Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Energi övrigt   

Vad är det i fjärrvärmen egentligen?

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-02        #10085

Göteborg Energis fjärrvärmemix. Källa: Presentation av Göteborg Energi på Energisession i Skövde 2009.

Ingen har väl undgått fjärrvärmereklamen? "Fjärrvärme Ja Tack", "Värm huset, inte världen", "Fjärrvärme är prisvärt och klimatsmart" osv. Min känsla är att fjärrvärmen har blivit allmänt vedertaget som ett mycket bra miljöalternativ. Men hur produceras fjärrvärmen egentligen? Ja, det ser olika ut beroende på var man bor. I Göteborg ser det ut som i diagrammet. 30 % fossilgas, 28 % från oljeraffinaderier, 27 % från sopförbränning och så lite biobränsle och avloppsvärme.

Hur hållbart och klimatsmart är det här egentligen?

Fossilgas -inte alls hållbart och klimatsmart. Göteborg Energi har som mål att ha bytt ut fossilgasen till biogas till 2050, men det är som sagt bara ett mål, och var ska man få all biogas ifrån? Samhällets avfall lär inte räcka till att producera så mycket biogas.

Raffinaderier. OK, raffen ligger där de ligger och vi tar hand om spillvärmen. Men vi ska inom kort lämna oljesamhället bakom oss, och gynnar vi inte oljeindustrin när vi gör oss beroende av deras spillvärme (kanske till och med betalar för den)? Är det hållbart?

Sopor. Kan väl vara bra att bränna det som inte blir sorterat och återvunnet, men ska vi inte sträva efter ett kretslopp där sopmängden minimeras?

Göteborg Energis argumentation för fjärrvärmen är att det mesta består av spillvärme. Energi som annars hade gått till spillo. När det gäller fossilgasen så är det alltså värme som "blir över" när man producerat el med fossilgas. Men man hade ju kunnat låta bli att bygga ett fossilgasverk också, och nog räknade man med att använda fossilgasen till både värme och el? Är energi från sopförbränning verkligen spillenergi? Hade man verkligen eldat sopor utan att använda energin?

Jag vill inte racka ned på fjärrvärme som idé, men jag blir lite irriterad över att den framställs som helt oproblematisk. Siffrorna jag visar här går t.ex. inte att hitta på Göteborg Energis hemsida, jag fick googla länge innan jag hittade dem i ett annat sammanhang. Jag hade också tyckt att det varit mycket smartare att använda pengarna som gick till Rya Kraftvärmeverk till ett energieffektiviseringsprogram av alla Göteborgs energisåll till bostadshus. Vi har hus som ligger på 160-170 kWh/m2 och år och kommunen gör inte mycket för att energieffektivisera dem. Men ösa på med fossilgas för att elda för kråkorna, det investerar man gärna i.

PPT-presentation från Göteborg Energi februari 2009

EnergifördelningMATTIAS CARLSSON 2009-04-02        #10091

Fjärrvärme nationellt enligt Energiläget 2008 (s.95-96): "Under år 2007 levererades drygt 47 TWh fjärrvärme vilket är en svag ökning från år 2006. Av de totala leveranserna gick ungefär 60% till bostadsuppvärmning (flerbostadshus och småhus), omkring 30% till uppvärmning av servicesektorns lokaler och 10% till industrin. ... Den totala energitillförseln inom fjärrvärmesektorn var drygt 54 TWh år 2007. Andelen biobränslen inklusive avfall och torv var ca 2% på 1970-talet men har under hela mätperioden ökat stadigt för att vara 69% år 2007"

http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/frameset.main?ReadForm&D

MATTIAS CARLSSON 2009-04-02        #10092

(Energiläget 2008, s.111)

Merparten av de biobränslen som används i fjärrvärmeverken är trädbränslen. Men det finns också ett par TWh torv och omkring 10 TWh avfall som är lite mer problematiskt. Av den totala energitillförseln till fjärrvärmen på 54 TWh så står alltså "riktiga" biobränslen för omkring hälften. Resten utgörs av framförallt avfall och spillvärme/värmeväxlare, samt mindre mängder av torv, el, kol, olja och gas.

http://www.swedishenergyagency.se/web/biblshop.nsf/frameset.main?ReadForm&D

MATTIAS CARLSSON 2009-04-02        #10093
Göteborgs fjärrvärme skiljer sig alltså markant från vad som gäller generellt i Sverige. Andelarna spillvärme, avfall och gas är väldigt höga i Göteborg, samtidigt som andelen biobränslen är relativt låg.

DANIEL HäGERBY 2009-04-02        #10094
Bilden från "Energiläget 2008" stämmer bättre överens med mina personliga förväntningar av varifrån värmen kommer. Sedan har vi ju kärnkraftverken som producerar väldigt stora mängder spillvärme (ca 140 TWh/år). Visst vore det bra om vi kunde nyttja lite av den, istället för att bara värma våra hav. MEN, om vi plöjer ner stora pengar i att ansluta kärnkraftverken till fjärrvärmenätet skulle vi ju få ännu svårare att, åtminstonde med kortsiktiga ekonomiska argument, avskaffa kärnkraften. Jag tycker det är trist att man inte ska kunna bo i en fjärrvärme-ansluten lägenhet utan att ha dåligt samvete för att man inte fryser. Kanske skulle det gå att införa samma system som med elen, dvs att man kan köpa grön fjärrvärme så att leverantören garranterar att minst den motsvarande mängd av fjärrvärmen genererats på ett hållbart sätt. Då skyulle jag gladeligen betala mycket mera för kunna ha en hållbar behaglig innomhustemperatur.

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-02        #10095
Daniel, det finns tydligen Bra Miljöval-fjärrvärme i Mölndal, Karlshamn, Solna och Sundbyberg. Var bor du i Stockholm?

http://koldioxidexperiment.blogspot.com/2009/03/fjarrvarme.html

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-02        #10096
Mattias, den nationella fjärrvärmemixen ser ju bra mycket bättre ut än Göteborgsfjärrvärmen ja. Svensk Fjärrvärme borde ta Göteborg Energi i örat.

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-02        #10097
Värnamo kommun har av Miljööverdomstolen fråntagits rätten att stoppa en bergvärmeanläggning. De stoppade en sådan investering i ett hyreshus för tre år sedan med argumentet att fjärrvärmen är miljöbättre.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article550755.ece

ERIK SANDBLOM 2009-04-02        #10100
Det fina med fjärrvärme är att det är flexibelt. Att energin kommer från så många olika källor tycker jag är väldigt fint. Det ser säkert annorlunda ut i framtiden, och det är bara bra. Det är lika fint som tåg faktiskt! Tåg kan drivas med diesel eller rapsolja. Det finns hydraulisk överföring eller elektrisk, och då har man en elgenerator som drivs med diesel. Under femtiotalet var det till och med vanligt med turbindrivna tåg. Man kan också ha kontaktledning och då kan elen komma från kol, kärnkraft, vatten, vind, sol, vågor, vad som helst. Kanske kommer elen från ett kraftvärmeverk som ansluts till fjärrvärmenätet! Variationsmöjligheterna är nästan oändliga. Jag skrattar lite varje gång jag hör bilkramare haussa ett nytt bränsle. Vi kommer troligen aldrig återgå till ett enda bränsle som bensin/diesel utan istället kommer det vara en massa olika bränslen och energikällor som används, och alla kommer ha olika för- och nackdelar. Man kommer säkert använda olika bränslen på olika platser under olika perioder. Och då är det alldeles fantastiskt att ha ett fjärrvärmenät som är allätande! Christer Ljungberg skrev att man kan använda kaffesump som bränsle, och att allt kaffesump i hela USA räcker till en dags bilkörning. Så det ger inget stort bidrag, men om man kan köra ner det i fjärrvärmen eller i järnvägen -- varför inte! Kör hårt! Ljungbergs blogg: Kör på kaffe

ERIK SANDBLOM 2009-04-02        #10101
Kan man inte stoppa in bergvärmen i fjärrvärmen?

MATTIAS CARLSSON 2009-04-02        #10105
"Det fina med fjärrvärme är att det är flexibelt" Precis. Eller, ännu bättre, Det fina med fjärrvärme är att man i stor skala kan få användning av "lågvärdigt energispill" från elproduktion, industriella processer eller avloppsvatten.

MORGAN WINDLE 2009-04-03        #10142
Fjärrvärme är ju ett jättefint infrastrukturnät. Men man blir ju utelämnad till en leverantör och det försvårar kravställningen... Som miljöbloggande Göteborgare kan jag inte annat än bli frustrerad över källan till värmen jag konsumerar. Kanske borde flytta till Mölndal.

http://www.miljoutmaningen.se/?p=309

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-07        #10185
Idag fick jag mail om att Svensk Fjärrvärme följer mig på Twitter. De har just börjat twittra, och deras tre första statusar lyder: Värmer folks hus på ett klimatvänligt sätt Värmer huset utan att värma världen tar tillvara resurser som annars går förlorade Frågan är om inte den första skulle gå att anmäla som falsk marknadsföring? Kan man säga att det är klimatvänligt att elda fossilgas? Det är lite som att säga att en bensinsnål bil är miljövänlig. Inte ens "klimatvänligare" hade väl varit riktigt OK, inte för Göteborg Energi iaf.

http://twitter.com/fjarrvarme

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-07        #10186
Frågan är vilken aktör som kommer lägga lika mycket pengar på att marknadsföra energieffektivisering som Svensk Fjärrvärme och deras bolag lägger på att sälja fjärrvärme?

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-14        #10257
Nu följer jag Koldioxidexperimentets uppmaning att ställa frågan till Göteborg Energis kundtjänst om när det kan bli möjligt att välja fjärrvärme märkt med Bra Miljöval.

http://koldioxidexperiment.blogspot.com/2009/04/tryck-pa-for-fjarrvarme-mar

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-14        #10258
Här är kriterierna för Bra Miljöval-fjärrvärme.

http://www2.snf.se/pdf/bmv/bmv-varme-kriterier.pdf

JOHAN ERLANDSSON 2009-04-14        #10259
Hej! Vi har vidarebefordrat din fråga till ansvarig handläggare, som kommer att kontakta dig. E-brev besvaras inom två arbetsdagar men i detta fall är handläggningstiden något längre. Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta vår kundservice på telefonnummer: 020-62 62 62. Observera att du inte kan svara på detta e-brev. Med vänlig hälsning GÖTEBORG ENERGI AB Marknad Kundservice Callcenter

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-15        #10722
Har inte fått något svar än. Räknar inte med att få något heller.

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-20        #10772
Idag fick jag svar!

Ursäkta den långa svarstiden. Frågan du ställt angående Bra Miljöval till privatkunder kommer ev att lanseras senare i år. Ingenting är klart ännu men man jobbar på det. Med vänlig hälsning GÖTEBORG ENERGI AB Marknad Kundservice Avtal/Fakturering

THEODOR ADOLFSSON 2009-05-20        #10777
Det verkar inte som att fjärrvärmen i Stockholm är något vidare heller. Fortfarande koleldat enligt Yvonne Ruwaida.

http://actforsolidarity.webblogg.se/2009/april/

JOHAN ERLANDSSON 2009-05-20        #10782
I vanlig fjärrvärmebolagordning anger inte Fortum vad det är i deras fjärrvärme i Stockholm på sin hemsida. Så här skriver de dock om sin fjärrvärme generellt i Sverige: Idag utgör biobränslen eller på annat sätt förnybar energi drygt 75 % av all tillförd energi i Fortum Värme och utvecklingen inom bolaget fortgår. Fortum erbjuder klimatkompensering som ett tillägg till fjärrvärmeavtalet.

http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22353;23972;41512;41513;

MATTIAS CARLSSON 2009-06-15        #11145
Fjärrvärmemarknaderna består i nuläget av lokala monopol - där ett bolag kontrollerar näten och levererar värmen i varje stad. Men nu öppnar en rapport från Fastighetsägarna Stockholm, EON och Vattenfall upp för konkurrens i Storstockholms fjärrvärmenät. En statlig utredning i frågan pågår. "En konkurrensutsatt fjärrvärmemarknad och en ökad handel av värme syftar till att ge kunderna valfrihet att välja leverantör. Dessutom är det vår bedömning att ökad konkurrens kommer att bidra till att effektivisera fjärrvärmesystemet i Stockholm. Med en ökad handel i värme krävs på sikt en ökad integration och kapacitet i fjärrvärmenäten. Det är också viktigt att det skapas möjligheter för nya aktörer att etablera sig och agera på en konkurrensutsatt marknad. Rapporten visar bland annat att en konkurrensutsatt fjärrvärmemarknad skapar förutsättningar för att ytterligare minska koldioxid- utsläppen i stockholmsregionen. Vidare visas att ökad konkurrens kommer att ge en bättre överensstämmelse mellan leverantörens erbjudande och kundens behov. Vi är övertygade om att konkurrens är möjlig redan i  dag. Vi föreslår därför ett successivt införande av konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Inledningsvis bör det skapas en möjlighet för värmeleverantörer att erbjuda fjärrvärme i andras nät. Med tiden bör det prövas om modellen kan utvecklas till en värmebörs med fullt utvecklad handel liknande den som i dag sker på elbörsen Nordpool." Även om man öppnar upp för konkurrens så kommer fjärrvärmemarknaden behöva övervakas av konkurrensmyndigheterna eftersom de ändå kommer att domineras av max 2-3 aktörer. Jag har också svårt att se att detta kan bli aktuellt på mindre orter. I Storstockholm, Storgöteborg och Malmö kan det mycket väl fungera, men frågan är om det blir aktuellt på mindre orter. Man kan även tänka sig att när liggande orter (ex Malmö-Lund, Falun-Borlänge) kopplar ihop sina nät i större utsträckning och öppnar upp för konkurrens sinsemellan.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3055973.svd

THEODOR ADOLFSSON 2009-06-15        #11155
Marknad innebär tyvärr att det billigaste vinner, oftast. Om oljan skulle bli billigare så lär vi därför få se sådant snarare än mindre miljöskadliga ämnen som eldas. Därmed inte sagt att kommunala monopol skulle vara bättre. De fungerar väl på det planet på samma sätt, att de bränner det som råkar vara billigast. Det viktiga är nog att ha starka lagar som styr det hela åt ett mer förnybart håll. Varken marknad eller kommunalt monopol lär driva det åt det hållet automatiskt. Vad jag vet så finns det åtminstone inget som tyder på att miljön skulle vara mer än en mycket liten faktor på marknaden. För den stora majoriteten av konsumenter (och producenter) så är det priset och den direkta varukvaliteten som styr. Åtminstone än så länge.

MATTIAS CARLSSON 2009-06-16        #11156
Lokala monopol innebär inte nödvändigtvis att de är kommunala. På de flesta håll i landet ägs fjärrvärmesystemen fortfarande kommunalt, men i exempelvis Uppsala (Vattenfall) och Stockholms kommun (Fortum) drivs de av privata bolag. Vad som eldas i fjärrvärmeverken beror till stor del på de ekonomiska styrmedel som finns. I dagsläget är biobränslen och avfall samt i viss mån naturgas (västkusten) och torv mest fördelaktigt. Olja används i regel endast som topplast riktigt kalla vinterdagar. Det finns nog ingen större anledning att tro att det skulle ändras så värst mycket med ökad konkurrens i fjärrvärmesystemen.

JOHAN ERLANDSSON 2009-09-11        #12026
Nu finns Bra Miljöval-fjärrvärme från Göteborg Energi! Hoppas att de lägger en del av sin marknadsföringsbudget på detta nu också! Än så länge så ligger erbjudandet väl undangömt på hemsidan.

http://www.goteborgenergi.se/Foretag_Fjarrvarme_Erbjudande_och_priser_Prise

MATTIAS CARLSSON 2009-12-01        #13115
Fortum eldar en del kol i värmeverken i Stockholm. Nu ska man fasa ut hälften av kolet framtill 2015 och samtidigt öka andelen av fjärrvärmen som kommer från kraftvärmeverk som producerar både fjärrvärme och el. Därmed försvinner nog en ganska stor del av den kvarvarande strimman kol i figuren i inlägg #10091 ovan. "Utbytet av bränslen vid Värtan är bara en del av planen fram till år 2020. Redan år 2013 planeras för ett nytt kraftvärmeverk i Sigtuna eldat med utsorterat avfallsbränsle och 2016 kan ett nytt bioeldat kraftvärmeverk vara på plats vid Värtan. Fortum tittar också på ett ytterligare nytt stort kraftvärmeverk till år 2020. Andelen fossila bränslen för fjärrvärme kan då vara reducerad till omkring 5%."

http://www.recyclingnet.se/iuware.aspx?pageid=4564&ssoid=111277

MATTIAS CARLSSON 2010-01-20        #13562Branschorganisationen har utifran en enkätstudie av sina medlemmar lagt fram en prognos för branschens utveckling till 2015:
 
• Fjärrvärmeleveranserna ökar från dagens 49 till nära 53 TWh år 2015.
• Kraftvärmeutbyggnaden (samtidig produktion av el och värme) har ökat under senare år och medlemsföretagen spår nästan en fördubbling till 2015, då elproduktionen blir nära 13 TWh.
• Fossila bränslen minskar till 8 procent 2015, mot 18 procent 2007.
• Oförädlat trädbränsle och avfallsförbränning väntas öka rejält i bränslemixen. Även industriell spillvärmen kommer att öka.
• Koldioxidutsläppen minskar ytterligare, till ca 2,4 miljoner ton.
• Motsvarande produktion med enbart olja hade gett 16 miljoner ton högre CO2-utsläpp (Sveriges mål är att minska totalt 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2020, jämfört med 1990 års nivå).

Fjärrvärmesektorn ser därmed ut att de närmaste åren fortsätta vara den bransch som är ledande i klimatarbetet i Sverige, likt den varit de senaste decennierna.

http://www.pirab.se/MIMA/standard/getPIRWebb.asp?x=A717980A

PETTER LINDBERG 2010-04-07        #14382
Nu har Naturskyddsföreningen kollat upp vad som fjärrvärmebolagen eldar.

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=14023

MICHAEL SILLéN 2010-04-08        #14385
Listan (som Petter nämner ovan) över hur mycket koldioxid som svenska fjärrvärmeverk släpper ut bygger på uppgifter från 2008. Sedan dess har Öresundsverket i Malmö öppnat. Det kommer släppa ut ca 1,3 miljoner ton CO2/år. Alltså dubbelt så mycket som Värtaverket i Stockholm. Tycker att E.ON kom väldigt billigt undan i artikeln. Öresundsverket nämns inte alls. När Naturskyddsföreningen uppdaterar listan lär Öresundsverket finns med.

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-30        #16756

Jag har idag skickat följande till Konsumentverket:

Göteborg Energi (fortsatt kallat GE) genomför just nu en reklamkampanj för sina fjärrvärmetjänster. Ett exempel på detta är bifogat i foto taget på Kungsladugårdsgatan i Göteborg den 31 januari 2011.
 
I annonsen finns meningen "Därför värmer vi stan med miljövänlig fjärrvärme". Jag anser att användandet av ordet "miljövänlig" är vilseledande för konsumenterna av följande fem skäl:
 
1. GE:s fjärrvärme kommer till ca. 30% från naturgas eldad i det egna Rya kraftvärmeverk, uppfört 2006 för att producera el och fjärrvärme med naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle som bidrar till klimatpåverkan när den eldas och kan inte anses vara ett miljövänligt energislag. Att som GE ibland gör, jämföra med ännu sämre alternativ gör inte naturgasen miljövänlig.
 
2. Även spillvärme från oljeraffinaderier (knappt 30% av fjärrvärmemixen) och sopförbränning (knappt 30%) kan ifrågasättas ur ett hållbarhetsperspektiv. Att använda spillvärmen kan anses vara klokt kortsiktigt, men kan samtidigt ses som ett stöd till den ohållbara oljeindustrin, som skyndsamt bör avvecklas om klimatmålen ska nås. När det gäller sopförbränning så kan tunga investeringar i sopförbränningsanläggningar minska incitamenten till ökad återvinning, som ofta är att föredra ur ett livscykelperspektiv.
Samma källa till siffrorna som ovan.
 
3. Flera andra fjärrvärmeleverantörer har betydligt bättre miljöprestanda än GE, till exempel närbelägna Mölndal energi som baserar sin fjärrvärme på rester från skogsindustrin:
 
4. GE erbjöd under en period från hösten 2009 (okänt när erbjudandet drogs tillbaks) ett mindre miljöpåverkande alternativ, Bra miljöval-fjärrvärme. Det går inte att utläsa ur reklamen att det skulle vara sådan fjärrvärme som avses. 
 
5. Det finns ingen tydlig redovisning på GE:s hemsida hur energimixen i fjärrvärmen ser ut. Den referens som jag hittade under punkt 1 är inte lätt för den vanlige konsumenten att hitta. Det går alltså inte för konsumenten att själv kontrollera om fjärrvärmen verkligen kan anses "miljövänlig".
 
Jag önskar därför att Konsumentverket prövar om Göteborg energis påstående är förenligt med god marknadsföringssed, och om så ej finnes, vidtar åtgärder för att förhindra fortsatt vilseledning.
 
Med vänliga hälsningar,
Johan Erlandsson

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-30        #16757
Även Cornucopia har reagerat på ord och handling hos Göteborg Energi inte går ihop:

http://cornucopia.cornubot.se/2010/01/goteborgs-fossila-fjarrvarmenat.html

JONAS HANSSON 2011-01-31        #16759
Bra, Johan, att du skrev till Konsumentverket! Fossil fjärrvärme kan inte kallas miljövänlig.

Naturskyddsföreningens register visar att Göteborg Energi fortfarande har licens för att sälja värmeenergi märkt Bra Miljöval, och Göteborg Energi har också det kvar som val på sin prissida för 2011. Göteborg Energi gör däremot ett generellt påståeende om sin fjärrvärme - och deras totala mix kan inte kallas miljövänlig.

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-31        #16760
Tack Jonas för stöd och för att du hittade info om Bra miljöval-fjärrvärme. Jag noterar också att de erbjuder klimatkompenserad fjärrvärme.

Bara bra att detta finns kvar, för att öka chanserna att de blir fällda -det gör deras påstående om miljövänlig fjärrvärme ännu mer absurt. 

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-31        #16761
Fick det här rätt trista standardsvaret från Konsumentverket:

Tack för ditt brev.
 
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är mycket värdefulla och till stor hjälp i Konsumentverkets tillsynsarbete. Din anmälan förs in i vår ärendedatabas och kan komma att läggas till grund för en framtida diskussion med branschen.
 
 
Med vänliga hälsningar

Konsumentverket

JONAS HANSSON 2011-01-31        #16762
Ett alternativ är att kontakta näringslivets egen organisation som granskar om reklam följer god marknadsföringsetik. ICC, Internationella Handelskammaren, har interna regler för reklam och marknadskommunikation, och man kan vända sig till en svensk organisation som följer upp anmälningar och gör uttalanden om reklam strider mot ICCs regler. 

Detta var tidigare Marknadsetiska Rådet som bla har prickat Volvo för vilseledande reklam om en bils miljöegenskaper. Numera heter näringslivets egenåtgärdssystem Reklamombudsmannen (lite ironiskt eftersom det låter vilseledande för att vara ett egenåtgärdssystem...). De har bla ansett att reklam om miljövänlig bildemontering är vilseledande och strider mot ICCs regler.

Kapitel E i ICCs regler (sid 39) tar upp miljöreklam och i artikel E1 sägs bla att marknadskommunikation inte får vara vilseledande. Där tas även uttrycket "miljövänlig" upp.

Hur man anmäler reklam till Reklamombudsmannen

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-31        #16763
Mycket bra tips, tackar! Ska försöka få till en anmälan dit också. Det är ju ingen tvekan om att Göteborg Energi strider mot denna skrivning i ICCs regler:

Vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha en rad olika betydelser för konsumenterna, får användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Om så inte är fallet, skall ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller inte användas alls. Särskilt gäller att uttryck som ”miljövänlig” eller ”ekologiskt säker”, vilka ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan, får användas bara  om de kan verifieras med mycket betryggande bevisning. Endast där det finns utarbetade, generellt accepterade metoder för att mäta hållbarhet eller för att bekräfta att hållbarhet har uppnåtts, får påståenden som hävdar detta användas.  

JONAS HANSSON 2011-01-31        #16764
Varsågod!

Reklamombudsmannen kan inte utdöma böter eller skadestånd eller liknande, men det viktiga är väl att förhindra framtida vilseledande användning av miljöpåståenden.

Egentligen borde all tveksam reklam som använder "miljövänlig" eller "klimatvänlig" och liknande dras till Marknadsdomstolen. Varför har vi annars lagar i det här landet? Men man kan inte gå dit som privatperson, och dessutom riskerar man att betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar, som lätt kan bli rätt stora summor.

JOHAN ERLANDSSON 2011-01-31        #16765
Nu har jag anmält nedanstående till Reklamombudsmannen:

Göteborg Energi (fortsatt kallat GE) genomför just nu en reklamkampanj för sina fjärrvärmetjänster. Ett exempel på detta är bifogat i foto taget på Kungsladugårdsgatan i Göteborg den 31 januari 2011.
 
I annonsen finns meningen "Därför värmer vi stan med miljövänlig fjärrvärme". Jag anser att användandet av ordet "miljövänlig" är vilseledande för konsumenterna av följande fem skäl:
 
1. GE:s fjärrvärme kommer till ca. 30% från naturgas eldad i det egna Rya kraftvärmeverk, uppfört 2006 för att producera el och fjärrvärme med naturgas. Naturgas är ett fossilt bränsle som bidrar till klimatpåverkan när den eldas och kan inte anses vara ett miljövänligt energislag. Att som GE ibland gör, jämföra med ännu sämre alternativ gör inte naturgasen miljövänlig.
 
2. Även spillvärme från oljeraffinaderier (knappt 30% av fjärrvärmemixen) och sopförbränning (knappt 30%) kan ifrågasättas ur ett hållbarhetsperspektiv. Att använda spillvärmen kan anses vara klokt kortsiktigt, men kan samtidigt ses som ett stöd till den ohållbara oljeindustrin, som skyndsamt bör avvecklas om klimatmålen ska nås. När det gäller sopförbränning så kan tunga investeringar i sopförbränningsanläggningar minska incitamenten till ökad återvinning, som ofta är att föredra ur ett livscykelperspektiv.
Samma källa till siffrorna som ovan.
 
3. Flera andra fjärrvärmeleverantörer har betydligt bättre miljöprestanda än GE, till exempel närbelägna Mölndal energi som baserar sin fjärrvärme på rester från skogsindustrin:
 
4. GE erbjuder sedan hösten 2009 ett mindre miljöpåverkande alternativ, Bra miljöval-fjärrvärme. Det går inte att utläsa ur reklamen att det skulle vara sådan fjärrvärme som avses. 
 
5. Det finns ingen tydlig redovisning på GE:s hemsida hur energimixen i fjärrvärmen ser ut. Den referens som jag hittade under punkt 1 är inte lätt för den vanlige konsumenten att hitta. Det går alltså inte för konsumenten att själv kontrollera om fjärrvärmen verkligen kan anses "miljövänlig".
 
Jag önskar därför att Reklamombudsmannen prövar om GE:s påstående är förenligt med god marknadsföringssed, och om så ej finnes, vidtar åtgärder för att förhindra fortsatt vilseledning.
 
Med vänliga hälsningar,
Johan Erlandsson

MATTIAS CARLSSON 2011-02-03        #16819
Anmälan till Reklamombudsmannen uppmärksammas av Cornucopia

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-04        #16823
Jag tackar Cornucopia för uppmärksammandet. Jag ser också i besöksstatistiken att både Göteborg Energi och deras reklambyrå Valentin & Byhr är inne här och läser nu.

Har fått svar från Reklamombudsmannen:

Hej,
 
Reklamombudsmannen har mottagit din anmälan och kommer att behandla ärendet. Handläggningstiden är upp till tre månader och ditt ärende har diarienummer 1102-21.
 
För mer information om Reklamombudsmannens arbetsgång och ärendehandläggning sehttp://www.reklamombudsmannen.
org/om_ro__ron.aspx och http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam.aspx.
 
Med vänlig hälsning
 
Jessica Sandqvist, administratör för Reklamombudsmannen

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-07        #16846
Konsumentverket anser att några energibolag bryter mot marknadsföringslagen när de använde ordet miljövänlig i marknadsföringen av sin vattenkraftsel:

I ett brev till företaget skriver Konsumentverket att marknadsföreningen inte får vilseleda konsumenterna om produkternas miljöaspekter - ordet ”miljövänlig” betyder enligt marknadsdomstolen något som förbättrar eller i alla fall inte skadar miljön.

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.367159/foretagets-green-wash-brot-mot-god-marknadssed

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-10        #16900
Historien om Göteborg Energis fjärrvärme fortsätter här.

MATTIAS CARLSSON 2012-02-08        #19959
Vattenfall börjar planera för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Uppsala. Tanken är att det ska ersätta en anläggning som idag till stor del använder torv som bränsle. Drygt 40% av fjärrvärmen i Uppsala kommer idag från torv

Vattenfalls kraftvärmeverk i Boländerna är snart 40 år gammalt och behöver bytas ut. Verket används som komplement till sopförbränningen och eldas med torv som klassas som ett icke förnyelsebart bränsle. Bolaget har börjat utreda ett nybygge som ska baseras på biobränslen. Det beräknas kosta mellan två och tre miljarder kronor.

Logga in för att svara


Produkter

Energikonsulter (2)
Solceller (2)
Vindandelar (2)
Varmvattensparande produkter (4)
El (3)
Småskalig vindkraft (33)
Belysning (1)
Solfångarsystem (2)
Standby-stoppare (1)
Energimätare (3)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3276 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik