Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan   

IPCC ifrågasätts

ROBERT ENGLISH 2007-12-04        #3859

Det finns nu enligt Nyteknik en organisation som ifrågasätter klimathotet. Verkar vara en neokonservativ think tank om man tittar på vilka som sitter i den. Det blir ofta väldigt polariserat i denna debatt men som jag ser det: better safe than sorry! Och miljöförstörelse är ju inget nytt fenomen utan den fortgår oavsett vad IPCC eller SPPI säger!

http://scienceandpublicpolicy.org/MAGNUS BILLBERGER 2007-12-04        #3860
Jag skummade just igenom "35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore’s movie" vilket var ganska intressant läsning. Man kan nog ge SPPI rätt i mycket av den sakliga kritiken, Al Gore är onekligen ganska vårdslös med hur han uttrycker sig i filmen. Men jag tycker mej också skönja en tjock dimma av ilska mellan raderna. Även om SPPI har rätt i sak anser jag att man snarast gör bort sig. De allra flesta naturvetenskapliga faktafilmer och dokumentärer jag har sett innehåller mängder med sakfel utan att huvudbuskapet för den skull kan förkastas. Så även med Al Gores film som belyser en rad klimatrelaterade aspekter i enlighet med vetenskaplig konsensus. Att han sedan överdriver eller selektiv plockar fram de mer dramatiska förutsägelserna må vara förlåtet. Mer intressant läsning fann jag i "Why the IPCC should be disbanded". Kritiken mot IPCC är spekulativ och visar på bristande insikt i hur IPCC rimligtvis måste arbeta med sina rapporter. Samtidigt uppfattar jag det som positivt om IPCC får utstå saklig och kraftfullt framförd kritik.

OSCAR ERLANDSSON 2007-12-04        #3862
Om man talar sanning kan man vara säker på att för eller senare bli avslöjad. -Oscar Wilde

ROBERT ENGLISH 2008-07-02        #6124
NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) ifrågasätter IPCC slutsatser (se länk till pdf-fil) i "Nature, Not Human Activity, Rules the Climate". Om den svenske deltagaren i panelen, Fred Goldberg, skriver Arbetaren: Han tituleras polarforskare trots att han inte sysslat med forskning och han backas upp av Wibjörn Karlén, professor emeritus i naturgeografi. Båda anser att förändringarna i det globala klimatet är helt naturliga och ser ett samband mellan variationer i solens strålning och klimatet, men inte med människans koldioxidutsläpp. Susanna Baltscheffsky har under många år varit miljöjournalist på Svenska Dagbladet. Hon menar att klimatförnekarna också märks på andra sätt. Så fort hon eller någon annan skriver om klimatfrågan kommer det in en hel del upprörda reaktioner. – Vi behöver inte ens nämna växthuseffekten eller koldioxidutsläppen. Det är samma typ av argument som återkommer vilket gör att jag undrar om de är ett och samma gäng. Det är väldigt systematiskt och oftast med en arrogant översittarton. De är väldigt snabba på att hugga på det man skrivit. Men när man går in på de hemsidor som de uppmanar mig att titta på, saknas referenser. Den som kritiserar borde själv ha en hypotes som går att testa med vetenskapliga metoder. Fred Goldberg har hört av sig till Susanna Baltscheffsky och utgett sig för att tillhöra KTH:s klimatgrupp och erbjudit sig att faktagranska hennes klimatartiklar innan de publiceras i Svenska Dagbladet. – Jag ringde studierektorn på KTH och frågade vad klimatgruppen var. Det visade sig att det inte finns någon officiell sådan. Jag tycker att det är att utge sig för att ha en auktoritet man inte besitter och att rida på KTH:s goda namn, säger Susanna Baltscheffsky.

http://www.sepp.org/publications/NIPCC-Feb%2020.pdf

MAGNUS BILLBERGER 2008-08-08        #6692
Med anledning av Roberts inlägg ovan ställer jag frågan: Håller klimatdebatten på att urarta eller vad är det som håller på att hända? Låt oss ta en liten titt i backspegeln. Det är nu snart 2 år sedan som bollen verkligen kom i rullning. Först Stern-rapporten och Al-Gore-filmen och därefter kom den ena offentliga utredningen efter den andra. Klimatfrågan var visserligen inte ny, forskarvärlden har försökt beslysa problemen i decennier. Det som hände ungefär i oktober 2006 var dock att den allmäna mediarapporteringen svängde kraftig från övervägande ifrågasättande artiklar till en konsensus att vi faktiskt har ett riktigt stort problem att befatta oss med. Det som jag tycker mej skönja nu, särskilt i olika insändare och debattinlägg, är att diskussioner blir mer och mer onyanserad. Jag uppfattar två läger som båda ställer till med en massa oreda och frågan är vem som gör mest skada, förnekarna eller miljöradikalerna. Till förnekarna räknar jag dem som urskiljningslöst ifrågasätter allt som har att göra med eventuell mänsklig klimatpåverkan. Jag stör mej dock minst lika mycket på miljöradikalerna som lika urskiljningslöst som förnekarna höjer sina röster och och sin sida reducerar problematiken till CO2, klimat och att snarast sluta använda fossila bränslen. Min uppfattning är att debatten spetsats till såtillvida att vissa sakliga argument inte längre går att föra eftersom man då blir beskylld för att representera endera av ytterlighetslägren. Jag efterfrågar ett mer sakligt förhållningssätt till den tillgängliga information i enlighet med de principer som används i IPCC-rapporterna. I rapporterna har man gjort bedömningar av säkerheten och kvaliteten hos olika beskrivna observationer och samband. Exempelvis så kan man anse det väl belagt att växthusgaser har betydelse för klimatet och att en förändring av atmosfärens innehåll av växthusgaser leder till att klimatet förändras. Det är också väl belagt att klimatet trendmässigt har förändrats och att det tycks vara på väg utanför det intevall som klimatet befunnit sig inom under 100-tals år tillbaka i tiden. Det finns ytterligare en rad klimatpåverkande faktorer som beskrivs i IPCC-rapporterna varav det om vissa råder ganska stora osäkerheter om hur stor betydelse de har för klimatet. Därmed måste man också acceptera en större osäkerhet om hur starkt sambandet är mellan de observerade ökningarna av växthusgaserna och observerade förändringar av klimatet. Därmed blir också förutsägelserna om framtida klimat behäftade med stora osäkerheter. Klimatmodellerna bygger på antaganden varav vissa vid närmare granskning är ganska svagt underbyggda och i vissa fall uppenbart felaktiga. Vi kan därför inte specifikt förhålla oss till de scenarier som följer av klimatmodellerna utan vi bör vara öppna för att det kan bli både "värre" och "lindrigare". Ett sådant förhållningssätt är full möjligt och avsevärt mer rationellt än som man i vissa fall gjort med att planera för en viss prognostiserade högsta vattennivå eller vad det nu må vara. Ett exempel på en mer rationell hantering är att identifiera sådana platser som är såbara för höga vattennivåer (som det dessutom finns skäl att göra något även under nu rådande klimat), att sedan titta på hur denna sårbarhet skulle kunna förändras och kanske använda den ytterligare informationen för hjälp i prioriteringen. Det blev ganska långt det där... hoppas någon orkar läsa. Kontentan är iallafall att jag efterlyser att vi i klimatdebatten blir bättre på att urskilja vilka företeelser och samband som vi är mer säkra respektive mindre säkra på och att vi föhåller oss därefter.

ROBERT ENGLISH 2008-08-09        #6711
Jag förstår dig precis, men det är svårt att seriöst diskutera frågan, man blir ofta direkt indelad i ett fack (i mitt fall miljötaliban) och hela miljörörelsen stämplas som orealistisk och onyanserad. Det går alltid att hitta extremister i båda lägren. Jag har närmast att tampas med svärfar som minsann har läst att både den ena och den andra forskaren har sagt ditten och datten och därför spelar det föga roll vad vi gör, vi går mot harmageddon. På arbetet undviker jag ämnet och försöker endast föregå med gott exempel och kommenterar inte t ex kollegors bilval (varför valde du inte en mindre motor, bilmodell?).

FRANK NILSSON 2008-08-10        #6719
Mer bränsle på brasan! Globalresearch kan väl knappast anklagas för att vara neokonsevativ?

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9763

ROBERT ENGLISH 2008-08-10        #6720
Nej knappast neokonservativ, snarare en organisation som ifrågasätter allt, lite mer åt konspirationsteoretikerhållet. Nå om det nu är som skribenten säger så är det givetvis så att hela IPCC är betalda av någon som tjänar på att vi oroar oss över CO2-utsläpp. Tycker det är tråkigt att miljödebatten blivit så totalt inriktad på klimatproblematiken men det beror antagligen på de konsekvenser som blir följden om IPCC skulle ha rätt. Om de har fel så har vi varit varsamma med jordens resurser. Det är konstigt att det är mer än 40 år sedan "Silent spring" skrevs och fortfarande finns det individer som tar våra livsbetingelser som av Gud givna och oföränderliga. Jag blir så trött...

FRANK NILSSON 2008-08-10        #6722
Kan du uttrycka dig tydligare?

ROBERT ENGLISH 2008-08-11        #6724
Det finns en stor del av befolkningen som vill leva som om vi har oändliga resurser, och om de är ändliga så är det någon annans problem. Att behöva betala för miljöförstörande konsumtion (bensinpris, flygresor etc) är ett hot mot deras livsstil. Det intressanta är att det ofta är välbetalda och har njutit frukterna av Sveriges utveckling från agrarland till industrination.

FRANK NILSSON 2008-08-11        #6725
Ja, visst är det så. Jag håller med dig om att det är tråkigt att miljödebatten bara inriktas på klimatfrågan. Resursslöseriet och giftspridnigen kan man ena sig mot, utan denna debatt.

MAGNUS BILLBERGER 2008-08-27        #6936
Med anledning av flödet av insändare till lokaltidningen har jag skickat in följande text, vor intressant att få lite ecoprofile-synpunkter: IPCC släppte 2007 sin 4:e rapport, en rapport som väger in den ansenliga mängd forskning som tillkommit sedan den 3:e rapporten. Strikt vetenskapligt kan man nu som då hävda att vi saknar vattentäta bevis för att det skett en klimatförändring och att människan i så fall är upphov till detta. Samtidigt finns det en överväldigande mängd klimatmätningar som uppvisar avvikelser för de senaste decennierna som är större än vad man kunnat hitta åtminstone 1000 år tillbaka i tiden. Det är också ställt utom rimligt tvivel att människan haft stor påverkan på en mängd klimatpåverkande faktorer. Det stämmer att vi inte kan veta hur det faktiskt ligger till, men i sammanhanget måste vi i så fall också vända på frågeställningen. Finns det bevis för att det INTE skett någon klimatförändring? Finns det bevis för att människan INTE är upphov till en eventuell klimatförändring? Vid en jämförelse inser man att det finns ett avsevärt svagare indicier på att dessa INTE skulle gälla än för att vi har mänskligt skapade klimatförändringar. Allt ifrån den enskilde upp till stora internationella sammanslutningar som FN fattas väldigt många viktiga beslut på bevisunderlag betydligt svagare än de vi har för klimatförändringar och mänsklig påverkan av desamma. Varför ska just klimatfrågan har en särställning med extraordinärt höga beviskrav innan man är beredd att vidta åtgärder? Är det för att åtgärderna hotar välfärd och bekvämlighet?

JOHAN ERLANDSSON 2008-08-27        #6939
Det är redan inskickat? Hade kanske varit bra att ha med en slutkläm med att det ändå är förhållandevis billigt att vidta åtgärder. Nu blir slutklämmen rätt negativ, som att vi får dåliga liv om vi vidtar åtgärder. Fast din text är väl iofs säkert avvägd gentemot den tidigare insändarströmmen.

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-16        #7169
Insändaren kom med förutom det sista stycket. Det blev också en fortsättning. Svaret jag fick av KGF var följande: "I sin insändare bekräftar MKB att fakta saknas om att mänsklig aktivitet skulle vara orsaken till klimatförändring men i sin klimatreligiösa övertygelse vill MKB i ren desperation att mänskligheten ska bevisa sin oskuld. Trots en massiv forskning kan tusentals forskare inte prestera ett enda hållbart bevis att mänsklig aktivitet skulle kunna vara orsaken till en klimatförändring. Bättre bevis på att människan är oskyldig kan knappast finnas dessutom behöver ingen bevisa sin oskuld." Vilket jag i min tur besvarade såhär: "KGF tolkar in "klimatreligös övertygelse" och "desperation" i en insändare där jag försöker belysa grundläggande vetenskapliga principer. Inom forskningen är det brukligt att man formulerar hypoteser (påståenden) som exempelvis "människan är upphov till klimatföändringar" och gärna samtidigt en mothypotes "människan är inte upphov till klimatförändringar". Sedan testar man hypoteserna med förhoppningen att kunna bekräfta eller förkasta dessa. Ofta når man dock inte så långt, utan man måste nöja sej "ett starkt stöd för hypotesen" eller "hypotesen kan inte förkastas". Ovanstående exempel om klimatfrågan är en hypotes till vilken vi saknar bra testmetoder. Vi tvingas därför nöja oss med en viss osäkerhet i resultaten. Forskarna har alltså inte tillräckligt för att bekräfta hypotesen, men man har funnit ett starkt stöd för den. Samtdigt konstaterar man ett avsevärt svagare stöd för mothypotesen. Jag vill avsluta med ett litet belysande exempel: Vare sig KGF eller någon annan kan bevisa att MKB vid bilkörning överträtt hastighetsgränserna. Enligt KGF:s logik är det därmed bevisat att MKB är oskyldig till hastihetsöverträdelser." I ovan återgivna diskussion har jag haft ambitionen att vara saklig och vetenskapligt korrekt, rätta mej gärna om ni tycker annorlunda. Jag har flera gånger tidigare lyft frågan att jag anser klimatdebatten har alltför mycket av "fundamentalistiska" inslag. Både bland dem som stöder liksom hos dem som ifrågasätter IPCC:s ståndpunkt förkommer grova överdrifter, svagt underbyggda fakta och ofta rent nonsens.

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-16        #7170
Att vedertagna sanningar ifrågasätts är i sig sunt och bidrar till att föra vetenskapen framåt. Så även ifrågasättandet av IPCC. Som följd av mitt föregående inlägg vill jag här initiera en serie där vi tittar närmare på de IPCC-ifrågasättande argument som anförs. Här är en artikel som jag sett har åberopats i olika sammanhang det senaste året: Förra våren fick Ernst-Georg Beck en artikel publicerad som fullständigt skulle kunna förändra vår syn på CO2 och klimatpåverkan. Beck åberopar 180 års mätningar av CO2 i atmosfären och hävdar att hans analys pekar på att CO2-halten vid flera tillfällen under denna tid varit över 400 ppm. Länken går till Becks hemsida och därifrån kan man ladda ner artikeln samt en korrespondens som skett i anslutning till denna.

http://www.biokurs.de/treibhaus/180CO2_supp.htm

ROBERT ENGLISH 2008-09-16        #7171
Hann bara snabbt kolla på några presentationer. Han säger att bla Arrhenius och Keeling använder falska data, vad vet du om det?

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-16        #7172
Robert, Beck menar att exakta mätningar av CO2 har gjorts 180 år bakåt i tiden. Jag ser inga skäl att ifrågasätta att dessa mätningarna är korrekta. Därefter blir jag dock tveksam. Om han även i fortsättningen har rätt så är hans kritik mot Arrhenius och Kelling motiverad. Men är Beck verkligen trovärdig i sin diskussion och sina slutsatser? Beck anser att de mätningar han sammanställt är representativa för hela atmosfären och vilket han dock inte lyckas motivera på något tillfredsställande sätt. En annan besvärande omständighet är att de variationer i CO2-halt som Beck menar förekommit förutsätter variationer från år till år i kolflöden som i vissa fall är större än än den totala globala brutto-fotosyntesen. Titta på "comments" och "authors reply".

ROBERT ENGLISH 2008-09-16        #7173
Läst och förstått en del och Beck verkar inte problematisera de otroligt höga halterna. Visserligen är vi idag inte säkra på till vilken grad människan bidrar till förhöjda CO2-halter men det förefaller vara högst troligt att vi har viss påverkan. Denna rapport kommer att välkomnas av alla skeptiker till människans påverkan på CO2 och risken finns att det används som ett argument för att göra ingenting, eftersom det ändå är predestinerat att CO2-halterna varierar. Om det används för att utvärdera de metoder som förslås minska halterna av CO2 är det välkommet men jag fruktar det värsta...

ANTON STEEN 2008-09-16        #7174
Är han verkligen trovärdig? Han visar ju att halten CO2 har varit 450 ppm för bara 200 år sedan. Detta går ju emot all etablerad klimatforskning! Etablerad forskning säger ju att halten inte har varit över 300 ppm åtminstone dem senaste 400 000 åren. 450 ppm vet man väl inte om det ens har förekommit. Likaså hans grafer om naturkatastrofer går helt i motsatt håll jämfört med etablerad vetenskap. Jag tycker det verkar som en stor skojare! Magnus, jag tycker också att du var lite väl försiktig i dina inlägg i lokaltidningen. Jag känner en oro över att "skeptiker" får grepp om debatten ofta baserat på missledande och ofärdig data. Det leder endast till tvekan och stagnation i en tid då vi måste samla alla krafter som vi bara kan. Min inställning är att istället, på ett vänligt men bestämt sätt, bemöta skeptikernas trevande argument med väl etablerad data och forskning vilket inom detta område inte är en bristvara idag. Det finns alltid några enstaka forskare att dra fram ur garderoben för att åberopa vissa specifika poänger. Det är däremot utom tvivel vartåt det hela bär. Det finns otroligt mycket bra och etablerad forskning för att bemöta alla "skeptikernas" trevande argument.

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-16        #7175
Anton, hur man väljer att formulera sig på en insändarsida tycker jag mycket beror på vad man vill uppnå. Min motpart KGF i ovan delvis återgivna diskussion hade uppenbart en bestämd uppfattning och valde en ganska agressiv ton. Jag har mycket svårt att tänka mej att skärpa och bestämdhet skulle ha någon som helst effekt på KGF. Vid det alternativet förväntar jag mej snarare att KGF fortsätter att sprida sin uppfattning med oförminskad frenesi. Min målsättning med mina bidrag är att göra övriga läsare uppmärksamma på bristerna i KGF:s argumentation samtidigt som jag undviker att "kasta upp nya bollar för KGF att slå på". Vad gäller Beck så uppfattar jag inte honom som särskilt trovärdig. Hans slutsatser om höga atmosfäriska CO2-koncentrationer före 1950 betraktar jag som rent nonsens. Vidare om man ägnar tidskriften som publicerade artikel en smula uppmärksamhet så finner man att "Energy & Environment" inte direkt hör till de välrenommerade tidskrifterna. Ett viss vetenskplig värde ser jag dock i Becks rapport dels i vissa ifrågasättanden av hur man bestämt historiska CO2-data och dels i ganska intressanta korrelationer mellan CO2-data och klimat. Jag skickar med en länk till ytterligare en "klimatkritiker" som jag ska försöka hinna läsa senare idag. Jaworowski tyckas vara lite bundis med Beck, men har till skillnad från Beck blivit publicerad i mer respektabla vetenskapliga tidskrifter.

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-11/pdf/38_711_sc

ANTON STEEN 2008-09-16        #7176
Jag förstår dina formuleringar gentemot KGF. Han gick nog inte att vinna. Det var snarare tonen, eller hur konversationen uppfattas, gentemot dem övriga läsarna som jag var mer orolig över. Å andra sidan inser nog dem mogna läsarna att den som har bristande argument är den som först tar till ilska och en aggressiv ton. Redan rubriken i det dokument du länkar till verkar intressant. "CO2: The Greatest Scientific Scandal of Our Time". Skall läsa på..

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-17        #7196
Nu har jag läst Jaworowski - till att börja med ska sägas att han är av en helt annan kaliber än Beck. Jaworowski bygger visserligen en del av sitt resonemang på just Beck och jag är beredd att avfärda den delen som beklagligt nonsens. Jaworowski går dock igenom en rad argument som är betydligt svårare att avfärda och kanske även lite svårare att kontrollera. Jaworowski hänger upp en del av sitt resonemang på Henrik Svensmarkts forskning och där återkommer en pusselbit i klimatdebatten där jag fortfarande känner att det finns mycket kvar att utreda. Här en paneldebatt på BBC.

http://www.bbc.co.uk/mediaselector/check/player/nol/newsid_6360000/newsid_6

ANTON STEEN 2008-09-17        #7197
Jag har nu också just läst Jaworowski. Jag håller med dig om att mycket av det han skriver verkar hålla en hög vetenskaplig standard. Jag har dock mycket svårt att bemöta dem flesta av hans argument. Hans främsta kritik verkar handla om "ice core" data och han hävdar att dessa är grovt missvisande. Vad jag har svårt att köpa är att om denna data är så fruktansvärt missvisande som han hävdar, hur kan IPCC ha missat detta? Det känns konstigt. Sedan är det ett antal punkter som han nämner som redan har förklarats många gånger och som är, vad jag vet, etablerad klimatforskning. Bland annat att temperaturhöjningen tidigare har kommit före koldioxidhöjningen. Han har för övrigt inga direkta diskussioner om "feedbacks" som är en central del inom klimatforskning. Han tar inte heller, till stor del, upp jordens rotation runt solen och dess ändrade bana under dem senaste 10 000 åren vilket har haft en avgörande påverkan på klimatet. Jag får bara ett intryck att hans kritik är så brutal att det känns fullständigt osannolikt att IPCC skulle ha gjort dessa misstag.

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-19        #7229
Tyvärr har jag inte lika höga tankar om IPCC som du Anton. Jag hade ett litet finger med i spelet med ett ifrågasättande som gäller peak oils betydelse för de utsläppsscenarier som klimatmodellerna förlitar sig på. IPCC har hittills inte ens kommenterat detta trots att det är väldigt uppenbart i scientific basis 4AR att ekvationen inte går ihop.

ANTON STEEN 2008-09-20        #7238
Jag har mailat artikeln till Will Steffen som jag hänvisade till ovan. Är intresserad av vad han har att säga om kritiken.

ANTON STEEN 2008-09-20        #7240
Jag fick ett snabbt svar från Will. Här är det i sin helhet: "Dear Anton, Thanks for your message and your query. The paper you attached is a political tirade and not a scientific paper. There are many assertions in the paper that are virtually impossible to follow as they are not backed up by data or logical argument. I can highly recommend you get a book called "Twisted" by Ian Enting of the University of Melbourne. This is an excellent analysis of the arguments of the sceptics, and I would encourage you to get this book in read it. In terms of ice cores, the French group at Grenoble are the world experts, and their many papers are authoritative. Possibly the best person to google is Dominique Raynaud. Good luck! With best wishes, Will Steffen"

ANTON STEEN 2008-09-22        #7258
Jag hittade en bra recension av "Twisted" som Will Steffen refererar till här ovan, se sid 16 i länken. I samma publikation, artikeln innan, ges också bra underlag till att bemöta argument om att den globala medeltemperaturen har sjunkit dem sista 10 åren, vilket den alltså inte har gjort.

http://www.amos.org.au/documents/item/82

MAGNUS BILLBERGER 2008-09-26        #7323
Jag vet inte om vi tidigare uppmärksammat ICSC - International Climate Science Coalition. JAg har ett par gånger landat på deras hemsida, men fick idag anledning att titta lite närmare. Deras "Mission statement" lyder: ICSC is an international association of scientists, economists and energy and policy experts working to promote better public understanding of climate change science and policy worldwide. ICSC is committed to providing a highly credible alternative to the UNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) thereby fostering a more rational, open discussion about climate issues.

http://www.climatescienceinternational.org/

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-18        #8032
Ingenjören Lars Bern tar sig friheten att förkasta klimatforskarnas slutsatser och lanserar sin egen förklaring till de pågående temperaturhöjningarna: Orsaken kan vara befolkningsexplosionen och vårt allt mer urbaniserade samhälle, som med skogsskövling, storskalig energianvändning och utbyggnad av mörka värmeabsorberande ytor, såsom åkrar, vägar, hustak och liknande, värmer upp markytan. Denna uppvärmning gör att luftskiktet närmast marken blir varmare än under tidigare perioder. Alla har vi upplevt hur termometern i Stockholm för det mesta visar några grader högre än den på landet. "Kan vara", jo jag tackar jag, nu snackar vi argument väl underbyggda av forskning! ;-) Han väljer ut förändrat albedo som den enda förklaringsfaktorn. Vad är det det heter nu igen, vilken typ av falska miljöargument är det när man snävar in sina förklaringsfaktorer?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2056985.svd

FRANK NILSSON 2008-11-18        #8034
Kan du argumentera emot att t.ex. skogsskövling bidrar till uppvärmingen?

KENNETH GYLLENSTING 2008-11-18        #8035
Här är en länk som slaktar argument från uppvärmningsskeptikerna.

http://www.skepticalscience.com/argument.php

FRANK NILSSON 2008-11-18        #8039
Det finns också massor med länkar som för fram argument som slaktar uppvärmningskramarnas argument, har du inte upptäckt det?

KENNETH GYLLENSTING 2008-11-18        #8040
Länka gärna till en vetenskapligt underbyggd sådan så ska jag titta. Själv arbetar jag mest med anpassning till ett förändrat klimat och i det perspektivet är den bakomliggande orsaken (koldioxid, albedo, solstrålning osv) inte det enda intressanta. När det gäller din kommentar tidigare om argument mot att skogsskövlingen bidrar, så finns det ingen anledning för Johan att argumentera mot det. Han skriver inte att den inte bidrar, bara att det sannolikt inte är hela förklaringen (som Lars Bern påstår). Naturligtvis är det troligt att olika faktorer samverkar.

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-18        #8041
Tack för det Kenneth, det var det jag skulle ha svarat ja.

FRANK NILSSON 2008-11-18        #8045
Jag har redan tidigare gett en länk med rätt många referenser ovan. Bern skrev enligt Johan "kan vara" och Johan gjorde sig lustig över det. Berns "kan vara" åsyftade bara uppvärmningen närmast markytan, men Johan vill gärna läsa in något mer i det. När jag läser Berns artikel, tycker jag att hans kritik i huvudsak är en kritik av de vetenskapliga metoder som växthusgashypotesen stöder sig på. Tänk så olika vi kan läsa!

ROBERT VESTIN 2008-11-18        #8046

Ang. Lars Berns inlägg i SvD. Om teorin om mänsklig klimatpåverkan p.g.a. CO2 utsläpp är sann eller inte kan man knappast få veta genom att räkna hur många websidor som stödjer den ena eller andra åsikten. Det finns ju olika domäner inom vilka debatten förs, och jag anser att Lars Berns inlägg är politisk och därför bara visar att han personligen inte tror på CO2-teorin. Han för ju dessutom bitvis ett rent konspiratoriskt resonemang: "Politikernas vetenskapliga rådgivare har målat in sig i ett hörn och vågar inte längre avslöja sanningen". Så kan man ju skriva, och sen får väl var och en själva bedömma om den gode Lars är en obekväm sanningssägare eller möjligen har dåligt med sakargument. Lyssna gärna på: http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1375048 Sverker Sörlin, professor i Miljöhistoria, diskuterar klimatforskningen ur ett historisk perspektiv i vetenskapsradion. Han menar att sambandet mellan uppvärmning och fossilförbränning har funnits som hypotes sedan slutet på 50-talet och sedan slutet på 70-talet råder ,inom forskarvärlden, i stort sett koncensus om klimatförändring baserad på mänslig påverkan. Den här teorin är så pass etablerad att det kommer att ta i storleksordningen 30 till 40 år innan vetenskapssamhället eventuellt svänger till förmån för en annan teori. Sanningsfrågan måste bort, är det eller är det inte en global uppvärming, är den eller är den inte orsakad av CO2 utsläpp? Där måste forkningen interna debatt få ha sin gång menar Sverker. Vad som är intressant för forskare inom andra dicipliner och debattörer är HUR kraftmätningarna mellan olika vetenskapliga synsätt sker, hur kommer politiken in i bilden och vilka krafter utanför vetenskapen försöker påverka frågan.

FRANK NILSSON 2008-11-18        #8047
"jag anser att Lars Berns inlägg är politisk och därför bara visar att han personligen inte tror på CO2-teorin." Alla inlägg är ju politiska till sin funktion, så varför skulle inte Berns vara det? Att referera till koncensus leder inte framåt. Inom nutritionsvärlden refereras ofta till att det råder koncencus om kostråden. Likväl gör de oss feta... Där som här finns starka ekonomiska intressen bakom koncensus. Att gapa och svälja allt som kommer, ger dålig smak i munnen efter ett tag!

THEODOR ADOLFSSON 2008-11-18        #8053
Jag är själv medlem i Humanisterna och det känns inte särskilt bra när styrelseledamöter agerar tvärt emot föreningens syfte.

ROLAND ANDERSSON 2008-11-19        #8054
Berns kritik verkar i och för sig rimlig. Har själv hållit på lite grann med numerical analysis, bland annat väderprognoser, och kommit i kontakt med problematiken där. Jag tror klimatmodellerna är uppbyggda på ett liknande sätt, fast oändligt mer komplexa. Det är då naturligt att ifrågasätta modellerna och hur accurate dom är. Min personliga, dåligt underbyggda, åsikt är att sambanden är för komplexa för att det ska gå att skapa en modell. Ungefär som när ekonomer försöker förutspå aktiekurser med hjälp av matematiska modeller.

ROBERT ENGLISH 2008-11-19        #8055
Otroligt trött på resonemanget att det är en konspieration av forskare som driver växthuseffektens påverkan på klimatet. Jag ser det som otroligt större och starkare krafter som gynnas av "business as usual" (oljebolag, hela transportsektorn och alla de regeringar som inte behöver hantera en försvårande åtgärd i politiken, det är nog så krångligt redan med alla intressen). Berns liknelser med ekonomin är dålig då det finns modeller för t ex konjunktursvängningar men de rör mycket kortare tidsperioder än klimatförändringar. Att åtgärderna för att stävja klimatförändringar och miljöförstöring skulle vara ett hot mot de fattiga är också ett av Berns argument som enligt åtminstone SNF är helt felaktigt. Här använder han ett Lombergargument. Sedan försöker han framstå som en auktoritet på området genom att hänvisa till IVL och Ångpanneföreningen. Berns går industrins ärenden. Angående konsensus inom forskningen: In 2004, Naomi Oreskes performed a survey of all peer reviewed abstracts on the subject "global climate change" published between 1993 and 2003. She surveyed the ISI Web of Science database, looking only at peer reviewed, scientific articles. The survey failed to find a single paper that rejected the consensus position that global warming over the past 50 years is predominantly anthropogenic. 75% of the papers agreed with the consensus position while 25% made no comment either way (eg - focused on methods or paleoclimate analysis).

FRANK NILSSON 2008-11-19        #8056
Det finns naturligtvis kommersiella intressen på båda sidor, trodde du verkligen något annat? Angående konsensus, så brukar det vara så att forskningsanslagen framför allt går till forskning som ligger i linje med konsensus. Man har överhuvud taget mycket svårt att göra sig en karriär som forskare om man går emot konsensus. Om uppslutningen kring konsensus är mycket stark (vilken din kommentar visar) blir det naturligtvis extra svårt. Likväl kan man nu finna forskare och nätverk av forskare som går emot konsensus. Självklart finns imperialistiska intressen inblandade. Se t.ex. på skogsskövling och miljöödeläggelse i Afrika, Asien och Sydamerika, bl.a. för att ta fram nya bränslen. Varför sker inte denna skövling på samma sätt i västvärlden? I vems intresse sker detta och vem står för notan?

ROBERT ENGLISH 2008-11-19        #8058
De kommersiella intressena finns framförallt hos klimatförnekarna. Nätverken är ofta politiska och jag lägger föga vikt vid dem om det inte finns forskare inom disciplinen anslutna. Marknadsföringsstrateger, före detta chefer, inom industrin, militärer och journalister driver sina argument med politiska undertoner. Om du avser biobränslen med din andra kommentar så finns det en risk att en okontrollerad expansion kan leda till detta som du skriver. Därför måste vi agera politiskt för att det ska ske på ett hållbart sätt. Många utvecklingsländer får idag lägga en stor del av sina exportinkomster på att betala oljenotan och det är helt ogörligt att vi ska transportera allting som vi gör idag, det är definitivt ohållbart.

FREDRIK BERGMAN 2008-11-19        #8059
Robert Instämmer - man blir bara så trött på dessa "initiativ" av upplysningens fanbärare. De rättrådiga upplysta som insett hur det "egentligen" ligger till. Som ser igenom konspirationer, f´låt KONSPIRATIONEN, och tycker att alla andra antingen är emot dom, motarbetar dom, eller bara är lurade. Frank Din första fråga här ovan är inte svår att svara på: I "väst" har vi redan sedan länge starkt förändrat landskapet, t.ex. omvandlat det mesta av skogen som fanns i mellaneuropa till hårdgjorda ytor eller åker- och betesmark. Vädigt lite "natur" finns kvar att "skövla"/"ödelägga". Landbrist i förhållande till våra behov helt enkelt. Därför behövs mer produktiv mark i andra delar av världen. Och om du med "miljöödeläggelse" avser traditionella "miljöproblem" som luftföroreningar/smog, tungmetallutsläpp från industrier, m.m. så är svaret att vi har satt filter i skorstenarna och börjat rena processvatten. Situationen var ju densamma hos "oss" förr på det sätt som den idag är hos "dom". Dessa slutsatser leder sedan enligt mig obönhörligen till en slutsats som besvarar följdfrågorna också: Det ligger i "vårt" intresse. Och sker på "deras" bekostnad. Fast det vet du förstås redan. Antar att detta var en retorisk fråga?

FRANK NILSSON 2008-11-19        #8060
Nja, vi skulle ju kunna använda "våra egna" skogar för metanolproduktion i stället för produktion av papper, i stället för att skövla "deras" regnskogar, men det skulle naturligtvis gå emot en del starka ekonomiska intressen... Så kommer då ytterligare en följdfråga: Hur ställer du dig till din slutsats:"Det ligger i "vårt" intresse. Och sker på "deras" bekostnad."

FREDRIK BERGMAN 2008-11-19        #8061
Nja tillbaks: Om du med "väst" menar hela VÄST så finns det inte en chans i h-skotta att alla våra behov skulle täckas av "vår" produktiva mark (skog/åker) med nuvarande teknik/livsstil. Ja. Jag tänker t.ex. på sojaproduktionen. I resonemanget ovan tolkar jag det som att du helt plötsligt bara avser oss i Sverige? Ska jag verkligen behöva besvara din följdfråga?

FRANK NILSSON 2008-11-19        #8062
Kanske inte, men en del andra skulle säkert behöva det. Soja är skitmat, fullt av inflammationsdrivande omega6-fett och fytoöstrogener!

THEODOR ADOLFSSON 2008-11-19        #8067
Roland Andersson: Problemet är att vetenskapliga debatter inte förs i dagspressen. Det gör man om man inte har något att komma med i sakfrågan. Den kanske mest klargörande jämförelsen kan göras mellan "klimatförnekare" och kreationister, där man vill få det till att det finns en kontrovers som egentligen tystas ner av etablissemanget för att detta har satsat så mycket på den nuvarande ståndpunkten. Av denna likhet följer förstås inte att klimatförnekarna har fel, men nog är det ganska orimligt att tro på en sådan konspiration bland forskarna. Man får dessutom inte blanda ihop klimat med väder. Att förutsäga vädret en enskild dag om hundra år låter sig knappast göras. Klimatet är dock ett genomsnitt på vädret under många år, vilket är en helt annan sak att förutsäga. Korrelationen mellan vad folk tycker låter rimligt och vad som är korrekt är inom många områden väldigt svag. Enskilda människors rimlighetsbedömning är dessutom ofta vitt skilda vilket logiskt leder till att minst en bedömning måste vara felaktig.

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-19        #8069
Jag instämmer om det orimliga med en konspiration bland forskarna. I händelse av felaktigheter hos IPCC handlar det troligen ofta om att forskare inte har möjlighet att noga källgranska alla inparametrar ner till ursprungskällan. Felaktigheter riskerar därför cementeras till sanningar och kan bli svåra att rätta till. Ett tydligt exempel är med vilka uppgifter man matar klimatmodellerna. I IPCC 4AR refererar man bland annat till IPCC SRES (special report on emission scenarios) och IEA WEO (world energy outlook) 2006. Går man ner på djupet finner man att en kritisk källa som dessa faller tillbaka på är en prognos gjord av USGS från 2000 om hur mycket ny olja som kommer att hittas perioden 1995-2025. Trots att man nu efter nästan halva prognostiden bara har hittat ca 1/3 av vad prognosen sa så lever detta underlag fortfarande kvar. Värt att notera förresten är att IEA WEO 2008 har betydande förändringar jämfört med den från 2006. Jag har själv i egenskap av tjänsteman på statlig myndighet medverkat i ett påpekande om detta till Naturvårdsverket. Trots tydliga hänvisningar till referenser, inklusive avsnitt i IPCC 4AR som direkt motsäger varandra i detta avseende fick vi ett avvisande svar. Svaret hade inga sakliga bemötanden utan visade snarare på att man inte tycktes vilja tro de vi villa säga. Vad jag vill ha sagt med detta är att det bevisligen finns kritsika brister hos IPCC-rapporterna och att dessa kan vara mycket svåra att rätta till. Samtidig ska man dock hålla i minnet att IPCC-rapporterna består av ett gigantisk material där det allra mesta har en nära nog 100%-ig förankring inom den vetenskapliga sfären (däremot inte lika mycket hos en del kreti och pleti).

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-23        #8121
I lördags fick Bern svar på tal av professorerna Johan Rockström och Thomas B Johansson: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2081721.svd Varpå Bern replikerar idag söndag: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2085447.svd Båda inläggen inleds med i mitt tycke med klart tveksam miljöargumentation (se http://www.ecoprofile.se/95_1184_Genomskada_falska_miljoargument.htm#7953) och jag ser ingen klar "vinnare" i fula-tricks-kampen. Jag känner också en viss oro för vem som egentligen gynnas när debatten tar sig denna typ av yttryck. Jag får känslan av att en debatt av denna typ cementerar redan valda åsikter hos läsarna. Jag har svårt att se den skulle kunna leda framåt mot förbättad kunskap. En sak jag tycker är intressant i sammanhanget är att om vi godvilligt accepterar alla seriösa, vetenskapligt underbyggda argument som lyfts (dvs både de som stöder IPCC:s linje och de som ifrågasötter den) så kan man extrahera en stor enighet om vissa nödvändiga åtegärder: -Bli av med fossilbränsleberoendet -Skär ner energikonsumtionen drastiskt -Utveckla en hållbart energiförsörjingssystem Jag skulle önska att vi kunde släppa motsättningarna mellan klimatkramare och klimatförnekare och angripa de problem som båda sidor är eniga om behöver lösas.

FRANK NILSSON 2008-11-23        #8124
Instämmer!

ROBERT ENGLISH 2008-11-24        #8133
Berns är nog snarare en kärnkraftskramare och han anser säkerligen att det är hållbart. Jag håller på Rockström, sådana som Stockholsinitiativet hindrar bara åtgärder för att skapa ett hållbart samhälle och ger ett carte blanche för business as usual!

MATTIAS CARLSSON 2008-12-09        #8451
Brittiske debattören George Monbiot är en kraftfull förespråkare för radikala minskningar av CO2-utsläppen. Som en följd av detta (och en del annat) har han blivit en av Storbrittaniens mest debatterade debatörer och hans krönikor i The Guardian brukar alltid följas av ganska hätska läsarkommentarer. Men nu tror jag att han har överträffat sig själv. Monbiot skriver idag just om hur klimatfrågan diskuteras på nätet och om hur det verkar finnas tre typer av "verkligheter": den fysiska, den politiska, och den på nätet. "We all create our own reality, and shut out the voices we do not want to hear. But there is no issue we are less willing to entertain than man-made climate change. Here, three worlds seem to exist in virtual isolation. In the physical world, global warming appears to be spilling over into runaway feedback: the most dangerous situation humankind has ever encountered. In the political world - at the climate talks in Poznan, for instance - our governments seem to be responding to something quite different, a minor nuisance that can be addressed in due course. Only the Plane Stupid protesters who occupied part of Stansted airport yesterday appear to have understood the scale and speed of this crisis. In cyberspace, by contrast, the response spreading fastest and furthest is flat-out denial." Nu har han på några få timmar lyckats samla på sig 454 läsarkommentarer. Det är ytterst sällan som debattartiklarna och krönikorna får mer än 100-200 kommentarer på The Guardians utmärkta debattsidor. Reaktionerna på Monbiots inlägg kan väl ses som symptomatiskt för just det han skriver om; att diskussionerna om klimatfrågan på nätet ofta blir väldigt känsloladdade och väldigt sällan är särskilt väl underbyggda. Artikeln avslutas med: "we have to change the way we talk about this issue. You dont believe me? Then just read the gibberish that follows when this article is published online." Så rätt han fick....

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/09/climate-change-science-

ROBERT ENGLISH 2008-12-10        #8459
Mycket bra Monbiot! Det som retar mig allra mest är attityden som s.k. skeptiker har: "Jag tänker själv till skillnad från..."! Ursäkta mig men det är snarare undantag än regel att etablissemanget går miljöengagerades agenda tillmötes. De flesta som skriver på t.ex. detta forum verkar vara personer med mycket hög integritet som sanneligen tänker själva men som givetvis följer debatten i seriösa publikationer eller arbetar på fältet och formar därigenom sin världsbild. Monbiot slår huvudet på spiken när han påpekar att en del skeptiker kommenterar i stil med att: jag förstår det här bättre än vetenskapsmännen och har inte ens betalt för det! Jag blir så trött... (igen) Det är sunt att vara skeptisk men man bör bedöma vem som säger vad och där tycker jag Monbiot brukar luta sig mot vederhäftiga källor.

MATTIAS CARLSSON 2009-01-09        #8798
Ett grepp som används av en del, väldigt dåligt pålästa, klimatskeptiker är att ifrågasätta klimatförändringarna så fort det kommer en kort period med kallare väder. Monbiot (börjar bli tjatigt att referera till honom, men han debatterar jämnt och ständigt mot skeptiska och dåligt pålästa journalister) skriver en krönika om detta med anledning av kommentarer i bl.a. Telegraph efter den senast tidens kalla (minusgrader!) väder i Storbrittanien: "Faced with a choice between global temperature records covering more than a century, or three weeks of cooling in one small corner of the planet, Mr Warner chooses the second dataset to identify long-running global trends. Though he has evidently never read or never understood a peer-reviewed paper on this subject in his entire life, he then goes on to dismiss this whole canon of science as nonsense. Is there any other subject on which journalists can make such magnificent idiots of themselves and still keep their jobs? When heatwaves strike, climate scientists and environmentalists tend towards caution, explaining that though such events may be consistent with predictions they cannot be used as proof that climate change is taking place: only the long-running global trend is a reliable guide. If anyone is foolish enough to present a heatwave as clear evidence of manmade climate change, the deniers jump all over them. The same critics then use every snow flurry or frozen puddle as evidence of the collapse of global warming theory. The thought that I might never skate outdoors again feels like a bereavement. I pray for another cold snap, even though I know it will bring all the nincompoops in Britain out of their holes, yapping about a new ice age."

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jan/09/climatechange-weather

MAGNUS BILLBERGER 2009-01-12        #8806
Lars Bern är ganska flitig med att propagera sitt budskap. Återigen kan man roa sig med att leta upp argumentationsfel http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel Bern har dock en viktig poäng i att det finns andra allvarliga miljöhot som får oproportionellt lite uppmärksamhet.

http://www.dt.se/opinion/debatt/article389228.ece

JOHAN ERLANDSSON 2009-01-21        #9002
Pontus Schultz på Veckans Affärer ger inte mycket för Lars Bern.

http://www.va.se//asikter/bloggar/pontus/2009/01/21/nej-naringslivet-ar-ing

MAGNUS BILLBERGER 2009-01-29        #9182
En observation kring ifrågasättande med anledning av Monbiot: Jag tycker mej kunna urskilja fyra olika grupper av debattörer, * De som i en till synes blind, religiös övertygelse förfäktar IPCC:s ståndpunkt som den odiskutabla sanningen. * De som har en saklig, kritisk hållning till IPCC:s ståndpunkt. Dessa ställer sig visserligen bakom IPCC:s agenda i många stycken, men tvekar inte samtidigt att ifrågasätta validiteten i olika specifika frågeställningar. * De som har en saklig kritisk hållning och som lutar med övervikt mot att IPCC är fel ute. * De som bygger sitt resonemang på en grundtes att IPCC har fel och som därför sniffar upp vartenda mer eller mindre obskyrt exempel som bekräftar deras grundtes.

MAGNUS BILLBERGER 2009-02-05        #9257
Den 25/1 kunde man på SVT se ett klimatinslag i programmet agenda. I studion sågs Elisabet Höglund, Expressen debattera mot Pontus Schultz, Veckans Affärer. Man hade även med ett par korta inslag med bland annat Lars Berns samt Maggie Thauerskölds som driver bloggen "theclimatescam". Det som jag uppfattar som mest anmärkningsvärt är Höglunds uttalande att "alla är ense om att klimatet blivit kallare sedan 1998". I studie- och utbildningssyfte har jag de senaste dagarna ägnat tid åt att fördjupa mej i vad skeptikerna har att säga. Utan att i nuläget gå in på några detaljer så vill jag bara säga att det hittills varit lärorikt. Jo, en sak kan jag nämna direkt - debattklimatet är bitvis hätskt och till och med rent osmakligt fientligt. Schultz kommenterar det "uppskruvade tonläget" på sin blogg.

http://www.va.se/asikter/bloggar/pontus/2009/01/29/uppskruvat-tonlage-i-kli

ERIC JANSSON 2009-02-05        #9259
Skall bli intressant att ta del av vad du kommer fram till i din fördjupning av "skeptikerna" Magnus. Jag har lite svårt att förstå hur man med hjälp av en "saklig kritsk hålling" kan komma fram till att IPCC antagligen har fel.

FREDRIK BERGMAN 2009-02-05        #9266
Magnus Det finns också en femte grupp som jag tycker du glömt bort: de som stödjer sig på senare mätdata och forskningsresultat än det som IPCC:s rapport bygger på. De som helt enkelt även de hävdar att IPCC har fel, men att de istället underskattar problemen och hur långt uppvärmningen redan gått. De varnar för tipping points och är oroade för sådana parametrar som IPCC inte har med överhuvudtaget i sina scenarion. Som metan från den tinande tundran. Som konsekvenserna av minskande CO2-upptag i världshaven till följd av mättnad. M.m. Dessa forskare (och andra företrädare för den sidan) tar stöd av t.ex. den oväntat stora avsmältning som drabbat det arktiska istäcket under de senaste båda somrarna. Denna har ju varit långt mycket snabbare än de "värsta"-scenarion som IPCC hade med i rapporten från 2006. Detsamma gäller de årsfärska mätningar av frisläppandet av metan från grundhaven utanför den sibiriska kusten. Till dessa personer tror jag man kan räkna in forskarnamn/naturvetare som Steven Chu, Johan Rockström och James Hansen. Och andra i denna grupp kan väl sägas vara svenska opinionsbildare som Anders Wijkman och Bo Ekman. Hur skulle du vilja beskriva dessa? Med tanke på att du använder ord som "blind, religiös övertygelse" om de som är benägna att helt lita på IPCC:s utsagor (t.ex. såna som Reinfeldt och Carlgren vars politik helt bygger på IPCC:s scenarion och tidsperspektiv enligt egen utsaga) så har jag svårt att finna ett bra beskrivande namn för dessa personer som ju är "värre". (Ett klargörande: Givetvis bör alla förklaringar till temp.ökningar fritt kunna diskuteras. Och fri forskning ska på alla sätt uppmuntras, osv...)

http://www.tallbergfoundation.org/TÄLLBERGINITIATIVES/Publications/Grasping

MAGNUS BILLBERGER 2009-02-05        #9287
Eric, med en "saklig kritisk hållning" är det relativt lätt att hitta svagheter, brister och även direkta motsägelser och fel i IPCC:s rapporter. Vissa av skeptikerna plussar sådana oklarheter och anser att denna summa innebär att IPCC:s ståndpunkt kan avfärdas. Det finns en mer frikostig skeptikervariant som tycks anse att varje (inte nödvändigvis sakligt grundat) ifrågasättande ska läggas till den informationsmängd som sammantaget falsifierar klimathotet. En fråga jag ställer mig är om det finns någon sådan logisk kedja som inte går att avförda utan vidare. Ett exempel här: Med de osäkerheter som redovisas, antag att solens betydelse för klimatet är tydligt större än eller åtminstone ligger i överkant av de bedömningar som redovisas i AR4. Antag samtidigt att växhusgasernas betydelse är överskattad eller ligger i underkant av vad som sägs i AR4. Lägg därtill att klimatscenarierna är baserade på orimliga överskattningar av hur mycket växthusgaser som kommer att tillföras atmosfären till följd av förbränning av fossila bränslen (vilket jag hävdar är ett faktum). Lägg sedan till osäkerheterna i klimatmodellerna. Vad visar modellerna under dessa antaganden? Fredrik: Ok, den grupp du talar om framgår inte särskilt tydligt av min lista även om de fanns med i mitt medvetande när jag skrev den. Jag tycker inte att dessa är direkt värre. Så länge man för resonemanget på saklig vetenskaplig grund så ser jag ingen anledning att värdera debattörerna i bra eller dåligt baserat på deras slutsatser. Det som bekymrar mig mest är att det finns två, i någon bemärkelse motstående uppfattningar som utkämpar ett slags religionskrig. Ett sådant kring känns som ett allvarligt hinder för en saklig och öppen diskussion.

ERIC JANSSON 2009-02-07        #9359
Magnus, att ha en allmänt kritisk hållning kan naturligtvis innebära att man synar IPCC på ett ensidigt sätt för att lyfta fram enbart det som IPCC kan ha överskattat när det gäller faktorer som höjer den globala medeltemperaturen. Samtidigt tycker jag dessa ”skeptiker” ofta inte är riktiga skeptiker eftersom de gärna lyfter fram egna teorier för att förklara den globala uppvärmningen (ex solaktiviteten). Teorier som de inte synar med samma kritiska metod. Att ha en ”saklig kritisk hållning” tycker jag borde innebära att man även väger in att IPCC även kan ha underskattat vissa faktorer som höjer den globala medeltemperaturen (ex tipping points). Med en sådan hållning borde man då kunna komma fram till att IPCC kan ha fel, men att det i så fall lika gärna kan bli varmare än vad IPCC har förutsagt som kallare.

MAGNUS BILLBERGER 2009-02-08        #9364
Eric, jag håller helt med dej. Med en så komplex fråga som klimatet och dess olika påverkansfaktorer måste man vara öppen för en stor mängd felbedömningar - jag vill förresten hellre kalla det osäkerheter - som gör att verkligheten slår väldigt annorlunda än vad förutsägelserna sade.

FREDRIK BERGMAN 2009-02-09        #9367
Jag tycker att det är intressant att konstatera att det hittills inte är någon på denna sajt som har använt de under de senaste veckorna uppmätta värmerekorden i Australien som intäkt för att IPCC eller de än värre "alarmisterna" är rätt ute... Har visserligen inte letat ihjäl mig på andra miljösajter, men vad det verkar är det i alla fall inte många heller bland dessa som använder värmerekorden eller de därpå följande bränderna som "bevis" för sin sak. Tycker mig se att det ofta är så. När man lutar åt att IPCC har rätt eller kanske tom underskattar snabbheten i förändringen av jordens klimatsystem, så har man en i grunden ganska "vetenskaplig" inställning till denna komplexa fråga och inser att en enstaka väderhändelse på en avgränsad del av planeten inte är värd så mycket utan att man måste titta på mkt data över lång tid innan man kan dra några slutsatser. Till skillnad från de s.k. skeptikerna, t.ex. gänget som hänger på climatescam, som använder varenda liten mätdata som styrker deras tes, som bevis för att "uppvärmningen avstannat" eller "inte existerar". Bland dessa hojtas det direkt á la "konspiration bevisad! se bara!", när det är vinter i östeuropa eller snöar i Kina...

FREDRIK BERGMAN 2009-02-09        #9374
Oooops... Arbetarens klimatblogg gör idag dock kopplingen: "Landets experter på klimat och vildmarksbränder är försiktiga med att dra för långtgående slutsatser, men konstaterar ändå att det finns en tydlig koppling mellan klimatförändringarna och våldsamheten i de bränder som skakat delstaten Victoria de senaste dagarna." Man hänvisar till uttalanden från australiensiska forskare: ""We dont have all the evidence yet to fully explain this day in terms of climate change, however all the science to date shows that we can expect more extreme weather in the years to come. "That includes hotter days and drier landscapes across southern Australia." Research by the Bureau of Meteorology and the government science organisation CSIRO predicts the number of days when bushfires pose an extreme risk in southeastern Australia could almost double by 2050 under a worst-case climate change scenario."

http://www.arbetaren.se/klimatblogg/

MAGNUS BILLBERGER 2009-02-12        #9403
Vicky Pope, chef för "Climate Change" på brittiska MET-office manar till sansning i klimatdebatten. Efter ett par veckor med "riktade studier" kan jag inte annat än hålla med. Min bild är att det finns två viktiga ytterligheter som dels består i en skara högljudda skeptiker som härjar på en rad bloggar och dels reportar och journalister i diverse media som har en förkärlek att skriva upp nära nog valfri klimathändelse till ett klimatlarm. Jag tycker det kan liknas vid ett bisarrt religionskrig där främst det sakliga och vetenskapliga lider skada. En ofta återkommande brist är oförmågan att hantera de grundlägande vetenskapliga principerna med ställande och test av hypoteser. Det vanligaste är att om en hypotes inte är bekräftad så tror man att mothypotesen då per automatik är bevisad. Susanna Baltscheffsky på SvD kommenterar på sin blogg: http://blogg.svd.se/klimatochmiljo?id=11784

http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2009/pr20090211.html

MAGNUS BILLBERGER 2009-03-02        #9621
Stockholmsinitiativet (SI) har idag i flera tidningar en debattartikel där man återigen kommer med ifrågasättande inom klimatfrågan. SI ifrågasättande har en del viktiga poänger. Det är dumt att spendera pengar på fel saker. Trivialt kan tyckas, men i det är faktiskt just vad som skett. Den svenska satsningen på bränsleslukande etanolbilar eller byggande av en tunnel för att leda bort vatten från Göta älv vid höga flöden är två sådana exempel. Samtidigt tar dock SI på sig ett stort ansvar genom sättet de driver sin kampanj av ifrågasättande. En mängd synnerligen kloka och långsiktiga förändringar i vårt energiförsörjningssytem riskerar att bromsas, stoppas och i värsta fall motverkas om man som SI fokuserar på kortsiktiga ekonomiska och politiska vinster.

http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2525257.svd

MAGNUS BILLBERGER 2009-06-23        #11223
Det är en lite märklig känsla att bli uthängd som inkompetent när det gäller klimatfrågor (nedanstående gäller reviewen av IPCC:s AR4 från 2007): I then checked the list of reviewers. There were 1,300. Surely these were highly qualified climate scientists who evaluated the IPCC report. Wrong. The list includes Magnus Billberger of the Swedish Road Administration, two representatives of the National Veterinary Institute of Sweden, Henrik Eckersten of the Swedish University of Agricultural Sciences, and Hillevi Erikssen of the Swedish Forest Agency. It includes Anthony Coleman of the Insurance Australia Group, Richard Hoy of the Electricity Supply Association of Australia, and three other Australians: John Garnham of the Department of Primary Industries, Kim Ritman of the Dept. of Agriculture, Fisheries and Forestry, and Paul Marshall of the Great Barrier Reef Marine Park Authority. These are climate experts? Nej, jag tar inte särskilt illa vid mej. Mitt specifika bidrag i sammanhanget står på synnerligen solid vetenskaplig grund och är väl förankrat hos den nationella expertisen på området.

http://www.amlibpub.com/liberty_blog/2008/03/global-warming-science-versus-

ROBERT VESTIN 2009-06-23        #11241
I en artikel i DagensNyheter argumenterar Nils Lundgren och Marian Radetzki mot IPCC. Jag slås av två saker när jag läser intervjun. Det första är den genuina misstron mot forskarsamhället, de gör gällande att forskarna inte vågar säga sanningen av rädsla för att bli utfrysta och missa sina anslag. Det andra är det solida självförtroendet: Med en mening slår man fast att "fakta visar inte att mer koldioxid leder till någon farlig global uppvärmning." Att de sedan inte (ens) har gjort den enklaste källkontroll av ordet "Fatwa" tycker jag ger texten närmast komiska dimensioner. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fatwa

http://www.dn.se/ekonomi/klimatlarmet-sagas-av-tunga-ekonomer-1.896445

FREDRIK BERGMAN 2009-06-24        #11242
Instämmer Robert! Komik är bland det första man kommer att tänka på. Liksom artiklar i kvälls- och lokalpress om "gäddattacker" eller "en konstig potatis" är typiska för den varma årstiden är de senaste somrarnas utspel i "klimatfrågan" numer också ett säkert sommartecken. Förra sommaren var det ju vetenskapliga "stjärnor" som Elisabeth Höglund och den gamle Sandvikchefen Per-Olof Eriksson som bluddrade förvirrat i allehanda sammanhang om att CO2 är "Livets gas" och liknande djupsinnigheter. Personer som Radetzki och Lundgren behöver vare sig vetenskap eller kritiskt tänkande i sin analys av sakernas tillstånd. Alla sakers tillstånd. De är ju män i övre medelåldern med långa karriärer i eller kring maktens boningar. Och därtill "respekterade" nationalekonomer gu´bevars. Ergo. Vet bäst. Kan själv. En annnan medelålders man med en i alla stycken helt annan framtoning och helt annan kunskap är Anders Wijkman. Han satt tidigare i morse i SVT:s morgonsoffa och "debatterade" mot Lundgren. Diskussionen avslutades med ett käckt "Debatten lär fortsätta!" av programledaren. Jösses.

http://svtplay.se/v/1604649/gomorron_sverige/klimatdebatt_usa_s_mellanoster

MATTIAS CARLSSON 2009-06-24        #11244
I dagens DN får Lundgren och Radetzki mothugg av Stefan Fölster och Klas Eklund. "– Osäkerheten om klimatet är så stor att man inte ska vara tvärsäker. För mig är det tillräckligt att man kan peka på sannolikheten för en global uppvärmning som får allvarliga konsekvenser. Problemen kan visa sig mindre än vad huvudfåran bland klimatforskare anser, men risken finns också att de blir ännu värre, säger Stefan Fölster. Klas Eklund avvisar utspelet bestämt: – Ekonomer blir amatörer när de ger sig in på naturvetenskapliga frågor utan att ha kompetens. Man bör inse att klimatfrågorna är komplexa och ha respekt för forskarsamhället som finns representerat i FN:s klimatpanel, IPCC. Visst kan man kritisera vad som kommer därifrån, men då ska man ha mycket mer på fötterna." Fölster och Eklund kommer som ni ser med ganska självklara motargument. Men det är ändå skönt att det kommer från två så pass tunga "mainstream-ekonomer".

http://www.dn.se/ekonomi/mothugg-om-miljon-1.897206

FRANK NILSSON 2009-06-24        #11245
"De måste tycka det är besvärligt, de som tagit auktoritet som sanning, snarare ärn sanning som auktoritet" Citat av G. Massey Något att tänka på för de som bara rapar upp det som kommer i huvudfåran.

JOHAN ERLANDSSON 2009-07-02        #11344
Kjell Aleklett har varit på Tällberg Forum och försökt övertyga Ged Davis, "pappa till IPCC-scenarierna A1, A2, B1 och B2" om att det inte finns tillräckligt med fossila bränslen för att scenarierna ska uppfyllas.

http://aleklett.wordpress.com/2009/07/02/tallberg-forum-2009/

MAGNUS BILLBERGER 2009-07-02        #11346
Alekletts redogörelse är på sätt och vis ganska skrämmande. Hans välunderbyggda ifrågasättande av IPCC-scenrierna har tydligt påtalats för IPCC i resmissarbetena med AR4 och givetvis även i en mängd andra sammanhang. Man får hoppas att Alekletts möte med Davis leder saken vidare.

MAGNUS WESTERSTRAND 2009-07-03        #11353
Hej, Jag är ny här och såg precis diskussionen om Beck, Jaworowski och stockholmsinitiativet (Lars Bern). Vi tyckte att dom gick över gränsen så vi startade en sida för att försöka belysa frågan mer sakligt och jag har precis skrivit en artikel delvis om det som diskuteras ovan som kanske kan vara till nöje. Vänligen Magnus Westerstrand

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/06/stockholmsinitiativets-veten

MAGNUS BILLBERGER 2009-07-04        #11362
Hej Magnus och välkommen till ecoprofile. Vad gäller klimatdebatten som pågår så har jag följt den med intresse och jag menar att det finns viktiga poänger i både stockholmsinitiativets liksom uppsalainitiativets argument. Tyvärr drunknar dock sakfrågorna oftast i det hetsiga debattklimatet. En sak som jag undrar över är vad ni på uppsalainititativet har att säga om Kjell Alekletts slutsatser om att IPCC:s scenariefamiljer befinner sig långt bortom det rimliga? Jag lyckas inte hitta ett ord om det vid mina sökningar.

JOHAN ERLANDSSON 2009-08-02        #11568
Lars Bern berättar på Newsmill om hur han avslöjade klimatbluffen.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/31/sa-avslojade-jag-klimatbluffen

JOHAN ERLANDSSON 2009-11-03        #12714
Kjell Aleklett får plats på SVT:s Ställ om.

http://stallom.se/2009/11/02/fns-klimatpanel-raknar-fel-svensk-professor-ut

MAGNUS WESTERSTRAND 2009-11-05        #12742
Vi bestämde oss till slut för att titta närmare på siffrorna och förstår inte hur Aleklett kommer fram till sina siffror. http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/11/finns-det-nog-med-fossila-branslen-for.html För den som förvirrats av Stockholmsinitiatvet rekomenderar jag: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/search/label/stockholmsinitiativet Vänligen Magnus Westerstrand

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/11/finns-det-nog-med-fossila-br

MATTIAS CARLSSON 2009-11-08        #12784
Artikel i DN om sotpartiklars klimateffekter: "Sotflagor från eldar som dessa är ett av världens stora miljöhot. Visserligen toppar koldioxidutsläppen värstinglistan i klimatsammanhang, men sotets bidrag är inte försumbart. Av den uppvärmning som människan hittills åstadkommit kan sotet stå för uppemot en fjärdedel, enligt vissa studier. Tidigare i år visade Örjan Gustafsson och hans kolleger att det stora bruna molnet över Asien till stor del beror på att människor eldar med färska bränslen. Två tredjedelar av Indiens alla sotutsläpp kommer från brinnande pinnar, ved och kodynga. En tredjedel kommer från förbränningen av fossila bränslen. – Minskade koldioxidutsläpp har effekt på hundra år. Minskade sot­utsläpp kyler klimatet på två veckor, säger Örjan Gustafsson. Mest sot släpps ut i länder i tropikerna. Det är också här, där solen är som starkast, som sotpartiklarna får störst effekt på klimatet. Det beror på att sot suger upp värme från solens strålar. Sotpartiklarna svärtar också ner is och snö och gör att mer värme absorberas på ytan. Därför har sotet stor betydelse även för Himalayas smältande glaciärer. Eftersom isen har betydelse för närmare en miljard människors färskvattenförsörjning är detta ett av de mest akuta hoten när klimatet förändras. Både Himalayas glaciärer och havsisen i Arktis hotas om medeltemperaturen stiger med två grader, visar flera rapporter."

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/asiens-eldar-en-stor-miljobov-1.990004

MATTIAS CARLSSON 2009-11-10        #12840
Ingemar Nordin - professor i vetenskapsteori - är tveksam till vetenskapigheten i IPCCs verksamhet: "IPCC har fastnat i ett spår där det gäller att till varje pris finna bekräftelse på sina egna teorier. Detta är inte bara ett ovetenskapligt förhållningssätt utan det är också direkt farligt eftersom deras rekommendationer ligger till grund för politiskt beslutsfattande. Redan i deras mandat ligger en enkelriktad väg utstakad. Förutom att undersöka huruvida mänskliga utsläpp av så kallade växthusgaser kan utgöra en risk så skall man studera vilka effekter en eventuell uppvärmning kan ha, samt att föreslå åtgärder för att lindra och hindra effekterna. De sista delarna av uppdraget vore naturligtvis helt meningslösa om man inte lyckas komma fram till att det faktiskt föreligger en risk."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3776143.svd

FREDRIK BERGMAN 2009-11-10        #12844
I morgonens P1 Morgon var det intervju med IPCC-medlemmen Latif och ett trevligt samtal med klimatforskaren Björn-Ola Linnér om bl.a. skeptiker och deras mediautrymme. Nordins brännpunktartikel omnämndes.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2045479&BroadcastDate=&

THEODOR ADOLFSSON 2009-11-10        #12867
Ingemar Nordin är inte ny i diskussionen utan han har under åtminstone ett par års tid gett uttryck för sin skepticism. Det är sorgligt att en professor i vetenskapsteori är så förblindad av sin egen tro på att vi inte påverkar klimatet att han vägrar inse vad som är det enda rationella att göra nu, nämligen att erkänna att vetenskapen är tämligen enad och att evidensen för att vi påverkar klimatet är rätt starka. Det är dock inte så unikt som man skulle hoppas att vetenskapsmän hemfaller åt pseudovetenskap även inom områden som ligger nära deras egna fält. Olle Johansson och Annika Dahlqvist är andra exempel. Båda torde dessutom vara mer extrema än Nordin. Uppsalainitiativet har bättre koll på vetenskapen och vetenskapsteorin i det här fallet.

http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/11/ingemar-nordins-artikel-ar-i

FREDRIK BERGMAN 2009-11-12        #12899
Grönlandsisens avsmältning verkar ha accelererat enligt ny forskning. IPCC har underskattat takten är slutsatsen. " FN:s klimatpanel IPCC uppskattade i sin senaste rapport att Grönland årligen bidrar till att höja havsytan med 0,2 millimeter. Men det är en grov underskattning. Enligt dagens studie är den siffran i dag uppe i 0,75 millimeter per år. Av den totala höjningen på 3 millimeter per år står Grönland i dag för en fjärdedel. – Det är en anmärkningsvärt stor ökning som Grönlandsisarna står för. De värden som IPCC anger har klart underskattat Grönlandsisens bidrag, säger Per Holmlund. Studien går inte närmare in på vad som ligger bakom att isarna smälter allt snabbare. – Men resultaten stämmer väl in i bilden av klimatförändringarna. Det som har hänt på Grönland under senare år ligger långt utanför normala variationer, säger Michiel van den Broeke. IPCC förutspår att havsytan kommer att stiga med mellan 20 och 60 centimeter de närmaste hundra åren. – I dag är det högsta scenariot det mest realistiska. Det gäller för havsytan såväl som jordens medeltemperatur och utsläppen av koldioxid"

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/gronlandsis-smalter-allt-snabbare-1.9934

FREDRIK BERGMAN 2009-11-13        #12906
Förre Sandvikchefen Per-Olof Eriksson gör det igen. Fortsätter att benämna CO2 "livets gas". Intet öga är torrt. Det är ju så vackert formulerat... P-O har verkligen förstått hur livet självt och kretslopp fungerar! Han vill nu bara att vi andra också ska inse de stora sammanhangen! I debattartikel i VA vädjar han utifrån sin egen vetenskapliga kompetens till Reinfeldt om att inför Köpenhamn "bromsa upp alla ivriga delegaters panik." hans slutsatser är att: 1) Försiktighetsprincipen är inget att bry sig om, för 2) "vi har många allvarliga problem att lösa och kan inte slösa våra resurser på att ”gräva ner” livets gas utan säkra grunder för detta." Och, 3)"baserat på vettiga ekonomiska kalkyler" ska vi istället så småningom ha "råd att lösa alla verkliga miljöproblem." Amen i BAU-kyrkan.

http://www.va.se/nyheter/2009/11/13/har-politikerna-kort-ifran-vetenskapen-

JOHAN ERLANDSSON 2009-11-15        #12927
Kan någon förklara vad Alekletts poäng är i den här debattartikeln?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3800729.svd

THEODOR ADOLFSSON 2009-11-15        #12928
Johan: Något i stil med att matförsörjningen står i motsats till klimatarbetet eftersom maten produceras med olja? Sen är det dock svårare att se vilka slutsatser han drar av det, men kanske att vi måste ställa vårt hopp till tekniken för att det inte ska bli svält. Det ligger väl en del i det men jag tycker att han missar att den största delen av utsläppen kommer från konsumtion som knappast är nödvändig eller inte ens höjer livskvaliteten. Matproduktionen och -distributionen är rimligtvis det som bör få använda mycket olja längst, förutsatt att det ökar produktiviteten.

MAGNUS BILLBERGER 2009-11-15        #12930
Johan - som jag ser det gör Aleklett ett antal intressanta massbalansbedömningar. Han visar exempelvis att jordbruket producerar ungefär vad mänskligheten efterfrågar av livsmedel i termer av energi. Han nämner problemet med den orättvisa fördelningen av dessa livsmedel. Han poängterar också hur fossilberoende denna livsmedelsproduktion är idag. Den viktigaste poängen som jag uppfattar är att vi behöver flytta huvudfokus från CO2 till energianvändning om vi ska ha chans att nå framgång i klimatfrågan.

JOHAN ERLANDSSON 2009-11-15        #12931
Men slår inte eventuella klimatförändringar mot mångas möjlighet att producera livsmedel också? Jag tänker torka, översvämningar, orkaner, försvunna glaciärer m.m. Sen förstår jag inte vad den stora skillnaden skulle vara med att flytta fokus från växthusgaser till energi? Andra energislag gynnas väl av piskor mot växthusgasintensiva energikällor? Menar han att det är en mer framgångsrik väg att gå att investera i/subventionera alternativa energikällor än att göra fulenergi dyrare?

ERIK SANDBLOM 2009-11-15        #12932
Jag tror som Magnus och Theodor. Med tillägget att Kjell Aleklett vill att vi ska äta mindre rött kött! Det är den slutsatsen jag drar i alla fall. Aleklett säger också att vi inte kan ha tillväxt utan ökad energiförbrukning, för så har det alltid varit. Det skriver du också upp på, Johan? Jag har problem med tillägget "för så har det alltid varit" och vill gärna tro att vi kan ändra på det genom att ändra på våra prioriteringar. Kanske läge för en ny tråd?

MAGNUS BILLBERGER 2009-11-15        #12936
Med fokus på växthusgaser ger man sig större möjligheter att bortse från det ohållbara i en ständigt [sic] ökande energikonsumtion. Biobränsleproduktion och koldioxidinfångning är två exempel på detta.

JOHAN ERLANDSSON 2009-11-16        #12940
Jag tycker att det finns rätt stora möjligheter att bortse från det ohållbara i en ständigt ökande energikonsumtion även med ett energifokus. Jag har träffat på många energisystemare som tar en ständigt ökande energikonsumtion för givet, och sedan funderar ut vilka energislag som ska användas istället för fossila energislag, och hur energiproduktionen kan energieffektiviseras. Jag skulle t.o.m. säga att detta har varit det dominerande synsättet, möjligen att det nu till slut börjar talas om minskad energikonsumtion. Men jag kan inte se att bekämpning av växthusgaser behöver innebära att man inte kan förstå att en minskad konsumtion är nödvändig.

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-10        #13282
Lars Bern hävdar på Ställ om att de forskningsrapporter som IPCC bygger sina rapporter på hamnar fel på grund av ett systemfel i forskningsfinansieringen.

http://stallom.se/2009/12/09/forskarna-gar-dit-pengarna-finns/

JOHAN ERLANDSSON 2010-04-12        #14416
97 % av svenska klimatforskare menar att människan är en avgörande orsak till den pågående globala uppvärmningen, enligt en enkät gjord av SVT:s vetenskapsredaktion.

MATTIAS CARLSSON 2010-04-12        #14417
Här beskrivs kort hur enkätundersökningen genomförts. Av 87 svenska forskare som publicerat artiklar i någon (peer reviewad) vetenskaplig tidskrift kring ämnet "global climate change" så svarade 69 stycken. 97% innebär alltså att 67 av dessa forskare menar att "Den globala uppvärmningen är bevisad" och att "Mänsklig påverkan är huvudorsaken till den globala uppvärmningen", medan endast två stycken motsatte sig dessa påståenden.

MATTIAS CARLSSON 2010-04-23        #14567
Undersökningen har tydligen diskuterats flitigt på Klotets blogg. Här är vetenskapsredaktionens svar på en  del av kritiken mot undersökningen.

MAGNUS BILLBERGER 2010-05-16        #14773

Har nu tagit mej igenom alla 12 avsnitten av Axess TV:s synnerligen intressanta initiativ till debatt i klimatfrågan. Seminariet Climategate och hotet mot isbjörnarna hölls vid Engelsbergs bruk 6 maj 2010 . En sak som slår mej är att det är svårt att enkelt förklara vad "debatten" handlar om. Att dela upp i klimatanhängare och klimatskeptiker vore att göra det enkelt för sig, men leder ingen vart då denna förenkling gör vidare diskussion meningslös.

Meningsskiljaktigheterna finns på en mängd olika plan, man träter om vilka vetenskapliga fakta som är rätt och fel. Ibland har man diametralt olika uppfattning, ibland är man ense sånär som på storleken på en viss faktor. Man kan vara enig om vetenskapen, men har olika uppfattning om hur man ska agera därefter vilket i stor utsträckning handlar om politik. I vissa fall finner jag det uppenbart att man sitter inne med väsensskilda grundläggande värderingar. Ett tydligt exempel är atropocetriker och biocentriker som står emot varandra utan minsta förmåga att närma sig varandra då de saknar insikt i var deras oenigheter grundar sig i. Mer eller mindre personliga påhopp och ren pajkastning förekommer också.

Programserien är mycket sevärd och ger åtminstone mej en väldigt intressant och nyanserad bild av debatten. De olika framträdanden har hunnit kommenteras och refereras flitigt på olika bloggar mm och även där hittar jag matnyttig information, ibland mer mellan raderna än i själva textmassan. En lång rad bekanta namn finns representerade och jag måste säga att ett flertal av dem tyvärr inte lyckas vinna något större förtroende hos mej. Johan Rockströms föredrag och framför allt hans uttalanden i diskussionerna uppfattar jag i flera fall som alltför tvärsäkra för att jag ska kunna känna något större förtroende. Rockström gör viktiga poänger, men jag tycker att han alltför raskt och kategoriskt kommer till slutsatser. Maggie Thauersköld uppfattar jag som en naiv antropocentriker som fäktas med väderkvarnar. Jag tycker att hon inte har något att komma med i sak, däremot ska hon ha credit för sitt tålamod och sin ork att vilja hålla en diskussion vid liv. Olle Häggström ger mej intrycket att han kokar av ilska inombords och jag tycker han har mycket dålig urskiljning på vetenskap, politik och personligt tyckande. Bland dem som yttrar sig i diskussionsavsnitten vill jag nämna Jakob Rutquist från FORES vars uttalande jag uppfattar som direkt skrämmande och Marion Radetzki som jag anser inte är det minsta trovärdig.


MATTIAS CARLSSON 2010-05-16        #14774
Verkar vara en intressant serie. Hade inte hört om den tidigare. Du verkar missnöjd med de flesta av de sedan tidigare välkända debattörerna. Var det något bekant namn som ingav starkt förtroende?

MAGNUS BILLBERGER 2010-05-16        #14775

Jag uppfattade Aleklett som något pressad eller frustrerad och kanske lite ostrukturerad i sitt framförande. Men bortsett från det var han riktigt bra med tydliga sakliga argument. Ulf Danielsson tyckte jag också hade ordning och reda. Peter Stilbs får ofta utstå kritik, men jag tycker han gjorde ett bra framförande när det gäller att hålla sig till sak och skilja på fakta och tyckande. Ett starkt intryck jag fick var också att många satt med mer eller mindre irritation eller ren ilska kokande inombords.

Titeln på seminariet kategoriserar i "AGW-anhängare" och "skeptiker", men jag anser att det finns ett annat snitt att göra som är minst lika intressant. Nämligen att dela in i dem som är eniga om grundläggande sakfrågor (de sakliga) som att koldioxid är en växthusgas och att dess atmosfäriska halt genom mänsklig aktivitet ökat dramatisk samt att mänsklig aktivitet medför klimatförändringar. Det finns ytterligare några väsentliga faktorer där jag menar att det finns en solid, vetenskapligt förankrad enighet. Men, inom denna grupp finns fortfarande utrymmer för oenighet om faktiska storleken på dessa faktorer liksom för olika uppfattning om hur stort problemet är och hur det ska hanteras. Den andra sidan är de som relativt okritiskt väljer de vetenskapliga uppgifter som passar deras redan fastlagda agenda (de osakliga). I såväl AGW-anhångare som skeptiker finns väl representerade i båda lägren enligt min indelning.

Ett exempel värt att begrunda är från sista diskussionen när Rockström säger att det endast finns ett enda fel i senaste IPCC-rapporter (bedömningen om när Himalayas glaciärer ska vara borta). Han blir emotsagd, men framhärdar att detta är det enda felet. Jag menar att Rockström i den ordväxlingen valt den osakliga sidan. Därmed inte sagt att han alltid är osaklig.


ERIC JANSSON 2010-05-17        #14779Magnus: Du får nog utveckla det här med Rockström lite. Du skriver att han blev emotsagd. Vilka sakliga argument var det som framfördes mot Rockström och som talar för att det finns fler fel i IPCC-rapporterna?

Du får också gärna ge exempel på en saklig klimatskeptiker.


MAGNUS BILLBERGER 2010-05-17        #14780

Eric, jag tittade ytterligare ett par gånger på ordväxlingen och är nu lite mer osäker på vilka argument som egentligen diskuterades. Jag uppfattar att Rockström hänvisar till en uppsättning specifika kritiker mot IPCC och vilka då dessa är vet jag inte. Jag reagerar dock på det tvärsäkra avfärdandet med "det finns bara ett enda fel".

När det gäller andra fel i AR4-rapporterna så medverkade jag som reviewer och vi lämnade då synpunkter som ledde till rättningar till den slutliga texten. Under reviewarbetet hade vi strikta avgränsningar när det gällde vilket sakinnehåll vi kunde lämna synpunkter på (begränsningar i första hand satta av min arbetsgivare och i viss mån av den myndighet som samordnade och delegerade uppgiften). Jag har dock läst större delen av AR4 och stött på mängder med skrivningar vars korrekhet kan ifrågasättas precis på samma sätt som man finner sådant generellt i den vetenskapliga litteraturern. Till de mer allvarliga felen hör användandet av IPCC SRES vars brister Aleklett påtalade under seminariet och som du kan läsa om i juninumret av Natural Resouce Research.

Sakliga klimatskeptiker får du ge dej ut och leta efter på egen hand. När blir man klimatskeptiker? Anledningen att jag ovan föreslår en annan uppdelning är att jag inte har så mycket till övers för uppdelning i klimatskeptiker och AGW-alamister eller vad man nu vill. Jag är intresserad av sakargument, inte ställningnstaganden.


ROBERT ENGLISH 2010-05-17        #14781Tycker Rockströms inlägg var bra men de har ju bara 15 minuter på sig så det blir rätt ytligt vilket säkert passar skeptikerna. Olle Häggström har all anledning att koka av ilska. Han håller i alla fall de vetenskapliga principerna högt och har all anledning att kritisera deras förhållning till vetenskapliga metoder. Men vi kanske inte delar denna åsikt om de sk "klimatskeptikerna".

MAGNUS BILLBERGER 2010-05-25        #14875
I dagens SVD skriver 9 professorer verksamma inom Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universiteten debattartikel med ambitionen att vinna tillbaka klimatforskarnas förtroende.

MATTIAS CARLSSON 2010-11-09        #16129
SVTs Vetenskapens värld har gjort en väldigt intressant dokumentär om pr-kriget som pågår kring klimatforskningens trovärdighet, tydligt exemplifierat med Climategate. Man tar även upp kopplingen till det aktuella klimatpolitiska läget i USA - där utvecklingen går åt fel håll - och hur det smittar av sig på den globala klimatpolitiken. Mer info om programmet här.

Och även om Jones, IPCC och klimatforskningen rentvåtts i en lång rad utredningar så hänger tvivlet kvar - som mytbild och verktyg för politiska strömningar i USA. Konservativa krafter, framför allt inom det republikanska partiet, bedriver med utgångspunkt från Climategate något som alltmer liknar en häxjakt mot ledande klimatforskare, med krav på fortsatta granskningar, offentliggörande av åratal av epostkommunikation, forskningsfinansiering, med mera. Samtidigt har incidenter med hot och hatmail mot klimatforskare som deltar i den offentliga debatten vuxit lavinartat.

Inflytande växer
De politiska konsekvenserna kan bli långtgående. De klimatskeptiska lobbygruppernas inflytande växer inom amerikansk politik. Mellanvalen i förra veckan blev en stor framgång för de klimatskeptiska lobbygrupperna.
...
Trots Obama-administrationens ambitioner att ta itu med klimathotet talar mycket nu för att USA inte kommer att kunna agera när det gäller åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, vare sig nationellt eller internationellt. Risken finns att USA därmed också kommer att stjälpa de allt knackigare klimatförhandlingarna, där USA spelar en nyckelroll, som världsledande nation och jämte Kina världens största utsläppare av växthusgaser.

FREDRIK BERGMAN 2011-02-22        #17037
Sverker Martin-Löf är en tung pjäs i det svenska näringslivet:

Sverker Martin-Löf blev förra året ordförande för Industrivärden. Med makt över några av Sveriges viktigaste företag som Volvo, Sandvik, SCA, Skanska, Ericsson och Handelsbanken är maktbolaget en växande utmanare till Wallenbergs inflytande över det svenska näringslivet.

I lördags kom han "ut" som fullfjädrad "skeptiker" och konspiratonsteoretiker i Ekots lördagsintervju. Lyssna från minut 17 och framåt och låt dig underhållas (läs: förskräckas). Hatten av för intervjuare Ramberg som inte ger sig i första taget.

MATTIAS CARLSSON 2011-06-07        #17995
Australiska klimatforskare flyttar till hemlig ort efter att ha dödshotats. Tydligen råder det en uppretad politisk stämning i landet efter att premiärministern Julia Gillard föreslagit en ny koldioxidskatt. Enligt Guardian så är (endast) 38% av befolkning positiv till att det sätts ett pris på koldioxidutsläppen.

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-19        #18175
Mark Lynas anklagar IPCC för att lyssna för mycket på Greenpeace:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fns-klimatpanel-i-blasvader-efter-greenpeacestyrd-rapport

Bakgrunden till gnället tycks vara att Lynas är för kärnkraft och Greenpeace emot.

MAGNUS BILLBERGER 2011-07-27        #18537
Craig Loehle och Nicola Scafetta har publicerat en mycket intressant artikel där man redovisar en modell som visar extraordinärt god överensstämmelse med observerade klimatdata. Jag tycker att författarna har gjort ett gediget arbete med detaljer och bakgrund som gör att deras resultat bör tas på mycket stort allvar. De avslutande raderna i sammanfattningen illustrerar en  ganska dramatisk slutsats:

"A 21st Century forecast suggests that climate may remain approximately steady until 2030-2040, and may at most warm 0.5-1.0°C by 2100 at the estimated 0.66°C/century anthropogenic warming rate, which is about 3.5 times smaller than the average 2.3°C/century anthropogenic warming rate projected by the IPCC up to the first decades of the 21st century."

Med dramatisk så avser jag framför allt att man till skillnad från en mängd "IPCC-ifrågasättande" material också presenterar ett tydligt och transparent underlag i en referee-granskad vetenskaplig tidskrift.

MATTIAS CARLSSON 2011-07-27        #18541
Intressant. Om det stämmer så är det ju väldigt goda nyheter. Vilka nivåer på framtida utsläpp räknar man med? Eller vilken CO2e-koncentration?

MAGNUS BILLBERGER 2011-07-27        #18543
Man hänvisar till att man använt samma utsläppsutveckling av växthusgaser som enligt IPCC-scenarierna. Dessa i sin tur är ju också starkt ifrågasatta i det att de avser att förbränna fossila bränslen i betydligt större omfattning än vad som kan förväntas inom kända produktionskapaciteter och inom kända reserver.

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-21        #19634
Jösses vilken lång tråd detta är, inte helt lätt att ta sig igenom. Jag ville i alla fall nämna att Kjell Aleklett säger att IPCC har lovat att han ska få granska nästa rapport innan den trycks, vilket indikerar att scenarierna kommer att bli annorlunda (apropå hur mycket fossilt det finns att elda upp egentligen):

Just nu arbetar IPCC med “The Fifth Assessment Report” som beräknas vara klar 2014. Även i denna rapport kommer det att finnas scenarier om framtida utsläpp. Tidigare har det varit 40 scenarier och nu skall man enligt dagens planer reducera dem till 4. Den person som är ansvarig för kapitlet om framtidens scenarier har personligen sagt till mig att jag skall få läsa kapitlet innan det publiceras och vi får se om man tar hänsyn till vår forskning. IPCC har sagt att man skall ta hänsyn till forskningsgranskade artiklar.

http://aleklett.wordpress.com/2011/12/20/sveriges-100-miljomaktigaste-personer/

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik