Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Markbunden kollektivtrafik   

Snabbare tåg, fler resenärer, lägre elförbrukning

ERIK SANDBLOM 2008-04-27        #5233
Förra året slogs återigen rekord i tågtrafiken i Sverige, både för persontrafik och gods. Svenskarna reste sammanlagt 10,4 miljarder kilometer med tåg, och det är första gången siffran kommer över tiomiljardersgränsen. Tågresandet ökade med åtta procent jämfört med året innan, och med 44% jämfört med 1998.

Godstrafiken ökade med fem procent i tonkilometer räknat, och med 22% jämfört med 1998.

Tågen går allt snabbare. En genomgång som KTH har gjort visar att fjärrtågen och regionaltågen totalt sett blivit 25% snabbare mellan 1990 och 2005. Turtätheten ökade med 50% mellan 1990 och 2006.

Samtidigt har elförbrukningen per personkilometer minskat. I SJs tåg har elförbrukningen minskat från 0,11 kWh per personkilometer år 2001 till 0,09 år 2007. Från år 1993 till år 2006 har den genomsnittliga elförbrukningen per personkilometer i SJs samlade trafik med eltåg minskat med 20 procent. Det beror dels på att gamla loktåg bytts ut mot moderna motorvagnståg, och dels på att ett flexiblare biljettsystem gett högre beläggning i tågen. Genom att undvika att låta stolarna gapa tomma även på mindre attraktiva tider kan man påtagligt minska energiförbrukningen per resa.

Mellan 1997 och 2006 ökade elanvändningen från 1722 Gwh för all tågtrafik till 2124, alltså med 23%. Ökningstakten i elanvändningen är således ungefär hälften så snabb som trafikökningen.

Tåget är inte bara populärt, snabbt och energisnålt, det är säkert också. Under de senaste tio åren har svenskarna rest sammanlagt 87 miljarder kilometer med tåg. Under den tiden har sex tågpassagerare och sexton ur tågpersonalen omkommit. Det som är farligt med järnvägsdrift är korsningar med vägtrafiken. Under de senaste tio åren har 89 personer omkommit i vägkorsningar.

Sika: Person- och godstransporter på järnväg, kv 4 2007

Historisk överblick på olyckor, energianvändning och trafik: Sika Bantrafik 2006 och Sika Bantrafik 2000-2001

Uppgifterna om energianvändningen i SJs egna tåg kommer från årsredovisningen 2007.

Uppgifterna om reshastighet kommer från Banverkets sektorsrapport 2005 och från KTHs spännande rapport "Möjligheter för tåget att konkurrera med och ersätta flyget", som finns på Publikationer från tågtrafikgruppen, och även innehåller figuren ovan och annat godis.

Dagens Industri: Rekord för tågresandet ökar krav på svenska snabbtåg
ERIK SANDBLOM 2008-04-27        #5234

Den här bilden från Banverkets sektorsrapport 2005 visar hur regional- och fjärrtågen som helhet blivit snabbare mellan 1990 och 2005.

ERIK SANDBLOM 2008-11-26        #8145
Ingeniøren skriver att det nya Gröna Tåget får en genomsnittlig elförbrukning på 0,052 kWh/pkm, en halvering jämfört med X 2000. Ingeniøren: Svensk hurtigtog får IC4 til at ligne en osende traktor

ERIK SANDBLOM 2009-11-07        #12772

Dieselförbrukningen i persontrafiken har minskat sedan 2004, medan elförbrukningen stått still. Ändå har tågresandet ökat 28% under samma period (tabell A1, kolumn 32). Det beror på högre beläggning i SJ-tågen och på att moderna tåg drar mindre energi. Källa Sika, Bantrafik 2008

MATTIAS CARLSSON 2009-11-07        #12774
Ser att el för godstrafik ökat med 20% under perioden. Även diesel för gods har ökat med 4-5%. HUr mycket har volymerna i godstrafiken ökat?

ERIK SANDBLOM 2009-11-07        #12775

Godset har ökat från 20 856 miljoner tonkilometer 2004 till 23 116 år 2008. Det motsvarar en ökning på 11%, och elförbrukningen ligger på 20,2 Gwh/miljon tonkilometer, plus dieseln. Där finns inte samma positiva utveckling. Jag kan tänka mig att det beror på att man transporterar mer högvärdigt gods, som antagligen är lättare och mer tidskänsligt. Källa Sika, Bantrafik 2008

ERIK SANDBLOM 2010-05-13        #14763
Högfartståg är lika snåla som pendeltåg. Detta beror på att det är längre mellan stoppen, drygt 100 km jämfört med knappt 5 km. Högfartstågen har också en jämnare och högre beläggning, runt 70% i Frankrike och Sverige [1]. Pendeltågen i Stockholm har en beläggning på 25% i lågtrafik och 90% i högtrafik [4]. Det högre luftmotståndet är inte så betydelsefullt eftersom tågen har en liten frontyta (mindre än för flygplan) och har 200-1000 sittplatser, eller 2-7 gånger så många som ett SAS-plan.

Ett TGV Duplex drar 18 kWh per tågkilometer [2] (Paris-Lyon med tre stopp på vägen) jämfört med 12 kWh per tågkilometer för X 2000 [3]. Men TGV Duplex har 545 sittplatser mot bara 310 för X 2000, så räknat per sittplats är alltså TGV Duplex energisnålare, 0,047 kWh/pkm mot 0,055, båda vid 70% beläggning. Ett pendeltåg i Stockholm drar hela 21-25 kWh/km [4] och har 704 sittplatser [5]. Det blir 0,04 kWh/pkm i högtrafik och 0,12 i lågtrafik med beläggning enligt ovan. Ett TGV Duplex är alltså lika energisnålt som ett pendeltåg i rusningstid, och mer än dubbelt så energisnålt som ett pendeltåg i lågtrafik.

[1] Rekordresande med SJ - Ecoprofile
[2] Estimating Emissions from Railway Traffic sidan 74. Danmarks tekniska universitet. Kan laddas ner från archive.org
[3] Green Train energy consumption. Estimations on high-speed rail operations tabell 1. KTH
[4] VTI: Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper avsnitt 3.2.1 Notera att studien är från 1993 då X 2000 hade 200 sittplatser och 50% beläggning eller 100 passagerare per tåg. Numera finns 310 sittplatser i 1 och 2 klass samt ett efterfrågebaserat biljettsystem som innebär att beläggningen ökat till 70%, det vill säga 217 passagerare per tåg
[5] Svenska Lok och Motorvagnar med Personvagnar 2009


ERIK SANDBLOM 2010-05-13        #14767

Källa Banverkets Järnvägsnätsbeskrivning 2011, avsnitt 6.3.4


Här kommer en tabell som också visar att pendeltåg drar dubbelt så mycket el som fjärrtåg, räknat per ton. Med så många stopp och starter som pendeltåg gör så krävs en väldigt hög beläggning för att de ska bli lika energisnåla som fjärrtågen, som gör betydligt färre stopp.

Med de nya efterfrågestyrda biljettpriserna som tillämpas i fjärrtågen sedan 5-10 år har beläggningen ökat kraftigt, från runt 40% till 50-70%.


ERIK SANDBLOM 2010-06-30        #15102

Arlanda Express sväljer fler passagerare - NyTeknik

Tunnare stolar i flygplatståget Arlanda Express ökar passagerarkapaciteten med 20 procent.


Logga in för att svara


Produkter

Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Cyklar (6)
Elcyklar (49)
Konferenstjänster (2)
Konverteringskit elcykel (3)
Elmotorcyklar (1)
Elmopeder (5)
Lastcyklar (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik