Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

CCS - Bära eller brista

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-14        #3581
Det ser ut som att industriländerna/oljebolagen nu har format vår framtida energistrategi. Den går ut på att pumpa upp all kvarvarande olja och naturgas som finns i vår jordskorpa. Allt större mängder olja och naturgas kommer att konverteras till vätgas vid processer där man avskiljer koldioxid och lagrar den i hålrum i jordskorpan. Med tiden så får vi ett vätgassamhälle och en s.k. vätgasekonomi. Vi får då naturligtvis även bränsleceller i varenda liten mojäng. Det är ett mycket högt spel som man bedriver. Insatserna är höga. Misslyckas man med att fullfölja sina planer i tid, då får vi antagligen en växthuseffekt på flera hundra grader. Men om man lyckas, då kommer vi att kunna producera ännu mer prylar och ännu större bilar än SUV:arna. Så det verkar vara rätt meningslöst att motverka utvecklingen av bränslecellen till förmån för batteri-elbilen som går på vindkraft och solkraft. Själv så hade jag önskat en visare och stabilare utveckling av våra samhällen. Men det verkar vara något annat än visheten som styr utvecklingen nu. Ungefär som det står i Bibeln.

http://www.autobloggreen.com/2007/11/13/a-view-about-carbon-capture-projectMIKAEL JOHANSSON 2007-11-17        #3596
På OPEC:s toppmöte i Riyadh så har koldioxidavskiljning och lagring diskuterats som en del i klimatbefrämjande åtgärder. OPEC kan tydligen tänka sig att starta upp och stödja ett storskaligt världomspännande sådant försök. Om OPEC nu inte tänker dra ned på produktionen så får vi verkligen hoppas att ett sådant försök lyckas (i tid). Vilka coola gamblers. Vi får se vad tidningarna skriver på måndag när toppmötet är avslutat. Förresten, vad är årsmedeltemperaturen på vår egen sols alla planeter?

http://www.resourceinvestor.com/pebble.asp?relid=37890

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-19        #3638
Enligt en artikel i SvD så har OPEC:s toppmöte om klimat i Riyadh bl.a. mynnat ut i skapandet av en fond med uppdrag att motverka den globala uppvärmningen. Frågan är bara om metoden med koldioxidavskiljning och lagring kommer att hinna nå någon större skala innan oljan tagit slut. Själv så är jag lite skeptisk. Även om metoden skulle lyckas så kommer vi att få en rätt så läskig planet där både koldioxidbomber och kärnavfallsbomber ligger lagrade lite här och var i jordskorpan. Vad tror ni om detta?

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_606507.svd

MIKAEL JOHANSSON 2007-11-21        #3655
Bära eller brista filosofin får en alltmer tydligt bild. Man anser att enda utvägen att kombinera fortsatt global tillväxt med minskande utsläpp av växthusgaser är att avskilja koldioxiden från de kvarvarande fossila råvarorna och lagra den i hålrum i jordskorpan. Hoppas att det kommer att fungera. Men man kan undra vad framtidens generationer kommer att säga. "På den tiden så förbrukade man alla fossila råvaror och all uran som fanns i jordskorpan och stoppade tillbaka avfallet i form av koldioxidbomber och radioaktiva bomber som vi nu får leva med för all framtid. Men de förstod inte bättre på den tiden." Läs om ett nystartat EU-projekt som leds av norska SINTEF (EU-Norge) Läs om ett nystartat EU-projekt som leds av norska SINTEF (GreenCarCongress) Läs om en motsvarande nystartad kinesisk-brittisk studie (GreenCarCongress)

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-30        #5256
Forskaren Anders Hansson har i en ny avhandling pekat på brister i argumenten för koldioxidavskiljning och lagring. Han sätter ord på mina egna misstankar om att detta är en ödesmättad bära eller brista teknologi. Läs gärna hans slutsatser på länken nedan. Nä, lägg pengarna på en snabb utbyggnad av solkraften istället. Det är en teknik som vi vet kommer att fungera. Dessutom så kommer den att fungera i flera hundra(tusen) år efter att kolet tagit slut.

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=22805

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-06        #5298
112 miljöorganisationer världen över sågar CCS för kolkraft Det ligger något av sanning i deras argument. Läs mer på Miljörapporten. Stackars Josefsson som har åkt världen runt för att få alla att tro på CCS när det nu kanske inte håller i verkligheten. Ibland känns det som att det är på nätet som de stora frågorna löses. Inte i lyxiga styrelserum där rika bossar med föråldrat tänkande sitter och försöker bli ännu rikare. Tänker bl.a. på de duktiga skribenterna på The Oil Drum som gör bättre prognoser och utredningar än världens alla stora institutioner och företag.

http://www.miljorapporten.se/article.jsp?article=22821

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-31        #5685
CCS ser ut att bli ett fiasko i USA Omkring 40 procent av världens elektricitet produceras med kol. Förespråkarna för kolkraft anser att det är ett bra framtida sätt att producera el på därför att man nu utvecklar teknik för att avskilja och lagra koldioxiden djupt nere i jordskorpan. Men utvecklingen av den tekniken har nu nästan avstannat i USA ... Fortsätter vi med kolkraft och CCS-tekniken aldrig kommer till skott eller om det tar 40-60 år innan merparten av världens kolkraft använder den, då tror jag att växthuseffekten gör att våra barn och barnbarn kommer att kunna steka ägg direkt på gatan. Att föräldrarna inte kan lämna barnvagnarna ute i solen därför att bebisarna riskerar att koagulera i hettan.

http://www.nytimes.com/2008/05/30/business/30coal.html?_r=3&ref=todayspaper

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-07        #5766
Vad händer med syrets omsättning i naturens kretslopp vid storskalig CCS? Är det någon som vet hur ekosystemet påverkas om vi börjar begrava enorma mängder syre i jordskorpan i samband med CCS? Varje koldioxidmolekyl innehåller ju två syreatomer. Handlar det om så små mängder att det inte har någon betydelse? Om man räknar på den mängd fossilt kol som kommer att ha förbrännts fram till seklets slut så kan man väl ochså räkna ut hur mycket koldioxid som bör stoppas tillbaka i jordskorpan för att återställa atmosfären. Man bör alltså kunna räkna ut hur mycket syre som för all framtid blir begravd tillsammans med denna koldioxid. Är det någon som kan mer om detta? Jag har en olustig känsla av att det är knasiga och inkompetenta människor som styr utvecklingen.

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-19        #5916
Miljörapporten har en bra artikel om CCS under rubriken: Tiden rinner ut för koldioxidlagrarna

MATTIAS CARLSSON 2008-07-22        #6405
En parlamentarisk utredning i Storbrittanien föreslår i en ny rapport att all nyetablering av kolkraft i landet bör förbjudas tills CCS-teknik som kan minska CO2-utsläppen med minst 90% finns tillgänglig. The Royal Society har ett något modestare förslag som innebär att de nya kolkraftverk som byggs bara får tillstånd att verka fram till 2020, därefter måste de ha CCS-teknik installerad för att få fortsätta. Detta är en av de hetaste miljöpolitiska frågorna i Storbrittanien just nu, eftersom flera stora nyetableringar av kolkraftverk är planerade. Bland annat ligger EON i startgroparna för att bygga ett nytt verk i Kingsnorth, Kent. Ett klimatläger - liknande det som anordnades vid Heathrow i fjol - med minst 2,000 aktivister på plats arrangeras vid Kingsnorth 3-11 augusti, för att protestera mot EONs planer.

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/22/carbonemissions.carboncap

MARTIN ANDERSSON 2008-07-22        #6406
Mikael: Luft består av 78% kväve, 21% syre och 1% övriga gaser främst argon. Koldioxidens halt är 0,04%. Med andra ord bör den mängd syre som begravs vara försumbar.

MIKAEL JOHANSSON 2008-07-23        #6412
Martin, du har nog helt rätt i det. Men min känsla av att något är på tok försvinner ändå inte.

ROBERT ENGLISH 2009-03-12        #9812
Siemens har tagit fram en metod att tvätta ur koldioxiden effektivare. "Existing carbon-capture methods reduce a plants efficiency by about 11 percent. The new process, developed by Siemens, could reduce this efficiency loss to just 9.2 percent. This may not seem like much of an improvement, "but in a power plant, thats a huge benefit," says Tobias Jockenhoevel, head of the project at Siemens, in Erlangen, Germany. Capturing CO2 will always consume a certain amount of energy, says Jockenhoevel, so the aim is to find ways to keep these losses to a minimum. In theory, 99.9 percent of the CO2 emitted from a power plant could be removed using the process, but Jockenhoevel says that 90 percent is the economic optimum in terms of infrastructure costs and how much energy is required: "The last 10 percent costs too much." In August, the Siemens process will be put to the test at a pilot facility built by Siemens and the energy company E.ON: the Staudinger coal-fired plant, near Frankfurt."

http://www.technologyreview.com/energy/22259/?nlid=1840&a=f

KENNETH GYLLENSTING 2009-03-13        #9819
Jag tror inte alls på den här tekniken. Det är bara en förevändning för att fortsätta med business as usual och hänvisa till en framtida lösning. Som det står i ovanstående så räknar man med att effektiviteten hos ett kraftverk med CCS reduceras med 8-12 procentenheter. Det innebär att för att producera lika mycket elektricitet som tidigare behöver ännu mer kol eldas (20-40% mer), som behöver renas osv...

ANTON STEEN 2009-03-30        #10048
Jag var på ett seminarium i förra veckan tillsammans med Johan Rockström, chef för Stockholm Recilience Center där vi bla. diskuterade storskaliga tekniska lösningar (geo engineering) för att lösa klimatfrågan. Rockström lyfte då fram CCS som den absolut viktigaste storskaliga tekniken. Dock inte för kolkraft utan för biokraftverk. Det enda sättet att storskaligt få bort koldioxid ur atmosfären, menade Rockström, är att få biomassa att binda koldioxid, göra användbar energi av biomassan och sedan avskilja koldioxidutsläppen med CCS-teknik. Han förklarade att dessa storskaliga tekniklösningar för ett par år sedan inte togs riktigt seriöst men att det inom forskarvärlden nu diskuteras ganska mycket om mer drastiska åtgärder såsom denna.

MATTIAS CARLSSON 2009-08-20        #11740
Svenska staten och Vattenfall har tillsammans med Europeiska komissionen, ett 20-tal stater och ett 100-tal (främst energi-)bolag startat The Global CCS Institute. Institutets syfte är att samordna forskning och utveckling av CCS, men jag kan även tänka mig att det blir en lobbyingkraft att räkna med i klimatförhandlingarna. En av ambitionerna är att se till att G8-ländernas mål om 20 storskaliga demonstrationsanläggningar till 2020 uppnås. Australien - som ju är en av världens största användare och exportörer av kol - har initierat institutet och redan bidragit med 100 miljoner AUD (~600 miljoner kronor). Institutets förste VD är britten Nick Otter som tidigare jobbat med energi- och miljöfrågor för Europeiska kommissionen.

http://www.globalccsinstitute.com/downloads/Overview/Global_CCS_Institute_O

MATTIAS CARLSSON 2009-12-10        #13286
EU pumpar in 1 miljard Euro i 6 olika CCS-utvecklingsprojekt. Dessutom lägger man drygt en halv miljard Euro på utveckling av vindkraft till havs och sammankoppling av olika elnät för att underlätta utvecklingen av elproduktion till havs.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=

MATTIAS CARLSSON 2010-05-13        #14764
Den amerikanska senaten har nu fått ett förslag på en ny energi- och klimatlag (benämnd Kerry-Lieberman) att ta ställning till. Inte helt oväntat så föreslås stora satsningar på CCS, i storleksordningen 2 miljarder dollar per år.

Robert Bryce vid Manhattan Institute kritiserar förslaget i en krönika i NY Times:

That’s a lot of money for a technology whose adoption faces three potentially insurmountable hurdles: it greatly reduces the output of power plants; pipeline capacity to move the newly captured carbon dioxide is woefully insufficient; and the volume of waste material is staggering. Lawmakers should stop perpetuating the hope that the technology can help make huge cuts in the United States’ carbon dioxide emissions.

Let’s take the first problem. Capturing carbon dioxide from the flue gas of a coal-fired electric generation plant is an energy-intensive process. Analysts estimate that capturing the carbon dioxide cuts the output of a typical plant by as much as 28 percent.
...
Here’s the second problem. The Pacific Northwest National Laboratory has estimated that up to 23,000 miles of new pipeline will be needed to carry the captured carbon dioxide to the still-undesignated underground sequestration sites.
...
The third, and most vexing, problem has to do with scale. In 2009, carbon dioxide emissions in the United States totaled 5.4 billion tons. Let’s assume that policymakers want to use carbon capture to get rid of half of those emissions — say, 3 billion tons per year. That works out to about 8.2 million tons of carbon dioxide per day, which would have to be collected and compressed to about 1,000 pounds per square inch (that compressed volume of carbon dioxide would be roughly equivalent to the volume of daily global oil production).
...
For some, carbon capture and sequestration will remain the Holy Grail of carbon-reduction strategies. But before Congress throws yet more money at the procedure, lawmakers need to take a closer look at the issues that hamstring nearly every new energy-related technology: cost and scale.

MATTIAS CARLSSON 2010-08-19        #15509
Vattenfall sätter igång en försöksverksamhet med att genom algodling rena skorstensrök från koldioxid. Tydligen har en amerikansk studie tidigare visat att uppemot 85% koldioxiden kan rensas från röken på detta vis. Den resulterande biomassan kan sedan exempelvis rötas till biogas.

Det här har diskuterats flitigt på Fogelqvists blogg. Se framförallt kommentarerna efter blogginlägget.

Logga in för att svara


Produkter

Energimätare (3)
Solfångarsystem (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Standby-stoppare (1)
El (3)
Vindandelar (2)
Småskalig vindkraft (34)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Energikonsulter (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Solceller (2)
Belysning (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2760 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik