Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Från växtriket   

Säg (inte)* nej till palmolja!

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-24        #8128

SvD uppmärksammar vårt användande av palmolja och de konsekvenser det får. Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och hot mot urbefolkningar för att bara nämna några saker. Tyvärr framgår det inte på matförpackningarna vilken slags vegetabilisk olja som är i, så det enda vettiga rådet idag är att undvika all processad mat och kakor och laga maten och kakorna själv med ingredienser du förstår var de kommer ifrån. Eller om matproducenten har bytt ut palmoljan mot något bättre och kommunicerar det, det såg jag t.ex. på fredagschipsen (OLW). Naturligtvis är det också fullständigt ohållbart att använda biodrivmedel gjord på palmolja (och vilket annat biodrivmedel som helst för den delen) för att ersätta vansinnesanvändandet av fossila bränslen. Klart det blir konsekvenser om vi tar bort mängder med biomassa från kretsloppet i skog och mark. För att ingen ska missförstå mig så är naturligtvis fossila bränslen också ohållbara. Bilden: Regnskog som skövlats för att bereda plats åt palmoljeplantage. Rubriken ändrad efter att jag läst mer om problemet, se längre ned i tråden.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2083765.svdMATTIAS CARLSSON 2008-11-24        #8129
Jag kan inte göra annat än att hålla med dig här Johan; och jag är förmodligen inte ensam om det. I sammanhanget är det väldigt märkligt att kraven på innehållsdeklarationer inte är striktare. Hur kan livsmedelsindustrin komma undan med att inte behöva redovisa vilken typ av vegetabilisk olja man använder i sina produkter. Skulle vara värt en opinionsbildande påtryckningskampanj mot EU, staten och industrin om att palmolja bör särredovisas i innehållsförteckningen. Finns det någon sådan kampanj? Heder åt OLW. Hoppas att fler följer deras exempel.

MAGNUS BILLBERGER 2008-11-24        #8130
Nog finns det en del ytterligare att önska när det gäller livsmedelsproducenternas och handelns etik. Det verkar som att ekonomiska prioriteringar ständigt går före de miljömässiga. Jag tror dock att konsumentkraften kan vara väldigt effektiv i detta fall. Råd och rön hade en artikel om problemet förra året: http://www.radron.se/templates/Artikel____953.aspx (endast prenumeranter kan läsa, men gå till närmaste bibliotek och läs tidningen, nr 10 december 2007) Titta på sockret som exemepel hur effektiv kundopinionen kan vara och lite av branschen något tveksamma sätt att reagera. Först kom en stor våg med sockerfria produkter där man öppet annonserade att det är sötningsmedel i, sedan var det dags för "utan tillsatt socker" vilket innebar att man utan att tdyligt informera kunden bytt socker mot sötningsmedel. Nu verkar vi vara på gång mot produkter där man minskat på sockret utan att lägga till något ersättningsmedel.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127730-palmolja

JONAS KARLSSON 2008-11-24        #8131
Idag är det svårt att undvika palmoljan om man inte är har tid att laga all mat själv från råvaror vilket många stressade nutidsmänniskor inte har. Dessutom används palmolja även som råvara i tvålar, hudkrämer mm. Även vissa tillsattsämnen som t ex E471 kan vara tillverkat av palmolja.Jag tycker att lagen borde skärpas så att det blev obligatoriskt för tillverkarna att skriva ut i klartext vilket fett dom använder och det borde inte vara tillåtet att bara skriva "vegetabiliskt fett" utan närmare specifikation. Jag tror knappast att något tillverkare skulle få sälja köttbullar och bara skriva "animalisk råvara" på etiketten. Varför är detta då tillåtet när det gäller fetter?

MATTIAS CARLSSON 2008-11-24        #8132
Jag är helt inne på din linje Jonas. Jag skickade tidigare idag in en fråga till Konsumentverket angående tydligheten i innehållsdeklarationer. Hoppas på att få svar hyfsat snart.

MATTIAS CARLSSON 2008-11-28        #8192
Fråga från mig till Livsmedelsverket: Odling av palmolja för med sig allvarliga miljöproblem främst på grund av den skövling av regnskog som ofta sker vid bildandet av plantager. Jag - och förmodligen många med mig - vill som konsument inte stödja den verksamheten. Men det är samtidigt svårt att välja bort produkter som innehåller palmolja; dels därför att palmolja används i väldigt många olika typer av produkter men kanske framförallt för att palmolja inte redovisas på innehållsdeklarationen. Hur kommer det sig att det på innehållsddeklarationen endast redovisas vegetabilisk olja och inte vilken typ av veg olja det handlar om? Vad kan göras för att ändra på detta? Svar från Livsmedelsverket: Märkningsreglerna är framtagna inom EU och är således desamma inom hela unionen. När reglerna togs fram var det inte aktuellt med miljödiskussioner. Märkningsreglerna håller på att revideras inom EU och nya regler kommer troligen att gälla inom några år. Det finns dock inget förbud att tillverkarna frivilligt märker med ingående råvaror i den vegetabiliska oljan.

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-28        #8195
Då får vi förlita oss på livsmedelsproducenternas goda vilja i ett par år till alltså. Och det borde väl egentligen vara självklart att producenten talar om vad det är i maten, med eller utan lagkrav?

MATTIAS CARLSSON 2008-11-28        #8198En förklaring till varför livsmedelsproducenterna inte uppger vilken vegetabilisk olja de använder är att de byter lite då och då beroende på hur världsmarknadsläget ser ut.

"Och varken Världsnaturfonden WWF eller Naturskyddsföreningen har några produktlistor som kan vägleda en miljövän. – Det skulle kräva alldeles för mycket tid och resurser att hålla en lista uppdaterad, säger Lena Tham, som arbetar med företagssamarbete på Världsnaturfonden WWF. Till­verkarna säger att de använder olika oljor beroende på hur priserna varierar."

Lena Tham hävdar också att

"– Att bojkotta palmolja och ersätta den med annat löser inget. Då flyttas bara trycket någon annanstans."

Vilket beror på att palmoljeplantager är extremt produktiva:

"Eftersom den växer vid ekvatorn kan den producera året runt. Ett hektar ger i snitt 3 ton olja per år, och på de mest effektiva plantagerna kan man pressa ut det dubbla. För att få så mycket olja från raps, solros eller soja krävs det upp till tio gånger större odlingsytor."

Ska vi sluta använda vegetabilisk olja???

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2083765.svd

JOHAN ERLANDSSON 2008-11-28        #8199
Ja, det sätter ju onekligen det hela i en annan dager. Kanske var min reaktion för snabb, och rubriken på tråden därmed olycklig? Kanske är inte chips friterade i solrosolja bättre än chips friterade i palmolja? I SvD-artikeln förespråkas fortsatt användning av palmolja, men av certifierad sådan som vad jag förstår innebär att den inte kommer från nyskövlad regnskog. En annan lösning som vi känner igen från andra områden är att helt enkelt konsumera mindre olja, men samtidigt behöver vi väl en del matfett av hälsoskäl. Och då kommer hela den pågående fett-debatten in också för att krångla till det hela ytterligare...

ANTON STEEN 2008-12-13        #8565
När jag nyligen skulle köpa ICAs plättar så såg jag på förpackningen att det var palmolja i produkten. Jag skrev till ICA och fick följande svar. "Hej! Tack för att du har hört av dig till oss. Inom ICA har vi självklart tagit del av information och rapporter från bland annat WWF och Svenska Naturskyddsföreningen, som visar på hur palmoljeodlingar bidrar till skövling av tropisk regnskog och social utslagning. ICAs miljöpolicy slår fast att vi vill ta ansvar för det vi säljer, vilket innebär att vi strävar efter ett sortiment som ger så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta arbetar vi ständigt för att uppnå! Vi ser med oro på utvecklingen men har dock ingen möjlighet att avstå från användning av palmolja av olika skäl: - Palmolja är en nödvändig ingrediens vid produktion av transfria fetter och håller i övrigt hög kvalitet och bra funktionella egenskaper. - Det är viktigt att låta utvecklingsländer finna utkomster och få tillgång till fri marknad för att öka sitt välstånd. - Det finns odlingar som är välskötta och bidrar till en positiv samhällsutveckling. ICA saknar direkt affärskontakt med palmoljeodlare, som finns i primärledet i förädlingskedjan. Det vi gör för att bidra till öppenhet, social- och miljöhänsyn är följande: - Vi arbetar för att primärproduktion drivs med långsiktig hänsyn till miljö och människa. Vi förordar att all växtodling styrs av så kallade GAP-system (Good Agricultural Practices), som också innefattar social hänsyn. - Vi diskuterar med de större inköparna och användarna av palmolja i Sverige om hur de kan bidra till hållbar växtodling genom att ställa krav vid inköp. Vi är mycket positiva till Unilevers engagemang i SAI (Sustainable Agriculture Initiative) och Karlshamns AB noggranna val av leverantörer till den svenska marknaden. - Vi verkar för öppenhet genom att alltid i ingrediensförteckningen redovisa vilken vegetabilisk olja som används i ICAs egna varor. - Vi har kontaktat ambassaderna för Malaysia och Indonesien med en uppmaning att själva verka för långsiktighet för miljö och social omsorg vid palmoljeproduktion. Vi menar att de berörda länderna själva mest tjänar på långsiktighet i dessa frågor om den internationella efterfrågan på palmolja skall bestå över tiden. För tillfället sker även en stor kontroll över våra livsmedel för att undersöka om palmoljan kan uteslutas. Det är jättebra att du har hört av dig med dina synpunkter! Har du fler frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss igen. Vi hjälper gärna till!"

MATTIAS CARLSSON 2009-02-12        #9406
Bancos etiska fonder väljer nu att sälja hela sitt innehav i AarhusKarlshamn AB, på grund av bristnade insyn i var deras palmolja kommer ifrån: "Palmolja från fel producenter kan leda till att regnskog skövlas. Därför är det viktigt för en etisk fondförvaltare som Banco att veta varifrån AarhusKarlshamn AB, en stor tillverkare av vegetabiliska fetter, köper sin palmolja. Men Banco anser sig inte ha fått tillräckliga svar från AarhusKarlshamn AB och väljer nu att sälja hela sitt innehav i företaget, enligt ett pressmeddelande från Banco."

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.211449/fetthandel-far-banco-att-backa

MATTIAS CARLSSON 2009-02-18        #9482
I Indonesien har det i ett drygt år varit förbjudet att dränera torvmarker för att anlägga palmoljeplantager. Det förbudet har nu hävts. "Indonesia today acknowledged it had quietly lifted a year-long freeze on the use of peat land for palm oil plantations ... To grow palm oil, the peat land that must be cleared and drained, releasing millions of tonnes of CO2 into the atmosphere ... Indonesias agriculture ministry estimated only 2m out of the countrys 25m hectares of peat land would now be eligible for palm oil plantation. ... A report sponsored by the World Bank and Britains Department for International Development said up to 84% of Indonesias carbon emissions came from deforestation, forest fires and peat land degradation."

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/feb/18/indonesia-peat-palm-oil

MATTIAS CARLSSON 2009-03-16        #9875Är på jobbet och letar efter artiklar om kolsänkor, men stötte på en artikel om förväntad efterfrågeökning på palmolja och konsekvenserna av detta. 5 sidor lång.

Abstract:
Future demand for edible oil can be estimated from population projections and per capita consumption. Demand will probably be around 240 Mt in 2050, nearly twice today’s total. Most of the additional oil may be palm oil, which has the lowest production cost of the major oils, but soya bean oil production will probably also increase. An additional 12 Mha of palms could be required, if average yields continue to rise as in the past. This need not be at the expense of forest; oil palm planted on anthropogenic grassland could supply all the oil required for edible purposes in 2050. However, biofuel demand might greatly exceed that for edible use, and the interchangeability of the major oils, for edible and biofuel uses, means that this demand will drive oil palm expansion, whether or not palm oil is actually used for biodiesel.

Conclusions:
* Biofuel subsidies from western governments ought to be better directed, to remove artificial incentives for oil palm expansion.
* Environmental NGOs in producer countries should develop maps identifying the most suitable land for oil palm expansion.
* Governments should then regulate development, but the industry must also collaborate directly with the NGOs, particularly where government is ineffective, to ensure that development is directed to suitable areas.
* Banks which finance oil palm projects should offer alternative types of finance for projects with no initial income from timber sales.
* Social NGOs can help to resolve land ownership disputes, but plantation companies should be open to new ideas regarding land ownership.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VP6-4V34RRW-3&_u

JOHAN ERLANDSSON 2010-05-20        #14851Krafttag från Greenpeace, som tydligen ska ha fungerat:


Logga in för att svara


Produkter

Vegetarisk catering (2)
Matlagningskurser (1)
Växtskydd (1)
Hemleverans av mat (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3341 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik