Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Klimatfrågan   

En kall vinter

ERIC JANSSON 2008-02-28        #4548
Det är tydligen så att vintern inte varit lika mild på andra håll i världen som den har varit i södra Sverige. Den kanadensiska tidningen National Post skriver i en klimatskeptisk artikel (se länk nedan) att den globala? medeltemperaturen var 0,3 grader (Farenheit!) kallare under januari i år än den var i genomsnitt under 1900-talet. Jag tycker det är intressant att en lång period med temperatur över den normala kan förklaras med naturliga variationer av klimatskeptiker medan en januarimånad som är marginellt kallare än normalt omedelbart "bevisar" att den globala uppvärmingan är en bluff och att vi går mot en ny istid.

http://www.nationalpost.com/opinion/columnists/story.html?id=332289MAGNUS BILLBERGER 2008-02-28        #4549
Jag tycker ditt exempel belyser hur svårt det kan vara både att förstå och förklara såpass komplexa företeelser som väder och klimat. Det är ganska få människor som faktiskt är insatta i och förstår att tolka olika klimatologiska observationer. Avsevärt fler ägnar sig åt att dra slutsatser av vad andra gjort och inte sälla endast baserat på vad som återgetts i andra hand i media. I mitt arbete som hydrolog stöter jag ofta på motsvarande svårigheter. Det finns en rad processer och mekanismer som för mej och mina kollegor är ganska självklara. Tillsammans skapar dessa processer och mekanismer en ganska komplex verklighet. Det finns fortfarande en hel del outforskade områden, men vi har ändå en skaplig övergripande förståelse av hydrologiska system. När man ska kommunicera sina slutsatser och kanske rekommendationer om hur ett problem ska hanteras kräver kanske en motpart med beslutsmandat att få en insikt i varför man ger en viss rekommendation eller kommit till en viss slutsats. Det är självklart orimligt att utbilda denna person till hydrolog. Man får istället nöja sig med en lite sammanfattande beskrivning och det är här jag tror vi har ett stort bekymmer. En icke-expert som börjar göra sina egna tolkningar baserat på den kunskap jag förmedlar tillsammans med hans/hennes egna kunskaper och inlärda intuition. Just den inlärda intuitionen kan i fallet hydrologi och för den delen även klimat vara direkt motsatt den faktiska verkligheten. Och då finns stort utrymme att utan avsikt att vilseleda ändå komma till graft felaktiga slutsatser.

ERIC JANSSON 2008-03-01        #4556
Magnus, tack för en del klargöranden apropå vissas förmåga att misstolka fakta. Du nämner ju att det finns stort utrymme att missleda utan att man egentligen har den avsikten. Så är det säkert. Till detta kan man nog lägga till, att en del krafter i samhället medvetet försöker misstänkliggöra forskningen kring den globala uppvärmningen, helt enkel därför att de helst ser att det fossilbränsledrivna samhället skall bestå som det är.

JONAS KARLSSON 2008-03-01        #4557
Dom som tänker så tänker väldigt kortsiktigt. Även om man om några år skulle komma fram till att den globala uppvärmningen inte skulle existera så kan ju det fossilbränsledrivna samhället ändå inte bestå som idag eftersom oljan, kolet samt uranet tar slut. så vi måste ändå övergå till förnyelsebara energikällor, annars står vi en vacker dag utan energi.

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-03        #4567
Det här med miljö är svårt, det är det som är grejen... Mer miljöutbildning i skolan kan på sikt minska problemet med förhastade slutsatser och snabba lösningar. Magnus har säkert gjort en viss insats redan här på Ecoprofile genom att bemöta alla möjliga missuppfattningar om klimatfrågan.

ERIC JANSSON 2008-03-06        #4590
För den som stöter på någon klimatskeptiker som hävdar att den kalla vintern visar att jorden går mot en ny istid rekommenderar jag att läsa följande artikel i Grist där NASAs James Hansen får bemöta den senaste tidens nonsenspåståenden att den globala uppvärmningen skulle ha utraderats av den kalla vinter som har noterats på många platser på norra halvklotet. Där finns också en länk till Hansens orginalbrev med tjusiga temperaturkartor, diagram m.m.

http://gristmill.grist.org/story/2008/3/4/14422/81358

ERIC JANSSON 2008-03-17        #4717
Sveriges televisions vädersida har en jättebra förklaring till varför vi har en tillfällig global nedkylning just nu.

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=77604&a=1070804&lid=puff_878539&l

ERIC JANSSON 2008-04-16        #5119
Temperaturstatistiken för mars visar att jordens globala medeltemperatur ökar igen. Dessutom är skillnden i jämförelse med januari och februari ganska stor. Vi väntar nu på att tidningar (som tidigare varnade för en ny istid) också skriver om en snar framtid på Jorden som inte nämnvärt skiljer sig klimatmässigt från Venus ;-)

http://gristmill.grist.org/story/2008/4/14/142951/644

ROBERT ENGLISH 2008-06-25        #5981
Tidningen Foskning & Framsteg har en intressant artikel om Stockholms klimat sedan 1502. En helt ny klimatkurva har forskare tagit fram ur gamla sjöfartsdokument. Kurvan sträcker sig flera hundra år längre tillbaka än temperaturmätningarna från och med mitten av 1700-talet. Den visar att de senaste två årtiondenas varmare klimat avviker från de senaste fem seklernas. Data tyder på att perioden 1988-2007 var den varmaste tjugoårsperioden under de senaste 500 åren i Stockholm. Ett statistiskt test visar att det är mindre än 0,1 procents sannolikhet att medeltemperaturen blir så hög som under senaste tjugo åren, om man antar att de föregående 480 åren visar Stockholmsklimatets normala tillstånd. Slutsatsen blir alltså att klimatet de senaste två årtiondena skiljer sig tydligt från resten av de senaste fem seklerna. F&F skriver att det finns flera anledningar till att klimatet uppvisar dessa variationer. En stor del beror på slumpmässiga variationer i atmosfärs- och havscirkulationen. Atmosfärens halt av växthusgaser var lägre på 1500-talet än i dag. Dessutom visar rekonstruktioner av solens utstrålning att den kan ha lyst lite svagare då. I början av 1800-talet var halten av växthusgaser fortfarande låg, och solstrålningen hade troligen en tillfällig nedgång. Samtidigt skedde ett par stora vulkanutbrott som kastade upp stora mängder stoft högt upp i atmosfären, vilket minskade solenergin i de lägre luftlagren. Följden blev att norra Europa fick det kallare i början av 1800-talet. De senaste två decenniernas varma period kan enligt F&F sannolikt förklaras som en kombination av den av människan förstärkta växthuseffekten, en i historiskt perspektiv relativt stark solinstrålning och ett luftcirkulationsmönster som särskilt under 1990-talet har gett oss milda vintrar i Skandinavien.

http://fof.se/?id=08512&statistics=a1

Logga in för att svara
FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik