Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Vad händer med världens energisubventioner?

MATTIAS CARLSSON 2008-07-07        #6188
Ett flertal av världens länder subventionerar energianvändning på olika vis. Fasta och subventionerade priser på el och fordonsbränslen verkat enligt min uppfattning vara regel i OPEC-länderna och även i flera andra utvecklingsländer. Det ska bli intressant att se vad som händer med dessa nu när de internationella marknadspriserna stiger. Läste t.ex. nyligen om att den kinesiska staten tog bort en del av sina subventioner, och höjde bränslepriserna i landet med 18%. Kommer fattiga länder ha råd att ha kvar dyra energisubventioner? Kommer OPEC-länderna satsa på att ta bort sina inhemska subventioner och istället exportera så mycket som möjligt och tjäna storkovan? Är det någon som vet hur omfattande användandet av energisubventioner är i världen? Hur många länder använder sig av dem, och hur stora är de?MIKAEL JOHANSSON 2008-07-07        #6196
Hittade lite uppgifter om olika länders subventioner till oljeindustrin. Utan att ha lusläst rapporterna och databaserna nedan så ser det ut som att USA ligger i topp. När det gäller drivmedelssubventioner så är det väldigt många länder i Asien, Mellanöstern och Sydamerika som har statliga subventioner. Många av de länderna har nyligen minskat eller är på väg att minska på sina statliga subventioner. Databas Rapport (pdf)

ANTON STEEN 2008-07-07        #6199
Det är ju lite ironiskt att många utvecklingsländer som har subventionerat sig eller blivit subventionerade in i en olje-ekonomi nu kommer få det svårast att ta sig ur densamma (om man tittar på hur mycket mer sårbara varje medborgare är för höjda priser). Det är ju också i dessa länder som dem mest omfattande protesterna mot höga oljepriser har varit. Hur vanligt är egentligen konceptet med grön skatteväxling i andra länder? Som sagt, när man en gång har infört dessa subventioner är det inte så lätt att som demokratiskt vald regering göra tvärt om och införa grön skatteväxling. Jag tror att det kommer bli en lång och smärtsam väg för många av jordens fattiga att ta sig ur detta beroende. Många som lyckats klamra sig fast vid hjälpliga levnadsförhållanden riskerar att kastas tillbaka in i fattigdom fram tills vi har billiga och riktigt storskaliga alternativa lösningar för massorna.

NILS OLSSON 2008-07-08        #6206
Subventioner finns på alla håll och kanter. I Japan funderar man på att återinföra solpanelsbidragen eftersom man vill behålla ledningen i den industrin.

http://www.ecoprofile.se/2300_700_Solen_–_din_nya_stora_elleverantor.htm

ERIK SANDBLOM 2008-07-08        #6208
Nils, i allmänhet är det sämre med subventioner för oförnybar energi. Att subventionera förnybara och hållbara energikällor är ofta en väg mot ett hållbart samhälle.

MATTIAS CARLSSON 2008-07-21        #6380
Elfenbenskusten höjde för ett par veckor sedan priset på diesel med 44% och på bensin med 29%. Höjningarna motiverades med att statens utgifter för att subventionera bränslena blivit alltför stora. Efter häftiga protester har man nu tvingats sänka priserna igen. Dieselpriset sänks nu med drygt 10%, så nettot är trots allt att priset höjts och att statens kostnader för subventioner minskat.

http://www.nasdaq.com/aspxcontent/NewsStory.aspx?cpath=20080720%5CACQDJON20

ANTON STEEN 2008-07-21        #6382
Jag måste säga att jag tycker dessa typer av subventioner i riktigt fattiga länder inte är att jämföra med dem som är i västvärlden. Jag tror tom. att vi måste låta dessa länder öka sin förbrukning medan det är vi som drar det riktigt tunga lasset.

MATTIAS CARLSSON 2009-05-28        #10882
Har fått tag på IEAs World Energy Outlook 2008. Rapporten uppskattar att de totala energirelaterade subventionerna till konsumenter i 20 icke-OECD länder var 310 miljarder US$ år 2007 (de 20 ländernas totala BNP är drygt 10000 miljarder, världens totala BNP är ~60000 miljarder), varav hälften till oljeprodukter. De som i har störst subventioner i absoluta tal är, inte oväntat, stora utvecklingsländer (Kina, Indien och Indonesien) och stora fossilenergiproducenter (Iran, Ryssland, Saudi och Venezuela). Noterbart är de stora skillnaderna i energipolitik mellan olika utvecklingsländer. Brasilien har i sammanhanget väldigt små energisubventioner (1-2 miljarder US$) medan grannlandet Argentina, som har en väsentligt mindre befolkning, spenderar 9-10 miljarder US$ och det ännu mindre Venezuela lägger 17-18 miljader US$ på energisubventioner.

MATTIAS CARLSSON 2010-11-10        #16146
I nyutkomna World Energy Outlook 2010 anges att subventioner till fossila bränslen uppgår till 312 miljarder dollar globalt.

In analysis that builds on the IEA’s ongoing work for the G-20, WEO-2010 reveals that fossil-fuel subsidies amounted to $312 billion in 2009. “Getting the prices right, by eliminating fossil-fuel subsidies, is the single most effective measure to cut energy demand in countries where they persist, while bringing other immediate economic benefits”, said Mr Tanaka.

WEO 2010 och IEAs syn på peak oil diskuteras här.

MATTIAS CARLSSON 2010-12-25        #16524
Jonas Frycklund och Stefan Fölster - ekonomer på Svenskt Näringsliv - har dragit igång en blogg där de skriver om miljöpolitiska frågor. Intressant läsning som ger ett annat perspektiv än det som framförs av miljörörelsen. Teknikoptimistiskt.

En positiv miljönyhet som fått för lite uppmärksamhet på annat håll är att Iran drar ner på sina bensinsubventioner:

Hittills har det gått att köpa 60 liter bensin per månad till det facila priset av 70 öre. Nu höjs priset till 2,70 kronor för de första 60 litrarna och 4,80 kronor för ytterligare inköp. Priset är även fortsättningsvist reglerat och subventionerat, men snedvridningarna på marknaden minskar. Subventionerade bensinpriser har lett till överkonsumtion och omfattande smuggling av bensin till grannländerna. Subventionssystemet har varit ett sätt för regimen att hålla befolkningen lugn, men till slut har det visat sig vara alltför kostsamt. Den iranska regimen satsar varje år motsvarande 100 miljarder dollar på olika former av subventionerade priser för energi och baslivsmedel. Pengar som tär hårt på statskassan och skapar stor ineffektivivet i ekonomin.

ERIK SANDBLOM 2010-12-28        #16530
Indonesien  subventionerar bensin med nästan halva priset vid pump. Bensinen där kostar 4500 rupier per liter vilket motsvarar 3:42 kr. Detta kostar staten 57 triljoner rupier eller drygt sex miljarder us-dollar i år, vilket motsvarar sex procent av statsbudgeten. Som jämförelse lägger Sverige 3,5 procent av statsbudgeten på kommunikationer, det vill säga järnvägar, vägar, med mera.

Ovanpå subventionerna vid pump så tillkommer subventioner till oljeproduktion, som uppskattas till 1,8 miljarder dollar i en studie av International Institute for Sustainable Development (IISD) i Genève. 

Det bor 238 miljoner människor i Indonesien.

TEMPO Interactive: Government Will Not Increase Gasoline Price

en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Indonesia

Jakarta Globe: Indonesia Eyes 40% Cut in Fuel Subsidy by 2013

sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_statsbudget

Fossil Fuels – At What Cost? Government support for upstream oil and gas activities in Indonesia

ERIK SANDBLOM 2010-12-28        #16531
I Malaysia kostar bensinen 4:12 kr per liter. I Sverige kostade den 4:40 före skatt under 2009.

Commodity Online: Malaysia fuel subsidy cut comes into effect

Ekonomifakta: Konsumtionsskatter på bensin

ERIK SANDBLOM 2011-01-04        #16540
Bolivia avbryter försöket med att avskaffa bensinsubventionerna. Bensinen skulle blivit 70% dyrare och pengarna skulle istället gått till utbildning, hälsa och säkerhet.

CNN: Morales reinstates Bolivian gas subsidies

Intressant faktum: Med all respekt för befolkningen på Haiti så dör fler av bilar än av naturkatastrofer. Mest drabbade är Mellanöstern och Afrika. 

Sexify Bicycles: Like a force of nature…


Ekot har en lista över bensinpriser i världen.

Generalstrejk mot höjt bensinpris i Bolivia

MATTIAS CARLSSON 2011-05-13        #17725
I USA får oljebolagen skattesubventioner. I samband med att man diskuterar sparpaket för att täcka det enorma budgetunderskottet så har det uppmärksammats att det kanske inte är så lämpligt med dessa subventioner längre. Oljebolaget ConocoPhillips har dock svarat med att det vore "un-american" att ta bort subventionen...

PONTUS ANDERSSON 2011-05-13        #17732
"Unamerican" ja herregud. Sen har vi George W Bush och Dick Cheney's delade citat om att "The american lifestyle is not negotiable". Ändå har Bush erkänt att "America is addicted to oil" och Obama försöker vända på skutan men då finns bensinpriskänsliga röstare längst ner i kedjan och gnäller befogat efter finanskrisen.
Såg precis delar av filmen "Dirty Oil" där det konstateras att USA:s största oljeexportör inte längre är Saudiarabien eller något annat mellanösternland utan Kanada! De har vaskat fram oerhört smutsig olja från deras tjärsand som utöver CO2 utsläpp förgiftar miljön och lokalbefolkningen med de Floridastora dagbrottet som liknas vid Mordor i sagan om ringen trilogin.

MATTIAS CARLSSON 2011-09-23        #19094
Ett dokument med förslag för att generera finansiering för klimatåtgärder i utvecklingsländer som har tagits fram för G20-länderna pekar på att det även i rika länder finns stora subventioner på fossila bränslen. Man uppskattar att 40-60 miljarder US$ används till sådana subventioner i OECD-länderna idag och att åtminstone 20% kan slopas och användas för klimatåtgärder istället.

Dokumentet pekar också på att en generell skatt på 25 US$/ton CO2 i OECD-länderna kan generera runt 250 miljarder US$, samtidigt som utsläppen minskar med 10%. Ett tredje förslag är att upprätta ett globalt system för att få den internationella flyg- och sjöfarten att betala för sina utsläpp; detta kan ge ytterliggare 40 miljarder US$.

MATTIAS CARLSSON 2011-10-09        #19213
Enligt IEA går i dagsläget 400 miljarder US$ till olika subventioner av fossila bränslen globalt. IEA prognosticerar också att subventionerna ser ut att öka till 660 miljarder (0,7% av global BNP) år 2020.

MATTIAS CARLSSON 2011-11-25        #19460
Jens Holm (v) vill ha en översyn av svenska miljöskadliga subventioner:

Vid COP 10-mötet som ägde rum förra året i Nagoya beslutades att miljöskadliga subventioner ska ha fasats ut senast år 2020. Samma mål återfinns i EU-kommissionens meddelande ”Färdplan för ett resurseffektivt Europa” – KOM (2011) 571 – där man också konstaterar att ett övergivande av miljöskadliga subventioner ”kan ge ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga fördelar, och möjliggör ökad konkurrenskraft”.

För närvarande finns det ingen överblick över svenska miljöfarliga subventioners omfattning och såvitt undertecknad känner till heller ingen strategi för hur de ska fasas ut.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Hur ser miljöministerns strategi för att fasa ut miljöfarliga subventioner till 2020 ut?


MATTIAS CARLSSON 2012-01-18        #19818
Duncan Clark har i en artikel i The Guardian gjort en sammanställning av IEAs och OECDs data över världens subventioner till fossila bränslen.

Några av resultaten är:
- Subventioner till fossila bränslen är cirka fem gånger större än subventionerna till förnybar energi
- De största subventionerna i absoluta tal sker i stora exportländer (Iran, Ryssland, Saudiarabien, Venezuela, Förenade Arabemiraten) samt i Kina och Indien
- Endast 5-10% av dessa subventioner går till den fattigaste femtedelen av befolkningen i dessa länder
- Om subventionerna skulle fasas ut så beräknas utsläppen av CO2 minska med upp till 2,5 Gton, eller kring 5% av de globala växthusgasutsläppen

MATTIAS CARLSSON 2012-02-07        #19944
Naturvårdsverket har i en rapport sammanställt en lista över statliga subventioner till potentiellt miljöskadliga verksamheter i Sverige. Totalt bedömmer man att det rör sig om cirka 50 miljarder kronor.

Det finns (åtminstone) två saker som är viktiga att notera här:
- I många fall rör det sig inte om direkta subventioner utan snarare om undantag från beskattning. T.ex. så är vissa sektorer (industrier, jordbruk, skogsbruk, fiske mm) helt eller delvis undantagna från energi- och koldioxidskatter
- Ett par omfattande indirekta subventioner noteras, men kvantifieras ej. T.ex. kärnkraftens (brist på) försäkringsansvar

Mer från Supermiljöbloggen och Klotet

MATTIAS CARLSSON 2012-03-22        #20268
I Storbritannien presenterade regeringen en ny budget idag. I den ingår bland annat ett stöd på 3 miljarder pund till olje- och gasinvesteringar i Nordsjön. Protesterna från miljörörelsen är - naturligtvis - högljudda.

The chancellor said in his budget statement: "We will end the uncertainty over decommissioning tax relief that has hung over the industry for years by entering into a contractual approach ... We are also introducing new allowances including a £3bn new field allowance for large and deep fields to open up west of Shetland, the last area of the basin left to be developed."
...
Environmental groups were united in their condemnation. Craig Bennett, policy and campaigns director at Friends of the Earth, said the tax breaks could not be justified, especially at a time when the Tories had raised questions about the affordability of subsidies to the wind and solar industries

"It's absolutely shocking, after months of government complaining about subsidies to renewables, that Osborne hands out billions of subsidies for deepwater drilling. This will do nothing to get us off the hook of high fossil fuel prices."


MATTIAS CARLSSON 2012-04-02        #20358
The Economist skriver om de oljeproducerande ländernas växande konsumtion av olja. I Saudiarabien har oljekonsumtionen ökat med 78% på tio år; till stor del beroende på omfattande subventioner. Landet använder nu lika mycket (primär-)energi per capita som USA.

Saudi Arabia has the cheapest fuel in the Gulf and dirt-cheap electricity, too. This has alleviated poverty but it has also encouraged an American-style driving culture (for men) and limited public transport. Only a third as many Saudis own cars as Americans; as they get richer many more will take to the desert highways.

Many oil-producing countries (including Saudi Arabia) have pledged to cut subsidies. But this is hard to do when regimes are terrified of unrest (and often unelected). Violent protests greeted Nigeria’s attempts in January to raise the price of imported petrol. Only Iran, which had the most generous subsidy regime, has managed a big price hike—and it had a handy scapegoat in the form of sanctions.

It is costing Saudi Arabia dear to burn through so much oil. With “lifting” costs of $3 to $5 a barrel the fuel is cheap but the opportunity cost, given a global price of $125, is huge.

De omfattande subventionerna är ett enormt ekonomiskt slöseri. Saudi skulle till exempel kunna producera billigare el genom vind- och solkraftsanläggningar än genom att bränna olja i kondenskraftverk. Lägg därtill att de låga konsumentpriserna på el, vatten och bensin leder till överkonsumtion av dessa resurser, vilka i sin tur kräver mycket råolja i framställningen.

ERIK SANDBLOM 2012-04-03        #20360
Fuel costs up as ministry revokes curb - Taipei Times
Starting today, gasoline and diesel prices will rise between NT$2.3 a liter and NT$3.6 a liter, or an average of 10.7 percent, the steepest pace in nearly four years. ... Since December 2010, the government has been subsidizing the nation’s oil products in an attempt to stabilize consumer costs by covering half of any necessary price increases.

MATTIAS CARLSSON 2012-09-24        #21274
Enligt en ny  rapport från Europeiska kommissionen så skulle de globala subventionerna på fossila bränslen mellan 2007 och 2010 kunnat användas för att betala för åtminstone 340 GW solceller.

Meanwhile, according to a joint report by the IEA, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) and the World Bank, released in 2011, around $1,840 billion (€1,415 billion) was spent on direct fossil fuel consumption subsidies and tax breaks between 2007 and 2010.

"With 2007 to 2010 PV system prices, this subsidy would have been sufficient to install about 340 GW of PV systems world-wide. With the current system cost around 3 $/Wp (2.3 %/Wp), the amount would be sufficient to install 610 GW of photovoltaic electricity systems," continues Jäger-Waldau.

I svenska solförhållanden produceras ungefär 1 TWh per år GW solceller, i länder med bättre solförhållanden så kan varje GW ge mer än dubbelt så mycket el. Som en  jämförelse så är den globala elproduktionen, från alla källor, drygt 20000 TWh/år.

MATTIAS CARLSSON 2013-08-09        #22585
OECD och IEA har beräknat subventioner till fossila bränslen (produktion, konsumtion, distribution) i 37 utvecklingsländer ("emerging and developing countries") och 24 OECD-länder.

I utvecklingsländerna var år 2010 subventionerna 409 miljarder US$ och i OECD-länderna var de 61 miljarder US$.

Merparten av subventionerna sker alltså i de fattigare länderna, och det är då främst stora oljeproducenter (Libyen, Nigeria, Venzuela etc) som använder subventioner till konsumenter som ett sätt att låta den inhemska befolkningen få del av inkomsterna från oljeutvinningen.

Effekterna av en utfasning av subventionerna bedöms medföra: 

Results suggest that a gradual, multilateral phase-out of subsidies over the 2013-20 period could reduce global GHG emissions by 6% by 2050 while increasing real incomes slightly (+0.3%).

Though encouraging, those results should not hide the fact that a reform of fossil fuel subsidies and other forms of support is likely to create losers, including low-income households for whom energy products account for a disproportionately large share of total expenditure. This should be recognised and compensatory measures taken if one wants to avoid a backlash (as recently occurred in Nigeria). At the same time, it remains the case that fuel subsidies are often regressive as they tend to primarily benefit high- and middle-income households

Logga in för att svara


Produkter

Energimätare (3)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Energikonsulter (2)
Vindandelar (2)
Standby-stoppare (1)
Småskalig vindkraft (33)
Solfångarsystem (2)
Belysning (1)
El (3)
Varmvattensparande produkter (4)
Solceller (2)
Värmeväxlare för varmvatten (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3018 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik