Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Cykel   

Cyklister lever längre, även utan hjälm

ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14447

Cykling gör dig rik och vacker


Nu kommer våren, och många tar fram cykeln. Det är jättebra! Man blir rik och vacker av att cykla. Man lever längre också. En dansk studie på 30 000 vuxna visar att de som cyklar till jobbet har 39% lägre dödlighet, jämfört med andra som liknar dem på alla andra områden [1].

Men det kommer ett annat, tråkigare, vårtecken nu, nämligen hjälmkampanjerna. De framställer cykling som så farligt att man behöver hjälm. Alla får förstås göra sin egen bedömning, så för att underlätta det har jag vaskat fram lite fakta:

o cyklister i Sverige får en hjärnskakning på två miljoner kilometer [2]
o cirka 94% av dem som läggs in på sjukhus för hjärnskakning är inte cyklister [3]
o var femte cyklist i Sverige bär hjälm [4]
o enligt dansk statistik är det lika säkert att gå som att cykla [5]


En hjärnskakning dessutom inte särskilt farlig. Det är över på en dag och man får inga bestående men. Hur många cyklister som får bestående men av sina huvudskador har jag inte kunnat få fram. Troligen beror det på att siffran är väldigt låg. Vägverket skriver såhär angående hjälmar:

Varje dag skadas nära hundra cyklister i Sverige. De flesta av dem skadas när de kör omkull utan att någon annan är inblandad. Några få krockar med bilar eller andra trafikanter. Så kom ihåg hjälmen -- för hjärnan kan inte gipsas.

Visst låter det läskigt! Men läser man noga så ser man att det inte står något om hur många som får bestående hjärnskador, alltså det som hjälmar ska skydda mot.

Selektiv varseblivning i hjälmälskarnas bibel
Jag tycker alltså det är tydligt att cyklister inte är särskilt utsatta för huvudskador som ger bestående men. Så varför finns då hjälmkampanjer? Det kan härledas till hjälmälskarnas bibel, Cochrane Library [6], en medicinsk guide där man sammanställt resultaten från många hjälmstudier. Det som framhålls är data från sjukhus, som brukar visa att cyklister utan hjälm har fler huvudskador.

Problemet med Cochrane Library är att man nästan helt utelämnar en annan typ av studie där man tittar på hur många cyklister som får huvudskador totalt sett. Dessa studier visar tvärtemot sjukhusstudierna att när fler bär hjälm, så blir det inte färre som får huvudskador. Cochrane Library tog visserligen med en sån studie från delstaten Victoria i Australien där hjälmlag infördes 1990. Där såg man, precis som man kan förvänta sig, att ökat hjälmbärande sammanträffade med en lägre frekvens av huvudskador bland cyklister. Det Cochrane Library inte nämnde var att dödligheten bland fotgängare minskade med en tredjedel under samma tid. Inte heller nämnde Cochrane Library att man samtidigt började med strängare kontroller mot rattfylleri och fortkörning.ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14448

ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14449

ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14450

ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14451Om Cochrane Library hade tittat på fler geografiska områden än bara Victoria hade bilden nyanserats ytterligare. I Western Australia gjorde hjälmlagen inte mer för cyklisters huvudskador än för fotgängarnas, trots att hjälmbärandet ökade med 40 procentenheter. Nya Zeeland visar en liknande utveckling, liksom Norge [7].

Hemma i Sverige har antalet sjukhusinläggningar för cyklister med hjärnskakning nästan halverats under tiden hjälmbärandet ökat. Och för bilister har antalet mer än halverats [8]. Utvecklingen beror troligen inte på hjälmar utan på att sjukhusen väljer att inte lägga in folk för hjärnskakning så mycket numera.

Hjälmars påverkan på beteende och trafikkultur
Hur kan forskningen ge så motstridiga resultat? Det beror på att man studerar lite olika saker. När man kollar på cyklister som hamnade på sjukhuset så bortser man från dem som inte hamnade på sjukhuset. Det handlar alltså om en beteendefråga. Eftersom huvudskadorna i verkligheten inte minskar lika mycket som sjukhusdata förutspår, så finns det något annat som påverkar.

Norska forskare har tittat närmare på detta. Man gjorde en enkätundersökning på 1500 cyklister [7] och frågade dem om hjälmbruk, körstil och annan cykelutrustning som t ex cykeldator, cykelbyxor eller cykelskor (som binds fast i pedalerna). Resultaten visade att de som använde hjälm tillsammans med annan cykelutrustning oftare uppgav att de hamnade i nära-ögat-situationer. De var också mer benägna att vara missnöjda om en annan cyklist körde om dem. Slutsatsen är att hjälmen ingår i ett prylpaket som används av dem med hårdare körstil.

Källhänvisningar
[1] Dødelighed associeret med fysisk aktivitet i fritiden, på arbejdet, sport og cykling til arbejde. Ugeskrift for Læger, 2002. Denna studie uppmärksammades av rapporten "Cykling, motion, miljø og sundhed", som gjordes 2005 av Det Økologiske Råd tillsammans med Hjerteforeningen, Dansk Cyklist Forbund och Skole og Samfund. Rapporten är finansierad av Sundhedsstyrelsen och Rockwoolfonden.

Stor gevinst hvis flere cykler
Ved at cykle til arbejde hver dag kan man opfylde motionsanbefalingen på 30 minutter fysisk aktivitet om dagen. Det giver flere raske leveår samt 30-50 % mindre risiko for en række sygdomme, fx hjertesygdomme, type 2-diabetes, knogleskørhed og visse kræftformer. Samtidig opnår man et højere psykisk velvære og en større veloplagthed, som også afspejler sig i højere produktivitet.

En stor dansk undersøgelse har således påvist, at folk, der cykler til arbejde, har 28 % lavere dødelighed end gennemsnittet -- efter at man har korrigeret for forskelle i blandt andet erhverv, rygning, fritidsaktiviteter og vægt (body mass index).

[2] Det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige (källa VTI, Tema Cykel - skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA tabell 1). 1 000 hjärnskakningar per år enligt VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik, tabell 12a.

[3] Det fick jag fram från VTIs studie som uppger att 1100 cyklister läggs in med hjärnskakningar varje år, och Holmqvist Anderssons studie som uppger att totalt 17 000 svenskar läggs in årligen med hjärnskakning.

[4] 15-20% av cyklisterna bar hjälm under den undersökta perioden 1998-2005 enligt VTI, Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2007.

[5] DTU Transport: Det bliver fortsat mere sikkert at færdes i trafikken

  De væsentligste risikomål er:  

 o Buspassagerer 0,02 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km 
 o Personbil (førere og passagerer) 0,2-0,3 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
 o Fodgængere og cyklister 2-3 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km
 o Knallertkørere >25 dræbte og alvorligt skadede per 10 mio. km


[6] The Cochrane Library: Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists

[7] Samferdsel: Syklister som bruker både hjelm og annet utstyr: Råest og farligst samt

Forskning.no: Ikke færre ulykker med hjelm

[8]  Trafikanalys, Vägtrafikskadade i sjukvården 2008


Exempel på hjälmkampanj
Cykelhjälm på, även för oss äldre !

ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14453

ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14454
Varför har antalet inlagda bilister med hjärnskakning minskat ännu mer än antalet inlagda cyklister? Trafikanalys förklarar:

Det minskade antalet med hjärnskakning bland de svårt skadade, det vill säga inlagda på sjukhus minst ett dygn, kan troligen delvis bero på ändrade vårdrutiner för denna skadetyp under senare år (patienter läggs i allt mindre utsträckning in för observation under ett dygn).

Notera att antalet inlagda bilister med fraktur i hals/bål/bäcken/skalle inte minskar nämnvärt. Det tyder på att ny säkerhetsutrustning som krockuddar med mera i bilarna inte haft någon större inverkan under perioden.

Trafikanalys, Vägtrafikskadade i sjukvården 2008


ERIK SANDBLOM 2010-04-14        #14455
För att återknyta till början -- den danska studien som visar att cyklister lever längre -- så visar jag den här figuren över hur många som bär hjälm i olika länder. Figuren är lite gammal men är hyfsat aktuell för den danska studien från 2002. Som synes är det inte många danskar som cyklar med hjälm, men cyklisterna har ändå lägre dödlighet. Figuren kommer från  cyclehelmets.org


ERIK SANDBLOM 2010-04-15        #14468SVT Mittnytt: Många svåra skador trots cykelhjälm

Cyklisterna verkar alltså inte ha blivit försiktigare. Men de har alltså hjälm - och det har minskat antalet hjärnskakningar kraftigt: De har nästan halverats på tio år.


Min kommentar: Det här är uppenbarligen fel. Figurerna 2.23 och 2.25 i Trafikanalys rapport Vägtrafikskadade i sjukvården 2008 visar att bilister fått en ännu finare utveckling på hjärnskakningar än cyklister. Samt att antalet inlagda bilister med fraktur i hals/bål/bäcken/skalle inte minskar nämnvärt. Det är alltså inte skyddsutrustningens effekt, utan en effekt av ändrade rutiner på sjukhusen, som i allt lägre grad lägger in patienter för hjärnskakning.


IVAN LILJEGREN 2010-04-16        #14474
Det där med trafikskadestatistik är lurigt... siffrorna måste alltid sättas i relation till antalet resor/person-km eller liknande volymsmått. 

Måste säga att jag är lite trött på hela hjälmdebatten. (Ingen skugga över inlägget Erik.) Cykling är ett så brett fenomen, allt från en maklig tur till stranden i knappt styrfart på treväxlad till 45 km/h på kolfiberracer på tättrafikerad nittioväg. 
I första fallet är nyttan med hjälm försumbar, i andra fallet kan den görs skillnad mellan liv och död. 
Att reglera hjälmanvändning är komplicerat och därför är dagens lösning en bra avvägning: hjämkrav för de trafikanter som inte kan välja själva, alltså barnen, valfritt för alla andra. 
Jag använder hjälm för den värmer lagom, skuggar lite grann och skyddar mot fartvinden. 

Sen så ska man beakta att det är troligare att man slår sig någon annanstans vid en vurpa. Armar och ben är utsatta. Ändå finns inget krav på skydd, inte ens för MC-förare. Kan det bero på att det är billigare att lappa ihop en bruten arm än att rehabilitera en hjärnskada?


ERIK SANDBLOM 2010-04-18        #14488

Det finns många huvudbonader för cyklister att välja mellan. Här en keps från Rapha. Endast 30 euro.


Men Ivan, jag gav ju flera mått på skador/kilometer, se not 2. På nittiotalet blev det en inlagd cyklist på sjukhus för hjärnskakning på två miljoner cyklade kilometer. Det motsvarar att man cyklar en timme om dagen (20 km) i 270 år. Nu är det nya rutiner på sjukhusen, så det verkar bli en sjukhusinläggning på fyra miljoner kilometer. Det är stora siffror som är svåra att greppa, men egentligen är det enkelt. Är du någorlunda försiktig så behöver du inte oroa dig för hjärnskakningar!

Det blir visserligen fler skador per kilometer för cyklister än för bilister. Och då tycker Vägverket att cyklister ska ha hjälm. Men det beror förstås på vad man jämför med. Det är tio gånger farligare att åka bil än att åka buss, räknat per kilometer, se not fem. Ska bilister därför ha hjälm? Ska fotgängare ha hjälm? Det är ju lika farligt att gå som att cykla, per kilometer.

Beträffande att cykla fort så är cykelhjälmar gjorda för att stå emot ett fall på 20 km/h. I testet låter man hjälmen falla från 2 meter med en 5 kg vikt i. Det är dessutom den strängaste standarden, som heter Snell. De flesta cykelhjälmar är vekare.

Standarder på cykelhjelme


IVAN LILJEGREN 2010-04-18        #14489

OK, Erik, de flesta graferna visar dock antal fall i absoluta tal om jag läser dem rätt. Att frekvensen behandlade hjärnskakningar minskat med 50% bevisar naturligtvis inte att cykelhjälmen skulle göra nytta, men motsäger det inte heller. Man kan välja att tolka det som ett svagt indicium på att hjälmen trots allt ger någon effekt.

Hur som helst råder det mycket delade meningar om hjälmen. Cykelfrämjandet säger t.e.x

"Mer än 30 % av alla cyklister som skadas får huvudskador. En hjälm räddar liv och skyddar många gånger mot skador med allvarliga konsekvenser. De vanligaste orsakerna till cykelolyckor är tekniska fel på cykeln, felbedömningar från cyklistens sida eller hinder i körbanan (som t.ex. stenar, lyktstolpar nära vägen, dålig snöröjning eller löst grus på cykelbanorna) Med andra ord singelolyckor. Här hjälper hjälmen riktigt bra.

Vi rekommenderar alla cyklister att använda hjälm, men vi stöder inte en cykelhjälmlag."

Jag delar uppfattningen att hjälmlag för vuxna är kontraproduktiv. Men de gånger jag själv trillat omkull har det varit låg fart (peppar peppar), man bromsar in hastigt för ett hinder och tappar styrfarten. Eller cyklar i snö och tappar greppet. Det är just i såna lägen som hjälmen kan ha effekt. Då är 20 km/h förmodligen en rimlig hastighet. Att man brakar rätt in i en bergvägg i full fart utan att bromsa är ett väldigt osannolikt scenario.

Att motivera/avråda från skyddsutrustning enbart utifrån övergripande statistik är knappast relevant. Utrustningen ska skydda mot ett oacceptabelt skadeutfall för den enskilda användaren. Snarare bör man då se till sannolikheten och konsekvensen av olika typer av skador för en enskild person. Och där tycks huvudskador i låg fart vara både vanliga och potentiellt otrevliga, jämfört med tex att skrapa upp en armbåge.

Argumentet att bilister skulle ha hjälm förstår jag inte. Bilister skyddas av både bälte, airbag och säkerhetsbur. Airbagen speciellt är byggd för att mildra huvudskador. Att en enskild fotgängare skulle löpa samma risk för hjärnskakning som en cyklist är helt orimligt. Mig veterligen är fallolyckor vid halka största problemet för fotgängare, i synnerhet äldre. Skyddsåtgärder där är snöröjning, halkbekämpning, grova skor, promenadkäpp/-stavar och eventuellt broddar.

Sist men inte minst: Jag tror inte att det gagnar cyklingen att föra kampanj mot  cykelhjälmar. Det tar bara fokus från hur bra cyklingen är överlag och riktar istället onödigt mycket uppmärksamhet på risker med cyklingen. Låt dem som gillar hjälmen använda den och övriga kan låta bli. Min största önskan betr. cykelhjälmar är att den debatten dör ut. Därför tänker jag inte skriva mer på denna tråd.


ERIK SANDBLOM 2010-04-19        #14493Ivan, de två figurerna från Nya Zeeland och Australien visar antalet skador utslaget per kilometer. Det står ju "rate of injuries". Figuren med flera länder visar också dödsfallen utslaget per miljard kilometer, det framgår av texten till höger där det står "fatalities per bn km cycled".

Att antalet hjärnskakningar halverats bland svenska cyklister visar ju inte alls att hjälmar funkar eftersom antalet hjärnskakningar bland bilister minskat ännu snabbare. Antalet inlagda bilister med fraktur i hals/bål/bäcken/skalle minskar inte nämnvärt. Jag tycker det är rätt tydligt att utvecklingen på hjärnskakningar beror på sjukhusens rutiner för just hjärnskakning.

Beträffande Cykelfrämjandet så säger Europeiska Cyklistförbundet tvärtom. De vill ha ett slut på hjälmkampanjer eftersom svåra huvudskador är ovanliga:

Cyclists typically live longer and healthier lives; serious head injuries are rare and the evidence in favour of helmet wearing and helmet laws is weak.

Här kan vi passa på att diskutera definitionen på "svår skada". Enligt Vägverket är det en svår skada så fort man läggs in på sjukhuset för t ex hjärnskakning. Men hjärnskakning är relativt ofarligt och man skrivs ut nästa dag. Genom att Vägverkets definition omfattar en massa skador som snabbt läks ihop, så får man aktiv transport att framstå som mycket farligare än det är. Man får en helt annan bild om man tittar på hur många som får bestående men. Jag tycker det framgår att ECF inte ser en hjärnskakning som en "serious head injury" och jag håller med.

Vägverket: Definitioner inom statistiken

Även om vi bortser från Vägverkets glupska definitioner så är det faktiskt ändå inte så vanligt att cyklister får hjärnskakning. En sjukhusinläggning på två miljoner kilometer i svensk vägtrafik, se not 2. Cyklar man 20 km om dagen (en timme) blir det 270 år, eller tre livstider, med cykling varje dag.

"Att motivera/avråda från skyddsutrustning enbart utifrån övergripande statistik är knappast relevant."

Eftersom Vägverket, försäkringsbolag och myndigheter kör dåligt underbyggda kampanjer anser jag mig tvungen att upplysa om fakta. Varannan svensk bor inom 20 minuters cykeltur från jobbet, och varannan är överviktig eller fet. Och bara var tionde resa sker med cykel medan varannan bilresa är kortare än 5 km. Det tycker jag visar att svensk politik på områdena transport, miljö och hälsa är misslyckade. Myndigheternas hjälmkampanjer är en central del i detta misslyckande.


ERIK SANDBLOM 2010-04-20        #14511Klas Elm: “Nollvisionen i trafiken är populism – cykling kan rädda fler liv”

I Sverige dör nästan 400 personer i trafiken varje år. Varje dödsfall är en tragedi. En fin vision är att radera ut dessa siffror helt – den så kallade nollvisionen. Det vore givetvis bra. Men att omkomma i trafiken är inte det enda sättet att möta en för tidig död. Långt fler än 400 personer dör varje år av så kallade välfärdssjukdomar. Här är den enskilt största riskfaktorn en stillasittande livsstil. Till exempel genom att man väljer bilen framför cykeln. Varför så ensidigt fokusera på nollvisionen när ökad cykling kan rädda många fler liv? Anar man kanske till och med en slags populism i vurmandet för biltrafik?


ERIK SANDBLOM 2010-07-16        #15283
Om en bilist i Nederländerna varje dag byter bilen mot cykling för korta resor så lever man längre, enligt en ny litteraturstudie. Hälsoeffekterna är mycket större än olycksriskerna eller problem med att andas in avgaser. 

Do The Health Benefits Of Cycling Outweigh The Risks?
For the individuals who shift from car to bicycle, we estimated that beneficial effects of increased physical activity are substantially larger (3 – 14 months gained) than the potential mortality effect of increased inhaled air pollution doses (0.8 – 40 days lost) and the increase in traffic accidents (5 – 9 days lost).

Environmental Health Perspectives (EHP) is a monthly journal of peer-reviewed research and news published by the U.S. National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services.

ERIK SANDBLOM 2010-09-22        #15799

Köpenhamns kommun körde en kampanj i våras. Du er mere sikker på cyklen end i sofaen 

ERIK SANDBLOM 2010-10-23        #16023

NRK: Du kan leve 8 år lenger

Helsegevinsten av sykling til jobben er 10 ganger høyere enn tidligere bergninger har vist. Det kommer frem i en rapport som i dag blir presentert av Helsedirektoratet under Nasjonal Sykkelkonferanse i Bergen.

Helsedirektoratet: Vunne kvalitetsjusterte leveår (QALYs) ved fysisk aktivitet

Formålet med rapporten er å besvare spørsmålet: Hvor stor helsegevinst (i form av antall vunne leveår og antall vunne kvalitetsjusterte leveår, QALYs) blir riktigst å anvende i samfunnsøkonomiske analyser av forebyggingstiltak som gir økt fysisk aktivitet?

Rapporten vil kunne være av interesse for dem som arbeider med tema fysisk aktivitet, forebygging, folkehelsearbeid generelt, samfunnsøkonomiske analyser av både individrettede og befolkningsrettede tiltak som fremmer fysisk aktivitet og analyser av infrastrukturtiltak som for eksempel sykkelveger.


ERIK SANDBLOM 2010-11-02        #16083

Ekot: Spring ifrån din förkylning

De studiedeltagare som rörde på sig minst var förkylda dubbelt så ofta och rapporterade dessutom värre symptom, än de som motionerade minst fem gånger i veckan.


MAGNUS BILLBERGER 2011-01-11        #16596
Fick nyss en presentation av en studie som gjordes för att titta på "farligheten" hos olika trafikslag. Vad som är synnerligen intressant i sammanhanget är vilka parmetrar man väljer för att mäta detta och vilken relevans dessa parametrar egentligen har.

I de allra flesta jämförelser jag sett har man relaterat till antalet km som man färdas och man kan då exemeplvis räkna antalet dödsfall per personkilometer. Utfallet vid en sådan jämförelse är att det är farligast att åka MC, följt av gång och cykel. Bil är betydligt säkrare än cykel och gång och flyg, tåg och buss är ännu säkrare.

En sådan jämförelse haltar dock eftersom man tar för givet att det ska resas en viss sträcka. Vad som fastställts som väldigt stabilt över lång tid (åtminstone ur ett 100-årsperspektiv) är att vårt resande begränsar sig till 80 minuer per person och dag och detta är oberoende av trafikslag. Därmed torde det vara minst lika relevant att jämför transportslagens "farlighet" i relation till hur mycket tid vi tillbringar resandes. Vid en sådan jämförelse är det fortfarande störst risk att dö om man åker MC. Om man inom flyg även inkluderar privatflyg (vilket var fallet med det statistiska underlaget som användes vid denna studie) så kommer flyget närmast efter MC i farlighet. Bil är betydligt säkrare än dessa, men särskilt att beakta är att gång och cykel är betydligt säkrare än bil!. Tåg och buss hamnar bäst även här.

En ytterligare aspekt att fundera över är om det färdmedel man använder riskerar att skada andra trafikanter och väger man in detta så förbättras oddsen ytterligare för de gående och cyklande.

ERIK SANDBLOM 2011-01-11        #16597
Magnus, helt rätt. Trafiksäkerhet är ett spännande ämne där vanliga uppfattningar krockar med verkligheten. Till exempel så uppfattas det som ansvarsfullt att ta på bilbälte, vilket halverar skaderisken vid en kollision. Men att åka buss minskar skaderisken med 90%, inte bara vid en kollision utan varje kilometer man åker. Att välja buss/tåg/flyg är alltså mycket mer ansvarsfullt än att sätta på sig bilbältet. Men det talar man aldrig om!

Wikipedia > Trafiksäkerhet > Val av färdmedel

Att motorcykel är farligt är också spännande, eftersom varannan omkommen mc-förare dog i kollision med en motortrafikant! Så man kan fråga sig om mc är farligt eller om det är de som mejar ner mc som är farliga. Källa Trafikanalys, Vägtrafikskador 2007 figur 3.21 och Vägtrafikskador 2008, figur 3.23.

MAGNUS BILLBERGER 2012-08-16        #21118
Vet inte om vi har länkat till denn film tidigare, men jag gillar den skarpt:
 http://www.focusforwardfilms.com/films/49/the-invisible-bicycle-helmet

ERIK SANDBLOM 2016-11-08        #24013
Även i Stockholm är det så att cyklister lever längre. Detta för att hälsoeffekten är många gånger större än risken att skadas eller dö. Detta enligt en undersökning 2015 från Cykelfrämjandet och Trivector.

Pendlingen räddar liv och sparar miljoner. DN

ERIK SANDBLOM 2016-12-16        #24020
– Det vi kom fram till var att den fysiska aktiviteten uppväger luftföroreningen. De som inte motionerar drabbas också av den dåliga luften men de får inte den positiva effekten av motionen, säger Zorana Jovanovic Andersen, lektor vid center för epidemiologi och screening vid Köpenhamns universitet.

Logga in för att svara


Produkter

Elcyklar (49)
Konverteringskit elcykel (3)
Lastcyklar (4)
Cyklar (6)
Trikar (16)
Cykelleasing (2)
Elmopeder (5)
Konferenstjänster (2)
Elmotorcyklar (1)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3271 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik