Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

Motioner om forskning

ROBERT VESTIN 2008-11-06        #7866

Några kristdemokrater är bekymrade över att klimatforskningen så ensidigt pekar på sambandet mellan CO2-utsläpp och klimatförändring. Forskare som har andra teorier får för lite uppmärksamhet i media och motarbetas av forskarsamhället tycker motionärerna. Här krävs förändring, så de föreslår att "beslutsfattare att se till så att även forskare, givetvis seriösa, med lite annorlunda teorier får möjlighet att bedriva forskning" och "Vid fördelning av forskningsanslag måste man värna olika forskningsgrenar". Jag upplever att likheterna mellan dessa motioner och olika fall i USA, där politiker ifrågasatt biologiundervisningen, är slående. Alla som inte gillar iden om att människan är orsaken till klimatförändringen bör ju rimligen önska ett annat forskningsläge, tror ni att vi kommer att få se fler motioner av dessa slag från andra än kristdemokrater? http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02MJ474 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02MJ456

http://www.vof.se/folkvett/20061intelligent-design-fick-sin-domERIK SANDBLOM 2008-11-07        #7868
Motionerna innehåller mycket rappakalja, kanske främst att en koldioxidhalt på 450 ppm inte skulle ha någon betydelse. 450 delar per miljon är ju så lite, menar kd. Kd jämför också jorden med Mars, men glömmer att Mars ligger ungefär 80 miljoner kilometer längre bort från solen än vad jorden gör. Därför är Mars mycket kallare än jorden. Ändå vill jag inte avfärda andemeningen i motionerna, nämligen att klimatforskningen riskerar att politiseras. Som jag har förstått så är växthusgasutsläpp inte den enda faktorn som påverkar klimatet, och det finns inget dåligt med att få en helhetsbild som låter oss göra bättre prognoser på vad som kommer ske i framtiden.

ERIC JANSSON 2008-11-07        #7872
Lite överraskande att sådant här trams först skulle dyka upp bland kristdemokrater. Jag har alltid trott att sverigedemokraterna skulle bli först (och ensamma) med att driva klimatförnekelse i sådana här täckta ordalag. Hög tid för Anders Wijkman att ta sina partikamrater ordentligt i örat!

ERIK LANGE 2008-11-07        #7874
Jättebra KD! det är ju ett klargörande vi vill ha? Det är ju kanonbra att denna fråga tas upp i riksdgen! De teser och siffror som nämndes var ju bara ett litet utdrag på frågor och funderingar som de vill utreda och pröva. Man ska ju inte godta fundametala brister i en stor utredning! Att sluta forska bara för att man kommit fram till ett resultat man vill ha, är rent dumt! så länge våran klimatpåverkan inte kan motbevisas ska vi givetvis ta den på allvar. men sluta aldrig forska för det!

ERIC JANSSON 2008-11-07        #7877
Om ett klargörande behövs så förutsätter ju detta att det råder oklarheter huruvida människans utsläpp av växthusgaser är huvudanledningen till den globala uppvärmningen. Nu anser jag inte att det råder någon sådan oklarhet. Tvärtom; en överväldigande majoritet av klimatforskarna är överens om att just människans utsläpp är den klart viktigaste anledningen till att medeltemperaturen på jorden har en stigande trend (se länk). Att i det läget lägga ytterligare forskningspengar bara för att ett fåtal forskare skall få hålla på med sina egna omhuldade hypoteser tycker jag är vansinnigt. Satsa istället dessa pengar på forskning inriktat på att lösa de problem som vi har gett upphov till.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=75571&a=1110669

ERIK LANGE 2008-11-07        #7879
Men att bara låta de forskare som säjer det jag vill få forskningsstöd hör inte hemma i en demokrai! Vetenskap handlar bara om fakta inte politik! och då ska man inte enbart styra pengarna till den som står på "min" sida, utan givetvis till andra med om man vill få ett trovärdigt forskningsresultat! Vi vill väl inte ha en diktaturstat som beställer de forskningsresultat utefter deras egna intressen? Jag kan faktiskt inte förstå era tankegångar alls???

FREDRIK BERGMAN 2008-11-07        #7882
När dom ändå är i gång de där kd-politikerna så föreslår jag att de även "går till botten" med följande: Utred om det finns atomer. Jag har aldrig sett en atom. Och jag har faktiskt hört att det bara är en teori det där om atomen! Utred! Forska! Anslå pengar! Tänk om vår verklighet består av något annat!!!

ERIK SANDBLOM 2008-11-07        #7883
Eric J och Erik L, forskning handlar inte bara att stödja den ena eller den andra tesen, det handlar också om långtråkig insamling av data som så småningom ger oss en bättre förståelse av världen. I mina ögon handlar det inte så mycket om antingen-eller utan om att olika forskningsområden kompletterar varandra. Som ett konkret exempel kan jag ta klimatmodellerna som anses ofullständiga. För att förbättra klimatmodellerna kan man mycket väl forska om solstrålningens inverkan på klimatet utan att man därmed undergräver klimatfrågans legitimitet. Tvärtom i så fall. Det är många faktorer som spelar in, och ju mer man studerar dessa faktorer desto bättre prognoser kan man göra; och bra prognoser är väldigt bra att ha. Bättre prognoser skulle t ex kunna avsluta diskussionen om vi ska sikta på 350ppm, 450ppm eller 500ppm koldioxidhalt i atmosfären.

FREDRIK BERGMAN 2008-11-07        #7884
Allvarligt: Jag tror att det bara är en tidsfråga innan något eller några politiska partier på allvar blir än mer populistiska i denna fråga. Sorgligt att det inom alliansen tydligen finns en del riktiga stolpskott, och sorgligt att riksdagspolitiker är så naturvetenskapligt obildade... Uppenbarligen vet de inte hur forskning (med referees, peer reviews m.m.) och forskningssamhället eller vetenskaplig teoribildning fungerar? ELLER, hemska tanke, så är de medvetna om det, men vill tjäna populistiska politiska poäng á la Berlusconi. Jag tror visserligen inte att Sverige inom kort kommer att få ett eget "tokstolleparti" i denna fråga. Det kanske kommer så småningom iofs. Skulle snarare tro att något östeuropeiskt land blir först, missnöjda med krav på utsläppsminskningar. Eller varför inte redan nämnde Berlusconis fina Forza Italia?

FREDRIK BERGMAN 2008-11-07        #7885
Erik S Du har, såklart!, rätt i sak, men det är ju egentligen inte det detta handlar om - Kd-politikernas till synes berättigade krav på pengar till all slags klimatforskning är det ju inte någon som inte håller med om. (Dina argument är ju klockrena - för att få till säkrare modeller och minska osäkerheterna osv, behövs, som i alla frågor mer forskning. Så JA - gärna mer pengar till ALL klimatforskning!) Det frågan handlar om, när den lite indignerat, undrande och med troskyldig uppsyn, väcks ifrån kd-håll, är ju att dessa politiker så uppenbart misstror de slutsatser som dras av IPCC och så uppenbart tycks tro att det är en form av "vänsterkonspiration" eller nå´t som vill få till utsläppsminskningar. Denne Vänerlöv är ju helt uppenbart naturvetenskaplig analfabet och lägger enligt formulär 1A i Skeptikernas" handbok fram det ena efter det andra av de vanliga misstroendeförklaringarna mot CO2-påverkansmodellen. Att det finns 1000 och 1 andra skäl till att det vore bra att minska på fossilbränsleanvändningen FÖRUTOM klimatfrågan "glöms" behändigt bort... Nä - egentligen borde de bara tigas ihjäl. Tyvärr verkar det dock inte fungera just nu, då "skeptikerna", de som vill att allt ska förbli som det varit, har fått oväntat mycket ny luft under vingarna det senaste halvåret.

ERIK LANGE 2008-11-07        #7886
Varför ens bry sej om detta beslut om man är 100% säker på klimatpåverkan? Låt "klimatskeptikerna" forska lite för skattepengar, så kommer dom väl fram till samma slutsats som IPCC om allt stämmer! vetenska är vetenskap varken religion eller politik! Det verkar faktiskt i bland som att endel "klimatanhängare" är rädda för vad de ska komma fram till!.......

HENRIK LUNDQVIST 2008-11-07        #7887
Det känns som att det även här tror finnas en agenda bland forskare i allmänhet. En forskare försöker hitta mönster och sedan förklara dem. Man ansöker inte för pengar med orden: jag skall påvisa växthuseffekten, utan kanske med text såsom: har molnens effekt på den regionala strålningsbalansen. De forskare som har en agenda i sina ansökningar lär knappast få pengar. Sedan är det klart att många får pengar för impact studies. Hur skall skrattmåsen klara sig om bona kommer närmare vattenlinjen, vilket kan ske om klimatet blir varmare. Denna forskning ger dock inget stöd om AWG finns eller inte, utan är en riskbedömning för ett specifikt system. Det blandar dock gärna skeptiker in i sina konspiratoriska argument. Mao, det behövs ingen motion för skeptikerforskning. De får konkurrera om klimatforskningspengar som alla andra. Vi kan inte subventionera forskare som inte klarar av att söka egna pengar för att de känner sig diskvalificerade. En bra forskare reder sig själv, och drar in pengar pga bra kvalitet på forskning och ansökningar. Därmed basta...!

PETRA DALIN 2008-11-08        #7888
Jag håller med att det ligger nära till hands att koppla innehåller i motionerna (och dess underliggande tankemönster) med kritik av ex biologiundervisningen i USA. Kristdemokraternas "räddning" (eller vad man ska kalla det för i sammanhanget) är att de har en partiledare som fattat att religion och politik inte hör ihop. Skulle vara intressant att veta hur Anders Wijkman skulle kommentera motionerna ifråga. Eller Göran Hägglund själv för den delen. Någon/några kanske har lobbat effektivt för att få de aktuella riksdagsledamöterna att föreslå det de gör? Lars Gustafsson (kd) uppges förresten vara bilmekaniker. (Då riksdagen beskriver sina ledamöter via riksdagen.se) Det är väl inte alltför konspiratoriskt att tänka sig att han inte vill skylla något ont på bilen. Det brukar ju fungera så. Ex skriver han på sin hemsida: "Jag menar att mycket retorik enformigt hänger ut bilismen som den stora förklaringsmodellen för hur det högst reella klimathotet ska kunna tacklas." källa: http://www.kristdemokraterna.se/larsgustafsson.aspx På samma hemsida skriver Lars Gustafsson (kd): "Den senaste tiden har ett närmast panikartat tillstånd frammanats i media och i det politiska etablissemanget i samband med klimatmötet i Bali. Sverige utgör inget undantag. Den enskilt överväldigande frågan är global uppvärmning, som ett antaget resultat av ett ökat koldioxidutsläpp. Det märkliga är den ryggradsmässiga reaktionen på detta, som är att det nu gäller att få stopp på biltrafiken och då särskilt personbilsåkandet. Om man bara får stopp på bilkörning räddas världen från undergång!" källa: http://www.kristdemokraterna.se/larsgustafsson.aspx

ERIK LANGE 2008-11-09        #7893
Svar till Henrik L: Menar du med ditt resonemang "En bra forskare reder sig själv" att inga statliga pengar ska användas för forskning? Ska oljebolag, elbolag mm stödja forskningen på detta område kanske? Nej! givetvis är det bara staten som kan stödja forskning om forskningsresultaten ska kunna ses som opartiska. Det som är den stora fördelen med att staten går in men pengar till dessa forskare är att de då kommer att vara skyldiga att lämna en komplett seriös rapport! i stället för de lösryckta påstående och texter som nu florerar på nätet.

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-09        #7894
Erik, jag svarar för Henriks räkning eftersom jag tror jag kan gissa vad han har för svar på din fråga. Självklart ska statliga pengar användas för forskning. Det Henrik menar är att det inte finns någon anledning att öronmärka pengar för "skeptiker", de får vara med och ansöka om statliga forskningsmedel precis som alla andra. Något annat vore att sänka kvalitetsnivån på den forskning som bedrivs. I det här särskilda fallet verkar det dessutom ganska uppenbart att det finns ett personligt intresse att försvara bilåkande med förbränningsmotor som ligger bakom motionen, som Petra visar. Du kan nog förresten vara intresserad av att läsa nedanstående tråd, där en av de stora alternativen/komplementen till växthusgaser som förklaring på klimatförändringen diskuteras.

http://www.ecoprofile.se/9_1011_Solen_paverkar_klimatet_mer_an_koldioxiden.

ROBERT ENGLISH 2008-11-09        #7895
Angående det här med vad vetenskap är eller inte beskriver matematikern Olle Häggström vid Chalmers bra (se länk och under rubriken: Stockholmsinitiativet). Han beskriver där ett antal kriterier och använder Stockholmsinitiativet som ett avskräckande exempel. Bl a skriver han: En sund skepsis mot såväl egna som andras teorier kan rentav sägas vara vetenskapens livsnerv. Riktig vetenskap förutsätter att forskaren outtröttligt betraktar sina vetenskapliga teorier med kritisk blick och utsätter dem för prövningar. Den som t.ex. genomfört ett experiment i laboratoriemiljö funderar noggrant igenom vilka okontrollerade förhållanden (såsom variationer i temperatur, luftfuktighet, etc) som kan ha påverkat utfallet, och redovisar tänkbara felkällor. Forskarens enda acceptabla förhållningssätt är att söka efter de sanna svaren på det problem hon studerar – oavsett vad dessa svar råkar vara. När hon redovisar sina slutsatser måste hon lägga lika stor kraft på de argument som talar emot slutsatserna som dem som talar för dessa. Att undanhålla läsaren de förstnämnda, för att enbart lägga fram de argument som stödjer de egna slutsatserna, är en vetenskaplig dödssynd, och den forskare som gör sig skyldig till detta befinner sig långt ute på det sluttande plan som vetter mot pseudovetenskapen. Men vad vet jag, kanske avdankade journalister, militärer och kommunikationsstrateger (the climate scam) har sett något som inte forskarsamhällets granskning har uppmärksammat? ;-)

www.math.chalmers.se/~olleh/

ERIK LANGE 2008-11-10        #7903
Svar till Johan E: Om det är bilismen och det fossila bränslet som de försöker skydda, Så är det ju rätt meningslöst med tanke på alla andra miljöfarliga utsläpp dessa står för, och med en förestående peak-oil, så det är en baggis att motivera ett drastiskt minskande av våran fossila konsumtion. Svar till Robert E: Exakt! det är precis vad jag menar! Man ska aldrig vara nöjd med en "sanning" i morgon kan någon bevisa att det är en "lögn" om risken är en på tusen spelar ingen roll! Så låt dom försöka! Bättre "reklam" för IPCC: rapport än att "klimatskeprikerna" inte ens med statliga medel klarar att bevisa motsatsen finns ju knappt! Själv förutsätter jag att IPCC forskare har 100% rätt, tills dess motsatsen är bevisad!

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)
Böcker (2)
Miljökonsult (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik