Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Majoritet för trängselskatt i Göteborg

ERIK SANDBLOM 2008-01-22        #4191

Kristdemokraterna i Göteborg motionerade i december om att avgiftsbelägga biltrafiken i en zon i centrala stan. Tidigare har endast miljöpartiet och vänsterpartiet förespråkat trängselavgifter i Göteborg. Men socialdemokraterna kan svänga om kristdemokraterna gör det, säger Göran Johansson till Göteborgs-Posten, och därmed finns en stor majoritet i kommunfullmäktige för trängselavgifter. Moderaternas Jan Hallberg vill ha "alternativa brukarfinansieringar". Då återstår bara folkpartiet. Och sverigedemokraterna kanske vill ha särskilda avgifter på bilar med mörk färg? Göteborg kan få trängselavgifter S i Göteborg kritiskt till trängselskatt

Lerums Henrik Ripa kritisk

Kranskommunen Lerums moderata kommunalråd Henrik Ripa, som leder motståndet mot järnvägsutbyggnad genom hans hemkommun, är mot idén. - Göteborg drabbas inte hårdast av trängselavgifter, det gör kommunerna runt omkring. Därför borde det vara en fråga för de 13 kommunerna i Göteborgsregionen, säger han. "Trängselavgift en regionfråga" Henrik Ripa kommenterar inte att bilavgaser har gjort göteborgsluften hälsofarlig. Under 2006 överskreds normen för halten av kvävedioxid i luften under drygt 2050 timmar. Bertil Forsberg, docent vid institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, har gjort studier kring trafikutsläppens inverkan på hälsan som visar på tydliga och snabba hälsoeffekter som kunnat knytas direkt till halterna av kväveoxid. - Höga halter ger fler sjukhusinläggningar och fler dödsfall, säger han. Göteborgsluften ofta hälsofarlig Alla bilar med förbränningsmotor släpper ut kväveoxid, även sk miljöbilar

Bilarnas utsläpp farligare än bilarna själva

I Danmark dör varje år 3400 människor av sjukdomar som uppkommer från vägtrafikens utsläpp. Det är tio gånger så många som dör i trafikolyckor. Det framgår av Miljøministeriets rapport Natur & Miljø från 2007. Till detta kommer ytterligare 500 människor som dör på grund av vägtrafikbuller. "Ligesom vi har Rådet for Større Færdselssikkerhed til at kæmpe for færre dræbte på vejene, bør regeringens Infrastrukturkommission slås mere for at mindske de katastrofale konsekvenser af bilernes forurening. Den kollektive trafik bør have en større plads i fremtidens trafikplanlægning, og det er især omkring de større byer, at problemet trænger sig på" siger Carl Holst (V), medlem af bestyrelsen i Danske Regioner. Trafikforurening er farligere end trafik Trafikforurening farligere end trafikken Bilforurening koster hvert år flere tusinde danskere livet

Resorna är korta och cyklingsbara

40% av bilresorna i Göteborg är högst fem kilometer långa, enligt kommunens cykelplan från 1999. Det tar 20 minuter att cykla så långt. Varje dag sker i Göteborg 270 000 bilresor kortare än fem kilometer, enligt en mätning från 1994-1996. Det sker också 112 000 kollektivresor kortare än fem kilometer. Men det totala antalet cykelresor är bara 120 000. Om bara hälften av de korta bilresorna fördes över till cykel, så skulle cyklingen fördubblas! Göteborgs cykelprogram Bild: HPV Sverige
ERIK SANDBLOM 2008-02-08        #4382
Biltullar kan närma sej Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden godkänner en motion av kristdemokraten Martin Hellström som förespråkar en ny utredning om biltullar. Frågan om en ny billtullsutredning kommer att avgöras i kommunstyrelsen. Trängselavgifter en fråga för göteborgarna att avgöra - För att en trängselavgift ska vara möjlig måste vi också ha infrastrukturen för att ta emot pendlarna. Det har vi inte riktigt idag, säger Anneli Hulthén, vice ordförande i distriktsstyrelsen och kommunalråd med ansvar för bland annat trafikfrågor. Min kommentar till detta är att Göteborg har en lägre andel kollektivresor än vad Stockholm hade när man införde trängselskatten. Så det ligger något i vad Hulthén säger.

ERIK SANDBLOM 2008-02-14        #4448
Trafikkontoret vill utreda trafikavgifter för bilister Det behövs trafikavgifter för att Göteborg ska klara målet att fördubbla kollektivresandet, säger trafikkontoret i ett utlåtande om kd-motionen. Trafikkontoret slår fast att trafikavgifter hör till de allra viktigaste åtgärderna för att Göteborg ska klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

ERIK SANDBLOM 2008-02-27        #4546

ERIK SANDBLOM 2008-04-16        #5124
Trängselskatt ger samhällsvinst menar trafikexpert – Utred frågan länge. Varje stad behöver inte hitta sin egen teknik, men däremot en egen modell beroende på de förutsättningar man har, säger Jonas Eliasson.

ERIK SANDBLOM 2008-06-18        #5886
Göteborg utreder trängselavgift Resumé i DN. Miljönämnden och Trafiknämnden har nu sagt ja till att utreda trängselavgift.

ERIK SANDBLOM 2008-12-17        #8631
Ekot: Trafikavgifter ger bättre luft Trängselskatter och andra ekonomiska styrmedel är det bästa sättet att komma tillrätta med de höga halterna kvävedioxid som fortfarande finns i Göteborgsluften. Det menar länsstyrelsen som kontrollerat hur arbetet med att förbättra Göteborgs luft går.

ERIK SANDBLOM 2009-02-04        #9240
Ekot: Miljöstyrande trafikavgifter i Göteborg I dag togs första steget mot trafikavgifter i Göteborg. En majoritet i kommunstyrelsen slog idag fast att kommande avgifter för bilisterna ska gå till att förbättra kollektivtrafiken och nu startar en utredning. Anneli Hulthén, ordförande i Göteborgs kommunstyrelse, godkände idag också Vägverkets ansökan till regeringen om tillåtlighetsprövning för Marieholmstunneln. Min kommentar: Ett bättre vägnät med ny älvtunnel kommer öka bilisternas betalningsvilja, vilket tar ut effekten av trängselavgiften. Så man kommer ingen vart med kombinationen trängselavgifter + nya vägar. Trängselavgifter funkar bara om man bestämmer sig för att låta kapaciteten i vägnätet vara konstant eller minskande. Avgiften kan då funka som ett smörjmedel som håller nere köerna.

JOHAN ERLANDSSON 2009-03-23        #9941
Göteborg har svårt att klara luftkvalitetsmålen, och det beror på en ökad inpendling med bil: "Förbättringarna av kollektivtrafiken börjar nu ge resultat. Enligt statistik från Trafikkontoret åker göteborgarna mer kollektivt och kör mindre bil än tidigare. Ändå ligger halterna av kvävedioxider oroväckande högt och ser inte ut att minska. – Det beror på att inpendlingen till stan har ökat väldigt mycket. Människor som bor utanför Göteborg tar bilen in till stan och det är ju positivt att de kommer hit och att vi har en stark arbetsmarknad. Men nu bygger vi upp allt bättre resvägar med kollektivtrafiken och då blir det lättare att åka med den, säger Cecilia Dalman Eek."

http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&nyhetnytid=56

ERIK SANDBLOM 2009-04-01        #10076
Vårt Göteborg: Göteborg klarar inte miljönormen för kvävedioxid – Den minskning av kvävedioxid som man har hoppats att katalysatorer och miljöbilar skulle stå för har helt ätits upp av den ökade biltrafiken, säger Jan Brandberg på miljöförvaltningen i Göteborg.

ERIK SANDBLOM 2009-04-02        #10108
Ytterligare motorvägstunnel i Göteborg I tisdags godkände Byggnadsnämnden program och sade ja till samråd för detaljplan för Marieholmstunneln, en ytterligare sexfilig motorvägstunnel under Göta älv. Mot beslutet reserverade sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet. - Men i Göteborgs kommunfullmäktige är det politisk majoritet för en Marieholmstunnel, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (s). - Den här tunneln minskar köerna, minskar sårbarheten och är en klar förbättring för miljön, säger Jan Hallberg (m). GT: Nu ligger bollen hos Borg Min kommentar: tunneln är inte bra för miljön eftersom den ökar biltrafiken, och biltrafik är inte bra för miljön då den drar mer energi än något annat trafikslag per personkilometer inklusive flyg*. Det här är ett mycket tråkigt beslut eftersom det kommer öka biltrafiken även på andra ställen. Den gör det också svårare att locka bilister till att cykla och åka kollektivt. *) De flesta bilar har ensam förare [1], och då släpper man ut lika mycket koldioxid per kilometer som flygpassagerare Stockholm-Göteborg [2]. [1] Källa RES 2005–2006 Den nationella resvaneundersökningen sidan 30. [2] http://sasems.port.se/

MATTIAS CARLSSON 2009-04-02        #10109
Dessutom kommer det här att kosta massor med pengar...

ERIK SANDBLOM 2009-04-15        #10271
GP: Ny tunnel kan stå klar 2016 Uppgörelsen om den nya älvtunneln i Göteborg är klar inom kort. Avgifterna föreslås bli tio kronor för personbilar och 50 kronor för lastbilar. Det blir byggstart redan nästa år. Det blir mängdrabatt på avgifterna. Den maximala avgiften för en personbil blir 300 kronor per månad och för en lastbil över 3,5 ton 1 500 kronor per månad.

ERIK SANDBLOM 2009-08-18        #11735
GP: Trängselavgift på väg till Göteborg DN: Göteborg på väg mot trängselskatt YimbyGBG: Trängselskatter på väg i Göteborg pressmeddelande från regionen: Kraftfullt infrastrukturpaket planeras i Västsverige Kommunerna och regionen har enats: De önskar trängselskatt i Göteborg, ny motorvägstunnel under älven samt tågtunnel. Jag noterar att regeringen fortfarande inte anslagit pengar till motorvägstunneln. Vill regeringen verkligen ha en biltunnel? Hoppas inte det.

ERIK SANDBLOM 2010-02-10        #13792

Karta från Wikipedia

Goteborg.se: Kommunfullmäktigebeslut om trängselskatt
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari att förorda alternativet med den mindre betalzonen.med ca 40 betalstationer Frågan ska nu vidare till regeringen. Ett beslut om trängselskatt kommer att fattas under våren i riksdagen och tanken är att trängselskatt införs 2013.

Vägverket: Trängselskatt i Göteborg

sv.wikipedia.org/wiki/Trängselskatt_i_Göteborg

40% av bilresorna i Göteborgsregionen är kortare än sex kilometer. Källa Resvanor i Göteborgsregionen 2005 sidan 10.

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-16        #13828

I söndags var jag omslagspojke på GP och fick säga några ord om vad jag tycker om massbilism i stan, apropå diskussionen om trängselskatt.

ELEONORA HORN 2010-02-18        #13851
Snyggt! Men berätta - vad sa du? Vad stod det?

JOHAN ERLANDSSON 2010-09-14        #15730
Ett missnöjesparti mot trängselavgifterna har bildats, Vägvalet. I GP häromdagen sas det att de kan bli vågmästare efter valet. Här är en debattartikel från Vägvalet i Auto Motor & Sport igår:

Trängselskatten är problematisk på flera sätt. Den är orättvis - en del personer får betala, andra slipper undan trots att de också kör bil. Det är en dyr skatt att driva in - cirka 30-40 procent av intäkterna försvinner i drift och administration. Den drabbar låginkomsttagare relativt hårdare än en höginkomsttagare. Men framför allt är den helt onödig. Någon "trängsel" existerar inte på de flesta vägar eller tidpunkter som skatten tas ut.

ERIK SANDBLOM 2010-09-14        #15735

MARIE LINDSTRöM 2010-10-12        #15936
Vägvalet och trängselskattmotståndare verkar få ta väldigt mycket plats i media. Finns det något sätt som vi som är för kan göra oss hörda på, som en samlad massa? 

JOHAN ERLANDSSON 2010-10-12        #15937
För min del så skulle jag nog lika gärna eller hellre ha sänkt hastighet i stan än trängselavgift. Trängselavgiften kommer väl aldrig sättas så högt att det verkligen blir få bilar i stan, utan bara tillräckligt högt så att biltrafiken flyter bra=snabbt och obehagligt för cyklister och gångtrafikanter.

Dyrare och färre parkeringar samt satsningar på bilpooler, cykelleder och kollektivtrafik är alternativa åtgärder för att få ner antalet bilar.

MARIE LINDSTRöM 2010-10-12        #15943
Du har helt rätt om parkering men jag tror ändå att det är positivt att få bort så många bilar som möjligt, inte minst för luftkvalitén och för att sända en signal om att det kostar att köra bil även om trängselavgiften inte motsvarar den verkliga kostnaden.

Sedan har jag inte total koll på vägbyggena bland andra Marieholmstunnel, är det inte meningen att de ska finansieras av avgiften och att det får skattefinansieras om avgiften faller igenom?

ERIK SANDBLOM 2010-10-12        #15945
Ja, trängselskatten är en del av ett paket där Marieholmstunneln ingår (ny sexfilig motorväg) samt Västlänken, en tågtunnel. Själv tycker jag trängselskatt och tågtunnel kan vara en vettig kombination, men nya motorvägar ger bara mer biltrafik.

ERIK SANDBLOM 2012-12-30        #21676
Trängselskatten börjar gälla på onsdag, men nu har 45 000 personer skrivit på för en folkomröstning om att ta bort den. Folkomröstningen genomförs om två av tre ledamöter av stadsfullmäktige säger ja. Några politiker är positiva till en folkomröstning medan andra menar att det blir otydligt eftersom trängselskatten är en del i en överenskommelse där även en tågtunnel och en motorvägstunnel ingår. De menar att man i så fall måste folkomrösta om hela paketet.

Politikers svar om folkomröstningen - GT

MATTIAS CARLSSON 2013-01-07        #21697
Medierna i P1 om (0-?)lämpligheten i att GT drivit en kampanj och namninsamling mot tränselavgifterna. 

ERIK SANDBLOM 2013-01-22        #21753
Göteborgs Fria Tidning har en mycket fin artikel om Västsvenska paketet. Tydligen har inte trängselskatten beaktats vid planeringen av de nya vägar som ingår i paketet.

Dessutom påpekas att tågtunneln inte minskar utsläppen från biltrafiken, utan bara dämpar ökningstakten. Det sägs också att Trafikverket har blivit mer pessimistiskt angående enskilda bilars miljöpåverkan sedan vägsatsningarna planerades. Så utsläppen per bil blir större än beräknat, samtidigt som behovet blir mindre än beräknat genom att trängselskatten nu är införd.

Så påverkar Västsvenska paketet miljön. Göteborgs Fria Tidning

JOHANNES WESTLUND 2013-01-23        #21757
Marieholmstunneln måste stoppas, om så genom att kedja fast sig vid grävskoporna. Den har förödande konsekvenser dels för miljön och dels för möjligheterna att skapa en sammanhängande stad från centrum ut nordost. Partihallsförbindelsen måste rivas och Tingstadstunnel med tillhörande mot måste göras om till stadsmässig boulevardlösning, båda för att de står ivägen för meningsfullt stadsbygge i området. Sedan återstår Gullbergsvass och kombiterminalen som måste rivas och byggas om till en urban blandstad. På köpet tillförs tusentals lägenheter i attraktiv innerstadsmiljö och behovet av bil minskar drastiskt. Detta kan motivera vidare boulevardisering av återstående motorvägar som hindrar staden från att utvecklas.

Logga in för att svara


Produkter

Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmotorcyklar (1)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Konferenstjänster (2)
Elmopeder (5)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3339 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik