Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Fyra grader kallare i stan på sommaren med grästak

JOHAN ERLANDSSON 2008-01-15        #4139

Forskare vid universitetet i Cardiff, Wales, har studerat hur mycket temperaturen sjunker i stan om det anläggs grästak och planteras träd och murgröna. Hela 11 grader i Riyadh i Saudiarabien. I nordligare städer kan man räkna med en säkning uppemot fyra procent. Borde innebära ett kraftigt minskat behov av kylning, eller? Det blir konkurrens på taken mellan gräs, solceller och solfångare i framtiden kanske...

http://sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikelROBERT ENGLISH 2008-01-15        #4145
I Japan är det krav på att alla takytor över 1000 m2 ska ha en viss andel gröna ytor. Även bra för avrinning till dagvattenbrunnar och så är det snyggt tycker jag!

http://www.vegtech.se/tak_om.htm

ANNA BERNSTAD 2008-01-28        #4273
Även i flera Schwiziska städer finns krav på att alla platta tak ska vara gröna. Först ut var Basel där detta funntit i ett antal år nu. På tal om konkurrens mellan soceller, solfångare o gröna tak finns det exempel på hur solceller o gröna tak kombinerats på tak i Basel. Om solcellerna ställs på stativ kan de gröna taken göra att effektiviteten i cellerna höjs. Detta beror på att den omgivande temperaturen kring cellerna är lägre om taken är täckta med vegetation, vilket ökar temperaturskillnaden och därmed effektiviteten i elproduktionen. Dessutom skapas en ökad diversitet på taket där solcellerna skapar skuggade partier, vilket kan öka biodiversiteten på taket. I bland kan flera bra saker gå hand i hand!

ELEONORA HORN 2008-01-28        #4274
Smart. Gröna tak borde väl dessutom kunna förbättra stadsluften?

MAGNUS BILLBERGER 2008-01-29        #4288
Påverkan på stadsluften har nog fler sidor. Givetvis har grästaken motsvarande egenskaper som all annan vegetation med förmåga att filtrera och fånga partiklar ur luften. Man bör dock samtidigt vara uppmärksam på mögelrisken. I grunden ska ju takkonstruktionerna vara ändamålsenligt uförmade, tätade och dränerade, men särskilt i kalla miljöer utgör tjälen en risk som är svår att förutsäga.

JOHAN ERLANDSSON 2008-02-21        #4517
Förutom att sänka temperaturen hjälper träd till att minska partikelhalterna (PM10) något. Det är dock ingen lösning på problemet. PM10 fastnar på löven och förs sedan med regnet ner i jorden, och därmed riskerar jorden att bli förorenad. Verkar enklare att helt enkelt få bort utsläppen...

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/96na4.pd

MAGNUS BILLBERGER 2008-02-22        #4522
Det där med att jorden skulle bli förorenad med PM10 behöver utvecklas. Delvis gäller samma utan träd i staden. Partiklarna är inte suspenderade i luften i all evighet utan faller ner, särskilt i samband med regn, och tillförs då jorden. Med träden hjälp får partiklarna kortare uppehållstid i luften vilket jag endast kan se som positivt. Man kan visserligen tänka sig att det blir en ökad lokal belastning av partiklar i marken nära träden, men då behöver man titta vidare på var partiklarna egentligen består av. Mycket är damm från exempelvis vägytor som består av vägmaterial och halkbekämpningssand vilket måste betraktas som väldigt vanliga och harmlösa material (förutom då problemet med partikelstorlek). När sådana partiklar hamnar i matjorden förväntar jag mej att de agreggerar och bildar större komplex och/eller fastläggs genom att bilda sediment.

MATTIAS CARLSSON 2009-03-06        #9682
Nu har Malmö stad fått 16 miljoner från EU för att testa gröna fasader och för att utveckla ett system för naturlig dagavattenhantering. "På ett antal kommunala kontor ska gröna fasader sättas upp – de gröna växtmattorna hjälper till att sänka temperaturen i staden. De kan därmed hjälpa till med att dämpa de extrema värmeböljor som förväntas bli vanligare i framtiden. Dessutom fångar växterna upp en del av nederbörden och hjälper till med att minska avrinningen. – Vi ska mäta den kylande effekten av de gröna faserna. Dessutom ska vi pröva nya varianter av tak utöver de vanliga sedumtaken – dit hör bland annat lättare takkonstruktioner av vass, säger Dagmar Gormsen, energi-och klimatstrateg på Malmö kommun. I ett industriområde i sydöstra Malmö ska ett dagvattenssystem öppnas så att det framforsande regnvattnet ska kunna tas om hand lokalt istället för att transporteras vidare i ledningar. Vattnet ska ledas ut i fördröjningsdammar - sänkor ska användas för att bygga ut det kärr som finns naturligt i området. Det ska kunna buffa för de vattenmängder som väller fram efter ett större skyfall. – Där ska vilda växter planteras ut vilket är positivt för den biologiska mångfalden och som även gör området mer attraktivt, säger Dagmar Gormsen."

http://www.byggvarlden.se/energi_miljo/article531621.ece

THEODOR ADOLFSSON 2009-03-06        #9683
Gräsbeklädda tak borde leda till att det blir mer attraktivt att vistas på taket. Taken är en väldigt outnyttjad resurs i städerna och skulle kunna användas som trädgårdar och små parker. Från min lägenhet ser jag ut över en stor del av taken i Stockholms innerstad. Inte någonstans kan ja se gräs och de allra flesta hus har inte några vistelseytor alls på taken. Söder torn är det enda hus jag ser som verkar ge större delen av sitt tak tillbaka till de boende. Fast även det taket har lättare väggar och tak runt sig som skydd, och något gräs finns inte. Jag bor i huset som syns i bakgrunden på bilden. Inte heller här har vi några vistelseytor på taket, även om jag tror att det planeras för en uteservering. Närmare 100 meter upp i luften krävs väl dock ett visst säkerhetstänk som man slipper på 20-metershusen. Är det enklare att gräsbelägga platta tak än sluttande? Historiskt har det ju inte varit helt ovanligt att ha växter på taket och de taken har ju i regel varit sluttande. Att göra om dessa tak till vistelseytor blir förstås betydligt svårare men det verkar inte vara en viktig del i grästanken.

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6der_Torn

MAGNUS BILLBERGER 2009-03-07        #9703
Jag har med en kollega bollat lite med potantialen att genom rätt val av vegetationstyp, dess placering och dess skötsel. Ska bli intressant att se om det kan leda till något konkret. Bakgrunden är i princip att regeringen vill veta om man kan minska halterna PM10 genom valet av fyllnadsmaterialet i vägbeläggningar. Man har tidigare bland annat varit inne på att fukta vägytor får att få dammet att binda. I diskussionen med min kollega dök denna tråd upp i minnet och han tyckte också det verkade intressant med nya uppslag i utmaningen att få ner halterna PM10.

MATTIAS CARLSSON 2009-10-01        #12354
Miljöaktuellt rapporterar om en amerikansk studie som kommit fram till att: "Fördelarna med gröna tak är bland andra bättre hantering av regnvatten, insparad energi, minskat buller och luftföroreningar, förbättrad biologisk mångfald och till och med bättre ROI än vanliga tak. Men ett grönt tak kan göra annat också. Kostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering kan minskas helt enkelt genom den stora termiska massan. ... Studier har visat att det räcker med cirka 7 centimeter jord på taket för att de flesta lämpliga växter ska trivas. Med större djup kommer emellertid växterna att bli större och innehålla mera biomassa och därmed kunna sluka mera koldioxid. Med mindre takmån är 4 centimeter var det få växter som klarade sig."

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.255955/grona-tak-fangar-co2

JEPPE D 2009-10-05        #12415

Foto: Jeppe Larsen

Jag gillar verkligen gröna tak och fasader och tror att de kan göra otroligt mycket nytta i bl a städer. Theodor: På byggahus.se (http://www.byggahus.se/artiklar/sedumtak) skriver de att "Alla tak med mindre lutning än 27 grader passar att lägga ett växtlager på." Men på http://www.torvtak.se/Produkter.htm finns ett sedumtak på ett hus med betydligt mer lutning, och gamla halmtak har inga problem med rejäl lutning http://ekologiskahus.blogspot.com/2009/07/blog-post.html så det går nog att hitta lösningar till de flesta hus. Det miljöaktuellt skriver om att gröna tak t o m har bättre ROI än vanliga tak insåg FORD för ett antal år sedan när de renoverade (sedumtak/våtmark/naturlig belysning) deras äldsta och smutsigaste fabrik och fabriksområde med hjälp av Cradle to Cradle-grundarna. Dessvärre tillverkar de förmodligen några av världens "smutsigaste" bilar där... http://video.google.nl/videoplay?docid=-3058533428492266222#

http://ekologiskahus.blogspot.com/2009/07/blog-post.html

MATTIAS CARLSSON 2009-11-08        #12785
Den amerikanska storbanken PNC har nu prytt fasaden på ett nytt kontorskomplex i gamla kol-&stålstaden Pittsburgh med en grönskande logga. "I slutet av september invigdes Nordamerikas största växtklädda vägg i centrala Pittsburgh, en stad som satsar mycket på en omvandling från industristad på dekis till grönskande miljömetropol. ... PNC räknar med att växtligheten, som finns på den södra fasaden, ska hjälpa till att kyla 30-våningsbyggnaden på sommaren. Plantorna behåller blad och barr även på vintern, och bidrar då till att hålla byggnaden varm. Dessutom ska det bli tystare och behagligare på trottoaren, eftersom bladverken absorberar ljud. Och liksom alla trädgårdar avger den syre och absorberar koldioxid."

http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article669823.ece

MATTIAS CARLSSON 2010-04-10        #14406
Bildspel och ett radioreportage från en liten "green roof safari" i Sheffield

JOHAN ERLANDSSON 2010-12-04        #16388
Amerikanska postverket har fixat grönt tak:

Enligt postverket själva så sparar man ungefär 30 000 dollar per år i energikostnader, tack vare takets förmåga att kyla ner byggnaden på sommaren och isolera den på vintern. Taket har dessutom minskat byggnadens dagvattenavrinning med 75 procent på sommaren och 40 procent på vintern.

MATTIAS CARLSSON 2011-05-10        #17700
Stockholm stad vill ha fler gröna tak:

Den borgerliga alliansen i Stockholms stadshus har bestämt sig för att gröna tak ska bli vanligare i miljöstaden Stockholm i framtiden. Som ett första steg ska alla fastigheter staden äger inventeras.

– Vi kan stryka Stadshuset och några hus till. Men vi har flera tusen fastigheter och många är säkert lämpade för gröna tak, säger fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).


Logga in för att svara


Produkter

Energimätare (3)
Solceller (2)
Standby-stoppare (1)
El (3)
Energikonsulter (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Belysning (1)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Solfångarsystem (2)
Småskalig vindkraft (34)
Varmvattensparande produkter (4)
Vindandelar (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 2760 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik