Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan   

EU måste ned till nollutsläpp år 2050

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-22        #3296
Enligt en kanadensisk forskarrapport så måste EU:s utsläpp av växthusgaser ned till noll år 2050 för att målet om maximalt två graders höjning av jordens medeltemperatur ska klaras. Mer om rapporten finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats enligt länken nedan. Man kan fråga sig hur det ska gå till?

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatnyheter/SenasteERIK SANDBLOM 2007-10-22        #3298
Det är väl rätt självklart egentligen. Energiförbrukningen måste ner.

JONAS KARLSSON 2007-10-23        #3299
Att minska energiförbrukningen är viktigt men det räcker inte för vi kan knappast få ner energiförbrukningen till noll. Vi kommer 2050 fortfarande att behöva energi så därför måste vi också se till att den energi vi trotts allt kommer att behöva tillverkas på ett miljöriktigt sätt dvs. utan att använda oss av fossila bränslen. Biobränslena kan säkert vara en del av energin men om vi skulle köra alla bilar som rullar i dag på biobränslen så skulle det bli problem med livsmedelsförsörjningen. Solenergi, Vindkraft, Vågkraft etc. bör användas. Det kommer antingen inte bli ett enda energislag som ensamt klarar energiförsörjningen utan en kombination får nog användas. Detta givetvis i kombination med energieffektiviseringar.

MAGNUS BILLBERGER 2007-11-13        #3558

Naturvårdsverket har släpp en rapport som beskriver scenarier hur vi ska nå vårt klimatmål. Följande två aspekter är dock föremål för viss kritik: Rapporten utgår ifrån ett nationellt perspektiv där Sverige redan idag drar fördel av stor andel koldioxidneutral energi i form av vattenkraft. Kritikerna menar att det är naivt att tro att Sverige skulle kunna isolera sig på energimarknaden. Övriga europa kommer högst troligt att konkurrera om den svenska vattenelen och därmed ökar också kraven på våra åtgärder. Den andra aspekten är att 2050 är alltför långt fram i tiden för att vi idag ska kunna ta till oss vilka förändringar som krävs. En illustration av hur det måste se ut år 2030 om målet 2050 ska kunna nås vore nödvändig. Själv har jag jag bara hunnit skumma rapporten, men något som slår mej är omfattningen på förändringarna som krävs. Samtidigt tror jag man har kvar så kallade gamla hästdroskor* i resonemangen. Jag ser en viktig förändringspotential i var vi bor i förhållande till våra arbeten (båda kan flyttas) och varifrån produkterna vi konsumerar kommer. *"gamla hästdroskor" är ett begrepp som en lärare jag haft använder och som på ett bra sätt illustrerar hur man vid förnyelse tar med sig gamla lösningar, lösningar som inte längre fyller någon funktion. I bilens barndom byggdes den ofta som en gammal hästvagn. Föraren satt på en egen bänk utanför kupén. På hästkärran var detta nödvändigt för att kunna kommunicera med hästen, men i bilen innebar det bara att man blev utsatt för väder och vind i onödan.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5754-1.pdf

ERIK SANDBLOM 2007-11-29        #3760
Jonas, det var det jag menade. Vi använder och bygger ut alternativa energikällor redan idag, men jag vet så minskar vi inte vår totala energiförbrukning. Så den stora skillnaden mot idag blir inte att hitta andra energikällor, utan att vi ska minskar den totala energiförbrukningen. Det är därför jag tycker om tåg och cyklar. Magnus, det där med hästdroskor var väldigt bra. Miljöbilar tycker jag är ett bra exempel på gamla hästdroskor. En ny typ av bil är ändå inte lika energisnål som tåg och cyklar. Sen har man kvar parkeringsproblemet. Om fem personer stiger av genom spårvagnens fem dörrar, och det går en vagn varannan minut, så blir det 750 personer. Skulle dessa ta miljöbilen istället så behöver man en väldigt stor parkeringsplats, yta som inte kan användas till bostäder, arbetsplatser och butiksyta.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-29        #3761
Erik, här är ett annat uttryck du nog gillar... Johan Jansson på Stimulansbloggen kallade häromdagen miljöbilar för "vår tids lightcigaretter".

http://www.stimulans.se/2007/11/miljbilen-vr-tids-lightcigarett.php

ERIK SANDBLOM 2007-11-29        #3763
Ja det lättar up min dag, höhöhö. Jag brukar tänka light-glass men lightcigaretter är kanske roligare. En mig närstående person vet vad jag tycker om att baka bullar med margarin istället för smör. Vill man bli smal kan man ägna sig åt gör-det-själv-transport, så kan man unna sig en riktig smörbulle efteråt.

FREDRIK BERGMAN 2008-10-16        #7611
Bra kommentar i VA till de senaste dagarnas slingrande från Italien och vissa östeuropeiska stater kring de klimatmål alla EU-stater redan varit med och antagit. Nu verkar det iofs som att målet för tillfället ligger fast efter dagens prat med Sarkozy som högsta hönset vid bordet. Men då har man ju inte börjat bestämma än hur "bördan" ska fördelas. Vi har nog ännu bara sett början på stora "slingervalsen"...?

http://www.va.se/asikter/bloggar/klimatenergi/2008/10/16/lattsinne-i-klimat

MATTIAS CARLSSON 2008-12-02        #8300
I Storbrittanien har "The committee on climate change" släppt en rapport om lämplig utsläppminskningstakt för landet. Rapporten antar att de globala utsläppen behöver halveras till 2050, och att de brittiska utsläppen då behöver minska med 80%. Globalt bör utsläppen "peaka" 2016 och därefter minska med 3-4% årligen. Rapporten siktar på att nå 450 ppm CO2-ekvivalenter på lång sikt, men att vi kan nå 500 ppm och därefter långsamt falla tillbaka mot 450. Detta angreppssätt kallas "overshooting". Om vi bedömer att "overshooting" är alltför riskabelt för att det riskerar att utlösa feedbackmekanismer (såsom frigörelse av metan när permafrostområdena smälter) så måste vi däremot minska de globala utsläppen mycket snabbare, uppemot 6-8% årligen efter att ha nått toppen 2015. Den energiske debattören George Monbiot skriver i ljuset av detta att Storbrittanien bör minska sina utsläpp radikalt och i ett första steg med 25% till 2012(!!). Han för fram sex åtgärder som (enligt honom) kan genomföras med kort varsel: "1 Immediately renegotiate the European Emissions Trading Scheme, imposing a lower cap on carbon pollution and the mandatory sale of all emissions permits to the industries covered by the scheme (currently over 90% are given away). 2 Use the money this raises for: a. A crash programme for training builders. As the major component of a green new deal - delivering jobs as well as carbon cuts - the government will immediately launch training schemes for tens of thousands of specialist builders, insulators, window-fitters, plasterers and decorators. b. A home improvement scheme like Germanys, but twice as fast. Every year between January 2010 and 2020, 10% of homes will be fully insulated and fitted with good windows or secondary glazing, at state expense. Landlords will have a legal obligation to join, or lose their right to take tenants. Announce that when the scheme is complete, gas and electricity bills will be subject to an escalating tariff: the more you use, the more you will have to pay for every unit. 3 Announce that incandescent lightbulbs will no longer be sold in the UK from next April. Announce that no fridge or freezer with an energy rating below grade A++, and no other appliance rated below grade A, will be sold from next July. 4 Increase vehicle excise duty for the most polluting cars to £3,000 a year (from the current £400). Use the money this raises to: a. Start closing key urban streets to private cars and dedicating them to public transport and cycling. b. Increase the public subsidy for bus and train journeys. Oblige the bus companies to sign contracts providing a wider range of services. Give us the integrated low-carbon transport we have long been promised, in which buses are scheduled to meet trains, buses and trains carry bicycles, and safe cycle lanes connect with each other across entire cities. c. Train thousands of new coach drivers and public transport operators. Create coach lanes on all motorways and start moving coach stations from the city centres to the motorway junctions, to enable coach travel to become as fast and efficient as car travel. Link them to city centres with dedicated bus lanes. d. Scrap the airport expansion programme. Set a cap on the number of landing slots, which will fall every year until it reaches 5% of current capacity. 5 Stop the burning of moorland because this exposes and oxidises peat. Grouse shoots (which are mostly responsible) produce a staggering proportion of the UKs emissions. 6 Stop all opencast coal mining and rescind planning permission for new works. Impose stonking taxes on the extraction of all fossil fuels." Punkt 5 känns lätt bisarr - tydligen bränns det en massa myrmark vid fågeljakt - men bör inte kräva några större uppoffringar för samhället. Punkt 4d innebär däremot en radikal minskning av flygandet. I övrigt känns förslagen relevanta och bra, även om de förmodligen tar längre tid än så att genomföra. Men det är aldrig för tidigt/sent att börja!

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/02/climate-change-lord-tur

MATTIAS CARLSSON 2008-12-12        #8521
Miljödepartementet rapporterar att Sveriges utsläpp av växthusgaser var 2% lägre 2007 än 2006. "Sverige fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser. Under 2007 minskade utsläppen ytterligare två procentenheter. Sveriges totala utsläpp har nu totalt minskat med 9 procent sedan 1990. Årets minskning är en av de större sedan 1990. Enbart vid två tillfällen tidigare sedan 1990 har minskningen varit större mellan två år. ... De kraftigaste minskningarna av utsläppen, i absoluta tal räknat, har skett inom energisektorn. Främst till följd av att oljeeldning för uppvärmning ersatts med biobränsle. För andra delar av energisektorn, som industrins energianvändning, elproduktion och fjärrvärme har utsläppen varierat mellan åren men är idag ungefär lika stora som 1990. Utsläppen från jordbruk och avfall har också minskat betydligt sedan 1990 bl.a. med minskad deponering av organiskt avfall. Transportsektorns utsläpp har ökat med sammanlagt 12 procent sedan 1990, men ökningstakten har avtagit de senaste åren." Notera att denna 2%-minskning är en av de större under ett år sedan 1990. Om man vill vara pessimistisk så kan man ju anmärka på att det är långt kvar till den årliga minskningstakt på 6-8% årligen som kan krävas de närmaste decennierna. Om man är mer optimistiskt lagd så kan ju se 2007 års tilltagande minskningstakt som ett gott tecken på att vi börjar röra oss i rätt riktning.

http://www.regeringen.se/sb/d/11219/a/117311

JOHAN ERLANDSSON 2008-12-12        #8522
Mattias, vet du vad som räknas in i utsläppen? Är det även utsläpp från produkter som konsumeras i Sverige men är tillverkade någon annanstans? Och likadant, är utsläppen från det som tillverkas i Sverige men exporteras avdragna? Enligt Naturvårdsverket så blir siffran högre om vi räknar med exporten och importen. Vi släpper nu ut ungefär 10 ton koldioxidekvivalenter per skalle om man räknar så, jämfört med ca 6 ton om man inte räknar med import/export. 10 ton per skalle är ju oerhört högt eftersom vi har ett mycket koldioxidsnålt energisystem i Sverige.

MATTIAS CARLSSON 2008-12-12        #8524

Med LULUCF menas markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (Källa: Naturvårdsverket)

Jag tror att det här är från Naturvårdsverkets officiella data, som är baserad på det som ska rapporteras enligt klimatkonventionen, alltså det som släpps ut inom landet. Även internationell sjö- och luftfart är exkluderad. Problemet med konsumtionsdatan - som i vissa fall är att föredra, om inte annat som komplement till produktionsdatan - är att det inte finns några tidsserier över den än. Den rapport som Naturvårdsverket presenterade på Klimatforum baserades på data från 2003 om jag inte minns fel. Jag hoppas på att Naturvårdsverket i framtiden redovisar båda måtten på årsbasis.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Utslappsstatistik-och

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-24        #16702
Greenpeace har släppt rapport som visar att vi kan nå 100% förnybart till 2050:

http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/karnkraft/dokument/2011/battle-of-the-grids.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2011-03-04        #17151
Riksrevisionen granskar svenska klimatåtgärder och konstaterar att vi har spenderat mycket pengar till liten nytta, detta framgår av en artikel i dagens DN.

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik