Medlemmar    Om Logga in | Bli medlem  

Kategorier

Träff i rubrik

Träff i trådinnehåll

Medlemmar

Företag

Kategorier

Produkter

Fler än [limit] träffar. Klicka här för att visa alla [hits] träffar.

Miljöpolitik    Klimatfrågan   

10 förslag för att klimatlyfta Sverige

JENS HOLM 2010-08-19        #15504
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Vänsterpartiet vill minska utsläppen med 45 % till 2020. För att lyckas med det vill vi sätta igång något vi kallar Klimatlyftet: kraftiga satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning och en avveckling den fossila energiförbrukningen och kärnkraften.

1. En svensk vindkraftsindustri. Vi vill skapa goda gynnsamma förutsättningar för en vindkraftsindustri i Sverige och därför starta ett branschprogram för vindkraftsindustrin, ta fram ett nytt stöd för havsbaserad vindkraft, höja ambitionen för på elcertifikatsstödet och lösa problemet med uttagsskatt för de kooperativa vindkraftverken.

2. Klimatanpassa bostäderna. Vi vill satsa på nya, klimatsmarta bostäder och renovera det befintliga beståndet. Därför vill vi utvidga ROT-avdraget för att energieffektivisera våra bostäder, inte minst miljonprogrammets hus. Byggreglerna måste skärpas så att nya hus som byggs är klimatsmarta.

3. Stoppa tågkrånglet och bygg höghastighetsbanor. Vi vill höja banunderhållet för att minska tågförseningarna. Vi vill börja bygga höghastighetsbanor i Sverige och kraftigt höja infrastrukturanslagen till järnväg.

4. Fler och bättre kollektiva resor. Vi vill öka stödet till lokala spårinvesteringar i större tätorter och öka satsningen på kollektivtrafik i glesbygd. Vi vill dessutom låta alla under 19 år åka kollektivtrafik gratis.

5. En grön svensk fordonsindustri. Vi vill stimulera fram en utveckling som värnar både jobb och miljö inom en framtida fordonsindustri. Det betyder bl.a. stöd till miljövänliga bussar, stimulans till utbyggnad av biogas – och eltankställen samt införandet en koldioxidbaserad förmånsbeskattning som stimulerar mer energisnåla och miljövänliga bilar.

6. Miljöteknikfond. Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor för att skapa en ny fond för innovationer och miljöteknik.

7. Nystarta klimatinvesteringsprogrammet. Programmet minskade utsläppen av växthusgaser med lika mycket som ca 180 000 genomsnittliga svenskar orsakar under ett år.

8. Solenergi. Vi vill stärka den svenska solenergibranschen genom att ta fram ett planeringsmål för solenergi, förstärka de statliga stöden för solenergi och göra dem mer långsiktiga.

9. Jobb i naturvården. Naturen är grunden för vår välfärd. Antalet växt- och djurarter minskar i dramatisk omfattning, både i vår omvärld och i Sverige. Arbetsmarknadspolitiska projektet Gröna jobb som sysselsatte upp till 3000 personer över hela landet med viktigt naturvårdsarbete har dessvärre avvecklats av högerregeringen. Vi vill att projektet startas om.

10. Hållbar turism och landsbygdsutveckling

Vi vill göra satsningar inom glesbygden på småskaligt och ekologiskt jordbruk, ökade fiskepopulationer och rekreationsområden vilket genererar positiva, indirekta effekter inom närservice, infrastruktur, inflyttning och startande av nya företag.

Vi ser en möjlighet lära av tidigare misstag samtidigt som vi satsar på en hållbar utveckling, en mer rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och tiotusentals nya arbeten. Ser och tar vi inte denna möjlighet riskerar vi inte bara många nya jobb utan även att inte uppnå nödvändiga minskningar av växthusgaser.

Läs mer om vänsterpartiets klimatpolitik för klimaträttvisa här:

http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/rapporter/Klimatrattvisa_Rapport.pdf
ERIK SANDBLOM 2010-08-19        #15507"Vi vill dessutom låta alla under 19 år åka kollektivtrafik gratis."

Det är verkligen ingen god idé. All forskning visar att de flesta resor är korta och cyklingsbara. Varannan bilresa är kortare än fem kilometer, vilket tar 20 minuter att cykla. Den genomsnittliga tunnelbaneresan är kortare än sex kilometer. Det sker alltså en massa kollektivresor som skulle gå snabbare per cykel.

Cyklister lever längre eftersom den motion man får är mycket viktigare än den lilla risken att man trillar och slår sig.

Och hur kan det vara rättvist att låginkomsttagaren som cyklar till sitt jobb eller arbetslösa via skattesedeln ska subventionera alla som t ex tågpendlar?

Är gratis kollektivtrafik bra för miljön? - Ecoprofile

De flesta rör sig inom tio kilometer - Ecoprofile

Cyklister lever längre - gbg.yimby.se - Studier från Nederländerna och Danmark visar att vuxna som cykelpendlar lever längre. Och de använder inte hjälm...


JOHAN ERLANDSSON 2010-08-23        #15525
Tack för detta Jens! Ur ett konsumtionsperspektiv så är det resande, energi och mat som är de tre största utsläppskällorna av växthusgaser. Er lista innehåller dock inte mat, varför?

JENS HOLM 2010-08-23        #15527
Hej Johan
Jo, mat borde verkligen har varit med. Grejen är att jag nästan alltid talar om mat, inte minst köttindustrins påverkan. Det kändes som en utmaning att lyfta något annat.

Under punkt 9, som handlar om lantbruket sorterar livsmedel ganska naturligt. Men det borde jag har skrivit tydligare.

Vi vill ex vis ha ett svenskt mål för minskad köttkonsumtion, ned med 25% till 2020. Jag tror vi är det enda partiet som har ett sådant mål. Vi vill ge stöd till ny smart veggomat samt sänka momsen på frukt och grönt.

Läs gärna mitt senaste inlägg om mat och kött:

mvh jens

JOHAN ERLANDSSON 2010-11-24        #16279
Jens Holm är nu utsedd till vänsterpartiets talesperson i frågor som rör miljö, klimat och djur.

Logga in för att svara


Produkter

Miljökonsult (1)
Återanvändande/upcycling (1)
Magasin (3)
Böcker (2)


FacebookBli medlem

Redan medlem? Logga in!

Ecoprofile har 3343 medlemmar. Bli medlem utan kostnad du också!

Förnamn

 
Efternamn

 
E-post


Lösen

 
Nyhetsbrev


Spamkontroll, skriv Green i rutan

 


Resor
Godstransporter
Till fots
Cykel
Moped & MC
Markbunden kollektivtrafik
Distansmöten
Bil
Båt
Flyg
Hotell & konferens
Resor övrigt
Energi
Klimatskal
Värmesystem & ventilation
Varmvatten
Hushållsel
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Olja, kol & gas
Kärnkraft
Bioenergi
Värmepumpar
Geotermik
Energi övrigt
Mat
Ekologiskt
Närproducerat
Egenodlat
Samlat
Jakt och fiske
Kött
Fisk och skaldjur
Från växtriket
Dryck
Mat övrigt
Övrig konsumtion
Elektronik
Byggmaterial
Inredning
Hobbyprodukter
Sport- & fritidsutrustning
Service
Kläder och textilier
Leksaker
Hudvård
Upplevelser
Övrig konsumtion
Samhälle & politik
Grundsyn på hållbarhet
Konsumtion och livsstil
Företagande
Ekonomisk tillväxt
Kultur & media
Samhällsplanering
Avfall och återvinning
Vatten
Avlopp
Jobb och arbetstid
Barn
Utbildning
Sparande och investeringar
Miljöpolitik