Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Företagande    Klimatfrågan    Ekologiskt   

Ingen vet idag om barnhänder fyller Lisebergs chokladbodar - därför borde bara rättvisemärkt få säljas

JöRAN FAGERLUND 2010-04-16        #14480
Min motion om att göra Liseberg klimatneutralt och enbart sälja ekologiska och rättvisemärkta produkter röstades ner i kommunfullmäktige i Göteborg i går. Det blev en lång och ganska barsk debatt. Lång för att motståndarna medvetet försökte missförstå motionen. Barsk därför att motståndarna inser att jag i sak har rätt. Det stör dem att de inte kan veta om Liseberg säljer choklad som kan innehålla kakao som har skördats av barnhänder.

Här är vad jag sade (i grova drag, jag kortade talet under debatten):

Fullmäktigeledamöter, Göteborgare

Det är brukligt att tacka för beredningen av ens motion och det hade även jag gjort om kommunstyrelsen hade bemödat sig att faktiskt bereda motionen. Ingen politisk nämnd har tillfrågats. Att enbart höra vad Lisebergs VD har att säga i frågan räcker inte. Det hade varit intressant att höra vad exempelvis Göteborg Energi, miljönämnden, kretsloppsnämnden och BRG har att säga.

VD-skrivelsen ställer saker på sin spets. Det S och MP säger att deras budget redan styr mot, t.ex. enbart rättvisemärkta produkter, säger Lisebergs VD att inte går.

De borgerliga menar att fullmäktige bör undvika detaljstyra stadens bolag. Ändå har fullmäktige på ert initiativ beslutat om laddstolpar för elbilar och att julstaden Göteborg skall bli självförsörjande på el. Varför då inte besluta att Liseberg också skall bli självförsörjande på el? Om det finns en övertygelse i denna församling att fullmäktige kan besluta att julstaden Göteborg, med flera olika aktörer, skall bli självförsörjande på el varför kan vi då inte besluta att Liseberg, som är helägt, också skall bli det?

Fullmäktige satte väl någon form av detaljstyrningrekord när vi på Miljöpartiets initiativ beslutade att varken nämnder eller bolag får dricka buteljerat vatten. Ett helt rimligt och helt riktigt beslut. Låt oss i kväll fatta ännu ett rimligt och riktigt beslut: bifall Vänsterpartiets motion!

De borgerliga säger att ägardirektivet bör ge bolagen en långsiktig, övergripande och principiell ledning över hur fullmäktige ser på bolagets verksamhet. Vad kan vara mer långsiktigt, övergripande och principiellt än FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, förhindrande av barnarbete och att hejda klimatförändringarna?

Under debatten om bokslutet vid kommunfullmäktiges förra sammanträde sade kommunstyrelsens ordförande: ”Ibland får vi höja blicken och sätta oss på den globala kartan och fråga oss vad det är för liv vi lever.” Låt oss då göra det. Låt de närmsta minuterna bli detta ”ibland” då vi höjer blicken och ställer oss just den frågan.

Barnarbete är vanligt förekommande vid kakaoodling. Enligt Swedwatch förekommer även barnarbete under slavliknande förhållanden. De räknar med 200 000 barnarbetare i Elfenbenskusten. Enligt föreningen Rättvisemärkt rör det sig om en miljon barn i västra Afrika. Ingen av de stora chokladtillverkarna har en spårbarhet i sin produktion som gör att de kan garantera mänskliga rättigheter. Kanske är det därför Lisebergs VD svarar att det inte går att enbart ha rättvisemärkta produkter.

En dansk dokumentär visades i Dokument utifrån för några veckor sedan. Den visade inte bara barnarbete i Elfenbenskusten utan även trafficking av barn från Mali.

För Vänsterpartiet är det helt okej att barnhänder tömmer Lisebergs chokladbodar men det är inte okej att barnhänder fyller dem. Därför, bifall till Vänsterpartiets motion.

Det växtbekämpningsmedel som, enligt Kemikalieinspektionen, orsakar flest dödsfall i världen –Parakvat– används flitigt bland annat i Brasilien vid sojaodlingar till djurfoder för svenskt kött. Parakvat är akut giftigt för både djur och människor. Vid starka doser påverkas lungorna så att de efter någon vecka kollapsar. Idag saknas motgift. Bekämpningsmedlet har varit förbjudet i Europa i 30 år men är en förutsättning för européernas billiga kött.

Insektsmedlet Metamidofos är också akut giftigt och påverkar nervsystemet som slås ut vid höga doser. Metamidofos misstänks också skada utvecklingen av nervsystemet hos foster och små barn och att leda till kronisk trötthet och Parkinson. Metamidofos är förbjudet i EU och i Kina.

Dagens höga köttkonsumtion är omöjlig utan att arbetare och bönder i Brasilien förgiftas. Ingen importör av sojabaserat djurfoder kan garantera att deras soja inte har odlats med Parakvat eller Metamidofos.

Sveriges radio P1 gjorde för ett par veckor sedan ett reportage från sojaodlingarna i Brasilien. En av alla som skadats av nervgiftet Metamidofos, Christiano Ketzer, är bara 22 år gammal men han går redan som en gammal man. Varje steg ser oerhört mödosamt ut.

Det är som om han måste tvinga upp fötterna från marken.

Ett skäl så gott som något att enbart servera KRAV-märkt kött, och utöka sortimentet av vegetariska rätter, på Liseberg.

Snart slår Lisebergs portar upp igen. Mängder av chokladkakor kommer att passera ut genom Lisebergs portar. En bråkdel är certifierad. Chokladen säljs i vårt namn. Vi fullmäktigeledamöter är i egenskap av ägare ytterst ansvariga och ingen av oss kan säga vilken skada chokladen gör på människor och miljö. Vi säljer kilo efter kilo, dag efter dag, utan att ha den blekaste aning om just denna choklad kränker mänskliga rättigheter på andra sidan jorden. Vänsterpartiet föreslår att vi skall skaffa oss mer än en blek aning nämligen full kontroll genom oberoende certifiering. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets motion.

I motsats till vad Lisebergs VD hävdar påstår jag att parken är en utmärkt plats för att demonstrera småskalig energiproduktion. Stora takytor är lämpliga för solceller. Med både stora ytor och höga höjder finns goda möjligheter för mindre vindkraftverk.

Är inte Liseberg en utmärkt arena att presentera stadens höga miljöambitioner? Vore det inte underbart att kunna säga till Göteborgarna och tillresta turister: kom till Liseberg. Liseberg är ett rent nöje. Här kan du roa dig utan att fördärva miljön eller orsaka mänskligt lidande.

Visst är det kul när marken gungar och att man för en kort tid har lite problem att gå när man kliver av någon av de fartfyllda attraktionerna på Liseberg. Visst är det inte lika roligt att veta att varje burgare som säljs förbrukar 2400 liter vatten och gör att arbetare på andra sidan jorden aldrig mer kommer att kunna gå ordentligt.

Med Vänsterpartiets förslag blir det möjligt för oss göteborgare och tillresta turister att gå på Liseberg och roa oss samtidigt som det blir möjligt för i alla fall några barn i västra Afrika att gå i skolan och några av Brasiliens arbetare att över huvud taget gå.

I mitt andra inlägg lyfte jag fram följande:

I motionen nämner jag 3D-filmen Panda vision. Den visas inte längre på Liseberg. När parken snart öppnar kommer Sammys äventyr att visas i stället. Vad den handlar om vet jag inte men Panda Vision hade direkt beröring med Lisebergs egen verksamhet. Skövlingen av regnskogen hänger tätt samman med produktion av soja för djurfoder. Ännu ett skäl till att det kött som säljs vara KRAV-märkt och fler vegetariska alternativ finnas på menyerna.

Användningen av fossila bränslen vid transporter till parken och vid produktionen av de vinster som varje kväll bärs hem i tusental av besökarna. I Panda Vision visar vi barnen konsekvenserna av global uppvärmning för havsmiljön. När barnen kommer ut vill staden att de skall köpa lotter för att vinna plastprylar.

Liseberg sålde mat och drick för 249 miljoner kronor 2009. Som ägare kan vi välja att använda en kvarts miljard kronor till att göra nytta eller att göra skada.

Göteborg styrs med prioriterade mål enligt principen balanserad styrning. Målen skall vara SMARTA dvs. Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta och Ansvarsfördelande. Låt oss då titta på de två förslag fullmäktige har att ta ställning till i kväll.

Vänsterpartiets motion uppfyller med råge kravet på SMARTA mål. Vi är specifika: inget barnarbete skall få förekomma i leveranserna till Liseberg. Våra mål är mätbara: inte en enda chokladkaka skall vara ocertifierad. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är brett accepterad. Att kräva att alla produkter som säljs är certifierade är ansvarsfördelande. Leverantörerna måste ta ansvar för vad de säljer. Vårt förslag är tidsatt: försäljningen av produkter som kan vara skördade av barnhänder måste upphöra nu. Framför allt är våra mål ytterst realistiska: när en dansk reporter kan få ett erbjudande om att köpa barn från Burkina faso för 230 euro utan att ens pruta, när brasilianska arbetare förgiftas och när fattiga länder sjunker ner i havet på grund av klimatförändringarna är det enda realistiska att kräva just det som Lisebergs VD anser vara omöjligt. Att inte kräva det omöjliga är det mest orealistiska denna fullmäktigeförsamling kan göra i kväll.

Hur ser då era mål ut? Kan ni specificera och ange ett mått på hur många arbetare som skall behöva få hjärnskador, hur många barn som skall leva i slaveri och hur mycket växthusgaser som Liseberg skall generera? Hur accepterat är slaveri? Hur länge skall det pågå? Kristdemokraternas Carina Liljesand brukar säga att barndomen inte går i repris. Rimligtvis borde detta även gälla barn i Mali, Elfenbeskusten och Burkina faso. Hur många år av dessa barns barndom är ni beredda att offra för att slippa bifalla en motion från Vänsterpartiet? Räcker det med några år eller satsar ni på stjärnvinsten och berövar dem hela deras barndom så att de inte får någon utbildning och garanterat blir kvar på plantagerna för all framtid?

I vad består realismen i era förslag? Är det inte ni som egentligen företräder det omöjliga och Vänsterpartiet som står för realismen denna gång? Borde inte också ni ta ert förnuft till fånga och vara realistiska nog att i kväll kräva det omöjliga?

I debatten fick jag en del mothugg. Det mest absurda var att jag skulle vilja sluta sälja choklad och att jag ville sälja Liseberg. Vänsterpartiet vill behålla och utveckla Liseberg och göra det till ett rent nöje.Anneli Hulthén (S) menade att konsumenterna hade ett ansvar och att de skulle välja bort sådant de inte gillar på Liseberg. Ingen tvingar dem att köpa något. Men det är väl det som är en av poängerna med en demokratiserad ekonomi? På Liseberg skall man slippa göra aktiva val utifrån etiska ståndpunkter. Allt skall vara OK. Liseberg skall vara ett rentnöje både i betydelsen att man vet att man inte skitar ner genom att gå dit men också genom att man vet att man inte orsakar lidande på andra sidan jorden genom att gå dit.

Det mest plumpa var när Martin Hellström (KD) antydde att jag är en nöt. När argumenten tar slut tar förolämpningarna vid.

Enklast är nog att lyssna på den här. (Ljudfilerna brukar komma upp på hemsidan under fredagen.)

Alla handlingar till kvällens fullmäktige hittar du här. Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige.
JOHAN ERLANDSSON 2010-04-21        #14516
Jag tycker att du gjort en god insats, och det är naturligtvis beklämmande att motargmenten delvis bygger på förolämpningar och medvetna misstolkningar. Visst vore det underbart om Liseberg kunde bli ett lustfyllt skyltfönster för det hållbara?

Måste erkänna att jag själv tänker tanken "Åh nej, får jag inte äta Daim längre?". Jag är en chokladälskare av fel sort, dvs jag är ingen mörk choklad-konnässör. Jag vill ha söt mjölkchoklad och massa annat sött och nötter i chokladen. Och det är den mörka det finns bra utbud på ekologiskt av...

Tycker vi ska fortsätta jobba med Liseberg, kanske har du nu öppnat upp för åtminstone mindre steg i rätt riktning?

Falafelkungen och hans konkurrenter från Kungstorget borde ju självklart bjudas in så det finns goda alternativ till hamburgarna och korven för de som vill.

Och varför inte smälla upp vindkraft och solceller där det går, för att visa att man gör vad som går för att ordna schysst el till attraktionerna. Det som inte går att producera själv köper man in som vind-el (eller varför inte köpa upp den vågkraftsel som nu börjar byggas på västkusten?). Vad går Liseberg på för el idag?

Enstaka chokladhjul med schysst choklad borde man också kunna få till.

Anneli borde man ju lätt kunna jobba vidare med iaf, eftersom de alternativ hon pratar om att konsumenterna ska välja väl inte finns?

ERIK SANDBLOM 2010-04-22        #14534Jag håller med Johan. Man kunde sätta upp ett mål om att minst 10% av varorna som säljs ska vara rättvisemärkta.

Det verkar som att man inte vill konfrontera de stackars barnen med de farliga miljöproblemen på Liseberg. Jag tror barnen tvärtom blir jätteglada av att se solceller och rättvisemärkt. Det är de mossiga gubbarna och gummorna som tycker det är läskigt med förändring.


ERIK PIHL 2010-05-17        #14776I sak har du helt rätt Jöran. Intressant är att Liseberg är en av få förbrukare i Sverige som har positiv korrelation med solceller - förbrukningen är hög samtidigt som produktionen (dvs när det är soligt). Parken borde sätta upp en massa celler enbart för sin image skull, kan man tycka, det finns ju ganska saftiga stöd att få.

Jag hoppas innerligt vi får se mer vegetarisk mat och rättvisemärkt choklad på Liseberg framöver, men det kanske blir med de sedvanliga små stegen. Kanske en expo för hållbar teknik på området?

Köper parken in grön el idag?

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Böcker (2)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3211 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik