Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Ransonera fossila drivmedel

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-28        #3377
Vi kommer att få se hur drivmedel tillverkade av fossila råvaror succesivt försvinner från marknaden. Dels på grund av minskad tillgång på råvaror och dels på grund av handeln med utsläppsrätter. Framöver så kommer vi oundvikligen att få se högre priser på de traditionella drivmedlen vilket i sin tur leder till att "missbrukarna" kommer att välja nyktrare alternativ. I denna världsomfattande och accelererande turbulens så är det en mycket stor risk att allvarliga konflikter uppstår i världen. Vi ser ju redan hur Bush har gått till väga. Här så för jag ett resonemang om hur en global ransonering av olja skulle slå. En global ransoneringen skulle kunna vara ett initiativ taget av FN och i överenskommelse med världens alla länder. Varje land förhandlar då om en årlig kvot olja inom ramen för den mellan länderna överenskomna totala årliga kvoten olja. Och i varje land så tilldelas varje individ ett ransoneringskort. Nya kvoter förhandlas fredligt varje år, i FN:s regi, mellan världens alla länder. Fördelen med en sådan ransonering skulle vara att hela världen och dess industri kan få en stabil och förutsägbar övergång till en värld utan olja. När länderna väl blivit överens om kvoterna så minskar även risken för konflikter och nya krig. Och förmodligen så kommer även den enskilde individen att förstå en sådan modell utan större protester. Individen själv kan välja att "missbruka" hela sin kvot eller att sälja hela eller delar av den till en "stormissbrukare". Vad tror ni om en sådan modell? I Kina så har man redan ransonering på drivmedel i vissa regioner.

http://www.greencarcongress.com/2007/10/china-rationing.html#moreERIK SANDBLOM 2007-10-28        #3379
Jag tror inte man behöver någon ransonering nu, däremot kan man sätta nationella mål på att minska användningen av oförnybara bränslen. England ska tydigen överge målet att 20% av energin ska vara förnybar till år 2020. Man hänvisar till att EU ska nå detta mål men att England bara ska uppnå 15%. Som du säger, Mikael, så behövs en stabil och förutsägbar övergång från fossila bränslen och jag tror England skjuter sig självt i foten med sin låga ambition. Utan att ha tittat närmare på enegikällorna så tycker jag spontant att minst en tredjedel av energin ska vara hållbar till 2020. Riskerna med fossila bränslen ökar hela tiden. Såväl klimatriskerna och pris/konfliktrisken ökar med användingen. Några internationella överenskommelser tycker jag strängt taget inte behövs på detta område, eftersom det ligger i varje enskilt lands intresse att försäkra sig mot riskerna med fossila bränslen.

http://www.guardian.co.uk/environment/2007/oct/24/renewableenergy

MIKAEL JOHANSSON 2007-10-28        #3380
Erik, jag håller med dig om att en ransonering av olja inte behövs NU. Men om FN startar ett sådant initiativ NU så tar det minst 5 år innan det eventuellt skulle kunna träda i kraft. Och DÅ är jag rätt säker på att vi har rejäla problem med oljetillgången och att det råder en hel del farliga oljekonflikter ute i världen. Att få en stabil och förutsägbar avveckling av oljeberoendet är något som främst de stora investmentbankerna önskar. Annars så vågar de inte låna ut pengar till de företag som ska ta oss ur krisen och in i framtiden.

MAGNUS BILLBERGER 2007-10-28        #3382
Idén om ransonering tilltalar mej ur perspektivet att det skulle kunna vara den minst smärtsamma vägen ut oljeberoendet. Med tanke på de svårigheter FN haft under många år att få till överenskommelser om minskning av koldioxidutsläpp är jag dock ganska pessimistisk till att något sådan skulle kunna bli av. Jag ser desto större möjligheter på nationell nivå. Ett land som anpassar sig genom ett energisnålt leverne kommer att ha betydligt bättre förutsättningar när väl den definitiva krisen kommer. Energisnålt bör också minska risken att bli attackerad av nationer som på militär väg vill säkra ymnig tillgång till energi. På länken går det att läsa några ganska skrämmande domedagsprofetior vilka inte är hlet enkla och självklara att avfärda.

http://www.wolfatthedoor.org.uk/

JOHAN ERLANDSSON 2007-10-29        #3395
Ett liknande sätt är att införa ransonera koldioxidutsläppen, som kan vara verklighet i England 2013.

http://www.ecoprofile.se/40_201_Personlig_koldioxidbudget.htm#3023

Logga in för att svara


Produkter

Belysning (1)
Standby-stoppare (1)
Solfångarsystem (2)
El (3)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solceller (2)
Energikonsulter (2)
Småskalig vindkraft (34)
Varmvattensparande produkter (4)
Vindandelar (2)
Energimätare (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2760 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik