Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Varför storsatsar EU på vätgasbilar?

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-15        #3211
Enligt en artikel i Miljörapporten så har EU-kommisionen tagit fram ett förslag till en miljardsatsning på vätgasbilar som nu läggs fram inför EU-parlamentet för beslut. Man kan fråga sig vad det är för intelligenser som ligger bakom denna satsning och på vilka vetenskapliga grunder de anser att bränslecellen och en vätgasinfrastruktur är billigare, energieffektivare och miljövänligare än elbilar och en infrastruktur med snabbladdstationer. Den utredningen skulle jag vilja se. Visa upp en sådan utredning för alla människor! I detta forum med begränsad läsarkrets så ser jag det som relativt riskfritt att debattera mina åsikter eftersom jag inte besitter samma utbildningsnivå som herrarna i EU-parlamentet, i forskarkretsarna eller inom fordonsindustrin. Men det är väldigt många förutom jag som är inne på en linje där det s.k. vätgasamhället redan är föråldrat. Vad dessa välutbildade människor har gjort för fel är att de har låst fast sig vid bränslecellen som framtidens drivmotor. Jag och många anser att de har fel. Vi kommer att kunna bygga ett mycket energieffektivare, billigare, flexiblare, smartare och miljövänligare samhälle genom att använda moderna högeffektiva batterier för vår mobilitet än genom att gå vägen via bränsleceller. Framförallt smartare genom att vi då slipper att hantera den fysiska och rumsliga faktorn som det väteburna drivmedlet är. Tänk speciellt på den sista meningen. Min åsikt är att personbilar, lättare lastbilar och stadsbussar bör förses med bränsleceller batterier. Däremot så lämpar sig bränsleceller för tunga lastbilar, vägmaskiner, traktorer, jordbruksmaskiner, skogsmaskiner och framförallt fartyg. Men på lång sikt och i takt med utvecklingen av batterier så bör även denna fordonskategori förses med batterier så att den mindre energieffektiva bränslecellen kan lämna plats för moderna och mer energieffektiva batterier. Mitt råd till EU-parlamentet är att de röstar ned förslaget om miljardstödet för vätgasbilar och begär att en ny proposition tas fram där pengarna omfördelas till fördel för utvecklingen av högeffektiva batterier, för utveckling av infrastrukturer med snabbladdstationer för elbilar och för utvecklingen av smarta V2G resp. B2G system.

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=20328MIKAEL JOHANSSON 2007-10-16        #3214
Vilken klantig felskrivning jag gjorde i 5:e stycket ovan. Se rättningen i texten ovan.

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-16        #3216
Jag kan inte säga att jag delar din förvåning, däremot delar jag uppfattningen att bränsleceller inte känns särskilt lovande. Att bränsleceller och vätgas får ett såpass starkt stöd tror jag mycket hänger ihop med de satsningar som tungviktarna Mercedes och BMW ägnat sig åt. Bland kriterier som ansett nödvändiga att uppfylla i framtidens bilar är lyx och prestanda som är i paritet med dagens prestigemodeller. Jag skulle tro att lobbyverksamhet haft viss betydelse. I SVT:s Motorist i våras berättades till exempel om BMW som hade en flotta av vätgasbilar som sannolikt mycket strategiskt lånas ut till olika beslutsfattare inom EU.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-17        #3221
Du har i troligen rätt i att vissa biltillverkare jobbar med effektiv lobbyingverksamhet. Vi får bara hoppas att det inte skickas pengar rätt ned i fickorna på de som sitter i EU-parlamentet. Andra mäktiga intressenter är förstås också olje- och kolindustrin som vill göra väteburna drivmedel av sina fossila råvaror. De skiter fullständigt i hur det går med vårt jordklot. De tänker bara på hur de kan öka sina förmögenheter. Och visst - vi lever i en marknadsekonomi. Våra politiker kan nästan inget göra så länge vi väljare inte ger dem mandat att skapa ett klokt samhälle som är hållbart för de kommande 500 åren eller mer. Men håll med mig om att det behöver publiceras en utredning som visar på vilka samhällskostnader som de olika system för med sig. Kostnader som varje stackars individ ska vara med och bära i en allt hårdare framtid. Eller finns det då en pinsam risk att alltför många högutbildade människor kommer på skam?

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-17        #3224
Det verkar som att man i Californien har börjat titta på den bistra verkligheten bakom den s.k. framtida vätgasekonomin. Se länken nedan. Jag anser att det verkligen finns ett behov av att ni som är högutbildade, att ni ger oss vanliga dödliga en mer ärlig och korrekt wtw-utredning för vätgasdriften samt vilka konsekvenser det får om man storskaligt börjar producera "miljövänlig" vätgas från biomassa. Jag börjar bli lite trött på att läsa alla dessa lågvattenmärken angående den s.k. förträffliga vätgasekonomin. En sådan utredning bör givetvis jämföras med storkalig produktion av förnyelsebar elström från t.ex. vindkraft och solkraft för användning i elbilar genom en infrastruktur med snabbladdstationer.

http://www.greencarcongress.com/2007/10/california-sett.html#more

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-21        #3284
Jag har inte så värst mycket emot en vätgassatsning. Det är ju i alla fall ett steg ifrån förbränningsmotorn. Och det kan säkert komma tekniska genombrott som gör bränslecellstekniken till ett helt OK alternativ/komplement till batteritekniken. Tror att det är svårt att vara helt tvärsäker på vilken teknik som kommer vara vinnare när det pågår en sådan intensiv teknikutveckling på både batterisidan och bränslecellssidan.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-21        #3287
Vi ska inte ta ett fel-steg från förbränningsmotorn när vi väl lämnar den till historieböckernas värld. Och det gör vi om ersätter den med bränsleceller i vanliga personbilar och i lättare lastbilar. Varför i hela världen ska vi satsa på en teknik där alla vet att vi aldrig någonsin kommer att komma upp till samma wtw-effektivitet som vi kan göra med batteriet och den rena elbilen??? Vad är det som har hänt med människors intellekt (i Sverige)? Att det forskas mer och läggs ned mer pengar på bränslecellen beror på en fastlåsning i normal logik hos ett gäng högutbildade retoriker som inte vågar diskutera sin felbedömning öppet utan smusslar i korridorerna med oljebolagen. Det beror också på att oljeindustrin vill behålla "något" att tillverka och att distribuera. Men detta "något" behövs inte om vi kör omkring med rena elbilar. Däremot så kommer detta "något" att kosta på både klimatförändringen och bilägarnas ekonomi. Är det verkligen ingen i Sverige som håller med mig? I USA så har debatten kommit mycket längre och där dömer man ut bränslecellen till förmån för olika varianter av elbilar. Följer nämnligen debatten i USA varje dag så jag vet. Bränslecellen har sin givna plats på fartyg. Satsa på det istället vänner av bränsleceller.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-24        #3695
Jag håller nu med dig Mikael, i alla fall delvis. Det verkar som att ett för stort fokus ligger på bränslecellsbilar inom EU. Jag har inget emot en miljardsatsning på vätgas och bränsleceller, så länge det också satsas på plugin-hybrider, rena elbilar, alternativ till att transportera sig med bil och ändrade transportbeteenden. Men det verkar faktiskt vara så att dessa satsningar saknas. Två av femton områden i en teknikplan för att minska koldioxidutsläppen i Europa handlar om transportsektorn: "Of the 15 major technology avenues outlined in the map, two deal explicitly with the transport sector: Biofuels and Hydrogen and Fuel Cells. The latter also applies to power generation" Hade det inte varit rimligt att nämna teknikutveckling av tåg och kollektivtrafik? Att inte cykling nämns i planen beror väl på att det är en teknikplan. Det är ett problem med planen i sig, att det är en teknikplan och inte en "teknik och beteende"-plan. Vad var det Einstein sa? "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them."

http://www.greencarcongress.com/2007/11/european-commis.html

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-24        #3696
Märkligt Johan, jag har alldeles nyss läst samma artikel som du. Det är helt klart något skumt med denna satsning. Man ska inte nämna ordet korrumption men det ligger nära till hands. I slutet på artikeln så räknar man faktiskt rätt ärligt upp vilka enorma svårigheter man ställs inför när man ska gå över till en vätgasekonomi och bränslecellsbilar. Det är som att försöka få in julgranen genom badrumsfönstret - med toppen först. Alla dessa svårigheter undviker man om vi istället bygger upp ett batteri-elbilssamhälle som får sin energi från vindkraft och solkraft via ett smart V2G-elnät. Mycket enkelt, billigt, miljövänligt och klimatvänligt. Det finns så många saker som talar för elbilar och mot vätgasbilar att jag inte annat än kan misstänka extrem lobbying på gränsen till korrumption inom EU. Varför vägrar man att presentera en systemanalys där elbilsalternativet ingår? Vad vi kommer att få se med vätgasplanen är mycket höga vätgaspriser eftersom naturgasen självklart kommer att stiga i pris lika snabbt som oljan efter peak oil. Och då tror vätgasanhängarna att det bara är att gå över till biomassa. Men så lätt är det inte eftersom biomassan efter peak oil även måste användas till världens industrier för tillverkning av plaster mm. mm. och då kommer priset på biomassa att stiga minst lika mycket som oljan och naturgasen. Så det framtidens bilägare har att vänta med ett vätgassamhälle är mycket höga drivmedelspriser och till råga på allt mycket höga priser på livsmedel och trävaror. För sjutton gubbar. Gör en systemanalys!

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-24        #3698
Om hela världen börjar gå över till elektriskt drivmedel så kommer oljeindustrin att gå miste om stora inkomster. Nyligen så mutanklagade rysk media Norsk Hydro. Är det inte på tiden att det görs lite grävande journalistik i ämnet. Vad är det som sker just nu inom EU? Inte är väl svenska stadsråd inblandade? För enbart det eventuella mutbeloppet på 5 miljarder kronor så hade man kunnat bygga vindkraft som förser ca. 500.000 plug-in bilar med elektriskt drivmedel.

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FMobious%3DY%26Articl

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-27        #4019
När det gäller storskaliga satsningar på vätgas som drivmedel och bränsleceller som drivmotor så har jag länge efterlyst en utredning. En utredning som beskriver på vilka vetenskapliga grunder de anser att bränslecellen och en vätgasinfrastruktur är billigare, energieffektivare och miljövänligare än elbilar och en infrastruktur med snabbladdstationer. Nu har man till viss del gjort en sådan i USA. Den bekräftar många av mina egna beräkningar och påståenden. Läs artikeln på länken nedan. Vätgas är ett mycket dyrt alternativt drivmedel och bör enbart användas som nödlösning där batteridriften inte räcker till. Vätgas kan eventuellt även användas som energibackup vid kraftvärmeanläggningar i regioner där man inte klarar att balansera elnätet över säsongerna på annat sätt. Vi behöver fler vetenskapliga utredningar om detta. Det räcker inte att säga: Vätgas är framtiden för bränslecellens avgaser är bara vattenånga. Tala om OVETENSKAP på gränsen till dumhet. Intressant i nedanstående utredning är också att man kommer fram till att biomassa inte lämpar sig för drivmedelsproduktion typ etanol. Att det är effektivare att istället producera elektriskt drivmedel till elbilar. De stora satsningar som nu görs på andra generationens biodrivmedel grundar sig därför varken på vetenskap eller på långsiktig ekonomiskt hållbarhet.

http://www.greencarcongress.com/2007/12/argonne-assesse.html#more

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-30        #4025
I väntan på att svenska myndigheter eller universitet presenterar en kostnadsmässig och miljömässig jämförande utredning mellan de två framtida fordonsalternativen elbil/laddhybridbil och bränslecellsbil så har jag tagit första steget till en sådan utredning som går att läsa på länken nedan.

http://www.aortacity.se/Items/Plug-in_or_fuelcell.htm

EJ LäNGRE MEDLEM 2008-01-16        #4151
Fel länk ovan,den här längst ner passar bättre! Vem vill ha det som damen i den här länken,ingen elräkning sedan ett tiotal år bakåt i tiden! http://uk.youtube.com/watch?v=lgleV9ESkN8

http://uk.youtube.com/watch?v=v_ZUf32c_qc

JOHAN ERLANDSSON 2012-06-20        #20878
Skåne vill bli först med att köpa in vätgasbilar:

"Bilindustrin har aviserat att de inom tre år kommer att släppa de här fordonen på marknaden och för att underlätta introduktionen av bilarna har alltså Region Skåne fattat beslut om att själva bli de första svenska köparna."

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/region_skane/pressrelease/view/skaane-foerst-i-sverige-med-upphandling-av-vaetgasbilar-773536

Logga in för att svara


Produkter

Trikar (16)
Elmotorcyklar (1)
Konverteringskit elcykel (3)
Cyklar (6)
Konferenstjänster (2)
Elcyklar (49)
Elmopeder (5)
Cykelleasing (2)
Lastcyklar (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3340 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik