Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Samhällsplanering   

Grönast i EU?!

ROBERT ENGLISH 2008-06-12        #5812
Kommissionen har utlyst en tävling om hållbara "gröna" städer inom EU. Måste nog erkänna att Stockholm har en bit kvar till den utmärkelsen. Tycker idén är intressant ur benchmarking-synpunkt, det finns faktiskt goda förebilder utanför Sverige. Är det någon som har några förslag på kandidater? Själv skulle jag vilja besöka Freiburg i Tyskland och Curitiba i Brasilien för att se hur de angriper problemen med trafik, transportbehov och samhällsplanering.

http://ec.europa.eu/news/environment/080522_1_en.htmMATTIAS CARLSSON 2008-06-12        #5813
Nu ger sig kanske Stockholm stad in i kampen för att bli Europas grönaste storstad. I nästa vecka ska kommunstyrelsen ta ställning till ett förslag om att växthusgasutsläppen ska sänkas till 3 ton per capita år 2015: "Det miljöprogram som gäller säger att utsläppen ska minska med 10 procent per år. I nästa vecka ska kommunstyrelsen ta ställning till en skärpning som innebär att utsläppen ska ned till 3,0 ton per invånare år 2015. Det innebär en minskning med 43 procent, vilket är en tuffare målsättning än det nationella målet, som är en minskning med 35 procent till 2020." Intressant att det är en borgerligt styrd komun som kommer med ett sånt här relativit långtgående förslag, men opposistionen har ännu högre ambitioner: "Oppositionen är inte så överdrivet imponerad av den borgerliga alliansens klimatansträngningar. I de flesta nämnder har oppositionen reserverat sig och krävt att det görs utredningar med högre ambitioner. Hur skulle Stockholm se ut om målet sattes till 2,0 ton per capita? Det vill oppositionen ha utrett och belyst ur olika aspekter." Miljöpartiet vill dessutom undersöka stockholmarnas utsläpp när de befinner sig utanför tullarna: "Om Stockholm ligger väldigt bra till nationellt sett när det gäller växthusgaser ligger stockholmarna förmodligen riktigt illa till när det gäller påverkan på klimatet under resor med bil och flyg utanför hemstaden." Intressant att det nu rör på sig i partipolitiken, i alla fall när det gäller att sätta offensiva mål. Vi får väl se hur det följs upp med konkreta åtgärder. En annan intressant aspekt är att när högerpartierna, som tidigare varit motvilliga att föra offensiv klimatpolitik, börjar röra på sig så blir också oppositionens motförslag än mer radikala.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=778792

ERIK SANDBLOM 2008-06-12        #5818
Stockholm verkar genomgå en helomvändning sedan Mikael Söderlund hoppade av. Biltrafiken ska minska och det bara sprutar ut spårvägar ur stadshuset under de senaste veckorna: YIMBY: Tvärbana till Solna 2013 YIMBY: Spårvagn mellan Djurgården och Hornsbergs strand redan 2011 Visst är det fantastiskt att hållbar stadspolitik numera även kan komma från det blåa hållet!

THEODOR ADOLFSSON 2008-06-13        #5826
Mikael Söderlunds bilvurmande är tragiskt, men samtidigt så har han i andra frågor arbetat för en förtätning och därmed miljöanpassning av staden. Vänsterpartierna har i den frågan i regel förespråkat biltäta förorter (med Sjöstaden som ett någorlunda lyckat exempel.) Särskilt bilvurmande i praktiken verkar konstigt nog miljöpartiet vara, som ständigt förespråkar en utglesning av bebyggelsen vilket vi vet leder till att fler använder bilen, jmf till exempel diskussionen om det blivande området på nordvästra Kungsholmen, där miljöpartet (eller åtminstone någon miljöpartist) ville sänka exploateringsgraden betydligt genom att ta bort hus och våningar. Något som förstås minskar underlaget för kollektivtrafiken.

ERIK SANDBLOM 2008-06-13        #5828
Theodor, det är inte bebyggelsens fel att människor kör mycket bil. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, vilket tar 15-20 minuter att cykla. Om det inte är gles bebyggelse som leder till mycket bilkörning, vad är det då? Jo, för mycket asfalt i form av vägar men även i form av parkeringsnormer. För att få bygglov måste man enligt plan- och byggnadslagen bygga minst det antal p-platser som kommunens parkeringsnorm kräver. Konstgjord tillgång till parkering har gjort det dyrare att bo och lättare att vanemässigt ta bilen överallt, eftersom det alltid finns lediga parkeringar till konstlat låga priser.

ERIK SANDBLOM 2008-06-13        #5829
I Holländska Groningen sker 60% av alla resor med cykel. Befolkingen är 185 000. Lukas Harms, of the Dutch Social and Cultural Planning office, which advises the Dutch government on mobility issues, points out that “the fact that the Netherlands is small, compact, and usually people live no more than six or seven kilometres from school and work, increases the attractiveness of commuting by bike, compared with other countries where distances are far greater”. Källa: Tidningen Independent: It pays to go Dutch Det låter precis som Sverige, eller hur? Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, vilket tar 15-20 minuter att cykla. Eller som Göteborg. I Göteborgsregionen 2005 är hälften av alla resor kortare än sex km. 50 procent av bilresorna och 50 procent av kollektivresorna är kortare än 8 km. När man använder medianvärdet istället för medeltalet minskar effekten av ett fåtal mycket långa resor. Källa Resvanor i Göteborgsregionen 2005 PDF, sidan 10.

http://en.wikipedia.org/wiki/Groningen_(city)

THEODOR ADOLFSSON 2008-06-13        #5830
Erik Sandblom: Det kommer alltid att vara svårare att få folk att gå och cykla ju längre avstånden är. Gles bebyggelse hör ihop med parkeringsnormen och mycket asfalt. När man bygger för bilen så blir bebyggelsen gles. Men du har rätt i att det dessutom finns andra svårigheter när man bygger för bilen. Det behövs ingen större erfarenhet av svenska tätorter för att inse att det är bilen som är norm och cykel- och gångtrafiken som man har byggt först efter att man byggt för bilismen. En hel del av problemet med att folk inte cyklar har helt enkelt att göra med lathet, men det kommer alltid vara enklare för folk att bli mindre lata om avstånden är kortare och om förutsättningarna i övrigt är mer gynnsamma. Att hälften av bilresorna är kortare än fem kilomter låter positivt, men det betyder att hälften också är längre än 5 kilometer. Genom tät bebyggelse kan man möjliggöra även för denna halva av resenärerna att cykla, gå eller åka kollektivt. Jag utgår nämligen ifrån att rätt få människor är beredda att cykla flera mil om dagen. Det finns dessutom en missuppfattning om att förtätning leder till att man får mindre natur runt knuten. Så behöver inte alls vara fallet eftersom gles bebyggelse måste innehålla fler bilvägar än tät, och det är få saker som är så naturförstörande som vägar. Medan ett hus tar upp just den platsen som den står på fungerar vägar som en betydligt effektivare barriär och kan bullerskada uppemot hundratals meter åt båda hållen.

ERIK SANDBLOM 2008-06-14        #5832
Theodor, jag tror inte man lyckas om man börjar med att ställa frågan "hur ska man få folk att cykla och gå". Det handlar minst lika mycket om "hur ska vi sluta premiera folk som tar bilen löjligt korta sträckor". Jag tror inte heller på lathet som hinder för cykling. Avståndet 5 km tar som sagt så lite som 15-20 minuter att cykla. Jämför med att promenera 15-20 minuter. Det är nästan löjligt att säga att man inte kan gå i 15 minuter, då är det nåt större fel än att man är lat. Så lathet köper jag inte, däremot kan det vara svårt att bryta gamla vanor. Jag köper självklart att det är bättre att bygga tätt än att bygga glest. Däremot köper jag inte ditt resonemang om att tätare bebyggelse möjliggör för resenärerna att cykla. Bebyggelsen är nämligen redan tillräckligt tät för cykling, och det ser vi på att hälften av bilresorna är kortare än fem km vilket motsvarar 15-20 minuters cykling. Tätare bebyggelse kan göra att fler promenerar, eftersom fem kilometer tar för lång tid att gå. Visst är hus trevligare än vägar. Men jag är ändå lite rädd att Yimby-rörelsen överdriver betydelsen av bebyggelsen på bilandet och överdriver skadan med tomma grönytor. Anders Gardebring ondgör sig t ex över en fotbollsplan som ger 500m större avstånd. 500m tar 90 sekunder att cykla, så det är inte alls något som gör att man måste ta bilen eller känna sig otrygg.

THEODOR ADOLFSSON 2008-06-15        #5846
Erik: Du riktar in dig för mycket på att enskilda resor är korta. Jag tror att du missar att en dag innehåller ganska många sådana resor och således blir betydligt längre än några enstaka kilometer. Att vem som helst vill cykla flera mil om dagen köper jag helt enkelt inte. Du underdriver ansträngningen (eller den upplevda ansträngningen) av att cykla. Korta och längre resor blandas sannolikt dessutom rätt ofta med varandra. Att bygga tätt handlar inte om 2 kilometer istället för 4 utan snarare om 2 mil istället för 4 mil.

ERIK SANDBLOM 2008-06-15        #5852
Theodor, det är inte jobbigt att cykla flera mil om dagen så länge det inte sker i ett streck. En kvart på morgonen till jobbet, en kvart på förmiddagen till och från ett ärende, en kvart till mataffären på kvällen och en kvart hem blir totalt 75 minuters motion och 25 kilometer. Om du istället promenerar samma tid så blir det exakt lika mycket motion, enda skillnaden blir att avstånden blir kortare. Hur många minuter går du varje dag? Antagligen rätt många. Du blir inte tröttare av att cykla samma antal minuter. En del cyklar fort och blir svettiga, men det är mer som att jogga eller springa. Det är inte särskilt ansträngande att cykla 15 km/h i snitt. Ibland kan man iofs få en röd våg i trafikljusen som cyklist, eftersom trafikljusen är synkroniserade för bilarna. Det blir jobbigare eftersom man måste starta och stoppa. Men då kan man oftast välja en annan väg. Och sen kan man ju ändra på ljusen också om man vill, det är enklare än att bygga om hela stan.

THEODOR ADOLFSSON 2008-06-16        #5863
Erik: Men att det är enklare att få folk att cykla 2 mil istället för 4 måste även du hålla med om, och det är min huvudpoäng.

ERIK SANDBLOM 2008-06-17        #5876

Bilden visar att fler promenerar när avstånden blir kortare. Men det blir inte fler som cyklar. Bilden finns i resvaneundersökningen från Göteborg 2005 på länken nedan. Sen tycker jag ju inte om formuleringen "få folk att cykla". Som jag har nämnt så har bilismen premierats genom att tvinga fram parkeringsplatser via byggloven (parkeringsnorm), för mycket asfalt, och konstigt utformade resavdrag. För att kompensera denna övergödning subventionerar man korta kollektivresor. Slutar man med allt detta kommer cyklandet öka automatiskt. Måste man verkligen resa 4 mil på en dag så kan tidsåtgången börja tala mot cykeln, men jag tror ju inte att de flesta reser så långt. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, och med fyra-fem såna resor varje dag så kommer man inte upp i några 4 mil.

http://www.trafikkontoret.goteborg.se/FineToolsAPI/DownloadFile.aspx?fileid

THEODOR ADOLFSSON 2008-06-18        #5878
Nja, skillnaden mellan andelen cykelresor bland resor över 5 km och andelen cykelresor under det samma verkar ju vara rätt stor. Däremot inte lika stor som promenaderna, som sagt. Jag gissar dock på att det i det här fallet beror på att cykelförhållandena i centrala Göteborg är rätt dåliga och att få vågar sig ut och cykla i stadstrafiken. Längre ut finns väl oftast cykelbanor som är fria från bilar. Jag antar nämligen att de korta resorna består till stor del av resor i de centrala delarna medan de längre till största del består av resor där man mer rör sig ute i de perifiera delarna. Med mer likartade cykelbanor i innerstaden som i ytterstaden tippar jag på att cykelresorna hade ökat mer med minskat avstånd. Sen blir förstås promenader mer och mer förstaval framför cykeln ju kortare avstånden blir, vilket också skulle kunna förklara varför ingen cykelökning sker mellan 3-5 och 0,2(?)-3 kilometer.

MAGNUS BILLBERGER 2008-06-18        #5881
Erik, "hälften av alla bilresor är kortare än fem km" har blivit lite av ett mantra för dem (oss) som förespråkar mer cykling. När jag tittar på länken du anger tycker jag att informationen är något sparsmakad. Siffran 5 km återges utan fördjupande förklaringar utöver att man generellt hänvisar till resvaneundersökningen RES som genomfördes åren 1995-1997. Vet du var man kan få fram mer detaljerade uppgifter? En nyare RES finns att hämta från SIKA. Efter att ha skummat igenom den känns uttrycket "hälften av alla bilresor är kortare än fem km" som ganska oklart. Är det fråga om det man kallar delresor i rapporten? Med tanke på de reslängder etc. som redovisas i rapporten verkar det väldigt konstigt om "hälften av..." skulle avse huvudresor. Mitt resonemang stöds för övrigt av rapporten från Göteborgs trafikkontor. Den vanligaste huvudresan är till eller ifrån arbete och enligt SIKA-rapporten kan den ofta innfatta delresor till dagis/skola/affär/annat ärende. Enligt rapporten finns en stor grupp arbetsresor som inte enkelt kan ersättas med alternativa färdmedel, låt oss resonera om ett sådant fall: Huvudresan är en arbetsresa på totalt 23 km som innehåller en delrea till dagis på 2 km och resterande 21 km vidare till arbetet. På hemresan stannar föraren dessutom till vid affären efter dagis vilket ger ytterligare en delresa på 2 km. I detta fall är alltså 60% av resorna kortare än 5 km, men jag kan inte se att någon av de korta delresorna är rimlig att ersätta med annat färdsätt.

http://www.sika-institute.se/templates/Page____1144.aspx

ERIK SANDBLOM 2008-06-18        #5884

Magnus, du har rätt. När man säger att hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, så menar man delresor. Men som den här bilden visar så gör bilisterna i Göteborgsregionen inte mer än 3,6 resor, dvs delresor, per dag. Så de korta delresorna når inte upp till 50% av det totala antalet delresor med bil. Sen kan man fråga sig varför bilisterna gör fler resor. Tar man verkligen bilen för att handla, eller handlar man för att man tog bilen? Hälften av alla bilresor i Göteborgsregionen är kortare än 8km (se sidan 10), lite längre än riksgenomsnittet alltså. Men det tar ändå inte längre än 30 minuter på cykel. Räknar man in motionen man får, så spar man fortfarande mycket tid, jämfört med att motionera separat på fritiden.

http://www.trafikkontoret.goteborg.se/FineToolsAPI/DownloadFile.aspx?fileid

ERIK SANDBLOM 2008-06-19        #5914

Theodor, största andelen cykelresor sker faktiskt i innerstan.

THEODOR ADOLFSSON 2008-06-19        #5925
Erik: Jag var lite otydlig. Jag menade inte att det var fler cyklister utanför centrum, bara att cykelbanorna i sig själva säkert är bättre än de i centrum ur den aspekten att de är skilda från bilar och liknande. Sen tror ju jag, möjligtvis till skillnad från dig, att avståndet kommer in som en viktig faktor också.

ERIK SANDBLOM 2008-06-20        #5931

Den större andelen cykelresor i centrum tror jag beror på tätare bebyggelse, men också på att det är krångligare att köra bil i centrum. Man har prioriterat kollektivtrafik, gång, cykel och taxi. Bilar har fått stryka på foten. Bilden visar Berzeligatan. 50 procent av alla cykelresor i Göteborg är kortare än 2,5 kilometer. Se sidan 4 i "Cykelåret i Göteborg 2007" på länken nedan. Jag tycker det visar att cykeln är underutnyttjad och underskattad som transportmedel, både av folk i allmänhet och av trafikfolk. Man kan som sagt cykla dubbelt så långt och ändå spara tid jämfört med bil eller kollektivtrafik.

http://www.nyavagvanor.se/files/Cykelaret2007_2.pdf

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3534 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik