Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Olja, kol & gas    Avfall och återvinning    Företagande   

Konsumentverket: Göteborg Energi får inte kalla sin fjärrvärme miljövänlig

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-10        #16894

Göteborg Energi genomför just nu en omdiskuterad, kostsam reklamkampanj. Jag har länge tyckt att deras fjärrvärme har marknadsförts lite väl hårt som en hållbar lösning, när den baseras till största del på fossilgas, oljeindustrins fortlevnad och dålig återvinning. I den pågående kampanjen sträcker sig bolaget lite extra i sin retorik och kallar fjärrvärmen "miljövänlig".

Konsumentverket har nu tittat på kampanjen. De går inte in på detaljer men säger så här om användandet av ordet "miljövänlig":

"eftersom ingen energikälla enbart har positiva effekter på miljön är påståendet vilseledande och otillbörligt"

http://svt.se/2.34007/1.2320666/ingen_bra_marknadsforing


Cornucopia om Göteborg Energis fjärrvärme:

http://cornucopia.cornubot.se/2011/02/det-blir-kallt-for-ohallbara-goteborgs.html
http://cornucopia.cornubot.se/2011/02/fossila-goteborg-energi-anmald-for.html
http://cornucopia.cornubot.se/2010/01/goteborgs-fossila-fjarrvarmenat.html

I grunden tycker jag att det är ett systemfel att kommunen har ett vinstdrivande energibolag, som tjänar mer pengar ju mer energi det säljer. Ett kommunalt energibolag borde ha som sitt främsta uppdrag att minimera energiförbrukningen i stan. Sloganen i kampanjen borde i framtiden heta  "Vi isolerar för vitare backar i Slottsskogen". Inte lika klatschigt kanske, men bättre än att brinna för att bränna fossilgas och sånt som hade gått att återvinna.JONAS HANSSON 2011-02-10        #16895
Grattis!!

Snyggt Johan, att du gick från ord till handling och bad Konsumentverket titta på Göteborg Energis reklam för "miljövänlig" fjärrvärme.

 Nu får vi se vad Göteborg Energi svarar...

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-10        #16897
Tack Jonas. Vi har även anmälan till Reklamombudsmannen att invänta svar från. Jag fick nu efter förfrågan det brev som Konsumentverket skickade till Göteborg Energi redan den 2 februari. 

Göteborg Energi lär svara med sina spillvärmeargument samt marginalelargument för fossilgasen. Jag hoppas faktiskt att de gör det så att detta blir prövat ordentligt.

JONAS HANSSON 2011-02-10        #16899
Spillvärmeargumentet borde utredas. Det är inte seriöst att påstå att nybyggda kraftvärmeverket i Göteborg (Rya) som eldas med fossilgas bara var tänkt att producera el och att man av en slump upptäckte att det gick att ta tillvara värmen också. Andel el och värme var planerad långt innan man fick tillstånd att bygga. Att då påstå att värmen är "gratis" är bara löjligt.

Men Konsumentverket kommer inte att bry sig om detta. Göteborg Energi har även med spillvärmeargumentet själva påstått att fjärrvärmen åtminstone ger 15 gram koldioxid/kilowattimme. Det är för lite, men Konsumentverket kommer att konstatera att 15 gram oavsett är mer än vad begreppet "miljövänlig" lovar kunder. Då kan produkten inte ha någon miljöpåverkan alls eller behöver rentav förbättra miljön.

Hade energianvändningen varit konstant i Europa, kunde Göteborg Energi hävda att tillförsel av naturgas tränger ut kolkraft. Det hade varit en förbättring, liksom kombinerad värme- och elproduktion jämfört med enbart elproduktion från kolkraft. Men det finns inget tak för energianvändningen, den kan öka obegränsat. Man kan inte heller hävda att måttligt klimatpåverkande energikällor tränger ut mer klimatpåverkande pga EUs utsläppshandel. Koldioxidtaket är för högt och kontrollen för dålig. Istället får man räkna på vad varje energikälla i sig ger.MATTIAS CARLSSON 2011-02-10        #16901
"Vi isolerar för vitare backar i Slottsskogen"

Läge för en nattlig klotterräd mot stadens reklamskyltar?

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-13        #16942
Viktigt att inte glömma läckage i fossilgassystemen, eftersom metan är en 21 ggr starkare växthusgas än koldioxid, säger Anita Ullmann. Hon menar också att satsningar på fossilgas tränger undan satsningar på hållbara energilösningar:

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3096365.ece

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-25        #17077
Göteborg Energi går på Konsumentverkets linje och lovar nu att inte använda ordet miljövänlig om fjärrvärmen. Nästan så att jag tycker att det är lite synd att de inte tog strid så att fler fick reda på vad det egentligen är i fjärrvärmen.

"Nu backar alltså Göteborg Energi från påståendet och lovar att inte använda ordet miljövänlig i marknadssyfte mer."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4366476

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-12        #17495
Idag fick jag besked från Reklamombudsmannen, och Göteborg Energi blir fällda även där:

Uttalande

Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel E1 i Internationella Handelskammaren regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).
 

Reklamombudsmannens bedömning

Enligt artikel E1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara så utformad att konsumenternas oro och känsla för miljön inte missbrukas och att deras eventuella brist på kunskap i miljöfrågor inte utnyttjas. Marknads-kommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning som är ägnad att på något sätt vilseleda konsumenterna om produkters miljöaspekter eller miljöfördelar eller om miljöfrämjande åtgärder som vidtas av marknadsföraren.
 
Vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha en rad olika betydels-er för konsumenterna, får användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förut-sägbara förhållanden. Om så inte är fallet, ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalifice-ras eller inte användas alls. Särskilt gäller att uttryck som ”miljövänlig” eller ”ekologiskt säker”, vilka ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan, får användas bara om de kan verifieras med mycket betryggande bevisning. Endast där det finns utarbet-ade, generellt accepterade metoder för att mäta hållbarhet eller för att bekräfta att hållbarhet har uppnåtts, får påståenden som hävdar detta användas.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att annonsörens fjärrvärme är miljövänlig. Eftersom annonsören inte har styrkt att så är fallet är reklamen ett vilseledande miljöpåstående och strider mot artikel E1 i ICC:s regler.

 

LARS-ERIK LENNARTSSON 2011-04-13        #17505
Fjärvärme använder oftast biobränsle med en fotosyntesverkningsgrad på max 0,5%, bioenergiportalen anger ca:40 000kWh/ha och år för salix torrsubstans. Salix räknas då som snabbväxande jämfört med skog generellt. Det blir ca: 4 kWh/m2 och år med en solinstrålning på ca:1000kWh/m2 och år. Fotosyntesverkningsgraden blir då 0,4 %. Energihampa med 8-15 ton torrsubstans/ha och år har något bättre verkningsgrad men kräver i gengäld sådd och kvävegiva varje säsong. Räknat på 10 ton torrsubstans/år skördad utan bladverk på senvintern blir det en fotosyntesverkningsgrad på ca: 0,55%. En plan solfångare i ett bra system ger ca:400 kWh/m2 och år, dock ger det ringa energi på vinterhalvåret.
 För mig är det slöseri att köra fjärvärme med biobränsle på sommarhalvåret, och borde inte räknas som miljövänligt eller vad tycker ni andra? ok, det finns sämre alternativ.     

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-13        #17506
Ja, på sommarhalvåret borde vi verkligen klara oss på sol och spillvärme för varmvatten. Och riktig spillvärme då, inte det som GE kallar för spillvärme.

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-26        #17573
Göteborgs Fria nämner fällandet:
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/87852

Och nu går det också att hitta uttalandet på Reklamombudsmannens hemsida:
http://www.reklamombudsmannen.org/uttalande/goteborg_energi

MATTIAS CARLSSON 2011-04-26        #17576
Lars-Erik & Johan 13/4.

Jag förstår invändningen mot eldning på sommaren. Men om vi ändå behöver producera el i kraftvärmeverken på sommaren så är det väl inte så farligt om man samtidigt tar vara på spillvärmen från dessa (Ökar i och för sig mängden bränsle som behövs per producerad kWh el något, om jag förstått rätt). Eller menar ni att kraftvärmeverken bör stå still under sommaren? I så fall måste vi väl täcka vårt elbehov med andra förnybara elkällor eller kärnkraft..

JOHAN ERLANDSSON 2011-04-26        #17578
Nej, om man behöver producera el med fossilgas och sopor på sommaren så är det naturligtvis inte fel, men jag skulle vilja se en ordentlig argumentation för det behovet i så fall.

MATTIAS CARLSSON 2011-04-26        #17581
Mmm. Jag syftade snarare på Lars-Eriks påstående som handlade om biobränsle.

LARS-ERIK LENNARTSSON 2011-04-28        #17590
Mattiias, jag ville påminna för fler att fotosyntesverkningsgraden är ganska låg för de som inte känner till det, och att vi bör hushålla med det . Personligen tycker jag att vi borde använda råvaran där den kan ersätta fosilbränsle i t.ex. bilar där man har svårare att ersätta dagens. Förgasning av vedråvaran till bilbränsle och restprodukten skulle kunna användas som jordförbättring typ terra preta. Vet inte om det forskats om detta så vi vet tillräckligt om det. Det jag tycker är intressant är hur terra preta binder näringsämnen som vi skulle behöva på åkermark för att förhindra det näringsläckage som finns idag. Ska vi förhindra döda bottnar på östersjön ska vi börja vid källan och detta är ett förslag till lösning.
 Jag tror att inom några år så kommer vi nog att se en solcellesutbyggnad även i Sverige som då kan ersätta lite av dagens elproduktion sommartid främst. Har själv inte kommit så långt men den finns på planeringsstadiet. 

MATTIAS CARLSSON 2011-04-28        #17591
Tack för svaret Lars-Erik. Intressanta tankar, framförallt i det långsiktiga perspektivet. Men så länge som merparten av elproduktionen, inklusive produktionen på marginalen, i vårt närområde (Nordpool+de närmaste grannländerna) är fossil så tycker jag att förbränning i kraftvärmeverk är en bra användning av biomassa. Du får gärna försöka övertyga mig om att jag har fel.

LARS-ERIK LENNARTSSON 2011-04-28        #17592
Tack Mattias.
Du har kanske rätt för stunden men kanske inte om några år när oljan kostar betydligt mer än nu. Vi bör agera innan priset går iväg.
I Tyskland med ett bra stödsystem för bl.a. solel har snart så mycket solel att de klarar sommarbehovet och det bör vi också sikta på. När råoljan stiger ytterliggare i pris drar det upp priset på annan energi. Då vill säkert inte skogsägare sälja råvaran så billigt som nu. Det ligger nära till hands att råvaran kan säljas för produktion av fordonsbränsle där prisbilden är betydligt okännsligare tror jag. 

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-02        #17608
Dags för en ny anmälan kanske, Göteborg Energi står med tre andra aktörer för den nya sajten "Green Gothenburg", där man erbjuds att komma på studiebesök på Rya kraftvärmeverk för att titta på det gröna brännandet av fossilgas:

http://www.greengothenburg.se/om-green-gothenburg/intressenter/goteborg-energi

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-03        #17621

Vill man vara snäll mot Göteborg Energi så kanske det var så att de inte hann ändra i sitt nyhetsbrev i mars om att det är miljövänligt att baka bröd med fossilgas. Löftet om att inte använda "miljövänlig" i marknadssyfte kom i slutet av februari.

JOHAN ERLANDSSON 2011-05-03        #17622

KARL HILLMAN 2011-06-08        #18005
Göteborg Energi är inte ensamma om att framställa fossil gas som miljövänlig - redan namnet "naturgas" visar på att den har ett oförtjänt gott anseende. (Det härstammar förmodligen från att utsläppen av luftföroreningar blir mindre än från olja och kol.)

Det finns även de som framställer förbränning av bensin och flygbränsle som miljövänligt eller grönt. Exempelvis lyder titeln för Toyota Sveriges Prius-sida: ”Vår miljöbil Prius är världens första serietillverkade hybridbil. Prius är en miljövänlig bil.” Och statliga LFV och Swedavia skriver om vad de kallar "grönt flyg" och "gröna (in)flygningar" på sina hemsidor.

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-08        #18008
Och här har vi nya BMW 1:serie som är "very ecologically sound":
http://youtu.be/u0EU52wj_vE

Greenwashen finns precis överallt. I senaste Camino (jo jag gillar er för det mesta) så kan man läsa om beachvolleyspelarnas "första miljösmarta idrottssatsning" som bland annat handlar om att inte göra några "onödiga" flygresor. Men att inte fortsätta åka till Brasilien för att spela är inget alternativ. Och så fort de får råd ska de klimatkompensera...
http://issuu.com/carolinecamino/docs/_camino_23_preview

JOHAN ERLANDSSON 2011-06-26        #18235
Kia Picanto är inte miljövänlig heller:
http://www.automotorsport.se/news/22941/

JOHAN ERLANDSSON 2011-09-08        #18914
Om man är intresserad av att inte sitta i knät på Putin så kanske man även av den anledningen ska fundera på sitt fossilgasberoende:

http://www.svd.se/naringsliv/sverige-in-i-ryskt-gasberoende_6441106.svd

Cornucopia? kommenterar:
http://cornucopia.cornubot.se/2011/09/den-andliga-fossila-atervandsgranden.html

KARL HILLMAN 2011-09-08        #18920
Mercedes anses tydligen kunna förklara i en broschyr hur deras bilar gynnar miljön. De både friades och fälldes i förra veckan: http://www.dagensjuridik.se/2011/06/mercedes-far-inte-kalla-bil-miljovanlig

KARL HILLMAN 2011-09-08        #18921
Apropå Putins gas... I den tryckta MiljöRapporten från förra veckan lyckas man skriva ett helt uppslag om att miljökritiken mot NordStream har tystnat utan att diskutera själva produkten och utan att prata med någon från miljörörelsen.

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-26        #20315
En greenwash som har stört mig ett tag är reklamen för Classic kaffe där man får frågan om man tar sitt kaffe svart eller grönt. Grönt innebär här i huvudsak konventionellt odlat men klimatkompenserat kaffe.Jag hade idag en dialog på Arvid Nordquists Facebooksida om det:

http://www.facebook.com/ArvidNordquistClassic/posts/421414091209027?notif_t=feed_comment

JONAS HANSSON 2013-09-07        #22759
Konsumentverket och Reklamombudsmannen ansåg att det var vilseledande marknadsföring av Göteborg Energi att kalla sin fjärrvärme för miljövänlig. Nu kallar de den för miljöklok.

Vad tycker ni andra om detta? Klok är väl ändå ett positivt ord precis som vänlig är? Betydelsen borde vara likvärdig med miljövänlig? Någon som vet om detta har prövats?

JOHAN ERLANDSSON 2013-09-07        #22760
Suck... Använder de det ordet i reklamkampanj så anmäler jag igen.

JONAS HANSSON 2013-09-07        #22761
Det vore värdefullt att få ordet miljöklok prövat, Johan. Det används av flera reklambyråer i miljökommunikation. Det räcker väl att de använder det på sin webbsida, är inte det också marknadsföring?

Det är så tråkigt att Göteborg Energi inte fokuserar på att lyfta den delen av fjärrvärme som är märkt med Bra Miljöval och försöker få folk att köpa den, utan istället försöker få det till att deras fjärrvärme i allmänhet är bra för miljön.

Fjärrvärmen är miljöklok

"Fjärrvärmen i Göteborg är en miljöklok lösning då den till stor del kommer från energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet. Du som väljer fjärrvärme bidrar i hög grad till en bättre luft i Göteborg.

Den effektiva produktionen och distributionen i fjärrvärmesystemet bidrar till att minska resursanvändningen för uppvärmning. Och genom att vi har en så flexibel produktion kan vi alltid byta ut bränslen allteftersom utveckling av teknik och bränsle går framåt."


JONAS HANSSON 2013-09-09        #22764

Nu har jag anmält Göteborg Energis marknadsföring om miljöklok fjärrvärme till Reklamombudsmannen.
 

Reklamen publicerades på:
Internet, http://www.goteborgenergi.se

Webbplats besökt 2013-09-08

Annonsör: Göteborg Energi

Beskrivning av reklamen:

Göteborg Energi säljer fjärrvärme till privatkunder och företagskunder. I marknadsföring på sin webbplats beskriver de fjärrvärmen i Göteborg som miljöklok. ”Fjärrvärmen är miljöklok”, ”Förutom bekvämligheten och den höga driftsäkerheten är fjärrvärme ett miljömässigt klokt sätt att få behaglig inomhustemperatur.”, ”Fjärrvärmen i Göteborg är en miljöklok lösning då den till stor del kommer från energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet.”

Motivering:

Jag vill att Reklamombudsmannen prövar om Göteborg Energis marknadsföring av fjärrvärme som miljöklok lösning och miljömässigt klok strider mot Internationella Handelskammarens regler om att reklam och marknadskommunikation inte får vara vilseledande.

Enligt Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation, artikel E1, får marknadskommunikation inte innehålla påstående eller annan framställning som är ägnad att på något sätt vilseleda konsumenterna om produkters miljöaspekter eller miljöfördelar. Särskilt varnas för användning av vaga och ospecifika uttryck som ”miljövänlig”, ”grön”, ”hållbar”, ”klimatsmart” eller andra påståenden som ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon - eller endast en positiv – miljöpåverkan.

Göteborg Energi säljer fjärrvärme till privatkunder och företagskunder. I marknadsföring på sin webbplats beskriver de fjärrvärmen i Göteborg som miljöklok. ”Fjärrvärmen är miljöklok”, ”Förutom bekvämligheten och den höga driftsäkerheten är fjärrvärme ett miljömässigt klokt sätt att få behaglig inomhustemperatur.”, ”Fjärrvärmen i Göteborg är en miljöklok lösning då den till stor del kommer från energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet.”

Reklamombudsmannen har i ett uttalande 2011-04-11, ärende 1102-21, funnit att reklam från Göteborg Energi vid tidigare tillfälle har gjort intryck av att bolagets fjärrvärme är miljövänlig, och att det var ett vilseledande miljöpåstående som stred mot artikel E1 i ICC:s regler.

Jag vill att Reklamombudsmannen prövar om bolagets nuvarande marknadsföring på sin webbplats med beskrivning av sin fjärrvärme som miljöklok och miljömässigt klok också är exempel på vilseledande marknadskommunikation som strider mot ICC:s regler.

Klok är ett positivt värdeord precis som vänlig är ett positivt värdeord. Uttrycket ”miljöklok” bör därför ha en liknande innebörd som uttrycket ”miljövänlig”. ICC:s regler varnar vidare särskilt för användningen av det vaga uttrycket ”klimatsmart”. Klok och smart är två ord som i praktiken är synonymer med varandra. Det kan därför inte vara någon större skillnad mellan att använda ”miljöklok” och att använda ”klimatsmart” i marknadsföring, åtminstone inte när man pratar om en produkts klimatpåverkan.

Kan man då beteckna bolagets fjärrvärme som klok i ett miljömässigt perspektiv? Göteborg Energi förbränner stora mängder fossil naturgas och olja för sin produktion av fjärrvärme. Enligt uppgift på bolagets webbplats var 19% av bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen under 2012 fossil energi. För att möta lokala, nationella och globala klimatmål behöver förbränningen av fossila bränslen kraftigt minska eller rentav upphöra. Är det då korrekt att påstå att bolagets fjärrvärme är en miljöklok lösning?

Sådana vaga påståenden kan vilseleda konsumenter till att tro att det exempelvis inte spelar någon roll att försöka hushålla med uppvärmningsenergin till sin bostad, tex genom ökad energiisolering, eller att det inte finns andra energikällor för fjärrvärme med en mindre miljöpåverkan eller klimatpåverkan än de som Göteborg Energi idag använder i sin bränslemix.

Göteborg Energi säljer två olika produkter inom fjärrvärme: ”Fjärrvärme märkt Bra Miljöval”, och ”Fjärrvärme”. Enligt bolagets egna miljövärden redovisade på sin webbplats ger Fjärrvärme märkt Bra Miljöval utsläpp av växthusgaser på 11 gram CO2-ekv/kWh (8+3). Den omärkta fjärrvärmen ger utsläpp på 79 gram CO2-ekv/kWh (69+10). Den ena produkten ger alltså 7 gånger större klimatpåverkan än den andra. I sin marknadsföring kallar bolaget däremot generellt sin fjärrvärme i Göteborg för en miljöklok lösning, trots att det enligt deras egna uppgifter är en mycket stor skillnad i klimatpåverkan från de två olika produkterna. Kunder som inte letar efter och öppnar dokumenten med detaljerade miljövärden och jämför siffrorna kan därför lätt bli vilseledda att tro att all fjärrvärme bolaget marknadsför i princip inte har någon miljöpåverkan.


JONAS HANSSON 2013-09-09        #22765

Vad gillar ni den här då?

Hållbar bensinstation!JOHAN ERLANDSSON 2013-09-09        #22766
Väl motiverat. Får se om de orkar ta i det när det nu "bara" står på hemsidan. Intressant med siffran 19 %. Då måste de ha räknat på något nytt sätt tror jag, typ allokerat hälften-hälften av naturgasen till el och fjärrvärme. Förut var fjärrvärmen helt ren eftersom det ju bara var spillenergi från elproduktionen...

Ha ha, hållbar bensinstation. Anmäl gärna den med om du orkar, jag hinner tyvärr inte just nu.

JONAS HANSSON 2013-09-09        #22767

Det ska räcka med internet, Johan. Så här står det i ICC:s regler som Reklamombudsmannen tillämpar:

Kapitel E, Tillämpningsområde.
"Miljöreklamreglerna är tillämpliga på all marknadskommunikation där miljöpåståenden används. Reglerna gäller alltså varje form av marknadskommunikation som uttryckligen eller underförstått hänvisar till miljömässiga eller ekologiska aspekter i fråga om produkters tillverkning/utförande, förpackning, distribution, användning/konsumtion, återvinning eller sluthantering. Miljöpåståenden kan förekomma i alla media, inklusive i form av märkning, bipacksedlar, reklamblad, säljfrämjande material och information på säljstället samt via telefon eller digitala eller elektroniska media, såsom e-post eller internet. Alla dessa omfattas av Miljöreklamreglerna."

Det kan räcka med Facebook-inlägg, om ett företag använder sidan för att göra reklam där. Däremot måste det vara fråga om kommersiellt syfte. Greenpeace Norden gick på pumpen mot Vattenfalls skryt om koldioxidfri el från sin tyska pilotanläggning för CCS. Men nu pratar vi Marknadsföringslagen som Marknadsdomstolen tillämpar. Marknadsdomstolen ansåg att det inte var någon tydlig koppling mellan information om en pilotanläggning i Tyskland och efterfrågan på el i Sverige. Det ska finnas ett säljerbjudande. Men Marknadsdomstolen klargjorde att det är tillräckligt om det står på nätet, bara det är kommersiellt.

"Marknadsdomstolen har i avgörandet MD 2005:11 klargjort hur information på Internet skall bedömas i marknadsrättsligt hänseende. Enligt nämnda avgörande skall gränsen för MFL:s räckvidd såvitt avser Internet bestämmas enligt samma kriterier som i förhållande till tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). För att ett ingripande enligt MFL skall kunna ske mot marknadsföring på webbplatserna krävs därför att marknadsföringen är av utpräglat kommersiell natur, dvs. har vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till föremål. Så är fallet om framställningarna avser näringsidkarens affärsverksamhet eller däri tillhandahållna produkter, som har ett rent kommersiellt, vanligtvis avsättningsfrämjande syfte. Ingripanden kan däremot inte ske mot framställningar som är inriktade på att bibringa allmänheten vissa värderingar eller påverka dess allmänna beteende i viss riktning. I tveksamma fall skall tryckfriheten ges företräde (se bl.a. MD 2002:34 med där gjorda hänvisningar till äldre avgöranden samt NJA 1999 s. 749 och 2007 s. 142)."

Blev uppmuntrad av rätt tydliga formuleringar i ICC:s regler, tex klimatsmart, grön och hållbar, och att man tydligen ställer höga krav när man får lov att använda sådana uttryck om det görs med en vag hänvisning till hela produkten. Står det tydligt och enkelt att förstå att det bara är förpackningen som är klimatsmart, inte produkten, är det i sin ordning.

Hittade Preem som säljer sin miljövänliga gasol. Den kan knappast klara sig! Men OK/Q8s hållbara bensinstation är lite mer tveksam, de säljer ju inte bensinstationer, utan drivmedel. Jag ska testa några till, men bara de tydligaste missarna. 

Tipsa gärna om vilken reklam ni andra tycker har de grövsta övertrampen!

 


JONAS HANSSON 2013-09-11        #22768

Skickade in en anmälan om Preems miljövänliga gasol också.


Reklamen publicerades på:
Internet, http://www.preem.se

Webbplats besökt 2013-09-10 - 2013-09-11

Annonsör:
Preem

Beskrivning av reklamen:

Preem är ett oljebolag som raffinerar, säljer och distribuerar olika produkter med anknytning till oljeindustrin, som drivmedel, eldningsoljor, smörjmedel mm. De säljer bland annat ett antal olika gasolprodukter.

Preem marknadsför sina gasolprodukter på sin webbplats med miljöargument. Bolaget beskriver gasol som ett miljövänligt bränsle, att gasol är en miljöanpassad produkt, att gasol är för miljötänkande företag och att gasol är ett steg i rätt riktning mot samhällets ökande miljökrav. ”Gasol är ett miljövänligt bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar.” ”Gasol – en miljöanpassad produkt” ”Gasol för odlare och miljötänkande företag.” ”Gasol är ett steg i rätt riktning mot samhällets ökande miljökrav på företag och förbränningsanläggningar.”

Bolaget använder positiva miljöargument om sin produkt. Om miljökonsekvenserna av användning av produkten säger man bland annat att: ”Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten.”

Motivering:

Enligt Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation, artikel E1, får marknadskommunikation inte innehålla påstående eller annan framställning som är ägnad att på något sätt vilseleda konsumenterna om produkters miljöaspekter eller miljöfördelar. Särskilt varnas för användning av vaga och ospecifika uttryck som ”miljövänlig”, ”grön”, ”hållbar”, ”klimatsmart” eller andra påståenden som ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon - eller endast en positiv – miljöpåverkan.

Bolagets marknadsföring av sin gasol ger ett tydligt intryck av att produkten egentligen inte har några negativa miljökonsekvenser. Bolaget använder vaga och svepande uttryck som ”miljövänligt bränsle”, ”miljöanpassad produkt”, ”för miljötänkande företag” och ”ett steg i rätt riktning mot samhällets ökande miljökrav”. De ger intrycket av att det inte finns några negativa miljökonsekvenser från produkten.

På bolagets webbplats kan man få reda på att gasolen tillverkas genom raffinering av råolja. Gasol är därmed ett fossilt bränsle som bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. För att klara lokala, nationella och globala klimatmål behöver förbränning av fossila bränslen kraftigt minska, kanske rentav upphöra helt. Detta nämner inte bolaget i sin marknadsföring av gasolen. Bolaget beskriver inte några miljökonsekvenser från utvinningen av råolja. Man tar inte upp klimatpåverkan från raffinaderiets utsläpp under tillverkningsfasen. Man nämner inte att koldioxiden från användarens förbränning av gasolen bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar.

Marknadsföringen är därför vilseledande när det gäller produktens miljöpåverkan.

 

 

JOHAN ERLANDSSON 2013-11-30        #22910

Nu följer Göteborg Energi Ecoprofile på Twitter. Man måste ju säga att de har god självinsikt iaf!

Logga in för att svara


Produkter

Återanvändande/upcycling (1)
Miljökonsult (1)
Värmeväxlare för varmvatten (2)
Belysning (1)
El (3)
Energikonsulter (2)
Standby-stoppare (1)
Solceller (2)
Hybridsystem solceller/vindkraft (4)
Småskalig vindkraft (33)
Vindandelar (2)
Energimätare (3)
Varmvattensparande produkter (4)
Solfångarsystem (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3289 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik