett inslag tyska Desertec och deras planer på storskalig elproduktion i Sahara.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3356392

JOHAN ERLANDSSON 2010-09-17        #15779
1000 MW CSP-anläggning i USA på gång. Störst hittills säger Ny Teknik, även om de tidigare rapporterat om en lika stor anläggning i Australien.

MATTIAS CARLSSON 2011-10-13        #19238
Tidigare i den här tråden har stora internationella elnät diskuterats. Nu ansöker ett elnätsbolag - där Vattenfall är delägare - om att få bygga en av länkarna i ett sådant nät. Det gäller en 570 km lång kabel på 1400 MW mellan Skottland och Norge.

En anslutningspunkt i närheten av Peterhead i nordöstra Skottland har identifierats. I Norge kommer snart en anslutningspunkt att väljas ut. När HVDC-länken tas i drift blir det första gången som Skottlands elnät är direkt anslutet till ett elnät på det europeiska fastlandet. Ambitionen är att NorthConnect ska tas i drift innan 2020.


JOHAN ERLANDSSON 2011-11-14        #19381
Desertec-projektet rullar på enligt plan. Den första 500 MW-anläggningen börjar byggas i Marocko 2012 och förväntas ta 2-4 år att bygga.

http://www.ecogeek.org/solar-power/3633-huge-sahara-desert-solar-project-to-break-ground-n

ERIK PIHL 2011-11-14        #19387
Det har just släppts en rapport om CSP från de europeiska vetenskapsakademiernas råd, EASAC. Både bra som ingång till att förstå tekniken, och som update av vad som är på gång.

http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article//concentratin.html

(Undertecknad är editor till ett av kapitlen)

MATTIAS CARLSSON 2011-11-18        #19403
Anläggningen på 500 MW i Marocko som Johan nämner ovan har nu fått finansieringsstöd från Världsbanken med flera. Första fasen är att bygga en kapacitet på 160 MW. Anläggningen invigs 2014.

MATTIAS CARLSSON 2012-03-15        #20207
Studie om en eventuell HVDC-ledning från Island till Storbritannien. Tanken är att producera el från geotermisk energi på Island som sedan exporteras till Storbritannien och där ersätter fossil elproduktion. Nägra av slutsatserna är att:

(a) there should be no major difficulties in the manufacture and laying of submarine cables of length and type necessary for the Link,
(b) availability of the connection should be at least equal to that of new coal/gas and nuclear plant, and
(c) cost of delivered energy would be very competitive with offshore and onshore wind, and of new coal/gas and nuclear plant

Logga in för att svara


Produkter

Solfångarsystem (2)
Solceller (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Småskalig vindkraft (34)
Energimätare (3)
Standby-stoppare (1)
El (3)
Belysning (1)
Energikonsulter (2)
Vindandelar (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3479 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik