Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Bil   

Bilen i luften självklart om tjugo år?

JOHAN ERLANDSSON 2004-12-06        #229

Spännande idéer som kombinerar det bästa från två världar! "Framtidens bilar går på spår i luften. Tekniken finns redan: Den är billig och miljövänlig, och det blir lättare, snabbare och bekvämare att resa."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=351141&previousRenderType=2JOHAN ERLANDSSON 2005-10-19        #1131
En till som är inne på samma idé: "IST är en politiskt och organisatoriskt obunden förening för främjande av nya hållbara transportsystem. Primärt fokuserar IST sitt arbete på lätta balkbaserade system för människor och gods - detta kallar vi Podcarprojektet." Kolla den intressanta powerpointpresentationen!

http://www.podcar.com/Spårbilar%20i%20stor%20skala%20teckning.ppt#284,2,Det

BJöRN BRYNGE 2005-11-13        #1207
Så genomurbota tråkigt! För mig är en bil så mycket mer än bara ett transportmedel som tar mig på en (mer eller mindre) planerad resa från a till b via c och möjligen d. En bil ger möjligheten att plötsligt bestämma sig för att man inte alls vill till b utan istället tar sig direkt till e, som man inte ens visste fanns när man gav sig av, och som det knappt finns väg till. De flesta privatfordon idag ger en viss känsla av ökad frihet, oavsett om det är en cykel, en motorcykel en bil eller en häst. Spårbunden trafik kommer inte kunna ersätta detta, och därmed kommer det vara en nischprodukt för användning framförallt i riktigt stora städer där trafikmängden kan göra det lönsamt att bygga ett heltäckande spårnät.

MAGNUS BILLBERGER 2005-11-14        #1208
Håller helt med dej Björn - med utgångspunkt från vad vi är vana vid idag i termer av bekvämlighet och frihet. Vi har särskilt de senaste hundra åren fått det åtskilligt bättre i väldigt många avseende. Jag vill hävda att möjligheten att plötsligt sticka iväg till e även förutsätter ett relativt högt välstånd både hos individen och hos samhället som helhet. Låt oss anta att världen om 20 år bara har tillgång till ungefär en tredjedel så mycket energi som idag. Då lär vi (om än motvilligt) tvingas backa rejält vad gäller standard och frihet. I ett sådant läge ser jag betydligt bättre förutsättningar för spårbundna transporter inklusive vår acceptans av en lägre grad av frihet att åka dit vi vill.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-07        #1309
JAg tycker att det verkar vara härligt furtristiskt. Som i Metropolis, Jetson, Futuramma etc. Varför stanna på marken när vi kan vara i luften? Samt att jag känner inte så stor frihet genom bilen.Det är något som nödvändigt ont,för att jag ska kunna ta mig mellan mina kompisar ute på landet. Jag har mer frihet genom min dator, för då kan jag sitta och utbyta tankar med en sydamerika, samtidigt som jag diskuterar med en person i Australien och Umeå.

BJöRN BRYNGE 2005-12-09        #1312
Ros-marie, är det inte frihet att ha möjlighet att snabbt och bekvämt ta dig mellan dina kompisar på landet med hjälp av bil? Dessutom handlade inte det här om flygande blar, utan om spårbunden trafik som går på spår en bit upp i luften.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-10        #1313
Nä, eftersom jag redan har gjort upp med dem med vilken buss jag ska komma via nätet eller telefon. Dycker du bara upp så är de inte där. Så var det när jag forfarande bodde hemma. Men nu när jag bor i centrala Göteborg så är det totalt onödigt. De få som fortarannde bor kvar vill helst komma hit, och resten har ju flyttat till någon annan stad vilket gör att det är smidigar att åka tåg.Man måste ju ändå bestämma tider flera veckor innan, för dycker jag uppså det stor riska att jag bryter deras tidshemman, vilket är rätt så oförskämt. JAg vet att det handlar om spårbunden trafik men jag tycker forfarnde att det är härligt furtursikt. Du behöver ju inte vänta på vangarna utan du beställer ju vangen dit du vill ha den, och vart den ska gå. Detta ger ju även frihet till de som inte får ta körkort tex epiletiker.Vi börjat en liten rörelse i MJV Göteborg som kämpar för att Göteborg ska införa spårtaxi. Och eftersom bensinpriset kommer ligga på 25 kr ( källa stefan edman) eller högre, eftersom Kina och Indien börjar köpa mer och mer+ att källoran håller på att sina så måste vi ha ett alternativ om vi ska ha någon frihet allas.

ROLF FORSLUND 2005-12-11        #1315
Visst är nätet fantaskiskt Ros-Marie, själv sitter jag i Mora, Minnesota USA (ca 10mil norr om Minneapolis där spårbilen "byggs"). Visst är det futuristiskt!

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-12-11        #1316
Så de håller på införa spårtaxi där?

ROLF FORSLUND 2005-12-12        #1317
Tyvärr inte, det är bara företaget som befinner sig här...Minneapolis är en ganska typisk Amerikansk stad med mycket biltrafik...Vi har just invigt en ny spårväg, men den går tyvärr bara mellan innerstaden, Mall of America och flygplatsen. Men även det är ju en början. Minnesota är dock på 3e platsen (mellan delstaterna) när det gäller etanol och biodiesel tillverkning i USA. I Mora finns det i princip ingenting, soptippen har just börjat sampla upp biogasen från komposteringen, och återvinner tungmetallerna. Tyvärr eldar man bara upp gasen i en stor flamma, samma som du ser på en oljeplatform.

JOHAN ERLANDSSON 2006-04-05        #1673
Seminarie på Ekocentrum i Göteborg 10 maj om spårbilar: "Transportbehoven ökar i takt med att världen krymper. System baserade på fossila bränslen måste fasas ut. Tiden tycks närma sig för ett kommersiellt genombrott för spårbilar - även kallade spårtaxi/balktrafik. Kom och möt experterna och välkommen att diskutera framtida lokala lösningar på transport- och resandebehoven."

http://www.ekocentrum.nu/aktw/4-194ist.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-04        #4581
Kiruna håller på att flyttas för att mera malm ska brytas. Staden planeras bli avlång och spårtaxi diskuteras som en transportlösning.

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/jarnvag/article71155.ece

ERIK SANDBLOM 2008-03-30        #4941
Nu kommer jag ut ur garderoben. Om spårtaxi innebär några få resenärer i varje taxi/bil så tycker jag det är en dålig lösning på lokaltrafiken. Det blir för många fordon som ska klappra omkring på den upphöjda banan. Det blir för mycket buller, och det är väldigt svårt att dämpa buller från broar och andra upphöjningar. Trafikbuller är inget att leka med. Trafikbuller dödar 50 000 européer om året. Fördelen med spårtaxi, att det är ett system som efterliknar bilen, är också dess svaghet. Problemen med bilarna är inte bara utsläppen utan buller, intrång, barriäreffekter av biltrafikleder, och hög energiförbrukning. Som jag har nämnt i andra trådar så är hälften av alla bilresor i Sverige idag kortare än fem kilometer, vilket tar 15-20 minuter att cykla. Det mesta av dagens Kiruna är ungefär sex kilometer i diameter, så cykeln är redan idag snabbast på de flesta resor. Vinter behöver inte vara något stort problem för cyklandet om man plogar cykelbanorna. 18% av resorna i Umeå sker med cykel. Ur buller- och energisynpunkt är det alltså bättre att satsa på cykling och konventionell kollektivtrafik. Konventionell kollektivtrafik innebär färre fordon med fler människor i varje. Det leder till lägre buller. Sen finns det väligt mycket man kan göra åt dagens kollektivtrafik för att tysta ner den. Bussar bör göras till hybrider så att de blir tysta som en Prius. Spårvägar bör gå i bullerdämpande gräsbanvall och skramlande spårväxlar bör skyddas med 1m höga bullerplank. Dessa dämpar slamrandet utan att skymma sikten. Spårtaxi i den nu diskuterade formen är alltså bara en ny typ av hammare som slår i samma skruv. För att jag ska tycka om spårtaxi får man arbeta med banor i marknivå samt färre och större fordon.

ERIK SANDBLOM 2008-03-30        #4942
Flera kommuner vill pröva spårtaxi Vad skulle detta tillföra Karlskrona? – En mindre bullerstörd miljö, mindre utsläpp, tystare och framför allt snabbare kommunikationer, säger Tommy Olsson, kommunalråd i Karlskrona. Min kommentar: Det blir inte mindre buller av det här, det blir mer buller, och det gäller även om det är biltrafiken man tänker sig att ersätta. Spårtaxi med stålhjul på räls på en upphöjd bana. Det bör medföra mer buller jämfört med samma antal fordon med gummihjul i marknivå. Någon får gärna förklara hur spårtaxi innebär mindre buller.

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-16        #7180
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) gillar spårbilar.

http://www.sika-institute.se/Templates/Page____1553.aspx

ERIC JANSSON 2008-09-17        #7184
Ljungberg gillar däremot inte spårbilar. Jag tycker dessutom att han argumenterar ganska väl.

http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2008/09/here-we-go-again.html#links

JOHAN ERLANDSSON 2008-09-17        #7186
Nej, jag måste säga att jag börjar tappa tron på den här idén också. Känns som om kapaciteten är en väldigt viktig faktor. Det blir många spårbilar på en spårvagn, de lär ta ganska mycket mer plats. Och bil åker ju folk för att det ger frihet, det kan inte ett spårbilssystem konkurrera med. Och alla tusentals spårbilar måste fungera och vara säkra också. Och oväsen och intrång i stadsmiljön ovanpå alltihop. Nej, jag vet inte jag. Känns krångligt och inte ens lockande. Varför införa något nytt när det räcker med bättre stadsplanering, beteendeförändringar, cykel, spårvagn och tåg? Och elbilar på förnybar (egenproducerad?) energi för de som fortfarande bor illa till.

ERIC JANSSON 2008-09-17        #7192
Kapacitetsproblemet borde vara uppenbart. Numera så köper man inte in spårvagnar och tåg om de inte kan ta minst 150 passagerare eller så. Varför satsar man då pengar på att utreda ett system som har sådana brister? Jag tror att spårbilar är attraktiva för att de ses som moderna och högteknologiska. Man kan jämföra med trådbussar som istället anses öststatsmässiga och omoderna och därför inte diskuteras, trots att man med hjälp av dessa skulle kunna bygga ett kollektivtrafiksystem med hög kapacitet och låg miljöbelastning till en rimlig kostnad.

ERIK SANDBLOM 2008-09-17        #7193

Anhängarna tänker sig att det blir en massa spår på de flesta gator, och på så vis får man tillräcklig kapacitet. Spårvägs- och tunnelbanenät brukar ju vara lite glesare. Återigen tycker jag man missar att problemen med spårtaxi är samma som problemen med bilismen. Det krävs många störiga motorfordon på alla gator. En stadsgata ska vara mötesplats lika mycket som transportled, men om det är mycket trafik med motorfordon så blir det otrevligt och gatan funkar inte längre som mötesplats. Det är det här resonemanget som gör att spårvagnar är så hett i Europa och Nordamerika. En spårvagn kan svälja 100-200 bilister, men förstör inte gatorna den kör på. Bilden visar spårvägen i Strasbourg.

ERIC JANSSON 2008-09-21        #7251
Jag kom på en sak till som kanske bidrar till att göra spårbilar attraktiva. De erbjuder liksom bilen ett individuellt sätt att transportera sig. Man slipper att trängas med en massa andra bussåkare eller vad det nu kan vara. Klart som tusan att medelålders män då hellre sätter sig ensamma i en spårtaxi. Det konstiga är bara att dessa individualistiska män gärna tar flyget som måste vara ett av de allra mest kollektivistiska transportmedlen som finns.

JOHAN ERLANDSSON 2008-12-17        #8619
SIKA har nyss hyllat spårbilen igen, och Ljungberg fyrar av en ny salva.

http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2008/12/jordbvning-sprtaxi-och-kindergg

ERIC JANSSON 2009-01-26        #9070
Ljungberg plattar till "spårtaximaffian" igen!

http://ljungbergsblogg.blogspot.com/2009/01/dax-igen-fr-sprtaxi-fluff.html

JONAS KARLSSON 2009-01-26        #9072
Eric Jansson: Spårtaxi är väl tänkt att gå 10 meter upp i luften så dom lär väl inte ta upp någon plats på gatorna? det enda som lär ta upp plats i marknivå är väl stolparna som bär upp banan och uppgångarna vid stationerna. Om det sedan är kostnadseffektivt jämfört med andra åtgärder för att få ner biltrafiken kan jag inte utala mig om. då jag inte är insatt.

JOHAN ERLANDSSON 2009-02-03        #9222
Karin Svensson Smith, miljöpartiets talesman i trafikfrågor, är inte förtjust i spårbilstanken. "Spårbilar är inte kollektivtrafik" "För dyrt, för låg kapacitet, för osäkert, förfulad stadsbild genom betongpelare och banor i luften... – Kommunerna måste se till vilka trafiksystem som ger mest klimatnytta för pengarna. Spårbilar kräver en helt ny infrastruktur. Nej, satsa på trådbussar, spårvagnar och elbilar i stället." Karin glömde cyklar...

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=14419

JOHAN ERLANDSSON 2009-08-27        #11816
Uppsala har sagt ja till en testbana för spårbilar. Men det är inte säkert att det blir av än.

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.242882/uppsala-sager-ja-till-spartaxi

ERIK SANDBLOM 2010-02-26        #13909UNT: Spårtaxi gick inte som på räls

Kommer framtidens kollektivtrafik att gå som på räls trots snöstormar och isiga spår? Det tror Jörgen Gustavsson, vd på Vectus som under de senaste tre åren har utvecklat den så kallade spårtaxin. Men att få provåka banan visar sig bli svårare än väntat.


Men spårtaxilobbyn är optimistisk: KOMPASS: Inga förseningar med spårbilarERIK SANDBLOM 2010-05-09        #14749

DN: ”Cykel är bättre än spårbil”

En ambitiös satsning på cykelbanor och cykeluthyrning är ett samhällsekonomiskt överlägset alternativ till den spårbillinje med 17 stationer som planeras mellan KTH/Stockholmsuniversitet och Karolinska Institutet, skriver civilingenjören Martin Emanuel och professorn i teknik- och vetenskapshistoria Arne Kaijser, båda verksamma vid KTH.

...

Avstånden är korta och på tio minuter kan man lätt cykla mellan KTH och universitetet utmed vackert belägna stråk i Nationalstadsparken, alternativt på delvis nya cykelbanor genom de mellanliggande områdena Albano och Kräftriket. En cykelsatsning till en bråkdel av kostnaden för en spårbilbana skulle ge hög trafikkapacitet, god miljö och dessutom positiva hälsoeffekter. 


ERIK SANDBLOM 2010-05-09        #14750
Yimby Uppsala: Miljöpartiet ångrar sig om spårtaxi
Miljöpartiets Niclas Malmberg har länge drivit frågan om spårtaxi i Uppsala. Vi har fått en testbana från Vectus, vi har fått flera uppslag om spårtaxi i media och spårtaxin har nu plockats upp i Översiktsplan 2010. Malmberg har också drivit på för en fullskalig testanläggning i Boländerna. Men nu byter MP plötsligt sida.

MP har i sitt yttrande till Översiktsplan 2010 valt att säga nej till spårtaxi, och det kan vi tacka den nya ordföranden Maria Gardfjell för. Oppositionen gör gemensam sak och menar att spårtaxi förvisso bör testas men att det inte ska bli Uppsalas framtida kollektivtrafik. Därmed säger oppositionen tillsammans med kristdemokraterna definitivt nej till spårtaxi och definitivt ja till spårvagnar.

DANIEL PARGMAN 2010-05-09        #14752

Inte bara kommer vi att åka i luften om 20 år, vi kommer också att bo överdådigt (se bild). Det enda som suger i framtiden är designen på vår hemelektronik. Men i vilket fall kan jag knappt vänta...! :-)

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-10        #16571
Nu är två kilometer spårbilsbana igång i Masdar City.

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/jarnvag/article3052386.ece

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-06        #17989
Spårbilssatsningen i Masdar City läggs ned av kostnadsskäl.

Dropping the podium on which the community would be built above a layer of infrastructure and settling on a plan to bury utility cables and pipes "has allowed huge savings on realising a city of the same size", said Mark Bone-Knell, the intellectual property manager of Masdar's property development unit. "None of the original aims of the city have been diluted."

http://www.thenational.ae/business/energy/masdar-city-clips-another-2-5bn-from-price-tag

Logga in för att svara


Produkter

Konferenstjänster (2)
Cykelleasing (2)
Lastcyklar (4)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmopeder (5)
Elcyklar (49)
Elmotorcyklar (1)
Cyklar (6)
Trikar (16)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3339 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik