Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Malmö och Göteborg ser över parkeringen

ERIK SANDBLOM 2008-03-05        #4589

Johan Erlandsson (herr Ecoprofile själv) inventerar parkeringen vid badparadiset Saltholmen i Göteborg.


Parkering tar mycket plats. En bil mäter ungefär två gånger fyra meter, och enligt uppgift går det åt upp till 25 kvadratmeter per bil när man räknar med utrymme för att svänga in i p-rutan. Om man bebygger parkeringsplatsen med ett trevåningshus så får man alltså en trerumslägenhet på 75 kvadrat för varje p-ruta!

Den matematiken ligger bakom att Malmö och Göteborg nu ser över parkeringen. Man kartlägger alla parkeringar som finns, både kommunala och privata. Malmös kommunordförande Ilmar Reepalu vill sänka kraven på hur många parkeringsplatser det ska finnas i anslutning till bostäder, arbetsplatser, butiker och anläggningar av olika slag. Och Göteborg tar bort drygt tvåtusen parkeringsplatser i innerstan utan att ersätta dem med platser längre ut.

Reepalus förslag handlar om att sänka parkeringsnormen. Enligt plan- och byggnadslagen är alla kommuner tvungna att upprätta parkeringsnormer. För att få bygglov måste man lova att bygga minst det antal p-rutor som parkeringsnormen anger. I praktiken har det dock visat sig ingen bygger fler rutor än minimikravet, eftersom det innebär ökade kostnader och hindrar att marken används till något lönsammare. En sänkt parkeringsnorm innebär alltså att man ökar graden av frivillighet på hur många rutor som byggherren väljer att anlägga.

Eftersom parkeringarna tar stora ytor i anspråk så innebär det en glesare stad med längre avstånd, något som i sig ofta innebär mer biltrafik.

Grovt sett kan man indela parkeringen i två kategorier: terminalyta och bilförvaring. I sin uppsats "Bortom Dennispaketet" skriver professor Jan Owen Jansson att gatuparkering alltid ska vara tillgänglig genom ett högt pris. Man ska inte behöva snurra runt för att hitta en plats, men samtidigt ska man se till att ytorna används effektivt, det vill säga inte till förvaring.

Jansson föreslår också att kommunen erbjuder att köpa befintliga parkeringsytor av företag. Tanken är att generösa parkeringsnormer har tvingat fram dessa stora ytor som å ena sidan inte drar in några pengar till markägaren, men som å andra sidan kan vara svåra att bli av med. Ett kommunalt köp kunde lösa den knuten. Ett sådant markköp skulle också bli ett incitament för arbetsgivare att uppmuntra sina anställda att lämna bilen hemma.  

Nya hus gör p-pusslet tuffare

Tusentals parkeringsplatser försvinner. Bilarna måste maka på sig för alltfler nybyggen - och trycket ökar på de parkeringsplatser som finns kvar. En ny p-policy behövs.  

Fri p för miljöbil försvinner

Det kan bli stopp för bilister från kranskommunerna att parkera gratis i Göteborg.  

Principstrid om p-däck i city

Den politiska majoriteten vill stoppa ett nytt p-däck bakom Lilla Torget i centrala Göteborg. Motiveringen är att det finns tomma p-platser i bland annat Kungsgaraget i kvarteret intill.  

Färre p-platser i Malmö med nytt förslag Bortom Dennispaketet
ERIK SANDBLOM 2008-03-06        #4592

Biltätheten har minskat i Göteborg sedan toppåret 1990. Då fanns 374 bilar per 1000 invånare, och idag är man nere i 357. Stockholm ligger idag på 373 och Malmö på 394, Uppsala 393. Kommunen med lägst biltähet är Sundbyberg med sina 299 bilar per 1000 invånare. Ekonomer brukar hävda att stor biltäthet och hög bilförsäljning är ett tecken på välstånd, men jag tycker nog att Göteborg har större välstånd idag än 1990. Källa trafikkontoret på länken nedan, samt Sikas "Fordon i län och kommuner vid årsskiftet 2007-2008". Glest med bilar i Uppsala län

http://www.trafikkontoret.goteborg.se/FineToolsAPI/DownloadFile.aspx?fileid

ERIK SANDBLOM 2008-03-06        #4594
Göteborg har arbetat med sk mobility management. Projektet kallas Nya vägvanor och går delvis ut på kampanjer där man uppmanar allmänheten att ställa bilen. Kampanjerna riktas mot boende utefter leder där kollektivtrafiken eller cykelmöjligheterna nyligen förbättrats. Man har också ett kontor i Lundby på Norra älvstranden där det byggs många nya lägenheter, men dit spårvägen ännu inte nått. Tanken är att människor är benägna att ändra sina resvanor när de flyttar till en ny ort. Man vill att de boende ska pendla med de nya stombussarna, cykla på sin egen cykel eller använda lånecyklar. Lånecyklar är ett bra alternativ när man inte kan eller vill cykla till jobbet, men ändå kan använda cykeln till kortare arbetsresor. Uppmärksammad Ställa-bilen-kampanj görs om igen i höst Nya vägvanor sprids till fler västsvenska kommuner

ERIK SANDBLOM 2008-03-06        #4595

Göteborg arbetar också med bilpooler. Varje bilpoolsbil ersätter fem-sex andra bilar. Kommunen har därför hyrt ut två bra platser till Majornas bilkooperativ vid Saltholmen, se bild. Om alla bilar på Saltholmen ersattes av bilpoolsbilar skulle alltså antalet p-rutor kunna minska med över 80%! Bilpool i korthet 7 bilder på 25 sekunder Gröna Bilister säger att man kan tjäna på att gå med i en bilpool om man årligen kör kring 1 000 mil eller mindre och inte behöver bil varje dag. Torslanda först ut att öppna sin bilpool Torslanda stadsdelsförvaltning är först i Göteborg med att göra sin interna bilpool öppen. Från och med i sommar kan både företag och privatpersoner utnyttja bilarna i förvaltningens bilpool.

ERIK SANDBLOM 2008-03-06        #4596

Här kollar Johan lite mer på bilarna.

ERIK SANDBLOM 2008-03-08        #4602
Räkna med färre p-platser i centrum Ytterligare p-platser försvinner från centrum. Varuleveranser och korta besök får företräde, boende kommer i andra hand. Jobbpendlare förväntas byta till kollektivtrafik. Det där sista låter bra. I en av artiklarna intervjuas en person som kör bil 50km norrifrån till kvällsjobbet genom nålsögat Tingstadstunneln för att parkera på det centrala Heden. Det skulle vara billigare att parkera bilen på Backaplan -- gratis -- och ta vagnen/bussen till jobbet på Avenyn. Dessa vagnar/bussar går mer eller mindre dygnet runt och månadskortet kostar inte mer än 425kr, troligen billigare än Hedens parkering. Ibland tänker jag att vissa problem som folk har är väldigt elementära att lösa om man bara vågar tänka efter lite. Man behöver inte alltid ta bilen ända fram till dörren. Äldre artikel: Boende får företräde

MIKAEL EMDENBORG 2008-03-08        #4603
Ett intressant resonemang, tar du med det faktum att väldigt många motorfordon byter ägare varje år i Göteborg och att dessa provkörs någonstans? Blocket brukar ju ange att man säljer varor och fordon för mer än 200 MILJARDER per år, ofrånkomligt är att vid all motorfordonshandel sker en utsläpps ökning och en trafikökning. Dessa typer av handelsplatser som tillhandahåller endast 1 vara eller 1 fordon per adress är ur transport och miljösynpunkt usel. Hur många miljontals bilresor skapar www.blocket.se varje år i Sverige? Varför ska konsumenter lockas med låga priser in på marknadsplatser som ger upphov till en massa onödig trafik? Tyvärr tycks man ha svårt att inse sambandet mellan geografiskt utspridda marknadsplatser och trafikökningar.

www.privatmotormarknad.se

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-08        #4605
Mikael, jag föredrar att du använder din tidigare tråd om du vill diskutera relevans, fördelar och nackdelar med din näringsverksamhet.

MIKAEL EMDENBORG 2008-03-08        #4606
Johan, jag har ingen näringsverksamhet på det här området. Det tidigare miljöprojektet "samordnad handel med motorfordon" har lagts ned av Trafikkontoret i Göteborg, förmodligen att man inte heller där är medveten om vad geografisk utspridd handel innebär för trafik ökning. Argumenten att tex www.blocket.se och andra internetsiter bidrar till mycket onödig trafik kvarstår, och har inget med min näringsverksamhet att göra.

ERIK SANDBLOM 2008-03-08        #4608
Bilköpardiskussionen går vidare här! Jag gjorde just ett inlägg.

http://www.ecoprofile.se/1002_871_Det_finns_andra_vagar_an_Trangselavgifter

ERIK SANDBLOM 2008-03-08        #4609
Trängselavgifter ett måste? Trängselavgifter eller högre p-avgifter? Slopad miljöbilsparkering eller färre förmånsbilar? Ska Göteborgsregionen fortsätta växa måste politikerna förmodligen svälja några av dessa beska piller. Jag tycker det är trevligt att GP bevakar den här frågan. Fast artikeln från i mars 2007 hade den trevligaste ingången, nämligen att bilarna tar väldigt mycket plats som skulle kunna användas till annat, bostäder eller vad som helst. Alltså denna: Nya hus gör p-pusslet tuffare

ERIK SANDBLOM 2008-03-11        #4639
Det borgerligt styrda Stockholm går åt andra hållet. Alla som vill få bygglov tvingas nu bygga minst en parkeringsplats per bostad. Stan satsar på fler p-platser Innerstadens hushåll har i genomsnitt 0,40–0,48 ­bilar per hushåll. I ytterstaden varierar antalet mellan 0,53 och 0,84. City skriver om parkeringsnormen Minska kodioxidutsläppen och öka utrymmet för bilar ???

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-11        #4642
Umeå kommun föreslår tillsammans med sex grannkommuner att stora företag ska slopa gratis parkering för sina anställda.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33919&a=1077066&lid=senasteNytt_36404

MIKAEL EMDENBORG 2008-03-11        #4643

Bilar SKA om möjligt INTE in i städer, de är hälso och miljöskadliga. På stora infartsparkeringar ska bilarna parkeras, sedan ska kollektiva eller enskilda utsläppsfria fordon sörja för persontransporter i städerna. Dessutom kan infartsparkeringarna tjäna som lokala handelsplatser för olika transportbehov, tex bilpooler, cyklar eller samkörning av mindre gods.

ERIK SANDBLOM 2008-03-16        #4696
Ta cykeln till motionslokalen När kommunledningen i Malmö ska ändra i parkeringsnormen väntas det handla om att göra en rejäl minskning av de parkeringsplatser som knyts till arbetsplatser och fritidsanläggningar.

ERIK SANDBLOM 2008-03-21        #4781
Sydvenska Dagbladet - Färre parkeringsplatser ska förbättra miljön – Miljöbelastningen minskar med bättre luft som följd. Och det blir billigare att bygga nytt till rimligare hyror om man sänker kravet på antal bilplatser per lägenhet, säger kommunalrådet Anders Rubin. Fredrik Fernqvist är miljöpartist i stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Såhär skriver han: En bilfriare stad Parkeringsnormen i Malmö är för lägenheter idag 1,1 platser per lägenhet. Framtiden innebär inte att varje bostad skall ha sin egen bil, utan att många personer delar en bil genom en bilpool. Parkeringsnormen skulle egentligen kunna vara 0,1 parkeringsplatser per lägenhet. Gratisparkering vid arbetsplatser är också något som borde avskaffas helt och parkeringsnormen för verksamheter borde också minskas rejält.

JOEL JOHANSSON 2008-03-21        #4784
Angående parkeringsnormen så har jag granskat en del av de detaljplaner som antagits i Eskilstuna kommun under senare tid. Som exempel kan tas en central tomt med byggnation av ca 70 lägenheter. Som jag förstod det hade kommunen höga ambitioner med 0,75 parkeringsplatser per lägenhet. Så blev inte fallet, utan det slutade istället med 1,1. Gissningsvis beror detta på påtryckningar från entreprenören som antagligen helt sonika vägrar bygga, om denna inte får igenom sina krav. Dessutom har man nu bestämt att avbryta försöket med gratis parkering för miljöbilar i Eskilstuna. Argumentet är att de som tidigare åkte buss eller cyklade till stan tog bilen istället när parkeringen var gratis. Själv är jag tveksam till den motiveringen, men jag vill kanske inte heller vara lika kategorisk som Svante Axelsson (tror jag det var) som i riksnyheterna uttryckte det som att "Eskilstuna väljer att backa in i framtiden".

ERIK SANDBLOM 2008-03-21        #4785
"Gissningsvis beror detta på påtryckningar från entreprenören som antagligen helt sonika vägrar bygga, om denna inte får igenom sina krav." Det låter osannolikt. Parkeringsnormen är en miniminivå. Vill man bygga fler p-platser behövs ingen påtryckning. Att byggherren skulle vilja bygga extra p-rutor är inte självklart om man ser till kostnaden, hundratusentals kronor per ruta enligt artikeln nedan: Västerviks-Tidningen - 500 lediga p-platser i centrum Här står det att Eskilstuna siktar på att ta bort 900 parkeringsplatser de närmaste åren. Man hänvisar bilisterna till parkeringshus, vilket tydligen inte alla gillar. Det kanske ligger något i kritiken. Ibland är det bättre med några få men dyra parkeringsplatser på gatan. Eskilstuna-Kuriren - Svårare för sjuka att hitta p-platser

JOEL JOHANSSON 2008-03-22        #4792
Att entreprenören är den som vill öka antalet parkeringar är inget som man kan hävda generellt. I fallet ovan kan man dock med fog anta att det är så eftersom planen ursprungligen bara krävde 0,75 platser per lägenhet. Antagligen beror detta på att man fick igenom att bygga parkering markplanet och att det är bostadsrätter man avser bygga (lättare att sälja med parkering?). Det är emellertid inte ovanligt att det är kommunen som driver på att öka antalet parkeringar, bl.a. därför att man är rädd för att invånarna börjar parkera hur som helst på trotoarer, gräsytor m.m. Entreprenörena kan då försöka bromsa, särskilt om parkeringarna begränsar antalet lägenheter eller om det föreskrivs att parkering inte får anläggas i markplan (läs parkeringshus). Det är ju just vid parkeringshus man drabbas av kostnaden som du hänvisar till i artikeln, kvadratmeterkostnaden för asfalt på marken med minimalt underarbete är betydligt lägre. Att man tar bort centrala parkeringsplatser i Eskilstuna är perfekt. Man förtätar staden och blir samtidigt av med flera sjaskiga grusparkeringar. Dessutom blir det ju ett incitament för invånarna att cykla eller åka kommunalt. Ett problem är dock att man, precis som alla andra medelstora städer, låtit bygga ett köpcenter några kilometer utanför staden. Bristen på centrala parkeringar kommer troligtvis att utarma den centrala handeln ännu mer, med allt vad det innebär. I övrigt tycker jag dock att det verkar en god idé, men avskaffandet av parkering i allämnhet hindrar ju inte att man fortsätter ha fri parkering för miljöbilar.

ELEONORA HORN 2008-03-22        #4794
Parkeringsplatser fungerar definitivt som försäljningsargument i Stockholm i alla fall, eftersom många planerar för ett liv med bil när de tittar på ny bostad. Redan som spekulant förväntades jag komma med bil. När jag bodde mitt inne i stan upptäckte flera inflyttade grannar cykelns fördelar, vilket fick till följd att cyklarna inte fick plats i det lilla cykelrummet. När jag flyttade ut från stan, till en knytpunkt mellan innerstan och de yttre delarna av Stockholm, uppstod ett nytt parkeringsproblem: föreningen kunde inte märka ut sina fem gästparkeringar. Det är nämligen så många människor som vill ta bilen från ställen utanför Stockholm (med sämre kollektivtrafik t ex), men sedan ställa bilen vid en knytpunkt för att åka resten av resan in till stan kommunalt, och dessa pendlare tar gästparkeringar om det står "gäst" på dem. Varför inte bygga knytpunktsparkeringar där p-biljetten fungerar som en biljett inom kollektivtrafiken?

ERIK SANDBLOM 2008-03-22        #4796
Parkeringar vid knutpunkter kallas också infartsparkeringar. Det är naturligtvis en god idé i grunden, men gnällig som jag är så undrar jag om man inte kunde hyra bil på destinationsorten istället för att köra ända från Stockholm till lilla orten. SJ erbjuder biluthyrning på ett antal orter när man köper biljett. Sedan är bilpool ett bra svar på många problem. Bustrip, en grupp trafikplanerare i länder runt om Östersjön, anser att kommuner, byggherrar och bostadsbolag borde jobba med bilpooler till nyinflyttade. Genom att göra lite reklam för en bilpool kan bostadsbolaget erbjuda ett mervärde och samtidigt få lägre kostander för parkeringsyta. Kommunen tjänar på mindre förslitning på vägarna, bättre luft och bättre beläggning på cykelbanor och kollektivtrafik. I Tyskland fanns 100 000 bilpoolsanvändare 2007, en fördubbling på fem år. Enligt en miljömärkning, Blaue Engel, får bilpoolsbilarna inte släppa ut mer än 140 g koldioxid/km och bullret får inte överstiga 71db(a) (genomsnittsvärden). Så, korta svaret till byggherren i Eskilstuna är kanske att erbjuda bilpoolsmedlemskap till nyinflyttade.

http://www.bustrip-project.net/documents.htm

ERIK SANDBLOM 2008-05-08        #5315
Artikel från juli 2007: SvD: 1700 p-platser kan försvinna Hälften av infartsparkeringarna i Stockholms stad kan komma att försvinna inom några år. 1700 parkeringsplatser hotas eftersom bostadsbyggen planeras på marken. När staden växer blir det svårare att hitta nya p-platser.

ERIK SANDBLOM 2008-06-12        #5811
Ekot: Skärpta regler för miljöbilsparkering Det har blivit för många miljöbilar i Göteborg, och nu får de inte plats längre. Trafikkontoret föreslår därför en rad ändringar i de generösa parkeringsreglerna. Nu ska man bara få stå gratis på de boendeparkeringar som finns i närheten av ens bostad och inte överallt som som man kan idag. Men den största förändringen är kanske att det nu bara är människor i Göteborgs kommun som ska kunna få ett miljöparkeringstillstånd.

ERIK SANDBLOM 2008-08-20        #6893
Yimby GBG: Pendelparkeringens pris GP: Nya "fasta" p-platser vid Saltholmen Det blir 120 nya platser, ovanpå de 800 som finns nu.

ERIK SANDBLOM 2008-09-24        #7282
DN: Sänkt skatt - högre parkeringsavgift Miljöpartiet i Stockholms kommun vill sänka skatten och höja p-avgifterna. I miljöpartiets skuggbudget avgiftsbeläggs gatuparkering dygnet runt. Boendeparkeringen blir dyrare i Stockholms innerstad, och införs även i närförort och ytterstaden. För den som kör miljöbil blir det däremot gratis att parkera, enligt miljöpartiets förslag.

ERIK SANDBLOM 2008-09-24        #7283
GP: Få och dyra p-platser föreslås Färre p-platser för bilpendlare och dyrare boendeparkering. Denna inriktning för de centralare stadsdelarna pekas ut i ett förslag till ny parkeringspolicy för Göteborg. Samtidigt heter det i policy-förslaget att inriktningen är att det även i fortsättningen ska finnas ungefär lika många p-platser i de centralare stadsdelarna som i dag. Min kommentar: verkligen tråkigt att förvaltningarna inte föreslår sänkt antal p-platser totalt. Avsikten är att de befintliga p-platserna ska användas effektivare, mer som terminaler och mindre som förvaring. Det kommer öka biltrafiken i staden, vilket jag tycker är att backa in i framtiden.

ERIK SANDBLOM 2009-01-26        #9067
GP: Oenighet om parkeringspolicy Den nya parkeringspolicyn är ett hot mot Göteborgs innerstad, anser borgerliga politiker. Majoriteten vill tvärtom skärpa kraven på bilisterna. - Vi måste sluta prata om brist på parkeringsplatser och börja prata om människors transportbehov. Ofta går det att komma till stan på annat sätt än i egen bil, säger Mats Arnsmar, ny S-ordförande i byggnadsnämnden.

THEODOR ADOLFSSON 2009-01-26        #9078
Erik Sandblom: Trist att de borgerliga både i Stockholm och Göteborg verkar förespråka att mer eller mindre alla ska åka bil. Det blir nog till att rösta på ett oppositionsparti i nästa kommunalval. Ett minskat bilåkande måste väl ses som en av de viktigaste frågorna både när det gäller stadsbyggande och global miljö.

ERIK SANDBLOM 2009-01-27        #9130
Vårt Göteborg: Trafikkontoret vill se snabb satsning på expressbussar Satsa på expressbussar, pendelparkeringar och höjda p-avgifter. Det är ett sätt att snabbt få fart på det så kallade K2020-arbetet, framtidens kollektivtrafik, menar trafiknämnden i ett remissvar. Målet är att nå 40 procents resande i kollektivtrafiken 2025, en fördubbling mot idag. - Vi tycker det är en bra utredning, men vi vill att man börjar göra saker nu. Det finns en risk att man inväntar stora investeringar och så händer ingenting på kort sikt, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

ERIK SANDBLOM 2009-01-27        #9131
Theodor, "Det blir nog till att rösta på ett oppositionsparti i nästa kommunalval." Kanske det men moderaterna i Stockholm har gjort en omsvängning. De har slutat prata om att ta bort cykelbanor och bygger nu nya. De har börjat arbeta med att förlänga spårvägarna Tvärbanan och Djurgårdslinjen. Kan de sluta stödja Förbifart Stockholm också så... Bilköerna i Stockholm kartlagda Drygt 160 flaskhalsar i trafiken gör att bilköerna i Stockholm växer. På 38 platser är trängseln så stor att trafikflödet redan kollapsat, visar ny kartläggning. - Vi är väldigt tacksamma för de 100.000 stockholmare som varje dag väljer att cykla i stället för att köra bil, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m). Ulla Hamilton: Cyklister får bättre framkomlighet, säkerhet och komfort under 2009 Under 2009 kommer Trafikkontoret att förbättra framkomligheten, säkerheten och komforten för stockholms cyklister och övriga trafikanter. Det blir bland annat tydligare separering av gående och cyklister samt fler cykelparkeringar.

ERIK SANDBLOM 2009-02-11        #9394
Göteborgs universitet har också funderat på parkeringsfrågan. GUJ 1-07: Var tredje åker kollektivt till jobbet – Att ta bort subventioneringen av p-platser är den enskilt enklaste åtgärden som ger störst effekt. Men det brukar alltid bli ett jäkla liv. Det säger Mats-Ola Larsson på Trafikkontoret, som på uppdrag av Göteborgs universitet har genomfört enkätundersökningar vid fem fakulteter under 2005 och 2006.

ERIK SANDBLOM 2009-10-09        #12458
Göteborg har fått en ny parkeringspolicy: Innerstaden bör behålla ungefär samma antal bilplatser som idag. Dessa platser behöver omfördelas för att t.ex. ge plats för nya kollektivtrafik- eller cykelstråk, förskönande stadsmiljöer eller prioritering av andra slag av parkering. I takt med att kollektivtrafiken byggs ut ges dock förutsättningar för att minska antalet bilplatser, speciellt i områden nära god kollektivtrafik. Hittills har man vid nybyggnation krävt att uppemot 80% av hushållen ska få tillgång till p-plats trots att färre än 30% av hushållen i centrum har bil. YimbyGBG: Ny parkeringspolicy GP: Minskad biltrafik målet för Göteborg GP: Tuff debatt om parkeringspolicy

THEODOR ADOLFSSON 2010-01-29        #13676
Miljöpartiet i Sundbyberg i Stockholms tätort verkar anse att 8 av 10 lägenheter bör ha perkaringsplats i ett hus för ungdomar placerat några hundra meter från tunnelbana och pendeltåg.

http://www.godbostad.org/artikel/milj%C3%B6partiet-kr%C3%A4ver-att-minst-8-av-10-ungdomsbost%C3%A4der-ska-ha-parkeringsplats

ERIK SANDBLOM 2010-03-04        #14004Göteborg är nere på 343 personbilar per 1000 invånare, mot 357 för två år sen.

Sika: Fler personbilar i trafik i landets alla länERIK SANDBLOM 2010-05-13        #14768ERIK SANDBLOM 2011-12-21        #19656
Kortare p-tid - fler får plats  - Göteborgs-Posten 
Det blir svårare att hitta parkeringsplatser för heldagsparkering, främst i centrala Göteborg. Många platser kan få p-tiden begränsad till 30 minuter.

- Många vill att fler som använder bil skall kunna uträtta ärenden och göra besök i grannskapet, säger Hans Magnusson på trafikkontoret. Men kortare parkeringstid får fler chansen.

ERIK SANDBLOM 2013-02-11        #21865

Av de som bor i Götebors kommun anger knappt två tredjedelar ”ja, alltid” eller ”ja, för det mesta” på frågan om de ”i allmänhet kan använda sig av bil när de behöver”. Motsvarande andel är högre för övriga kommuner, ca 90 procent.

Källa Så reste Göteborgarna våren 2012 (pdf-fil, 470 kB)


ERIK SANDBLOM 2013-10-04        #22830

Lotta Silfver twittrar: Utsikten från Läppstiftet idag. Tomt på p-husets tak, fullt utefter vattnet. Ska vi inte ha liv och rörelse där?

http://twitter.com/lottasilfver/status/386205980247474176

ERIK SANDBLOM 2016-01-04        #23926
Den prisdumpade så kallade boendeparkeringen gör det olönsamt att bygga garage i Göteborg.
 
Men när Parkeringsbolaget skulle räkna p-huset insågs snart att många platser skulle riskera att stå tomma. På grund av dyra investeringar så skulle p-avgiften sluta på tre gånger så mycket som att stå på gatan.
 
...
 
Samtidigt är Norra Masthugget, Heden och Skanstorget bara ytterligare tre exempel där befintliga parkeringar kommer att behöva ersättas när bostadsplaner ska realiseras.

Logga in för att svara


Produkter

Trikar (16)
Konferenstjänster (2)
Cyklar (6)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Elmotorcyklar (1)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Elcyklar (49)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik