Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Olja, kol & gas   

Är Peak Oil här nu?

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-25        #3358
Hur många gånger har inte politiker och näringslivsföreträdare skrattat åt begreppet peak oil? Men på senare tid så har även dessa människor börjat inse att oljan faktiskt kan ta slut - eller att den kan bli bevärande dyr. Nu idag så råder nästan en total samhällelig enighet om att oljeepokens avslut faktiskt kommer att bli verklighet hur overkligt det än verkar. Själva årtalet när peak oil ska inträffa har varierat från igår till år 2040. Det är inte många år sedan jag läste en rapport från ett av Shells styrelsemöten där man självsäkert ansåg att det låg minst 40 år framåt i tiden och alla näringslivsföreträdare skrattade åt biodrivmedel. Hmm. Nu går det att läsa på Bloomberg ett uttalande av Michael Fitzpatrick, vice president, Energy Risk Management, MF Global Ltd., i New York. Han säger angående att oljepriset vägrar sjunka: "It all comes down to the fact that theres not enough oil in the world". Vilket årtal tror ni att peak oil inträffar? Tror ni att priset på biodrivmedel kommer att följa priset på olja? Tror ni att priset på el kommer att följa priset på olja? Hur tror ni att bilåkandet kommer att påverkas? Vilken biltyp tror ni att vi kommer att välja efter peak oil? Vilken biltyp vore smartast att satsa på?

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=aAQ65Q9005Dw&refer=enerERIK SANDBLOM 2007-10-25        #3359
Bensinpriset används väldigt ofta som riktmärke på vad någonting får kosta, från biobränsle till tågresor, cyklar och månadskort på lokaltrafiken. Och då ska man komma ihåg att bensinpriset i Europa består till hälften av skatter. Så om oljepriset drar iväg på ett helt nytt sätt så tror jag nog att andra drivmedel och produkter kommer följa med. Sverige, Frankrike med flera är visserligen inte lika beroende av fossil energi som vissa andra länder, men i slutändan sitter vi i samma båt. Vad som kan få större betydelse är om olja används som energikälla till annat än transporter, vilket i så fall påverkar priset på andra saker. Känner någon till vad olja används för, förutom transporter och plast? Plast drar väldigt liten andel av vår oljeförbrukning hörde jag på radion. Energikostnaden för t ex kollektivtrafik och godstransporter brukar vara ganska låg, säg tio procent av totalpriset mot kunden. Så för att priset på transporter (ej privatbil) ska påverkas mycket så måste oljepriset öka till flera hundra dollar. Vilket inget hindrar, tvärtom, men vi är inte där ännu.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-25        #3360
Erik, du hade ingen synpunkt på om du tror att elpriset (i Sverige) kommer att följa oljeprisets utveckling.

ERIK SANDBLOM 2007-10-25        #3361
Elpriset påverkas nog, men inte lika mycket som oljans närmare konkurreter, biobränslena.

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-25        #3363
Erik, ditt svar är en av anledningarna till att jag förespråkar elbilen. Det dröjer nog inte länge innan svensken i allmänhet börjar inse det.

MATTIAS CARLSSON 2007-10-25        #3365
Jag tror att marknadspriserna för kol och naturgas brukar följa oljepriset. Så har det i alla fall varit hittils. Eftersom kol, och på lite längre sikt gas, används som marginalel så kan man nog anta att elpriset kan komma att påverkas av peak-oil, i alla fall inledningsvis. Vid elpriser på upskattningsvis 50-60 öre/kWh finns det andra intressa elproduktionsalternativ, offshore vindkraft är det första jag kommer att tänka på.

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-26        #3368
Jag är ganska övertygad om att årtalet för peakoil är ca 2006 plus minus max 5 år. Att oljeproduktionen faktiskt inte har ökat under de senaste två-tre åren är ett starkt argument för detta. Vad som egentligen förtjänar motsvarande uppmärksamhet är peak-coal och peak-uranium. Enligt de fakta jag genom åren kommit äver så ligger dessa också inom snar framtid, särskilt om det med brist på olja blir större efterfrågan på andra energislag. Vilka priser som är nära förknippade med oljepriset kan vara intressant att fördjupa sig i. Antaget att det stämmer att biobränsleproduktionen faktiskt i någon utsträckning drivs av fossila bränslen så kan jag mycket väl tänka mej att vissa, särskilt etanol som ju matchar oljan när det gäller användningsområden, kan komma att öka i pris snabbare än oljan. Andra energislag som flis och el kan jag tänka mej är mindre tydligt kopplade till oljepriset. Ser man till bilåkandets koppling till oljepris så innebär en fördubbling av oljepriset en höjning på 3-4 kr antaget allt annat lika. Och vad jag förstått så är vi svenskar ganska okänsliga för prishöjningar i den nivån. Vi kommer dock helt klart att successivt tvingas till att köra mindre och mindre till följd av ökande priser och kanske också ransonering. Bilarna då? Som första reaktion kommer även vi svenskar sätta större värde på bränslesnåla bilar. Peakoil betyder ju inte "slut" utan mindre tillgång och successivt dyrare. Bland drivkällorna tror jag mest på olika hybridvarianter som mer och mer går över på ren eldrift. Jag tror också att vi får se några paradigmskiften där vi börjar prioritera bort säkerhetssystem och komfort till förmån för att kunna köra riktigt snålt.

ERIK SANDBLOM 2007-10-26        #3370

Magnus, du skriver
Ser man till bilåkandets koppling till oljepris så innebär en fördubbling av oljepriset en höjning på 3-4 kr antaget allt annat lika. Och vad jag förstått så är vi svenskar ganska okänsliga för prishöjningar i den nivån. Vi kommer dock helt klart att successivt tvingas till att köra mindre och mindre till följd av ökande priser och kanske också ransonering.
Huruvida bilister är okänsliga för prishöjningar på 3-4kr/liter beror lite på hur man ser det. Eftersom bilresandet är så omfattande så ger även en liten överföring till tåg en relativt stor effekt på tågresandet. Här är två bilder, en som visar bensinpris och en annan som visar långväga tågresande. Jag tycker det ser ut att finnas ett samband. Så höjt bensinpris ger en betydande överföring från bil til andra transportmedel, där dessa resor är konkurrenskraftiga. Bilderna kommer från Banverkets sektorsrapport.

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-29        #3389
Erik, kan du förklara sambandet du ser för mig?

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-30        #3407
Erik, jag kan inte heller förstå vad det är för samband du tycker dig se och vad du egentligen menar med ditt senaste inlägg. Att med hjälp av de grafer du återger försöka förklara samband mellan valt transportslag och bensinpriser blir väldigt vanskligt. Man måste ju samtidigt ta hänsyn till en lång rad andra viktiga faktorer.

ERIK SANDBLOM 2007-10-30        #3408
Titta på perioden ungefär 1978 till 1983. Bensinpriset stiger rejält samtidigt som bilresandets andel minskar. 1985 har beninspriset fallit tillbaka och då börjar bilismens andel åter öka. Se även på tiden ungefär 1993 till 2002. Bensinpriset stiger snabbare än den disponibla inkomsten. Under en kort period 2002-2004 kommer den disponibla inkomsten ikapp och förbi bensinpriset, och då ökar bilismens andel, för att åter minska 2005-2006. Självklart finns andra faktorer som påverkar. Svealandsbanan, Arlandabanan och X 2000 bidrar alla till att tågresandet ökar sin andel under nittiotalet. Nedgången i tågresandet 2002-2004 sammanfaller med lågprisflygets intåg på inrikes. Det intressanta med detta diagram är att det bekräftar att en stor del av bilandet sker oberoende av bensinpriset. Men det visar samtidigt att bland dem som reser kollektivt så är bensinpriset en faktor som påverkar.

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-01        #3453
Enligt en artikel i Financial Times så har nya uppgifter angående världens oljetillgångar diskuterats vid en konferens som hölls av Oil & Money i London. En av talarna, Christophe de Margerie, vd Total, sa att världens oljeproduktion kommer inte att nå upp till IEA:s bedömning om 116 miljoner fat per dag år 2030. Mr. Margerie menade istället att en produktion på 100 miljoner fat per dag år 2030 är en optimistiskt bedömning.

http://www.ft.com/cms/s/0/14ea1b84-881e-11dc-9464-0000779fd2ac.html?nclick_

MAGNUS BILLBERGER 2007-11-02        #3462
Erik, jag gör följande reflektioner på grafen du visar: Tydliga nedgångar i bilandel sammanfaller med olje- eller energikriserna som inträffade 1973 och 1979. Visst gick priserna upp, men jag tror ett mycket starkt skäl till mindre bilresande också var att folk fick stora skälvan. Reaktionerna kom på bred front med åtgärder för minskat oljeberoende, exempelvis kärnkraften, tilläggsisolerade och eluppvärmda hus.

JOHAN ERLANDSSON 2007-11-03        #3467
Jag pratade med en gubbe som var energirådgivare under oljekriserna, och hur det då satsades på tilläggsisolering och grejer. Sen när oljepriset sjönk igen försvann alla sådana satsningar... Och se bara på hur våra hus ser ut idag, de flesta är rena sållen. En annan "rolig" anekdot är när Reagan, som tillskrivs "äran" av att få ner oljepriset efter förhandlingar med Saudiarabien och grejer, lät skruva ner de nyss uppsatta solfångarna på Vita huset och sa "Det ligger inte i Republikaners natur att spara". Detta står att läsa i boken "Olja" av Gunnar Lindstedt.

http://www.ecoprofile.se/1999_522_Boktips:_Olja.htm

MAGNUS BILLBERGER 2007-11-03        #3468
Nu kommer uppgifter om att IEA är på väg att väsentligt revidera sina prognoser om oljeproduktionen som baseras på US Geological Survey. Artikel på länken pekar ut ett exempel på underlag från 2000 som använts och som vid det här laget visat sig vara en avsevärd överskattning. IEA kommer den 7/11 med en årlig rapport, vi kommer dock att få vänta till november 2008 på den reviderade verisionen.

http://www.energybulletin.net/36518.html

ERIK SANDBLOM 2007-11-04        #3470

Magnus, din tes skulle stämma om bilresandet minskade samtidigt som tågresandet låg still. Men så är det inte, tågresandet ökade kraftigt under både 1978-83 och 1993-2002, samtidigt som tågets andel också ökade. Se figuren. Energikrisen 1973 tycks inte ha haft samma inverkan på bensinpriset (realt mot disponibel inkomst) som den senare krisen hade. Det kanske beror på skattepolitiken, men kanske också på att inkomsterna steg snabbare under sjuttiotalet än under åttiotalet.

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-07        #3528
När börjar oljebolagen gå i konkurs? Man kanske gärna vill tro att de kapitalstarka oljebolagen kommer att tjäna ännu mer pengar när nu oljepriset går upp. Men kommer de verkligen att göra det? Dagens prisuppgång på råolja kommer att följas av en prisnedgång. Därefter så kommer en ny prisuppgång på råolja till nya rekordnivåer - sedan en nedgång osv. Som det ser ut nu så återspeglar inte drivmedelspriserna de nya nivåerna på råoljepriset. Någonstans i kedjan sker stora kapitalförluster. Oljebolagen har mycket stora kostnader för sina produktionsanläggningar, sin infrastruktur, sin prospektering och för sin dyra personal. Alla dessa kostnader stiger i snabb takt eftersom energikvaliteten på det man pumpar upp blir allt sämre och därför kräver mer insatskapital. Med tiden så kommer drivmedelsalternativen att på allvar börja konkurrera med bensin och diesel. Det finns därför en risk att många oljebolag snart hamnar i en situation där man inte längre kan höja drivmedelspriserna till en nivå som motsvarar dess kostnader. Vad händer då? Som jag ser det så bör vi ge oljeindustrin en ny och viktig uppgift för framtiden. En bra affärside som tar vid innan de går i konkurs.

MAGNUS BILLBERGER 2007-12-06        #3906
I dagens SVD får du viss bekräftelse för ditt resonemang Mikael. http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_131733.e24 Vad gäller alternativa drivmedels konkurrenskraft så anser jag att det blir väldigt tydligt att vi samtidigt måste effektivisera avsevärt. Tillförd primär energi måste kunna minska med minst 90% om vi ska tillgodose nuvarande efterfrågan på varu- och persontransporter. En sådan förändring borde dock samtidigt innebära en drastisk minskning av transporterna. CUL, KSLA och SLU har gett ut en rapport som på ett lättilgängligt sätt sammanfattar vad Peak Oil handlar om nu och i framtiden.

http://www.ksla.se/sv/retrieve_File.asp?n=208&t=ksla_publication

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-06        #3915
Ja, de "stackars" oljebolagen går en svår framtid till mötes. För att upprätthålla produktionen så måste de investera mycket stora belopp. Det leder till stigande oljepriser och då minskar efterfrågan genom att världen energieffektiviserar och går över till förnyelsebart. Oljepriset kan då dyka kraftigt vilket gör att många oljebolags marginaler försvinner. Denna variation och osäkerhet kan leda till en lägre investeringsvilja. Oljebolagen befinner sig alltså i en svår situation just nu. Ovanpå detta kommer världens alla koldioxidskatter i det nya kyotoprotokollets fotspår. Om jag hade haft stora aktieposter inom oljeindustrin idag, då hade jag genast flyttat över dem till de företag som startar upp storskaliga satsningar på solkraft och vindkraft. För innerst inne så förstår vi ju alla att det är på det sättet som framtidens energi kommer att produceras. Så frågan är om vi inte snart kommer att få se ett trendbrott inom oljeindustrin som kan bli rätt så spektakulär. Kanske kommer vi att få se ett avtagande i prospektering efter nya oljefyndigheter. Kanske kommer stora oljeresevoarer att förbli just reservoarer.

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-08        #3924
Oljeindustrin behöver en ny affärsinriktning. Enligt en artikel i Miljörapporten så har Preems koncernchef ångest. Det ser ut att vara en klok man som är oroligt för klimatförändringarna och som även ser faran med att storskaligt börja göra drivmedel av biomassa. Som jag ser på det så bör oljeindustrin succesivt byta inriktning. 1) Man bör producera mer energi från vindkraft och framförallt solkraft. 2) Man bör investera i cleantechföretag som energieffetiviserar samhället. Varför inte leasa ut "energieffektiveringspaket" till olika industrier. En annan viktig bransch att energieffektivisera är fordonsbranschen. Världens alla fordon bör elektrifieras så fort som möjligt. Även här kan man leasa ut paket som t.ex. batterier och snabbladdstationer. 3) Man bör investera i en framtida energieffektiv bebyggelseinfrastruktur (stråkbebyggelse) som är hållbar för framtiden.

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=21119

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-09        #3927
Statliga oljesubventioner Nedanstående kan läsas på Miljörapporten: "De rika länderna motverkar klimatmålen då de stödjer den inhemska oljeindustrin och investerar i oljeutvinning i utvecklingsländerna. Kritiken kommer från Oilchange International, en organisation som stöds av 200 miljö- och biståndsorganisationer. Steve Kretzmann, chef för organisationen, tycker att det upprörande att samtidigt som världens länder samlas på Bali för att diskutera minskade klimatutsläpp fortsätter de klimatvidriga subventionerna." Vad skulle hända med framtida investeringar inom oljeindustrin om i-ländernas statliga subventioner uteblev? Får vi då ett slags peak oil långt innan oljetillgången "peakat"? Är det klokt med statliga subventioner som tar död på vår civilisation? Detta blir mer och mer spektakulärt. Läs mer på Miljörapporten.

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=21120

ERIK PIHL 2007-12-10        #3936
Jag tror det är svårt att hoppas på fossilbränslebrist som mer än en marginell hjälp att rädda klimatet. Vad jag sett finns det tillräckligt med fossilt kol lagrat i olja, kol och naturgas för att totalförstöra klimatet. Oljepriset blir inte hur högt som helst, vid en viss nivå (kanske t om under dagens) så stannar det upp. Detta då olja kan framställas via förgasning av kol vid ett givet pris, som blir riktmärke. Så kampen måste framför allt föras med klimatargument, att hoppas på att fossilbränslena "tar slut" är nog tyvärr för optimistiskt.

ERIK SANDBLOM 2007-12-10        #3937
Erik, jag är inte så säker på att det finns ett tak på oljepriset. Att utvinna olja ur kol kostar väldigt mycket energi, vilket gör det dyrt. Samtidigt har vi en ökande efterfrågan i Kina, Indien och snart Afrika. Kombinationen av dyr framställning och ökande efterfrågan gör att oljepriset kan stiga radikalt.

MAGNUS BILLBERGER 2007-12-10        #3941
Vad som ofta glöms bort i peakoil-diskussionerna är termodynamiken (se exjobbet i länken, tes nr 8 i slutet bl a). Det är ett ständigt snack om pengar. Om priset ökar lönar sig andra utvinnings- och tillverkningsmetoder. Detta är förvisso sant inom vissa ramar nämligen så länge energiutbytet av att få fram bränsle är positivt. Måste man investera lika mycket energi som man får ut kommer priset att spela betydligt mindre roll. För Kanadas oljesand är det redan idag tveksamt om man bidrar med något nettotillskott till energimarknaden. Funder lite på följande också: Det går energi till att få fram olja. Låt oss säga att det motsvarar 5% av den energi man får fram. Vårt behov är alltså 95% av vad som pumpas upp. Anta nu att utbytet försämras så att det går åt 25% av frampumpad energi för att tillgodose behovet. Då behöver den totala produktionen öka med 20% för att möta efterfrågan (som alltså inte antas öka).

http://www.wwei.info/mediafiles/wwei/Keefer_Final_MRP_Oct_26_05.pdf

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-10        #3944
Bra poäng Magnus. Det är precis vad som händer nu. Naturligtvis så finns det en ekonomisk brytpunkt där samhället inte orkar bära de stigande kostnaderna för oljeutvinningen. De flesta i-länderna lägger nu klimatskatter på fossila produkter vilket minskar oljebolagens marginaler eftersom de inte kan höja råoljepriset i samma takt för att ta igen förlorade intäkter på grund av minskad efterfrågan. Det jag söker påvisa är att vi snart kan få en kapitalflykt från oljeindustrin. Stora investerare kanske börjar upptäcka att oljeprospektering är en utdöende marknad och väljer att istället placera sina pengar i annan miljöteknik som hör framtiden till. Så ett råoljepris som sjunker på grund av ländernas klimatskatter kan därför komma att utgöra ett ekonomiskt hot mot oljeindustrin med kapitalflykt. När oljepriset sedan stiger till nya rekordnivåer så sker ytterligare energieffektiviseringar i världen och fler övergångar till förnyelsebar energi. Då sjunker råoljepriset kraftigt igen på grund av minskad efterfrågan. Denna cykel kommer att upprepas många gånger och på vägen så kommer många oljebolag att gå i konkurs.

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-11        #3946
Nästan som svar på tal så uttalar sig nu Norges finansminister om den framtida minskande lönsamheten med oljeutvinning. Läs mer på Miljörapporten nedan. Men oljeindustrin bör inte deppa. Istället för att investera i ny oljeprospektering så kan de investera i energieffektiviseringspaket som de leasar ut till industrier. På så sätt kan oljebolaget och industrin dela på vinsten från den lägre energiförbrukningen. Oljebolag kan även leasa ut litiumbatterier till världens alla kommande elfordon. När det gäller mitt tredje förslag som handlar om en ny energieffektiv infrastruktur så saknas stöd från UD för framtagande av presentabla modeller. Kanske lika bra det.

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=21154

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-17        #3990
Aktieägare osäkra på Statoil Hydro De enorma investeringar som bolaget gjort för utvinning av naturgas i sina nordliga havsbaserade gasfält är så stora att de balanserar på gränsen till olönsamhet. Problem med utrustningen har nu sänkt vinstmarginalerna för gasutvinningen så pass mycket att bolagets börsvärde har sjunkit med 64 miljarder norska kronor. Enligt en artikel i Dagens Industri, måndag 17 december, så motsvarar det utraderade beloppet hela värdet på fälten Snövit, Ormen Lange och Kvitebjörn. Även om bolagets börsvärde senare återställs så pekar detta på att oljeindustrin ligger och balanserar på gränsen till det möjliga med sina skyhöga investeringskostnader. Får vi en nedgång i världsekonomin med sjunkande olje- och gaspriser som dessutom sammanfaller med de kommande klimatskatterna så sjunker oljeindustrins marginaler ytterligare med resultat att ännu fler aktieägare lämnar bolagen. Det är inte omöjligt att vi snart kan börja urskilja en trend där investerare lämnar en döende oljeindustri till förmån för miljöteknikföretag och förnyelsebar energiproduktion. Har Shell brist på kapital? Enligt Miljörapporten så säljer Shell nu av sin verksamhet som sysslar med solenergi. Att göra det i en tid när världens alla länder genom det nya kyotoprotokollet kommer att öka sin andel av förnybar energi, det låter inte som en smart väg att gå för en energiproducent. Kan det vara så att man ligger på gränsen när det gäller att klara av investeringarna för att upprätthålla och uppgradera befintlig produktion?

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=21215

MIKAEL JOHANSSON 2007-12-31        #4032
Shell fortsätter att avveckla verksamhet Shell gör nu stora förändringar i sin verksamhet. Nu senast så är det deras IT-verksamhet som kommer att outsoursas. Så många som 3.200 anställda berörs. Det kan tyda på stora finansiella problem där de allt större kostnaderna för oljeutvinning försämrar deras vinstmarginaler. Det kan också tyda på att Shell planerar att gå samman med något annat stort oljebolag. Men det kan också vara en helt vanlig sunt bolagspolitik. Det här tycker jag är intressant att följa. När en marknad blir tuffare så brukar bolag slås ut eller gå samman för att bli konkurrenskraftigare. Kommer vi snart att få se stora bolagssammanslagningar och omstruktureringar inom oljeindustrin? Peak oil är inte att leka med för det innebär på sätt och vis ett stort hot mot vår miljö och vårt klimat genom att stora skogsarealer riskerar att skövlas i jakten på andra generationens drivmedel. Hur ska detta sluta? Vi ser allt som är på gång men är ändå för giriga för att göra något. Det enda som finns i vårt sinne är ekonomisk tillväxt, kosta vad det kosta vill. Det är nästan som när en utsvulten människa börjar äta på sin egen fot för att bli mätt. Inte är vi speciellt intelligenta, eller hur?

http://www.guardian.co.uk/business/2007/dec/31/royaldutchshell.bp

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-01        #4033
BP tvingas minska på sin personal En minskad oljeproduktion i Nordsjön som kräver allt högre investeringar gör att BP tvingas rationalisera bort 350 personer som arbetar inom nordsjöverksamheten. Som sagt så stiger kostnaderna för oljeutvinning i rask takt. Man kan fråga sig vid vilken tidpunkt som oljebolagens aktieägare anser det vara lönlöst att gå vidare. Någon gång framöver så kommer aktieägarna troligen till insikten att investeringar i solkraft kommer att ge säkrare framtida avkastning. Man får bara hoppas att den brytpunkten kommer innan allt kapital har hunnit slösas bort.

http://www.oilworks.com/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemi

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-01        #4034
Mexicos oljeproduktion minskar Det statligt ägda oljebolaget, Pemex, har inte på länge gjort några nya investeringar i exploatering av djuphavsfält till mångas förfäran. Det har lett till att landets totala oljeproduction minskat eftersom deras jättefält Cantarell peakade 2003. För att klara av de höga investeringskostnaderna i nya djuphavsfält så menar analytiker att Mexico måste lätta på det statliga monopolet så att utländska investerare kan bidra med kapital. Mexico är USA:s andra största oljeimportland efter Kanada (EIA). Jag skulle lite djärvt vilja påstå att USA:s enorma satsning på etanolproduktion och laddhybridbilar har mer med framtida oljebrist att göra än vad det har med omtanke av miljö och klimatt att göra.

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=54300

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-01        #4035
Världens oljeborriggar nära maxutnyttjande Det totala antalet offshore-oljeborriggar i världen har legat på ungefär samma nivå sedan 2002. Men år 2002 utnyttjades de bara till ca. 75 procent medan de idag utnyttjas till nära 90 procent. Med andra ord så har oljebolagen tvingats att ganska drastiskt öka sina ansträngningar för att upprätthålla oljeproduktionen. De små källor som man finner räcker väldigt kort tid varvid nya hål måste borras i ett allt högre tempo. Dessutom så tvingas man att borra på allt större havsdjup till högre kostnader. Enligt uppgift så börjar dessutom oljeborriggarnas medelålder att närma sig 25 år. Jag undrar om vi inte snart ser en bransch i kris. En nedgång i världskonjunkturen där efterfrågan på olja minskar kan leda till att många oljebolags vinstmarginaler krymper till en nivå där de inte klarar av att betala sina gjorda investeringar. Detta blir spännade att följa samtidigt som det är lite skrämmande.

http://www.energycurrent.com/index.php?id=2&storyid=7499

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-02        #4039
OPEC-rapport varnar för peak oil OPEC-länderna står för 40 procent av världens oljeproduktion. I sin senaste rapport så anager man tre årtal utifrån olika senarion där peak oil för deras andel av världsproduktionen kan inträffa. De tre årtalen är 2024, 2037 och 2048 beroende på hur mycket deras medlemsländer kan öka sin produktion. Det känns väl tryggt att vi har åtminstone fram till år 2024 på oss? Men tänk på att OPEC bara garanterar deras 40 procentiga andel. De övriga 60 procenten kommer delvis från länder där oljeproduktionen nu är i avtagande. För att klara av den ökande efterfrågan så krävs det en kraftig upptrappning av oljeprospekteringen i dessa länder. För övrigt så passerade råoljan tillfälligt 100 dollar per fat i dag. Tacka vet jag elbilar som går på billig el från vindkraft.

http://news.nasdaq.com/aspxcontent/newsstory.aspx?selected=9999&selecteddis

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-03        #4045
Exxon och Chevron återköper egna aktier Har letat mycket på nätet senaste tiden för att bättre förstå vad som händer inom oljeindustrin samt att finna belägg för mina egna slutsatser. Idag så hittade jag nedanstående artikel som är publicerad på Bloomberg. Mycket intressant läning för den som är intresserad. Artikelförfattaren menar att många av de oljebolag vars aktier ägs av privata investerare riskerar att råka illa ut om några år eftersom de inte längre kan öka sin produktion. Han hänvisar till en analytiker som räknar upp företagen Shell, BP, Total och ConocoPhillips som exempel på sådana företag som år 2014 inte längre kommer att vara likvida. Antagligen så är det av den anledningen som både Exxon och Chevron gör stora återköp av egna aktier. Och det är inga småpengar det handlar om. Exxon återköper aktier för 30 miljarder dollar per år. Det kan jämföras med deras årliga investeringar på 21 miljarder dollar för oljeprospektering och utveckling av verksamheten. På andra ställen kan man läsa att oljebolagens faktiska (fysiska) investeringar ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år men att deras kostnader nästan har fördubblats pga. bl.a. inflation. Det här låter lite skrämmande tycker jag. Kan det höga råoljepriset delvis bero på att bolag som Exxon och Chevron "investerar" stort i återköp av egna aktier? Förbereder man sig för en eventuell framtida "marknadskollaps"? Enligt The World Energy Outlook 2006 så krävs det investeringar inom oljeindustrin på 20.000 miljarder dollar räknat från 2005-2030 för att klara det utvecklingsscenario man förutspår. Investeringar som sedan kommer att rosta bort när det inte längre går att få upp mer olja. Tänk om världens aktieplacerare inser det vansinniga i detta och istället väljer att investera i storskalig solkraft.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601039&sid=akIQ2arQB4Qs&refer=colu

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-04        #4046
Det råder peak oil feber just nu på många håll i världen. Om denna uppgång verkligen skulle visa sig vara det riktiga peak oil så finns det anledning till viss oro. Men jag misstänker att det höga oljepriset är en av oljeproducenterna planerad överenskommelse för att konsolidera sina bolag så att nya och kostsamma oljefält och djuphavsoljefält kan börja exploateras. Det kan vara därför som man har legat lågt några år med nyinvesteringar i produktionsutrustning. För de mäktiga oljebolagen så är det lätt att styra världsekonomin. Och nu så skulle en lätt nedgång i världskonjunkturen vara en bra affär för dem. De kostnader för material och personal som nästan fördubblats de senaste åren går då ned så att de kan återinvestera i ny och högre produktionskapacitet. Oljebolagen kanske "prövar" vilken prisnivå som världsmarknaden tål innan man "öppnar kranarna" igen. Under "prövotiden" så bygger man upp sin finasiella styrka inför de kommande satsningarna. Frågan är om vi världsmedborgare bör tillåta att de, med våra pengar, finansiellt stärkta oljebolagen ska få använda kapitalet till fortsatt oljeprospektering. Bör vi inte tvinga de att satsa på storskalig termiskt solkraft i stället för i kostsamma djuphavsfält? En storskalig satsning världen över på storskalig termisk solkraft vore en investering som kan förränta sig i flera hundra år framåt. Det kan man inte säga om nyinvestering i oljeprospektering. Länken nedan är till EnergyBulletin.net där en australiensare publicerat ett öppet brev till deras nye premiärminister. Både intressant och tänkvärt för den som är intresserad.

http://www.energybulletin.net/38063.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-06        #4058
Militanta nigerianer hotar oljebolag med ett blodigt 2008 ExxonMobil och framförallt Shell har stora problem att upprätthålla produktionen. Nigeria är USA:s femte största oljeimportland. Läs mer

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-06        #4059
BP och ExxonMobil har stora problem i Alaska Korrumptionsskandaler, eftertaxeringar och nya skattepåslag påverkar kostnaderna negativt för bolagens oljeutvinning i Alaska. Kinesiska Sinopec gör intåg i Alaska. De starka statliga kinesiska oljebolagen tar allt större kontroll över världens oljeproduktion. Till skillnad från oljebolag som är börschnoterade så behöver statliga oljebolag inte rädas för likviditetsbrist och därmed kapitalflykt vid nedgångar i sin lönsamhet.

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/01/06/ccoil106.

MAGNUS BILLBERGER 2008-01-07        #4072

Även SVD har de senaste dagarna ägnat större uppmärksamhet åt det höga oljepriset. Under senaste halvåret har jag försökt följa vad som skrivs och kan konstatera att man notorisk förklarat nya toppnoteringar av oljepriset med olika händelser och hot i världen. Den länkade artikel berör till skillnad från de flesta andra det faktum att oljepriset haft en stigande trend i minst fyra år. Detta kommenteras med att dollarn ska ha fallit kraftigt sedan 2002. Det stämmer visserligen att dollarn fallit - exemplevis så har euron ökat i värde med knappt 50% på 5 år jämfört med dollarn. Oljan har på samma tid i dollar gått upp med 200%, men även omräknat till euro så är ökningen betydande: 100% på 5 år. Extrapolerar man bifogad bild (över grafen är oljepriset i dollar och den nedre är växelkursen dollar/euro) lite försiktigt så verkar ett oljepris på $200/fat inom 10 år inte särskilt orealistiskt. Givetvis är denna analys mycket begränsad, men den indikerar ändå starkt att medias förklaringar till det ökande oljepriset är otillräckliga. De kortsiktiga prisförändringar över dagar och veckor får trovärdiga förklaringar, medan den långsiktiga trenden bara ges sporadisk uppmärksamhet.

http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_174555.e24

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-07        #4093
Venezuela - 3 år med sjunkande oljeproduktion Venezuelas oljeproduktion har sjunkit de senaste tre åren. Enligt landets energiminister så har landet tillgångar som möjliggör en högre produktion. Men statlig politik, strejker och andra problem har satt käppar i hjulen.

http://english.eluniversal.com/2008/01/07/en_eco_art_venezuelan-oil-outpu_0

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-07        #4094
Utbyggnaden av raffinaderier i USA avstannar? Nya lagar som reglerar energimarknaden och som straffar ut bränsletörstiga bilar i USA skapar osäkerhet för oljebolag att utöka sin raffinaderikapacitet. Den enorma satsningen på etanolproduktion bidrar ochså till osäkerhet för nya investeringar i konventionella oljeraffinaderier. Det här är en rätt spännande utveckling som vi måste följa upp.

http://www.chron.com/disp/story.mpl/headline/biz/5432731.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-07        #4096
Oljebolagen har problem med allt dyrare kontrakt Shell uppger att många länders regeringar kräver en allt större andel av förtjänsterna från den oljeutvinning som sker på deras territorium. Det leder till långa och sega förhandlingar som försenar ny propektering. Samtidigt så minskar oljebolagens andelar och vinstmarginaler. Framtiden ser dyster ut för de börsnoterade oljebolagen. Men de kan förstås gå över till termisk solkraft för att komplettera sin verksamhet.

http://orange.advfn.com/news_Shell-CEO-says-higher-oil-prices-delaying-new-

OVE GARPEMAN 2008-01-08        #4103
Då jag bodde i Saudiarabien i mitten på 90-talet sa man att det fanns runt 50 års olja kvar i marken och lika mycket till ovan mark lagrat. Frågan är om det finns bevis för detta ?!?!

MAGNUS BILLBERGER 2008-01-08        #4104
Frågan är om det finns bevis... Bra fråga Ove. Om det är något som det är ont om i peak-oil-diskussionen så är det väl bevis. Är det inte därför det är så mycket tjabbel? Hela debatten kretsar ju egentligen kring en massa uppskattningar och tolkningar av dessa liksom tolkningar av marknadens beteende. Jag tror att nästan oavsett vad som påstås så går det att hitta svagheter och luckor i resonemangen. Min uppfattning är dock att summan av alla påståenden och tolkningar man kan tag del av ger en bild ganska nära sanningen.

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-08        #4105
Argentina stoppar exporten av bränslen Enligt Wikipedia så står petrolemprodukter, olja och naturgas för 20% av Argentinas exportinkomster. På grund av hög inhemsk efterfrågan och höjda inhemska bränslepriser så stoppar nu den argentinska regeringen exporten av bränslen.

http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/djf500/200801071510DOWJONESDJO

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-08        #4106
EIA - oljeproducerande länder utanför OPEC klarar inte att möta 2008 års efterfrågan EIA, Energy Information Administration, gör bedömningen att världens oljeproduktion utanför OPEC inte kan möta den ökande efterfrågan i världen under 2008. Man menar att världen måste förlita sig på att OPEC-länderna kan öka produktionen. OPEC själva gör utalande efter uttalande där man säger att det höga oljepriset inte beror på oljebrist utan på spekulation. Något stort och lurt är på gång. Är det inte snart dags att biltillverkarna börjar massproducera elbilar som går på billigt elektriskt drivmedel från vindkraft och solkraft så vi slipper denna dyra och skitiga olja?

http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKWAT00865420080108?rpc=401&

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-09        #4110
Norges oljeproduktion fortsätter att minska Oljeproduktionen i december minskade något jämfört med november månad. För detta år så har produktionen legat på 2,2 miljoner fat per dag i genomsnitt. Norges oljeproduktion toppade år 2000 då man producerade drygt 3 miljoner fat per dag.

http://www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/01/09/afx4510368.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-09        #4111
Alltfler oljebolagschefer medger att vi nått peak oil Denna intressanta artikel på flera sidor beskriver läget på oljemarknaden mycket bra. Men oljebolagscheferna använder ordet "plateau oil" istället för peak oil. Är du intresserad så läs gärna alla fyra sidorna. Oljebolagen kanske börjar inse att investeringar i en exponentiellt stegrande oljeprospekteringstakt inte kan sluta med vinst för deras aktieägare. Om man däremot lägger sig på en "plateau" så kan man tjäna rätt stora pengar under rätt så lång tid eftersom oljepriset då stiger allteftersom produktionen sakta avtar. Men det innebär samtidigt en långsam död för oljeindustrin. Det här får vi nog se som en allvarlig varning och uppmaning till att vi bör gå över till ett nytt och långsiktigt hållbart samhälle som baserar sin energiförsörjning på solen.

http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSL0725705620080109?pageNumber=1&vir

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-09        #4114
"Big Oil" mister kontrollen över oljan Enligt en artikel i RoyalDutchShellPlc.com så har de sex största oljebolagen som i folkmun kallas för "The Supermajors" eller "Big Oil" på bara tio år tappat mycket stora delar av världsmarknaden på olja. När de bildades genom sammanslagningar i slutet på nittiotalet så hade de tre största av dem, ExxonMobil, Royal Dutch Shell och BP ett bolagsvärde som motsvarade 67 procent av den totala marknaden. Nu har bolagsvärdet för alla "supermajors" minskat till 23 procent. ExxonMobil är störst av dem men tvåan och trean, BP och Shell har passerats av Gazprom och PetroChina.

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-12        #4129
Kostnaderna för oljeutvinning väntas stiga snabbt Enligt en artikel i Reuters så väntas kostnaderna för oljeutvinning att stiga till ett medelvärde på 25 dollar per fat i nära tid. Man hävisar till en rapport från Deutsche Bank. Just nu så har oljepriset fallit till 92 dollar per fat pga. spekulation om att USA går in i en recession med följd att hela världen går in i en recession. Tittar man på de stora börsnoterade oljebolagen så ser man att deras aktiekurser faller i samma takt. Man skulle kunna spekulera i vad som händer om oljepriset fortsätter att falla ytterligare ned mot kanske 50-60 dollar per fat. Antagligen så minskar bolagens aktier ytterligare i värde. Med tiden så får de sämre ranking och därmed högre lånekostnader för sina för överlevnadens skull nödvändiga multimiljardinvesteringar. Det påverkar i sin tur deras vinstmarginaler ytterligare vilket leder till att ännu fler aktieägare drar sig ur. När denna cykliska nedgång når sin botten så kanske några bolag har tvingats gå i konkurs eller tvingats till att gå samman med andra bolag. En tid därefter så kan man anta att USA marknaden stabiliserar sig och att oljepriset återigen skenar iväg till nya rekordnivåer. Men som sagt ingen kan spå vad som kommer att ske utan vi kan bara spekulera.

http://www.reuters.com/article/reutersEdge/idUSN1128994320080111

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-13        #4131
Brittiskt studie spår peak oil år 2011 Chris Skrebowski, Trustee of the Oil Depletion Analysis Centre and Editor of Petroleum Review, Energy Institute, London, har gjort en analys om peak oil med titeln “Megaprojects update: Just how close to Peak Oil are we?” Den kan vara mer korrekt än de rapporter som oljebolagen ofta visar upp eftersom den baseras på flöden istället för på reserver. Det som avgör är ju faktiskt själva flödena och inte hur stora reserverna är. Och flödena påverkas av en mängd olika faktorer som t.ex.: - nationell politik (protektionism) - kostnader för utvining (finansiering) - tillgänglig utrustning - politiska oroligheter (sabotage) - extrema väderhändelser Länken nedan är till själva rapporten som är en PDF-fil. Den innehåller många grafer och statistik. Ett bra och kompletterande underlag för den som är intresserad av i vilken takt vi måste börja gå över till elbilar där vi tar energin från vindkraft och solkraft.

http://www.aspousa.org/proceedings/houston/presentations/Chris%20Skrebowski

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-14        #4137
Raffinaderier som är fristående och inte ägs av stora oljebolag ser ut att få problem med sina vinstmarginaler pga. det höga oljepriset. Tesoro Corp. som äger sju raffinaderier i USA har fått dra ned på sin produktion av bränslen av just den anledningen. Som bekant så stiger inte bränslepriserna i samma takt som råoljepriset vilket innebär att någonstans i kedjan så sker förluster. Företaget Tesero har just därför fått problem med fallade aktiekurser. Man kan fråga sig var i kedjan som den svagaste länken sitter. Var finns bästa ekonomin och var finns sämsta ekonomin? Var börjar det brista först om oljepriset ligger kvar på höga nivåer eller stiger ännu mer? Är en nedgång i hela världskonjunkturen att föredra för att få ned oljepriset? Har tillväxt blivit improduktivt?

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=aANoAvttFqms&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-16        #4153
Venezuelas president varnar världen för minskad oljeproduktion Venezuelas president Hugo Chavez varnar världens stora konsumenter av olja för minskad produktion och uppmanar de till att se över sin konsumtion. Saudi Arabien har ökat sin försäljning av olja till USA så att de nu har blivit USA:s andra största oljeimportland från att ha varit femma-sexa för något år sedan. Vi ser alltså hur "USA:s import" har ändrat strategi eftersom länder untanför OPEC till största delen har oljereserver vars produktionsflöden minskar eller som styrs över till Asien. President Bush beökte nyligen Saudi Arabien som bekant. Kanske vill han ha resten av deras produktion.

http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKN1555710520080116

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-16        #4154
Rysslands ökningstakt i oljeproduktionen avtar Enligt en artikel i The Guardian så menar analytiker att Ryssland, som världens andra största oljeproducent efter Saudi Arabien, har en ökningstakt i oljeproduktionen som kommer att avta under 2008. Man uppger att Moskva pratar om "plateau oil" vilket är branschens eget uttryck för peak oil.

http://www.guardian.co.uk/feedarticle?id=7230814

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-18        #4164
Spelet om oljan I februari så släpper Kaos Studios ett dataspel som heter Frontlines: Fuel of war. Spelet handlar om ett krig som uppstår när världens alla länder ska klara sin energiförsörjning efter peak oil. Med andra ord så löser man världens energiproblem i spelet genom att bete sig som apor och andra primater gör.

http://money.cnn.com/2008/01/16/news/economy/peak_oil_game/?postversion=200

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-18        #4165
Bush fick inget gehör för sina böner i Saudi Arabien Enligt ABC News så hjälpte inte den vädjan om ökad oljeproduktion hos OPEC som president Bush framförde vid sitt besök i Saudi Arabien. Inte ens ord som att "USA lider" av det höga oljepriset hjälpte.

http://abcnews.go.com/Business/MarketTalk/wireStory?id=4136046

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-21        #4187
Naturgasflöden i Nordamerika nära peak? Enligt en artikel i Energy Bulletin så ifrågasätter man om flödena av naturgas i Nordamerika kommer att räcka till vid kommande kalla vintrar. Produktionen har legat på en "plateau" runt 26-27 triljoner kubikfot årligen sedan 1998 trots att antalet borriggar ökat från 397 till 1.793 idag. I både Canada och USA så är det vanligt att man värmer byggnader med naturgas och i USA så produceras 20 procent av elektriciteten med naturgas.

http://www.energybulletin.net/39298.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-23        #4201
Nationellt ägda oljebolag tar över marknaden Nationellt ägda oljebolag håller på att ta över oljemarknaden. De internationella börsnoterade oljebolagen som ExxonMobil, Shell och BP halkar allt längre ned i rankinglistan medan nationellt ägda oljebolag som PetroChina, Sinopec och Petrobras allt mer tar över ledartröjan. På 1970-talet så kontrollerade de internationella oljebolagen 85 procent av världens oljereserver. Idag så är förhållandet det omvända där 80 procent av världens oljereserver kontrolleras av nationellt ägda oljebolag. Man behöver inte ha alltför stor fantasi för att räkna ut vad som händer med världens oljeflöden när vi på allvar börjar rulla utför peak oil utförsbacken. I artikeln enligt länken nedan där uppgifterna är hämtade så menar man att de fria börsnoterade oljebolagen måste visa upp en ny framtidsvision för tillväxt så att inte aktieägarna lämnar de i sticket. Och den visionen kan väl vi på Ecoprofile bistå med helt gratis om de så önskar.

http://royaldutchshellplc.com/2008/01/23/houston-chronicle-china-and-brazil

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-24        #4221
Kommer vi att få ett OPEC för naturgas? Igår onsdag så hölls ett möte i Egypten där flera naturgasproducerande länder samlades under temat Gas Exporting Countries Forum. GECF bildades 2001. De länder som samlas under detta paraply kontrollerar 73 procent av världens naturgasreserver. Hitintills har GECF inte haft någon annan funktion än att vara ett diskussionsforum. De mest framträdande länderna inom GECF är Ryssland, Iran, Qatar, Venezuela och Algeriet. Det går nu rykten om att GECF kan tänka sig att bilda en kartell liknande OPEC. Man kan spekulera i vad detta innebär för energitillförseln i världen när vi passerar peak oil. Länderna som anslutit sig till GECF är: Algeria, Bolivia, Brunei, Egypt, Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Oman, Qatar, Russia, Trinidad and Tobago, the United Arab Emirates och Venezuela.

http://en.rian.ru/russia/20080124/97641277.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-25        #4246
Shell förbereder anställda för peak oil 2015 Shells VD, Jeroen van der Veer, har skickat ett brev till alla sina anställda där han utifrån Shells två framtidsscenarion "Scramble or Blueprint" vill informera sina anställda hur vår civilisation kan komma att utveckla sig efter att vi har nått "peak oil" som man tror inträffar år 2015. "We are experiencing a step-change in the growth rate of energy demand due to population growth and economic development, and Shell estimates that after 2015 supplies of easy-to-access oil and gas will no longer keep up with demand." Han inleder sitt brev med ett optimistiskt synsätt: "By the year 2100, the worlds energy system will be radically different from todays. Renewable energy like solar, wind, hydroelectricity and biofuels will make up a large share of the energy mix, and nuclear energy too will have a place. Sedan varnar han för ett scenario som Shell kallar för Scramble: "The first, a scenario we call Scramble, resembles a race through a mountainous desert. Like an off-road rally, it promises excitement and fierce competition. However, the unintended consequence of "more haste" will often be "less speed" and many will crash along the way." "In the Scramble scenario, nations rush to secure energy resources for themselves, fearing that energy security is a zero-sum game, with clear winners and losers. The use of local coal and homegrown biofuels increases fast. Taking the path of least resistance, policymakers pay little attention to curbing energy consumption - until supplies run short. Likewise, despite much rhetoric, greenhouse gas emissions are not seriously addressed until major shocks trigger political reactions. Since these responses are overdue, they are severe and lead to energy price spikes and volatility." Sedan så beskriver han det scenario som Shell föredrar och som man kallar för Bluprint: "The alternative scenario, called Blueprints, has some false starts and develops like a cautious ride on a road that is still under construction. Whether we arrive safely at our destination depends on the discipline of the drivers and the ingenuity of all those involved in the construction effort. Technical innovation provides for excitement. Much innovation occurs at the local level, as major cities develop links with industry to reduce local emissions. National governments introduce efficiency standards, taxes and other policy instruments to improve the environmental performance of buildings, vehicles and transport fuels. As calls for harmonization increase, policies converge across the globe. Cap-and-trade mechanisms that put a cost on industrial CO 2 emissions gain international acceptance. Rising CO2 prices accelerate innovation, spawning breakthroughs. A growing number of cars are powered by electricity and hydrogen, while industrial facilities are fitted with technology to capture CO 2 and store it underground." Slutligen så konstaterar han att vilket av ovanstående scenarion som vi får kommer helt och hållet att bero på våra länders regeringar och politiker. Brevet tycker jag är ödmjukt skrivet där Shell vill ta sitt ansvar genom att lämna en öppning för global samling runt energifrågan och klimatfrågan. Själv så vill jag bara tillägga att det är upp till oss väljare att ge våra politiker mandat så att de kan styra in våra samhällen på den kloka vägen. Brevet finns att läsa på The Oil Drum enligt länken nedan.

http://www.theoildrum.com/node/3548#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-01-29        #4309
Raffinaderierna världen över skär ned på produktionen I säsongen mellan vinter och sommar när efterfrågan är som lägst så brukar raffinaderier tas ur drift för underhåll. Men nu så drar man ned på produktionen tidigare än vanligt och i en omfattning som många analytiker ifrågasätter. Raffinaderiernas vinstmarginaler har minskat det senaste året på grund av det höga oljepriset och andra kostnader som stigit kraftigt. Kostnadsökningen har inte fullt ut kunnat balanseras mot intäkter från försäljning av drivmedel. Anledningen till att man går ned i produktion kan vara att man vill bygga upp större lager av olja för att världsmarknadspriset ska pressas ned samtidigt som man vill få upp priset på drivmedel. En annan anledning kan vara att man vill "lägga beslag" på den av konsumenterna acceptabla prisökningen på drivmedel innan världens länderna börjar lägga extra skatter på fossila drivmedel av klimatskäl. Stämmer dessa antaganden så kan vi snart få se ett skutt i priset på bensinmackarna. Men detta är förstås bara spekulationer.

http://www.reuters.com/article/reutersEdge/idUSL2491407520080129?pageNumber

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-01        #4339
Stigande priser på konstgödsel ökar kostnaderna för livsmedelsproduktionen Det höga oljepriset leder till höga priser på konstgödsel eftersom konstgödsel är en oljeprodukt. Enligt en bonde i mina trakter så har de stigit med ca. 50 procent i Sverige. Men i Australien så har de stigit 250 procent på två år. Vi ser nu början på något som kan bli en mäktig inflationsspiral. Livsmedelsproducenternas ökande kostnader för diesel och konstgödsel leder till högre matpriser. Dessutom så ska livsmedelsproduktionen konkurrera med biodrivmedelsproduktionen vilket ytterligare driver upp livsmedelspriserna. Uppsvinget i jordbrukssektorn leder till högre markpriser. Sammantaget så kommer vi konsumenter att tvingas spendera en allt större del av vår inkomst på livsmedel och energi. Om vi inte ska få en standardsänkning så måste våra löner därför höjas. Och om vi inte får höjda löner så väljer vi troligen att minska ned på vår konsumtion och då kommer hela samhället i obalans genom att produktion läggs ned och människor blir arbetslösa. Ett sådant scenario är världens alla finansministrar och börshandlare livrädda för.

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/02/01/2152341.htm?section=australia

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-02        #4343
Film: A Crude Awakening The Oil Crash Den som anser att oljan tillhör en viktig samhällsresurs bör se denna film. Filmen är 1 timme och 23 minuter lång så den passar kanske bäst att se en regning söndag förmiddag. Flera kända analytiker medverkar som t.ex. Matt Simmons.

http://video.google.com/videoplay?docid=-703701197044020456

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-02        #4345
Kommer OPEC att minska på oljeproduktionen efter nästa möte i mars? Som jag skrev ovan så har många raffinaderier dragit ned på sin drivmedelsproduktion där en av anledningarna kan vara att fylla på oljelagren för att få priserna på råolja att falla samtidigt som man får upp drivmedelspriserna. Av naturliga skäl så följer OPEC varje händelse på oljemarknaden och detta har man nu tydligen uppmärksammat. För medlemsländerna Iran och Venezuela menar just att världens oljelager börjar vara välfyllda. Det tillsammans med USA:s recessionstendenser med minskad efterfrågan som följd leder till att de under OPEC:s nästa möte i mars vill minska på OPEC:s oljeproduktion. Är detta spännande att följa eller är det skrämmande?

http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-31735520080202?rpc=401

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-02        #4347
Rundabordssamtal om oilcrash med bl.a. Matt Simmons Denna audiofil rekommenderar jag att lyssna på. Läget kan vara mycket allvarligare än vad vi ens kan föreställa oss.

http://www.financialsense.com/Experts/roundtable/2008/0202.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-03        #4348
Pakistan tvingas till 30-procentig energieffektivisering Ett mycket kraftfullt energieffektiviseringsprogram sätts nu i verket i Pakistan. Ett program som får västvärldens motsvarande åtgärder att likna småpotatis eftersom det införs snabbt och förväntas ge konkreta resultat. Pakistans inhemska oljeproduktion ligger kvar på en jämn "plateau" och täcker endast 20 procent av landets behov av petroluemprodukter. Raffinaderikapaciteten räcker inte heller till varför ca. hälften av importen består av raffinerade produkter. Naturgasproduktionen står för ca. 50 procent av landets energibehov men produktionen minskar år från år samtidigt som efterfrågan ökar. Det höga världsmarknadspriserna på olja slår nu alltså hårt mot Pakistan. Det finns många länder i världen som på grund av det höga oljepriset nu går igenom samma kris som Pakistan. Och det här är bara början på det vi snart kommer att få se.

http://www.dawn.com/2008/02/02/top8.htm

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-03        #4350
Tack Mikael, det var mycket intressant lyssning på http://www.financialsense.com/Experts/roundtable/2008/0202.h !!! Detta entimmes runda-bords-samtal kan verkligen rekommenderas. Det hör till ett av de mest uttömmande bidragen i Peakoil-diskussionen jag hittills stött på. Särskilt bra var att man lyckades få ihop en bred täckning av problemet och samtidigt en lättillgänglig och informativ diskussion.

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-04        #4360
Wall Street- och oljebolagsveteran tror peak oil börjar 2010 Javisst är det intressant men det är också lite skrämmande. Jag tror knappt det finns någon människa som egentligen förstår vad vi står inför. Och det är nog lika bra det. Det är inte längre enbart det s.k. peak oil folket som larmar utan larmen kommer mer och mer från högt uppsatta chefer eller före detta chefer inom oljebranschen. Shells förre styrelseordförande, Sir Mark Moody-Stewart, uppmanar regeringar till att stävja efterfrågan på drivmedel. Men här tänkte jag skriva om energianalytikern och Wall Street veteranen, Charles T. Maxwell, som även jobbat 12 år för ett stort oljebolag. Han menar att USA:s recessionstendenser med minskad efterfrågan på olja gör att produktionen precis kan möta världens efterfrågan för år 2008 och 2009. Men när USA:s ekonomi åter tar fart år 2010 så börjar peak oil att bli märkbart för att år 2012-2013 bli tämligen påtagbart. Visst har väl vi i Sverige beredskapsplaner för sådana scenarion? Jag tänker främst på vårt jordbruk men även på andra viktiga sektorer som bara måste fungera. Problemet är väl egentligen att veta hur snabbt störningar i systemen uppstår samt hur de nationella oljebolagen, som står för 80 procenten av världens oljereserver, väljer att agera. Utan att vara alltför djärv så gissar jag på att de kommer att i första hand förse sina inhemska marknader med olja. Förutom framtida begränsad tillgång på olja så blir även kostnaden ett stort problem att hantera.

http://energytechstocks.com/wp/?p=819

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-04        #4362
Storbritanien står inför prischock på naturgas Enligt The Oil Drum så kan Storbritanien stå inför en prischock på naturgas när gamla långtidskontrakt ska förnyas eftersom spotpriserna nästan har fyrdubblats sedan år 2000. Dessutom så går man från självförsörjande år 2003 till 80 procentig importör år 2017. Vad är det som händer?

http://europe.theoildrum.com/node/3584#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-05        #4370

Är hoppet ute för delstaten Alaska som betydande oljeproducent? Många länders oljeproduktion resulterar numera i liknade grafer. Den som är intresserad om Alskas svarta guld, dess historia och dess framtidsutsikter kan läsa på länken nedan.

http://www.energybulletin.net/39886.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-07        #4378
Goldman Sachs varnar för matbrist och svält när energipriserna stiger Jeff Currie, chefsansvarig för råvaruanalyser på Goldman Sachs, varnar för svält i fattiga länder i takt med stigande energipriser i världen. I centrum för prognosen står det faktum att allt mindre calorier mat produceras per hektar mark i världen. Det beror enligt Mr. Currie bl.a. på ökad köttproduktion och ökad biobränsleproduktion. Om man vill så kan även späda på med minskade skördar pga. den torka och vattenbrist som uppkommer i växthuseffektens kölvatten. Dessutom så kommer man i många länder på sikt inte att ha råd med konstgödsel, som är en oljeprodukt, vilket då ytterligare minskar jordbruksmarkens produktivitet. Undrar om det förbättrar situationen när EU nu får upp en ny modul till rymdstationen?

http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/02/07/cnoil107.

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-10        #4394
G7-länderna vill ha ökad oljeproduktion i världen Det börjar hända intressanta saker nu rent politiskt. Vid ett möte mellan G7-länderna nyligen så enades man om en skrivelse där det står att G7-länderna uppmanar världens oljeproducenter att öka på oljeproduktionen. Bakom den uppmaningen så ligger förstås det faktum att världsekonomin håller på att mattas av på grund av höga energi- och råvarupriser. Inom OPEC så höjs däremot röster för att skära ned på oljeproduktionen. De stora ickestatliga oljebolagen har valt att investera mer kapital i återköp av egna aktier än i ny produktion. Många industriländer lägger hela bördan på OPEC. Så det här börjar mer och mer att likna ett race om vem som ska sitta på de sista stora oljereserverna. Ingen vill vara den som först blir utan tillgångar. Man kan undra hur fult detta spel kommer att bli. Alla de stora gamarna är nu på plats i Irak och nyligen så fryste man Venezuelas utländska banktillgångar.

http://uk.reuters.com/article/marketsNewsUS/idUKTKB00293620080209

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-12        #4432
Venezuela hotar att stoppa oljeexporten till USA Som jag skrev ovan så har Venezuelas banktillgångar i utländska banker frysts. Domstolar i USA och Europa har i konflikten mellan ExxonMobil och Venezuela alltså dömt till ExxonMobil´s fördel. Nu hotar Venezuela med att stoppa exporten av olja till USA. Enligt uppgift så ställer sig bl.a. OPEC-medlemmen Iran på Venezuelas sida. En avbruten import av olja från Venezuela och Iran skulle påverka USA märkbart men få tror nog att Hugo Chavez sätter planerna i verket. USA och Europa kan troligen ganska lätt knäcka ekonomin på många oljerika smånationer för att få tillgång till större delen av deras oljeproduktion. Det här kommer att bli ett fult spel framöver.

http://www.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUSN1057875520080210

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-12        #4436
Indonesiens naturgasproduktion faller vilket påverkar Japan Indonesiens fallande naturgasproduktion gör att man måste minska på sin export för att i första hand klara sitt eget behov. Japan som importerar 22 procent av sitt behov av LNG från Indonesien måste nu leta efter andra leverantörer.

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=188368

ERIK PIHL 2008-02-14        #4449
Enligt en gammal BP-profil, Jan-Peter Onstwedder, så finns det 25% mer kol i olja, kol och gas i "proven reserves" än vad klimatet klarar av. "Proven reserves" är fyndigheter som är tillgängliga och som man beräknar kan utvinnas "ekonomiskt". Jan-Peter menar att oljebolagen redan idag gör osäkra investeringar när de söker efter nya fyndigheter, då de inte ens kan utvinna de befintliga. Detta förutsatt, förstås, att inte CCS (koldioxidavskiljning och -lagring) blir en allmänt accepterad och använd metod. Enligt detta skulle det alltså gå att "med god ekonomi" utvinna tillräckligt med fossila bränslen för att hamna i riskzonen med klimatet.

http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/46942/story.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-14        #4453
Frankrikes president Sarkozy föreslår Robin Hood-skatt riktad mot oljebolagen Eftersom de stora oljebolagen har gjort så stora vinster på det rekordhöga oljepriset så föreslår Sarkozy att de ska beskattas hårdare. Skatten ska vara internationell och fördelas till länder som saknar egna oljereserver och som har sämre ekonomier. Ett intressant förslag. Men jag tror att oljebolagen kommer att behöva varenda krona de tjänar om de ska klara de allt högre investeringskostnaderna som krävs för att upprätthålla oljeproduktionen, för att ha råd med systemen för koldioxidavskiljning och för att kunna börja ställa om till produktion av förnyelsebar energi. Eller hur ska man se på detta?

http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D8UPME8G0.htm

ERIK PIHL 2008-02-15        #4455
Mikael: "Men jag tror att oljebolagen kommer att behöva varenda krona de tjänar om de ska klara de allt högre investeringskostnaderna som krävs för att upprätthålla oljeproduktionen, för att ha råd med systemen för koldioxidavskiljning och för att kunna börja ställa om till produktion av förnyelsebar energi." Det kan ju vara bra att ha kvar pengarna i energisektorn, men varför i de bolag som än så länge bara lobbat hårt mot allt vad klimatmedvetenhet och alternativ energi är? Ge istället pengarna till företag som faktiskt kan tänka sig att bygga alternativ energi, på riktigt!

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-15        #4457
Ja, du kan ha rätt på sätt och vis. Men man kan också spekulera i vad som kommer att hända med världens skogar/regnskogar om/när oljebolagen drar ned på investeringstakten i prospekteringen och vad som händer med växthuseffekten om de inte investerar i koldioxidavskiljning. Jag står inte på oljebolagens sida på något sätt utan jag följer varje dag deras långsamma dödskamp som oljebolag. Frågan är bara hur kapitalet gör bäst miljönytta och minst miljöskada bl.a. med tanke på risken för avskogning av vår planet efter peak oil. Situationen kräver mycket kraftfulla strategier som världens länder måste enas om.

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-15        #4460
OPEC utreder om att överge dollarn som valuta för sin handel med olja Enligt Bloomberg så kommer OPEC:s finansministrar att ha ett möte där de ska diskutera Venezuelas förslag att börja sälja olja i en annan valuta än dollar. OPEC-medlemmen Iran har redan lämnat dollarn. Är det någon som på ett enkelt sätt kan beskriva hur ett byte av valuta påverkar USA och hur det påverkar Europa?

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=abe50E9R0oGM&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-17        #4473
Mexicos jätteoljefält slutar leverera olja om nio år Enligt ett uttalande av Mexicos president Felipe Calderon under ett besök i Los Angeles så håller Mexicos tidigare så stora oljereserver på att ta slut och att det sker inom nio år. Enligt artikeln så är Mexico USA:s tredje största källa till import av olja.

http://www.chron.com/disp/story.mpl/front/5548011.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-17        #4474
Oljebolaget Hess Corporation varnar för peak oil Det blir nu allt vanligare att oljebolagen själva varnar för peak oil eller för det lite finare plateau oil. John B. Hess, styrelseordförande och VD för oljebolaget Hess Corporation, framför sin varning på webbsidan PennEnergy. Artikeln är på fyra sidor och väl läsvärd för den som anser att oljeprodukter har en betydelse för välfärden i vårt samhälle. Han vill bl.a. se att samhället går över till bränslecellsfordon för att få ned på oljekonsumtionen. Man kan fråga sig varför han vill att vi går över till ett transportsystem som kräver dubbelt så mycket energi i världen som ett transportsystem med batterielfordon, tåg, spårvagnar och spårbussar kräver? Som dessutom för med sig enormt kostnadskrävande investeringar i infrastruktur världen över? Jo, som oljebolag vill man kunna producera, distribuera, sälja och tjäna pengar på en drivmedelsprodukt. En drivmedelsprodukt som ingen kommer att behöva i ett klokt framtida samhälle som baserar sitt transportsystem på el från främst solkraft och vindkraft.

http://www.pennenergy.com/display_article/320225/7/PRARC/none/GenIn/1/CERA:

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-19        #4502
Oljepriset åter över 100 dollar per fat Idag tisdag så handlades oljan till den nya rekordnivå 100,10 dollar per fat på Nymex i New York. Anledningen tros vara en explosion på ett raffinaderi i Texas, Venezuelas pågående konflikt med ExxonMobil och OPEC:s eventuella beslut om att minska oljeproduktionen vid sitt möte i början på mars. Marknaden är mycket nervös. Alla vet vad som kommer att hända på sikt men ingen vet när och hur. Som jag nämnt tidigare så kan det nog vara god nationalekonomi att göra sig oberoende av fossila bränslen. Vill man dessutom vara riktigt smart så bör man inte heller göra sig alltför beroende av biomassa utan man bör främst satsa på solkraft och vindkraft - globalt sett.

http://news.yahoo.com/s/ap/oil_prices;_ylt=Akca41MHdOw76i9uGNHYQxmAsnsA

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-19        #4503
Ryskt oljebolag pressar Tyskland på högre oljepris Det ryska oljebolaget Lukoil vill ha mer betalt för den olja man levererar till Tyskland via pipeline. Om det inte går att nå en uppgörelse så hotar man med att stoppa oljeleveranserna för mars månad.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601072&sid=aITxW7xElCc0&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-22        #4533
Australien i fara när det gäller oljeförsörjningen På The Oil Drum så finns en mycket lärorik artikel som gör en analys på hur ett land drabbas av peak oil. I detta fall Australien. Lättläst och med bra grafik. Man kan hoppa över inledningen om man vill och börja läsa under rubriken Australien. Se länken nedan. Australiens egen oljeproduktion nådde sin peak år 2000 och numera så importerar man nära 50 procent av sin förbrukning. Det intressanta är att man importerar från länder vars oljeproduktion redan har nått sin peak. Och det är här som den riskabla situationen uppstår. Som jag konstaterat i artiklarna ovan så minskar alltfler länder på sin export av olja och naturgas för att täcka sitt eget lands förbrukning som ökar för varje år. Tillgången till olja på världsmarknaden kan därför minska mycket snabbare än vad oljereserverna minskar.

http://anz.theoildrum.com/node/3657#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-02        #4558
IEA uppmanar länder att lämna oljan innan den lämnar oss Chefsekonomen, Fatih Birol, vid International Energy Agency (IEA), talar klarspråk när det gäller vår framtida tillgång på olja. Många av de stora hycklarna tycks ha vaknat upp från sin drömvärld och söker nu lite verklighetsförankring. Man börjar förstå att nu gäller det att ta av sig den flera nummer för stora kostymen, ta på sig träningsoverallen och dubbskorna för snart blir det åka av. På något sätt så ser jag Birols artikel som en sammanfattning på här ovanstående artikelserie. Det finns mer att säga ... men varför göra det?

http://www.independent.co.uk/news/business/comment/outside-view-we-cant-cli

MAGNUS BILLBERGER 2008-03-03        #4568
Birols uttalande är synnerligen intressant. Om detta är IEA:s officiella hållning så är det en förändring som kommer att ha stora konsekvenser. Hittills har "förnekarna" av att peak oil skulle vara nära förestående (eller redan passerat) kunna stödja sig på IEA:s officiella hållning att oljeproducenterna skulle kunna förse marknaden under överskådlig framtid. Birol flaggade redan i höstas att IEA är på gång att omvärdera sitt underlag för sina prognoser. Exempelvis USGS:s antagande från ca år 2000 om hur stora de årliga nyupptäkterna av olja skulle vara. Facit är att man i genomsnitt bara hittat ca 60% av vad USGS förutsade.

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-10        #4629
Priset på olja skenar mot nivåer som ingen kan förutspå Ja, det som händer nu är rätt märkligt och spektakulärt. Idag så har priset på råolja satt ytterligare ett nytt rekord på 108,21 dollar per fat. Numera så tycks analytikerna vara ense om att det är spekulation i råvaror som är en av de mest drivande orsakerna. Investerare flyttar över sina placeringar i aktier och finanspapper till råvaror som olja, guld, koppar och jordbruksprodukter. I USA så är det bl.a. stora fonder och pensionsfonder som gör sådana överflyttningar. Om det stämmer så kan det vara troligt att vi får se en stabil uppgång av oljepriset till kanske 150-200 dollar per fat innan året är slut. Som det nu ser ut så är nog det enda som kan bryta den trenden en kraftig nedgång i världsekonomin. Och den kommer förmodligen - men när? Fast egentligen är det ingen ide att spekulera i framtida oljepris för när man läser vad proffsanalytikerna spår så är varitationen mellan 50-200 dollar per fat vid årets slut. Ingen tycks ha den blekaste aning om vad som kommer att hända. Men på lång sikt så vet i alla fall vi som läser Ecoprofile åt vilket håll det kommer att gå. Vi vet också att det är god nationalekonomi att göra sig oberoende av de fossila bränslena så snabbt som möjligt.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=adpAU2nFZWic&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-24        #4810
ExxonMobil väljer att inte öka nuvarande oljeproduktion Vid en konferens i New York tidigare i mars så presenterade Exxon sin produktionsplan fram till 2012. Man kommer inte att öka sin oljeproduktion. Oljebolaget väljer att i första hand se till att tjäna så mycket pengar som möjligt på investerat kapital. Och väljer de att inte öka produktionen så stiger oljepriset på världsmarknaden. Då ökar bolagets förtjänst utan att de behöver anstränga sig. Rätt smart egentligen. Men bara på kort sikt. På lång sikt så riskerar de att förlorar en stor del av sitt aktiekapital. Läser man hela artikeln så förstår man att det är fler faktorer som leder fram till deras strategi. Ökande utvinningskostnader, nationalisering och sinande källor sammantaget bidrar till Exxon:s val av strategi. Vi får nog börja vänja oss vid "plateau oil" eftersom även OPEC anser att oljeproduktionen inte behöver öka. Artikelförfattaren har missat att Exxons aktiekurs de senaste dagarna har fallit till ett värde lägre än det var för ett år sedan.

http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/mar2008/db20080319_2693

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-26        #4876
Matt Simmons varnar för att oljebolag lider av lividitetsbrist Trots att oljebolagen gjort stora vinster senaste tiden så lever de under pressen från ständigt ökande kostnader och minskande reserver av lättillgänglig olja. Matt Simmons ...

http://www.cnbc.com/id/23794175

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-27        #4902
SEB rädd för att låna ut pengar till oljebolag i utförsbacke? Enligt en artikel i Realtid.se så höjer SEB nu sina miljökrav på bolag som man beviljar lån och krediter till. Nu uppges även oljebolag med dålig miljöprofil höra till dem. Men kan det ligga mer än miljötänk i SEB:s strategi? Kan det vara så att det faktiskt föreligger ett stort ekonomiskt risktagande för en bank att låna ut pengar till kostsamma och äventyrliga oljeprospekteringar? Har oljebolagen svårt att hantera sitt cash flow?

http://www.realtid.se/ArticlePages/200803/26/20080326154944_Realtid560/2008

MIKAEL JOHANSSON 2008-03-30        #4940
Obama vill införa Robin Hood skatt på oljebolag för satsning på förnyelsebar energi I ett 30 sekunder långt reklaminslag på amerikansk TV så proklamerar Obama tydligt att han inte längre tänker låta oljebolagen styra USA:s energipolitik. Han vill skatta deras vinster för att satsa på förnyelsebar energi. Det är ett högt spel som han bedriver. Kommer de giriga och ansvarslösa republikanerna att kunna slå sönder hans klimatvänliga politik? Om några månader så får vi veta vilket virke det är i det amerikanska folket.

http://www.theoildrum.com/node/3783

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-02        #4972
Shells VD upprepar sin varning om ett nära peak oil Vid ett energiseminarium i tisdags så upprepade Shells VD sin varning om en nära förestående peak för lättillgänglig olja och naturgas. Inom tio år så lär den inträffa, enligt Jeroen van der Veer. Det största problemet som oljebolagen har för att upprätthålla åtminstone en "plateau oil" är de allt högre kostnaderna för utvinning av olja från oljesand, från djuphavsfält och i arktisk miljö. Man förstår att banker som SEB börjar ställa sig tveksamma till att bevilja lån och krediter till de alltmer äventyrliga oljeprospekteringarna. För bankerna vet att om världsekonomin saktar in tillräckligt mycket så viker efterfrågan på olja. Om oljepriset då faller så får oljebolagen svårt att betala tillbaka på sina lån.

http://www.iht.com/articles/ap/2008/04/01/business/NA-FIN-US-Shell-CEO-Ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-06        #5010
Har storkapitalet redan börjat lämna oljeindustrin? Idag så består oljebolagens aktiekapital till rätt stor del av de värdesäkringar som pensionsfonderna gör. Men numera så kan man allt oftare läsa artiklar om att pensionsfonder i olika länder flyttar över sina placeringar till bolag som producerar förnyelsebar energi. Varför väljer de att göra det? En anledning kan vara äkta miljöengagemang hos fondförvaltarna i kombination med miljödirektiv från regeringarna. Men det kan ochså bero på att det kan vara förenat med stora ekonomiska risker för ett lands pensionssytem att vara alltför hårt knutet till en sektor som vi alla vet sakta kommer att avvecklas. Var finns den framtida ekonomiska tryggheten för pensionsfonderna? Det känns inte som att den finns hos sakta döende privata oljebolag i alla fall. Nu ser vi alternativa energisystem som storskalig vindkraft och storskalig solkraft börja byggas upp runt hela världen med en tillväxttakt som slår all annan industri. Energisystem som INTE är BEROENDE av andra råvaror än vind och sol. Energisystem som kan stå och producera el i hundratals år framåt. Eftersom pensionsfonderna är till för att garantera framtida avkastningar för oss när vi blir gamla så kan de inte enbart placeras i bolag som börjar dö ut om tio år. De måste placeras i bolag som har en långsiktigt hållbar framtid. Och vad kan vara tryggare än att placera pensionen i de riktigt långsiktigt hållbara energisystemen som producerar den energi som vi för all framtid kommer att vara beroende av för all vår verksamhet? Artikeln nedan är från Ny Teknik, 1:a april, men är nog inget aprilskämt för det går lätt att finna andra länder, som t.ex. Canada, vars pensionsfonder ökar sina placeringar i förnyelsebar energi.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article76913.ece

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-07        #5019
Rysslands oljeproduktion minskar I början på året så kunde vi läsa att ökningstakten för den ryska oljeproduktionen börjat avta. Nu visar en studie att den ryska oljeproduktion minskar. Storleken på de ryska oljereserverna har i det här fallet ingen betydelse. Det som är avgörande för tillgången på världsmarknaden är hur stora flöden av olja som lämnar Ryssland. Enligt artikeln nedan så importerade Sverige 35 procent av sin olja från Ryssland år 2005.

http://www.commodityonline.com/news/topstory/newsdetails.php?id=7094

MAGNUS BILLBERGER 2008-04-07        #5020
Det kan vara intressant att läsa alternativa förklaringar till det höga oljepriset.

http://www.reason.com/news/show/125414.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-07        #5021

Så här ser kurvan ut för världens råoljeproduktion (EIA).

http://europe.theoildrum.com/node/3749

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-07        #5022

Så här ser kurvan ut för länder utanför OPEC (EIA). Det höga oljepriset beror på flera saker varav spekulation troligen är den största som jag skrev i #4629. Man handlar olja i terminer. Det gör man även med vete, ris, kaffe osv. Om tillräckligt många öser in kapital i terminer så driver det upp priset. Men huvudorsaken till att dessa spekulationer tar fart beror nog på att många finansmän börjat titta på graferna här ovan. De ser att något håller på att hända med vår tillgång på olja. När gapet minskar mellan möjliga flöden av olja på världsmarknaden och efterfrågan då tar spekulationen fart. Och de verkliga flödena av olja på världsmarknaden kommer framöver att i hög grad påverkas av politik och protektionism eftersom 80-90 procent av världens oljereserver ägs och kontrolleras av nationer.

http://europe.theoildrum.com/node/3749

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-11        #5080

Världens produktion av råolja + natural gas liquids (NGL) enligt EIA Ett nytt rekord i världens råoljeproduktion slogs alltså i januari 2008. Det nya rekordet på 74,466 miljoner fat per dag är 168000 fat fler per dag än det gamla rekordet från maj 2005. Så nu kan vi slappna av? Peak oil är en bluff? Oljan kommer aldrig att ta slut? Nu kan vi återigen skratta hela vägen till bensinmacken? Jag la in grafen ovan därför att den visar vilken framtida produktion som olika professionella analytiker kommer fram till. "Vetenskap" när den är som bäst? Man skulle kunna ställa sig frågan: Vilken kurva väljer den vise att tro på och vilken kurva väljer idioten att tro på?

http://www.theoildrum.com/node/3835

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-15        #5111
Nytt rekord för råoljan: 113,93 dollar per fat Spekulationen håller i sig. Är det här en bubbla som ska brista eller kommer priset att stabilisera sig på en hög nivå? Intressant är att priset på naturgas följer priset på råolja.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=auvTuQzWyuJc&refer=ener

ROBERT ENGLISH 2008-04-16        #5118
Ett enormt oljefält har hittats i havet utanför Brasilien. Enligt Brasiliens oljemyndighet kan det innehålla 33 miljarder fat olja. Redan innan det senaste fyndet gjordes har havsområdet utanför Brasilien blivit den hetaste oljeprovinsen i världen. I november ifjol meddelade det statliga oljebolaget Petrobras att det hittat ett oljefält kallat Tupi, som uppskattades innehålla 5–8 miljarder fat. I januari i år gjordes ett stort gasfynd, 37 kilometer från Tupi i Santosbassängen utanför Rio de Janeiro. Det senaste fyndet kallas för Carioca och ligger i samma bassäng, väster om Tupi. –Det kan vara det största oljefältet som hittats på 30 år, säger Harolodo Lima, direktör för Brazil National Petroleum Agency (ANP).

http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_401339.e24

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-16        #5121

Robert, detta "gigantiska" oljefält räcker bara i 440 dagar med den konsumtiontionstakt på 75 miljoner fat råolja per dag som vi har idag. Fältet kan kanske börja leverera 2-3 miljoner fat per dag om 5-7 år. Under den tiden så kommer många andra fält att ha minskat sin produktion lika mycket eller ännu mer. I det stora hela så är detta fynd endast marginellt. Enligt många analytiker så behöver man finna fält i denna storlek varje år för att kompensera de fält som sinar. Bilden ovan visar balansen mellan länder vars oljeproduktion ökar och länder vars oljeproduktion minskar.

http://anz.theoildrum.com/node/3837

ROBERT ENGLISH 2008-04-17        #5129
Mikael, jag ifrågasätter inte Peak Oil teorin, den är väl relativt fysiskt omöjlig att ifrågasätta, någon gång tar det slut. Jag reflekterar bara över att det sker just nu! Jag tycker absolut att vi ska ställa om så mycket som möjligt, bort från fossilsamhället (gäller det jätteproppen Orvar också? OBS! Skämt!). När jag läste på universitetet kommer jag ihåg att det var någon som skrev en C-uppsats som hette Cornucopia (ymnighetshorn) där skribenten hävdade att Peak whatever inte var något problem eftersom det sporrade industrin och nationer att gå över till andra resurser. Eftersom oljan blir dyrare pga brist blir det också möjligt att motivera mer svårutvunna oljeresurser. Om man ska vara optimist så kanske problemet löser sig själv? Nu är jag inte riktigt så optimistisk utan tycker det är bra med påtryckargrupper.

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-17        #5142
Som du skriver så är Peak Oil teorin fysiskt betingad och därmed oundviklig. Men vi kan inte utifrån oljereservernas storlek bedöma när marknaden får brist på olja. Det som avgör tillgången och priset på olja och på oljeprodukter beror på hur stora flöden av olja som når de olika marknaderna i världen. Och flödena begränsas av kostnader för utvinning och raffinering, energitillgång, sabotage, väderhändelser, klimatpolitik och nationell protektionism. Den senaste faktorn tror jag kommer att bli den som mest av allt avgör hur stora flöden som når de olika marknaderna i världen om några år. Tänk på att 80-90 procent av världens oljereserver ägs och kontrolleras av nationellt ägda oljebolag. Längre fram så finns det en stor risk för att den mängd olja som handlas på den fria marknaden minskar. Man kan nog jämföra kommande oljehandel med det som nu sker inom handeln med spannmål och ris där länders regeringar knyter bilatera avtal med varandra för att säkra sin framtida livsmedelsförsörjning. När resurserna tryter så kommer vi att få se ett spektrum av protektionistiska åtgärder från länder som har stora men kanske minskande råvaruresurser. Vi kan få tröskeleffekter när oljeland efter oljeland plötsligt inför exportrestriktioner för att säkra sitt eget lands konsumtion och tillväxt. Så oljereservernas storlek kommer att minska i betydelse för tillgången och priset framöver. Det är min slutsats.

EJ LäNGRE MEDLEM 2008-04-17        #5146
Vill ni läsa en ordentligt bra blogg i ämnet med bra källhänvisning så rekommenderar jag denna: www.lifeaftertheoilcrash.net Ger massor med info och är flitigt refererad till. Själv har jag gjort mig av med bilen för det kommer bara att bli dyrare och ser även till att inte lägga pengar på onödiga saker eller satsa dem på börsen, bättre att ha dem tillgängligt tills när de behövs. Det kommer att bli en ruggig omställning som kommer att vara svår att fatta, men om man tittar på ämnet Peak Oil så talas det allt mer om det så det är bara en tidsfråga. Vill ni dessutom läsa en kul bok som leker med tanken om oljan skulle störas ett kort tag så läs "Last Light"

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-19        #5171
Nytt rekord: 117 dollar per fat I fredags så sattes ett nytt rekord på 117 dollar per fat enligt Reuters. Anledningen uppges vara att en större pipeline i Nigeria har saboterats av rebeller. Åter igen: Det är inte längre storleken på oljereserverna som avgör tillgång och pris på marknaden. Det är flödena. Därför så kan vi aldrig med säkerhet säga när priset på oljeprodukter skenar till tokhöga nivåer. Det enda man med säkerhet kan säga är att det kommer att ske tidigare än de flesta tror. Med andra ord så är det klokt för ett land att så snabbt som möjligt minska sitt oljeberoende. Ett av de bättre sätten är att gå över till elfordon. Men en snabb utbyggnad av järnvägsnätet är ochså nödvändigt. I stället för att göra drivmedel av biomassa så bör man se över hur man kan använda biomassan till att ersätta olja i de industrikemikalier vi inte klarar oss utan. Det är snart ingen lek längre. Många skeptiker kommer att sluta skratta.

http://news.yahoo.com/s/nm/markets_oil_dc;_ylt=AqE6Ay3bu1dCYZon9wlnuKmAsnsA

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-20        #5175
Energikris hotar Storbritanien Storbritanien har byggt upp ett stort beroende av naturgas för sitt lands energiförsörjning. När landets egen produktion av naturgas nu minskar så måste man öka importen. Och det är inte så lätt. Från Norge så kommer en femtedel av importen men Norge är bundet av långtidskontrakt till andra länder i Europa och kan därför inte öka sin export till Storbritanien. När det gäller rysk gas så ligger man sist på pipen och oroas över det. Situationen gör att marknadspriserna på naturgas stiger snabbt. Sammantaget gör detta att energibolagen i Storbritanien vill höja energipriserna med 25 procent till sommaren. Förra året steg energipriserna med 15 procent och nu så tror man att ytterligare en höjning kommer att sätta 1 miljon britter i "fuel powerty". The Oil Drum varnade för detta i början på året enligt inlägget #4362.

http://www.guardian.co.uk/business/2008/apr/20/oil.householdbills

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-20        #5177
Rysk oljeproduktion på dekis? Hittade en artikel som beskriver läget i rysk oljeproduktion. Eftersom Ryssland är världens andra största oljeproducent efter Saudi Arabien så kan det vara bra att känna till hur tillförlitlig deras produktion är.

http://www.thepost.ie/post/pages/p/story.aspx-qqqt=WORLD-qqqm=nav-qqqid=321

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-21        #5186
Affärer i USA ransonerar mat Artikeln i länken nedan känns rätt så främmande att läsa. Men det har faktiskt uppstått brist på ris och vete i världens olika kornbodar. Och nu har den bristen även nått vissa butiker och butikskedjor i USA. Antagligen är det inte så allvarligt för det rika USA. De är nog bara tagna lite på sängen. Men vi ser i alla fall en trend som riskerar att växa till ett rejält hot för många länder inom en inte alltför avlägsen framtid. Goldman Sachs har varnat för den matbrist vi nu ser i ett flertal länder (inlägg #4378). De spådde att stigande energipriser skulle leda till livsmedelsbrist. Men orsakerna är flera som t.ex. torka, missväxt och rika finansmän som spekulerar i råvaror. Kanske är det lösningen på befolkningsökningen. Att den västerländska finanssektorn spekulerar bort några miljarder människor på jorden. Så tror jag att det kommer att bli. Är det någon som vet var man kan köpa lustgas?

http://www2.nysun.com/article/74994

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-22        #5197
Ny trend i USA: Bostadspriserna faller kraftig i förorterna Inte nog med att amerikanska bostadspriser fallit till följd av bolånekrisen, nu faller bostadspriserna i förorterna till följd av stigande bensinpriser. Att pendla in till jobbet i stan börjar bli en ekonomisk börda för husägare i perifera villaområden. Som jag ser det så kan ett forsatt stigande pris på råolja blåsa nytt liv i den bostadsbubbla som finansinstituten hoppats snart ska vara över. På sikt så kommer detta att bli ett problem även för vårt eget glest befolkade land. För några år sedan så insåg jag denna utveckling och skapade därför bebyggelseinfrastrukturen AortaCity.

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=89803663

ERIK SANDBLOM 2008-04-23        #5198
Intressant att NPR inte bara nämner bensinpriset som en orsak till att förorterna inte är populära längre. TV-serier som Sex and the City och Seinfeld visar att människor idag helt enkelt gillar traditionella städer och de möten som bara traditionella städer kan ge. Jag tror mycket på förtätning av våra städer. Förtätningen har förespråkare inom de flesta svenska partier, och dessutom sin egen hejaklack i form av yimby.se Sen har The Atlantic skrivit om samma sak tidigare, se nedan. Marknadskrafterna arbetar för tätare städer, och politiker kan underlätta utvecklingen genom att t ex inte tvinga nya byggen att utrustas med för många dyra p-platser genom höga parkeringsnormer. Låt istället byggherrarna köpa attraktiv mark nära kollektivtrafikstråken, och låt dem finansiera det genom att utnyttja ytan till saker som är mer lönsamma än parkering. Kommuner kan uppmuntra byggherrarna att inrätta bilpooler och på så vis erbjuda boende tillgång till bil, även om man bara har tre-fyra p-rutor på tio bostäder.

http://www.theatlantic.com/doc/200803/subprime

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-23        #5209
Håller med dig Erik. Att bygga nytt i anslutning till kollektivtrafikstråken är precis det som min modell går ut på. Städer kan göras mycket mer effektiva på det sättet. I en klok stadsbebyggelse är bilen bara i vägen. Med hel- och halvautomatiska varudistributionssystem i en sådan stad så får man effektivare logistik än vad dagens stad kan erbjuda. Oljenationen Saudi Arabien planerar för att ta pension Det ser ut som att Saudi Arabien inte längre vill ta de skyhöga kostnaderna, som bara stiger, för att öka sin produktion ytterligare. Enligt uttalanden så kommer man inte att starta nya prospekteringar efter nästa år. Man vill istället spara en del oljereserver till kommande generationer. Låter väl som en ansvarsfull politik för det egna landet? Vad är det jag brukar skriva om storleken på oljereserverna kontra flödena av olja till världsmarknaden?

http://blogs.wsj.com/environmentalcapital/2008/04/22/peak-oil-saudis-squeez

MAGNUS BILLBERGER 2008-04-24        #5212
Mikael du berör här åter själva kärnan i vårt "sjuka" oljeberoende. Här i Sverige är det kommunerna som sitter på planmonopolet och man kan fråga sig om de verkligen bör vara betrodda med ett sådant ansvar när man samtidigt har så många andra incitament. Din linje som i princip går ut på en ur energibehovsperspektiv strikt och tuff samhällsplanering köper jag med hull och hår. Vad tror du om att inrätta ett planeringsverk som tar över planeringmonopolet och som ges tydliga instruktioner om att sätta energieffektivitet i första rummet?

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-25        #5227
Vi fortsätter diskussionen om ett eventuellt planeringsverk för energieffektivisering på tråden: Ny strategi för effektivare energianvändning och transporter. Obetalda energiräkningar ett växande problem i USA Hundratusentals energiabonnenter i USA riskerar att bli frånkopplade eftersom de inte betalar sina räkningar. Det här är ett problem som växer i takt med det stigande priset på råolja, naturgas och kol. USA är ett land som till stor del förlitar sig på dessa råvaror för uppvärmning av bostäder och lokaler men även för sin elproduktion. Det innebär att priset på all hushållsenergi stiger i USA. Priset på råolja toppade 119,90 dollar per fat tidigare i veckan för att sedan sjunka till strax under 116 dollar. Många analytiker spådde då en fortsatt nedgång. Men nu i den stund jag skriver så ligger den på strax över 119 dollar igen. Det ser ut att vara lättare att spå kommande väder än att spå kommande pris på råolja. Intressant är att priset på naturgas tenderar att stiga mer än priset på råolja. Kan vara en obetydlig microtrend. Men jag är inte så säker på det. Många bedömer naturgasen som alltför billig i jämförelse.

http://www.usatoday.com/money/industries/energy/2008-04-24-shutoff_N.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-26        #5229
Elbilsägare ler när de åker förbi tomma bensinmackar i Storbritanien Anledningen till det är inte peak oil denna gång utan en strejk vid ett av Storbritaniens största raffinaderier. Men det är säkert inte många år kvar till dess att vi får se leende elbilsägare åka förbi tomma bensinmackar på grund av peak oil. Redan idag så kan man faktiskt läsa artiklar om olika ställen i världen där besinmackar fått slut på bensin på grund av att flödena av petrolemprodukter avstannat av olika anledningar. Man kan undra vilket år det blir som det händer för första gången i Sverige?

http://www.autobloggreen.com/2008/04/25/g-wiz-drivers-smiling-as-refinery-s

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-26        #5231
Bensinstölder ökar i USA Det stigande priset på bensin har gjort att stölderna av bensin ökar i USA. Ett sätt för tjuvarna är att använda servicepersonalens koder för att nollställa pumpens räkneverk. Andra pumpar upp bensinen direkt från lagringstankarna. En del bilar "slangas" på parkeringsplatser. När bensinpriset börjar hamna på besvärande nivåer så finns det en risk att den organiserade brottsligheten går över till denna verksamhet i stor skala. Med lite ironi så skulle man faktiskt i så fall kunna säga att den organiserade brottsligen bedriver miljö- och klimatförbättrande verksamhet genom att göra det besvärligt för människor att äga bilar som går på fossila drivmedel. Men det är förstås ingen utveckling som vi önskar, eller hur?

http://www.montereyherald.com/state/ci_9064570?nclick_check=1

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-26        #5232
Ekonomer i USA börjar vakna upp från drömmarnas land - upptäcker verkligheten Hittade via The Oil Drum en artikel på en av affärsmännens webbtidningar i USA. Det känns konstigt att läsa om ekonomer som nu börjar inse hur verkligheten ser ut. Man kan verkligen undra vad det för människor som styrt här i världen?

http://business.theage.com.au/if-you-think-the-oil-situation-is-bad-worse-i

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-27        #5235
Världen rustar för krig om råvaruresurser Enligt artikeln nedan så har världens kapprustning tagit fart de senaste 10 åren med en ökning på närmare 40 procent. Orsaken tros vara att säkra flödena av råvaror där olja och naturgas tillhör de mest värdefulla att skydda. Att jag valde krig i rubriken beror på att jag tror det är mycket sannolikt att USA och dess alierade kommer att starta fler krig efter kriget i Afganistan och kriget i Irak. Den västerländska överklassen kommer inte att ge efter för de fattiga länderna i världen utan vill behålla sin diktatoriska välfärd oavsett hur många fattiga länder som går under. Hur utgången av en sådan storkonflikt blir är det svårt att sia om men för drygt ett sekel sedan så besegrades överklassen i Europa av den framväxande socialismen och av demokratirörelserna. Kanske kommer överklassen att besegras även denna med men nu av en global socialism och av en global demokratirörelse bestående av enade fattiga länder. En sådan utgång skulle då leda till rättvisare resursfördelning mellan världens alla länder. (Gissar att många skrattar just nu.)

http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/04/27/rearming_the_wo

MAGNUS BILLBERGER 2008-04-29        #5239

Ser ut som att oljepriset är mest dollarstyrt för tillfället. Jämför med bilderna jag lade upp 2008-01-07:

MAGNUS BILLBERGER 2008-04-29        #5240

ERIK SANDBLOM 2008-04-29        #5241
Eller är det dollarpriset som är oljestyrt? :-)

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-30        #5258
USA tillkallar OPEC-ledning Det här är synnerligen intressant. I den amerikanska administrationen så är det vanligt att man kallar in företag, organisationer och forskare för "hearing" när man planerar ny miljölagstiftning eller när man ska besluta om tilldelning av utvecklingsbidrag och subventioner. Nu kallar man in OPEC:s generalsekreterare i ett "hearing" om stigande bränslepriser. Så här uttrycker sig kommittén som står för kallelsen: Americans are forgoing planned vacations, paying higher prices for food, and struggling to pay for their daily commutes -- all because of gas prices, Conyers said in a statement. "They deserve to know why." Det första jag tänkte på när jag läste detta var att nu vill bushregeringen lägga över skulden (igen) på OPEC för det "enorma lidande" som det amerikanska folket nu ställts inför när priset på råolja stigit så mycket. Samtidigt så luckrar man upp sin nya bränslestandard så att de amerikanska biltillverkarna ska kunna fortsätta att tillverka stora truckar och SUV:ar som tidigare. Det är nästan så att jag skulle vilja ifrågasätta hur länge till som jorden och vårt klimat klarar av att ha kvar dessa destruktiva amerikaner på dess yta. Hoppas att OPEC:s generalsekreterare är klok nog att avböja den oförskämda inbjudan.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601072&sid=a1kEEkWsQ4hk&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-30        #5260
Mexico skär ned på oljexporten till USA på grund av att deras oljekällor sinar Under 2008 så kommer exporten till USA att minska med 184000 fat per dag. Orsaken är att Mexicos oljeproduktion faller snabbt.

http://www.pennenergy.com/display_article/327259/7/PRARC/none/GenIn/1/Mexic

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-01        #5265
Non-OPEC länder kan inte längre öka sin produktion av olja Allt fler analytiker sluter nu upp mot teorin att världen börjar ha nått sitt kapacitetstak i oljeproduktion. De är nu så pass många att deras analyser börjar bli mainstream, upplever jag det som. Det är verkligen på tiden att vi på allvar tar tag i detta. På något sätt så måste vi sopa undan den gamla stammen av försoffade kapitalister för att ersätta de med modernt tänkande industriledare och samhällsansvariga nytänkare. För hela samhället kommer att sättas på prov på ett sett som aldrig tidigare har inträffat i historien. Om den svenska föråldrade kapitalkonservatismen biter sig kvar för länge så är det en stor risk att vi får ett Mad Max scenario även i Sverige. Vi måste göras medvetna om att det är den nu gällande ideologin som knuffar oss mot stupets kant. De som inte gillar en kort flygtur bör tänka till.

http://www.middle-east-online.com/english/?id=25644

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-01        #5267
Australien oroar sig för en liknande förortskris som USA nu genomlider Universitetsprofessorn Peter Newman beskriver på vilket sätt som förorter och delar av Australien kan komma att drabbas av stigande bränslepriser. Ett scenario där städer dör utifrån och in. Där bara de rika och välbeställda har råd att bo centralt medan de fattiga kommer att leva kvar i Mad Max liknande förorter. En fullt möjlig utveckling som jag ser det. (Med andra ord så kommer peak oil främst att beröra medelklassen och underklassen. Tänk på det svensson.) Landets infrastrukturminister ser inte lika dystert på utvecklingen men uppger att man för första gången börjat titta på urbana strukturer och att man har tillsatt en speciell grupp för detta. Nya moderna urbana bebyggelseinfrastrukturer tror jag kommer att segla högt upp i turordningen av åtgärder ju längre vi glider utför den sluttande "plateau oil" kurvan.

http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,23626641-5006009,00.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-01        #5268
En bra men lite skrämmande artikel om OPEC:s framtida potential Artikeln i länken nedan är verkligen läsvärd.

http://www.energybulletin.net/43472.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-02        #5274
Deutsche Bank tror att oljepriset stiger till 250 dollar per fat Det finns en stor risk för att oljepriset stiger till 250 dollar per fat - vilket leder till en kollaps av försäljningen, skriver Adam Sieminski på Deutsche Bank i en rapport. Priset på råolja har fallit från nära 120 dollar per fat till 110 dollar per fat för att just nu ligga på 113,17 dollar per fat. Själv så misstänker jag att priset kommer att ligga och pendla runt 110 dollar i ett par månader för att sedan göra ett försök att spränga 120 dollarsvallen och kanske toppa närmare 130 dollar. Fast egentligen så är det bara dumt att spekulera. Ingen vet riktigt vad som kommer att hända och i vilken takt. Som vi sett så gissar även de professionella analytikerna. Har faktiskt läst många roliga episoder om högt ansedda personers gissningar som slagit totalt fel.

http://www.arabnews.com/?page=6§ion=0&article=109522&d=2&m=5&y=2008

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-02        #5275
Även Canada börjar oroa sig för peak oil Man ser framför sig samma problem som i USA och i Australien. Nämnligen förorter och småstäder där man är helt beroende av bilar för att kunna pendla till sina arbetsplatser i de centrala delarna av de större städerna. Det ser ut som att hela världen står inför en gigantisk strukturomvandling när det gäller boende och transport.

http://www.canada.com/ottawacitizen/news/city/story.html?id=681c4a40-9894-4

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-03        #5278
Kan vi lita på våra politiker? Naturligtvis måste vi kunna lita på våra politiker och vår regering men ... Enligt artikeln i länken nedan av David Strahan så uppger han att den brittiska regeringen planerar Storbritanien utifrån ett oljepris på 57 dollar per fat år 2010 och 53 dollar per fat år 2020. Just nu så handlas "futures" fram till år 2013 för över 100 dollar per fat. Är det någon här som tror att den brittiska regeringen får rätt i sina prognoser? Det känns ungerfär som att man på restaurangen beställer oxfile med tryffelsås men i köket finns bara bönor och nudlar. Trots det så tackar kyparen artigt för beställningen och går sedan till nästa bord för att ta nästa beställning. Men vad händer när rätterna ska serveras? Är det någon som vet vilka prognoser för oljepriset som vår svenska regering har - som de planerar vårt samhälle efter?

http://www.telegraph.co.uk/opinion/main.jhtml?xml=/opinion/2008/05/03/do031

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-04        #5279
Oljan i Nordsjön snart för dyr att utvinna Om vi tänker efter så minns vi mycket av det som hände för 10 år sedan. Alltså år 1998. När vi tänker på vissa saker som hände då så känns det nästan som om det var igår det hände. Om vi vänder på steken så kan man säga att 10 år framåt i tiden faktiskt kan kännas som i morgon. Man kan alltså säga att det är imorgon som Storbritanien och Norge knappt får upp någon mer olja i Nordsjön antingen av kostnadsskäl eller av brist på källor. Tiden går fort. Bilindustrin säger sig behöva tiden fram till 2015 för att nå EU:s koldioxidkrav på 120 g CO2/km. Då kanske det inte längre finns så många oljeborrplattformar kvar i Nordsjön. Under den kommande tioårsperioden så kommer främst Storbritanien men även Norge att öka belastning på andra oljeproducerande länder genom att de tvingas öka sin nettoimport. Vad händer då med priset på råolja? Kommer det att sjunka ned till den brittiska regeringens prognos på strax över 50 dollar per fat?

http://www.guardian.co.uk/business/2008/may/04/oil.energy

MAGNUS BILLBERGER 2008-05-04        #5280
För ett par veckor sedan publicerades en intervju med IEA:s chefsekonom Fatih Birol i tyska Internationale Politik: http://www.internationalepolitik.de/archiv/jahrgang-2008/april/--die-sirenen-schrillen--.html Den intervjun finns nu i engelsk översättning. I realtion till Mikaels senaste inlägg är den intervjun ytterst intrassant. Birol poängterar att IEA i sin senaste årsrapport (World Energy Outlook, WEO 2007) gick ut med en varning om "supply crunch". Han pratar vidare om en del frågor som inte kom fram i WEO 2007, men som kommer att tas upp i WEO 2008. Han flaggar för att det kan komma betydligt skarpare varningar i WEO 2008 och att IEA troligen kommer att arrangera ett stort ministermötet 2009. Oljepriset diskuteras givetvis också i intervjun. Kolla gärna in denna kommentar: http://www.theoildrum.com/node/3881#comment-332922 Jag tror att WEO 2008 kommer att innehålla lite "nya" siffror på framtida oljepris och att britterna tillsammans med övriga oljemissbrukare står inför en riktig kalldusch.

http://www.energybulletin.net/43604.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-04        #5282
Jag tycker det verkar som att IEA precis har tagit av sig nattmössan. Så sent som i november 2007 hölls ett möte där Christophe de Margerie, vd Total, sa att världens oljeproduktion kommer inte att nå upp till IEA:s bedömning om 116 miljoner fat per dag år 2030 (se länk här ovan). Annars så tycker jag att Birol sammanfattar situationen på ett bra sätt. Det enda jag ser som lite korkat är att man hela tiden gör ansatser på att lägga skulden på OPEC-länderna. Att med extremt enorma kapitalinsatser öka oljeutvinningen för att täcka den ökande efterfrågan leder bara till att oljan tar slut ännu snabbare. Det kan väl inte vara en intelligent lösning.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-04        #5283
Republikaner motionerar om att exploatera de sista "heliga" oljereserverna i USA "The bill would open up the Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) as well as the Atlantic and Pacific regions of the Outer Continental Shelf for exploration and production; and lift the one-year moratorium on developing oil shale in Colorado, Wyoming and Utah. När det inte går att pressa OPEC så ...

http://www.greencarcongress.com/2008/05/senators-introd.html#more

MAGNUS BILLBERGER 2008-05-05        #5284När det gäller världens energi och särskilt oljetillgångar finns ett antal stora aktörer och organisationer som regelbundent offentliggör sina bedömningar. Jag tycker att Birol:s uttalanden det senaste halvåret är ett tydligt trendbrott och det ska bli spännande att se hur övriga stora aktörer följer efter. Här en liten sammanställning på några av de viktigaste aktörerna. Jag hittar ingen tidpunkt för release på BP:s rapport. Värt att notera är att både IEA och EIA förhåller sig ganska naivt till priser. WEC är ensamma om att kommentera peakoil (se länken) och gör det ganska seriöst. Vill man vara kritisk så är dock WEC också oerhört optimistiska. IEA - International Energy Agency - World Energy Outlook 2007 - November 2007 http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2007SUM.pdf IEA konstaterar ett kraftigt ökande energibehov hos Indien och Kina. Man anser att det finns tillräckligt med olja för att tillgodose världsmarknadens efterfrågan år 2030, men man uteslutet inte att det kan bli stora prisökningar till år 2015 eftersom oljeproducenterna ligger efter med nödvändiga investeringar. WEC - World Energy Council - Survey of Energy Resources 2007 - September 2007 http://www.worldenergy.org/documents/ser2007_executive_summary.pdf WEC tydliggör och förklarar svårigheterna med att ta fram internationell statistik. Man anger att med utgångspunkt från de data man redovisar som kommer oljeproduktionens kulmen att inträffa om 10-20 år och man betonar samtidigt att den exakta tidpunkten för kulmen visserligen är hett debaterad, men att den efterföljande minskande produktionen är viktigare att bekymra sig om (länk). EIA - Energy Information Administration - International Energy Outlook 2007 - Maj 2007 http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/highlights.pdf EIA prognostiserar en fortsatt ökande efterfrågan och drar slutsatster snarlika IEA:s. En viktig skillnad är dock att EIA inte kommenterar de eventuella problemen med att kunna tillgodose efterfrån kring år 2015 som IEA flaggar för. BP - Brittish Petrol - Statistical Review 2007  BP levererar en mängd statistik som går ganska bra att överblicka, dock utan att göra några prognoser för framtiden.

MAGNUS BILLBERGER 2008-05-05        #5285
Här ett exempel på vad jag skrev ovan. EIA släpper snart årets rapport, men kom i mars med denna: "Annual Energy Outlook 2008 (Revised Early Release)". Här pratar man om justeringar gjorda jämfört med den early release som kom i december 2007. För mej är det slående hur stora förändringar man gjort (även om det inte syns så tydligt i prognoserna för en bit fram i tiden). Jag gör en liten fuling och lyfter ut ett stickprov: AEO2007 prognostiserar för år 2010 ett oljepris (low sulfur, light crude) på 59.23 dollar, i AEO2008 är detta justerat ill 74.03 dollar.

http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-05        #5289
Varför IEA, EIA och andra "pålitliga" instanser hela tiden gör felaktiga prognoser för kommande pris på råolja tror jag beror på att de INTE tänker på helheten. De tror fortfarande att de kan beräkna kommande oljepris på oljereserver och produktionskapacitet. Men idag så är det fler faktorer än tidigare som påverkar priset. Tar man inte hänsyn till dessa nya faktorer så blir prognoserna felaktiga. Det är hur stora flöden av råolja som når världens alla marknader som främst avgör priset. Och flödena påverkas av ... Mest oroande är nog kommande tröskeleffekter som jag har beskrivit i artiklar här ovan.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-06        #5299
Idag $122/fat - Goldman Sachs 150-200 inom två år I fredags så läste jag den prognos som Citygroup gjorde för den här veckan och en tid framåt. Man trodde att toppen var nådd och att priset skulle falla rätt kraftigt. Jag föll för deras resonemang och skrev här ovan att det troliga var att vi skulle få se ett pris runt $110 i ett par månader innan det skulle ta fart mot $130. Så blev det inte som alla vet. Idag toppade det på $122,47. Men fortfarande hävdar Citygroup att det är troligt att priset kan falla ned till $40 inom två år. Tänka sig. Hur ska politikerna göra när de nu fortsätter att investera i vårt lands infrastruktur? Ska de lyssna på IEA, EIA, WEC, Citygroup eller Goldman Sachs. Eller ska de kanske ta fram räknedosan och räkna ut ett medelvärde av alla prognoser? När jag för några år sedan drev ett fristående energiprojekt i en kommun så talade jag om att peak oil skulle inträffa år 2012. Det var nämnligen medelvärdet på världens alla prognoser just då för fyra fem år sedan.

http://news.yahoo.com/s/ap/oil_prices;_ylt=AgdTQBh1ciCSTNpCnD0Uu_qAsnsA

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-08        #5320
Vill Maud se oljan spruta utanför Gotland när man leder EU inför klimatmötet 2009? Vilket dilemma för den svenska regeringen. Hela världen kommer att följa klimatmötet 2009 in i minsta detalj. Vad ska Maud svara när världens alla journalisterna undrar varför Sverige bestämt sig för att själv pumpa upp olja? De 600 miljoner som äventyret kostar skulle kunna bekosta uppemot 12000 batteripaket till elbilar. Med två tomma borrhål så vet vi vad vi får. Inget. Med olja sprutande ur två borrhål så vet vi ochså vad vi får. Mer koldioxid i atmosfären och ännu lite varmare på jorden.

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=200858283058§ionid=un

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-10        #5332
Kriget om oljan Rebeller i Sudan vill störta regeringen för att oljeproduktionen ska kunna kontrolleras av västerländska oljebolag istället för som idag av kinesiska. Man kan väl ställa sig frågan vem/vilka det är som bekostar rebellernas krigsföring? "Mänskliga rättigheter" - den rikes skämt, eller hur?

http://news.nasdaq.com/aspxcontent/newsstory.aspx?selected=9999&selecteddis

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-16        #5391
UBS höjer medelvärdet till 115 dollar/fat för 2008 Förutom att man höjt årets medelvärde till 115 dollar/fat så höjer man prognosen för år 2012 till 156 dollar/fat. Undrar hur länge som finansminister Borg och hans myndigheter tänker fortsätta att planera svenskt samhälle och svensk infrastruktur utifrån ett medelvärde runt 70 dollar per fat? Är det ett gäng komiker som styr landet? Är det inte på tiden att de reviderar sina prognoser? Är inte detta den fråga som kommer att beröra oss allra mest i närtid och i framtid?

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=61952

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-16        #5392
Desperat Bush ber om mer olja från Saudi Arabien för andra gången i år Men han fick ett nej som svar. Oljereserver är en sak och flöden är en annan sak. Priset ... Det är dags för storskalig solkraft och vindkraft i USA. Det är bara att acceptera det Mr. Bush.

http://www.msnbc.msn.com/id/24660754/

FREDRIK BERGMAN 2008-05-16        #5393
Ett sundhetstecken är i alla fall att det även i svensk "mainstream media" (dit jag räknar dagspress, SR, SVT, TV4) nu med jämna mellanrum dyker upp rapporter om att basen för hela vår civilisation kanske trots allt inte går att ta för given för all framtid. I alla fall inte så billig som nu. Låt mig ta två ex från våren: 1) I GP:s lördagsläsning Två Dagar" var det för en dryg månad sedan det första större reportage i alla fall jag sett i en större "vanlig" tidning om PO och dess tänkbara konsekvenser för samhället inom en nära framtid. Kopplat till bl.a. livsmedelsproduktionen. 2)Nu i veckan var det på Morgonekot (i måndags eller tisdags) säkert 5 min prat om PO. Även denna gång kopplat till livsmedelsproduktion. En kvinnlig svensk höjdare (som jag glömt namnet på) inom FN:s FAO intervjuades apropå de höga matpriserna och började, som det kändes, helt plötsligt föra in diskussionen på PO istället. Enligt henne så räknar FAO i sina prognoser med att det inom en 5-årsperiod kan bli så att idag oljeexporterande länder som Mexiko, IRAN (!) OCH RYSSLAND (!!) slutar exportera olja helt för att istället på sikt trygga sin egen livsmedelsförsörjning bl.a. Intressant OCH alarmerande på en och samma gång väl? Att den myndighet i världen som kanske (?) har bäst koll av alla på global livsmedelsproduktion alltså tar det för sannolikt att Iran och Ryssland stryper exporten helt... Inom 5 år... FEM. Ja. Man undrar vad Reinfeldt, Borg, Torstensson och Maud och deras respektive departement gör. Funderar och planerar de febrilt på hur omställningen ska gå till eller låtsas de som att det regnar och att "miljöbilar" och cellulosaetanol ska rädda oss? Eller är Gotlandsoljan det nya nu? ;-) Min slutsats är given: Stryp pengarna till projekt av typ Förbifart Sthlm, fundera ett tag till på vad de istället borde användas till, dubbla den summan och börja bygga annan infrastruktur i stor skala senast 2010.

ERIK SANDBLOM 2008-05-16        #5394
"Earlier on Friday, oil had risen more than $3 a barrel as Saudi Arabia rejected President Bushs call to increase production, saying there wasnt enough demand from its customers." Eh, nähä, ingen efterfrågan? Eller klarar de inte av att pumpa upp oljan snabbare?

http://money.cnn.com/2008/05/16/markets/oil/index.htm?cnn=yes

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-17        #5405
Senare igår så gick Saudi Arabien med på att öka produktionen med 300 000 fat/dag därför att USA bad/hotade så enträget. Så nu är allt frid och fröjd i 10 år till eller? Efter peak oil så går vi över till plan B? I USA så diskuterar man plan B efter peak oil. Men det dinns ingen sådan plan? Hur är det med Sveriges plan B? Är inte detta en viktig fråga? Finns det ingen journalist som kan/vågar ställa den frågan till vår regering?

http://www.connpost.com/oped/ci_9286142

MAGNUS BILLBERGER 2008-05-17        #5407
Jag väntar med spänning. Inte på att frågan ställs - det har gjort ett antal gånger redan. Nej jag väntar på reaktionen på de mer och mer konkreta varningar om peak oil. Har regeringen förstått problemet? Energimyndigheten? Andra nära berörda myndigheter? Jag det finns med säkerhet en del mycket högt uppsatta personer som börjag inse ett och annat, men vem är sedan kvinna eller man nog att gå vidare med sin insikt och dra i bromsen får ett miljardprojekt som förbifart Stockholm? Jag har försökt att leka med tanken. Anta att du är tilldelad uppdraget att leda ett sådant jätteprojekt, du har redan investerat en massa tid och pengar och det pågår en mängd utredningar och förhandlingar. Flera hundra människor är engagerade på ett eller annat håll. Det finns en mängd intressen som hejar på och ger sitt fulla stöd. Nu sitter du plötsligt med insikten att projektet är dömt att bli ett fiasko på grund av de förändringar som följer peak oil. Hur får du stopp på skutan?

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-18        #5414
Bra resonemang. Jag har uppfattningen att det är ganska vanligt att stora projekt och industriprojekt skrotas på grund av ändrade förhållanden. Ett av de största jag kan erinra mig är när man stoppade industriprojektet Stålverk 80. De styrande kanske räknar med att vi kan fortsätta köra bil i samma omfattning som tidigare om vi går över till plug-in hybrider som drivs av en mix av vindkraft och etanol. Att det är därför som man vill fortsätta att bygga ut vägnätet. Själv så föredrar jag en utveckling där man satsar på smartare bebyggelseinfrastrukturer så att bilen i stort sätt blir onödig. Goldman Sachs höjer medelvärdet till 141 dollar/fat för andra halvan av 2008 Jag får uppfattningen att finansmarknaden försöker känna av på vilken nivå som den absoluta smärtgränsen ligger. Så det är nog inte omöjligt att vi får se nivåer närmare 250 dollar per fat. Deutsche Bank har nämnt den siffran i en av sina rapporter.

http://www.marketwatch.com/news/story/goldman-sachs-sees-oil-averaging/stor

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-20        #5459
Credit Suisse höjer medelvärdet till 120 dollar/fat för hela 2008 Det ser ut som att de flesta banker och institut har börjat uppdatera sina beräkningsmodeller. Idag har råoljan satt nya rekord på över 129 dollar/fat. Som utvecklingen ser ut just nu så skulle jag aldrig i livet gå och köpa en ny bil som går enbart på bensin eller enbart på diesel. En sådan bil kan bli svindyr att äga samtidigt som dess andrahandsvärde kan falla till nära noll om några år. Jag skulle behålla den gamla bilen, försöka köra så lite som möjligt och spara pengar till en elbil eller en plug-in hybridbil.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=anfympTVYDls&refer=ener

ERIK SANDBLOM 2008-05-22        #5495
Nu kostar oljan 135 dollar.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2087240

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-22        #5497
Det känns bara skönare och skönare att ha sålt bilen.

ERIK SANDBLOM 2008-05-22        #5498
Hm, det verkar inte spela nån roll att Saudiarabien ökade produktionen.

HENRIK LUNDQVIST 2008-05-22        #5501
Dock blir det nu intressant att utvinna svårutvunnen olja... trist!

EJ LäNGRE MEDLEM 2008-05-22        #5502
Jag håller med min gamle kollega Johan Erlandsson, att sälja bilen var det bästa jag någonsin gjort och det grämer mig bara att jag inte gjorde det tidigare. Det ger mig i runda slängar mellan 50-60 000 kr mer om året att göra annat för (räknade då in bensin, försäkr, service, rep och värdeminskning) Cyklar numer 1,2 mil till jobbet och 1,2 mil hem varje dag enda gången jag behöver bil är när jag skall ta mig en längre sträcka och då använder jag mig av Sunfleet.com. Parat detta med att jag sett till att göra mig helt skuldfri (inkl studielånet) gör det att jag min sambo och vår lille son överlever lätt på en lön och vi satsar på att när vi får in två löner så sänker vi arbetstiden och lever ändå som kungar :)

EJ LäNGRE MEDLEM 2008-05-22        #5503
Tror inte det kommer att bli jätteintressant att utvinna svårutvunnen olja eftersom Energy Return of Interest i många fall kan bli att det går åt mer energi än man får upp

EJ LäNGRE MEDLEM 2008-05-22        #5504
Financial Times: Shortage Fears Push Oil Futures to Near $140 Fears of a shortage within five years propelled long-term oil futures prices to almost $140 a barrel on Tuesday, further stoking inflationary pressures in the global economy. Investors rushed to buy oil futures contracts as far forward as December 2016, pushing their prices as high as $139.50 a barrel, up more than $9.50 on the day.

HENRIK LUNDQVIST 2008-05-22        #5506
Man måste skilja på svårutvunnen och svårutvunnen olja. Svårutvunnen som kostar mycket energi för att få rätt kvalitet (låg EROEI) lär kanske inte påverkas så mycket av oljepriset, men pratar vi om sådan olja som t ex ligger djupt eller under is så handlar det inte så mycket om energi för att utvinna utan om teknologi och material... vilket i sig är en kostnadsfråga mer än en energifråga... The race to the Arctic har ju bara börjat...

EJ LäNGRE MEDLEM 2008-05-22        #5507
Men finns det så mycket olja under arktis eller djupt under berggrunden, nån som sett någon bra rapportering inom området, det enda jag sett hittills har mest gällt sån ytlig oljesand i nordamerika jag har inte läst något om bekräftade fyndigheter under is eller djupt ner (i alla fall inte i någon större mängd) Skulle vara jätteintressant om någon hade länkar till sån information för det vill jag läsa om

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-22        #5515
Lars, jag har läst en seriös och bra artikel om de arktiska oljereserverna men kan inte hitta den idag. Ska leta senare. Allmänt så uppskattar man oljereserven i arktis till 25 procent av dagens kända. Men det är ingen som riktigt vet. Problemet att utvinna den oljan är av teknisk natur och av ekonomisk natur. Så även om de arktiska reserverna skulle visa sig vara stora så kommer de troligen inte ens vid en storskalig exploatering att tidsmässigt "hinna ikapp" den sjunkande non-OPEC-produktionen. Fatih Birol, IEA: "This is a dangerous situation" IEA har nu kommit halvägs i sin kartläggning av oljeproduktionen vid de 400 största källorna. Men redan nu så börjar man inse att tidigare prognoser var väl optimistiska. Den slutliga rapporten ska vara klar i November. Kul att se att det ena institutet efter det andra nu börjar ta av sig nattmössan. De kan ju inte hålla på och lura en hel värld i en så viktig fråga hur länge som helst.

http://online.wsj.com/article/SB121139527250011387.html?mod=googlenews_wsj

ROBERT ENGLISH 2008-05-23        #5523
Intressant hur oljepriset får genomslag på flygtrafiken (tråkigt för min svägerska som ska flyga hit från USA i sommar men generellt bra då det gör flyget dyrare). Nu får man plötsligt betala för tidigare gratistjänster: Checking a second bag? Its a $25 charge each way on five major airlines; then up to $100 for each additional bag - golf clubs do count. Like a window seat? Pay up to $30 on US Airways for "Choice Seats." More leg room? Jet Blue will charge $10-$20 each way; youll pay $349 a year for Uniteds Economy Plus Access membership. Above all, pack light: On Delta, "if you have an extra piece of baggage that goes over the weight and size limit, then youll be charged three times: once for the extra bag, once for going over the size limit, and once for going over the weight limit." A 51-pound, 62-by-80-inch bag, for example, would cost you an extra $255. Each way. Undrar om det innebär bye, bye Thailand och istället välkommen Falsterbo?

DANIEL SKOG 2008-05-23        #5524

Det har dykt upp ett så kallat "bensinkrig" på nätet och har spridits via mejllistor de senaste dagarna. Budskapet går ut på att bensinen kommer bli ännu dyrare och därför ska vi konsumenter bojkotta några utvalda oljebolag så att de tvingas sänka priserna för att få tillbaka oss som kunder. Vad som verkligen fascinerar mig är vem som ligger bakom uppropet och hur det spridits. Den version som nådde mig har nämligen uppmaningen att vi ska bojkotta Preem och OKQ8, en annan version som florerar friskt ser likadan ut men där ska Statoil och Preem istället bojkottas. Enligt dokumentegenskaperna på den PowerPoint som nått mig så är originaltiteln "Le prix de lessence" och författaren Mario. Men inbakat i dokumentdatan finns även referenser till ingen mindre än Volvo och en anställd med namn och e-post. Någon som känner till mer om detta?

http://www.zatzy.com/attachments/allmaent/59603-starta-bensinkrig-pa-vis-be

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-23        #5525
MP kräver att smörjan ska få vara kvar både i Östersjön och på Nordpolen. Egentligen är det ju lite märkligt att detta politiska/juridiska verktyg inte använts än. Gör det helt enkelt olagligt att pumpa upp smörjan och bryta kolet, om man inte kan bevisa att användningen inte riskerar leda till växthusgasutsläpp! Då kan kolälskaren Lars Josefsson sitta där med lång näsa med sina kolkraftverk. Det enda som kan lagligen stoppa fossil utvinning idag är väl om det stör fåglarna i området eller något. Inget ont om fågelliv, men varför inte ta in den allra mest relevanta miljöaspekten när det gäller fossilbränsleutvinning?

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=913&a=422430

ROLAND ANDERSSON 2008-05-23        #5532
Tror oljepriset kommer börja vända nedåt snart. Den avmattande globala konjukturen tillsammans med vad jag anser vara ett klassiskt fenomen av money chasing money driver ned ökningen av demand samtidigt som det skapats en bubbla. Samtidigt stiger supply fortfarande sakta men säkert, om vissa marknader avregleras (t.ex. Ryssland) kommer det ytterligare öka produktionen. Det blir intressant att se vad som händer på några års sikt... Om jag har fel och priset inte vänder nedåt så kommer samtidigt mängden olja som är möjlig att utvinna till det stigande priset att öka kraftigt. Detta är en faktor som man ofta förbiser i rapporter där man försöker förutse framtida oljeproduktion. Nej, jag tror inte på peak oil än på en överskådlig framtid. Man kan redan idag se att prospekteringen runt om i världen har ökat kraftigt den senaste tiden och lär fortsätta det så länge inte priset vänder nedåt igen.

http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,23743273-7583,00.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-23        #5536
Det är i så fall en väldigt segsliten bubbla för aktieanalytiker, finansmän och många andra har pratat om den här bubblan åtminstone sedan 2004. För en vanlig svensk existerar inte tanken på att oljan skulle kunna ta slut. Att tänka sig det är som att tänka sig att solen skulle slockna. Det tillhör helt enkelt inte verkligheten. Man kan således undra vilka som lever i verkligheten och vilka som lever i en drömvärld?

ROLAND ANDERSSON 2008-05-23        #5538
Det är väl få som tror att oljan ska falla tillbaka till lika låga nivåer som pre 2004. Däremot så är det också naivt att tro att oljepriset på kort- och medellång sikt inte skulle kunna falla. Vetepriset har fallit 40% i år, många metaller har gjort liknande dramatiska resor. Att tro att olje priset inte skulle kunna falla på samma sätt är mycket naivt. Det höga oljepriset har satt igång starka marknadskrafter för att dels minska konsumtionen(USA minskade i år sin oljekonsumption för första gången på 20 år!) samtidigt som prospekteringen satts igång på allvar för första gången på årtionden.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-24        #5540
Som du skriver så är det mycket troligt att oljepriset kommer att någon gång framöver falla med kanske upp till 40 procent. I artiklar här ovan så kan du läsa att jag trott på cykliska svängningar i priset. Cyliska svängningar runt ett hela tiden stigande medelvärde. Och att jag trott att dessa svängningar kan ge många prospekterande oljebolag likviditetsproblem. Även om oljepriset kommmer att svänga ned och sedan upp så kommer grafens medelvärde att innebära en stigande kurva den tid vi har kvar av oljeproduktion. Jag skulle vilja påstå att det är naivt att tro något annat. Visst har oljebolagen ökat sina budgetar för ny prospektering. Men största delen av de ökade anslagen äts tyvärr upp av högre kostnader. Kostnaderna för prospektering har fyrdubblats sedan år 2000. Så det är inget argument som garanterar en nämnvärt ökad oljeproduktion. Den konsumtion av petroleumprodukter som minskar i USA äts upp av ökad konsumtion i främst Asien och Mellanöstern. Det som är riktigt oroande när det gäller tillgången på olja på den fria världsmarknaden är att 80-90 procent av världens oljereserver kontrolleras av nationellt ägda oljebolag. Tänk på vad det innebär när oljan börjar tryta på allvar.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-24        #5541
Ett tillskott på 780.000 fat/dag sänker priset med endast 0,75 dollar/fat Green Car Congress har en bra artikel om hur EIA prognostiserar oljeexploatering i Arctic National Wildlife Refuge. (Johan, kan du se någon mänskligt god vilja, för att minska klimathotet, bakom denna satsning?) Som jämförelse kan nämnas att Norges fallande produktion nu ligger på ca. 2,2 miljoner fat/dag.

http://www.greencarcongress.com/2008/05/eia-anwr-oil-pr.html#more

ERIK SANDBLOM 2008-05-24        #5542
Roland, du skriver "Den avmattande globala konjukturen". Vad du menar är nog att tillväxten saktar in lite. Det stämmer för USA men inte i Kina och Indien. Den globala BNPn ökar fortfarande och oljekonsumtionen med den. Glöm inte att Kina och Indien växer ungefär 2-3 gånger så fort som ekonomierna i väst. I Kina växer ekonomin under ett dåligt år med 5%, men i USA och Sverige växer BNP under ett bra år med 4%.

ROLAND ANDERSSON 2008-05-24        #5547
"Cyliska svängningar runt ett hela tiden stigande medelvärde." Det håller jag med om, vad jag opponerar mig mot är att oljepriset kommer fortsätta öka exponentiellt vilket vissa verkar tro. Huruvida eventuella svängningar kommer föra med sig likviditetsproblem beror naturligtvis på hur kraftiga eventuella svängningar blir. "Vad du menar är nog att tillväxten saktar in lite." Ja naturligtvis, vad annars skulle jag ha menat? Båda Kina och Indien har reviderat ner sina tillväxtprognoser, håller lågkonjukturen i USA i sig samtidigt som EU fortsätter sakta in kommer detta få genomslagskraft! Även om Kinas och Indiens inhemska ekonomier växer snabbt är de fortfarande beroende av exporter till EU och USA.

HENRIK LUNDQVIST 2008-05-28        #5615
Ang Arktis.. Förr var det militärt intressant, nu är det råvaror...

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2099487

ROBERT ENGLISH 2008-05-29        #5635
Verkar som om världen inte är redo att inse allvaret!? Om nu världsmarknadspriser på olja går upp så får faktiskt politikerna sänka skattetrycket så vi kan fortsätta transportera oss och våra varor som förut! Hundratals ilskna lastbilschaufförer blockerade den 27 maj infarten längs väg A40 in mot London i protest mot de rekordhöga priserna på diesel. Åkarna lämnade sina bilar och begav sig in till Downing Street där de överlämnade ett upprop mot regeringens planer på att öka skatten på diesel med 2 pence. I Frankrike och Spanien möter politikerna nu protester och hot om blockader från jordbrukare och taxichaufförer, men framför allt åkeribranschen och fiskerinäringen. I motsats till sin kollega i Storbritannien tycktes Frankrikes president Nicolas Sarkozy försöka gå de protesterande till mötes. Den franske presidenten uppmanade EU att slopa en del av mervärdesskatten på vissa oljeprodukter om priserna, och därmed protesterna, fortsätter att öka.

http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_492551.e24

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-29        #5647
Robert, om nu de stigande bränslepriserna leder till minskade koldioxidutsläpp, varför ska man då sänka skatterna? Är det inte den skenande växthuseffekten som vi ska bekämpa? Jag anser att ett sänkt skattetryck på fossilt drivmedel vore att lura människor in i en fälla. En fälla som brutalt kommer att slå igen över dem som inte börjat förbereda sig på den riktigt stora energikrisen. De kloka förbereder sig medan de dumdristiga lever kvar i en drömvärld.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-29        #5649
Irakkonferens för ökad oljeproduktion Med hjälp av den amerikanska militärens insatser så börjar Iraks oljeproduktion nu inta en stabil position. Inga platser i Irak är så skyddade som de stora oljefälten är. Det intressanta är att landets oljereserver nu uppdaterats till att vara i närheten eller till och med större än Saudi Arabiens. Men för att de stora oljebolagen i USA och Europa ska kunna öka uttaget av olja till riktigt höga nivåer så måste ansträngningarna att stabilisera Irak ochså öka betydligt.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=774605

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-31        #5686
Alan Greenspan om oljepriset: "As far as I can tell its a long-term uptrend" Han varnar ochså för inflation och nationell protektionism - finansiella småkakor som nu dukas upp på småtimmarna efter festen. Kanske tillsammans med stagflationskex, konkursbullar och arbetslöshetskringlor.

http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5ghXiMzFSKn6N6LYPZ-vfpgaXdViQ

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-02        #5707
De stora mediebolagen har accepterat peak oil Enligt en artikel i Financial Sense så har de stora medierna nu börjat inse och acceptera att vi har nått peak oil. Statistiken talar för sig själv med fallande produktionssiffror från allt fler oljeproducerande länder. Det land som uppges ha störst potential att öka sin produktion är Saudi Arabien. Men konsumtionen ökar snabbt i Saudi Arabien och i länderna i Mellanöstern så deras export av olja faller även om de lyckas öka produktionen något. Är det de "tröskeleffekter" jag beskrivit ovan som vi nu ser träda i kraft? Alltså att de oljerika nationerna ser sin oljeproduktion vika och därför vill behålla större delen av sina kvarvarande reserver för sitt egets land framtida behov. Det är med andra ord inte alls så säkert att vi får en långt utdragen "plateau". Med "tröskeleffekter", nationell protektionism och mellanstatliga handelsavtal så kan tillgången till olja på den fria världsmarknaden minska snabbare än någon regeringschef kan ana.

http://www.financialsense.com/editorials/duarte/2008/0530.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-05        #5742
Det saudiska parlamentet ska behandla en eventuell nedskärning av oljeexporten De "tröskeleffekter" som jag tidigare skrivit om kan nu på allvar börja inträffa om Saudi Arabien går över till en protektionistisk handelspolitik. En nyckelmedlem i det saudiska parlamentet har lagt ett förslag om att Saudi Arabien bör minska på sin export av olja för att trygga det egna landets framtida oljeförsörjning. Dessutom så menar han att värdet på kvarvarande oljereserver ökar om de lämnas kvar de i marken för framtida export. Sunt finansiellt tänkande skulle jag vilja påstå.

http://www.business24-7.ae/Articles/2008/6/Pages/06042008_9c3b2fe49a4a41b6b

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-05        #5743
EIA uttrycker sin oro inför den framtida oljeförsörjningen Som sagt tidigare så har en hel del nattmössor tagits av och börjat ersattas av en mer verklighetsförankrad syn på vår framtida samhällsutveckling. Det enda riktiga är en ärlig analys av situationen för att kunna korrigera felaktigheterna i samhällssystemet. Citat av Fatih Birol, chief economist at the International Energy Agency in Paris: "We are entering a new world energy order. Today, demand for oil is dominated by China, India, and even by the Middle East countries themselves. The main actors of the recent past—namely the OECD countries, rich countries, the United States, Europe, Japan—their time is passé. It’s over."

http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4326

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-06        #5764
Priset på råolja över 139 dollar/fat Just nu ligger priset på råolja på 139,00 dollar/fat (Nymex). Är det dags att börja ta det här på allvar?

http://news.yahoo.com/s/nm/20080606/bs_nm/markets_oil_dc_16;_ylt=AgnMD3TW_c

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-09        #5781
Fredagens oljeprischock suddade ut 3000 miljarder från de amerikanska börserna På grund av det höga oljepriset så faller bostadspriserna i förorterna, flygbolag går i konkurs och minskar på sina flygplansflottor, biltillverkare stänger fabriker och den allmänna köpkraften minskar. Vi ser alltså början på en för framtiden mycket positiv minus-tillväxt. En minus-tillväxt som skapar framtida välfärd. En minus-tillväxt där gamla ohållbara och destruktiva system byts ut mot långsiktigt hållbara system som på sikt kommer i balans med planetens resurser. Som jag ser det så är vi nu i början på en utveckling som med rätt styrning leder oss mot det mål vi missade pga. dålig styrning och ideologi i förra seklet.

http://www.usatoday.com/money/markets/2008-06-08-stocks-oil_N.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-10        #5794
Gazprom förväntar sig att priset på råolja nästan fördubblas inom 18 månader Gazprom tror alltså att vi kommer att få se oljan stiga till 250 dollar/fat. Man tror dessutom att priset på naturgas kommer att följa prisstegringen på olja. Huvudorsaken till det stigande priset tror man i första hand kommer att bero på ökad efterfrågan och inte spekulation.

http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20080610.wgazprom0610/BN

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-10        #5795
Hittade en intressant grafisk databas för olika länders export/import av olja via The Oil Drum. Den bygger på statistik från BP.

http://mazamascience.com/OilExport/

MATTIAS CARLSSON 2008-06-11        #5805

Uppsalaprofessorn och ordföranden i ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) Kjell Aleklett har slagit vad med BPs vd Tony Hayward om framtidens oljeproduktion. "Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, har de senaste dagarna deltagit i en nyss avslutad internationell konferens i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur om olja och gas. Nyheten om vadet släppte han i sitt tal på konferensen. - Vi hamnade bedvid varandra och började prata. Han sade: "Jag slår vad om att om tio år producerar vi mer olja än vad vi gör i dag.", berättar Kjell Aleklett"

http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=6-AV_ID=763896,00.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-13        #5824
Fatih Birol, IEA, varnar för oljekris i ny tidningsartikel Intressant läsning. "The International Energy Agency gives the alarm: The world could run out of oil faster than expected - the danger of a supply shortage is rising. Jag tänker på alla ekonomer och deras syn på tillväxt. Nu måste de alla, från ekonomen på den lilla banken till nationalekonomen och nobelpristagaren, sätta sig på skolbänken för att lära sig att det är tillväxten som urholkar välfärden. De måste lära sig om råvarubalans, noll-tillväxt och minus-tillväxt.

http://transitionculture.org/2008/06/12/fatih-birol-offers-the-world-an-oil

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-13        #5827
ExxonMobil säljer sina bensinmackar i USA Exxon har av konkurrenskäl inte kunnat höja bensinpriserna i samma takt som marknadspriserna på olja har stigit. Därför så minskar vinstmarginalen kraftigt från bensinförsäljningen i förhållande till oljeproduktionen. Genom att avyttra bensimackarna så ökar man alltså bolagets totala vinstmarginal vilket är nödvändigt för att aktierna inte ska sjunka i värde. Förmodligen så ser man en framtid med ytterligare stigande marknadspriser på råolja och ännu mindre marginaler från bensinförsäljning. Problemet är att det inte går att sätta alltför höga priser på bensin för då viker försäljningen. Ytterligare framtida hot mot bensinförsäljningen är kommande kyotoprotokoll, biobränslen och en succesiv övergång till elfordon. Ska bli intressant att se vem som köper dessa klimatvidriga bensinmackar och till vilket pris.

http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSN1238193020080612

FREDRIK BERGMAN 2008-06-14        #5833
Intressant diskussion idag om PO i Studio Ett i P1.

http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programid=1637

ERIK SANDBLOM 2008-06-14        #5835

Tågaktier i USA har stigit med 30-50% i år. De börsnoterade järnvägarna sysslar i princip bara med gods. Oljepriset har stigit och det gör att järnvägarna gynnas av därpå följande ökad efterfrågan på kol och spannmål. Tågen körs på vanlig diesel, men eftersom tågen drar mindre energi per tonkilometer så påverkas man inte av ökade oljepriser, tvärt om: man skärper konkurrensen med lastbilarna. New York Times: Do Railroad Stocks Have More Power to Burn? Bilden visar järnvägen CSX rangerbangård i Waycross, Georgia.

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-17        #5877
USA-ekonom: "I fear it is game over", i CNN-intervju Oron för världens energiförsörjning ökar hela tiden. Det ena toppmötet efter det andra behandlar nu problematiken. En del av problematiken består i att kostnaderna för oljeprospektering och oljeproduktion stiger i takt med stigande priser på energi och råvaror. I artikeln nedan så befarar man att "break even" för Brasiliens nya djuphavsfält kan komma att hamna på 240 dollar/fat. Visst finns det olja kvar men den ligger 4000-8000 meter under havsytan eller i bitande arktiska miljöer. Investeringskostnaderna är obegripligt höga liksom de ekonomiska riskerna.

http://www.businessandmedia.org/articles/2008/20080616190017.aspx

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-20        #5933
Venezuelas människorättskämpe hotar att stoppa oljeleveranser till Europa Hugo Chavez gillar inte den invandringspolitik som EU för. Därför så hotar han att stoppa leveranser av olja till Europa. Förmodligen så gillar han inte att den rika världen försöker krossa den fattiga världen. Det är en grym utveckling vi kommer att få se. En utveckling som kommer att få H-ler att se ut som en ängel i jämförelse. Fram med lustgasen.

http://uk.reuters.com/article/topNews/idUKN1938723620080620

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-20        #5935
Blood in your tank Kontrakten för utvinning av olja i Irak ser ut att ha gått till ExxonMobil, Chevron, BP, Shell och Total. Kinesiska, ryska och andra oljebolag har inte fritt kunnat deltaga i budgivningen om kontrakten. Jag tänker att nästa steg för USA och EU är att överta Irans oljefyndigheter. Vapenmakt lönar sig bevisligen. "Mänskliga rättigheter" är de rikas sätt att skämta. (När jag ser bilder i tidningar på många inflytelserika politiker och industrimän i Väst så ser jag inte prydliga civiliserade människor med slips och kavaj utan jag ser rovdjur med vassa hörntänder och blod drypande nedför hakan. Människor som är beredda att gå hur långt som helst för maktens skull. Människor som styrs av något helt annat än tanken om mänskliga rättigheter trots att de använder de orden i sina tal.)

http://www.smirkingchimp.com/thread/15366

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-20        #5936
ABC intervju med Richard Heinberg "I think what the oil consuming nations really need to understand is that this is not a temporary blip in the oil market. What were seeing is a fundamental and permanent change in the global energy economy. We will be dealing with the fallout of this for many, many years to come as prices continue to escalate. Whole industries are going to have to restructure and downsize as a result of this. Were going to have to rebuild our transport infrastructure in much of the industrialised world, because we built it on the basis of cheap oil, and cheap oil is going to be a thing of the past." Eller som jag brukar skriva: Världens alla ekonomer, nationalekonomer och nobelpristagare måste uppdatera sina felaktiga ekonomiska modeller. Det är tillväxten som hotar vår välfärd. De måste lära sig resursbalans, noll-tillväxt och minus-tillväxt.

http://www.abc.net.au/7.30/content/2007/s2280200.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-20        #5937
Världen behöver 20 år för att förbereda sig inför peak oil Intressant intervju med energiexperten Robert Hirsch.

http://knowledge.allianz.com/en/globalissues/safety_security/energy_securit

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-22        #5947
Historien bakom BP:s ryska äventyr TNK-BP En tredjedel av BP:s oljeproduktion kommer från det ryska samarbetet TNK-BP. Som de flesta säkert läst så riskerar BP nu att förlora sin andel i den produktionen. Analytiker tror att produktionen kan gå över till ryska statliga ojebolag. För bara två veckor sedan så uttalade sig Gazprom om att priset på råolja kan komma att stiga till 250 dollar/fat inom 18 månader. Är det alltså efter att ryssarna tagit över en tredjedel av BP:s totala produktion? Det är dags att börja fundera på vilken elbil man ska välja att köpa.

http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/hope-sprin

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-22        #5948
Intressant intervju med Chevrons VD "This is a case of demand-driven increases. The time we could count on cheap oil and cheap gas is ending. In prior periods, you’ve had price spikes because of big disruptions in supplies. But in this decade, the new phenomenon is that demand has been the main driver."

http://www.nytimes.com/2008/06/21/business/21interview.html?_r=1&oref=slogi

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-22        #5949
Saudi-Arabien öppnar kranarna efter toppmötet i Jeddah Från och med juli så ökar man produktionen från 9,0 miljoner fat/dag till 9,7 miljoner fat/dag. Dessutom så kommer man att investera i nya projekt som ytterligare ökar produktionen till 12,5 miljoner fat/dag vid årets slut. Läs gärna vad de duktiga skribenterna på The Oil Drum skriver i länken nedan. På något sätt så skrämmer det här mig. Ju högre produktion desto snabbare slut. Det blir intressant att se hur råoljebörserna kommer att reagera till veckan och kommande veckor.

http://www.theoildrum.com/node/4200#more

ERIK SANDBLOM 2008-06-25        #5992
Die Welt har en artikel om hur stigande oljepriser medfört att trafiken på vägarna i USA minskat med 1,8% i April jämfört med April 2007. I Berlin har biltätheten minskat från 329 bilar per 1000 invånare år 2000 till 317 i år. Hoher Ölpreis stoppt die Globalisierung Fast jag gillar inte riktigt rubriken. Jag anser inte att globalisering måste ske enbart med fossila bränslen. Det kan även ske via internet, med fraktbåtar som har drakar som komplement till motorerna, flygplan och luftskepp som går lite långsammare och tystare på biobränslen, mm.

MAGNUS BILLBERGER 2008-06-26        #6005
Det var en intressant artikel du hittat Erik. Det känns som att tyskarna kommit betydligt längre än vi i oljeavgiftningsprogrammet. Artikeln hänvisar till en bilfri stadsdel som jag skriver om i en annan tråd.

http://www.ecoprofile.se/2_1013_Bilfri_stad,_bra_eller_daligt.htm

ERIK SANDBLOM 2008-06-26        #6025
TT: Fler tar bussen till sommarnöjet Trafiken i det svenska vägnätet ökade bara med 0,2 procent om man jämför perioden januari till maj i år med samma månader ett år tidigare. Det är en betydligt mindre ökning än vanligt, snittet under hela 90-talet och fram till nu har varit en tillväxt på 0,7 procent årligen.

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-26        #6026
OPEC tror att oljan når 150-170 dollar/fat redan i sommar Den produktionsökning som OPEC nyligen aviserade vid toppmötet i Jeddah fick inte priserna att falla. Istället har de stigit flera dollar. Idag har de nuddat 139 dollar/fat. Som sagt tidigare så måste världens alla ekonomer nu omskola sig för att lära sig resursbalans, noll-tillväxt och minus-tillväxt därför att det är tillväxten som hotar vår välfärd. Gör de inte det så kommer vi att få se vår välfärd falla ned till en mycket låg nivå. Naturligvis gäller denna omskolning även för våra politiker. Frågan är om de kommer att göra det eller om de kommer att fortsätta leva i sin drömvärld med nattmössan neddragen till axlarna?

http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D91HQ3GO2.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-26        #6027
Libyien kan komma att minska på oljeproduktionen På grund av västländernas hot och skrämseltaktik mot OPEC så reagerar nu Libyien med att överväga en produktionsminskning. Man vill på det sättet skydda sina egna intressen, enligt National Oil Corp. Chairman Shokri Ghanem. Libyien producerar ca. 1,7 miljoner fat/dag. Oljan spräckte 140 dollarsvallen för en stund sedan på Nymex.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601072&sid=a9KtxEX8W3YU&refer=ener

ERIK SANDBLOM 2008-06-27        #6040
Republikanen Arnold Schwarzenegger riktar kritik mot tankarna om att borra efter mer olja i USA: Arnold Schwarzenegger criticises John McCain over oil drilling "America is so addicted to oil it will take us years to wean ourselves from it and to look for new ways to feed our addiction is not the answer." $7-a-gallon gas, 10-million fewer cars: Rubin The report by CIBC World Markets also predicts there will be 10 million fewer cars on the road in the United States by 2012.

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-27        #6041
Nära 143 dollar/fat ikväll För en tid sedan så misstänkte jag att de analytiker som spådde ett pris på 150-200 dollar/fat redan i år skulle få rätt. Det var den 10 mars då oljan nått 108 dollar/fat. Och just nu så verkar faktiskt 150 dollar/fat inte speciellt avlägset. Har följt oljepriset så gott som dagligen sedan 2004 eftersom det var en av drivkrafterna för de projekt med förnyelsebar energi som jag då drev i en landsbyggdskommun. Det märkliga är att nästan alla svenska proffsanlytiker på banker och andra finansinstitut hela den tiden pratat om att oljepriset är en bubbla som snart kommer att brista. Om det nu är en bubbla så kan man säga att det är en otroligt seg bubbla. Hittade förresten idag en svensk webbsida som skriver om peak oil på svenska. Det kan ibland vara skönt att läsa på svenska.

http://oljepris.se/

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-30        #6083
USA planerar aggretion mot Iran Enligt en artikel i CNN så avsätter USA medel för ökad underrättelse- och omstörtade verksamhet mot Iran. För USA så är det viktigt att kunna kontrollera de länder som besitter stora råvaruresurser annars så riskerar de att andra länder i världen ochså får del i dessa vilket leder till att rikedomen i USA minskar. För att ett land ska bli så rikt som möjligt måste det alltså lägga beslag på så stor del som möjligt av världens råvaror till lägsta möjliga kostnad samt förhindra alla som sätter sig emot den politiken. Egentligen är det konstigt att ett land som USA med sin överlägsna vapenmakt utgör största hotet mot klimatet och därmed mot mänskligheten samtidigt som de bedriver ett utrotningskrig mot fattiga människor som de kallar för terrorister när de protesterar. Världen är allt bra märklig.

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/06/29/us.iran/

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-30        #6084
År 2015 kommer produktionen att ha minskat från dagens 86 till 60 miljoner fat/dag Det är vad Matt Simmons påstår. Han menar att världen även bör förbereda sig på en så låg produktion som 40 miljoner fat/dag. Frågan är hur en klok regering ska hantera ett sådant utspel. Ska den skratta och säga att det är nonsens eller ska den ta det på allvar för säkerhets skull i fall det blir så?

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_res

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-01        #6104
IEA varnar för pressad oljemarknad fram till 2013 Nu börjar jag få förtroende för EIA. Nattmössan är kastad och ligger under sängen. Världens regeringar kan nu börja förbereda oss för en övergång till ett samhälle utan olja. Det är mycket som behöver struktureras om så det är bra om arbetet kommer igång så snabbt som möjligt. Svårast blir det nog för världens alla ekonomer att omskola sig till läran om resursbalans, noll-tillväxt och minustillväxt. När deras hjärnor slutat snurra inuti skallbenet så kommer de att inse att det är tillväxten som hotar vår välfärd och kan då börja bygga upp nya modeller för en hållbar framtid.

http://www.greencarcongress.com/2008/07/iea-despite-som.html#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-06        #6177
Vem har kontrollen över de kvarvarande oljereserverna? Man kan dela in de oljeproducerande bolagen i två kategorier. Den ena kategorin är internationella oljebolag där privata intressen äger majoriteten av aktierna. Exempel är ExxonMobil, Chevron, Shell, BP och Total. Den andra kategorin är nationella oljebolag där en stat är majoritetsägare. Exempel är Aramco, Gazprom, Pemex, Petrobras och CNPC. Enligt artikeln i länken nedan och i artiklar här ovan så har de nationella oljebolagen snart kontroll över världens alla oljereserver. Andelen de kontrollerar är nu över 90 procent. Vad innebär det här för de framtida flödena av olja till den fria världsmarknaden? Till att börja med så kan man väl konstatera att målet för stater med egna nationella oljebolag är att berika sina egna länder så mycket som möjligt. Men naturligtvis vill de även säkra sitt eget lands framtida tillgång till energi. Det handlar alltså om en långsiktig politisk strategi. Alla dessa stater vet att oljeproduktionen kommer att avta med tiden. Genom att staten kontrollerar det nationella oljebolagets exportvolym så är det väldigt enkelt för staten att strypa exporten av olja i den takt som landets oljeproduktionen avtar för att bibehåla eller öka det egna landets konsumtionsvolymer. Istället för att den staten tvingas genomleva peak oil år 2010 så kan man skjuta fram landets peak oil till kanske år 2050. Så svaret på frågan är att flödena av olja till den fria världsmarknaden är inte längre lika hårt kopplad mot varken storleken på världens oljereserver eller mot världens totala oljeproduktion. Den är kopplad mot de oljeproducerande ländernas balansgång mellan export och eget behov av olja för maximal tillväxt och välfärd. Vad man kan vara rätt så säker på är att vid någon tidpunkt så kommer de oljeproducerande ländernas egna behov av olja att väga tyngre än exporten.

http://www.straitstimes.com/Latest%2BNews/Money/STIStory_255202.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-07        #6200
Bensinmackar går i konkurs i USA Det kan låta lite konstigt att besinmackarna går i konkurs när bensinpriserna är så höga men förklaringen är enkel. Det senaste årtiondet så har priset på råolja mer än tiodubblats men det har inte bensinpriset gjort. Raffinaderierna och bensinmacksägarna har inte vågat kompensera sig fullt ut för de högre råoljepriserna av konkurrensskäl och av rädsla för att mista sina kunder. De har istället valt att minska på sina vinstmarginaler. Det har nu gått så långt i USA att 3000 mackar har tvingats lägga ned det senaste året. Man befarar nu att den här trenden leder till mindre konkurrens och därmed ännu högre bensinpriser. Det kan ochså leda till längre avstånd till besinmacken för bilägaren vilket ökar kostnaden för att tanka.

http://online.wsj.com/article/SB121538602450331005.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-07        #6201
Tysk försäkringsjätte spår 200 dollar/fat inom två år Den tyska försäkringsjätten Allianz kan inte tänka sig att vi kommer att ha ett råoljepris under 200 dollar/fat efter år 2010. Det börjar nu bli en stor skara av högt ansedda institut som tror på råoljepriser över 200 dollar/fat.

http://www.marketwatch.com/news/story/allianz-predicts-oil-price-200/story.

NILS OLSSON 2008-07-11        #6226
OPEC har kommit med sin World Oil Outlook 2008. I sammanfattningen hittar man inget om peak oil, tvärtom säger man så här om den ökande efterfrågan till 2030: "Of course, bringing these supplies to market implies major challenges for the oil industry. However, one area that has been mistakenly identified as a constraint is the oil resource base. ... In making projections to 2030, there is an expectation of eventual upward revisions to the resource base figures. Moreover, there are now countries that are producing oil where, at the time of the USGS assessment, there was thought to be no resources at all, such as in Vietnam, the Philippines, Papua New Guinea, Chad, Sudan and Uganda. With this large and increasing resource base, together with the vast amounts of non-conventional oil, availability is not an issue. To put it simply: there is enough oil to meet the world’s needs for the foreseeable future." Det höga oljepriset säger man beror på svag dollar och spekulation (paper barrels). OPECs riktpris ligger på 70-90 dollar/fat under hela perioden.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-11        #6228
Ja, det är verkligen de stora pojkarnas afton numera. OPEC:s ståndpunkt är väldigt smart. Man menar att det alltid kommer att finnas tillräckligt med olja för att möta efterfrågan. Vad innebär detta egentligen? Jo, OPEC sänker prognosen för framtida efterfrågan på olja. Och naturligtvis så kommer efterfrågan att mattas av i den takt som priset på råolja stiger och världen börjar energieffektivisera samt går över till biobränslen, vindkraft och solkraft. Fordon blir elhybrider och godstransporter överförs till järnväg. Många länders ekonomier går ned varvid industriproduktionen dämpas och därmed efterfrågan på petroleumprodukter. Så visst är det smart av OPEC att säga att det alltid kommer att finnas den olja som världen efterfrågar. För det är ju helt sant. Inte efterfrågar jag bensin som kostar 50 kr/liter. Jag köper en elbil i stället. När det gäller de siffror som de presenterar så kan ingen utanför OPEC veta vad som är taktik och vad som är realitet. Det är de stora pojkarnas spel.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-13        #6251
Iran tecknar avtal med Gazprom om utvinning av olja och naturgas Det här komplicerar ett amerikanskt anfall mot Iran. Så frågan är hur USA nu ska kunna säkra sin framtida oljeimport?

http://afp.google.com/article/ALeqM5j8RoMNBd2Zu4SZkKFVVMj4MHULHg

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-14        #6282
Vill Berlusconi införa planekonomi? Ett mycket förvånande uttalande kommer från Italiens premiärminsister Silvio Berlusconi. Han vill ena de länder som är oljekonsumeter runt en överenskommelse där man sätter ett tak för vad man betalar för oljan. Vad innebär nu det här? Idag handlas olja efter marknadens spelregler. När efterfrågan fortsätter att öka medan produktionen släpar efter så får bara de som betalar bra tag i olja. Det gör att marknaden avgör hur oljan fördelas till olika konsumentländer. Om man däremot sätter ett tak så måste fördelningen av olja ske på något annat sätt. Vem ska då bestämma de olika ländernas kvoter? Är detta en början på avvecklingen av den fria marknaden till förmån för planekonomi?

http://news.yahoo.com/s/nm/20080714/wl_nm/oil_italy_meeting_dc_1;_ylt=ArCWw

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-15        #6296
Texasanalytiker varnar Wall Street för "tröskeleffekter" Oljegeologen och analytikern från Texas, Jeffrey Brown, varnar nu finansvärlden för det som jag kallar tröskeleffekter och som jag har skrivit om många gånger här ovan. Det innebär att vid någon tidpunkt så väljer producentländerna att kraftigt minska på sin export av olja för att tillgodose sitt eget lands energibehov och framtida tillväxt. Inom ett litet tidsintervall kan då väldigt stora mängder olja plötsligt bara försvinna från den fria värlsmarknaden. Brown tror att det i Mexicos fall kan ske redan år 2010.

http://energytechstocks.com/wp/?p=1450

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-15        #6298
Saudi-Arabien beredd att göra slut på sina oljereserver snabbare än analytikerna trott Vid ett möte i juni anordnat av Saudi-Arabien själva så meddelade man att man var beredd att öka produktionen till 12,5 miljoner fat/dag från och med nästa år. Världens analytiker har räknat och räknat samt kommit fram till att den ökningen bara vore möjligt under en kort tid eftersom saudiernas fält är så gamla. Nu meddelar man från Saudi-Arabien att de visst kan hålla en kontinuerlig produktion på den nivån så länge marknaden efterfrågar den volymen. Ja, dessa pojkar med ess i rockärmen. Hur bör världens stadsministrar, finansministrar och energiministrar tolka det här budskapet från saudierna? Kan vi återgå till den gamla ordningen med storkonsumtion av petroleumprodukter eftersom oljepriset troligen kommer att fortsätta att falla fram till åtminstone år 2012? Så här resonerar jag: Ett ökat flöde av råolja till världsmarknaden dämpar prisökningen på petroleumprodukter men samtidigt så tömmer det världens oljereserver snabbare vilket leder till en ännu brantare nedgång när vi väl passerar peak oil. Det lägre priset vid en högre oljeproduktion gör oss bekväma så att det går långsammare att ställa om till ett liv med begränsad tillgång till fossil olja. När sedan nedgången kommer så kommer det att gå så fort att inget land kommer att hinna ställa om. Det blir tyst i världens industrier. Hur ovanstående grupp av ledare tänker - det vet inte jag.

http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/7652575

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-16        #6310
Oilwatch Monthly för juli 2008 nu ute på The Oil Drum De flesta hittar väl nu till The Oil Drum men jag vill bara upplysa om att Oilwatch Monthly för juli nu är publicerad. Det är även intressant att läsa kommentarerna. Några läsare undrar t.ex. över den graf där man summerar liquids och biofuels. Eftersom det går åt så mycket energi vid tillverkningen av biodrivmedel så tillför den egentligen inte det nettotillskott som grafen visar. Men det gäller även produktionen av olja från oljesand. För övrigt så gäller det nästan hela världens oljeproduktion. Det går hela tiden åt mer och mer energi för att producera dagens petroleumprodukter. Skulle man ta hänsyn till detta så skulle graferna se mer skrämmande ut än vad de gör med sitt plateau-utseende.

http://europe.theoildrum.com/node/4296#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-17        #6323
Matt Simmons spår 600 dollar/fat inom 6 månader till 5 år I en intervju med Matt Simmons i Bloomberg News så undrade reportern om han börjat tvivla på sina peak oil prognoser nu när oljepriset sjunkit så mycket. Men det gjorde inte Simmons utan ökade istället på sina prognoser till 600 dollar/fat. När? Inom 6 månader till 5 år, svarade han. Dessutom så varnade han för att oljebolagen dras med likviditetsproblem. Något som jag ochså följer noga. Aktiekurserna har inte stigit i proportion med råoljepriset. T.ex. ligger BP 12 dollar lägre än vid årets början då oljan låg i 100 dollar/fat. Chevron 7 dollar lägre. Exxon 12 dollar lägre. Shell 11 dollar lägre. Total 9 dollar lägre. Här ovan så skrev jag förra året att priset kommer att svänga cykliskt. Vid varje större nedgång så kommer investerare att fly oljebolagen så att många av dem får likviditetsbrist vilket kanske leder till konkurs eller samgående. Några sådana större cykliska svängningar har dock ännu inte inträffat. Men faktum är att ett alltför lågt oljepris kan rubba flödena av olja till den fria världsmarknaden just på grund av dessa orsaker. Som jag ser på det hela så vore det bästa för hela världen om det gick att finna ett balanserat pris på råolja som ger en lagomt svagt nedåtlutande produktionsgraf (plateau) så att alla länder hinner bygga upp storskalig produktion av solenergi och vindenergi samt elektrifiera hela transportsystemet och ställa om den agrara produktionen. Det tar nämnligen tid för en missbrukare att avvänja sig.

http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?N=av&T=Simmons%20Sees%20Oil%20Climbing

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-17        #6328
gasOPEC överger dollarn för att sälja olja och gas i rubel på ny börs i Ryssland En lobbygrupp bestående av stenrika ryska oligarker ligger bakom förslaget. I Väst så är man rädd för att en sådan OPEC-liknande organisation av naturgasproducenter kan komma att styra och manipulera världshandeln med naturgas. Det är jag med. Därför så bör man satsa på vindenergi, solenergi och energieffektivisering samt elektrifiera alla transportsystem.

http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSL1783430820080717?rpc=401&

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-18        #6339
Hur snurrig får en analytiker vara? Ibland så undrar man vad som pågår inuti skallbenet på en analytiker. Hittade en artikel i The Economic Times där en snubbe tror att priset på råolja kommer att sjunka till väl under 100 dollar/fat för att sedan ligga kvar där i 5-6 år. Men han tror att det är möjligt med en toppnivå på 250 och en bottennivå på 50 under den tiden. Är han ute efter att lugna finansmarknaden så förstår jag inte hans taktik. Med siffran 250 så får vi kaos i världen och med siffran 50 så går merparten av de stora internationella oljebolagen i konkurs eller köps upp av stora nationella oljebolag. Vem är då denne snubbe? En nyutexaminerad journalist? Nej, han är: former head of Energy Group at Bank of America, New York

http://economictimes.indiatimes.com/Guest_Writer/Crude_oil_at_250_per_barre

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-19        #6364
Ryssland planerar att skicka en tredjedel av sin oljeexport till Asien Artikeln nedan beskriver det nya kalla kriget runt världens oljetillgångar som leder till ökade spänningar i världen. För någon tid sedan så uttalade sig en person på Gazprom om att priset på råolja kan komma att stiga till 250 dollar/fat inom 18 månader. Man fick genast känslan av att något var på gång. En tanke var att ryssarna skulle slänga ut BP från samarbetet TNK-BP. Men när man nu planerar att föra över en tredjedel av oljeexporten till Asien via en pipeline så blir det mer uppenbart vad som är på gång. Idag går bara 3 procent av exporten till Asien.

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JG19Ag01.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-19        #6365
Energibolag varnar britter för att naturgasen kommer att stiga med 66 procent Det har blivit lite folkstorm i Storbritanien eftersom en talesman för energibolaget Centrica föreslagit att människor kan lösa det genom att ta på sig en extra tröja.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/how-to-beat-60-rise-in-gas-

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-20        #6368
Onsdag 23 juli - Brittiskt drama på BBC2 - Burn Out Ett brittiskt drama av manusförfattaren Simon Beaufoy sänds nu på onsdag 23 juli. Det är en dramtisering om vad som kan hända när effekterna av växthuseffekten och peak oil sammanfaller. Dramat sänds på BBC2. Länken nedan är till en artikel där manusförfattaren berättar om uppkomsten till manuset.

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1036513/Even-oilmen-believe-pl

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-21        #6383
Svenska bankers analyser börjar närma sig verkligheten Analytiker från SEB och Nordea gör numera analyser som känns mer verklighetstrogna än tidigare. Det känns tryggt. För det är bara genom ärliga analyser som alla drömvisioner kan sållas bort från den verklighet som vi faktiskt ska fortsätta att leva i. Samtidigt så anar jag att de börjar få ett grepp om tillväxtens negativa inverkan på inflationen och på vår välfärd. - När det sker en inbromsning bromsar allt, inklusive råvarupriserna. För att få ett definitivt lock på oljeprisökningen krävs exempelvis en rapport om negativ industriproduktion från OECD. Men där är vi inte ännu, utan det dröjer förmodligen ytterligare några månader. Toppen är ännu inte nådd, säger Jonas Thulin. Nu hoppas jag bara att de snabbt uppdaterar sina ekonomiska modeller så att de kan ligga till grund för ett samhälle som baserar sig på resursbalans.

http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_591189.e24

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-21        #6386
BPBO ökar hela tiden Blood Per Barrel of Oil ökar hela tiden. Den amerikanska krigsmakten tvingas till att fortsätta ta liv även efter det blodiga irakkriget för att få olja till sin lyxkonsumtion. Man får minsann inte ha speciellt högt utvecklad social empati om man vill uppfylla "The American Dream".

http://www.usatoday.com/news/world/2008-07-20-pirates_N.htm

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-21        #6389
Robert Hirsch sluter upp bakom Matt Simmons dramatiska scenario Hittade denna TV-intervju av Robert Hirsch via Oljepris.se. Hirsch tror att bensinpriset kan stiga till 15 dollar/fat inom några månader till några år. Verkligheten börjar bli lite overklig eller är det tvärt om. Ibland så svindlar det även för mig. Är det någon mer än jag som tycker att oljeprisets fastklistring runt 130 dollar/fat känns lite märklig? Är vi på väg mot planekonomi?

http://www.youtube.com/watch?v=ipfEE9Y4jCM&feature=related

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-22        #6395
Australiens nationella säkerhet i fara En australisk utredning visar att landets säkerhet är i fara eftersom den egna produktionen nått sin peak samtidigt som efterfrågan ökar och därmed nettoimporten. På The Oil Drum så har en kille gjort en fin utredning om Australiens situation. Länken till den finns i inlägget här ovan.

http://business.smh.com.au/business/australian-oil-production-has-peaked-re

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-22        #6396
Mexicos oljeproduktion faller med 11 procent Cantarell, som räknas till de fåtal jättefält som finns i världen, har nu en produktionsminskningstakt på 35 procent. Mexicos övriga fält klarar inte att ersätta minskningen vilket leder till en total produktionsminskning med 11 procent. Har det någon betydelse kan man undra? Mexico är USA:s tredje största importland efter Kanada och Saudi-Arabien. Döm själv.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aLLrhZOGOD_M&refer=home

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-23        #6430
Statlig kommission slår fast att det höga oljepriset inte beror på spekulation Den statliga kommissionen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA slår fast att det höga oljepriset i första hand beror på för låg oljeproduktion i förhållande till efterfrågan och inte på spekulation eller manipulation. Grabbarna på The Oil Drum gör som vanligt en djupdykning i avancerade grafer och siffror. För den som vill gå på djupet så är det säkert intressant. Själv så tar jag det lugnt och inväntar nästa våg av prishöjningar på råolja. Kanske vore det skönt om den inte kom förrän till senhösten så att alla får vila lite.

http://www.theoildrum.com/node/4334#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-24        #6451

Mängd olja bunden i oljeskiffer i USA Kommer USA att börja bryta oljeskiffer Enligt artikeln i länken nedan så närmar sig USA en uppstart för att börja utvinna olja ur oljeskiffer som finns i staterna Colorado, Wyoming och Utah. Experter påstår att oljereserverna är så stora som bilden ovan visar. Utvinningen av petroleumprodukterna kommer att sluka enorma mängder energi. Jag kan tänka mig att förfarandet blir liknade det när man processar oljesand i Kanada men med ett extra steg där man först måste krossa stenen till grus eller sand. Denna sand går säkert att förbränna som den är i kraftvärmeverk men för att få drivmedel så måste man antagligen använda processer med het vattenånga som man gör i Kanada. Det blir intressant att se om USA väljer denna väg. Det blir intressant att se hur stor årlig produktion man skulle kunna åstadkomma. Det blir intressant att se när i framtiden som den volymen börjar dämpa världsmarknadspriset och med hur mycket. Det blir intressant att se hur den produktionen volymmässigt och kostnadsmässigt kan konkurrera med solenergi och vindenergi. Vad som händer med naturen och klimatet behöver vi väl inte orda om. Huvudsaken är väl att amerikanerna kan fortsätt att leva i en drömvärld? Är det någon mer än jag som ser en koppling mellan att oljepriset så snabbt har stigit till denna nivå och den höga utvinningskostnaden för oljeskiffer. Nyligen fastslog ett amerikansk utskott i en undersökning att marknaden inte var manipulerad men vem litar på ett amerikanskt utskott? Ibland undrar jag om inte Bush och hans oilmen spelar ett så högt spel att de själva snart inte vet vad som är upp och vad som är ned.

http://www.investors.com/editorial/editorialcontent.asp?secid=1501&status=a

MAGNUS BILLBERGER 2008-07-25        #6458
Under sommaren har SVD:s bevakning av oljesituationen intensifieratas. För läsaren kan det dock vara en smula förvirrande då olika reportrar/journalister ägnar sig åt ganska skilda analyser. Jag tycker mej skönja en linje som ligger kvar i gamla invanda ekonomanalyser som mest pratar om spekulation och bubblor och en annan som börjar ta Peak Oil mer på allvar. Mikael, du har tidigare spekulerat kring att oljepriset i en Peak-situation skulle pendla cykliskt upp och ner. Är det inte lite av det vi ser just nu med det pågående prisfallet? Jag uppfattar oljepriset idag som ett mycket intrikat spel påverkat av Peak Oil, marknadsaktörers spekulationer, subjektiv och känslomässig känslighet för olika händelser såsom exempelvis attentat och stormar samt en mängd löpande redovisad statistik. Det finns desutom en mängd återkopplingar av oljepriset på marknaden som gör det hela ännu mer komplext. Den enda förutsägelsen som jag anser riktigt hållbar är att oljepriset som månads eller kvartalsmedelvärd kommer att stiga under bra många år framöver. Hur, när och varför det kommer toppar eller tillfälliga dipp känns dock i det närmaste hopplöst att spekulera i (inser att jag härmed ger en lite förtäckt känga åt de flesta analyser som jag läst i SVD detta år).

http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_595679.e24

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-25        #6460
Magnus, du kunde inte ha lagt orden på ett bättre sätt. Din uppfattning stämmer mycket bra överens med min egen uppfattning. När det gäller råvaror så har dess pris alltid varierat cykliskt så därför var min tidiga förutsägelse inte någon form av profetia. Det jag kände på mig var att snart upptäcker finansmarknaden att oljekonsumtionen inte kan fortsätta att öka i all evighet. Då uppstår en situation där mänsklig psykologi leder till spekulation, manipulation och protektionism. Men naturligvis så finns det ett tak för hur högt oljepriset kan stiga eftersom den höga kostnaden triggar igång en serie av mekanismer som dämpar efterfrågan. Hur mycket priset sjunker och under hur lång tid, det beror på hur många mekanismer som rubbats och vilka nya mekanismer som tas i bruk. Det vill säga både amplituden och längden på de cykliska svängningarna är totalt omöjliga att förutspå. Men som du skriver så kan vi med stor säkerhet räkna med en över tiden stigande trend där kostnaden för fossil energi bara kommer att stiga. Ja, jag har många gånger förvånats över väletablerade analytikers tvärsäkra prognoser. Den typ av analytiker jag har mest förtroende för är de som varnar för höga priser. Varför? Jo, det är väl bättre att vi börjar förbereda oss för en tid utan olja medan vi har olja kvar än att vi ska försöka göra något när de oljeproducerande länderna slutar att exportera olja till den fria världsmarknaden. För mig handlar det mest om sunt förnuft.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-25        #6462

Nettoexporten = tillgänglig olja på den fria världsmarknaden Det är nettoexporten vi ska hålla ögonen på Hade egentligen inte tänkt skriva så mycket innan nästa våg av prishöjningar kommer men det kan vara bra för det allmänna medvetandet att känna till denna graf över nettoexporten. Total oljeproduktion och storleken på världens oljereserver har spelat ut sin roll när det gäller kommande tillgång till petroleumprodukter på den fria världsmarknaden och dess kostnader. Grafen har jag hittat via Oljepris.se. Se figur 5 enligt länken nedan.

http://oljepris.se/statistik

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-26        #6491
Saudi-Arabien vänder sig till Ryssland för vapen- och energisamarbete Det här är något som i alla fall får mig att reagera. Man får en lite olustig känsla av att en större förändring i spelet om oljan är på gång. Känner plötsligt en mycket stark längtan efter en elbil. Läs artikeln nedan och döm själva.

http://www.energy-daily.com/reports/Analysis_Moscow_and_Riyadh_grow_closer_

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-26        #6492
Venezuela vänder sig till Ryssland för vapen- och energisamarbete Ryssland visar en upp en alltmer offensiv energipolitik. För en tid sedan så skärpte Venezuela kraven på utländska bolag som hade kontrakt för oljeutvinning. En del bolag fann sig i spelet medan andra som t.ex. ExxonMobil drog Venezuela inför domstol. Det ledde till att en stor del av Venezuelas tillgångar i utländska banker frystes. Nu tycks Venezuela "hämnas" genom att ge kontrakten till ryska oljebolag istället för till de amerikanska. Har det här någon betydelse? En viss betydelse har det i alla fall för USA eftersom 12 procent av deras oljeimport kommer från Venezuela. Som jag ser på det hela så finns det en risk för att nästa våg av oljeprishöjningar inte stannar vid 150 dollar/fat. Kanske inte ens vid 170 dollar. Men jag tycker ochså att vi behöver lite vila innan den kommer.

http://www.energy-daily.com/reports/Outside_View_Russian-Venezuelan_oil_pac

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-30        #6570
Ryssland besegrar USA i kampen om Turkmenistans naturgastillgångar Ryssland växer nu upp som den av stormakterna som ser ut att få störst kontroll av de kvarvarande olje- och naturgasreserverna. Det som kan vara lite skrämmande är de historiskt spända relationerna mellan Öst och Väst. När Väst misslyckades med sin kupp att få kontroll över forna Sovjetunionens naturtillgångar så finns det en stor risk att Ryssland kommer att "hämnas" genom att skicka merparten av naturtillgångarna till Asien. Mycket talar för att det är den utvecklingen vi har att vänta. Jag tror att det inte dröjer alltför lång tid innan merparten av världens olje- och naturgasproduktion säljs som kontrakt länder emellan.

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JG30Ag01.html

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-31        #6608
NY RAPPORT: Världen kommer inte att producera mer 100-105 miljoner fat/dag En nyligen publicerad rapport pekar mot en värld där vi går mot oljeransonering. Rapporten är framtagen av ett Holländskt energiinstitut och understöds av bl.a. BP, Shell Netherlands och Total E&P Netherlands. Man sänker tidigare prognoser om världens kommande oljeproduktion år 2030 till 100-105 miljoner fat/dag. Trots nedskrivningen så är det ändå under förutsättning att man lyckas få OPEC till att producera 50 miljoner fat/dag samt att Ryssland och Mexico snabbt utökar produktionen. Jag tycker det låter som att författarna av rapporten egentligen vill säga att produktionen kommer aldrig att komma upp ens i närheten av dessa nivåer. Att läget är mycket allvarligt när det gäller den framtida oljeproduktionen.

http://europe.theoildrum.com/node/4358#more

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-01        #6625
Färsk CNBC-intervju om det allvarliga läget i Saudi-Arabien Det sprider sig nu en oro i USA över att Saudi-Arabiens eget behov av olja kommer att minska på exporten mer än befarat.

http://www.youtube.com/watch?v=CNM4pygbDCg

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-01        #6626
USA tvingar Statoil att lämna Iran Uppgifterna och länken hittade jag via Oljepris.se liksom även videon ovan. Tidigare har USA tvingat andra oljebolag att lämna Iran och nu uppges även Shell vara på väg därifrån. Det luktar krutrök.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200808/01/20080801092523_Realtid561/2008

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-01        #6627
... och nu kommer uppgifter om att Iran har gjort "major breakthrough in its nuclear weapons program". Vilket fint skådespel.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20602099&sid=aJsA7wWbvmJg&refer=ener

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-08        #6703
Det av Väst stödda Georgien startar anfallskrig mot Sydossetien Som man misstänkte så planeras och inleds nu ytterligare anfallskrig för att få kontroll över världens flöden av olja och naturgas. Stora delar av befolkningen i Georgien vill hellre tillhöra Ryssland än Georgien. Detta accepteras inte av vissa makter varför Georgiska raketer avfyras mot civilbefolkningen i städer och byar i dessa utbrytarregioner. Rysk militär går in och försvarar den mestadels ryska befolkningen i regionen. I TV så hetsar Carl Bildt tittarna mot Ryssland genom att säga att Rysslands ingripande inte är acceptabelt och att det hotar relationerna mellan Öst och Väst. Antingen är Bildt dåligt informerad eller ochså bedriver han ett fint skådespel. För dum är han inte.

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-09        #6705
I en artikel i Expressen så beklagar Carl Bildt de tusentals civila dödsoffer som det av Väst stödda Georgien orsakat med sitt anfallskrig. Han är även oroad över en större konflikt i Kaukasien och menar att ingen tjänar på ett krig där. Jag skulle vilja påstå tvärtom. Ett krig startas därför att någon tjänar på det. Både tidpunkt och förlopp är väl planerade. Kan det möjligtvis handla om till vilka länder som flödena av olja och naturgas ska gå till? Jag skulle vilja säga: Byt ut de ändliga energiråvarorna olja och naturgas mot oändliga energiråvaror som vindkraft och solkraft så slipper "ni" döda så många oskyldiga civila människor i världen. En sådan övergång skulle andas visdom och inge respekt. Krig och hetsning till krig får en att tänka på lågintelligenta gorillor i Afrika.

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-09        #6713
Vid sitt tal idag så visade Stadsminister Reinfeldt ingen sympati med de tusentals civila i Sydossetien som dödades i ett anfallskrig som startats av det västvänliga Georgien. Däremot så kritiserade han Rysslands agerande och menade att Ryssland omedelbart bör dra tillbaka sina styrkor. På en fråga om varför man inte kände till vad som var på gång så svarade han att sådana här förlopp kan gå väldigt fort. Hoppsan. Ett "oplanerat" illdåd som slumpvis råkade infalla på samma dag som OS-invigningen. Ett "oplanerat" illdåd där en svag västvänlig myra biter en stor rysk björn. Snälla herr Reinfeldt ... snabba oplanerade förlopp ... Mona Sahlin är däremot inne på rätt linje när hon vill göra Sverige oberoende av olja.

MIKAEL JOHANSSON 2008-08-10        #6714
Carl Bildt jämför Ryssland med Hitlers Tyskland. Nu börjar hetsandet mot Ryssland så sakteliga öka från våra politiker och andra retoriker. Det vi ser är ett klassiskt skådespel som hämtat ur en handbok. Nästan aldrig nämner våra politiker de tusentals oskyldiga civila som dödats i ett anfallskrig startat av det Georgien som stöds av både Europa och USA. Nästan aldrig nämner man olja och naturgas som en anledning till konflikten. Nä, man inriktar sig på att inför folket utse den "onde". Som sagt ett klassiskt skådespel. Hela Västvärlden känner sig trängd eftersom man förlorat kontrollen över världens kvarvarande olje- och gasreserver. Därför så tror jag att vi kommer att få se ett scenario där man försöker återta den kontrollen. I en sådan plan har några tusen sydossetiers liv ingen betydelse. Det är flugskit i sammanhanget. Troligen så har ingens liv någon större betydelse förrän man har återtagit kontrollen över världens oljereserver. Det är intressant att läsa Bildts retorik under länken nedan. Som vikt på vågen så skulle jag vilja tillägga att vi minns även Västvärldens anfall på Afganistan och Irak. Gör inte du det herr Bildt?

http://www.regeringen.se/sb/d/10048/a/109199

ERIK SANDBLOM 2008-08-10        #6715
Varför sålde inte Bildt sina oljetillgångar när han blev utrikesminister? De ska ha placerats hos någon gubbe som ska ta hand om pengarna utan att Bildt känner till detaljerna. Men han kunde ändå bytt mot några sjyssta ericssonaktier först, och sen lämnat bort dom. Han har ju kvar sina kontakter i Lundin Oil. Det kostar på förtroendet. Olja är ett av världens största internationella miljöproblem och en av de största internationella konfliktkällorna. Det funkar tyvärr inte att ha en oljemagnat som utrikesminister. Jag hoppas alla tänker på det när de hör honom tala. Jag har inget emot Bildt som person, men ändå. Det är lite som att hälsoministern skulle kommit från tobaks- och alkoholbranschen.

ERIC JANSSON 2008-08-11        #6757
Energirelaterade konflikter som den här har vi inte sett för sista gången. Det är alltså en bra idé att göra sig oberoende av olja så snabbt som möjligt. När det gäller Rysslands agerande just när det gäller Georgien så kan man ju också notera att man gärna stöder separatister så länge det gagnar egna intressen. Separatister inom det egna landet (ex Tjetjenien) slås däremot ner med full kraft och de som vill bryta sig loss kallas regelmässigt för terrorister. Carl Bildt har naturligtvis helt rätt när han påpekar att Ryssland agerande är oacceptabelt. Sedan kan jag hålla med om att han kunde nyansera det hela lite genom att även fördöma Georgiens attack på civila.

ROBERT ENGLISH 2008-09-02        #6982
Lite mer bränsle på debatten! :-) Oljan kommer att falla i pris enligt Marian Radetzki i SvD idag. Oljekartellen OPEC har gjort mer för att minska växthus-effekten än vad världens politiker har lyckats med. Dagens höga oljepris innebär att oljeförbrukningen minskar. Men priset kommer att falla. Det gäller att hitta hållbara energi- och klimat- lösningar innan den billigare oljan gör dem olönsamma att utveckla enligt Radetzki. Radetzki anser att redan vid ett oljepris på 40 dollar per fat är de ekonomiskt lön- samma fyndigheterna i världen mycket, mycket stora. Vid dagens oljepris på över 100 dollar per fat är de lönsamma fyndigheterna många. Det innebär att det nu också investeras stort i utvinningen av nya fyndigheter och modernisering av gamla fyndigheter och anläggningar. –När de investeringarna är klara kommer oljepriset att sjunka igen, eftersom de traditionella oljeproducenterna inte vill förlora marknadsandelar och de nya vill ta sig in på marknaden. Även Nicholas Stern får sig en släng av sleven. I Sternrapport förutsätts att världens politiker lyckas komma överens om en gemensam och effektiv klimatpolitik, och att vi kan uppnå klimatmålen till en kostnad som mot-svarar 1 procent av den globala bruttonationalprodukten, BNP. –Men han vet bättre än så. Sanningen är att det kommer att kosta avsevärt mycket mer för att nå målen, förutsatt att politikerna kan enas. Men Stern är tvungen att sätta priset så lågt för att han annars skulle skrämma livet ur politikerna, säger Marian Radetzki. Intressant läsning! Hoppas att politikerna sätter fart på utvecklingen av alternativ nu!

http://www.e24.se/branscher/ravaror/artikel_672351.e24

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-02        #6991
Radetzki fick utrymme för uttalanden även den 18/8 och intressant där var en av kommentarerna till artikeln. Signaturen Erik är ganska hård i sin kritik. Radetzkis ifrågasättande av Peak Oil diskussionen finns exempel på här: http://www.ne.su.se/ed/pdf/35-1-mr.pdf Radetzki har också uttryckt att man måste sänka lönerna för de lågutbildade för att bukt med arbetslösheten: http://svt.se/play?a=712630 Samt att det vore fördelaktigt att avskaffa det svenska språket: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article350571.ab

http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_637467.e24#articlecomment

ERIK SANDBLOM 2008-09-14        #7148
Kjell Aleklett rådger kinesiskt oljebolag Kinesiska Sinopec, världens tredje största raffinaderiföretag, kallade nyligen till sig Uppsalaprofessorn Kjell Aleklett för ett samtal. - "Om dina beräkningar är rätta så gör vi felinvesteringar för miljarder dollar", sade en av företagets ledare till mig under vårt möte. Nu vill de stötta vår forskning med en egen doktorand här i Uppsala, säger Kjell Aleklett, som egentligen var i Kina för att underteckna ett avtal med China University of Petroleum (Kinas universitet för petroleumstudier) när Sinopec ringde.

http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=798975,00.html

FREDRIK BERGMAN 2008-10-12        #7534
"Hoppas, hoppas att peak oil är här!" tänkte jag i fredags morse på väg till jobbet. Orsak: vanligen är det lugnt och rogivande att korsa den där kyrkogården på mornarna. Så dock inte denna gång beroende på att inte mindre än fyra st. "kyrkogårdsvaktmästare"(kan man säga så?) med varsin fossilbränsledriven "lövblåsare" både genom ett fasansfullt oljud och genom att bokstavligen förpesta luften med massvis av ofullständigt förbrända kolväten så att säga "störde bilden"... Vad är det för fel på krattor? Såna apparater kommer man nog att le överseende åt inom en ganska snar framtid. Dialog på "Fossilmuséet" år 2050: - "Pappa! Varför använde dom olja till såna enkla saker som att samla ihop löv förr i tiden? Du har ju sagt att olja är otroligt värdefullt." - "Dom förstod inte bättre helt enkelt." - "Så dom var bara inte korkade då?" - "Jo. Det också."

FREDRIK BERGMAN 2008-10-19        #7631
Det var tydlligen en brittisk dokumentär om PO ikväll på Dokument utifrån. Den första eller i alla fall en av de första i SVT? Såg någon den? (Repris på K-kanalen den 25/10.)

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=96343&a=1277625&lid=puff_1277768&lpos

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-03        #7776
Det börjar dra ihop sig för årets IEA-rapport. Financial Times presenterade nyligen en förhandstitt från en tidig version som läckt ut. Det är ytterst dramtiska siffror som presenterades. En nedgång med 9% per år på de största 400 oljefälten. Uppgifterna har dementerats med motivering att det var en draft-version. Dock verkar det högst troligt att storleksordningen gäller. IEA-rapporten är utlovad den 12/11 och jag är övertygad om att det kommer att vara dramatisk läsning för den som tillåter isg att förstå den. Jag är dock rädd att våra beslutsfattare kommer att vara ganska oförstående. Nåväl, bortsett från hotet med oljebrist kan man glädja sig åt att vi kan få betydligt större nedgångar i fossilbränsleanvändning än vad peakoil-anhängarna velat göra gällande.

http://d2cft.volantis.net/d2c/0.0?feed-article-id=e5e78778-a53f-11dd-b4f5-0

FREDRIK BERGMAN 2008-11-03        #7779
Gunnar Lindstedt på Veckans Affärer (som ju skrev den första(?) PO-boken på svenska för några år sedan) har tydligen oxå "tjuvläst" IEA-rapporten.

http://www.va.se/asikter/bloggar/klimatenergi/2008/11/03/miljotank-ska-radd

FREDRIK BERGMAN 2008-11-12        #7961
Nu har den emotsedda IEA-rapporten kommit. Och efter att ha läst följande slusatser från den kan väl inte längre någon stoppa huvet i sanden? Det är på riktigt nu. Våra europeiska kommissionärer verkar i alla fall ha "sett ljuset" efter att ha läst samma rapport(?) - och börjar att "huttra"? Om man läser mellan raderna så tolkar i alla fall jag deras uttalanden så... Ska bli mycket intressant att se hur denna rapport tas emot av våra medier. Konsekvenserna av det som verkar stå i rapporten kan ju inom bara några år eller inom ett decennie på allvar hota BAU-ekonomin på ett sätt som kan få nuvarande finanskris att framstå som en liten bris? "The International Energy Agency is to call today for an energy revolution and a "major de-carbonisation" of global fuel sources as the world confronts tighter oil supplies caused by shrinking investment. The energy watchdog is warning for the first time that oil output could pass its peak as power shifts from "super-majors" to national companies controlled by producer states. It highlights a potential oil-supply crunch. The unprecedented wake-up call comes as the European commission says in a report due out tomorrow that while oilfields decline, the balance of supply and demand will become "increasingly tight, possibly critically so". It adds: "The need to address climate change will require a massive switch to high-efficiency, low-carbon energy technologies." The commission report warns that oil supplies are limited, with reserves and spare output capacity concentrated in a few hands. "Recent severe price rises and volatility on oil and gas markets reflect these changing trends", it says."

http://www.guardian.co.uk/business/2008/nov/12/oil-gas-companies-credit-cru

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-12        #7967
Den som vill läsa hela rapporten får snällt betala, men Executive summary kan laddas ner fritt. den inleds med orden: The world’s energy system is at a crossroads. Current global trends in energy supply and consumption are patently unsustainable — environmentally, economically, socially. But that can — and must — be altered; there’s still time to change the road we’re on. IEA har i de senaste åren med allt större tydlighet markerat en oro för att tillgång kommer att få svårt att möta efterfrågan. Årets summary skiljer sig dock från de senaste årens i det att man med stor tydlighet redogör för allvaret i situationen. Man har också gjort betydande justeringar av vissa siffror sedan förra året. Exempelvis skrivs prognosen för efterfrågan år 2030 ner från 116 till 106 miljoner fat olja om dagen. Oljepriset bedöms få ett snitt på $100 perioden 2008-2015 vilket är mer än dubbelt så mycket som man förutsade för bara ett par år sedan. Man pratar en hel del om betydande investeringar som måste till för att möte efterfrågan redan efter år 2010 och jag tolkar här in en underton av misstro - IEA har låga förväntningar om att investeringarna kommer att ske i tillräcklig utsträckning och att vi med stor sannolikhet får en så kallad oil-crunch i början av nästa decennium. Det avslutande stycket i summaryn är också väldigt talande för den nyordning som IEA levererar: For all the uncertainties highlighted in this report, we can be certain that the energy world will look a lot different in 2030 than it does today.

http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2008SUM.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-13        #7970
IEA-rapporten refereras i ett antal tidningar idag: SVD: http://www.svd.se/naringsliv/varlden/artikel_2032381.svd DN: http://bors.www.dn.se/dn/site/news/newspop.page?magic=(cc%20(news%20(id%20urn:newsml:six.se:20081112:DIR-BN_0215802981:1))) Affärsvärlden: http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/news/news_article.page?magic=(cc%20(id%20urn:newsml:six.se:20081112:SIXN_3005809915:1)) Jag uppfattar dock uppmärksamheten som måttlig. Men, man kanske inte ska förvänta sig så mycket i detta läge. Ur tvivlarnas perspektiv är detta bara ytterligare ett rop att "vargen kommer". Liknelsen med vargen är dock lite intressant. När det gäller oljans ändlighet så har man varnat för vargen i snart 40 år. Man kan se honom på avstånd där han oberörd lufsar fram. För denna varg har inga rädslor, det finns inget jaktlag som kan rycka ut och fälla honom. En reflektion efter att ha läst summary:n igår var att IEA:s många delar går längre än vad ASPO och andra Peak Oil-"alarmister" hittills velat göra. IEA pekar relativt konkret ut en annalkande energikris till början av 2010-talet. En kris mer omfattande än någonsin tidigare.

ROLAND ANDERSSON 2008-11-13        #7972
Current global trends in energy supply and consumption are patently unsustainable — environmentally, economically, socially. Nyckelordet här är trends, man har alltså projicerat de senaste årens utveckling på framtiden. Utan att ha läst rapporten ställer jag mig frågande till huruvida de tagit hänsyn till den påverkan de stigande priserna har på demand. Detta tycker är ett återkommande fel i den här typen av rapporter. Förvisso är oljedemand erkänt inelastic men på sikt så kommer höga priser att balansera demand så att det ligger i balans med supply. En annan fråga är om de på samma sätt har projicerat utvecklingen av tekniken för att ta fram oljan(horizontal drilling mm) eller om de antagit att den är statisk? Därmed tar jag inte ställning till om/när vi når peak oil. Jag har varken tid eller ork att läsa tillräckligt med material för att bilda mig en vetenskapligt grundad uppfattning men det är alltid bra att hålla sig skeptisk till såna här domedags rapporter då de inte precis att ett bra track record. Jämför t.ex. Malthuss population theory som gjorde exakt den här typen av misstag. Edit: Vill för övrigt inte säga "told you so" men jag hade rätt när jag förutspådde att de extremt höga oljepriserna för några månader sen var en bubbla och inget annat.

ERIK SANDBLOM 2008-11-13        #7974
Roland, jag tror också att de höga oljepriserna under senaste året har tvingat folk att tänka om, vilket tillsammans med vikande ekonomisk utveckling förklarar det sjunkande oljepriset. Samtidigt kan jag inte se hur den förklaringen kan samleva med att det bara var en bubbla. En beteendeförändring är väl inte samma sak som en bubbla. Som synes på figuren på länken nedan har biltrafiken i USA, England och Sverige minskat, i USA för första gången dessutom. Jag läste någonstans att Kina, Indien och Pakistan har haft bensinssubventioner (sic) som har minskats eller tagits bort de senaste månderna. Det dämpar efterfrågan.

http://www.ecoprofile.se/posts.asp?forum_id=&topic_id=1173#7899

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-14        #7993
Roland, jag tycker att du uttrycker en sund skepsism. Men om du hade haft tid och ork skulle du finna att många redan befattat sig med de frågeställningar du tar upp. Av summaryn i IEA:s WEO 2008 framgår att man i stor utsträckning förstått de problem du belyser. Det finns faktiskt direkta kommentarer till såväl hösten ekonomiska utveckling såsom vilket genomslag som klimatåtgärder kommer att ha på energimarknaden. Man gör också mer tydliga bekräftanden av de problem som exempelvis ASPO har försökt lyfta. Nämligen att den högkvalitativa och billigt utvinningsbara oljan börjar sjunga på sista versen och att ersättningen framöver sker genom andra metoder (som du nämner hrizontal drilling) och från andra typer av fyndigheter (exempelvis oljesand, eller tunga oljor). Denna ersättning är dock förknippad med betydligt högre utvinningskostnader. Du är inne på att tillgång och efterfrågan på sikt kommer att komma i balans. Det torde visserligen vara korrekt, men man bör då beakta hur mycket mindre konsumtione dettaa i så fall förutsätter. Jag vill minnas att vi varit inne på detta med prisbubbla tidigare. Jag håller med om att sommarens $147 hade tydligt bubblekaraktär främst genererad av spekulation på marknaden. På motsvarande sätt som det i somras var en ohållbart hög prisnivå så befinner vi oss sannolikt nu i en rekylsituation. Denna typ av kraftiga svängningar har förutsagts av flera på detta forum och numera även av IEA. För bara några år sedan var inställningen hos IEA:s och även andra organisationer som bevakar oljemarknaden såsom USA:s EIA att vi hade en tillfällig topp, men att oljrpriset skulle stabiliseras kring $25.

MATTIAS CARLSSON 2008-12-12        #8526
Nu börjar röster höjas för att vi faktiskt passerade peak oil i samband med prisrusningen på olja i somras. Den snabba nedgången i priset är till stor del en följd av minskad efterfrågan i lågkonjunkturens spår. De för närvarande låga priserna kommer att hålla tillbaka investeringar i oljeutvinning samtidigt som de oljefält där utvining bedrivs idag tappar i kapacitet. "Some commentators have noted the inconsistency in the tone of the document and have suggested that this results from disagreement between two camps within the IEA, one of which "gets" Peak Oil, while the other refuses to take the notion seriously. The report resolves the debate in a way that is likely to shape official and mainstream media discourse for years to come. We have indeed just witnessed the peak of world oil production (July 2008). Production is declining now because demand is falling rapidly. Meanwhile, the worldwide credit crisis and low oil prices are conspiring to choke off investment in future productive capacity. By the time demand picks back up (and this may be years hence, given the state of the global economy), depletion and declines in existing fields will have eroded productive capacity significantly, and lack of investment will have precluded adequate replacement of that capacity. End result: we will never again see production levels that were achieved in the middle of this year. So the Peak Oilers get to be right. But on the other hand, the argument will be made that this is not a geological peak; it has resulted merely from lack of investment. So the anti-Peak Oilers get to be right too. The result for society will be the same no matter whose explanation for the events is actually correct. But everyone saves face."

http://postcarbon.org/iea_everyone_gets_be_right

MATTIAS CARLSSON 2008-12-15        #8576
G Monbiot intervjuar IEAs chefsekonom Fatih Birol angående WEO 2008 och om att IEA nu anser att peak oil kommer att inträffa inom 10-20 år.

http://www.guardian.co.uk/environment/video/2008/dec/15/fatih-birol-george-

FREDRIK BERGMAN 2008-12-17        #8636
Begreppet PO nämndes visserligen inte, men i kvällens Aktuellt pratdes det varierande oljepris och sinande tillgångar på ett sätt i alla fall jag aldrig sett på bästa sändningstid i "mainstream-media" förut. Fatih Birol intervjuades och sammanfattade kortkort det som framkom i senaste IEA-rapporten. Av "alternativen" till olja nämde han kärnkraft, vattenkraft och vindkraft som tänkbara ersättare/komplement. Inget annat.

MAGNUS BILLBERGER 2008-12-17        #8638
Håller med dej Fredrik - dagens aktuellt var lite av en revolution. Både i aktuellt och särskilt intervjun i the Guardian som Mattias länkade till så fick jag intrycket att Birol noga väljer vad han ska säga. Det nämns i olika kommentarer till IEA:s senaste WEO att det än så länge finns ett stort läger i IEA som inte riktigt vill kännas vid någon Peak Oil inom överskådlig framtid. SVD återger idag uppgifter från OPEC-länderna att ett oljepris på minst $70-75 är nödvändigt för balansera upp produktion och nödvändiga investeringar. Tillsammans med aktuellt-inslaget är detta väl ett tydligt tecken på att vi för närvarande är inne i en negativ prisbubbla vad gäller oljan.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2218017.svd

ARVID HALLéN 2008-12-18        #8645
"Av "alternativen" till olja nämde han kärnkraft, vattenkraft och vindkraft som tänkbara ersättare/komplement. Inget annat." Det är ju de som är kommersialiserade på utbudssidan i dag, och som är lönsamma. Problemet är ju dock att de bara ger el, inte flytande bränsle.

MAGNUS BILLBERGER 2008-12-18        #8649
Jag tror man måste ge Birol och IEA en del tid med insikterna. Årets WEO är fortfarande fokuserat på efterfrågan, exempelvis beskriver den (orealistiskt?) stora investeringsbehov för att kunna möta efterfrågan. Tids nog (jag spår att det blir tydligt 2011 eller 2012) kommer WEO att börja belysa behovet av energibesparing och säkert också ransonering.

MAGNUS BILLBERGER 2009-01-04        #8736
Björn Lindahl på SVD står för många av tidningens artiklar om olja. Jag har tidigare ifrågasatt honom eftersom hans artiklar sällan visat någon insikt i betydelsen av oljan ändlighet. I årets första artikel ser det dock annorlunda ut. Kan det vara så att pressen långsamt håller på att börja förstå Peak Oil?

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2270517.svd

MATTIAS CARLSSON 2009-01-09        #8796
IEA får i en rapport från Energy Watch Group hård kritik för att man är allt för låst vid konventionella energikällor och för att man genomgående har underskattat potentialen i förnybar elproduktion, främst vindkraft. Energy Watch Group är ett internationellt nätverk av forskare och parlamentariker med säte i Tyskland. "The experts, from the Energy Watch group, say the International Energy Agency (IEA) publishes misleading data on renewables, and that it has consistently underestimated the amount of electricity generated by wind power in its advice to governments. They say the IEA shows "ignorance and contempt" towards wind energy, while promoting oil, coal and nuclear as "irreplaceable" technologies. ... Rudolf Rechsteiner, a member of the Swiss parliament who sits on its energy and environment committee, and wrote todays report, said the IEA suffered from "institutional blindness" on renewable energy. He said: "They are delaying the change to a renewable world. They continue touting nuclear and carbon-capture-and-storage, classical central solutions, instead of a more neutral approach, which would favour new solutions.""

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/jan/08/windpower-energy

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-13        #8828
Det var ord och inga visor. Skönt att höra att någon reagerar mot CCS och kärnkraft som lösningen på problemen. De borde också kunna prata lite om möjligheter till energieffektivisering och minskad energikonsumtion.

MATTIAS CARLSSON 2009-03-16        #9872
Post Carbon Institute har snickrat ihop en grundkursfilm i peak oil för politiker. Bara att luta sig tillbaka, lyssna och titta i 12 minuter, och därefter börja avveckla oljeberoendet.

http://postcarbon.org/peak_oil_policymakers_video

MATTIAS CARLSSON 2009-07-30        #11540
Kjell Alekletts forskargrupp i Uppsala har nyligen fått in en artikel i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy där de kritiserar internationella energimyndighetens (IEA) och USAs energimyndighet (EIA) för de modeller de använder över framtida oljeproduktion. Aleklett & co menar (naturligtvis) att både IEA och EIA överskattar möjligheterna att öka utvinningen av olja. I slutklämmen levereras också levereras också en rejäl känga till dem som tycker att "peak oil-förespråkare" är domedagsprofeter. “In the peak oil debate, analysts who downplay the possibility of an early peak are usually labeled “optimists”. This title we would like to claim for ourselves. In our view, optimism means to always have a constructive attitude after a sober look at the facts at hand, not merely hope for the best scenario to come about. An early production peak followed by a gentle decline should provide good opportunities for an orderly transition from today’s oil dependent economy to a more sustainable one. It should definitely not be interpreted as a doomsday scenario, but rather as a cause for cautious optimism. EIA’s high-peak-steep-decline scenarios, on the other hand, would make an orderly transition extremely difficult and likely have catastrophic consequences for the economy.”

http://aleklett.wordpress.com/2009/07/25/how-reasonable-are-oil-production-

JOHAN ERLANDSSON 2009-08-03        #11574
Birol på IEA varnar för sinande olja och påminner om att IEA tror att Peak Oil kan inträffa 2020.

http://www.independent.co.uk/news/science/warning-oil-supplies-are-running-

FREDRIK BERGMAN 2009-08-04        #11577
Ett antal svenska medier uppmärksammade oxå Birols uttalande. Bl.a. DN, Text-tv och, givetvis, Ställ Om. Följande, saxat från DN, sammanfattar vad som är det stora problemet. Många politikers och andra ledares oförmåga eller ovilja att förstå. Och om man inte ens vill eller kan greppa en så fundamentalt enkel-att-fatta sak som att en begränsad resurs som olja kan bli svår att få tag på till ett billigt pris inom en ganska nära framtid, hur ska det då gå att övertyga samma slags folk om att det t.ex. är bra med hälsosamma ekosystem, och att allt egentligen handlar om hela vår arts sammanlagda resursanvändning? Att det är nu, eller snarare decennier sedan, som de stora infrastruktursatsningarna och skatteväxlingarna bör göras eller borde ha gjorts. "Enligt Birol verkar många regeringar omedvetna om att oljan håller på att ta slut snabbare än man tidigare beräknat. Den globala produktionen bedöms ha nått kulmen inom de kommande tio åren, vilket är minst ett decennium tidigare än de flesta hade räknat med. – En dag kommer oljan att ta slut. Det händer inte i dag och inte i morgon, men en dag tar oljan slut och vi måste överge oljan innan den överger oss. Vi måste förbereda oss för den dagen, säger han. – Ju tidigare vi börjar, desto bättre, eftersom alla våra ekonomiska och sociala system bygger på olja, tillägger han."

http://stallom.se/2009/08/03/varldens-oljereserver-minskar-snabbare-an-bera

MAGNUS BILLBERGER 2009-08-04        #11587
Enligt Birol så har takten i produktionsminskning hos befintliga oljefält skrivits upp från 3.7% till 6.7%. Siffran 3.7% är bara 2 år gammal! Betänkt då att redan 2007 år WEO var att betrakta som ett trendbrott i IEA:s rapportering. Birol säger också "The world is heading for a catastrophic energy crunch..." vilket måste betraktas som det första steget av realiseringen av peak oil. Det vill säga relationen mellan tillgång och efterfrågan går in i ett nytt stadium där växande efterfrågan inte längre kan tillgodoses. Rent matematisk ska detta inträffa före den egentliga peaken. För egen del anser jag att om man tittar tillbaka 5-10 år så kan man ganska tydligt urskilja denna övergång i kombinationenen av prisutveckling, produktionstakt samt hur nyexploateringen av oljereserver förlöpt.

DANIEL PARGMAN 2009-08-05        #11594
För den som är intresserad har artikeln Johan hänvisar till ovan utlöst en frenetisk diskussion på forumet The Oil Drum. Just nu finns det 341 kommentarer att läsa...

http://www.theoildrum.com/node/5634

MAGNUS BILLBERGER 2009-08-07        #11607
Här är lite intressant läsning om hur CIA intresserade sig för Peak Oil redan på 1970-talet.

http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/081503_cia_russ_oil.html

MAGNUS BILLBERGER 2009-08-07        #11608
Denna sajt är tidigare uppmärksammad i denna tråd. Den uppdateras regelbundet varför jag passar på att länka till den igen:

www.lifeaftertheoilcrash.net

EJ LäNGRE MEDLEM 2009-08-25        #11782
Här är en mycket intressant stor publicering i många delar. Har inte läst hela än men det är ruskigt intressant http://www.foreignpolicy.com/node/47222 /L

http://www.foreignpolicy.com/node/47222

DANIEL PARGMAN 2009-08-25        #11784
Kan påpeka att Yergins bok om oljans historia, "The prize", ska vara briljant. Eftersom den publicerades 1992 känns den dock lite gammal och det är glädjande att han håller på att jobba med att uppdatera den. I artikeln skriver dock Yergin: "careful examination of the worlds resource base -- including my own firms analysis of more than 800 of the largest oil fields -- indicates that the resource endowment of the planet is sufficient to keep up with demand for decades to come." Yergins konsultföretag, CERA, är kända för att vara notoriska optimister och har ett dåligt track record när det gäller att förutsäga framtiden. Den blir alltid positiv när man går till dem: "Many of the predictions of future oil prices made by CERA have proved to have been inaccurate. Nevertheless, CERA and Daniel Yergin are frequently cited in oil-price related news."

http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Energy_Research_Associates

MAGNUS BILLBERGER 2009-10-11        #12476
Om ungefär en månad är det åter dags för IEA:s årsrapport World Energy Outlook (WEO). Man har dock redan släppt ett utdrag med inriktning på klimatförändringar. Förordet säger bland annat följande: "The WEO 2009 delivers a simple, stark message: if the world continues on the basis of todays energy policies, the climate change impacts will be severe....We need urgently to set in motion an energy and environmental revolution." Peak Oil nämns inte i detta utdrag vilket kan vara lite intressant. I huvudsak sker en diskussion mellan "reference scenario" och "450 (ppm) scenario" där "reference scenario" representerar den bisarra modellen av evig tillväxt.

http://www.iea.org/

MAGNUS BILLBERGER 2009-10-21        #12585
Leonardo Maugeri är ekonom och VD för det italienska oljebolaget Eni. Han har inte mycket till övers för Campbell, Aleklett m fl. Maugeri menar att det finns en enorm potantial till framtida oljeutvinning och produktionsökaningar. I en artikel nyligen i scientific american redogör han för sin syn på saken. Själv kan jag inte annat än fascineras över hur insnöad ekonom han tycks vara. Genomgående för resonemanget i artikeln är att det främst handlar om teknikutveckling och kostnader. Termodynamikens grundlagar tycks däremot vara av underordnad betydelse.

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=squeezing-more-oil

DANIEL PARGMAN 2009-10-21        #12588
Och här är svaret till Maugeri från Jean Laherrère som skrev artikeln "The end of cheap oil" (http://dieoff.org/page140.htm) i samma tidsskrift för ett decennium sedan.

http://europe.theoildrum.com/node/5865

MATTIAS CARLSSON 2009-11-10        #12841
Inför IEAs publicering av sin årliga World Energy Outlook senare idag så kommer uppgifter inifrån organisationen om att man medvetet undvikit att publicera data som visar att peak oil är nära förestående. Om det stämmer så är det en praktskandal. "The world is much closer to running out of oil than official estimates admit, according to a whistleblower at the International Energy Agency who claims it has been deliberately underplaying a looming shortage for fear of triggering panic buying. The senior official claims the US has played an influential role in encouraging the watchdog to underplay the rate of decline from existing oil fields while overplaying the chances of finding new reserves. The allegations raise serious questions about the accuracy of the organisations latest World Energy Outlook on oil demand and supply to be published tomorrow – which is used by the British and many other governments to help guide their wider energy and climate change policies."

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/09/peak-oil-international-en

MATTIAS CARLSSON 2009-11-10        #12850

Kjell Alekletts forskargrupp har skrivit en artikel som ifrågasätter prognoserna i förra årets World Energy Outlook. Artikeln har blivit antagen till den vetenskapliga tidskriften Energy Policy och finns att läsa på länken. "The International Energy Agency (IEA) is an autonomous body within the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Its purpose is to act as an energy advisor to the 28 member countries of the OECD. Every year the IEA publishes its report “World Energy Outlook”. And its 2008 edition was released on November 12th (IEA, 2008). On page 51, regarding prospects for oil and gas production the IEA states that “the results of these analyses are intended to provide policy makers, investors and end users with a rigorous quantitative framework for assessing likely future trends in energy markets”. ... The world oil supply, including processing gains, was reported to be 84.3 Mb/d in 2007 and this is an increase of 10% when compared with production in 2000. In the same period the world witnessed a large increase in GDP growth and this increase is linked to the increase in the use of oil according to the IEA. ... Using the data provided by the IEA in WEO 2008 and in peer reviewed publications, we have, in Sections 3-5, analyzed the same fraction of world oil supply as has the IEA. In essence, we use virtually the same input data and classifications as the IEA for our analysis, but different methodologies. Summing the different fractions, we find that the world oil supply by 2030 will only be 75.8 Mb/d."

http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/PeakOilAge.pdf

ROS-MARIE JOHANSSON 2009-11-10        #12851
DN hade en liten artikel idag....läs inte kommentaren bara...

http://www.dn.se/ekonomi/varning-for-energikris-1.991790

MATTIAS CARLSSON 2009-11-11        #12876
IEAs årliga World Energy Outlook publicerades igår. Två läsvärda peak-oil-bloggare kommenterar. Flute-tankar skriver: "Årets rapport var, till skillnad från förra årets, en icke-händelse med minimala revideringar mot förra året." Cornucopia går lite mer på djupet in i de anataganden som görs: "IEA menar att år 2030 kommer ungefär hälften av oljeproduktionen komma från oljefält vi inte känner till idag. En ren vild gissning på att totalt drygt fem nya Saudi-Arabien skall hittas och byggas ut på 20 år. Med tanke på att det tar 5-10 år att bygga ut stora oljefynd så måste vi alltså hitta fem nya Saudi-Arabien inom 10-15 år om prognosen skall kunna uppfyllas. Eftersom inget som kommer i närheten hittats sedan 1960-talet så är det minst sagt magstarkt att tro detta. Eftersom världen inte är en okänd plats så är det här förstås helt vansinnigt. Man vet var det kan finnas olja, och hittar redan idag trots detta allt mindre. Kvar är Arktis och Antarktis, och där kommer det minst sagt inte vara billigt att utvinna olja, om man alls kommer lyckas. För att inte tala om transporterna. ... IEA medger att produktionen hos befintliga oljefält kommer falla med två tredjedelar till år 2030, samtidigt kommer efterfrågan (behovet) öka."

FREDRIK BERGMAN 2009-11-11        #12877
Ett antal bloggar kommenterar både IEA:s rapport och artikeln i The Guardian: http://ljungbergsblogg.blogspot.com/ http://www.effektmagasin.se/oforberedda-pa-det-varsta http://cornubot.blogspot.com/2009/11/kommentarer-till-iea-world-energy.html David Jonstad på Effektbloggen länkar dessutom till en artikel i tidningen "Du och jobbet" om den svenska (o)medvetenheten gällande oljetoppen på svenska myndigheter. Det är faktiskt skrämmande läsning. Mest skrämmande av allt är att läsa om Näringsdepartementet och deras framförhållning och inställning. De verkar se världens framtida energiförsörjning i ett rosenrött oljeskimmer och vill, om oljan blir dyrare/more hard to get stoppa huvet i sanden. Bokstavligt. De hoppas på oljesand... Jösses. Bäst koll verkar faktiskt, inte förvånande egentligen, delar av näringslivet ha. Den i miljösammanhang kanske inte alltid helt insatte höjdaren på Svenskt Näringsliv, Stefan Fölster, säger följande apropå en eventuell kommande olje/energikris: "...av dem vi pratar med är han den som ser allvarligast på situationen. Han säger att man inom Svenskt Näringsliv redan börjat analysera Peak Oil, inom ramen för klimatarbetet. - Det som händer om Peak Oil inträffar det närmaste decenniet är att priset stiger. Det behöver i sig inte innebära någon katastrof. Men problemet är att prisförändringar inte sker kontinuerligt, utan ryckvis. Det såg vi år 2008 när oljepriset steg dramatiskt och förvärrade den ekonomiska krisen. Stefan Fölster menar att man måste ha beredskap för att tillgripa konjunkturpolitiska medel vid framtida prischocker. Han förespråkar koldioxidskatter som en väg att minska beroendet av fossila bränslen. Och han närmast utlovar kommande utredningar om Peak Oil. - Jag tror att det finns skäl för ett omfattande analysarbete. Vi behöver titta grundligt på vilka teknologiskiften som krävs för att komma ifrån oljeberoendet."

http://www.duochjobbet.se/viewNews.do?NewsID=1356

ERIK SANDBLOM 2009-11-11        #12880
Jag är inte lika pessimistisk. Självklart kan man hitta dumma påståenden från såna som borde veta bättre. Men Ekot rapporterar om nyheten idag, DN gjorde det igår och jag tycker det verkar som att det går framåt med förståelsen för denna fråga. Som Maud Olofsson så klokt säger, så är det den sparade kilowattimmen som är den billigaste kilowattimmen. Det gäller att nöta in detta i folks medvetande; det finns annars en tendens till att tro att ju mer energi man gör av med, desto maffigare är det. Energisparande betyder att man får mer för mindre. Tänk passivhus, snabbtåg, köttsnål medelhavsdiet.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3230787

MATTIAS CARLSSON 2009-11-13        #12907
Alekletts rapport uppmärksammas i The Guardian

http://www.guardian.co.uk/business/2009/nov/12/oil-shortage-uppsala-aleklet

FREDRIK BERGMAN 2009-11-13        #12911
Erik Jag är personligen inte heller jättepessimistisk vad gäller exv. konsekvenserna av PO i vårt land eller i en hel del andra västländer heller (USA undantaget). Vi är rika och kommer förhoppningsvis relativt smärtfritt klara av ett högre olje- och energipris. Vi kan betala vad det kostar att behålla oljan ett bra tag till, men samtidigt nog kunna fasa ut den utan att samhället "kraschar". Detsamma gäller sannolikt inte en hel massa länder i den fattiga delen av världen där stater redan idag subventionerar olje/bensinpriset för att hålla igång samhället. Dessa stater kommer sannolikt att få massiva problem när oljepriset stiger till rejält höga nivåer igen. Att det i länder som vårt fortfarande finns tjänstemän/politiker på hög nivå som verkar ta för givet att det alltid kommer att finnas billig energi i överflöd tycker jag fortsatt är mycket oroväckande.

FREDRIK BERGMAN 2009-11-13        #12912
SvD skrev också om rapporten och intervjuar Aleklett. "Stridens kärna handlar om vad som kommer att ske med de gigantfält som idag står för 40 miljoner fat olja per dag, eller knappt hälften av världens oljeproduktion på 85 miljoner fat per dag. Några få supergigantfält som hittades före 1970 producerar 25 miljoner fat per dag. Det är när dessa fält är uttömda som världen står inför en gigantisk energiutmaning – då gäller det både att kompensera för supergiganterna och att hitta nya fält som kan klara av den ökade efterfrågan. Men trots att stora fynd gjorts, som utanför Brasiliens kust, räcker det inte. Ett enda fält, det saudiarabiska Ghawar, som hittades 1948, stod för 7 procent av världens oljeproduktion år 2007."

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3782369.svd

FREDRIK BERGMAN 2009-12-02        #13137
Vetenskapsradion idag! "Oljeeran på väg mot sitt slut? Sverige importerar varje dag 300 000 fat olja och hela vårt transportsystem är beroende av olja. Men oljefälten runt om i världen sinar. Enligt fysikprofessorn Kjell Aleklett vid Uppsala universitet nådde vi redan 2008 den globala oljetoppen, det som kallas peak oil och som innebär att oljeproduktionen av de lättillgängliga oljan nått sitt maximum. Vetandets värld 20091202" Direktlänken: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2084268&BroadcastDate=&IsBlock=

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3279619

ERIK SANDBLOM 2009-12-02        #13139
"hela vårt transportsystem är beroende av olja" Host, harkel! Det stämmer ju inte riktigt. Däremot kan jag hålla med om att man borde satsa lite mer på de transportsystem som inte drivs med olja, och sluta bygga ut kapaciteten i vägnätet. Jag ser ofta den här typen av till synes mindre överdrifter i oljetoppsdebatten. Även om det är en liten överdrift -- transportsystemet är till övervägande del beroende av olja -- så tycker jag det är en principiellt viktig poäng. Oljetoppsdebatten tycks utgå från att mer energi är bättre. Kjell Aleklett vill t ex bygga ut kärnkraften:
Kjell Aleklett: Ny svensk energipolitik med ny kärnkraft Den 5 februari är nu en historisk dag för svensk energipolitik och det historiska är att de fyra borgerliga partierna enades om en politik där nya kärnkraftverk kan byggas. Beslutet är helt i linje med vad jag själv anser och jag har också varit med i den politiska processen.

THEODOR ADOLFSSON 2009-12-02        #13141
Erik Sandblom: Det verkar inte vara ovanligt att bara räkna de häftiga grejerna till den riktiga transportsektorn. Att gå till affären på andra sidan gatan räknas liksom inte riktigt med. Ju mer vi sprider ut städerna desto mer vettigt transportarbete gör vi! Sen reagerar jag nästan mer på ordet "beroende". Det är ju inte alls så att i närheten av alla transporter bara kan göras om det finns olja. Som du brukar påpeka så är bilresorna relativt korta och kan ofta göras lika snabbt med cykel. Infrastrukturen finns i detta fall redan där i överflöd. Det är skillnad på att vara beroende av något och att använda sig av något. Bara för att man använder Mozilla som webbläsare är man inte beroende av den, eftersom man kan använda Internet Explorer om Mozilla försvinner.

FREDRIK BERGMAN 2009-12-02        #13144
Jag tycker i alla fall att det är ett rejält steg framåt att frågan om PO får allt mer uppmärksamhet i svensk media. 19 minuter i SR är inte illa. Har det någonsin hänt? Och de oroade kommunpolitikerna (från M och C) i Knivsta vore bra lyssning för alla i samma position i hela landet enligt mig. Visst har ni (Erik & Theodor) en poäng i att man inte är "beroende" av den där bilturen till affären om den bara ligger 2 km bort, men det var ju inte det reportaget i första hand handlade om. Snarare tog det ett brett grepp: hela PO-frågan, de långväga transporterna, jordbrukets oljeberoende och vart Sverige ska få oljan ifrån när två av våra tre stora producentländer inom 5-10 år inte längre kan exportera olja (=Norge & Danmark). Och att man på energimyndigheten verkar ha inställningen att "olja kan man alltid få tag på" och "marknaden löser det" känns inte direkt betryggande. Man borde väl åtminstone ha en "Plan B" utarbetad i en skrivbordslåda eller på en hårddisk? Nå´t som åtminstone visar att man funderat på saken? Håller heller inte med Erik i påståendet att "Oljetoppsdebatten tycks utgå från att mer energi är bättre". Uppfattar det inte alls så. Oljetoppsdebatten handlar väl betydligt mer om hur hela samhället kommer att tvingas anpassa sig till MINDRE mängd energi att nyttja? (Personligen är jag egentligen inte överdrivet orolig för Sveriges del då vi är rika och kan tåla ett rejält högt pris under en ganska lång övergångsperiod, men konsekvenserna för fattiga länder och människor lär bli rejält kännbara...)

FREDRIK BERGMAN 2010-01-08        #13442
Kul att se att Gunnar Lindstedt är vid god vigör och aktiv i samhällsdebatten efter att i höstas ha fått foten från Veckans Affärer under uppmärksammade former. I debattartikel i GP mellan nyår och trettonhelgen skrev han om oljetoppens påverkan på tillväxtsamhället och kopplingen till klimatfrågan. Han är inte optimistisk... "I början av 1900-talet var världens befolkning ännu inte större än drygt en miljard människor, mot över sex miljarder i dag. Då fanns gott om billig energi – olja – och outnyttjad jordbruksmark som kunde tas i bruk. Naturen klarade ännu att ta hand om de ökande utsläppen av industriavfall (inklusive koldioxid). Nu i början av 2000-talet står vi däremot med en situation där resursbristen är påtaglig. Vatten, jordbruksmark, råvaror och inte minst energi är på upphällningen, samtidigt som naturens förmåga att ta hand om avfall och klimatutsläpp nått sin gräns. Medan 1900-talet präglades av ohämmad expansion kommer 2000-talet att formas av ekologiska gränser och krympande resurser. Energi är grunden för all tillväxt. Billig olja har under efterkrigstiden möjliggjort bygget av välfärdssamhället och det finns ett tydligt samband mellan ökad oljekonsumtion och BNP-tillväxt. Många befarar att vi står inför ”peak oil” Sedan 1950-talet har konsumtionen av olja i världen åttadubblats, från 10 till 85 miljoner fat per dag. Olja är nu grunden för det mesta som omger oss. Vår mat framställs med hjälp av olja, material som förpackningar och plaster är olja, allt fler komponenter i bilar baseras på olja, transporterna i samhället drivs till 95 procent av olja. Under det senaste århundradet har världen vant sig vid att varje år kunna öka oljeförbrukningen med ett par procent. Vad som hänt sedan 2005 är dock att världens oljeproduktion slutat växa. Sedan dess har produktionen legat på ungefär 85 miljoner fat per dag. Många befarar nu att vi står inför ”peak oil”, den vändpunkt då oljeproduktionen i världen börjar minska. ... Den tilltagande bristen på olja kommer knappast att kunna avhjälpas med förnyelsebara energikällor. Produktionen av biobränslen motsvara i dag någon miljon oljefat per dag, men störningarna i världens matproduktion har redan blivit stora. Vi går därför mot en framtid där bristen på energi gör att vi måste anpassa oss till en krympande ekonomi. Den stora utmaningen blir att ställa om det ekonomiska systemet så att vi dämpar användningen av naturens resurser. Det går även på tvärs mot den gängse bilden av tillväxt; att vi ständigt konsumerar mer, snabbare byter platt-teve, skaffar ännu en bil, åker på semester till Thailand eller äter allt mer nötkött som antingen importerats eller kommer från djur som fötts upp på importerat foder. När oljepriset stiger kommer inte globaliseringen att kunna fortsätta, eftersom transporterna blir för dyra. Redan under 2008 gjorde oljepriset transporter olönsamma. Inte heller privatbilismen kan fortsätta. I dag bygger vi in behovet av privat bil i utformningen av samhället. Medan stadskärnorna tillåts förfalla byggs nya köpcentrum på prima åkermark i städernas utkanter, dit man kommer med bil. Förortsområden byggs allt längre bort och långpendling för att få jobb anses allt mer självklart. Inom en snar framtid kommer vi tvingas att tänka om. Nedgången i oljeproduktionen kommer att drabba oss långt före klimatförändringarna. Då behövs en snabb omställning av samhället i stil med den krigsmobilisering som många länder genomförde inför andra världskriget. Staten kommer att bli ett nödvändigt verktyg, men risken är att politikerna nu bränner alla pengar i olika stödprogram för att hålla gårdagens finansiella strukturer under armarna." Han fick svar från en professor i nationalekonomi vid Handels i Gbg några dagar senare och fick själv avsluta debatten med en replik ytterligare några dagar senare.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.277881-oljebrist-tvingar-oss-att-overge-t

ROS-MARIE JOHANSSON 2010-01-08        #13445
Fredrik har du länkar till professorn och repliken?

FREDRIK BERGMAN 2010-01-08        #13446
Beklagar! Tyvärr inte. Hittar det inte. Men allt läggs nog inte ut tror jag? GP:s sida är svårnavigerad. Inte lätt att hitta saker där...

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-08        #13447
Här:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.280368-oljebrist-raddar-inte-klimatet

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-08        #13448
Och här:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.281026-tillvaxt-och-energiforbrukning-gar

ROS-MARIE JOHANSSON 2010-01-08        #13449
Tack.

ROS-MARIE JOHANSSON 2010-01-08        #13450
ps Fredr. Jag håller med GP är svårnavigerad....

MAGNUS BILLBERGER 2010-01-08        #13451
Professor Olof Johansson-Stenmans inlägg är intresant såtillvida att han gör uttalanden helt uppenbart utan att ha besvärat sig att undersöka bakomliggande fakta ("...jag tror..."). Det står givetgivis var och en fritt att tro vad man vill, men undertecknar man med titeln professor i nationalekonomi kan man inte undvika att (medvetet eller omedvetet) hävda att ens uttalande besitter en betydande autoritet.

FREDRIK BERGMAN 2010-02-23        #13874
Ja, för åtminstone ledarna i Storbritannien, ett land vars egen oljeutvinning peakat sedan många år, och därtill extremt beroende av importerad energi, måste ju insikten om oljetoppen och dess  konsekvenser vara välkända eftersom de nu åter kastar lystna blickar på de (eventuella!) stora, men svårtillgängliga , fyndigheter som kan finnas i havet utanför de omstridda Falklandsöarna.

Är en ny storskalig energikonflikt med eventuellt vapenskrammel under uppsegling månne?
Olja är ju visserligen ofta orsak till allehanda elände, men att britterna, redan, är så desperata?

http://www.dn.se/nyheter/varlden/provborrning-vid-de-omstridda-falklandsoarna-1.1050176


FREDRIK BERGMAN 2010-02-23        #13877
Även radion rapporterar om det brittiska borrandet efter olja. Tydligen är detta om att öarna är "deras" en av de enda frågor som enar Labour och Tories just nu...

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3462054


MATTIAS CARLSSON 2010-03-11        #14084
Peak oil är temat för SVT Debatt den 25 mars. Kjell Aleklett och Mikael Höök från Uppsala universitet debatterar mot bland andra ekonomiprofessorn Marian Radetzki och Svenska Petroleuminstitutets vd Ulf Svahn.

FREDRIK BERGMAN 2010-03-25        #14200Aleklett och Höök från Uppsala universitet står inte ensamma i kampen mot den … hrmmm… ”intressante” Radetzki och branschrepresentant Svahn.

Även David Jonstad från Effekt (och Ecoprofile) kommer och han har redan startat debatten inför kvällen med att få en artikel publicerad på programmets hemsida.

I publiken ska enligt uppgift dessutom Sveriges förste peak oil-bloggare, Jonas Dahl (energikris.nu), samt bloggaren Göran Hådén finnas. Radetzki lär få tufft motstånd mao…  :-)

http://svt.se/2.35188/1.1939287/snart_spricker_fossilbubblan?lid=puff_1927515&lpos=lasmer

http://www.energikris.nu/

http://hallplatshaden.wordpress.com/


FREDRIK BERGMAN 2010-03-25        #14205

Även Kjell Aleklett verkar laddad och välkomnar på sin blogg att SVT äntligen, nio år efter att han deltog i den första (?) större debatten (även då mot Radetzki) om PO i svensk media, tar sig an frågan i hela 20 minuter. Han passar även på att ifrån sitt perspektiv rekapitulera hela den svenska debatten i frågan sedan milennieskiftet. Rekommenderad läsning.

http://aleklett.wordpress.com/2010/03/24/peak-oil-debatt-i-tv-den-25-mars/


DAVID JONSTAD 2010-03-25        #14206OBS! Debatten i SVT i kväll är uppskjuten till 1 april.

http://www.effektmagasin.se/oljedebatt-i-svt-skjuts-upp

JOHAN ERLANDSSON 2010-06-11        #15013
I veckan körde Klotet en uppmärksammad sändning om kombinationen klimat och oljetopp. Så här säger Kjell Aleklett:

Jag tycker att ni skall lyssna på Klotet. Vi hoppas att detta skall bli den historiska vändpunkten i klimatdebatten, den vändpunkt som vi hoppades på redan 2003 då vi presenterade vår första rapport. (Lyssna på Klotet)

JOHAN ERLANDSSON 2010-07-30        #15341
En liten twist på oljetoppsproblemet från Treehugger: även asfalten blir dyrare

MATTIAS CARLSSON 2010-08-17        #15468
Enligt Cornucopia? så passerades toppen för oljeexporter redan 2005. Flertalet oljeexporterande länder har haft snabbt tilltagande inhemsk (subventionerad) konsumtion. I kombination med att den globala oljeproduktionen planat ut så har nu exporten minskat med 6% från 2005 till 2009.

Om man extrapolerar nuvarande trender så upphör all oljeexport omkring 2030. Jag tror visserligen att ekonomiska mekanismer kommer att upprätthålla viss internationell handel med olja, men det är i alla fall en intressant och tankeväckande observation. Hur kommer världsmarknadspriset på olja att påverkas av att exporten sjunker i snabbare takt än produktionen efter peak oil och hur påverkar det i sin tur våra samhällen?

EJ LäNGRE MEDLEM 2010-08-25        #15562
Och enligt Guardian har den brittiska regeringen allt svårare att dölja sin oro bakom fasaden av ett splittrat IEAs optimistiska produktionsprognoser. (Via Alekletts blogg.)

FREDRIK BERGMAN 2010-09-02        #15627
I Tyskland har en rapport från en Think Tank inom tyska försvaret (Bundeswehr) om peak oil och dess konsekvenser för både Tyskland och inte minst världsekonomin och maktbalanser läckt till media (Der Speigel).

Mycket intressant läsning! Rekommenderas.


http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,715138,00.html

FREDRIK BERGMAN 2010-09-02        #15629
Cornucopia skriver om den tyska läckan.

http://cornucopia.cornubot.se/2010/09/har-dammluckorna-oppnats.html

FREDRIK BERGMAN 2010-09-14        #15731
I söndagens Aftonbladet utropades på förstasidan följande:
"101 kända svenskar: Så ska jag rösta"
Och mycket riktigt. Hela fyra sidor ägnades åt upprabbling av kändisarnas partisympatier med en kort tillhörande motivering. Ni vet. Riktigt trött kvällstidningsjournalistik.

Ögnade förstrött igenom de 25 första för att sedan sätta kaffet i halsen vid  motiveringen från nummer 26:

Heidi Andersson, 29, armbryterska, Storuman:

"Miljöpartiet. Har vi inte rent vatten och ren luft spelar ingenting annat någon roll. Peak oil är ett faktum och vi behöver ställa om nu!" (Min kursivering och fet stil.)

Underbart eller hur? Go Heidi go!

(Första gången jag valrörelserelaterat hört någon ta PO i sin mun i main stream media.  Tidigare har det ju mest varit Wetterstrand som antytt en kommande drivmedelsprischock "inom 5-10 år.")

Detta var ju något litet i alla fall.

(Heidi Andersson är väl annars mest känd från den charmiga dokumentären om henne själv, "Armbryterskan från Ensamheten". Hon är också gift med OS-guldmedaljören från i vintras, skidskytten Björn Ferry. Även han mycket intresserad av energifrågor framgick det av samma enkät.)


EJNAR BROCHMANN 2010-09-15        #15752
Sverige/Neova gör myckket lovande framsteg på Syntet-diesel , vad är då problemet med peak oil ?

MAGNUS BILLBERGER 2010-10-16        #15970
Ejnar, problemet är att syntet-dieselns potential begränsas av den årliga biomassaproduktionen. Vi har diskuterat detta i ett antal trådar här på ecoprofil. Tittar man på vad som idag skulle kunna anses realistiskt att skörda så kommer vi ändå bara upp i bråkdelar av de mängder olja vi årligen konsumerar.

MAGNUS BILLBERGER 2010-10-16        #15971
Oktobernumret av SJ:s tidning Kupe har en artikel som berör Peak-Oil. Se sidan 64 och artikeln "Lär dig leva utan olja". Jag tycker det är positivt att ämnet successivt får mer och mer medialt utrymme.

JONAS KARLSSON 2010-10-25        #16030
Samtidigt så behöver garanterat inte all nuvarande oljeanvändning ersättas med biobränslen då elbilar antagligen kommer att ta över och el kan framställas med hjälp av t ex solenergi som kan utvinnas i t ex öknar eller med andra förbyelsebara energikällor.

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-09        #16126

Alldeles nyss släppte IEA årets World Energy Outlook. Executive summary är gratis att läsa. Med hänvisning till titeln på denna tråd kan följande citat vara av intresse:

 "Crude oil output reaches an undulating plateau of around 68-69 mb/d by 2020, but never regains its all-time peak of 70 mb/d reached in 2006"

 Jag har än så länge bara skummat sammanfattningen, men jag vill redan nu påstå att IEA har anammat både Peak Oil och klimatpolitik som centrala beståndsdelar i sitt arbete. Ska dock bli intressant att se vad ASPO med flera har att säga när det gäller den som jag upplever optimistiska tron på att de närmaste decenniernas energiefterfrågan kommer att kunna tillgodoses.


MAGNUS BILLBERGER 2010-11-09        #16127
Den vara lite intressant att jämför IEA:s bedömningar med U.S. EIA. Man kan väl säga att EIA är mindre pessimistiska...

ZSOFIA GANROT 2010-11-09        #16128
Vill bara tipsa att nästa vecka, på måndag kväll (15:e nov) kl 20 visas på STV (2an) under "Vetenskapens värld" ett entimmesprogram om Peak Oil och Peak Phosphorus.

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-10        #16135

SVD Näringsliv uppmärksammar idag att IEA i WEO 2010 fortsätter att skriva ner förväntningarna på framtida oljeproduktion. I WEO 2007 ansåg man att i sitt referensscenario att efterfrågan 2030 skulle uppgå till 116 miljoner fat/dag. Samtidigt flaggade man dock för att dessa siffror skulle justeras ner till WEO 2008 och mycket riktigt så anges där att en förväntad efterfrågan 2030 på 106 miljoner fat/dag. Därtill har förts en diskussion att Peak Oil förmodligen var att vänta före år 2030 som senare ändrats till 2020. WEO 2010 anger i referensscenariot en efterfrågan 2035 på 96 miljoner fat/dag, men man redovisar också för första gången en scenario som innehåller klimatåtgärder. I det senare anger man att Peak Oil kommer att inträffa strax före 2020 med en produktionstopp på 86 miljoner fat/dag.

Jag vill dock än en gång peka på det som jag anser det mest intressanta uttalande i årets WEO. Mikael Johanssons inledande fråga "Är Peak Oil här nu?" besvaras av IEA med ett "Ja, för crude oil inträffade peaken 2006!"


MATTIAS CARLSSON 2010-11-11        #16164
Kjell Aleklett ger sin tolkning av WEO 2010:

By showing this data without announcing this obvious conclusion the IEA is making a cry for help to do what, for them, is politicly impossible. WEO 2010 is a cry for help to tell the truth about peak oil.

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-11        #16165

Ett väl valt citat Mattias. Kjell Alekletts kommentarer är värda en liten metaanalys. Till att börja med hör Aleklett erkänt till de allra mest kunniga i världen när det gäller denna typ analyser. Han har dessutom i egenskap av sin befattning, sina roller och sitt "kändisskap" friheten att säga exkt vad han anser är sanningen. Citatet ovan belyser tydligt att IEA inte alls har samma utrymme att uttrycka sig rakt och ogenerat.

Notera också Martin Saars kommentar på Alekletts blog. Saar noterar svenska medias ointresse eller ovilja att förmedla dessa nyheter. Jag hänvisade ovan till en artikel i SVD som dock än så länge bara kan läsas i papperstidningen. Jag tycker att det är både stötande och intressant med detta fenomen att vissa synnerligen tunga nyheter får minimal uppmärksamhet. Ur ett mediaperspektiv borde det vara intressant eftersom det är ganska dramatiska uppgifter som redovisas. Likaså finns en mängd olika vinklar att spinna vidare på inklusive rena uthängningar av myndigheter m fl. Kanske är det för att detta är en så het potatis att de stora redaktionerna är livrädda för konsekvenserna av att ta i den?


FREDRIK BERGMAN 2010-11-11        #16167

En bild säger mer än tusen ord.

Ljusblått. Naivitetens färg. Bra val kan man väl säga...!

FREDRIK BERGMAN 2010-11-11        #16169
Magnus

Nu är du ju konspiratorisk!  ;-)

Det är ju iofs lätt att bli i många frågor, och speciellt kanske denna, men jag är inte så säker på att man, ens på de stora redaktionerna, riktigt "fattar" konsekvenserna. Jag tror att medias, genomsnittligt!, minst sagt ljumma intresse för PO oftast bottnar i ren okunskap. Och det gäller inte bara oljefrågan utan även övriga "stora" miljö- och resursfrågor. Efter samtal med journalist i bekantskapskretsen med insyn i hur snacket på en redaktion dominerad av mestadels "samhällsvetare" (GROV generalisering) går, har jag kommit till slutsatsen att såna frågor upplevs antingen som "svåra" eller som "inget som berör oss här och nu ==> finns inget allmänintresse".  (Undantaget t.ex. Aktuelltredaktionen inför Köpenhamnsmötet - de tog ju nån form av ansvar för att kommunicera komplexiteten i klimatfrågan.)

Att kunskapen är större bland relativt många politiker är jag övertygad om, men där handlar det nog mer om att man inte vill presentera en politik och en framtid som innebär att kakan blir mindre. Där skjuter man nog, fegt, de svåra besluten framför sig. Att vinna nästa val är prioriterat framför att vara ärlig mot allmänheten. Alltid.


MAGNUS BILLBERGER 2010-11-11        #16172

Fantastisk bild Fredrik, var har du hittat den?

FREDRIK BERGMAN 2010-11-11        #16173
Hos Cornucopia, och han har tagit den direkt från IEA:s egen pdf-presentation om nya rapporten.

Och där i finns fler riktigt underhållande/skrämmande bilder. 


FREDRIK BERGMAN 2010-11-11        #16175
Även bloggaren Flute har en rejäl genomgång av rapporten,  bl.a. med samma bild som ovan.

MATTIAS CARLSSON 2010-11-11        #16177
ASPO ordnar en debatt om peak oil med Roger Tiefensee (c) och Lise Nordin (mp). 9 december kl17-20 i Hartwickska huset, St Paulsgatan 39, Stockholm.

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-11        #16182
Även reuter (även här) rapporterar om WEO 2010, men det mest intressanta är kanske vad man inte skriver...

MAGNUS BILLBERGER 2010-11-12        #16186

Ett rent skrämmande exempel på rapportering är TT-artikeln som liggar på DN:s web.

"IEA: 25 år kvar till oljetoppen".


JOHAN ERLANDSSON 2011-01-10        #16572
Shell Oils förre chef tror på en dubblering av bensinpriset till 2012.

http://www.automotorsport.se/news/22021/bensinpriset-f%C3%B6rdubblas-till-2012/

FREDRIK BERGMAN 2011-01-19        #16662
Idag kikar SR:s Klotet närmare på siffrorna bakom världens oljereserver. Är de verkligen så stora som de oljeproducerande länderna och (de ofta statliga) bolagen uppger?


ANDERS LöVGREN 2011-01-19        #16672

Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi (2008) erkänner PO.

"And those supplies aren’t keeping pace. Conventional oil production has been flat for four years; in that sense, at least, peak oil has arrived."

Hittade det här först hos Flute.
http://flutetankar.blogspot.com/

men om jag förstått det rätt är detta den ursprungliga källan.

http://economistsview.typepad.com/economistsview/2010/12/paul-krugman-the-finite-world.html

 
ANDERS LöVGREN 2011-01-19        #16673

Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi (2008) erkänner PO.

"And those supplies aren’t keeping pace. Conventional oil production has been flat for four years; in that sense, at least, peak oil has arrived."

Hittade det här först hos Flute.
http://flutetankar.blogspot.com/

men om jag förstått det rätt är detta den ursprungliga källan.

http://economistsview.typepad.com/economistsview/2010/12/paul-krugman-the-finite-world.html

 
ANDERS LöVGREN 2011-01-19        #16674

Paul Krugman, nobelpristagare i ekonomi (2008) erkänner PO.

"And those supplies aren’t keeping pace. Conventional oil production has been flat for four years; in that sense, at least, peak oil has arrived."

Hittade det här först hos Flute.
http://flutetankar.blogspot.com/

men om jag förstått det rätt är detta den ursprungliga källan.

http://economistsview.typepad.com/economistsview/2010/12/paul-krugman-the-finite-world.html

 
ROLAND ANDERSSON 2011-01-24        #16692
Ja, fast varför skulle man inte ta hänsyn till unconventional oil sources? Visst man tycka vad man vill om oil sands, men faktum är att det produceras olja. Hur ser det ut om man räknar unconventional oil sources, peak oil är inte nådd?

MAGNUS BILLBERGER 2011-01-24        #16708
Roland, tar man hänsyn unconventional så förändras inte resultatet särskilt dramatiskt. För respektive typ av "unkonventional" är det troligen en bra bit kvar till peaken, men de utvinningskapaciteter som gäller för dessa är nästan en storleksordning mindre än för conventional.

En Peak Oil om det nu är för ett fält eller en total kan egentligen bara identifieras en tid efter den inträffat. Globalt totalt så finns det lite olika bud, men jag uppfattar att man man har gafflat in den till mellan 2008 och 2015.

MAGNUS BILLBERGER 2011-02-03        #16820
Nu med feta rubriker i SVD: Stockholm efter Peak Oil

JONAS HANSSON 2011-02-09        #16884

Amerikanska diplomater i Saudiarabien skall enligt WikiLeaks ha rapporterat att en fd hög chef inom saudisk oljeutvinning menar att saudierna har överdrivit sina oljekällor med upp till 40% för att locka dit utländska investerare och att man inte har någon möjlighet de närmaste 10 åren att öka oljeproduktionen för att på så sätt sänka världsmarknadspriset på olja.

http://www.guardian.co.uk/business/2011/feb/08/saudi-oil-reserves-overstated-wikileaks

MAGNUS BILLBERGER 2011-02-11        #16923
ASPO International har Mikael Höök fångat en handfull intressanta rapporteringar från början av detta år. En påtaglig komplikation i analysen är väl det ansträngda eknomoiska läget. En och annan ifrågasättare av Peak Oil har ju klämt ur sig att det finns en massa kapacitet att öka produktion. Och så länge som ekonomin globalt sett går på lägre fart kan det tyckas så...

MATTIAS CARLSSON 2011-04-05        #17409
Oljepriset klättrar stadigt uppåt. Priset på Brentolja är mätt i Euros bara någon procent lägre än vad det var när det toppade sommaren 2008. I US dollar är priset ett tiotal procent lägre än toppen. I svenska kronor så har vi förmodligen ett högre oljepris nu än sommaren 2008 då kronan har stärkts med 3-4% jämfört med Euron sedan dess.

MAGNUS BILLBERGER 2011-04-07        #17428
Det är väl tvärtom Mattias? Stärkt krona innebär att det behövs färre kronor för att köpa ett fat olja. För någon månad sedan satt jag och grubblade på när man kan vänta sig nästa spikning av oljepriset. Det finns åtskilliga analyser att läsa om som förutsäger att vi under Peak Oil kommer att uppleva återkommande sådana här spikningsförlopp och det ser ut som att dessa spekulationer börjar bli verifierade. Jag gjorde då bedömningen att den nästa spiken kommer under tredje kvartalet i år, men de senaste veckornas snabba stigning pekar mot en tidigare vändning. Min gissning nu är att det vänder vid 170 dollar per fat.

MAGNUS BILLBERGER 2011-04-07        #17429
Samtidigt på en annan sida av planeten jublar Lundin Oil över att ha funnit ny olja. Så sent som i höstas pratade man också om en "betydande" fyndighet. Det tycks handla om flera hundra miljoner fat, ja i bästa fall lika mycket som en hel veckas global konsumtion...

MATTIAS CARLSSON 2011-04-07        #17430
"Det är väl tvärtom Mattias? Stärkt krona innebär att det behövs färre kronor för att köpa ett fat olja."

Ja. Naturligtvis. Det var jag som tänkte fel.

MATTIAS CARLSSON 2011-05-20        #17779
Sjunkande EROEI (energy returned on energy invested) uppmärksammas i Veckans Affärer:

För konventionell oljeproduktion uppskattas det till närmare 10 gånger i dag, för kanadensisk oljesand är den under 5 gånger.


Ofta framhålls att oljeproduktionen inte kommer att upphöra när oljan i marken är slut utan när eroei-talet är nere på 1, alltså när det kostar lika mycket energi att plocka upp oljan som den volym man får upp och produktionen inte ger något nettotillskott.

Det finns dock flera invändningar mot den teorin, som tyvärr inte är särskilt uppmuntrande.

...

Dessutom tas vinsterna ut i olika led och av olika aktörer. Precis som i finansbranschen finns det flera mellanhänder som tjänar på själva systemet snarare än att systemet ska skapa några nettovinster i slutändan. Detta har gjort att många stater ser det som ett samhällsintresse att vara energiproducenter och att det skapar jobb.
...

De allra flesta djur verkar på en eroei på 1. De slutar dock inte äta när de de är under 1 utan när de egna kraftreserverna är uttömda.


JONAS STENLING 2011-05-20        #17788
Jag ser det inte som omöjligt att petroleum kommer utvinnas med en EROEI under 1,0. Om alternativet är ännu sämre så blir det fortfarande billigare...

MAGNUS BILLBERGER 2011-05-22        #17802
Det skulle behövas ett kvalitetsmått också på energi. EROEI handlar ju enbart om kvantitet, men olja och dess förädlingar har ju synnerligen attraktiva kvalitsfördelar jämfört med många andra energibärare.

MARTIN SAAR 2011-05-31        #17904
EROI sämre än 1:4 och oljeutvinningen upphör

Hej! Ett EROI under 1:4 är gränsen där det blir ointressant att klämma fram olja, då täcker inte energin man får fram all den energi som behövs för drift och underhåll av de system som behövs för utvinning och distribution. Siffran används av Nicole Foss. R Heinberg, C Martenson med flera. Just nu ligger vi farligt nära den gränsen och när den nås så upphör oljeutviningen självmant.

MATTIAS CARLSSON 2012-03-16        #20222
Gunnar Lindstedt - författare till bland annat "Olja: Jakten på det svarta guldet när oljekällorna sinar" - har skrivit ytterligare ett reportage om peak oil i Veckans Affärer. Nyckelord: Hormuzsundet, hydraulic fracturing, Kjell Aleklett, dieselransonering

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-22        #20248
Expertgruppen för miljöstudier, en kommitté under Finansdepartementet kommer den 30 mars presentera studien "Peak Oil -en ekonomisk analys". 

Enligt Kjell Aleklett, Cornucopia? och Flute förväntas rapporten ta lätt på hotet om Peak Oil, vilket också är förväntat när det är ekonomer och inte naturvetare som står bakom rapporten.

EJ LäNGRE MEDLEM 2012-03-22        #20266
Njae - säga vad man vill om nationalekonomi, men det är nog den  mest lämpade vetenskapsgrenen att analysera de ekonomiska konsekvenserna av Peak Oil.

Naturvetarnas uppgift är att förklara ATT Peak Oil kommer, HUR den kommer att yttra sig fysiskt och möjligen NÄR den kommer (givet konstant utvinningshastighet). Hur samhället kommer att svara på Peak Oil och konsekvenserna därav tillhör däremot samhällsvetenskaperna.

MAGNUS BILLBERGER 2012-03-28        #20324

En koncentrerad sammanfattning av läget med Peak Oil ges i denna artikel av Rex Weyler. Weyler radar upp ett urval av skarpa observationer som står i skarp kontrats till det som uttrycks i inbjudan till seminariet den 30/3 som Johan skriver om ovan.

Jag snubblade också över en film som verkar sevärd: http://urplay.se/168605


EJ LäNGRE MEDLEM 2012-03-28        #20331
???

Weyler tillför ju inte ett dugg om vilka ekonomiska konsekvenser Peak oil kommer att få. Han påstår att någon i USAs arme sagt att peak oil kan påverka tillväxten och att en viss Charles Hall påstår att komplexa civilisationer inte kan överleva vid vissa energikvoter, utan att ge minsta referens. Lite bättre än så krävs!

MATTIAS CARLSSON 2012-08-16        #21120
Oljepriset är nu uppe i rekordnivåer, i Euro räknat (95 Euro/fat Brent). Delvis förklaras det av Eurons värde har fallit kraftigt under senare tid. I US$ har oljepriset legat kring 110-120 US$/fat Brent under det senaste året. Toppnoteringen från 2008 var 147 US$/fat om jag inte minns fel

MAGNUS BILLBERGER 2012-08-17        #21121
Du minns rätt om toppnoteringen 2008 Mattias. Sedan toppnoteringen 2008 har det blivit något svårare att bedöme hur högt oljepriset egentligen är. Såvitt jag har förstått så har dollar fram till 2008 haft ett ganska stabilt värde under en längre tid för att de senaste åren åka lite upp och ner. Jag vill minnas att dollarn redan hade börjat tappa i värde innan sommaren 2008 vilket bidrog till den "höga" noteringen.

Fram till någon gång före sommaren i år så höll sig euron hyfsat stabil, men vi har ju ganska tydligt kunna se att den på senare tid tappat en hel del mot svenska kronan. Så frågan är om den senaste toppnoteringen i euro verkligen är en reell högstanotering eller om den är mera påverkad av euro-raset.

Oavsett vilket så är oljepriset idag liksom de senaste 4-5 åren betydligt högre än vad de flesta ekonomer kunde föreställa sig i sina galnaste drömmar 2007. Jag tycker det är slående hur väl oljeprisets utveckling överensstämmer med de första mera omfattande analyserna av Peak Oil som jag satte mig in i. Förväntningen i samband med "peaken" elle med "undulating plateau" var just att oljepriset skulle komma att få allt högre toppar och däremellan flacka omkring på historiskt höga nivåer utan att egenligen återstabiliseras. Prisutvecklingen sedan bottennoteringen vintern 2009 är för övrigt slående lik den som föregick toppen 2008.

MAGNUS BILLBERGER 2012-08-17        #21122

I samband med toppnoteringen 2008 så klippte jag in lite grafer på olja prisutveckling. Kanske dags för en uppföljning nu. Som jag skrev i förra inlägget så ser det väldigt mycket ut som att historien upprepar sig. Frågan är väl om toppen redan är nådd för denna gång eller om vi kommer att se ytterligare en kortare (?) uppgång.

MATTIAS CARLSSON 2012-08-17        #21124
Cornucopia? har tagit fram grafer över oljepriset i kronor för 2004-2010. Som högst var priset kring 850 kr/fat under sommaren 2008. Nu är priset runt 780 kr/fat, motsvarande 4,9 kr/liter och 0,5 kr/kWh.

Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)
Varmvattensparande produkter (4)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Belysning (1)
Energimätare (3)
Vindandelar (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
Småskalig vindkraft (33)
El (3)
Solceller (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3254 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik