Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Centern: Bara miljöbilar från 2015

JOHAN ERLANDSSON 2007-08-25        #2885

Jag hörde att Centern kommer att föreslå att bara miljöbilar ska få säljas från 2015. Det är väl bra att de vill göra något, fast jag hade föredragit att de hade angripit själva resursanvändandet och utsläppen istället. Det hade varit att gå rätt på problemet. Att ha miljöbilsbaserade policies innebär att man får massa krångel med definitioner på vad som är en miljöbil och att man inte stimulerar ett ändrat resebeteende. 500 mil eller 5000 mil per år spelar ingen roll med deras angreppssätt. Dagens system, där en bil som släpper ut 119 gram CO2 per kilometer kallas "miljöbil" och en som släpper ut 121 gram inte är det och därmed går miste om en hel massa subventioner tycker jag faktiskt är ganska knäppt. Direkta skatter på det som orsakar problem är ett enkelt, effektivt, rättvist och tydligt sätt att stimulera både teknikutveckling och beteende. Konkret innebär det mycket dyrare fossil bensin, diesel, gas och fultillverkad el men också att biodrivmedel som har andra negativa effekter som t.ex. konkurrens om jordbruksland ska beskattas. Helt enkelt att dåliga aktiviteter får bära sina samhälleliga kostnader, eller på fint språk att internalisera externaliteterna. Begreppet miljöbil slipper jag gärna.MIKAEL JOHANSSON 2007-08-25        #2890
Johan, på många sätt har du rätt i det du skriver om "miljöbilar". Men följer man utvecklingen av "miljöbilar" så har faktiskt EU:s koldioxidgräns på 120 g/km gett ett otroligt resultat (som du också skrivit om). Den ena biltillverkaren efter den andra tar nu fram bilar som ligger under det gränsvärdet. En annan fördel med en sådan gräns är att den är tydligt för allmänheten samt att den är mätbar. Den biltillverkare som presenterar en ny bil som släpper ut 121 g koldioxid per kilometer har totalt misslyckats med sitt ingenjörsarbete. Angående centerns förslag så skulle det kunna gynna våra inhemska bilproducenters förhoppningsvisa satsning på plug-in hybrider och Vattenfalls förhoppningsvisa satsning på en rikstäckande infrastruktur med snabbladdningingsstationer för plug-in bilar.

ERIK PIHL 2007-08-27        #2898
Johan: Skatter är en väg att gå men ett stort problem är priskänslighet. Att åka bil är inte billigt idag, men vissa har pengar nog att betala nästan vad som helst för att få åka sin bil. Någon krona Den stora skillnaden i inkomster gör att miljöpolitik som är enbart ekonomiskt inriktad blir lite skev. Vissa kommer att slås ut fullständigt, innan andra börjar påverkas på allvar. Parallellt med höjda bensinpriser så kan det därför vara smart att ha åtgärder som bättre framkomlighet för lokaltrafik på bilarnas bekostnad, och att det faktiskt inte GÅR att köpa stora bensinslukande bilar. Licens för att ha SUV kanske? (de är ju dessutom bevisat livsfarliga i trafiken) Detta förutsatt att miljöbilarna får en definition för resursförbrukande, oavsett bränsle, inte bara CO2-utsläpp. En bil som sörplar 3 liter etanol per mil bör inte få klassas som miljöbil. Om Centerns förslag är en del i ett led av seriösa miljöåtgärder, så ser jag inget dåligt i det. Om det däremot bara är ett sätt att försvara dagens bilism och ge lantbrukare mer pengar för etanolförsäljning, så är det inte mycket att hurra för.

MIKAEL JOHANSSON 2007-08-27        #2900
Erik, vad är det för fel i att lantbrukarna bygger upp en ny näring och tjänar pengar på det? De driver ju näringsverksamhet som vilken annan företagare som helst. Är det inte bra med en ny näringsverksamhet som ger skatteintäkter till svenska staten i stället för att pengarna går till arabstater. Dessutom så skapar det sysselsättning på många orter som annars är hårt drabbade av arbetslöshet.

MAGNUS BILLBERGER 2007-08-29        #2903
Erik: jag hakar mer än gärna på en "bättre" miljöbilsdefinition. Jag tycker också att det är snett att bara fokusera på CO2. Man kanske kunde väga in andra miljöaspekter, men räkna om dem i CO2-ekvivalenter? Med tanke på att det i produktionsledet gå åt energimängder i samma storleksordning som i bränsle under bilens livstid så kanske även den aspekten borde vägas in?

ERIK PIHL 2007-08-29        #2904
Mikael: Låt mig förtydliga: det är fel om det BARA är ett sätt att ge lantbrukare större intäkter, utan att egentligen bry sig om miljöeffekter. Magnus: Det finns andra miljöproblem än klimatförändring, allt kan inte räknas om i CO2-ekvivalenter. Annan miljöpåverkan av bilism (med etanoldrift) är utarmning av biologisk mångfald, övergödning, marknära ozon, partiklar, tungmetaller, trängsel etc. Ren resursanvändning borde åtminstone tas med, hur mycket energi som bilen använder, oavsett CO2-utsläpp. Bioresurserna är kraftigt begränsade globalt sett, så om inte bilarna blir mycket snålare så kan vi aldrig ersätta oljan. Påverkan i i produktionledet bör också tas med på sikt, men det följer nog ganska väl bränsleförbrukning. En tung bil både drar mer i drift och kräver mer energi&resurser vid tillverkan.

MAGNUS BILLBERGER 2007-08-29        #2905
Erik: Jodå jag är medveten om vidden av miljöpåverkan från bilar. Och visst skulle man helst mäta bilars påverkan med en mer logisk "miljöparameter". Min tanke med omräkning i CO2-ekvivalenter kommer av att detta inom bilbranschen blivit ett etablerat mått. Givetvis ska dessa CO2-ekvivalenter försöka täcka in alla miljöaspekter inte bara klimatet.

ERIK SANDBLOM 2007-08-29        #2906
Jag kan till viss del hålla med om att rika människor kan betala alla avgifter och fortsätta med sina miljöfarliga vanor. Men om avgifterna påverkar tillräckligt många vanliga dödliga, så tror jag miljövänligt beteende blir kulturellt betingat, och då påverkas även de som har hur mycket pengar som helst. Samtidigt som man inför miljöstyrande avgifter kan man göra det attraktivt rent praktiskt att leva miljövänligt. Ta Köpenhamn och Amsterdam som exempel, där en tredjedel av befolkningen cyklar till jobbet. Jag tror många uppfattar det som en attraktiv livsstil. Då minskar man stadsjeepens relativa attraktivitet. Den förvandlas från statusmarkör till vulgärmarkör. Cykling i Stockholm verkar fortfarande vara något för orädda, på grund av biltrafiken ("hotfullt morrande plåtmonster") och därför kan stadsjeepen uppfattas som relativt trygg och attraktiv. Skulle man minska biltrafiken och ta bort en del fula konstruktioner som t ex bilbron söder om Centralen, så skulle man tippa attraktiviteten bort från stadsjeepen och mot cykeln. Miljöstyrande avgifter kan alltså påverka även väldigt rika människor, om de införs tillsammans med åtgärder för att höja attraktiviteten för miljövänligare beteende.

MATTIAS CARLSSON 2007-08-29        #2908
Utrikesdepartementet ger idag ut en rapport om jämställdhet och klimatförändringar (bifogas). Har bara skummat lite, den verkar vara väldigt intressant. Där (s.51/89) står bland annat att en liten grupp - 10% av alla bilförare, främst män - står för omkring 60% av allt bilkörande (oklart om det är bara privatbilism, eller om det även inkluderar yrkestrafik), medan 40% av alla förare kör mindre än 2,5 km i snitt per dag. Även om dessa uppgifter handlar om förare, och inte om bilinnehav eller bilåkande kan man ändå se att det är stora skillnader mellan hur mycket olika personer använder sina bilar. Det är naturligtvis viktigare att de som kör mycket bil, har bränslesnåla bilar med små utsläpp. Medan det spelar mindre roll vilken typ av bil de som kör lite bil har. Då är inte det viktigaste hur stor andel av de sålda bilarna som är miljöbilar. Det är viktigare att en så stor del som möjligt av det totala bilkörandet sker med miljöbilar. Därför är det förmodligen mer samhällsekonomiskt effektivt att påverka bilköpandet och bilåkandet med bränslepriset än med inköpspriset på bilen. SvD skriver en artikel om rapporten: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16915396.asp

http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/rapport_svenska.pdf

MIKAEL JOHANSSON 2007-08-29        #2910
Magnus, blir det inte väldigt svårt att göra ett rättvisare miljöindex som du föreslår? Vill man beskriva alla miljöpåverkande faktorer som en tillverkad bil ger upphov till så måste man nästan räkna procent av samhällets totala miljöpåverkan något antal år bakåt i tiden. En av ingenjörerna som jobbar på bilfabriken har åkt till jobbet i en Porsche under sommarhalvåret och i en V70 under vinterhalvåret på en väg som Vägverket har breddat för att klara bilfabrikens ökande transportbehov. Hans rike far hade rått han att ta sin examen på det av Skanska nybyggda universitet i grannstaden trots att han var tvungen att åka i sin Porsche 14 mil per dag ... Kanske överdriver jag här ovan. Men faktum är att förra regeringen lovade GM, när striden stod om vilka europeiska bilfabriker som skulle tillåtas överleva, att transportlederna från Saabs fabrik i Trollhättan skulle byggas ut. Så hur ska man räkna ut olika bilars miljöindex på ett sätt som är rättvist för biltillverkare i världens alla länder? Länder med helt olika infrastrukturer och energisystem.

MAGNUS BILLBERGER 2007-08-30        #2911
Jo nog är det det svårt att får till ett "helt" rättvist miljöindex. Att göra förbättringar från nuvarande är dock betydligt lättare. Det jag stör mej på med miljöbilsindexet är den extrema tonvikten på CO2 med fossilt ursprung. Samma enögda fokus återkommer förstås ganska generellt just nu. Vad jag menar är att vi har ett antal minst lika angelägna miljö- och samhällsproblem att handskas med. Ett enögt fokus kan totalt sett leda till större skada på resten av helheten än nyttan som görs på fokusfrågan.

MIKAEL JOHANSSON 2007-08-30        #2913
Kanske kan man se fokuseringen runt CO2 som ett dragplåster för de övriga miljövärden som du anser bör tas hänsyn till. Jag tror faktiskt att det är fokusering runt CO2 och växthuseffekten som har fått den breda allmänheten världen över att reagera de senaste åren. Och det är just denna folkliga reaktion som är så viktigt för att våra politiker ska få mandat att genomföra miljöförbättrande åtgärder i riktning mot ett samhälle som är hållbart i 500 år eller mer.

JOHAN ERLANDSSON 2007-09-10        #2978
Jag har i alla fall norrmännen på min sida... :-) "Efter den 15 oktober kommer biltillverkarna inte längre få kalla sina bilar för miljövänliga i sin marknadsföring. Det är det fristående förvaltningsorganet Forbrukerombudet som har fastställt att det är vilseledande reklam att kalla en bil för miljövänlig. Bente Overli, sektionschef på Forbrukerombudet, menar att vissa bilar kan vara mindre skadliga för miljön än andra men att samtliga bilar är miljövådliga. ... Eftersom den svenska regeringen, statliga verk och kommuner själva använder sig av begreppet miljöbil kommer vi knappast få ett liknade förbud i Sverige. "

http://www.automotorsport.se/nyhetsmall.asp?version=58667

JOHAN ERLANDSSON 2007-09-19        #3026
Jag var kanske på lite dåligt humör när jag skrev första inlägget. Centern har ju faktiskt inte sagt att de inte vill genomföra andra åtgärder också. Och man får väl acceptera att det blir lite orättvist vid gränsdragningar för när en bil ska premieras och inte (jag skrev att det var orättvist för 121-grammarna). Fast samtidigt är det ett lite konstigt angreppsätt av en annan anledning. År 2015 kommer det fortfarande vara så att en del bilar har mindre miljöpåverkan än andra, men enligt Centern så kommer då alla bilar att likställas? Vore rimligare med tre nivåer, där den bästa klassen premieras, som idag, för att driva på utvecklingen ytterligare. Fast jag tycker inte att ordet miljöbil behöver användas. Ett förbud på den sämsta klassen tror jag inte behövs. Ska man förbjuda Ferraris så borde man också förbjuda en väldig massa andra saker. Jag tror att det är att gå för hårt fram. För mig räcker det med att göra dåliga drivmedel ordentligt mycket dyrare och eventuellt införa lite extra piskor, t.ex. dyrare biltullar. Och så ska det naturligtvis stå tydligt när man köper bilen att den tillhör bottenskrapet när det gäller miljöpåverkan.

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-07        #7059
Moderaterna kommer nu med ett utspel där man menar att nya bilar ska få släppa ut maximalt 95 g CO2 per km. Från naturskyddsföreningen är man överaskad och kommenterar förslaget som extremt radikalt. Personligen tycker jag förslaget är lovande, men jag ifrågasätter starkt NSF:s synpunkt att detta skulle innebära ett genomsnitt på 60-65 g CO2 per km. NSF gör i den bedömningen misstaget att anta att det kommer att finnas en fördelning av utsläppsnivåer på olika bilar snarlik dagens. Om ett såpass drastiskt förslag går igenom så är det mer troligt att större delen av nybilarna hamnar precis på gränsen.

http://www.svd.se/naringsliv/motor/artikel_1680107.svd

ERIK SANDBLOM 2008-09-07        #7060
Begränsningen gäller inte förrän 2020, så det är väl inte särskilt radikalt. Vi har 100 månader på oss att börja minska klimatutsläppen. Så jag vill hellre se gränser närmare i tiden, även om dom är lite högre. Om moderaterna får igenom det på EU-nivå vore det kanske positivt även på kort sikt genom att biltillverkarna kanske slutar utveckla törstiga modeller. The Guardian: We have only 100 months to avoid disaster

Logga in för att svara


Produkter

Konverteringskit elcykel (3)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Elcyklar (49)
Trikar (16)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Konferenstjänster (2)
Cyklar (6)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3325 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik