Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Företagande   

Ecoprofiles ramverk för hållbart företagande, version 1

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-03        #13162

Jag har under en tid funderat på om det inte behövs en ny syn på vad hållbart företagande egentligen är. Det nya skulle bestå i att affärsverksamheter utvärderas baserat på hur konsumtionsläget ser ut. Alltså om konsumtionsnivåerna inom ett verksamhetsområde idag är (eller har stor potential att bli) ohållbara, då är också affärsverksamheter inom just det verksamhetsområdet ohållbara. För de marknadsför det som redan konsumeras på ohållbara nivåer.

Affärsverksamheter skulle med hjälp av ramverket kunna placeras in tre huvudkategorier: Rött, Gult och Grönt.

En del verksamheter, även de som idag ses som miljömässigt proaktiva företag eftersom de gör mer än sina konkurrenter, kommer att hamna i det röda området. Att ett företag jobbar med ständiga förbättringar eller gör mer än sina konkurrenter behöver inte nödvändigtvis betyda att det är en hållbar verksamhet, en affärsverksamhet för framtiden.

Verksamheter som idag har ohållbar verksamhet, men som tydligt är på väg att ställa om till hållbar verksamhet kommer att hamna i det gula området. Ett kriterie skulle kunna vara att en viss andel av FoU satsas på hållbara områden.

En del verksamheter som aldrig överhuvudtaget reflekterat över att de skulle vara en "miljöverksamhet" kommer att hamna i det gröna. Dessa vill jag verkligen lyfta fram.

Miljöpåverkan per krona kommer vara en viktig utgångspunkt för ramverket, med undantag för rent miljöförbättrande verksamheter.

Det finns många fallgropar med att försöka konstruera ett sånt här ramverk, men jag vill gärna försöka! Härmed bjuder jag in alla medlemmar på Ecoprofile att komma med idéer och ge synpunkter på vad jag har skrivit ovan, så att jag kan konstruera Ecoprofiles ramverk för hållbart företagande, version 1.DANIEL HäGERBY 2009-12-03        #13169
Bra tanke Johan. Hur blir det då t.ex. med cykeltillverkning, blir det gult medan cykelreparation grönt? Kan sol-charter-branschen någonsin klassas som hållbar? Hur är de med tågresor - beror det på el-mix eller klassar vi alla långväga resor som icke hållbar affärsverksamhet? Finns det några konsumtionsvaru-branscher som kan klassas som gröna? Som de ser ut idag alltsä. Fjärrvärme i Stockholm är iaf inte hållbar - räknar man in oljan som gått åt till att skapa det skräp man eldar med, förutom den direkta oljan, blir det inte mycket förnyelsebart kvar ...

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-03        #13170
Jag tänkte ligga lite lågt med att börja placera in olika verksamheter i ramverket tills vi kommit lite längre med det. Det lockar så klart att slänga in del verksamheter direkt, både röda och gröna, men det vore ännu schysstare att kunna göra det baserat på kriterier vi tagit fram. Men du har verkligen förstått vad jag vill använda ramverket till! :-)

KARL HILLMAN 2009-12-04        #13181
Intressant idé, Johan! Jag har inte hunnit fundera så mycket över det, men jag antar att en nyckelfråga blir hur man drar gränser mellan branscher. Är t.ex. "kläder" en bransch, eller kan man tänka sig "ekologiska kläder" som en egen bransch? (Därmed inte sagt vilken färg ekologiska kläder skulle få.)

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-04        #13184
Hmmm, ja jag använder nog inte ordet bransch till att börja med. Det borde bli olika verksamhetsområden om man kör på gift- och vattenöverförbrukningskläder än om man kör på giftfritt och mer hållbar vattenanvändning. Men som sagt, vilka färger dessa verksamhetsområden får vet jag inte än.

KARL HILLMAN 2009-12-04        #13185
Ok, det blir då en fråga om gränsdragning mellan verksamheter... Man kanske får testa några fall för att känna på möjligheterna - men det har du säkert redan gjort på din kammare!

EJ LäNGRE MEDLEM 2009-12-07        #13206
Johan, utveckla gärna vad ramverket ska åstadkomma, och positionera det emot vad som redan finns. Då kanske det blir lättare att få igång förslagen. Vad är det som saknas? Kan man bygga på något annat etablerat system? Hur hittar man rätt i balansen mellan övergripande tillämpbarhet och precision? Vem ska använda informationen? Konsumenter, företag, investerare, offentlig sektor? Vilken typ/mängd av information kan användaren ta till sig? Ditt användande av ordet verksamhetsområde är tex något förvirrande. En intressant utgångspunkt nedan för att komma igång:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability_measurement#Benchmarks.2C_indic

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-07        #13212
Tack för det Kami, precis såna frågor jag behöver. Jag är inte färdigtänkt, men tyckte att det kunde vara en god idé att bjuda in Ecoprofilarna att tänka med mig. Skummade snabbt igenom Wikipediasidan om olika mått på hållbarhet, men vet inte om det är en bra utgångspunkt här. Det jag tänker att ramverket ska åstadkomma är att göra det tydligt för de aktörer som vill stödja hållbart företagande/entreprenörsskap vad som verkligen är värt att stödja. Det grundar sig i att vad jag ser idag hos aktörer som uttalar sig om företagande och hållbarhet är av typen: "Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet" och "Vi satsar på Cleantech" och "Miljösatsningar är bra, bara de ger god tillväxt" och "Vi satsar på hållbar tillväxt" (utan att specificera vad det innebär) Det är svepande formuleringar, och man vet inte vilka verksamheter som är mer hållbara än andra (förutom Cleantech då). Jag vill peka ut för kommuner, regioner, handelskamrar, investerare och andra aktörer i det så kallade "Innovationssystemet" vilka näringsverksamheter som bör stödjas extra, baserat på om de kan vara hållbara eller ej. Och företagarna själva förstås. Håller de på med rätt grejer för framtiden, eller bör de ge sig in på nya områden? Det viktigaste är kanske att jag vill introducera ett ramverk som jämför verksamheter mot vad som kan vara hållbart, och inte i första hand gentemot konkurrerande verksamheter.

EJ LäNGRE MEDLEM 2009-12-07        #13214
Inte helt oförmodat kommer man snabbt in på ekonomiska resonemang. Om detta är ett mål eller medel i hållbarhetsfrågor hoppas jag vi kan slippa diskutera i denna tråd dock. Här är en möjlig väg: Nära till hands ligger begreppet risk. Detta är ett begrepp som normalt utreds och värderas noggrant vid investeringar, upphandlingar och fördelning av utvecklingsstöd. Just att inordna hållbarhetsresonemanget i ett risksammanhang är intressant eftersom det sällan går att identifiera konkreta fakta (annat än väldigt grundläggande sådana). Att kärnkraften kanske försvinner 2020 är en reell och kvantifierbar risk för många elintensiva verksamheter till exempel. Kan man hitta ett standardiserat sätt att tala om risk och hållbarhet har man nog kommit en bra bit på vägen. När man tänker efter är det ju egentligen samma sak, men nyheten är att bredda perspektivet. De högtravande men ospecifika utfästelser som du nämner skulle aldrig accepteras i den strikt ekonomiska verksamhetsbedömningen, och med ett ständigt ökande allmänintresse och mer och mer regleringar på området kan det bli dyrt för en intressent att förlita sig på sådant PR-svammel. Det fina är ju alltså att detta ligger i allas intresse. Win-win! Då behövs bara (!) att man övertygar experter inom ett brett fält inom riskbedömning och investeringsanalys mm att gemensamt intressera sig för en smart samsyn... Så här långt räckte mina 20p företagsekonomi.

JOHAN ERLANDSSON 2009-12-07        #13215
Mycket bra att kunna återanvända ett känt begrepp, risk. Det tar jag till mig!

MEDLEM SOM VALT ATT DöLJA SITT NAMN I EFTERHAND 2009-12-08        #13266
Jag har varit med om att göra det du försöker göra just nu, men det är vanskligt. Det finns väldigt många "okända" i ekvationen. Ska man godkänna företaget som gör närvärme med skogsavfall och anses som "grönt" av samtliga inblandade, men missar arbetsmiljölagen och har diverse giftiga ämnen i öppna burkar inne på sin verkstad? (Autentiskt - jag gjorde miljöutredning för ett företag som ville börja med ISO 14000, men de insåg att de inte nådde upp till kraven, dvs att uppfylla lagen.) Jag vet att jag kommer att låta lite sludig nu, men jag vill ändå ställa den här frågan så att du kan grunna på om det du vill göra är det bästa just nu; är den ekonomiska strukturen i grund och botten hållbar? Om man låser in sig i att den struktur vi har nu går att kategorisera i rött, gult, grönt - lugnar man bara folk genom att få dem att tro att grönt blir det bästa valet? Kan det vara så att en sådan här klassificering gör att idéer och företag som är bättre än grönt marginaliseras? Vad jag menar är att "rött, gult, grönt" är ett "slutet system" där det inte finns svart och vitt om man säger. Jag tänker på elprylsmärkningen som från början hade A-F och där man kan se AA och AAA+ och en massa varianter därför att företag hade produkter som var bättre än mätområdet angav. Kontroll och styrning är alltid svårt när man vill använda det för utveckling där kreativitet och äventyrlighet bör premieras mer. Jag skulle vilja formulera det så här: när vi använder vänster hjärnhalvas ensidiga och linjära förmågor för att gå utanför dessa och skapa högerintelligenta lösningar, då är risken stor att man kör i diket. Man måste sas släppa på det gamla paradigmet för att kunna se det nya. Kontroll och struktur hör till det gamla paradigmet. Kolla t ex företaget Plantagon - de kallar sin modell för companization, en blandning mellan det kortsiktiga företaget och den långsiktiga organisationen med hållbara grundprinciper.

JOHAN ERLANDSSON 2012-03-13        #20183
Ecoprofile använder nu dessa kriterier för vilka företag som tillåts registrera sig hos oss:
http://www.ecoprofile.se/company_criteria.php

LINA PACIELLO 2015-10-17        #23902
Vad är ett hållbart / ekologiskt företag? Balanzen,Lina Paciello,ekologiskt företag,Hållbart företagande Vad är egentligen ett hållbart eller ekologiskt företag? Begreppen riskerar att urholkas när fler använder dem. Även om det självklart är positivt att man hör mer om det så undrar man om alla verkligen är gröna.. eller om de bara vill måla utsidan grön och åka med det gröna tåget..? Jag som har störst fokus just kring rengöring och städning ser alltför ofta produkter märkta med ekologiskt och miljövänligt och därmed kallar företagen som städar med Allrengöring från Willys Garant sig ekologiska..? Jättebra att man vill använda miljövänliga produkter men vänder man på flaskan och läser på innehållet så finns där, syntetiska tensider, parfym, färgämnen, konserveringsämnen osv osv och är flaskan utav plast ens återvinningsbar? Är företaget ekologiskt som städar med detta? Inte bara tjänsten eller produkten man erbjuder ska ju vara "eko" & "reko" utan även allt runt omkring företaget. Vilket papper använder man,? På WC och till skrivare, vilket kaffe och vilken mjölk har man till fikat? Vilka bilar används? och försöker man ens att minska på resorna? Alla som erbjuder "kostnadsfria" hembesök vart finns miljötänket där? Vilka leverantörer har man? mm mm Det är så otroligt mycket som spelar in som många glömmer bort. På mitt företag Balanzen arbetar vi ständigt med att hållbarheten och miljötänket ska genomsyra samtliga aspekter utav företaget. Vi gjorde en analys i samarbete med Futerra och vårt ekologiska fotavtryck var minimalt. Vad stolta vi blev. Det fanns inga aspekter som kunde göras mer ekologiskt med dagens mått i alla fall. Det är ju en ständig utveckling.

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Magasin (3)
Återanvändande/upcycling (1)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3648 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik