Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Vindkraft   

Nettomätning vid anslutning av småskaliga vindkraftverk och solceller

STEFAN ERIKSSON 2008-09-06        #7050
Är det någon som vet hur det går med processen kring nettomätning vid anslutning av småskalig elproduktion till elnätet? Utredningen om nätanslutning "Nätanslutningsutredningen SOU 2008:13" har ju föreslagit ett antal åtgärder som skulle förenkla för småskaliga anläggningar att ansluta till elnätet. Vad hände med den? Någon som vet hur Vattenfall ställer sig till nettomätare?

http://www.regeringen.se/sb/d/9991/a/98514JOHAN ERLANDSSON 2008-12-05        #8384
Energimyndigheten vill se regelförenklingar för anslutning av små vindkraftverk till nätet och möjlighet till nettomätare: Det bör tillföras resurser för möjligheter till regelförenklingar särskilt avseende mindre etableringar. Det bör även ske förändringar som underlätta för mindre anläggningar att ansluta sig på nät och bl.a. ha mätare som kan gå åt båda hållen för försäljning av överskott av producerad el.

http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20-%20Pressmeddelanden/RB%20dn

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-28        #12660
Det blev inget lyckligt slut på nettomätningsfrågan tyvärr. Nettomätning inom en månad är inte vad regeringen nu föreslår. Problematiken är att kunden då får en skatterabatt, anser regeringen. Den särskilda inmatningsabonnemangen försvinner dock, så det ska vara möjligt att prata med nätägaren om att få sälja elen ut på nätet, men då troligen till ett lägre pris än det som man själv idag får betala med alla skatter och avgifter. Timmätning införs, vilket iofs verkar bra för att det banar väg för smarta nät, med variabla elpriser. Det verkar dock innebära att den som vill ansluta mikroproduktion måste skaffa relativt dyrbar timmätningsutrustning. Det slutgiltiga förslaget ska komma inom ett par veckor.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article663255.ece

JOHAN ERLANDSSON 2009-10-28        #12661
Lennart Söder, regeringens tillsatte utredare, är kritisk mot att det inte verkar bli nettomätning. Här kan man läsa hans kritiska brev till regeringen, som inte är helt självklart att förstå.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3198234

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-17        #13834
Förslaget, utan möjlighet till nettodebitering ska klubbas om ett par veckor.

Men nu startar regeringen ändå en ny utredning som ska titta på nettodebitering ett varv till. Hoppas de nu förstår kraften i att folk kan tänka sig att lägga sina slantar på att bli mer självförsörjande på energi! Och i och med det skapa en marknad för mikroel som på sikt sänker kostnaden per kWh.

Det ligger nog i elbolagens och nätleverantörernas egenintresse att ordna detta också. Snart har priserna på superkapacitorer, batterier, elektrolysörer och bränsleceller sjunkit såpass mycket att man kan börja fundera på att gå off-grid om man har för dåliga möjligheter att sälja sin överproduktion.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article728099.ece

JOHAN ERLANDSSON 2010-02-26        #13913

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-25        #16312
Timmätning verkar nu vara på väg att bli verklighet -men bara om du har en förbrukning på över 8 000 kWh/år.


JOHAN ERLANDSSON 2011-03-09        #17197
Nytt förslag från LRF, Svensk Energi, Svensk Solenergi och Sero:

"...elnätsföretaget skulle enbart debitera nettoelförbrukningen på månadsbasis. Nettovärdet ska elhandelsföretaget använda i sin debitering av förbrukningen, en debitering som ligger till grund för energiskatt och moms. 

- Om produktionsöverskott uppstår hos kunden under en månad ska förbrukningen sättas till noll. Det ska då innebära att producenten blir nettokonsument på årsbasis och därmed slippa extra mätavgift enligt gällande regelverk. 

- Kunderna ska ges möjlighet att enkelt rapportera sin elproduktion för att erhålla elcertifikat.

Vidare vill organisationerna att mätningen för alla nya kunder ska ske på timbasis. Förändringarna, menar organisationerna, kommer att leda till ett mer energieffektivt beteende vilket i sin tur är en viktig del i utvecklingen av ett smart elnät. Kunder som vill producera mer el och bli kommersiella ska även rymmas i regelverket, menar organisationerna."


http://t360.idg.se/2.8229/1.372638/sa-ska-du-kunna-producera-egen-el--och-fa-betalt

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3121428.ece

JOHAN ERLANDSSON 2011-08-31        #18822
I Klotet idag så suckade den förre utredaren Lennart Söder åt att det bara tillsätts utredning efter utredning istället för att bara börja med nettodebitering. En talesman från näringsdepartementet menade att vi får besked under vintern. Det blir troligen inte "ren" nettodebitering, utan man får mindre betalt för vad man levererar ut än vad man betalar för att köpa, eftersom det är en massa skatter på den el man köper.

Här är programmet i Klotet, väl värt att lyssna på:

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3345&play=3436892&playtype=S%C3%A4ndning

CONNY AXELSSON 2011-08-31        #18824
Tänka sig, sverige börjar allt mera ta efter tyskarnas osmidiga sätt att hantera de enklaste ting.
Holland har sedan länge nettodebittering.
Eon har tagit fram ett specialavtal för egenprocucenter, som skulle vara en total katastrof att skriva på.
Det enda rimliga verkar bli att bryta all förbindelse med fjärrleverantörer och investera i tillräcklig batterikapacitet. Jula, Biltema m.fl är betydligt lättare att gynna än multinationella elproducenter. Även om de också har lönsamhet som mål, så ger de så mycket tillbaka i form av god service och bra priser på det som tekniker behöver.

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-08        #18913
I väntan på lagkrav så har nu några nätbolag tagit saken i egna händer och erbjuder kunder att sälja sin el till dem. Fortum, Öresundskraft, Utsikt, Bixia, Din El (ett varumärke från Göteborg Energi) och nu också Dalarnas nätbolag är de som man hittills kan vända sig till.

http://egenel.etc.se/nyhet/mer-om-nettokvittning-och-eln%C3%A4tsbolag

JOHAN ERLANDSSON 2011-12-21        #19648
"Under vintern"  har nu blivit "under 2012":

Därför arbetar vi nu intensivt på Näringsdepartementet för att se över de återstående frågetecknen kring nettodebiteringen och min förhoppning är att vi ska kunna lägga ett konkret förslag om nettodebitering under 2012. 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.423396/darfor-maste-vi-uppmuntra-folk-att-producera-egen-el

MATTIAS CARLSSON 2012-03-14        #20191
Svensk Energi och Egen El i gemensamt utspel om nettodebitering
  • Gör det möjligt för kunden att ”spara” el i nätet, under en månad. Idag kan den som producerar sin egen el direkt kvitta sin produktion mot den egna konsumtionen utan skattepålägg – men bara om elen används direkt. Om man istället vill använda el motsvarande produktionen senare, så beläggs den med moms, energiskatt och elcertifikatavgift. Detta innebär att lönsamheten för en elproducent blir ingen eller liten. Systemet stimulerar helt enkelt inte egenproducerad och klimatvänlig el.
  • Ta bort eventuell extra mätavgift för alla med nettodebitering, oavsett om produktionen ibland överstiger konsumtionen. Idag säger regelverket att om kunden under året producerar mer än vad som förbrukas så ska de betala en extra mätavgift, en avgift som idag kan hamna på mellan 1500-6000 kronor beroende på typ av mätare.

JOHAN ERLANDSSON 2012-10-24        #21370
Det blev inget förslag i år, nu är det 2013 som gäller.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3563315.ece

JOHAN ERLANDSSON 2014-05-09        #23263
Nu är allt klart för solcellsrevolutionen, utropar Johan Ehrenberg:

http://egenel.etc.se/nyhet/solcellssatsningen-raddad-nu-kor-vi

Logga in för att svara


Produkter

Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Belysning (1)
Solceller (2)
Varmvattensparande produkter (4)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Standby-stoppare (1)
Solfångarsystem (2)
Energimätare (3)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Energikonsulter (2)
El (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik