Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Grundsyn på hållbarhet   

Vem ska göra världen hållbar?

JOHAN ERLANDSSON 2005-01-25        #249
Ett företags främsta mål är att generera vinst. Med våra aktiemarknader är dessutom målet att generera kortsiktig vinst. En verksamhet som inte ger lika hög vinst som konkurrenterna försvinner efter ett tag. Man kan eller ska därför inte förvänta sig att ett företag ska göra åtaganden som är för samhällets långsiktiga bästa. Företagen måste begränsas av stater eller sammanslutningar av stater. Staten har en skyldighet att skydda medborgarnas intressen. Att företag blir reglerade av stater är bara negativt för företagen om regleringen görs på fel sätt. Om regleringen sker på lika villkor för alla och med långsiktighet blir det en rättvis konkurrenssituation och företagen har tid att planera sina åtgärder. Alla vinner på detta, även företagen som har större chans att överleva långsiktigt om staten tar ansvar för att naturresurser inte överutnyttjas. Det slår mig att detta mycket liknar barnuppfostran... Föräldrar måste sätta tydliga, förutsägbara gränser om barnet ska ha någon chans att uppföra sig på ett sätt som är bra både för sig självt och för sin omgivning. Vad tycker du?JOHAN ERLANDSSON 2005-05-02        #455
Här ser vi ett exempel på att det bara är vinst som räknas: "De enorma brunkolstillgångarna som Vattenfall bryter i stora dagbrott i östra Tyskland, beräknas räcka mellan 50 och 150 år och garanterar tillgång till billig energi. När Vattenfall förra veckan redovisade en jättevinst för det första kvartalet, var det en tyska verksamheten som stod för lyftet. Här har marginalerna växt i takt med att elpriset har stigit. Vattenfall kommer förmodligen att göra nya satsningar på kolkraft i Tyskland, men vilka och hur vill inte Lars G Josefsson säga idag." Härligt jobbat Vattenfall! Det är ju så att man mår illa när man samtidigt läser detta: "På helstatliga Vattenfalls bolagstämma förra veckan ändrade man i bolagsordningen - och det skrevs in att bolaget ska leda omställningen till en ekologisk och ekonomsikt uthållig svensk energiförsörjning. "

http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/artikel.asp?artikel=606250

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-05-03        #456
Fast beror det inte på vilka det är som skriker högst på en bolagsstyrelese. Har för mig att greeepeace har gjort så att de har köpt aktier i en del förtag bara för kunna påverka deras beslut.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-03        #457
Behjärtansvärt, men med marginell effekt skulle jag tro. Om det ska få mer effekt så gäller det att massmedia och opinion hänger på.

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-19        #484

Vattenfall försvarar sig nu med detta: "Vattenfall kommer att bygga världens första pilotanläggning för ett koldioxidfritt kolkraftverk. Anläggningen byggs i anslutning till det tyska kolkraftverket Schwarze Pumpe nära Spremberg i delstaten Brandenburg söder om Berlin. Pilotanläggningen beräknas vara klar för drift under 2008. Investeringen beräknas till cirka 40 miljoner euro (370 miljoner kronor)." Detta är naturligtvis ett bra initiativ (först i världen!), men vi får väl se om det stannar vid pilotprojekt eller om de faktiskt tänker tillämpa det på alla sina kolkraftverk.

http://www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/pressmeddelanden/pressmedd.asp

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-26        #544

Läst i SvD: "Den kenyanska miljökämpen Wangari Maathai fick Nobels fredspris i december 2004 för att hon bidragit till hållbar utveckling, demokrati och fred. I en intervju med SvD är hennes budskap både klart och kritiskt: näringslivet måste ta sitt miljöansvar, annars blir folkets dom hård." Jag tror att det här är en farlig inställning, att tro att man ska kunna få företag att självmant ta ansvar. Det kommer aldrig att hända. Bara lagar, ekonomiska verktyg och kundkrav kan få ett företag att agera miljöbättre.

http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9796273.asp

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-30        #565
Europaparlamentet försöker åstadkomma förändring men vinstintressena är mäktigare: "Resultatet av förhandlingarna mellan ministerrådet och parlamentet blev en kompromiss. Framför allt: Industrins hjärtefrågor gick igenom. * Inget EU-land får ha strängare miljöregler än miniminivån. * Den mest energisnåla produkten ska inte vara standard. * Det blir ingen myndighet som testar alla produkter i förväg."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=421221&previousRenderType=6

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-31        #567
Här är några företag som verkar visa sin goda vilja genom att erbjuda Tony Blair hjälp med att utforma klimatpolitiken: "Business leaders from thirteen major UK and international companies are offering to support the Government in developing new, longer-term policies for tackling climate change. In a letter addressed to the Prime Minister, Tony Blair, the companies argue that there is a need for urgent action to be taken now to avoid the worst impacts of climate change, and offer to work in partnership with the Government towards strengthening domestic and international progress on reducing greenhouse gas emissions." Jag skulle gärna vilja tro att de gör det av god vilja, men jag tror faktiskt att de gör detta för att få större inflytande över den politik som ändå måste utformas. Och så får de som bonus bättre rykte. Och varför inte? Det viktiga är att Tony och andra länder inte bestämmer klimatpolitiken efter vad som är bäst för storföretagen.

http://www3.cpi.cam.ac.uk/index.php/content/view/380/144/

JOHAN ERLANDSSON 2005-06-08        #596
Det är ju jättebra att oljebolag är med och bestämmer USAs klimatpolitik: "Presidents George Bushs decision not to sign the United States up to the Kyoto global warming treaty was partly a result of pressure from ExxonMobil, the worlds most powerful oil company, and other industries, according to US State Department papers seen by the Guardian. "

http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,1501646,00.html

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-03        #666

En rapport från OECD 2003 antyder att ekonomiska styrmedel är bättre än företagens egna initiativ: "This report does not alter the finding of many previous analyses that economy-wide economic instruments in many cases can be a better policy option than voluntary approaches, both from the point of view of environmental effectiveness and economic efficiency."

http://www.foundationpartnership.org/pdf/oecd.PDF

JONAS INGRE 2005-08-20        #720
Faktiskt en mycket intressant frågeställning. Om företagen på något konstigt sätt skulle ta hela ansvaret kan man faktiskt undra vad staten har för syfte. Staten borde sätta regler och lagar, -ingen annan! Det är bara staten som ska ha polis, det är bara staten som ska ha domstolar. Det är sådant staten ska syssla med. Problemet är att om ett land sätter hårda och dyra krav så flyttar företagen och vinsten och därmed minskar statens inflytande, -det som behövs är större överrenskommelser för att påverka sådant som har globala effekter (eg miljön). EU är ett exempel och vi kan tacka dom för att Sverige straffas med 17 miljarder för genomskinlig miljöpolitik när vi bygger kolkraft i Tyskland, men det räcker ändå inte. Sverige kan köpa etanol från Brasilien och framstå som miljövänligt fast effekterna på miljön blir katastrofala. Det som behövs är en global överrenskommelse mellan stater på hela jorden. Annars kommer vi inte åt de globala problemen. Dessutom behövs en hårdare reglering av marknadsföringen och hårdare straff för brott mot miljöbalken. Alla dessa åtgärder kräver dock globala överrenskommelser för att undvika att företagen söker sig någon annanstans.

BJöRN BRYNGE 2005-08-20        #733
Jonas: Apropå de påstått katastrofala effekterna av etanolinköp från Brasilien så är det en intressant insändare i dagens GP som hävdar motsatsen. Det är nämligen så att det inte lämpar sig att odla sockerrör på mark där det tidigare varit regnskog, där odlas istället soja. Däremot, hävdar insändaren, passar sockerrör alldeles utmärkt att odla i många fattiga länder i Afrika, där det ofta är en av de få grödor som går bra att odla. Anledningen till att sokerrör inte odlas i dessa länder idag är enligt insändaren EU:s prisdumpning på socker. Ungefär som jag misstänkt men inte orkat leta efter belägg för. Nu hänvisar iofs inte skribenten i GP till några källor, men han ger i alla fall rimliga förklaringar till sina påståenden.

JONAS INGRE 2005-08-20        #738
Björn du har helt rätt. Man använder befintliga åkrar till sockerrörsodlingen, men man skövlar ny skog för att ersätta den åkermark som man gått över till sockodling på. Effekten blir ändå densamma :S Jag har tagit upp detta med Peter Åsman på vägverket och han bekräftar detta. Min synpunkt var att vi inte borde köpa den etanolen om vi samtidigt kallar E85 för miljövänligt men svaret var att man låter marknadskrafterna härja fritt. Eftersom brasilliansk etanol kostar 2kr/litern och svensk kostar över 5 kr så kommer det inte förändras på lång tid. Dessutom så är det ju så att om etanolen skulle kosta 5 kr/litern så skulle det bli mycket dyrare att köra E85-bil än bensinbil, -så vi kan väl anta att så länge etanolen kostar under 12-13 kr litern så är det brasilliansk soppa vi kör på :( Hur som helst. Använder du socker som råvara så blir det inget minskat nettoutsläpp heller på grund av att grödorna urlakar jorden på kol och att tillverkningen av sprit från socker frigör mycket koldioxid. Ska man få en possitiv effekt ska man göra etanol av träd. Har du en länk till artikeln förresten?

BJöRN BRYNGE 2005-08-20        #740
Som jag påpekat i ett svar i en annan tråd så spelar det egentligen ingen roll om sockerrören tar kol ur marken eller luften - i båda fallen kommer kolet till växtplatsen via samma förmultningsprocess. Tyvärr har jag ingen länk till insändaren, läste det i papperstidningen.

JONAS INGRE 2005-08-21        #742
Va synd Björn.. Jo, men om du ska låta delar av skörden förmultna så får du ut mindre. Detta är ju bättre för miljön men ingen är tyvärr intresserad av detta. Skulle man odla på sådant sätt så skulle även etanolen bli för dyr.. Jag har fått ett diagram från vägverket där man kan se att nettoutsläppen från etanol utvunnen av grödor går att få mindre än bensin och diesel om man endast tar hand om en del av skörden. Tyvärr förutsätter även detta att man odlar obeväxt mark. Man måste dra ifrån fotosyntesen som redan finns för att få verkliga siffror. Man tycker ju att svenska politiker borde ställa sådana krav på den etanol vi köper men det görs inte eftersom då skulle etanolen bli för dyr. Som det är idag så släpper den etanol vi tankar ut mer koldioxid än bensin och diesel :S

BJöRN BRYNGE 2005-08-21        #754
Vi befinner oss i en övergångsfas. Så länge det finns fossila bränslen som prismässigt kan konkurrera med de förnybara så kommer vi inte få se en ekologiskt hållbar produktion. Det är först när endast det ekologiskt hållbara också är det enda ekonomiskt hållbara som vi kommer se en övergripande förändring.

JONAS INGRE 2005-08-22        #757
Björn: Problemet är att så länge ingen miljöhänsyn tas vid inköp av biobränslen så leder en ökad användning av biobränslen ofelbart till en ökad skövling av skogarna. Det finns ingen affärsidé i att bevara skog helt enkelt :S se även mitt inlägg i "Bör etanolkonvertering göras laglig"

http://www.ecoprofile.se/1090_205_Bor_etanolkonvertering_goras_laglig.htm#7

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-22        #761
Jonas, kan du förklara det där med 17 miljarder?

JONAS INGRE 2005-08-22        #764
ehum.. hoppades du inte skulle fråga.. Nja. Jag såg på aktuellt att Vattenfall skulle skatta 17 miljarder för ökade koldioxidutsläpp. Jag misstänker att det har med kolkraften i Tyskland att göra eftersom Vattenfall inte släpper ut koldioxid i Sverige. På Aktuellt var inslaget lite vinklat. Jag hoppas att det har med Vattenfalls utbyggnad av kolkraften ska jag säga... Tyvärr hittar jag ingen vidare information om detta nu när jag söker men någon annan kanske kan rota fram vad det handlar om.

JOHAN ERLANDSSON 2005-08-25        #779
Här ser vi ytterligare ett exempel på det utbredda feltänket. Svenska miljöteknikföretag gnäller på storföretagen för att de inte köper miljöanpassat. Det vore mer konstruktivt om miljöteknikföretagen istället gnällde på myndigheterna för för klena insatser på lagstiftning och ekonomiska instrument som kan styra storföretagen att välja rätt. "Det kokar bland Sveriges små och medelstora miljöteknikföretag. Kunderna, både företag och myndigheter, har höga miljöambitioner - men ofta bara på papperet. När det blir allvar konkur­reras de miljöanpassade produkterna ut av lågprisalternativ med gammal teknik, hävdar Kristina Alsér som leder ett nätverk av miljöteknikföretag. " Storföretagen gör helt rätt som maximerar vinsten utefter givna spelregler. De kan och ska inte ta miljöansvar.

http://dagensmiljo.idg.se/ArticlePages/200508/15/20050815112832_DMI852/2005

BJöRN BRYNGE 2005-11-13        #1205
Håller inte med dig om att det allöverskuggande målet för ett företag måste eller bör vara att maximera den kortsiktiga vinsten. För ett företag som är noterat i något av de (konstigt nog) lagliga internationella pyramidspel som vi i vardagligt tal kallar aktiebörser stämmer det kanske. Men bara om vi godtar pyramidspel som ett bra sätt att hantera världsekonomin. Personligen anser jag att ett företags huvudmål bör vara att generera kundnytta, inte vinst till ägarna. Jag tror också att de företag som agerar på detta sätt är de som har chans att överleva större konjunkturomskakande händelser såsom större råvarukriser.

JOHAN ERLANDSSON 2005-11-23        #1240
Näringslivet längtar efter långsiktiga spelregler i en debattartikel i DN: "Som chefer för ett antal företag inom det svenska näringslivet vill vi uppmana regeringen och samtliga partiledare att skapa ett brett politiskt samförstånd i energi- och klimatfrågan. Om ni ger oss långsiktiga spelregler, så underlättar ni för näringslivet att ta sitt ansvar i klimatfrågan." Artikeln är faktiskt riktigt vettig och verkar sakna någon dold agenda (som t.ex. låt oss få satsa på fossilgas). Tänk vad fint det vore och Göran och Fredrik kunde lyssna på detta, släppa allt annat och tillsammans dra upp riktlinjerna för energipolitiken, så att inte industrin behöver tveka om vad som händer vid ett maktskifte.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=491282&previousRenderType=1

JOHAN ERLANDSSON 2007-06-02        #2555
Jag har svängt något i hur jag ser på ansvarsfördelningen för att lösa miljöproblemen. Jag tyckte tidigare att det inte var lönt att överhuvudtaget fästa någon tilltro till näringslivet. Men nu inser jag att om jag har den inställningen så skulle jag själv aldrig åter kunna jobba i näringslivet. Och det skulle också vara att säga att ALLA de människor som jobbar i näringslivet har noll möjlighet att åstadkomma någon förändring. Insikten fick jag när jag fick frågan: "Men vad ska vi säga till näringslivet då? Att det är fritt fram att göra precis vad som helst, bara de håller sig inom lagens råmärken?" Denna insikt till trots blev jag lite irriterad när jag läste tre miljöpartisters debattartikel i Ny Teknik. Där gnäller de på att Volvo Personvagnar tillverkar bränsleslukande bilar, att de är oansvariga. Att Volvo tillverkar bränsleslukande bilar är sant, men att säga att företaget är oansvarigt tyder på att man inte har tänkt igenom ansvarsfördelning och förutsättningarna i en marknadsekonomi med konkurrens som grundläggande mekanism. Hur ska Volvo kunna motivera för sina ägare att man väljer att avstå från kortsiktiga, lätta vinster från stora, effektstinna fordon som är lätta att sälja till de många konsumenter som vill ha dem, och ge dessa vinster till andra biltillverkare? Jag tycker det är svårt att bedöma hur "miljöbra" en billtillverkare är. Vem är värst, den som säljer få, dyra, bränsleslukande bilar, eller den som sätter miljontals billiga, bränslesnåla bilar på marknaden? Är Toyota ett bra miljöexempel? Snart den organisation som sätter flest bilar i världen på vägarna, med de enorma utsläpp det medför. Och även om de är långt fram med att utveckla mer miljöanpassade bilar så säljer de parallellt stora mängder fordon med relativt höga utsläpp. Ansvaret ligger naturligtvis till stor del hos miljöpartisterna/politikerna själva. Det är de som har att arbeta för att skapa förutsättningar så att utsläppen minskar, vilket antagligen också leder till att bilar med stor miljöpåverkan blir en mer sällsynt syn i samhället. Man kan gärna gnälla på näringslivet, jag är inte heller ett dugg imponerad av Volvo. Men man måste inse att deras agerande till stor del är ett resultat av en för svagt reglerad marknadsekonomi och medborgare som vant sig vid ohållbara livsstilar.

http://www.nyteknik.se/art/50920

JOHAN ERLANDSSON 2008-02-12        #4418
I ett antal artiklar i DN gör affärsmannen Pehr G Gyllenhammar i sin eleganta hatt klart att han inte har så stor tilltro till att näringslivet kan lösa miljöproblemen. Industrin måste få hårdare krav på sig, och PG tycker att den nuvarande regeringen är för slapp. Gyllenhammar kritisk mot regeringens miljöarbete Gamle Volvochefen kräver krafttag för miljön Filmen var intressant (en mer allmän intervju, men där PG rasar över EU:s undermåliga fiskepolitik) Tack för tipset, Ljungberg. När jag letade efter en bra bild på PG (jag hittade ingen som inte var upphovsrättsskyddad) hittade jag dock denna nyhet som förtar bilden av en på ålderns höst vis man som gör rätt investeringar i vindkraft. Skidbacke i Dubai, jamen det är ju vad världen behöver. PG – den okände pistvakten i Dubai

ERIK SANDBLOM 2008-02-12        #4420
Johan, jag tycker du är för snäll mot Volvo:
Att Volvo tillverkar bränsleslukande bilar är sant, men att säga att företaget är oansvarigt tyder på att man inte har tänkt igenom ansvarsfördelning och förutsättningarna i en marknadsekonomi med konkurrens som grundläggande mekanism. Hur ska Volvo kunna motivera för sina ägare att man väljer att avstå från kortsiktiga, lätta vinster från stora, effektstinna fordon som är lätta att sälja till de många konsumenter som vill ha dem, och ge dessa vinster till andra biltillverkare?
När det gäller stadsjeepar sägs det ofta, skylls på, att "kunderna efterfrågar". Jag tycker det är att göra det lätt för sig. Låt mig ta exemplet med Apples iPod. När den lanserades var det ingen som tyckte att det var ballt med musikspelare, men Apples produkt var så genomarbetad att det snart blev trendigt med musikspelare. Sen kom iPhone, och återigen tog Apple nya grepp genom att ta bort telefonens knappar, utveckla nya sätt att peka på skärmen, och sätta in ett gyroskop som gör att telefonen reagerar på hur man håller den. Hur många kunder var det som efterfrågade en telefon med gyroskop, och allt det andra? Kunderna efterfrågar alltså innovationer som löser problem, och nåt sånt kommer inte från Volvo. Visserligen är det staten som står för reglerna, men det är meningen att företagen ska stå för entreprenörskap och smarta idéer. Det gör inte Volvo. Så länge de inte gör det, är jag glad för all kritik de får, oavsett det är från politiker eller andra.

JOHAN ERLANDSSON 2008-02-12        #4422
Erik, de som är inne på din linje verkar förutsätta att det är fullt möjligt att i alla lägen tjäna lika mycket eller mer pengar på miljöbättre produkter. Men det gör det bara om det finns rätt spelregler och om det finns en eferfrågan eller en formbar efterfrågan hos kunderna. Och jag tror inte att dessa förutsättningar finns särskilt ofta tyvärr. Jag gnäller gärna på företag som inte gör sitt, men ett för stort fokus på att gnälla på företag tycker jag vittnar om en bristande insikt om den verklighet ett konkurrensutsatt företag lever i. Kan de tjäna pengar på miljöbättre produkter enligt förutsättningarna ovan, då gör de det, jag lovar. Om inte, då tjänar de pengar där de kan. Företag behöver skärpa sig, men vad händer om det inte kan tjäna pengar på sina miljöbättre produkter och tjänster? Minst lika viktigt eller ännu viktigare är att stater och konsumenter skärper sig. Det finns en viktig skillnad mellan de produkter du tar som exempel och miljöbättre produkter. Ipods gör "nytta" direkt hos köparen, medan miljöbättre produkter gör nytta någon annanstans, någon annan tid. Det har vi pratat om här. Sen vill jag inte egentligen prata så mycket om bilar som exempel överhuvudtaget numer. Om jag verkligen skulle bli imponerad av Volvo Personvagnar skulle de byta namn till Volvo Persontransport och börja satsa på att sälja cyklar, lägga räls och bygga tåg, tunnelbanevagnar och spårvagnar. Tänk om vi i Göteborg hade kunnat åka i fina Volvo-spårvagnar på Volvo-spårväg istället för det där tjutande italienska skräpet och krånglande växlar vi har nu. Då kunde de verkligen leva upp till sina kärnvärden miljö och säkerhet! Och "jag rullar" skulle fortfarande gälla... ;-) Jämför med flygbolaget som ska börja driva tågtrafik du skrev om häromdagen. Kanske kunde de tillverka några laddhybrider till bilpooler, uthyrningsföretag och landsortsbor också, det må väl vara hänt! ;-)

MIKAEL JOHANSSON 2008-02-12        #4430
Där håller jag med dig Johan. Företagen är experter på att veta hur de ska tjäna mesta möjliga pengar. De säljer de produkter som människor helst vill ha. Några biltillverkare försökte sälja elbilar redan på 90-talet i Europa men försäljningen blev ett fiasko. Allra helst så vill företagen driva sin verksamhet i ett land där man inte har några skatter eller miljölagar alls för att kunna producera maximalt vinstgivande och aptitliga produkter. Därför så måste staterna sätta upp ramvillkor för företagens verksamhet. I takt med att företagens miljöpåverkan ökar så måste miljölagarna skärpas. Men för att staterna ska kunna skärpa ramvillkoren så måste vi väljare ge våra politiker mandat till det. Så på sätt och vis så får vi inte bättre miljö än vad vi själva väljer. Även de personer som sitter i företagsledningarna är antagligen numera rätt så oroliga för klimatförändringar. Därför så tror jag inte att det är något större problem att få de flesta företag att verka inom snävare ramar - bara det sker på lika villkor mellan länderna.

JOHAN ERLANDSSON 2008-03-19        #4736
Jag lyssnade på Maria Wetterstrand igår, hon var gäst hos K-G Bergström. Hon klarade K-G:s frågor ganska bra tycker jag, men när hon blev pressad om sina egna frekventa båtresor till Finland (hon är gift med en finsk riksdagsman) så sa hon att dagens samhälle inte är gjort för att man ska kunna leva miljövänligt, och att Miljöpartiet jobbar för att det ska gå att göra det. Maria var säkert nöjd över den slutklämmen i intervjun, men jag kan inte säga att jag blev överförtjust. När till och med ett av miljörörelsens starkaste namn säger att vi medborgare ska invänta att någon annan ska lösa problemen åt oss... Nej, det var inte bra. Hade hon sagt att det år svårt att leva miljövänligt, och att MP vill göra det lättare så hade jag kunnat köpa det. Bra program annars tycker jag, K-G ställer väldigt bra frågor. Innan Maria så var det Björn Ulveaus som fick försvara sin uttalanden om att religion är av ondo.

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1090586

FREDRIK BERGMAN 2008-04-01        #4960
Politiker, ekonomer och företagsledare i all ära, men de allra flesta av dom känns väl väldigt "yrvakna"...? (tänk Reinfeldt nov ´06 när Stern, Gore och IPCC för alltid(?) förändrat hans marknadsliberala världsbild där hav, atmosfär, biosfär och geosfär sväljer alla utsläpp och resurserna i praktiken är outtömliga...) Vill knyta an till frågan som är titeln på tråden och besvarar den genom att säga: Vetenskapsmännen. Jag exemplifierar genom att länka till ett öppet brev som Nasas klimatexpert James Hansen i dagarna skrivit till den nya australiensiske premiärministern Kevin Rudd, som ju delvis segrade i valet i höstas genom att ta klimatfrågan på helt annat allvar än de konservativa som tidigare styrt gjort. I brevet uppmanar Hansen Rudd att snarast lägga om energipolitiken från att bygga på kol till "vadsomhelstbaraintedet" och hänvisar till de sedvanliga otäcka scenarierna som väl de flesta som läser här är så välbekanta med. Jag tänker då: hur har det kunnnat bli så här? Att extremt oroade vetenskapsmän, i detta fallet t.o.m en vetenskapsman från en annat land för jösse namn!, skriver brev till politiker där de uppmanar politikerna att "tänka sig för"? Svaret är ju enkelt: Vetenskapsmän VET saker. Saker som är väldigt skrämmande. Och de är ju dessutom helt vanliga MÄNniskor. De flesta har helt säkert barn. Kanske barnbarn. Med sin kunskap är det lätt för dom som sitter på denna att extrapolera en framtid för barn och barnbarn som inte är speciellt trevlig... Därför tror jag att allt fler och fler vetenskapsmän inom vetenskapsgrenar som ger översikt över de globala klimat- och ekosystemen inom en snar framtid kommer att slänga sin personliga prestige överbord på samma sätt som James Hansen gör/har gjort och även de skriva öppna brev till sina respektive länders ledare. För inom vetenskapen råder det ju i princip konsensus om att jordens ekosystem inom en inte alltför avlägsen framtid riskerar att mer eller mindre kollapsa. (Då tänker jag inte bara på de bland vissa "haverister" omtvistade klimatförändringarna, utan lika mycket på den globala tillgången på vatten eller situationen för den biologiska mångfalden.) Vetenskapen ringer allt hårdare i sina klockor. Det måste de fortsätta göra. Det är deras moraliska ansvar att ringa allt hårdare ju värre situationen blir. Och sakta, sakta får vi hoppas att allt fler politiker (som Reinfeldt) går från att vara "förnekare" av miljöproblemen via yrvakenhet, till någon form av handling. Detsamma får vi hoppas gäller även bland de hopplösa traditionella ekonomerna (fast lite hopp finns ju när man läser det där som vadheterhannudå på Veckans Affärer skrev häromda´n) och bland "vanligt folk". Men de som ska "leda oss in i det nya Jerusalem", det hållbara samhället, det måste vara vår tids "whistle blowers" = Män och kvinnor vars kunskaper, baserade på den vetenskapliga metoden, om vad planeten Jorden tål i form av utsläpp, utrotning m.m. måste ligga till grund för ALL politik. Snart!

http://anz.theoildrum.com/node/3788#more

FREDRIK BERGMAN 2008-04-10        #5057
Fredrik Bergman [2008-04-10 10:01] #5056 Ändra Ta bort Erik & Anton Era inlägg här ovan(5044 & 5054) är enligt mig (har oxå funderat på denna fråga länge) på pricken. Högern är den nya vänstern (Läs: "moderaterna-det nya arbetarpartiet") och vänstern är den nya högern (Läs: IF Metall...). Pröva att sjunga "Internationalen", men byt titelordet mot "Tillväxtpolitiken". Det funkar! :-) Höger = Vänster. (Obs. Utifrån ett "miljöperspektiv"!) Detta beror kanske på att de i grunden är delar av ett och samma system - ett system som är beroende av ett par saker: - billig energi, och - en syn på naturen som, i princip, innebär att Jorden anses vara oändligt stor och och därmed att naturresurserna är outtömliga eller lätt substituerbara med annat lättillgängligt material. Att jorden är "oändlig" betyder ju också att det inte är så noga med det där var röken från skorstenen hamnar... De ideologier som idag blivit till "höger" eller "vänster" har sitt ursprung i en helt annan tid, när vetskapen om konsekvenser av vår livsstil för vår globala framtida överlevnad inte fanns på kartan. De ekonomiska "lagar" som alla de ekonomer tror på som har politikernas öron och därmed formar den nuvarande politiken, bygger på ett antal fundamentala missförstånd av hur vår planet fungerar med avseende på t.ex. kretslopp, ekosystemtjänster, vikten av biologisk mångfald, m.m. Det är sorgligt och tragiskt att traditionell nationalekonomisk teori anses vara "sanning". Själv tycker jag att de största flummare som finns är dessa verklighetsfrånvända ekonomer... Det är sorgligt att naturvetenskaperna i dessa fall inte anses vara värda att lyssna till. Men bra att ha när broar ska byggas, nya mobiltelefonmodeller tas fram eller nya blodtryckssänkande mediciner ska krängas. DÅ är det bra med naturvetenskap, men när samma naturvetenskap tar fram obekväma fakta negligeras dessa i stor utsträckning eftesom den omställning som krävs utmanar etablerade strukturer - både i samhället och i människors hjärnor. De "gröna" idéerna har ju en helt annan bas än de som ryms inom den snäva högervänsterskalan: de bygger på en genuin oro för att vårt sätt att leva i längden inte är hållbart. En oro som allt sedan 60-talet har haft sin bas i just naturvetenskaplig fakta till allra största delen. Därför passar de väl inte in helt enkelt och därför tvingas gröna politiker att "kamma" sig både bildligt och bokstavligt för att ha en chans att få tillträde till maktens korridorer? Nu blev detta ännu mer en "avstickare" från ämnet - kanske kan vi samlas under tråden "Vem ska bygga det hållbara samhället?" eller vad den nu hette istället och diskutera vidare. För det kanske finns hopp även bland de där hopplösa ekonomerna? Just nu finns det ju en del signaler i samhället som faktiskt tyder på det. :-)

ANTON STEEN 2008-04-10        #5061
Det som är lite läskigt med det nuvarande systemet är att det är väldigt komplext (global ekonomi) och därför mycket svårt att komma bort ifrån. På ekonomspråk så sägs att alternativkostnaden är för hög. Ett bra exempel tycker jag är det nuvarnde QWERTY systemet, hur våra tangentbord är utformade. Placeringen av tangenterna utvecklades tidigt när vi hade skrivmaskiner med ”stänger” som slog mot pappret och bildade en bokstav. Om man lyckades skriva för snabbt kunde dessa stänger haka ihop och stoppa skrivandet. Man behövde alltså ett system där maxhastigheten var begränsad och därav föddes den nuvarande utformningen på tangentbordet. I dagens samhälle med snabba datorer har denna utformning låg relevans då det inte finns någon begränsning på ens skrivhastighet. Det rimligaste vore alltså att ersätta detta med ett bättre system. Men genom att QWERTY systemet är så accepterat och integrerat i standarder och processer blir alternativkostnaden för hög för att göra något åt det. Liknande kan man resonera på ett samhällsplan, det är lätt att peka ut felaktigheter i systemet men en annan sak att ändra på det. Inte föränn någonting mycket drastiskt händer, systemet kollapsar, kan man ändra på det. Det finns också många exempel ur historien som visar på detta, Romarriket till viss del, Mayasamhället och Påskön. Visst finns det även exempel på omvälvande samhällsföraändringar innan en kollaps, tex kommunismens fall, men det är ju ändå inom vad vi idag definierar som höger-vänsterskalan och ändrade inte i grunden människans förhållande till naturen. För att hålla oss till ämnet i tråden måste jag då svara att jag tror att politik har en väldigt stor betydelse. Om vi har ett samhälle som är för stort och komplicerat blir vetenskapliga lösnigar för svåra att implementera på stor skala. Intressena blir för många och alternativkonstnaderna likaså. Jag tror därför att ett mer lokalt samhälle där man fortfarande har kontroll och möjlighet att rätta till systemfelaktigheter är framtiden. Mat, energi etc kan på det mest hållbara sättet skötas lokalt. Man får också mer engagerade medborgare eftersom man ser en mer uppenbar länk till sitt engagemang. Man är inte bara en liten kugge i ett enormt maskineri som man lätt kan få känslan av idag i vår globaliserade värld. Bill McKibben har skrivit en mycket intressant bok om detta som heter ”Deep Economy”. Handlar just om att bygga en ekonomi som fungerar i människors tjänst och inte i sin egen tjänst som idag är fallet.

FREDRIK BERGMAN 2008-04-10        #5062
Anton Instämmer i det mesta du skriver, men undrar om du kan utveckla följande: "Om vi har ett samhälle som är för stort och komplicerat blir vetenskapliga lösnigar för svåra att implementera på stor skala. Intressena blir för många och alternativkonstnaderna likaså."? Med mitt inlägg här ovan där jag (helt oreserverat!) hyllar vetenskapen som den viktigaste spelaren i byggandet av det "Hållbara samhället" menar jag (natur)vetenskapens roll som "Upplysare" av alla andra delar av samhället om att vi "är i skiten". Jag menar även att vetenskapliga antaganden av vad planeten långsiktigt tål i form av utsläpp av en mängd olika ämnen (alltså inte bara CO2), liksom hur mark- och vattenanvändning ska gå till måste ligga till grund för ALLT beslutsfattande inom en snar framtid. Dessutom ska försiktighetsprincipen gälla... Kan inte se att ditt förslag på lösning av hur det framtida samhället kommer att se ut inte ligger i linje med det? För visst krävs det en massa vetenskaplig kunskap om hur man effektivast använder begränsade resurser inom t.ex. jordbruket när den där lokaliseringen av energi- och livsmedelsförsörjning ska genomföras. Känner inte till McKibben, men det är väl inte osannolikt att Björn Forsbergs briljanta bok som kom i höstas är inspirerad av denne eller liknande skribenter? I den skrivs det också en hel del om "lokalisering" av ekonomin som en nödvändighet i framtiden när t.ex. transporter kan komma att bli mycket, mycket dyrare pga Peak oil. Eller kanske blir transporterna mycket dyrare pga politiska beslut? Obs! Det sista var ett s.k. skämt... ;-) (Björn Forsberg: "Tillväxtens sista dagar" Lättläst och insiktsfullt om så mycket som har med miljö att göra. Rekommenderas starkt.)

FREDRIK BERGMAN 2008-04-10        #5063
Anton En sak till: Ja. Det är väldigt lätt att vara systemkritisk och betydligt svårare att komma med alternativ på hur samhället bör se ut för att göra det möjligt för en rik civilisation att fortleva i tusentals år. Ligger i sakens natur. Det hörs ju på lång väg att det inte är helt lätt att vara det där oraklet... :-) Fast jag tror att den diskussionen skulle ha kommit mycket längre om inte så många politiker, ekonomer, journalister m.fl. inte under så lång tid haft på de där skygglapparna om vad som egentligen håller på att hända med planeten. Sen kan de där skygglapparna antingen ha varit frivilliga (man visste egentligen, fast brydde sig inte) eller så kan de ha berott på okunskap. NU (sedan hösten ´06) kan väl dock ingen skylla på att inte veta? Därför tror jag att vi bara är i början på en intressant idédebatt om hur det hållbara samhället ska se ut. Visionerna finns ännu så länge mest i böcker, men om ett antal år tror jag att de även finns i huvudet på stora spelare som företagsledare, ekonomer (som tvingats tänka om) och allt fler politiker. Man kan väl i alla fall hoppas det...?

ANTON STEEN 2008-04-10        #5064
Fredrik, “Kan inte se att ditt förslag på lösning av hur det framtida samhället kommer att se ut inte ligger i linje med det?”. Jag tror att det du skriver ligger helt i linje med vad jag menar. Vad jag menar när jag skriver att "Om vi har ett samhälle som är för stort och komplicerat blir vetenskapliga lösnigar för svåra att implementera på stor skala. Intressena blir för många och alternativkonstnaderna likaså." är att när det är så många intressenter med så många olika krav blir systemet så trögrörligt och när man väl kommer till lösningar blir det ofta urvattnade kompromisser. Den pågående klimatrundan är ett bra exempel. Jag tror säkert att man kommer komma fram till ett nytt avtal efter Kyoto, huruvida det kommer att vara tillräckligt är jag inte lika säker på. Den vetenskapliga lösningen finns redan men det är andra faktorer som står i vägen. Jag tror att det är viktigt att särskilja på två olika miljöproblem. Det första miljöproblemet är det mer klassiska, som höger-vänsterskalan är fast i. Detta inkluderar farliga substanser i vatten och luft. Vi har också kunnat visa att dessa miljöproblem blir färre och färre med ekonomisk tillväxt (Kuznets kurvorna som alla ekonomer älskar). I dessa aspekter kommer Sverige ofta högt, om inte högst upp i världen eftersom vi har så rent vatten och ren luft. Den andra typen av miljöproblem har helt och hållet med kvantitet att göra. CO2 är väl kanske det bäste exemplet. Koldioxid är inte farligt i sig, det är i själva verket livsviktigt, men det är den enorma kvaniteten som är problemet. Fler och fler miljöproblem börjar bli av detta slag. Det är därför jag tror att det bästa och mest effektiva sättet att rädda miljön har mindre med ny teknik revolutionerande vetenskap att göra och mer med förändrad livsstil att göra. Många av dessa kvantitetsproblem (långa transporter, överdriven konsumtion etc) kan minska om vi övergår i ett mer lokalt samhälle om bygger mer på naturens bärande förmåga där man lever. Jag håller också helt med dig om att naturevetenskapen skall agera som en slags upplysare för vad som är möjligt här på jorden. Jag jobbar inom CSR och i den världen pratar man ofta om ”tripple bottom line”. Att det måste vara lika balans mellan ekonomi, miljö och sociala faktorer för att ett företag eller samhälle skall vara hållbart. I själva verket är dem ju inte lika viktiga utan har en inneboende hierarki. Om det inte finns en miljö att verka inom kan varken ekonomiska eller sociala värden åstadkommas. Miljön borde således flyttas från tredje till första plats av dessa faktorer. Detta blev väldigt brett  Lovar också att lästa ”Tillväxtens sista dagar”, har hört att det skall vara en riktig kioskvältare!

FREDRIK BERGMAN 2008-04-17        #5132
Anton Instämmer helt i din analys här ovan. Om det endast handlade om att "sätta filter i skorstenen" eller att enligt substitutionsprincipen "byta kemikalie" till en mindre miljöstörande - då skulle jag vara optimistisk angående vår förmåga att komma till rätta med existerande resurs- och miljöproblem. Nu är det dock inte så enkelt - utan dessa problem beror på 1) att vi är så många, och 2) att vi är så många och blir allt fler som lever ett liv som kräver så mycket materia, mark och energi = konsumtionssamhället. Lösningen på problemet blir därför så mycket svårare eftersom det rör hela samhällssystemet med allt från tankesätt om lycka, status och politik till strukturella frågor som transportsystem. Det krävs då ett antal större paradigmskiften bland både politiker och allmänhet i de frågorna innan man "är på rätt väg" - mot det hållbara samhället. Tror jag. Som inte är jätteoptimistisk... :-/

FREDRIK BERGMAN 2008-04-17        #5134
"Vem ska göra...?" Inte denna myndighet i alla fall: http://www.hallbarhetsradet.se/ Upptäckte detta för några dagar sedan. Stor humor (?) när man läser texten ("Lycka till!") - det var i alla fall länge sedan jag skrattade så! :-)

http://www.hallbarhetsradet.se/

ANTON STEEN 2008-04-17        #5136
Haha.. gillar att Boverket verkar ha tagit över hållbarhetsfrågorna. Ett riktigt helhetsperspektiv! Å andra sidan kan man ju också ifrågasätta om för många myndigheter är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, kan lätt bli för mycket vertikalt tänkande..

ANTON STEEN 2008-04-17        #5140
Läste just en mycket intressant artikel i DN om just alltför komplexa samhällen och varför just komplexiteten är en orsak till att samhällen kollapsar. Ytterligare ett argument för att samhället borde göras lite mer småskaligt om det skall vara hållbart.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=760530

FREDRIK BERGMAN 2008-04-17        #5149
I dag avslutades en stor internationell forskarkonferens, Resilience 2008, i Sthlm om alla de där hoten, om ekonomins oförmåga att "se" och rätt värdera det som sker och om vad som behöver göras för att världen ska gå mot hållbarhet. Och ... jag är kär ... i ... en ... KD-politiker... Anders Wijkman. Jag säger bara. Anders Wijkman. Läs hans debattartikel här nedan. (Det enda som är sorgligt med den är ju att den inte är publicerad i DN...) Vilken, ursäkta uttrycket, pungspark på etablissemanget! Må han och den följas av många, många fler... Paradigmskiftet är på gång. Så är det givetvis. Frågan är bara om tillräckligt många politiker, ekonomer, investerare och företagsfolk vaknar tillräckligt snabbt? :-/

http://miljoaktuellt.se/2.1845/1.156754

FREDRIK BERGMAN 2008-04-17        #5150
Det går även att se 137 minuters (!) avslutande diskussion/debatt från konferensen på bifogad länk. Själv orkade jag de inledande 28... :-) Wijkman talar i några min efter c:a 7 min och följs av Maria Wetterstrand. Även Bo Ekman (grundare Tällberg Foundation) är väl värd att lyssna till i sin presentation strax efter.

http://resilience.qbrick.com/view.aspx?id=10

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-18        #5156
Fredrik, tack för länken till Miljöaktuellts artikel med Anders Wijkman. Det är glädjande att det finns några politiker som förstår en större helhet och vågar tala öppet om det. Wijkman är en intelligent och vis person. Världen behöver fler ledare av hans kaliber och mindre av destruktiva marknadsliberala ekonomer med tunnelseende.

ERIC JANSSON 2008-04-18        #5159
Wijkman är sannerligen en klok person. Ser nu fram emot KD:s riksting som hålls i slutet av juni. Tänk bara att få höra Wijkman och Mats Odell debattera tillväxtekonomi och miljö!

MIKAEL JOHANSSON 2008-04-18        #5160
Ja, vilken duell. Ungefär som det goda mot det onda. Jag tror inte att Odell är kristen på riktigt eftersom det står i Bibeln att de som fördärvar jorden skall själva bli fördärvade. Och de som driver en marknadsliberal tillväxtpolitik fördärvar bevisligen jorden (5-dubbelt).

ANTON STEEN 2008-04-19        #5169
Jag tror att vi har kommit fram till svaret på den här tråden, Anders Wijkman från KD! :) Lysande artikel av Wijkman. Jag tycker att han beskriver en av vår tids största utmaningar, hur vi skall integrera ekologi och ekonomi. Det giftemålet tror jag kan ta oss en lång väg på hållbarhetens resa.

FREDRIK BERGMAN 2008-05-18        #5422
Jag skrev här ovan i ett tidigare inlägg (1/4) som svar på frågan som är trådens namn: "Vetenskapsmännen" = Forskare. Skrev då även att jag trodde att allt fler sådana inom en snar framtid kommer att skriva öppna brev till sina länders resp. ledare och påtala den kris planeten är i. Och idag blev jag, om inte sannspådd, så i alla fall nå´t åt det hållet: På Aftonbladet Debatt skriver 56 personer om behovet av att verkligen ta tag i klimatfrågan. "Inga halvmesyrer!" Typ... Och visserligen finns Greider, Wiehe, Edman och andra "typiska" opinionsbildare med (och för jösse namn inget ont om dom!), men majoriteten (32 pers) är forskare, glädjande nog från en rad olika områden. (Ps. Det är även glädjande att fackliga representanter, IF Metall t.ex., finns med. Ds.)

http://www.aftonbladet.se/debatt/article2486454.ab

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-18        #5423

Håller med om vikten av att stå på vetenskaplig grund. Opinionsbildare i allmänhet har en väldigt viktig roll att spela, inte minst media och frivilligorganisationer. Jag brukar dock se medborgare, näringsliv och myndigheter som de aktörer som faktiskt gör något (bra eller dåligt), och sen finns opinionsbildare och vetenskapsmän vid sidan om och påverkar dessa tre grupper av kärnaktörer. Opionionsbildare kan såklart också bestå av just medborgare, näringsliv och myndigheter. Debattartikeln du nämner Fredrik har nog lite koppling till dagens lansering av klimatauktion.nu, där bland annat Göran Greider deltog. Initiativtagarna till Klimataktion lägger klimatansvaret främst på politiker. Jag blir lite trött på att de döper något till klimataktion, säger att vi måste göra något, men lämpar över den största delen av ansvaret på de folkvalda. Varför kan de inte inkludera medborgare och företagare bland de som de ställer klimatkrav på? "Vi har ingen tid att förlora. Sverige behöver en bred, massiv rörelse som kan sätta tryck på politikerna för snabba minskningar av utsläppen av växthusgaser. Det görs alldeles för lite för att avvärja det hotande klimatkaoset, och därför vill vi samla alla som på olika sätt är beredda att arbeta för en radikal klimatpolitik: gamla som unga, fackföreningar som kyrkor, forskare som miljöaktivister, individer som föreningar och mycket mer därtill. Bara om vi blir tillräckligt många och starka kan vi driva fram de åtgärder som krävs." Nu säger de iofs att allting inte är skrivet i sten än, kanske låter det annorlunda nu efter att de haft sin lansering. Vi får väl se i dagarna. Ett undantag är också att de erbjuder "Klimatparty", vilket inriktar sig på medborgarens egna handlingar. Det är Ecoprofilemedlemmen Tomas Walch som står bakom det tippar jag. En sak man kan reflektera över är varför ingen högerpolitiker var med på lanseringen?

http://www.klimataktion.nu/index.html

MAGNUS BILLBERGER 2008-05-19        #5424
Jag lever sedan en tid tillbaka med insikten (eller i villfarelsen?!) att det är samhällsplaneringen som är det i särklass starkaste faktorn som avgör om vi får/har ett miljövänligt (och klimatsmart) samhälle. Inrätta en statlig planinspektion som granskar och ställer krav på den kommunala planeringen. En sådan planinspektion ska ges betydande befogenheten att styra eller till och med stoppa både detaljplaner och översiktsplaner.

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-19        #5425
Några frågor till Magnus: 1. Är det kanske främst ur ett transportperspektiv du har den insikten? Klimatproblemen har ju fler orsaker än transporter. 2. Tror du att det är politiskt möjligt att få igenom ett sådant storebrorssystem? 3. Vad skulle en sådan statlig planinspektion med så hårda nypor ha för påverkan på frivilliga initiativ i kommuner? 4. Även om man tror mer på myndigheters roll än på enskilda individer och företag, är det klokt att negligera de möjligheter till engagemang och förändring som finns hos enskilda individer, både som medborgare och som företagsledare och anställda?

ANTON STEEN 2008-05-19        #5430
Istället för en storebrormyndighet som kan ingripa i allt vore det inte bättre att komma överens om ett antal grundläggande principer som gäller för stora delar av samhällsplaneringen och att dessa principer kan användas på alla nivåer? En myndighet skulle i sådant fall kunna fokusera mer på att följa upp och utvärdera arbete snarare än att detaljstyra och även köra över lokala initiativ. Personligen tycker jag att hållbarhetsprinciperna som Det Naturliga Steget har dragit upp är utmärkta. Det kanske inte är så lätt att applicera på alla projekt med det skulle ju säkert gå att operationalisera (det finns ett helt mastersprogram på Blekinge Tekniska Högskola som är byggt kring dessa principer). Dessa principer är dessutom (för dem flesta) politiskt neutrala vilket gör att ett långsiktigt arbete har större chans att lyckas. Dessa principer, om dem är accepterade, kan användas av såväl politiker, företag och individer. Dem bygger på en strikt vetenskaplig grund och inte en konstruerad ideologi.

FREDRIK BERGMAN 2008-05-19        #5436
Johan/Magnus Ni har givetvis helt rätt i att det som blir det konkreta arbetet för att göra världen hållbar är samspelet mellan medborgare/konsumenter, media, företag och myndigheter. Forskare och andra opinionsbildare är just bara opinionsbildare och kan tycka hur mycket som helst om vad som helst, men det spelar ingen roll så länge t.ex. inte konsumtionsmönster förändras. Det jag är inne på när jag hävdar att det är "Forskarna" som ska göra det är mer att det är de som sitter på kunskapen och det är de som allt mer desperata slår på trumman för att väcka alla de andra samhällsaktörerna. Och detta trumslående tror jag alltså att vi bara sett början av.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-19        #5440
Jag håller med Magnus om att en statlig planinspektion vore att föredra. Men mest när det gäller stora strukturella omdaningar som vägar/järnvägar, flygplatser, hamnar, bebyggelseinfrastruktur och industrietableringar.

MAGNUS BILLBERGER 2008-05-20        #5463
Johan, på dina frågor: 1. Nej inte primärt. Mina tankar kretsade i första hand kring hur attraktiva områden exploateras och genererar svåra belastningar på en rad miljöområden. Exempelvis stardardhöjning och permanentering av fritidsboende. Men givetvis är transporter också en viktig del i detta. 2+3. Jag är i första hand ute efter ett verktyg för att få samhällsplaneringen att faktiskt leva upp till de krav och intentioner som vi har i exempelvis miljöbalken och dess förarbeten. Jag har sett några exempel där kommuner gått ganska hänsynslöst fram och gått långt utanför vad miljöbalken egentligen tillåter. Sedan kan jag lätt tänka mej att man på kommunla nivå gärna vill ha kvar plamonopolet på dagens nivå. 4. Jag ingen motsättning här, särskilt med hänvisning till svaren på 1-3.

FREDRIK BERGMAN 2008-05-22        #5519
Men hallå! Ut med det gamla och in med det nya. Forskarna har gjort sitt inser jag nu. ;-) Det är ju ekonomerna, de nyvakna!, som ska göra världen hållbar! Kolla in Klas Eklund från gamla kanslihushögern och SEB... Inte illa. Allt fler verkar plötsligt vara beredda att ompröva gamla sanningar och hoppar på tåget för att bygga det hållbara samhället.

http://www.miljoaktuellt.se/2.1845/1.163068

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-23        #5527
Javisst är det näringslivet, dess ledning och dess ekonomer som har den största potentialen att vända samhällets inriktning så att inte planeten kollapsar. Jag har ochså sett och läst om en hel del attitydförändringar. Faran ligger i att många företag klistrar på en grön etikett på sin verksamhet utan att det blir någon påtagbar förändring. I USA så kallar man det för greenwashing. Det finns ett tyst uttalat hot mot de fria marknadskrafterna om att de inte kan hantera klimatfrågan. Hotet består i att de fria marknadskrafterna måste tyglas genom införandet av planekonomier som bättre kan styra den ohämmade klimat- och miljöförstörelsen samt resursbristen. Jag upplever det som att näringslivet börjar reagera inför detta hot och därför letar vägar att hantera frågorna. Den uppgift som vi vanliga dödliga har är att gemensamt utöva ett tryck på regering och näringsliv med krav på en förändring till ett ÄKTA hållbart samhälle. Utan vårt gemensamma tryck - ingen förändring. Därför har vi ochså en liten roll att fylla.

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-23        #5528
Införande av planekonomi skulle jag inte tro att företag är rädda för. Marknadsekonomin har vunnit, som Klas Eklund säger, och jag tror inte ens en allvarlig klimatkris kan ändra detta. Mikael, du ser inget behov av att den enskilde medborgaren ändrar sin livsstil?

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-23        #5529
Jag skulle vilja påstå att marknadsekonomin leder - inte att den vunnit. När världen på allvar går in i energikrisen efter peak oil med påföljande resursbrist även inom andra råvaror så ska du få se att något spännade kommer att hända. Då måste människan börja planera hur hon ska använda det som finns kvar. PLANERA. Jo, jag ser allt ett behov att den enskilde medborgaren ändrar sin livsstil för att vi ska klara av att möta klimatförändringen. Det gör vi väl alla. Men trots det så vill få göra mer än att sopsortera. Jag tror att det blir peak oil som kommer att bidra mest till minskade koldioxidutsläpp. Inte människans goda vilja.

JOHAN ERLANDSSON 2008-05-23        #5530
Jag tycker nog att det är en lite sorglig och pessimistisk inställning att de enskilde medborgaren inte har förmåga att göra något annat än att sopsortera. Jag hyser en större tilltro till att det går att förändra attityder och inspirera till hållbara livsstilar, även om det såklart inte är lätt. Att skjuta över problemen på andra, dvs. myndigheter och företag är att göra det lite väl lätt för sig. ALLA måste vara med och verkligen GÖRA något, inte bara snacka. Om vi tar klimatfrågan som exempel så får medborgaren flytta närmare jobbet, ställa/sälja bilen, isolera bostaden och äta mindre växthusgasintensiv mat. Företagen får sälja grejer som är snällare. Myndigheterna får hejda det som är kass och uppmuntra det som är bättre. Och alla får såklart också påminna varandra om att sköta sitt.

ANTON STEEN 2008-05-23        #5533
Jag måste hålla med om att nyckeln ligger hos individen. Det är lätt att glömma att företag och myndigheter består av vanliga människor. Däremot tycker jag att vissa individers agerande är viktigare. Varje medborgare kan ju så klart agera så miljövänligt man kan men någonstans träffar man systemets väggar. I mitt eget fall känner jag mig väldigt ofta frustrerad av att jag vill göra mer men att jag är begränsad av ett större system som sätter begränsningar. Då många av våra livsstilsfrågor gradvis har flyttats från stat till företag (och jag ser ingen snar u-sväng i denna trend) så blir framförallt företagens, och speciellt företagsledningars, uppfattning och agerende i hållbarhetsfrågor ytterst viktiga. Förmodligen även viktigare är din och min röst vart fjärde år. Det tror jag är sanningen idag. Huruvida detta är önskvärt eller inte kan man ju debatera.

MIKAEL JOHANSSON 2008-05-23        #5534
Du har nog rätt. Det är klart att vi måste tro på att vi alla tillsammans grejar detta. Själv så har jag levt rätt så miljövänligt största delen av mitt liv eftersom jag saknar körkort och de sista tio åren så undrar jag om det finns någon svensk som slår min livsstil. Du brukar själv tvivla på människors förmåga att lösa klimatproblemet som när det framkom att semesterflyget ökade och att de flesta inte hade något dåligt samvete över sina flygresor. Att bensinförbrukningen nu sjunker i Europa och i USA beror till största delen på stigande bränslepriser. Att flygbolagen har problem och kursar beror på bränslepriset. Folk börjar bli fly förbannade och kräver sänkta bränslepriser så att de kan köra bil och flyga så mycket som de vill. Den krassa verkligheten uppfattar jag som att det är ca. 5-6 procent av en befolkning som vill och tar ansvar för miljön medan resten bara ser till sin egen välfärd. Så mitt största hopp står numera till peak oil även om jag fasar för vad det kan leda till.

ANTON STEEN 2008-05-23        #5537
Det här är väldigt svåra argument tycker jag. Hur mycket inskränkande i individuella friheter kan rättfärdigas med miljöargument? Personligen pendlar jag ganska ofta mellan att verkligen tro på individen till att förespråka en mer planekonomisk hållning. Alla miljövänliga individer och företag är ju jättebra men om deras beteenden vägs upp av lika många dåliga eller sämre företag och individer.. vad göra? Vänta och hoppas på att alla skall anamma miljösidan eller tvinga över folk och företag på den andra sidan? Det kanske låter lite svart-vitt men ideologist så har det ganska stora implikationer. I CSR världen så pågår en ständig debatt huruvida det skall bli lagligt bindande för företag att praktisera hållbarhetsarbete. Unikt hittills har ju varit att många företag har frivilligt börjat agera i dessa frågor. I dagens globaliserade värld tror jag att dem flesta regeringar är alldeles för fega för att införa riktiga krav på näringslivet.

ANTON STEEN 2008-05-24        #5539
En intressant artikel av Jess Worth som propagerar för att maktförflyttningen vis-a-vis företag har gått för långt och att makten måste flyttas tillbaka i det demokratiska rummet.

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JQP/is_407/ai_n24238015/pg_1

FREDRIK BERGMAN 2008-06-14        #5831
Ganska ofta numera känns det som att näringslivet - alltså DELAR av det! - har kommit mkt längre än många av våra politiker som fortfarande är i en förnekandefas. Liksom många Svenssons... Veckans nummer av Veckans Affärer tar t.ex. ett rejält tag om hela begreppet "Tillväxt", och ifrågasätter t.o.m. om vi verkligen ska låtsas leva i den "bästa av världar" så länge till, när det ekonomiska mantrat om tillväxt leder till sådana "externaliteter" som att världen blir en inte särskilt trevlig plats att leva på... När kommer i det här landet sossar och moderater på allvar in i matchen? (för ex läs bifogad länk)

http://www.va.se/asikter/bloggar/pontus/2008/06/12/ar-tillvaxten-helig/inde

MIKAEL JOHANSSON 2008-06-14        #5836
Det var modigt av Pontus att ta upp frågan till debatt i Veckans Affärer. För var man än läser så uttalar sig journalister, ekonomer, affärsmän, näringslivsföreträdare och politiker om hur helig tillväxten är. Så nu när vi går mot tider där tillväxten utgör det största hotet mot vår välfärd så kommer många hjärnor att börja rotera inuti skallbenen. Människor som inte har kapacitet att se och utvärdera det komplexa systemet som vi befinner oss i kommer att börja svära och domdera. De kommer att vilja fortsätta att leva i sin drömvärld. Pontus skriver att det är upp till var och en att bedöma om tillväxten är helig. Jag skulle vilja påstå att det är verkligheten som kommer att ta bort tillväxten. Vi måste lära oss att hantera frågor som resursbalans, noll-tillväxt och minus-tillväxt för de kommande 500 årens samhällssystem. Själv ser jag mycket positivt på de nya modellerna. Vi kommer att gå in i en period av mental tillväxt.

FREDRIK BERGMAN 2008-10-15        #7588
Tekniker/Ingenjörer/Prduktutvecklare drar ju såklart sitt strå till stacken. I fallet med ingenjörerna på Volvo handlar det nog iofs i första hand inte om att bygga det "hållbara" samhället och passionen för det, utan mer om att rädda sin egen födkrok, men ju fler människor som så småningom inser sambandet mellan just de båda sakerna, att det inte finns någon motsättning alls mellan hållbarhet/miljötänk och ett "gott liv" med trygghet för sig själv, så kan det komma att gå fort med den kommande omställningen. På sätt och vis kan den pågående Volovkrisen kanske på sikt t.o.m. vara bra för vissa delar av samhället för att få fler att inse nödvändigheten av att jobba åt "samma håll" - nu har ju både "miljöfolk", ingenjörerna och "vanliga arbetare" på ett sätt samma mål: få ner bränsleförbrukningen = minska oljeberoendet = minska CO2-utsläppen = rädda jobben.

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article426518.ece

FREDRIK BERGMAN 2009-04-29        #10486
Andreas Malms rapportering på Arbetarens klimatblogg från den pågående konferensen i Bonn är intressant på flera sätt. Inte minst utifrån denna tråds tema. Ler igenkännande då jag nu läser vad som skrevs här för ungefär ett år sedan om vilka som drar det tyngsta lasset för att "göra världen hållbar". Flera personer då nämnda har regelbundet sedan dess dykt upp i miljödebatten, men det är fortfarande, tyvärr, stark slagsida åt de som jag hävdar är de ännu så länge viktigaste personerna: de naturvetenskapliga forskarna. De som likt James Hansen, Schellnhuber eller vår svenske Rockström slår hårt på trumman och allt oftare ger sig in i opinionsbildande arbete. Ännu så länge utmärker sig trots allt samhällsvetare av olika slag: sociologer, psykologer, statsvetare och ekonomer, mest i miljödebatten genom att vara frånvarande. Hoppas Bonn-mötet blir en slags vändpunkt...? Följande citat i Malms artikel fångar på pricken vad jag anser vara ett symptom på både den naturvetenskapliga analfabetismen och fjärmandet från "naturen" som är typiskt för den västerländska slit-o-släng-kultur vi lever i: Konferensen... "...handlar, till största delen, om att äntligen angripa klimatfrågan med samhällsvetenskapliga verktyg. Uppvärmningen är ju social och inte naturlig, i orsaker såväl som konsekvenser. Som Harald Welzer skriver i sin med rätta prisade bok Klimatkrig ”är det slående att nästan alla vetenskapliga undersökning som behandlar klimatförändringens fenomen och konsekvenser är naturvetenskapliga studier, modellberäkningar och prognoser – medan social- och kulturvetenskaperna tiger, som om sådana fenomen som samhällskollapser, resurskonflikter, massmigrationer, säkerhetsrisker, rädsla, radikalisering, krigs- och våldsekonomier osv. inte hörde till deras område. Vetenskapshistoriskt finns troligen ingen jämförbar situation där ett med vetenskaplig evidens skisserat scenario över förändrade levnadsförhållanden i stora delar av världen noteras med sådant jämnmod som för närvarande är fallet.” Om jag t.ex. vore psykolog skulle jag tycka det vore otroligt intressant att försöka förklara det samhälleliga/kollektiva förnekande (eller i alla fall den "skjuta-framför-sig"-mentalitet) av de Stora frågorna som vår kultur ägnar sig åt.

http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2009/04/28/forskarna-knyter-navarna/

FREDRIK BERGMAN 2009-04-29        #10487
Apropå forskare som tar "ansvar" och försöker påverka samhällsdebatten: Man kan i morgon i direktsändning mellan 10 och 13 följa bl.a. Rockström och Folke från Stockholm Resilience Centre prata om globala utmaningar när "Stockholm seminars celebrates its 100th presentation with a seminar on Climate, Ecosystem and Development." (d.v.s. Kalendertipset här intill) Även miljöekonomen Thomas Sterner från GU, samt regeringens "miljösamordnare" Lars-Erik Liljelund deltar.

http://www.stockholmresilience.org/newsandmedia/generalnews/see100thstockho

FREDRIK BERGMAN 2009-08-06        #11598
Entreprenörer/miljardärer med nyväckt "klimatångest" och mkt cash i fickan kan kanske dra ett strå till stacken. Vi vet väl alla vad Bill Gates gör för mänskligheten i form av vaccinationsprogram för en inte försumbar andel av sin kolossala förmögenhet. Och sen har vi Branson, Ted Turner, svenskensomjagintekommerihågnamnetpå med östersjömiljarden m.fl. Och nu: Niklas Zennström, a.k.a. Skype-mannen. I en intervju i VA i slutet av maj uttrycker han både klimatångest och förståelse för hur både komplex och avgörande frågan är. "I höstas skänkte Niklas Zennström 15 miljoner kronor till en extern professur i klimatforskning vid Uppsala universitet, där han själv pluggade teknisk fysik och ekonomi, och han stöttar flera klimatorganisationer med pengar. 2007 startade han tillsammans med sin franska hustru Catherine stiftelsen Zennström Philantropies. Via den stöder paret 20 organisationer. Hur ser du på läget i dag? ”Ju mer jag har lärt mig om det här om­rådet, desto mer har jag insett hur stora problemen är. Både de strukturella och de diplomatiska. Visst har det tagits många initiativ, åt rätt håll, men det går för långsamt. Det är som när någon insett att rökning faktiskt kan förkorta ens liv. De resonerar så här: ’just nu är jag ung och frisk, så jag vill inte ändra min livsstil, det gör jag framöver, men jag kanske ska börja med lightcigaretter.’ Det är ungefär dit världen har nått i dag. Men utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka, vi är på väg mot ohållbara nivåer i atmosfären.” ... Att rädda den amerikanska bil­industrin är inte det bästa ur klimat­synpunkt, de har ganska dåliga miljöbilar. Men en lågkonjunktur innebär en möjlighet att bygga en grönare ekonomi. Ta Sydkorea, där har man bestämt att 80 procent av stimulanspaketet ska gå till gröna investeringar. Jag har varit där flera gånger, det är ett fasci­nerande land. Om de bestämmer sig för att genomföra något – vare sig det handlar om att återuppbygga landet efter kriget eller bli ledande på IT – så gör de det.”" ... och som avslutning fick sig våra politiker en liten skopa ovett inför halvåret vid rodret: "...som svensk känner jag mig lite besviken i dag. Nu, när det handlar om att lösa ett globalt klimat­problem, är Sverige ganska tyst i debatten. I andra länder är politiker och näringslivet mer aktiva.” ”Sverige har förutsättningar att ta en tätplats, både på tekniksidan och politiskt, och nu finns en stor möjlighet att göra det under det halvår som leder fram till klimatmötet. Men det kräver mer ledarskap från Sveriges sida.”" Fler entreprenörer/företagsledare av det här slaget tack! Uppdaterade på många fronter och med någon form av ansvarskänsla. Noterbart är för övrigt oxå att artikeln är skriven av en av de tre, tidigare i somras, kickade journalisterna på VA, Åsa Ekelund...

http://www.va.se/nyheter/2009/05/26/nasta-hype-efter-skype/index.xml

FREDRIK BERGMAN 2009-08-06        #11599
Inte bara Zennström från Skype (se ovan) är en ansvarstagande rik företagare med insikt i vår ohållbara livsstil: Sommarprogrammet torsdagen den 6/8 hålls av en för mig fram till nu helt okänd person: Johan Eliasch. Johan who? Vad sägs om följande presentation från Sommars hemsida: "Titel: Special Representative of the Prime Minister, affärsman Ålder: 47 år Född i Stockholm, bosatt i London Debuterar som Sommarvärd Storbritanniens premiärminister Gordon Browns sändebud i miljöfrågor. Född i Stockholm men sedan mitten av 80-talet bosatt i London. Uppmärksammades särskilt för ett par år sedan efter att ha köpt stora områden regnskog i syftet att skydda den. Är bland annat huvudägare och vd för sportartikelföretaget Head. Har skänkt stora delar av sin förmögenhet till välgörenhet. – Jag kommer tala om mitt engagemang för världens regnskogar och om det klimathot vi står inför."

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=2847640

FREDRIK BERGMAN 2009-08-06        #11600
Eliasch finns både på svensk o engelsk wikipedia.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Eliasch

FREDRIK BERGMAN 2009-08-13        #11672
En entreprenör i mindre skala som verkar ha "fattat grejen" och vill ta ansvar i hela kedjan av sitt företagande verkar Sebastian Stjern (med sitt företag, The fair tailor), som just nu bloggar på VA:a Entreprenörsbloggen, vara. Mer företagare som honom och Björn Söderberg tack. "The Fair Tailor är ett nystartat göteborgsföretag som säljer rättvist producerade och ekologiska skräddarsydda skjortor och andra textilier. Företaget samarbetar med organisationen Watabaran i Nepal, som låter allt överskott från sin produktionsanläggning gå in i lokala sociala projekt. De driver bland annat en skola för gatubarn, ett barnhem och en ambulerande läkare som besöker gatubarn." "Vi är övertygade om att det går att kombinera framgångsrikt företagande med socialt ansvarstagande och det är därför vi gör det här projektet som ett vinstdrivande företag. Vi vill inte att man ska köpa våra kläder bara för att vara snäll mot de gatubarn i Nepal som får gå i skolan och någonstans att bo tack vare oss. Vi vill att man ska köpa våra produkter för att de är minst lika bra som våra konkurrenters och att gatubarnen i Nepal får gå i skolan och någonstans att bo tack vare oss." Vi får väl se om det går att sno en hundradels promille av marknaden från HM och Dressman med detta koncept.

MATTIAS CARLSSON 2012-04-08        #20391
Nina Björks krönika om hållbarhet och rättvisa i dagens Godmorgon världen i P1. Självklart, men insiktsfullt och välformulerat

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik