Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Att inte äga bil

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-03        #3081

Jag möter hos de allra flesta en grundsyn som går ut på att det är mer "normalt" att äga bil än att inte göra det. Kompisar, politiker, ja till och med många som är engagerade i miljöfrågan. Bilägande är norm, och hela vårt samhälle och våra liv planeras utifrån det perspektivet. Att vara vuxen, särskilt med barn, och inte ha bil betraktas som udda. Jag har själv ägt bil under en majoritet av tiden sen jag tog körkort vid 18 års ålder, och jag kommer säkert skaffa en igen. Men just nu är jag bilfri, och det har gett en del insikt om hur mycket som är anpassat till bilen, men även om fördelarna med att inte äga bil. Lägre kostnader, inga fixande med service och underhåll, ingen fönsterskrapande, mer motion, trevligare långresor (på tåget), mer kontakt med och stöd till mina lokala näringsidkare i kvarteret istället för de anonyma stora shoppingcentrumen, mindre risk att bli en av hundratals döda i trafiken... Och nu har jag inte ens nämnt miljöfördelarna. Med annan samhällsplanering, bättre kollektivtrafik, bättre tåg, bättre cykelbanor, fler bilpooler och en annan syn på bilägande så skulle säkert en betydande andel av befolkningen klara sig alldeles utmärkt utan bil. Och kanske också tycka att det är skönt att slippa den.ERIK SANDBLOM 2007-10-03        #3082

Kul bild, han som ser ut genom fönstret! Vi är redan många som är bilfria, det talas bara inte så mycket om det. Den enda statistik jag hittat berör Jönköpings kommun, där 42% av familjerna var bilfria år 2000. Biltätheten i Jönköping då låg på 440 bilar per tusen invånare. Idag är nivån på 357 i Göteborg, så kanske är hälften av alla familjer bilfria i Göteborg? Ett bra ställe att börja är kanske att kräva fram uppgifter på andel bilfria familjer i sin hemkommun? Uppgifterna kunde vara intressanta inte minst för företag som sysslar med bilpooler.

http://www.jonkoping.se/download/18.3b2e510a10900a3344680004617/personbilar

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-03        #3086

Jag bytte bild för att den var för liten, men här är han som blickar ut över köerna! :-) Du är inte dålig på att leta fram statistik! Det var lite förvånande för mig att det var så många hushåll som var bilfria. Är familj detsamma som hushåll i statistiken tro? Är ensamma gamla damer och studenter kanske varsin familj?

ERIK SANDBLOM 2007-10-03        #3087
Enligt wikipedia är en familj inom sociologin en grupp av individer som förenas genom släktskap. Så det verkar vara 42% bilfria bland flerpersonshushåll! Det hade man kanske inte trott. http://sv.wikipedia.org/wiki/Familj_(släkt) Även om siffran 42% även omfattar enpersonshushåll så är det rätt intressant. Om man gör tankeexperimentet att en del av dom övriga 58% inte använder bilen måndag-fredag så blir det väldigt intressant att se hur mycket bilarna prioriteras i förhållande till hur många det är som verkligen använder bilarna i sin vardag. Kombinerat med Vägverkets uppgift om att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer så verkar det som att bilismen har en stor "mindshare", i förhållande till det utförda transportarbetet.

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1588.aspx

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-04        #3092
Känner mej manad att belysa en annan sida av denna fråga. Hur stor betydelse har bilägandet för olika hushåll? Vilka skulle konsekvenserna bli av att börja leva bilfritt? För egen del skulle jag förlora en stor del av den tid jag har tillsammans med min familj och för egen fritid. Bara restiden varje dag ökar minst 80 minuter och sedan tillkommer pusslandet med hämtning och lämning på dagis, matinköp osv. Givetvis ska man i sådan fall börja resonera om hur mycket man kan gå ner i tid och gå jämt upp med avseende på minskade reskostnader. Jag har försökt göra en sådan uppskattning och jag skulle behöva gå ner till 60-70% av heltid och skulle då få det väldigt tufft med ekonomin. Vi skulle också tvingas avstå från mycket av umgänget med släkt och vänner. En kollektiv resa till mor- eller farföräldrar tar mer än dubbelt så lång tid från dörr till dörr jämfört med bil som tar dryga 2 timmar. Jag vill passa på att nämna att jag under 15 års boende i Uppsala visserligen ägde bil, men att jag under dessa år i praktiken levde ett bilfritt vardagsliv. Alla fördelar som Johan rabblar upp i inledninger var då och är fortfarande självklara för mej. Kontentan är att jag trots att jag är bilägare lever ett så bilfritt liv som möjligt - jag har vidtagig en lång rad åtgärder för minskat bilåkande. Att ytterligare försöka minska mitt bilåkande skulle dock ha betydande negativa konsekvenser för min livskvalitet som jag i nuläget inte är beredd att acceptera. Jag ser dock fram emot den dag jag äger en bil som går på den el som jag genererar i min egen anläggning :-D

ERIK SANDBLOM 2007-10-04        #3093
Magnus, låt oss skilja mellan två saker. En sak är att underlätta för bilfria hushåll. En helt annan sak är att ta ifrån folk deras bilar. Om du är intresserad av att minska ditt bilåkande så har du samma intressen som bilfria, det vill säga bättre tågförbindelser, bättre möjlighet till cykling mm. Och det betyder inte att man ska ta ifrån folk deras bilar.

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-04        #3096
Nu blir det lite tyckande och generaliserande här, men det kan jag tillåta mig i en sån här tråd kanske. Först och främst står jag inte för en åsikt att alla bör sluta äga bilar. Det handlar istället om att ifrågasätta bilen som norm och att samhället anpassas efter den normen. Självklart kan man leva ett nästintill bilfritt liv även om man äger bil. Jag har dock en känsla av (och den är också självupplevd) att om en person väl äger en bil så blir det lätt att hon/han använder den för att det är bekvämt och för att det skapar möjligheter (t.ex. åka till köpcentrum), men inte alltid nödvändigt. Äger hon/han bilen så är en stor del av kostnaden fast och många tänker nog bara i bränslekostnad när bilen används. Vilket gör att bilägande leder till ökat bilåkande. Den andra aspekten du tar upp Magnus, om att man förlorar mycket tid om man måste åka kollektivt, tycker jag är mycket intressant. Det är just det jag menar med att vi har anpassat samhället och våra liv efter att bilinnehav är normalläget. Omvärlden och vi själva styr hur vi lever. Hur hade många valt att bosätta sig och leva om vi hade haft tillgång till fordon som gick i 1000 km/h till en acceptabel kostnad? Jag menar att så som vi bor, handlar, arbetar och lever idag är ett resultat av samhällsbyggande och livsstilsval som i mycket utgår från bilägande. I vissa fall bra för livskvaliteten och produktiviteten, men till vilket pris? Genererar vi själva vår förnybara energi utan någon vidare miljöpåverkan, eller köper hållbar energi till våra bilar så blir det självklart en annan femma. Fast det går alltid att hävda att det är bra att hålla nere energiförbrukningen så mycket som möjligt tills all energiproduktion är acceptabel (marginalelstänket), och då framstår inte heller ett omfattande elbilsåkande som oproblematiskt.

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-04        #3098
Erik jag har inte uppfattat diskussionen som att den berört att ta ifrån folket deras bilar. Jag ville dock belysa en del av svårigheterna att övervinna på vägen mot mer cyklande och kollektivt resande. Trots att jag har goda möjligheter till kollektivt resande (tågen går ofta, likaså bussarna och möjligheterna att cykla är mycket goda) så är det väldigt lång väg att gå innan jag skulle kunna få ihop vardagen utan bil. Med utgångspunkt av de goda alternativa resmöjligheter som jag idag har tillgång till så känner inte jag till några åtgärder som skulle kunna innebära någon ytterligare betydande förbättring. Formulerat i en mer konkret fråga: Hur många av dem som idag har bil skulle kunna bli bilfria utan alltför besvärande eftergifter i termer av ökade restider, förlorad flexibilitet och ökade levnadskostnader?

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-04        #3099
OK, jag ska också bli helt konkret: Många väljer bostadsort och arbetsort utifrån möjligheten att åka bekväma bilar på fina vägar till en acceptabel ekonomisk kostnad för hushållet. De som har valt att anpassa sina liv efter de möjligheter bilen ger får naturligtvis problem att leva utan bilen. Vi väljer hur bilberoende vi vill vara, både som individer och som samhälle. Särskilt i ett längre tidsperspektiv.

ERIK SANDBLOM 2007-10-04        #3100
Utöver utsläppsfrågan har bilismen två egenskaper som gör den ett hinder för bilfria stadstrafikanter. Det ena är platsbehovet och det andra är faran för mjuka trafikanter. Om vi börjar med platsbehovet så kan vi ta en spårvagn varannan minut i rusningen. Spårvagnen har 80 sittplatser vilket ger ett flöde på 2400 personer per timme. Skulle dessa ta varsin bil, vilket är det vanliga i rusningen, så behöver man en fyrfilig motorväg om bilisterna håller sig till tresekundsregeln. Sen har vi parkering. Om fem personer stiger av genom vart och ett av spårvagnens fem dörrar så har vi 25 avstigande per uppehåll, eller 750 avstigande under en timme. Återigen, om alla kom i egen bil skulle vi behöva 750 parkeringsplatser istället för en enda spårvägshållplats! Det var spårväg; pendeltåg och tunnelbana har ännu högre kapacitet! Enligt Lunds kommun tar varje p-ruta totalt runt 20 kvadratmeter, det vill säga 8-10kvm för själva rutan plus utrymme att svänga in och ut ur rutan, samt in och ut ur parkeringsområdet. Bygger man ett trevåningshus på en parkeringsplats får man alltså en hel lägenhet per p-ruta! Så med bilismen har vi alltså skapat stora ytor som gör att gång- och cykelresor blir längre och tar längre tid. Sen har vi faran, eller den upplevda faran kanske man ska säga. Föräldrar skjutsar sina barn till skolan med hänvisning till att barnen inte kan hantera trafiken. I klartext kör man barnen för att dom inte ska bli påkörda av andra bilister! Det har lett polisen i Stockholm att be folk sluta med det, för det blir dålig trafikmiljö på skolorna när alla på kort tid ska köra sina bilar dit. Polisen: Sluta skjutsa barnen till skolan Så det handlar inte bara om utsläppen eller energibehovet.

ERIK SANDBLOM 2007-10-04        #3104
Magnus, "Hur många av dem som idag har bil skulle kunna bli bilfria utan alltför besvärande eftergifter i termer av ökade restider, förlorad flexibilitet och ökade levnadskostnader?" Vägverket säger att den som kör mindre än 1100 mil per år tjänar på att sälja bilen och gå med i en bilpool. Sen har vi alla som kör korta resor. Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 kilometer. I tätorter är generellt sett en mycket stor andel, cirka 70-80 procent, kortare än 3-4 kilometer. Vägverket om bilpool Vägverket om korta bilresor Utan att veta exakt så tror jag att det är många som kör mindre än 1100 mil om året, eller lätt skulle kunna komma under det genom att byta en del bilresor mot cykel-, gång- och kollektivresor. Kanske genom bättre cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken, med möjlighet att låsa in cykeln i ett skåp. Jag tror kommunerna kunde göra mer för att marknadsföra bilpooler. Många som har så kallad boendeparkering och som bor centralt skulle kunna lockas av bilpool. Kanske behövs ett etableringsstöd, och troligen behöver man prioriterad parkering för bilpoolsbilar. Varje bilpoolsbil ersätter fem vanliga bilar, så det kan bli en väldigt praktisk lösning på parkeringsproblemet.

http://streetcar.co.uk/what_is_streetcar.aspx

ERIK SANDBLOM 2007-10-21        #3291

Här hittar jag andel bilfria familjer i Lund. Hur menar dom med familj egentligen, kan det vara ensamstående vuxna? Över hälften av familjerna klarar sig utan bil. Det säger väldigt mycket om hur man prioriterar gatuutrymmet, om du frågar mig. Här är länken till rapporten, som är i MS Word-format.

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-16        #8019
En liten studie i Karlstad indikerar att man blir lyckligare av att ställa bilen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2047213.svd

PETRA DALIN 2008-11-17        #8025
Hej! Det är intressant av att ta del av er diskussion och jag får många funderingar kring mina egna val. Jag tog körkort när jag var 18, men var över 30 innan jag ägde min egen bil. (Även om det förstås är min man som står som ägare, då han statistisk sett kör mycket bättre och därför betalar lägre försäkring). Med barnen kom bilen. Så är det. Då är det (om man har möjlighet vill säga) oerhört svårt att stå emot den bekvämlighet som en bil innebär. (Vår tvillingvagn går ex inte på många bussar, många tåg blir jättekrångliga.) Detta är ju inga nyheter utan har sagts en miljon gånger tidigare, men som småbarnsförälder blir det löjligt tydligt hur vårt samhälle är uppbyggt. Samtidigt lyckas ju människor (som ej har råd med bil eller som hittat strategier för ett bilfritt liv) också få ihop sin vardag med små barn. Så det blir ju inte alldelses trovärdigt att säga att det är OMÖJLIGT att avstå bil med små barn. Vi är väl var och en rätt så bra på att legitimera våra egna "måsten" oavsett om det är vad vi gör på fritiden, vårt jobb, våra barn, vår bekvämlighet i största allmänheten, var vi handlar, var vi vill bo.... Är det inte så? Och visst är det tydligt att bilägande är norm. Det är alltid den som inte har bil som får förklara hur den klarar av vardagen, inte den som är med och orsakar (och väntar i)köer.

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-17        #8027
Jo, det ligger mycket i det du säger. När man får barn blir bilen en resurs som i många fall kan kännas oumbärlig. Jag gjorde tidigare idag fyra sådan där förhatliga mindre-än-fem-kilometer-långa resor. Min son går nämligen på simskola och på vägen dit plockar jag upp en av hans kompisar som går i samma grupp. Med ett barn hade jag utan vidare kunnat lösa logistiken utan bil, men nu råkar det finnas en lillasyster också. Dessutom känns det ganska bra att kunna erbjuda kompisen skjuts. Hans familj är bilfri och han skulle inte haft möjligheten att gå simskolan om inte jag skjutsade. För mig var det slående hur mycket svårare det här med transporter blev med två jämfört med ett barn. Jag tog nyligen med mig båda barnen på tåget från Falun för att hälsa på i Uppsala och det var verkligen ingen lek. Det finns visserligen alltid hjälpsamma medpassagerare som lyfter av och på vagnen, men vad gör man av vagnen ombord? Trots samarbetsvilliga barn så var det åtskilliga moment på resan som var synnerligen påfrestande. Förr eller senare kommer vi nog att resa tillsammans igen, men jag behöver ytterligare ett par månader för att hinna förtränga de tuffaste bitarna från förra gången.

ERIK SANDBLOM 2008-11-18        #8038
Måste påpeka att SvD-artikeln lyfte fram en tvåbarnsfamilj som tyckte det var bra att minska på bilandet. Här är ngra andra barnfamiljer som också tycker man klarar sig utan bil. En del har egen bil men skulle egentligen klara sig bättre med hyrbil. Strunta i bilen och ta pappaledigt Blir man verkligen lyckligare? Hur kommer det sig att man uppger sig bli lyckligare av att köra mindre? Det tror jag beror på att många tror att man är helt enkelt tvungen att ha bil för det ena och det andra. När de sen testar att ta bussen eller cykla så märker dom att det inte alls var så krångligt eller svårt som de föreställde sig. Man har alltså öppnat dörren till fler valmöjligheter, och då är det inte konstigt att man känner sig lyckligare. Jag brukar cykla överallt men ibland åker jag spårvagn eller buss. Då blir det ganska roligt, dels för att jag gillar tåg men också för att det är något annorlunda som jag har valt. Som att ta på sig andra kläder. Omväxling förnöjer!

ERIK SANDBLOM 2008-11-18        #8042

Det verkar vara en trend att göra sig av med bilen. Det har fotsbollspelaren Tiki Barber gjort, han åker kollektivt. Med det bländvita leendet slipper han nog betala. När kontrollanterna kommer så bara ler han och dom förblindas. Tiki Barber Trades His Escalade for a MetroCard

ADAM KRISTENSSON 2008-11-26        #8140
Jag tycker du har alldeles rätt Petra. Har man på förhand bestämt sig för att klara sig utan bil så är det hur lätt som helst. Vi (föräldrar och tre barn) har nämligen valt att bosätta oss på en sådan plats där dagishämtning/lämning, barnens sportaktiviteter, matbutiken, sjukhuset, centralstationen, busshållplatser, etc ligger så nära oss att det tom skulle försvåra att äga en bil. (jag jobbar dessutom på tåget, vilket gör att jag förlorar den arbetstiden om jag istället åker bil). Ett bilägande skulle alltså minska min fritid räknat i timmar/vecka. Enbart hälsa på vänner i småorter och åka på utflykter i skogen skulle vara lättare med bil, men det gör inte vi så ofta. Ska kanske också nämna att vi bor i Lund ;-) Det går bara man vill och planerar bra! Tyvärr är det inte många som planerar bosättning på samma sätt som vi gör. Jag har tjatat om detta innan på andra trådar. Vi måste börja planera för var vi bor när vi flyttar! Det är A och O för barnfamiljer när det gäller deras bilberoende.

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-28        #8200
En motortidning skriver om bilpooler, är det inte fantastiskt? Kan kanske Sveriges första mobilitetstidning snart se dagens ljus?

http://www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/bil-pa-olika-satt-1.6122

ERIK SANDBLOM 2009-04-24        #10443

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-24        #10446
Här är ett 12-punkter amerikanskt program för att vänja sig av med bilen. Från Autoholics Anonymous... Tipstack till Asfaltblomman.

http://www.autoholics.org/programme.php

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-11        #10636
Sanna på Asfaltsblomman kommer med två egna tips på hur ett bilfritt liv kan underlättas: 1. Storhandla med barnvagn eller dra maten-väska. Varför inte storhandla för att man inte har bil. Det går jättebra att ta någon form av vagn och gå till butiken och fylla den så har man mat för flera dagar. Gärna på kvällen så slipper man ägna helgen åt shopping. 2. Ta taxi när det behövs. Vi var på handelsträdgården och handlade massor av växter och jord. Vi gick dit och tog taxi hem. Kostade 200 kr, betydligt billigare än att äga bil!

http://www.asfaltblomman.se/tva-knep-for-den-som-vill-vara-bilfri-1513751

ERIK SANDBLOM 2009-05-11        #10650

Sydsvenskan: Bilpendlare riskerar hjärtinfarkt Personer som åker bil till jobbet löper 70 procents större risk att drabbas av hjärtinfarkt, enligt en svensk studie.

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-01        #10925
Infrastrukturminister Åsa Torstensson är inte så värst mycket för att minska bilåkandet: "Svensken älskar sin bil och med en övergång till elbilar så gör vi våra resor mer klimatvänliga och kan därmed fortsätta köra bil och upptäcka Sverige och Europa."

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/127306

JOHAN ERLANDSSON 2009-06-01        #10933
Näringsminister Maud Olofsson lär nog inte heller ligga på så hårt för att skapa ett mindre biberoende samhälle: "Om Volvo får fram den här typen av bilar, då kommer man att möta de kunder, sådana som jag och andra, som efterfrågar precis den här typen av fordon, säger hon."

http://www.svd.se/naringsliv/motor/artikel_2990633.svd

ERIK SANDBLOM 2010-03-17        #14124Human Transit: three paths to a low-car city

Vartannat hushåll i New Yok City är bilfritt, liksom vart tredje i Boston.


JOHAN ERLANDSSON 2010-04-06        #14372
Monica på bloggen TaggaNer skriver om det bilfria området Vauban i tyska Freiburg idag.


Logga in för att svara


Produkter

Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Elcyklar (49)
Konferenstjänster (2)
Cykelleasing (2)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmopeder (5)
Cyklar (6)
Trikar (16)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3325 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik