Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik   

MP vill ha skatt på flygbränsle

JOHAN ERLANDSSON 2005-05-27        #560
"Det här är väldigt klimatskadliga utsläpp. Nu när det inte finns några EU-hinder tycker vi att tiden är mogen att införa en skatt på flygbränsle, säger Åsa Domeij. Förslaget innebär att en enkel biljett mellan Stockholm och Göteborg skulle bli ungefär 250 kronor dyrare. De som vill åka den sträckan kan lika gärna ta det miljövänligare tåget, tycker Åsa Domeij. – Skatten ska vara så pass hög att den har en styrande effekt. Men vi vill göra undantag för långa inrikesresor där det inte finns realistiska alternativ. Vi har pratat om en gräns på 55 mil." Är flygbränsle skattebefriat?JOHAN ERLANDSSON 2005-09-16        #927

Ja, det är verkligen så att flyget är skattebefriat, otroligt. Nu verkar även regeringen insett det orimliga i det: "- Det finns skatt på flygbiljetter i många andra europeiska länder, som Danmark, Frankrike, Storbritannien och Irland. Det är rimligt att flyget, som i dag är det enda trafikslag som inte har någon miljöstyrande beskattning, också tar ansvar för sin miljöskadliga verksamhet, säger Pär Nuder."

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=233421

JONAS INGRE 2005-09-16        #928
Flyget har faktiskt en mycket viktig miljöeffekt. När passagerarplan flyger strax under ljudhastigheten så bildas ozon på exakt rätt ställe i atmosfären för att stärka ozonlagret. Däremot förstör överljudsplanen (militärjet) ozonskiktet genom utsläpp av kvävedioxid rakt i ozonlagret. Om vi skulle sluta flyga passagerarflyg och fortsätta flyga militärplan skulle jorden snabbt bli en mycket ogästvänlig plats. Enligt en teori (källa: Atmosfären, O.E Allen) så förstör 500 överljudsplan som flyger på 2 mils höjd 16% av ozonlagret på bara 5 år. För varje militärjet som flyger så behövs ett antal trafikplan för att kompensera ozonförlusterna (mig veterligen de enda vapen som finns mot ozonhålet). På senare tid har dock militärflyget tagit överhanden och ozonlagret skadas med dramatisk hastighet. I delar av Australien kan man inte vistas ute utan hatt och solkräm redan i dag. Minskar ozonlagret med 1% så ökar hudcancern med 4% genom ett ökat genomsläpp av högfrekvent värme. Ozonet är ett lågpassfilter och om det försvinner så kommer detta därför även leda till en mycket drastisk uppvärmning av jorden. "Utan detta skydd skulle växterna vissna ned, alla djur och människor skulle drabbas av brännsår, hudcancer och blindhet. Och haven skulle bli så varma att allt det liv som finns där skulle försvinna" (källa: Atmosfären, O.E Allen) Vi kan således inte sluta flyga reguljärt förrens militärflyget avtar med sina aktiviteter! En ökning av trafikflyget motverkar dessutom växthuseffekten dramatiskt genom att stärka ozonlagret. Finns det någon annan som vet hur vi ska tackla ozonproblemet om vi minskar reguljärflyget? Jag skulle vilja rangordna miljöarbetet så här: 1. Bevara ozonlagret 2. Bevara skogarna 3. Minska giftiga utsläpp 4. Minska koldioxidutsläppen

LUCAS CARLSSON 2005-09-16        #934
Enligt naturvårdsverket (http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5320-5.pdf) visar simuleringar att flyget bidrar med 1-2% ökning av ozonet i norra hemisfären. Vad jag förstår sker ökningen eftersom flyger rör om luften i atmosären så att ozonet flyttas till luftlager där det brys ner långsammare. Det absolut effektivaste sättet att bevara ozonlagret är att se till att inte ozonnedbrytande ämnen kommer upp i atmosfären. Varifrån har du fått uppgiften att flygets effekt på ozonlagret dramatiskt skulle motverka växthuseffekten av koldioxidutsläpp i atmosfären? Det har jag inte läst någonstans fast jag är ganska väl insatt i växthuseffekten.

JONAS INGRE 2005-09-16        #937
Lucas: Jag ärvde faktiskt en bok i sommras som heter Atmosfären ur serien "Planeten Jorden" av Bokorama 1984. ISBN 91-7024-157-0. Så här står det i boken efter ett stycke om hur farliga överljudsplanen var i början av 1970-talet och de farhågor som då fanns om att ozonlagret skulle förstöras (detta var innan freon-larmens tid) "Som väl var visade det sig senare att vanligt jetflyg, som flyger med en hastighet lägre än ljudets, producerar tillräckligt med ozon för att kompensera för förlusterna" Detta är nytt för mig med sen igår då jag läste avsnittet i boken.

LUCAS CARLSSON 2005-09-17        #939
Jonas: Jag tror dig när det gäller skapandet av ozon, det jag ifrågasätter är påverkan på den globala uppvärmningen. Vad jag vet har växthusgaserna från flyget extra stor påverkan eftersom de släpps ut på hög höjd. Ozonets påverkan på växthuseffekten är försumbar i förhållande till koldioxidens. Sammantaget bidrar flyget till den globala uppvärmingen...

JONAS INGRE 2005-09-18        #940
Lucas: Det här vart en nyhet även för mig. Det är ju anmärkningsvärt att ingen forskare har nämnt ozonlagrets betydelse för den globala uppvärmningen om det är sant. Det som är lite skrämmande är att mitt andra citat kommer från samma avsnitt i boken. Jag tror dock att det ligger mycket bakom detta då ozonlagret blockerar den riktigt varma (kortvågiga) strålningen från solen meddans växthusgaserna blockerar (fångar) den kalla långvågiga värmestrålningen, vilket faktiskt innebär en minskad uppvärmning av jorden på dagtid. Allt beror ju på sammansättningen av solens och jordens värmestrålning och brantheten på "ozon-filtret" samt "växthus-filtret". Ett annat hot mot ozonlagret som tas upp i boken är det ökande användandet av konstgödsel. Beräkningar som gjordes 1982 av National Center for Atmospheric Research i USA förutspådde en betydande förstörelse av ozonlagret under 2000-talet till följd av odling. Säga vad man säga vill men det ser tyvärr ut som om dom räknade rätt.. Vad gäller växthusgasernas inverkan på den globala uppvärmningen så pratas det om mellan 1-3 graders uppvärmning av jorden på en dubbling av koldioxiden i atmosfären (3 grader är en väldigt hög uppskattning då detta faktiskt är mer än vad jorden värmts upp hittills men samtidigt är det den siffran som IPCC använder). Med dagens takt skulle det ta 375 år att dubbla koldioxidkoncentrationen i atmosfären under förutsättning att allt är som idag. Antar vi att naturen fortsätter kompensera upptagningen med ökande utsläpp så blir effekten betydligt mindre. (Jag tror att koncentrationerna kommer minska om c:a 30 år under förutsättning att vi inte fortsätter öka bruttoutsläppen och bevarar skogen.) För att uppnå en dubbling av koldioxidkoncentrationen i atmosfären med samma koldioxidkompensering av naturen som pågår idag (dvs att endast c:a 29% av kolen hamnar i atmosfären) behövs dessutom 750 gigaton / 0,29 = 2.600 gigaton fossilt kol. I dag förbränner vi c:a 7 gigaton/år och totalt finns det c:a 250-300 gigaton olja kvar. Detta innebär ju att om vi eldar upp all olja under 40 år så blir temperaturhöjningen maximalt 0,1-0,3 grader (även om jag tror det blir en minskning tack vare naturens förträfflighet). Jag kan inte se att detta får några miljökonsekvenser att tala om faktiskt..

LUCAS CARLSSON 2005-09-19        #941
Jonas: Jag hittade en mycket informativ länk till SMHI som beskriver ozonets inverkan på växthuseffekten. http://www.smhi.se/kund_t/ozon/faq.htm Kontentan är att ozonet både är en växthusgas och blockerar instrålningen vad nettosumman blir är oklart. Anmärkingsvärt är att växthuseffekten förväntas bidra till uttunningen av ozonlagert! Hur stor temperaturökningen blir beror på mer än koldioxdutsläppen, bara det att temperaturen stiger gör att tundran tinar och stora mängder metangas frigörs, metangasen är en effektivare växthusgas än koldioxiden... Jag har sett siffror på mellan 1.4 och 5.8 graders uppvärmning fram till år 2100. Redan idag har en ökning på 0.6 grader uppmätts de senaste 100 åren. Detta är ökningen i medeltal, på vissa platser har ökningen varit högre. Att anta att koldioxidutsläppen skulle vara lika höga i framtiden verkar naivt, utsläppen ökar ju hela tiden, endast med kraftfulla åtgärder kan ökningen hejdas.

ROS-MARIE JOHANSSON 2005-09-19        #942
Fast har vi bränsle till att öka koldioxidutsläppen? om det blir en stor enerrgikris om 5 år, hur påverkar det koldixidutsläppen?

LUCAS CARLSSON 2005-09-19        #943
Det är gott om bränsle till att forsätta öka koldioxiden i atmosfären. Kol finns det för flera hundra år till. Olja kan utvinnas ur tjärsand, oljesand och oljeskiffer. Visserligen går det åt mycket energi till denna utvinning, men om ingen hänsyn tas till klimatet är det bara en fråga om priset. Syntetisk diesel kan tillverkas ur kol, det är dyrare än dagens oljediesel men har gjorts i stor skala i sydafrika under apartheidblockaden. Nackdelen är att koldioxidutsläppen nära nog fördubblas för denna diesel. Hur en energikris påverkar beror på vilken typ av kris det blir, om det blir en oljekris lär koldioxidutsläppen minska eftersom oljeuppvärmning, vägtransporter och flygtrafik lär minska. Blir det elbrist beror det på hur noga man är med Kyotoprotokollet, el från kolkraftverk är relativt billigt (om man inte bryr sig om utsläppen) och tillgången på kol är god.

JONAS INGRE 2005-09-19        #948
Lucas: Intressant länk. Jag får bara inte ihop det. Dom säger att CO2 har en Radiative Forcing på +1,5 till +2 Wm och det stratosfäriska ozonet -0,2 till -2 Wm. Detta borde ju tyda på att det stratosfäriska ozonet motverkar växthuseffekten. Däremot nämner dom att det marknära ozonet är en växthusgas. Slutsatsen dom drar är att atmosfärens ozon inte tycks påverka växthuseffekten?? Jag pratar endast om det stratosfäriska ozonet och det motverkar växthuseffekten. Det marknära ozonet är en extremt giftig gas som reagerar med vad som helst. Jag kan tänka mig att det är värre än koloxid (som oxå reagerar med vad som helst..).. Dessutom så har ju ozonet andra mycket viktiga funktioner bortsett från att kyla jorden, som att skydda livet på jorden. Vad händer om allt liv som inte är innomhus dör på jorden?? Jag har sett andra felaktigheter på sidan oxå så jag är ganska skeptisk till uppgifterna på den rent generellt.. Visst är metangas ett stort problem. Jag har hört att det är en 13 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid. Men betänk att vi behöver höja temperaturen 2-3 grader på jorden för att komma till en temperatur som kan anses vara för varm sett ur ett historiskt perspektiv. Jordens temperatur är nu c:a + 0,2 grader och jorden befinner sig i en värmeperiod som uppstår vart 10.000e år. De fyra senaste värmeperioderna har jorden vart mellan +2 till +3 grader. Därför är jag inte så orolig för att metangasen frigörs av temperaturhöjningen (den har ju aldrig gjort det förrut). Jag vet att man räknar att vi ska dubbla energiomsättningen på 100 år och om allt skulle bestå av fossilt kol skulle utsläppen stiga till 14 gigaton/år. Det man inte räknar med är att naturen älskar koldioxid. Koldioxidutsläpp är (typ) det enda sätt som jorden kan öka livet med. Koldioxiden släpps ut i atmosfären och växterna äter upp den. Mer grödor leder till att djuren lever längre och blir fler osv. Detta leder till mer levande människor och djur utöver växterna. Problemet uppstår om vi samtidigt skövlar skogarna.. då sätter vi ekosystemet ur funktion och resultatet blir ökande koldioxidkoncentrationer i atmosfären. Att naturen inte äter alla 7 gigatonen som vi släpper ut idag är resultatet av en tröghet som finns i naturen. Dels tar det i runda slängar 20 år för koldioxiden som släpps ut ur ditt avgasrör att träffa ett träd och bindas och dels tar det tid för ekosystemet att anpassa sig med större blad, omfördelning av förmultningen som blir näring mm.. Jag skulle uppskatta att eftersläpningen är 30-40 år för naturen vilket borde innebära att konstanta bruttoutsläpp under 30-40 år skulle leda till att nettot blir 0, eller att naturens kompensation idag motsvarar dom utsläpp vi hade för 30-40 år sen. Sen kommer givetvis naturen äta upp den extra koldioxid som finns i atmosfären tills skogarna kommer ner i tomgång igen.. Vad gäller den fossila koltillgången på jorden så finns det i runda slängar 250-300 gigaton olja och lika mycket naturgas. Dessutom finns uppemot 5.000 gigaton kol. I dag kompenserar jorden motsvarande all olja som vi förbränner (som är typ 90% av det fossila bränslet), eller om man så vill så är nettoutsläppen av koldioxid från olja idag 0. Om vi använder fossila bränslen och antar att naturen slutar fungera (dvs att koldioxidkompenseringen står fast vid 5 gigaton/år som idag) och antar att vi dubblar energiförbrukningen under 100 år enbart med fossila bränslen får vi följande. Snittbruttoutsläppen blir då 10,5 gigaton/år och nettot 5,5 gigaton/år, vilket ger ett bruttotillskott på 550 gigaton eller 550/750 = 73% ökning av koldioxiden i atmosfären. Detta skulle leda till en global temperaturökning på 0,7 till 2,2 grader på 100 år. Jag är dock övertygad om att naturen kommer fortsätta kompensera. Om vi använder biobränslen och antar att vi skövlar halva skogen för odling blir det däremot inte lika bra. Kompenseringen kommer sjunka till hälften meddans bruttoutsläppen stiger till det dubbla. Nettoutsläppen = bruttoutsläpp - kompenseringen. Det största problemet med koldioxidupptagningen är att atmosfären är så ofantligt stor och att det i snitt tar 20 år (min uppskattning) för en koldioxidmolekyl att träffa en växt. Detta innebär att för varje givet ögonblick innehåller atmosfären 20 års bruttoutsläpp. Det enda som jag ser kan snabba upp denna omsättning är en större kontaktyta mellan fotosyntesen och atmosfären, -dvs större och fler träd. Att göra åker av skog motverkar upptagningen. Biobränslen kan lätt släppa ut en stor del av de 1.500 gigaton kol som finns i markerna ut i atmosfären genom gödsling av åkrar. Om vi samtidigt använder fossila bränslen kommer mängden potentiellt gödsel att öka med den mängd fossilt kol vi använder och kan därför släppas ut i atmosfären genom biobränslen. Begränsningen för hur mycket energi vi kan få av biobränslen ligger i hur mycket kol vi kan omsätta i atmosfären. Dubblar vi koncentrationen får vi mer energi men samtidigt mer värme...

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-20        #960
Svenska flygbolag menar att skatt på flygbiljetter leder till sämre miljö: "Den svenska regeringen gör i stället tvärtom - vilket är helt obegripligt. En ny flygskatt drabbar vanliga svenskar och den drabbar miljön. Vi vet att för en prisskillnad på 70 kronor byter kunderna flygbolag eller färdsätt. Med ytterligare en skatt på 70 kronor per biljett vet vi också att färre kommer att resa kollektivt och fler kommer att ta bilen. Det går ut över miljön, och det har man insett i Danmark och i Norge - men inte i Sverige." Kan någon förklara för mig vad de menar?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=463952&previousRenderType=2

JOHAN ERLANDSSON 2005-09-26        #987

Den kraftiga tillväxten i flygande ger stora effekter på växthusgasutsläppen: "UK homes, firms and motorists will have to cut carbon dioxide emissions to zero due to air travel growth, a study says. Even if such growth is halved, the rest of the economy will need cuts beyond targets set for 2050, said the Tyndall Centre for Climate Change Research. The government predicts UK air passenger numbers will rise from 180 million to 475 million by 2030. "

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4266466.stm

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-15        #16209
Över fem år sedan ett inlägg gjordes i denna tråd...

Norske statsministern Jens Stoltenberg vill ha flygskatt. Det framgår inte riktigt hur den ska utformas, men nog vore det bättre om det vore en skatt på flygbränsle än en skatt på flyg?

MATTIAS CARLSSON 2010-11-15        #16211
En generell global skatt på flyg- och fartygsbränslen vore väldigt bra på många sätt. Man sätter ett pris på utsläppen samtidigt som man undviker skillnader mellan olika länder.

Frågan är bara vem som ska besluta om och administrera skatten. De som ligger närmast till i det här fallet är nog ICAO (FNs flygorgan), IMO (FNs sjöfartsmyndighet), eller UNFCCC (FNs klimatkonvention).

Vad jag vet så finns det idag inga skatter som tas ut av en mellanstatlig myndighet. EU finansieras genom att medlemsstaterna betalar in avgifter, men har inga möjligheter att direkt beskatta medborgare eller företag i de enskilda medlemsstaterna. Är världens stormakter beredda att ge FN (genom ICAO, IMO eller UNFCCC) möjlighet att beskatta sina medborgare?

JOHAN ERLANDSSON 2011-02-13        #16943
Protester i Storbritannien mot att flyget är momsbefriat:

– Det är orättvist, helt enkelt, att flyg inte betalar moms. Varför ska en av världens mest smutsiga och bullriga industrier komma undan ostraffat, medan vanliga människor betalar moms på nödvändigheter som toalettpapper? säger David Nivens, talesperson för aktionsgruppen som kallar sig för Take VAT (VAT heter den brittiska motsvarigheten till MOMS). 

http://www.effektmagasin.se/rule-britannia

Logga in för att svara


Produkter

Magasin (3)
Böcker (2)
Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik